Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-278 „Dėl Klaipėdos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių“ pakeitimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES