Descending
Seq. No.TypeTitleNumber provided by the institutionEnactment dateRegistration dateDate of entry into force
1 OrderDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. A1-304 „Dėl Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identification No. 2018-16402
A1-585 Oct 17, 2018Oct 19, 2018Oct 20, 2018
2 OrderDėl vilkų sumedžiojimo per 2018-2019 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identification No. 2018-16392
D1-897 Oct 19, 2018Oct 19, 2018Oct 20, 2018
3 OrderDėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-522 „Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Identification No. 2018-16391
5-V-868 Oct 19, 2018Oct 19, 2018Oct 20, 2018
4 OrderDėl Klimato kaitos specialiosios programos subsidijos lėšų, skirtų UAB „Palangos šilumos tinklai“ sumažinimo ir išmokėtų lėšų grąžinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identification No. 2018-16414
D1-895 Oct 18, 2018Oct 19, 2018Oct 20, 2018
5 OrderDėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Marijampolės savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo
Enacted by Marijampolės savivaldybės administracija
Identification No. 2018-16417
DV-1744 Oct 19, 2018Oct 19, 2018Oct 20, 2018
6 OrderDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-528 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identification No. 2018-16404
A1-587 Oct 18, 2018Oct 19, 2018Oct 20, 2018
7 OrderDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identification No. 2018-16399
A1-579 Oct 12, 2018Oct 19, 2018Oct 20, 2018
8 OrderDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-268 „Dėl Pabradės socialinės globos namų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identification No. 2018-16403
A1-586 Oct 17, 2018Oct 19, 2018Oct 20, 2018
9 OrderDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. A1-604 „Dėl Trišalių tarybų (komitetų, komisijų) prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identification No. 2018-16400
A1-583 Oct 17, 2018Oct 19, 2018Oct 20, 2018
10 DecisionDėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. KS-32 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos radijo ir televizijos komisija
Identification No. 2018-16409
KS-60 Oct 17, 2018Oct 19, 2018Jan 1, 2019
Sprendimo 2 punktas įsigalioja 2018 m. spalio 20 d.
11 OrderDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. A1-416 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identification No. 2018-16401
A1-584 Oct 17, 2018Oct 19, 2018Oct 20, 2018
12 DecisionDėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. KS-101 „Dėl Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos radijo ir televizijos komisija
Identification No. 2018-16394
KS-61 Oct 17, 2018Oct 19, 2018Oct 20, 2018
13 OrderDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-751 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų projektų atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatų patvirtinimo ir Specializuotos pagalbos centrų projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identification No. 2018-16405
A1-589 Oct 18, 2018Oct 19, 2018Oct 20, 2018
14 OrderDėl Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) organizavimo ir vykdymo laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
Enacted by Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Identification No. 2018-16397
V-459 Oct 19, 2018Oct 19, 2018Oct 20, 2018
15 OrderDėl Pagrįstos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, rūšių sąrašo patvirtinimo
Enacted by Radiacinės saugos centras
Identification No. 2018-16393
V-60 Oct 16, 2018Oct 19, 2018Oct 20, 2018
16 OrderDėl žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 3D-17 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2018-16372
3D-751 Oct 18, 2018Oct 19, 2018Oct 20, 2018
17 OrderDėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Identification No. 2018-16385
1R-213 Oct 19, 2018Oct 19, 2018Oct 20, 2018
18 OrderDėl žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-728 „Dėl 2012 metų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų ir 2013 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos sumažintų sumų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2018-16373
3D-750 Oct 18, 2018Oct 19, 2018Oct 20, 2018
19 OrderDėl valstybiniuose miškuose pagamintos apvaliosios medienos ir kirtimo atliekų elektroninės pardavimų sistemos likvidavimo
Enacted by Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identification No. 2018-16390
D1-896 Oct 18, 2018Oct 19, 2018Oct 20, 2018
20 OrderDėl teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1R-172 „Dėl Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Identification No. 2018-16383
1R-211 Oct 19, 2018Oct 19, 2018Oct 20, 2018
©2014, Office of the Seimas of the Republic of Lithuania