Descending
Seq. No.TypeTitleNumber provided by the institutionEnactment dateRegistration dateDate of entry into force
1 OrderDėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3D-734 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ veiklos srities „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas dėl COVID-19“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2021-03693
3D-124 Feb 24, 2021Feb 25, 2021Feb 26, 2021
2 OrderDėl Lietuvos Respublikos pilietybės neatkūrimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-03692
1V-149 Feb 25, 2021Feb 25, 2021Feb 26, 2021
3 OrderDėl Lietuvos Respublikos pilietybės neatkūrimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-03691
1V-148 Feb 25, 2021Feb 25, 2021Feb 26, 2021
4 OrderDėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-03690
1V-147 Feb 25, 2021Feb 25, 2021Feb 26, 2021
5 OrderDėl Lietuvos Respublikos pilietybės neatkūrimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-03688
1V-146 Feb 25, 2021Feb 25, 2021Feb 26, 2021
6 OrderDėl Lietuvos Respublikos pilietybės neatkūrimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-03687
1V-145 Feb 25, 2021Feb 25, 2021Feb 26, 2021
7 OrderDėl Lietuvos Respublikos pilietybės neatkūrimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-03686
1V-144 Feb 25, 2021Feb 25, 2021Feb 26, 2021
8 OrderDėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Nacionalinė teismų administracija
Identification No. 2021-03685
6P-29-(2.1) Feb 25, 2021Feb 25, 2021Feb 26, 2021
9 OrderDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-03684
1V-143 Feb 25, 2021Feb 25, 2021Feb 26, 2021
10 OrderDėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. B1-642 „Dėl Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos sudarymo ir Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Identification No. 2021-03683
B1-137 Feb 25, 2021Feb 25, 2021Feb 26, 2021
11 OrderDėl Pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, susidūrusiems su neigiamu poveikiu dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo, taikymo
Enacted by Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Identification No. 2021-03679
1B-116 Feb 25, 2021Feb 25, 2021Feb 26, 2021
12 OrderDėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2019 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-79 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos standartizacijos departamentas
Identification No. 2021-03675
VE-92 Oct 30, 2020Feb 25, 2021Feb 26, 2021
13 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2017 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 1S-8 (2017) „Dėl Užmokesčių už pranešimų apie koncentraciją ir prašymų leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą dydžių ir užmokesčių mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
Identification No. 2021-03674
1S-18 (2021) Feb 25, 2021Feb 25, 2021Mar 1, 2021
14 OrderDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 1V-81 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-03672
1V-140 Feb 25, 2021Feb 25, 2021Feb 26, 2021
15 DecisionDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2932 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2021-03670
V-392 Feb 25, 2021Feb 25, 2021Feb 26, 2021
16 DecisionDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. V-285 „Dėl fizinio aktyvumo ir laisvalaikio užsiėmimų lauke teikimo būtinųjų sąlygų“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2021-03667
V-391 Feb 25, 2021Feb 25, 2021Feb 26, 2021
17 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2021-03666
V-390 Feb 25, 2021Feb 25, 2021Feb 26, 2021
18 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. v-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2021-03665
V-389 Feb 25, 2021Feb 25, 2021Feb 26, 2021
19 OrderDėl žemės ūkio ministro 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3D-643 „Dėl papildomos paramos išmokėjimo žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus žemės ūkio augalams dėl sausros 2018 metais“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2021-03662
3D-130 Feb 25, 2021Feb 25, 2021Feb 26, 2021
20 OrderDėl žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugų teikimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2021-03661
3D-128 Feb 25, 2021Feb 25, 2021Feb 26, 2021
©2014, Office of the Seimas of the Republic of Lithuania