Descending
Seq. No.TypeTitleNumber provided by the institutionEnactment dateRegistration dateDate of entry into force
1 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo Nr. I-270 pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221, 222 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2022-10225
500 May 11, 2022May 13, 2022May 14, 2022
2 OrderDėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 2-5 „Dėl Nustatymo ir sprendimo priėmimo, ar pareigūno mirtis, sužalojimas, susižalojimas ar sveikatos sutrikdymas priežastiniu ryšiu susijęs su tarnyba, tvarkos aprašo, Lengvo sveikatos sutrikdymo atveju išmokamos kompensacijos dydžio nustatymo sąlygų ir Nelaimingų atsitikimų tarnyboje, pakeliui į tarnybą ar iš tarnybos tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Identification No. 2022-10223
2-113 May 13, 2022May 13, 2022May 14, 2022
3 DecisionDėl Herbų, herbinių vėliavų, herbinių antspaudų ir herbinių ženklų kūrimo taisyklių patvirtinimo
Enacted by Lietuvos heraldikos komisija
Identification No. 2022-10222
3D-18 May 13, 2022May 13, 2022May 14, 2022
4 OrderDėl žemės ūkio ministro ir finansų ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-338/1K-217 „Dėl Augalų, augalinės kilmės produktų ir kitų objektų, kuriems būtina fitosanitarinė kontrolė, įvežimo punktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Identification No. 2022-10216
3D-335/1K-176 May 13, 2022May 13, 2022Jan 1, 2023
Įsakymo 2 punktas įsigalioja 2022 m. gegužės 14 d.
5 DecreeDėl apylinkių teismų teisėjų skyrimo
Enacted by Lietuvos Respublikos Prezidentas
Identification No. 2022-10214
1K-967 May 13, 2022May 13, 2022May 13, 2022
6 ResolutionDėl prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos 2022 metų antrajam pusmečiui nustatymo
Enacted by Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Identification No. 2022-10211
O3E-699 May 13, 2022May 13, 2022May 14, 2022
7 OrderDėl Gyventojų konsultavimo ir asmens duomenų teikimo elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo
Enacted by Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Identification No. 2022-10210
1K-170 May 13, 2022May 13, 2022Jun 1, 2022
8 OrderDėl Kuro ir energijos balanso statistinės ataskaitos EN-01 (metinės), Naftos ir naftos produktų balanso statistinės ataskaitos EN-06 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
Enacted by Lietuvos statistikos departamentas
Identification No. 2022-10205
DĮ-118 May 11, 2022May 13, 2022May 14, 2022
9 OrderDėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. ĮV-98 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Identification No. 2022-10203
ĮV-475 May 13, 2022May 13, 2022May 14, 2022
10 OrderDėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
Enacted by Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Identification No. 2022-10200
VA-48/1B-357 May 12, 2022May 13, 2022Sep 1, 2022
11 OrderDėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-420(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Identification No. 2022-10198
3-258 May 13, 2022May 13, 2022May 14, 2022
12 OrderDėl Rizikos vertinimu pagrįstos paskirtųjų įstaigų veiklos patikrinimų atrankos ir patikrinimų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Enacted by Lietuvos metrologijos inspekcija
Identification No. 2022-10197
11V-98(1.2) May 10, 2022May 13, 2022May 14, 2022
13 OrderDėl Planinių ir neplaninių ūkio subjektų ir paskirtųjų įstaigų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo
Enacted by Lietuvos metrologijos inspekcija
Identification No. 2022-10196
11V-97(1.2) May 10, 2022May 13, 2022May 14, 2022
14 ResolutionDėl nekilnojamojo turto perdavimo asociacijai Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetui
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2022-10195
499 May 11, 2022May 13, 2022May 14, 2022
15 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2022-10194
498 May 11, 2022May 13, 2022May 14, 2022
16 OrderDėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Nacionalinė teismų administracija
Identification No. 2022-10192
6P-59-(1.1.E) May 13, 2022May 13, 2022May 14, 2022
17 DecisionDėl Emanuelio Zingerio dalyvavimo XXXIII tarptautinėje konferencijoje „Karpatų Europa“
Enacted by Seimo valdyba
Identification No. 2022-10191
SV-S-510 May 12, 2022May 13, 2022May 13, 2022
18 DecisionDėl Laimos Liucijos Andrikienės dalyvavimo susitikimuose su Ispanijos Karalystės valdžios atstovais
Enacted by Seimo valdyba
Identification No. 2022-10190
SV-S-509 May 12, 2022May 13, 2022May 13, 2022
19 DecisionDėl Laimos Liucijos Andrikienės dalyvavimo Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Politikos reikalų ir demokratijos komiteto posėdyje
Enacted by Seimo valdyba
Identification No. 2022-10189
SV-S-508 May 12, 2022May 13, 2022May 13, 2022
20 OrderDėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-607 „Dėl Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Identification No. 2022-10188
ĮV-474 May 13, 2022May 13, 2022May 14, 2022
©2014, Office of the Seimas of the Republic of Lithuania