Descending
Seq. No.TypeTitleNumber provided by the institutionEnactment dateRegistration dateDate of entry into force
1 OrderDėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-557 "Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2021-16660
3D-484 Jul 28, 2021Jul 28, 2021Jul 29, 2021
2 OrderDėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-685 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2021-16659
3D-483 Jul 28, 2021Jul 28, 2021Jul 29, 2021
3 OrderDėl Pieno apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2021-16658
3D-482 Jul 28, 2021Jul 28, 2021Jul 29, 2021
4 OrderDėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-522 „Dėl minimalaus studijų programos studijų vietų skaičiaus valstybinėse aukštosiose mokyklose pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes ir studijų pakopas nustatymo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Identification No. 2021-16657
V-1396 Jul 28, 2021Jul 28, 2021Jul 29, 2021
5 OrderDėl žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-21 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2021-16656
3D-480 Jul 28, 2021Jul 28, 2021Jul 29, 2021
6 OrderDėl Struktūrinių geležinkelių posistemių ir geležinkelių riedmenų atitikties nacionalinių teisės aktų reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Enacted by Lietuvos transporto saugos administracija
Identification No. 2021-16655
2BE-208 Jul 28, 2021Jul 28, 2021Jul 29, 2021
7 OrderDėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos transporto saugos administracija
Identification No. 2021-16652
2BE-207 Jul 28, 2021Jul 28, 2021Aug 1, 2021
8 OrderDėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2022–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2021-16651
3D-473 Jul 26, 2021Jul 28, 2021Jul 29, 2021
9 DecreeDėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2021-16643
1K-689 Jul 26, 2021Jul 28, 2021Jul 28, 2021
10 OrderDėl žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 3D-118 „Dėl 2021–2022 m. susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2021-16641
3D-476 Jul 28, 2021Jul 28, 2021Jul 29, 2021
11 OrderDėl žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 3D-718 „Dėl Paramos Lietuvos vyno sektoriui 2019–2023 metų programos administravimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2021-16640
3D-477 Jul 28, 2021Jul 28, 2021Jul 29, 2021
12 DecisionDėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 51/6S-34 „Dėl Alytaus regiono plėtros 2014–2020 m. plano tvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Alytaus regiono plėtros taryba
Identification No. 2021-16639
K-28 Jul 28, 2021Jul 28, 2021Jul 29, 2021
13 OrderDėl elektros inžinerijos krypties studijų akreditavimo
Enacted by Studijų kokybės vertinimo centras
Identification No. 2021-16637
SV6-8 Jul 27, 2021Jul 28, 2021Jul 29, 2021
14 OrderDėl mechanikos inžinerijos krypties studijų akreditavimo
Enacted by Studijų kokybės vertinimo centras
Identification No. 2021-16636
SV6-7 Jul 27, 2021Jul 28, 2021Jul 29, 2021
15 DecreeDėl apdovanojimo Lietuvos valstybės ordinais
Enacted by Lietuvos Respublikos Prezidentas
Identification No. 2021-16635
1K-690 Jul 28, 2021Jul 28, 2021Jul 28, 2021
16 DecisionDėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. 51/3S-21 „Dėl Klaipėdos regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Klaipėdos regiono plėtros taryba
Identification No. 2021-16634
K/S-10 Jul 28, 2021Jul 28, 2021Jul 29, 2021
17 OrderDėl žinyno kainų taikymo
Enacted by Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Identification No. 2021-16631
1B-521 Jul 28, 2021Jul 28, 2021Jul 29, 2021
18 OrderDėl Korektūros klaidų ištaisymo muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. liepos 14 d. įsakyme Nr. 1B-480 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 1B-810 „Dėl Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
Enacted by Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Identification No. 2021-16630
1B-511 Jul 23, 2021Jul 28, 2021Jul 29, 2021
19 OrderDėl krašto apsaugos ministro 2017 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-93 „Dėl Kariams užsienyje suteiktų gydymo paslaugų, kelionės, lydinčio asmens kelionės ir apgyvendinimo, ortopedijos priemonių įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo, taip pat priemonių neįgaliesiems įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo nagrinėjimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Identification No. 2021-16629
V-521 Jul 28, 2021Jul 28, 2021Jul 29, 2021
20 OrderDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A1-169 „Dėl Informacijos apie komandiruotus darbuotojus ir motyvuoto pranešimo dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identification No. 2021-16628
A1-553 Jul 28, 2021Jul 28, 2021Aug 1, 2021
©2014, Office of the Seimas of the Republic of Lithuania