Descending
Seq. No.TypeTitleNumber provided by the institutionEnactment dateRegistration dateDate of entry into force
1 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d įsakymo Nr. V-729 „Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2018-06382
V-465 Apr 19, 2018Apr 20, 2018May 1, 2018
2 OrderDėl kai kurių Švietimo ir mokslo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
Enacted by Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Identification No. 2018-06388
V-385 Apr 20, 2018Apr 20, 2018Apr 21, 2018
3 OrderDėl žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Paramos bitininkystės sektoriui skyrimo ir probleminių klausimų sprendimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2018-06384
3D-241 Apr 20, 2018Apr 20, 2018Apr 21, 2018
4 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, paėmimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2018-06374
V-474 Apr 19, 2018Apr 20, 2018May 1, 2018
5 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2018-06375
V-473 Apr 19, 2018Apr 20, 2018May 1, 2018
6 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2018-06376
V-472 Apr 19, 2018Apr 20, 2018May 1, 2018
7 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. V-381 „Dėl Inksto transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2018-06377
V-470 Apr 19, 2018Apr 20, 2018May 1, 2018
8 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-973 „Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2018-06378
V-469 Apr 19, 2018Apr 20, 2018May 1, 2018
9 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. V-470 „Dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų, teikiamų suaugusiesiems ir vaikams Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2018-06379
V-475 Apr 19, 2018Apr 20, 2018May 1, 2018
10 OrderDėl žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 3D-43 „Dėl Žemės ūkio ministerijos tvarkomo valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų atnaujinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2018-06385
3D-242 Apr 20, 2018Apr 20, 2018Apr 21, 2018
11 ResolutionDėl dalyvavimo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo byloje C-706/17
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2018-06381
16 Apr 18, 2018Apr 20, 2018Apr 20, 2018
12 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1111 „Dėl Stebėjimo paslaugos teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2018-06380
V-471 Apr 19, 2018Apr 20, 2018May 1, 2018
13 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. XIII-189 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pakomitečių pirmininkų patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos Seimas
Identification No. 2018-06386
XIII-1111 Apr 19, 2018Apr 20, 2018Apr 20, 2018
14 OrderDėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Identification No. 2018-06387
V-384 Apr 20, 2018Apr 20, 2018Apr 21, 2018
15 OrderDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 137/559 „Dėl techninio reglamento „Keleiviniai lynų keliai“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Enacted by Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identification No. 2018-06383
A1-173/D1-319 Apr 20, 2018Apr 20, 2018Apr 21, 2018
16 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2018-06367
V-453 Apr 19, 2018Apr 20, 2018May 1, 2018
17 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-765 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 "Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2018-06368
V-399 Apr 10, 2018Apr 20, 2018Sep 1, 2018
18 OrderDėl Asmens duomenų tvarkymo Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje taisyklių patvirtinimo
Enacted by Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Identification No. 2018-06369
T-13 Apr 12, 2018Apr 20, 2018Apr 21, 2018
19 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr.V-47 „Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2018-06370
V-479 Apr 19, 2018Apr 20, 2018May 1, 2018
20 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1064 „Dėl Kasos ir inksto komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2018-06371
V-478 Apr 19, 2018Apr 20, 2018May 1, 2018
©2014, Office of the Seimas of the Republic of Lithuania