Descending
Seq. No.TypeTitleNumber provided by the institutionEnactment dateRegistration dateDate of entry into force
1 OrderDėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-585 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Identification No. 2018-00906
V-48 Jan 19, 2018Jan 19, 2018Jan 20, 2018
2 OrderDėl Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 27V-2 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Valstybės tarnybos departamentas
Identification No. 2018-00920
27V-9 Jan 19, 2018Jan 19, 2018Jan 20, 2018
3 OrderDėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 5-V-817 „Dėl Prevencinių poveikio priemonių taikymo registro steigimo“ pakeitimo
Enacted by Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Identification No. 2018-00919
5-V-43 Jan 19, 2018Jan 19, 2018Jan 20, 2018
4 OrderDėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Identification No. 2018-00907
V-51 Jan 19, 2018Jan 19, 2018Jan 20, 2018
5 OrderDėl Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. ĮSAK-1381 „Dėl įgaliojimų suteikimo švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų pavaduotojams (padalinių vadovams)“ pripažinimo netekusiu galios
Enacted by Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Identification No. 2018-00908
V-54 Jan 19, 2018Jan 19, 2018Jan 20, 2018
6 OrderDėl leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą patikslinimo „Kazimiero Simonavičiaus universitetui“, UAB
Enacted by Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Identification No. 2018-00918
V-55 Jan 19, 2018Jan 19, 2018Jan 20, 2018
7 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 10, 16, 20, 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3579(3)
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2018-00905
61 Jan 17, 2018Jan 19, 2018Jan 20, 2018
8 DecisionDėl Lauryno Kasčiūno dalyvavimo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinės Asamblėjos Migracijos ad hoc komiteto susitikimuose su Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų atstovais
Enacted by Seimo valdyba
Identification No. 2018-00897
SV-S-560 Jan 17, 2018Jan 19, 2018Jan 19, 2018
9 DecisionDėl Gedimino Kirkilo, Andriaus Kubiliaus ir Žygimanto Pavilionio dalyvavimo Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijos Federacinėje Respublikoje organizuojamuose renginiuose
Enacted by Seimo valdyba
Identification No. 2018-00896
SV-S-559 Jan 17, 2018Jan 19, 2018Jan 19, 2018
10 DecisionDėl darbo grupės Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio iškilmingo minėjimo, vyksiančio 2018 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos Seime, programai parengti
Enacted by Seimo valdyba
Identification No. 2018-00901
SV-S-563 Jan 17, 2018Jan 19, 2018Jan 19, 2018
11 DecisionDėl įstatymų projektų išvadų
Enacted by Seimo valdyba
Identification No. 2018-00889
SV-S-555 Jan 17, 2018Jan 19, 2018Jan 19, 2018
12 DecisionDėl Justo Džiugelio, Andriaus Navicko ir Valerijaus Simuliko dalyvavimo susitikimuose su Europos Parlamento nariais
Enacted by Seimo valdyba
Identification No. 2018-00898
SV-S-561 Jan 17, 2018Jan 19, 2018Jan 19, 2018
13 OrderDėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo 2018 metais taisyklių patvirtinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2018-00890
3D-35 Jan 18, 2018Jan 19, 2018Jan 20, 2018
14 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos Seimas
Identification No. 2018-00887
XIII-1027 Jan 13, 2018Jan 19, 2018Jan 19, 2018
15 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4838
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2018-00903
60 Jan 17, 2018Jan 19, 2018Jan 20, 2018
16 OrderDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 ,,Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2018-00904
V-55 Jan 17, 2018Jan 19, 2018Jan 20, 2018
17 DecisionDėl Seimo valdybos 2017 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. SV-S-478 „Dėl Daivos Raudonienės dalyvavimo tarptautinėje parlamentų generalinių sekretorių konferencijoje“ pakeitimo
Enacted by Seimo valdyba
Identification No. 2018-00902
SV-S-564 Jan 17, 2018Jan 19, 2018Jan 19, 2018
18 DecisionDėl Manto Adomėno ir Egidijaus Vareikio dalyvavimo susitikimuose su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Bendruomenių Rūmų nariais
Enacted by Seimo valdyba
Identification No. 2018-00895
SV-S-558 Jan 17, 2018Jan 19, 2018Jan 19, 2018
19 DecisionDėl Rūtos Miliūtės ir Virgilijaus Poderio dalyvavimo diskusijoje „Energetikos ir saugumo sąveika“
Enacted by Seimo valdyba
Identification No. 2018-00893
SV-S-556 Jan 17, 2018Jan 19, 2018Jan 19, 2018
20 OrderDėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę
Enacted by Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identification No. 2018-00892
1V-67 Jan 19, 2018Jan 19, 2018Jan 20, 2018
©2014, Office of the Seimas of the Republic of Lithuania