Dėl apdovanojimo Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Garbės ženklais "Už nuopelnus" ir padėkos raštais

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES