Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2007 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-121 "Dėl asmenų, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, skyrimo į kardomąją priemonę – suėmimą vykdančias įstaigas" pakeitimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES