Descending
Seq. No.TypeTitleNumber provided by the institutionEnactment dateRegistration dateDate of entry into force
1 DecisionDėl Aurelijaus Verygos dalyvavimo Europos lyderystės tinklo organizuojamoje solidarumo misijoje
Enacted by Seimo valdyba
Identification No. 2023-23369
SV-S-1206 Dec 1, 2023Dec 1, 2023Dec 1, 2023
2 OrderDėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ veiklą „Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui“
Enacted by Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Identification No. 2023-23363
T1-436 Dec 1, 2023Dec 1, 2023Dec 2, 2023
3 OrderDėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 2-134 „Dėl Leidimų vykdyti specialiosios kategorijos skrydžius naudojant bepiločio orlaivio sistemą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra
Identification No. 2023-23362
2-3092 Dec 1, 2023Dec 1, 2023Dec 2, 2023
4 OrderDėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. 1-244 „Dėl Civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Identification No. 2023-23361
1-638 /2023 (1.4 E) Dec 1, 2023Dec 1, 2023Dec 2, 2023
5 OrderDėl prekybos ir maitinimo įmonių statistinės ataskaitos PR-07 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
Enacted by Valstybės duomenų agentūra
Identification No. 2023-23360
DĮ-274 Dec 1, 2023Dec 1, 2023Dec 2, 2023
6 OrderDėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-322 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus administracinių nusižengimų bylose suteikimo“ pakeitimo
Enacted by Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Identification No. 2023-23354
B1-799 Dec 1, 2023Dec 1, 2023Feb 15, 2024
7 OrderDėl Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu) dailės ugdymo dalies patvirtinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Identification No. 2023-23353
V-1526 Dec 1, 2023Dec 1, 2023Dec 2, 2023
Įsakymo 3 punktas įsigalioja 2025 m. rugsėjo 1 d.
8 OrderDėl finansų ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1K-111 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Identification No. 2023-23352
1K-392 Dec 1, 2023Dec 1, 2023Dec 2, 2023
9 OrderDėl Nacionalinės švietimo agentūros 2023 metų veiklos plano patvirtinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Identification No. 2023-23349
V-1523 Dec 1, 2023Dec 1, 2023Dec 2, 2023
10 OrderDėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-491 „Dėl Vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Identification No. 2023-23347
V-1522 Dec 1, 2023Dec 1, 2023Dec 2, 2023
11 OrderDėl teisingumo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1R-44 „Dėl Notarinių veiksmų ir notaro pajamų bei išlaidų ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Identification No. 2023-23344
1R-364 Dec 1, 2023Dec 1, 2023Jan 1, 2024
12 OrderDėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2023 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1K-102 „Dėl Medicininių intervencijų, taikomų teikiant gydytojų specialistų konsultacijas, kai atliekamas išsamesnis ištyrimas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Identification No. 2023-23342
1K-367 Dec 1, 2023Dec 1, 2023Dec 2, 2023
13 OrderDėl Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 2024 m. egzaminų tvarkaraščio patvirtinimo
Enacted by Nacionalinė švietimo agentūra
Identification No. 2023-23341
VK-794 Nov 30, 2023Dec 1, 2023Dec 2, 2023
14 OrderDėl žemės ūkio ministro 2023 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 3D-298 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinių intervencinių priemonių bitininkystės sektoriuje įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2023-23340
3D-800 Dec 1, 2023Dec 1, 2023Dec 2, 2023
15 OrderDėl 2023–2024 mokslo metų gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų vykdymo instrukcijos ir 2023–2024 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijos patvirtinimo
Enacted by Nacionalinė švietimo agentūra
Identification No. 2023-23339
VK-796 Nov 30, 2023Dec 1, 2023Dec 2, 2023
16 DecisionDėl 2024 metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų vienmandačių rinkimų apygardų sudarymo
Enacted by Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
Identification No. 2023-23338
Sp-291 Nov 30, 2023Dec 1, 2023Dec 1, 2023
17 ResolutionDėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio nustatymo
Enacted by Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Identification No. 2023-23337
O3E-1710 Nov 24, 2023Dec 1, 2023Dec 2, 2023
18 DecisionDėl Utenos regiono plėtros tarybos kolegijos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. KS(T)-4 "Dėl 2022–2030 m. Utenos regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Utenos regiono plėtros taryba
Identification No. 2023-23336
KS(T)-54 Dec 1, 2023Dec 1, 2023Dec 2, 2023
19 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2877
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2023-23334
925 Nov 29, 2023Dec 1, 2023Dec 2, 2023
20 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 36, 39, 40, 48 ir 49 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 15-1, 15-2 ir 46-1 straipsniais įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2023-23333
924 Nov 29, 2023Dec 1, 2023Dec 2, 2023
©2014, Office of the Seimas of the Republic of Lithuania