Descending
Seq. No.TypeTitleNumber provided by the institutionEnactment dateRegistration dateDate of entry into force
1 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-482 „Dėl Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programos patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2022-24973
V-1831 Dec 7, 2022Dec 7, 2022Jan 1, 2023
2 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2022-24972
V-1832 Dec 7, 2022Dec 7, 2022Dec 8, 2022
3 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2022-24971
V-1830 Dec 7, 2022Dec 7, 2022Dec 8, 2022
4 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2022-24970
V-1829 Dec 7, 2022Dec 7, 2022Dec 8, 2022
5 OrderDėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų aprašų patvirtinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2022-24969
V-1828 Dec 7, 2022Dec 7, 2022Jan 1, 2023
Įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo 15 punktas įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d.
6 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2022-24968
V-1827 Dec 7, 2022Dec 7, 2022Dec 8, 2022
7 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1452 „Dėl Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2022-24967
V-1826 Dec 7, 2022Dec 7, 2022Dec 8, 2022
8 OrderDėl 2023 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamų visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklų sričių ir prioritetų tvirtinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2022-24966
V-1825 Dec 7, 2022Dec 7, 2022Jan 2, 2023
9 OrderDėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-96 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo bei Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinės sistemos veiklos atkūrimo grupių sudarymo“ pakeitimo
Enacted by Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Identification No. 2022-24963
(1.72E)1A-1462 Dec 7, 2022Dec 7, 2022Dec 8, 2022
10 OrderDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2022-24962
1V-754 Dec 7, 2022Dec 7, 2022Dec 8, 2022
11 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2022-24961
1211 Dec 7, 2022Dec 7, 2022Jan 1, 2023
12 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2022-24960
1210 Dec 7, 2022Dec 7, 2022Jan 1, 2023
13 ResolutionDėl valstybės turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankui patikėjimo teise
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2022-24959
1209 Dec 7, 2022Dec 7, 2022Dec 8, 2022
14 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Tarptautinio valiutos fondo Atsparumo ir tvarumo fonde ir įgaliojimų suteikimo G. Skaistei
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2022-24958
1208 Dec 7, 2022Dec 7, 2022Dec 8, 2022
15 OrderDėl žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-345 „Dėl Melioracijos programos investicijų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2022-24957
3D-778 Dec 7, 2022Dec 7, 2022Jan 3, 2023
16 Decree/OrdinanceDėl delegacijos sudarymo
Enacted by Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Identification No. 2022-24954
253 Dec 7, 2022Dec 7, 2022Dec 7, 2022
17 OrderDėl Valstybės registruose, kadastruose ir (ar) valstybės informacinėse sistemose kaupiamų duomenų apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pateikimo Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identification No. 2022-24953
D1-392 Dec 7, 2022Dec 7, 2022Dec 8, 2022
18 OrderDėl Pasikeitimo informacija apie gresiančią ar įvykusią branduolinę ar radiologinę avariją tvarkos aprašo patvirtinimo
Enacted by Radiacinės saugos centras, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Identification No. 2022-24952
V-84/V -109/22.3-177 Dec 7, 2022Dec 7, 2022Dec 31, 2022
19 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 965 „Dėl lėšų skyrimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2022-24951
1207 Dec 7, 2022Dec 7, 2022Dec 8, 2022
20 ResolutionDėl lėšų skyrimo
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2022-24950
1206 Dec 7, 2022Dec 7, 2022Dec 8, 2022
©2014, Office of the Seimas of the Republic of Lithuania