Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES