Descending
Seq. No.TypeTitleNumber provided by the institutionEnactment dateRegistration dateDate of entry into force
1 OrderDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 1V-450 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2019-00786
1V-78 Jan 18, 2019Jan 18, 2019Jan 19, 2019
2 OrderDėl Prašymo vykdyti valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją formos patvirtinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Identification No. 2019-00783
1R-28 Jan 18, 2019Jan 18, 2019Jan 19, 2019
3 OrderDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1V-8 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-910 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2019-00782
1V-77 Jan 18, 2019Jan 18, 2019Jan 19, 2019
4 OrderDėl teisingumo ministro 2016 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Valstybės užtikrinamo neteisminio taikinamojo tarpininkavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Identification No. 2019-00785
1R-30 Jan 18, 2019Jan 18, 2019Jan 19, 2019
5 OrderDėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Identification No. 2019-00789
VA-4 Jan 18, 2019Jan 18, 2019Jan 19, 2019
6 OrderDėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1P-63-(1.3 E.) „Dėl Pažymos dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Identification No. 2019-00795
1P-17-(1.3 E.) Jan 18, 2019Jan 18, 2019Jan 19, 2019
7 OrderDėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro saugos politikos įgyvendinimo ir informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 5V-82 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro veiklos tęstinumo valdymo plano ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Enacted by Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Identification No. 2019-00788
5V-9 Jan 18, 2019Jan 18, 2019Jan 19, 2019
8 OrderDėl teisingumo ministro 2016 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1R-84 „Dėl Valstybės užtikrinamo neteisminio taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikėjų atrankos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Enacted by Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Identification No. 2019-00784
1R-29 Jan 18, 2019Jan 18, 2019Jan 19, 2019
9 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-680 „Dėl teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2019-00798
V-69 Jan 17, 2019Jan 18, 2019Jan 19, 2019
10 LawLietuvos Respublikos Bendrojo pagalbos centro įstatymo Nr. IX-2246 2, 10, 15, 16 straipsnių, trečiojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
Enacted by Lietuvos Respublikos Seimas
Identification No. 2019-00796
XIII-1901 Jan 11, 2019Jan 18, 2019Jul 1, 2019
Įstatymo 7 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2019-01-20. Įstatymo 3 straipsnyje išdėstytas Lietuvos Respublikos Bendrojo pagalbos centro įstatymo 111 straipsnis įsigalioja 2021-01-01
11 OrderDėl Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo anketos IT (NŪ)-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
Enacted by Lietuvos statistikos departamentas
Identification No. 2019-00787
DĮ-23 Jan 18, 2019Jan 18, 2019Jan 19, 2019
12 OrderDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 1V-634 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 priemonę „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2019-00781
1V-76 Jan 18, 2019Jan 18, 2019Jan 19, 2019
13 LawLietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo Nr. I-599 papildymo 37-8 ir 37-9 straipsniais ir 2 priedo pakeitimo įstatymas
Enacted by Lietuvos Respublikos Seimas
Identification No. 2019-00797
XIII-1902 Jan 11, 2019Jan 18, 2019Jan 19, 2019
14 OrderDėl Tolygios kultūrinės raidos projektų regionuose sąrašo patvirtinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Identification No. 2019-00792
ĮV-18 Jan 18, 2019Jan 18, 2019Jan 19, 2019
15 OrderDėl Lietuvos nacionalinio muziejaus nuostatų patvirtinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Identification No. 2019-00793
ĮV-19 Jan 18, 2019Jan 18, 2019Jan 19, 2019
16 OrderDėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-5 „Dėl Pažymos dėl parduodmos privačios žemės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Identification No. 2019-00794
1P-16-(1.3 E.) Jan 18, 2019Jan 18, 2019Jan 19, 2019
17 OrderLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2019-00800
V-72 Jan 17, 2019Jan 18, 2019Jan 19, 2019
18 OrderDėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2019-00801
1V-83 Jan 18, 2019Jan 18, 2019Jan 19, 2019
19 OrderDėl Mobiliųjų ambulatorinių odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2019-00799
V-68 Jan 17, 2019Jan 18, 2019Jan 19, 2019
20 OrderDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 1V-399 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2019-00768
1V-72 Jan 18, 2019Jan 18, 2019Jan 19, 2019
©2014, Office of the Seimas of the Republic of Lithuania