Dėl Dioksinų ir į dioksinus panašių polichlorintų bifenilų Baltijos jūroje sugaunamose žuvyse stebėsenos 2005 metų programos patvirtinimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES