Descending
Seq. No.TypeTitleNumber provided by the institutionEnactment dateRegistration dateDate of entry into force
1 OrderDėl Lietuvos Respublikos pilietybės neatkūrimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-25199
1V-883 Dec 3, 2021Dec 3, 2021Dec 4, 2021
2 OrderDėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-25198
1V-882 Dec 3, 2021Dec 3, 2021Dec 4, 2021
3 OrderDėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-25197
1V-881 Dec 3, 2021Dec 3, 2021Dec 4, 2021
4 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projekto
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2021-25196
1013 Dec 3, 2021Dec 3, 2021Dec 4, 2021
5 OrderDėl vidaus reikalų ministro 2020 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1V-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-25195
1V-879 Dec 3, 2021Dec 3, 2021Dec 4, 2021
6 OrderDėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1V-74 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-25194
1V-878 Dec 3, 2021Dec 3, 2021Dec 4, 2021
7 OrderDėl vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1V-372 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-925 priemonės „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-25193
1V-877 Dec 3, 2021Dec 3, 2021Dec 4, 2021
8 OrderDėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-25192
1V-876 Dec 3, 2021Dec 3, 2021Dec 4, 2021
9 OrderDėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Identification No. 2021-25191
1K-364 Dec 3, 2021Dec 3, 2021Dec 4, 2021
10 OrderDėl žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-489 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2021-25190
3D-785 Dec 3, 2021Dec 3, 2021Dec 4, 2021
11 OrderDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identification No. 2021-25188
D1-704 Dec 3, 2021Dec 3, 2021Dec 4, 2021
12 OrderDėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
Identification No. 2021-25185
(1.9E)1V-1104 Dec 3, 2021Dec 3, 2021Dec 4, 2021
Įsakymo 1.2.3, 1.2.5, 1.2.8, 1.2.9 ir 1.2.11–1.2.13 papunkčiai įsigalioja 2022 m. kovo 15 d.
13 ResolutionDėl Pranciškaus Skorinos metų minėjimo 2022 metais plano patvirtinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2021-25183
1012 Dec 1, 2021Dec 3, 2021Dec 4, 2021
14 ResolutionDėl Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metų minėjimo 2022 metais plano patvirtinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2021-25182
1010 Dec 1, 2021Dec 3, 2021Dec 4, 2021
15 ResolutionDėl Lietuvos valstybės Konstitucijos metų minėjimo 2022 metais plano patvirtinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2021-25181
1009 Dec 1, 2021Dec 3, 2021Dec 4, 2021
16 ResolutionDėl Jono Meko metų minėjimo 2022 metais plano patvirtinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2021-25180
1008 Dec 1, 2021Dec 3, 2021Dec 4, 2021
17 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2021-25179
V-2755 Dec 3, 2021Dec 3, 2021Dec 6, 2021
18 DecisionDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2021-25178
V-2754 Dec 3, 2021Dec 3, 2021Dec 4, 2021
19 OrderDėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-106 „Dėl Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų pildymo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Identification No. 2021-25174
1K-361 Dec 3, 2021Dec 3, 2021Dec 4, 2021
20 Decree/OrdinanceDėl įgaliojimų suteikimo A. Bilotaitei
Enacted by Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Identification No. 2021-25173
206 Dec 3, 2021Dec 3, 2021Dec 3, 2021
©2014, Office of the Seimas of the Republic of Lithuania