1. Ar teisės aktai bus skelbiami leidinyje „Valstybės žinios“?

ATS.: 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus Teisėkūros pagrindų įstatymui (Valstybės žinios, 2012-09-22, Nr. 110-5564),  teisės aktai skelbiami Teisės aktų registro (TAR) interneto svetainėje www.e-tar.lt.

 

2. Ar reikia sudaryti sutartį su Teisės aktų registru, norint atlikti paiešką TAR?

ATS.: Duomenų paieška interneto svetainėje nemokama. Galima duomenų prenumerata.

 

3. Ar Teisės aktų registro duomenys yra mokami?

ATS.: Teisės aktų registro duomenys prieinami neatlygintinai. Tais atvejais, kai Teisės aktų registro duomenys teikiami Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose nustatyta tvarka asmenims, turintiems teisę juos gauti ir turintiems tikslą teikti paslaugas tretiesiems asmenims, arba kai asmenys pageidauja gauti duomenis, kuriems parengti ir pateikti reikalingos papildomos sąnaudos, Teisės aktų registro tvarkytojas nustato atlyginimo už šias paslaugas dydį, atsižvelgdamas į teikiamų duomenų kiekį ir naudojamus informacinių technologijų sprendimus. Atlyginimo už teikiamas paslaugas dydis viešai skelbiamas Teisės aktų registro tvarkytojo interneto svetainėje.

 

4. Kur kreiptis dėl Teisės aktų registro veikimo ir teisės aktų paieškos?

ATS.: Visais TAR veikimo klausimais galite skambinti telefonu (8 5) 239 6999 arba siųsti klausimus elektroniniu paštu adresu info@e-tar.lt

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES