Descending
Seq. No.TypeTitleNumber provided by the institutionEnactment dateRegistration dateDate of entry into force
1 ResolutionDėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. O3E-121 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ klaidos ištaisymo
Enacted by Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Identification No. 2018-12245
O3E-222 Jul 20, 2018Jul 20, 2018Jul 21, 2018
2 ResolutionDėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. O3E-193 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ klaidos ištaisymo
Enacted by Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Identification No. 2018-12246
O3E-223 Jul 20, 2018Jul 20, 2018Jul 21, 2018
3 ResolutionDėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų
Enacted by Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Identification No. 2018-12244
O3E-220 Jul 20, 2018Jul 20, 2018Jul 21, 2018
4 OrderDėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“
Enacted by Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Identification No. 2018-12233
1-206 Jul 18, 2018Jul 20, 2018Jul 21, 2018
5 ResolutionDėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo
Enacted by Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Identification No. 2018-12248
O3E-225 Jul 20, 2018Jul 20, 2018Jul 21, 2018
6 ResolutionDėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo
Enacted by Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Identification No. 2018-12243
O3E-221 Jul 20, 2018Jul 20, 2018Jul 21, 2018
7 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 902 „Dėl denatūruoto etilo alkoholio, kuriam netaikomi akcizai“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2018-12239
698 Jul 18, 2018Jul 20, 2018Jul 21, 2018
8 OrderDėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2018-12235
1V-514 Jul 20, 2018Jul 20, 2018Jul 21, 2018
9 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 1575 „Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2018-12240
699 Jul 18, 2018Jul 20, 2018Jul 21, 2018
10 OrderDėl teisingumo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1R-57 „Dėl Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų reorganizavimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Identification No. 2018-12234
1R-132 Jul 19, 2018Jul 20, 2018Jul 21, 2018
11 OrderDėl afrikinio kiaulių maro židinio Birštono savivaldybės Birštono seniūnijos Bučiūnų kaime
Enacted by Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Identification No. 2018-12241
B1-642 Jul 19, 2018Jul 20, 2018Jul 21, 2018
12 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 2, 8, 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2018-12236
696 Jul 18, 2018Jul 20, 2018Jul 21, 2018
13 ResolutionDėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo
Enacted by Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Identification No. 2018-12247
O3E-224 Jul 20, 2018Jul 20, 2018Jul 21, 2018
14 DecreeDėl Ritos Kazragienės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Belgijos Karalystėje
Enacted by Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Identification No. 2018-12242
1K-1363 Jul 20, 2018Jul 20, 2018Jul 20, 2018
15 ResolutionDėl Šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijos sudarymo
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2018-12238
697 Jul 18, 2018Jul 20, 2018Jul 21, 2018
16 OrderDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 1V-582 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2018-12237
1V-515 Jul 20, 2018Jul 20, 2018Jul 21, 2018
17 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 "Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2018-12211
V-822 Jul 19, 2018Jul 20, 2018Jul 21, 2018
Įsakymo 1.2 ir 1.4 papunkčiai įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.
18 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2018-12212
V-818 Jul 18, 2018Jul 20, 2018Jul 21, 2018
19 OrderDėl Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 27V-111 „Dėl įstaigų vadovų, vidaus audito tarnybų vadovų bei auditorių, vertinimo komisijos narių ir 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijų patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Valstybės tarnybos departamentas
Identification No. 2018-12207
27V-108 Jul 19, 2018Jul 20, 2018Jul 21, 2018
20 OrderDėl Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 27V-1 „Dėl Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Valstybės tarnybos departamentas
Identification No. 2018-12206
27V-107 Jul 19, 2018Jul 20, 2018Jul 21, 2018
©2014, Office of the Seimas of the Republic of Lithuania