Descending
Seq. No.TypeTitleNumber provided by the institutionEnactment dateRegistration dateDate of entry into force
1 OrderDėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-17005
1V-651 Aug 3, 2021Aug 3, 2021Aug 4, 2021
2 OrderDėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-17004
1V-650 Aug 3, 2021Aug 3, 2021Aug 4, 2021
3 OrderDėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1V-693 „Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-17003
1V-649 Aug 3, 2021Aug 3, 2021Aug 4, 2021
4 OrderDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 1V-345 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių paskyrimo vykdyti Vidaus saugumo fondo atsakingos institucijos funkcijas“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-17002
1V-648 Aug 3, 2021Aug 3, 2021Aug 4, 2021
5 OrderDėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-17001
1V-647 Aug 3, 2021Aug 3, 2021Aug 4, 2021
6 OrderDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-17000
1V-646 Aug 3, 2021Aug 3, 2021Aug 4, 2021
7 OrderDėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2020/8-247 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Identification No. 2021-16999
2021/8-234 Aug 3, 2021Aug 3, 2021Aug 4, 2021
8 OrderDėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. V-1218 „Dėl Karo prievolininkų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Identification No. 2021-16997
V-542 Aug 3, 2021Aug 3, 2021Aug 4, 2021
9 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2021-16996
V-1799 Aug 3, 2021Aug 3, 2021Aug 4, 2021
10 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2021-16995
V-1798 Aug 3, 2021Aug 3, 2021Aug 4, 2021
11 Decree/OrdinanceDėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2021 m. gegužės 12 d. potvarkio Nr. 60 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių 2021 metų atostogų“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Identification No. 2021-16994
128 Aug 3, 2021Aug 3, 2021Aug 3, 2021
12 OrderDėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-522 „Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Identification No. 2021-16992
5-V-617 Aug 3, 2021Aug 3, 2021Oct 1, 2021
13 OrderDėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 5-V-568 „Dėl Lietuvos policijos kinologijos centro reorganizavimo prijungimo prie Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro būdu“ pakeitimo
Enacted by Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Identification No. 2021-16991
5-V-616 Aug 3, 2021Aug 3, 2021Oct 1, 2021
14 OrderDėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ struktūros schemos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Identification No. 2021-16990
5-V-613 Aug 3, 2021Aug 3, 2021Oct 1, 2021
15 OrderDėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2021-16987
3D-503 Aug 3, 2021Aug 3, 2021Aug 4, 2021
16 OrderDėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-356 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2021-16986
3D-495 Aug 2, 2021Aug 3, 2021Aug 4, 2021
17 OrderDėl Licencijuotuose sandėliuose saugomų varpinių, ankštinių ir aliejinių augalų grūdų, jų sėklinės medžiagos, ankštinių ir varpinių žolių sėklų, bulvių, daržovių ir vaisių normatyvinių kainų sąrašo patvirtinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2021-16985
3D-498 Aug 2, 2021Aug 3, 2021Aug 4, 2021
Licencijuotuose sandėliuose saugomų augalininkystės produktų normatyvinės kainos galioja iki 2022-08-01
18 OrderDėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-16984
1V-644 Aug 3, 2021Aug 3, 2021Aug 4, 2021
19 OrderDėl Lietuvos Respublikos pilietybės neatkūrimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-16983
1V-643 Aug 3, 2021Aug 3, 2021Aug 4, 2021
20 DecreeDėl apylinkių teismų teisėjų skyrimo
Enacted by Lietuvos Respublikos Prezidentas
Identification No. 2021-16982
1K-697 Aug 3, 2021Aug 3, 2021Aug 3, 2021
©2014, Office of the Seimas of the Republic of Lithuania