Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1B-825 "Dėl Tranzito deklaracijų teikimo Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis tipinės sutarties formos patvirtinimo" pakeitimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES