Descending
Seq. No.TypeTitleNumber provided by the institutionEnactment dateRegistration dateDate of entry into force
1 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2017-18244
V-1301 Nov 17, 2017Nov 17, 2017Nov 18, 2017
2 OrderDėl Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) įgyvendinimo Lietuvoje veiksmų plano patvirtinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Identification No. 2017-18241
ĮV-1057 Nov 9, 2017Nov 17, 2017Nov 18, 2017
3 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2017-18243
V-1299 Nov 16, 2017Nov 17, 2017Nov 18, 2017
4 ResolutionDėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2018 metams nustatymo buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės ir žemos įtampos tinklų
Enacted by Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Identification No. 2017-18247
O3E-504 Nov 16, 2017Nov 17, 2017Nov 18, 2017
5 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 10 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1068(2)
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2017-18245
916 Nov 15, 2017Nov 17, 2017Nov 18, 2017
6 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio įstatymo projekto Nr. XIIIP-1061
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2017-18246
917 Nov 15, 2017Nov 17, 2017Nov 18, 2017
7 OrderDėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 4-558 „Dėl Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Identification No. 2017-18227
4-659 Nov 16, 2017Nov 17, 2017Nov 18, 2017
8 OrderDėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1-239 „Dėl Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo nuostatoms įgyvendinti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Identification No. 2017-18229
1-289 Nov 16, 2017Nov 17, 2017Nov 18, 2017
9 OrderDėl Valstybinio turizmo departamento prie ūkio ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 21-V „Dėl Kempingų klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
Identification No. 2017-18236
V-226 Nov 16, 2017Nov 17, 2017Jan 1, 2018
10 DecisionDėl Andriaus Kubiliaus dalyvavimo konferencijoje rytų partnerystės klausimais
Enacted by Seimo valdyba
Identification No. 2017-18233
SV-S-486 Nov 16, 2017Nov 17, 2017Nov 17, 2017
11 DecisionDėl Molėtų rajono, Pagėgių ir Rokiškio rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
Identification No. 2017-18237
Sp-185 Nov 16, 2017Nov 17, 2017Nov 18, 2017
12 OrderDėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-852 „Dėl Prekių, tiekiamų kaip atsargos laivams ir orlaiviams, deklaravimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Enacted by Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Identification No. 2017-18226
1B-958 Nov 16, 2017Nov 17, 2017Nov 18, 2017
13 DecisionDėl Andriaus Kubiliaus dalyvavimo susitikimuose su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės valdžios atstovais
Enacted by Seimo valdyba
Identification No. 2017-18235
SV-S-487 Nov 16, 2017Nov 17, 2017Nov 17, 2017
14 OrderDėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl įgaliojimų suteikimo klasifikacinei bendrovei Lloyd's Register“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos saugios laivybos administracija
Identification No. 2017-18230
V-192 Nov 17, 2017Nov 17, 2017Nov 18, 2017
15 OrderDėl Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos tarybos sudarymo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2017-18239
3D-737 Nov 16, 2017Nov 17, 2017Nov 18, 2017
16 OrderDėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2017-18240
3D-738 Nov 17, 2017Nov 17, 2017Nov 18, 2017
17 OrderDėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Identification No. 2017-18228
1-290 Nov 16, 2017Nov 17, 2017Nov 18, 2017
18 OrderDėl žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3D-10 „Dėl maistinių bulvių augintojų registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre ir jų kontrolės“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2017-18173
3D-731 Nov 16, 2017Nov 17, 2017Jan 1, 2018
19 OrderDėl Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Identification No. 2017-18172
V-884 Nov 16, 2017Nov 17, 2017Dec 1, 2017
20 OrderDėl delegacijos sudarymo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2017-18174
3D-732 Nov 16, 2017Nov 17, 2017Nov 18, 2017
©2014, Office of the Seimas of the Republic of Lithuania