Descending
Seq. No.TypeTitleNumber provided by the institutionEnactment dateRegistration dateDate of entry into force
1 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 300 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2021-10090
306 May 5, 2021May 6, 2021May 7, 2021
2 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2021-10089
305 May 5, 2021May 6, 2021May 7, 2021
3 ResolutionDėl darnios plėtros koordinavimo komisijos sudarymo
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2021-10088
303 May 5, 2021May 6, 2021May 7, 2021
4 OrderDėl 2021 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) papriemonei „Parama veislininkystei“ (01 001 01 01 80 04) įgyvendinti skirtų lėšų detalios išlaidų sąmatos pagal veiklos kryptis patvirtinimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2021-10085
3D-309 May 6, 2021May 6, 2021May 7, 2021
5 DecisionDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2021-10073
V-1036 May 6, 2021May 6, 2021May 10, 2021
6 DecisionDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. V-585 „Dėl egzaminų baigiamųjų klasių mokiniams organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identification No. 2021-10071
V-1033 May 6, 2021May 6, 2021May 10, 2021
7 DecisionDėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. KS-167 „Dėl Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos radijo ir televizijos komisija
Identification No. 2021-10068
KS-103 May 5, 2021May 6, 2021May 7, 2021
8 OrderDėl finansų ministro 2020 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 1K-4 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Identification No. 2021-10034
1K-163 May 6, 2021May 6, 2021May 7, 2021
9 ResolutionDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 458 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių žuvininkystės produktų importo, eksporto ir reeksporto tvarką, įgyvendinimą, paskyrimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identification No. 2021-10032
302 May 5, 2021May 6, 2021May 7, 2021
10 OrderDėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotinio ir kibernetinio saugumo vadovo skyrimo
Enacted by Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identification No. 2021-10024
A1-339 Apr 30, 2021May 6, 2021May 6, 2021
11 OrderDėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 3D-389 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros programų valdymo komiteto sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2021-10019
3D-304 May 6, 2021May 6, 2021May 7, 2021
12 OrderDėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-267 „Dėl Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2021-10018
3D-302 May 4, 2021May 6, 2021May 7, 2021
13 OrderDėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3D-687 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2021-10017
3D-300 May 4, 2021May 6, 2021May 7, 2021
14 OrderDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekio mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identification No. 2021-10016
D1-276 May 6, 2021May 6, 2021May 7, 2021
15 OrderDėl pagrindinio ugdymo programos ir vidurinio ugdymo programos III gimnazijos klasės mokinių ugdymo proceso organizavimo 2020–2021 mokslo metais
Enacted by Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Identification No. 2021-10015
V-725 May 6, 2021May 6, 2021May 10, 2021
16 OrderDėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 3-655 „Dėl laivų, kuriems reikia pagalbos, priėmimo į prieglobsčio vietas“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Identification No. 2021-10014
3-259 May 6, 2021May 6, 2021May 7, 2021
17 OrderDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identification No. 2021-10009
A1-340 Apr 30, 2021May 6, 2021May 7, 2021
18 OrderDėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2021-10006
3D-307 May 6, 2021May 6, 2021May 7, 2021
19 OrderDėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2021-10005
3D-306 May 6, 2021May 6, 2021May 7, 2021
20 OrderDėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 3D-332 „Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Enacted by Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identification No. 2021-10004
3D-305 May 6, 2021May 6, 2021May 7, 2021
©2014, Office of the Seimas of the Republic of Lithuania