Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. A1-5 "Dėl Valstybės biudžeto lėšų poreikio valstybinėms šalpos išmokoms mokėti apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES