Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Gairės
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komunikatas
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Neviešas
 • Sustabdytas
 • Taikoma
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 ĮsakymasDėl Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 27V-2 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybės tarnybos departamentas
Užregistruota TAR 2018-06-18, Identifikacinis kodas 2018-10032
.
2013-01-02 įsakymas Nr. 27V-2 [1131VTDISAK00027V-2] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-31 Yra pakeitimų
27V-97 2018-06-182018-06-19
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
2 ĮsakymasDėl Afrikinio kiaulių maro židinio Radviliškio rajono savivaldybės Šaukoto seniūnijos Šaukoto miestelyje
Priėmė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Užregistruota TAR 2018-06-18, Identifikacinis kodas 2018-10050
B1-496 2018-06-182018-06-18
Galioja
3 ĮsakymasDėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2018-06-18, Identifikacinis kodas 2018-10033
1V-431 2018-06-182018-06-19
Galioja
4 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos pilietybės neatkūrimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2018-06-18, Identifikacinis kodas 2018-10043
1V-438 2018-06-182018-06-19
Galioja
5 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. D1-467 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2018-06-18, Identifikacinis kodas 2018-10051
D1-517 2018-06-182018-06-19
Galioja
6 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2018-06-18, Identifikacinis kodas 2018-10038
1V-435 2018-06-182018-06-19
Galioja
7 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos pilietybės neatkūrimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2018-06-18, Identifikacinis kodas 2018-10044
1V-439 2018-06-182018-06-19
Galioja
8 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2018-06-18, Identifikacinis kodas 2018-10037
1V-434 2018-06-182018-06-19
Galioja
9 ĮsakymasDėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. ISAK-1506 „Dėl Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos nuostatų ir Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Užregistruota TAR 2018-06-18, Identifikacinis kodas 2018-10021
.
2006-07-14 įsakymas Nr. ISAK-1506 [1062070ISAKSAK-1506] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-09-24 Yra pakeitimų
V-577 2018-06-182018-06-19
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
10 DekretasDėl Loretos Zakarevičienės atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Kroatijos Respublikai pareigų
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Užregistruota TAR 2018-06-18, Identifikacinis kodas 2018-10041
1K-1318 2018-06-182018-06-18
Galioja
11 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo jos atsisakius
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2018-06-18, Identifikacinis kodas 2018-10040
1V-437 2018-06-182018-06-19
Galioja
12 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos pilietybės neatkūrimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2018-06-18, Identifikacinis kodas 2018-10039
1V-436 2018-06-182018-06-19
Galioja
13 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2018-06-18, Identifikacinis kodas 2018-10034
.
2015-09-29 įsakymas Nr. 1V-753 [2015-14406] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-04-11 Yra pakeitimų
1V-432 2018-06-182018-06-19
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
14 ĮsakymasDėl ataskaitų formų patvirtinimo
Priėmė Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Užregistruota TAR 2018-06-18, Identifikacinis kodas 2018-10036
5-V-561 2018-06-182018-06-19
Galioja
15 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 "Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2018-06-18, Identifikacinis kodas 2018-10035
.
2016-02-26 įsakymas Nr. 1V-146 [2016-03826] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-04-27 Yra pakeitimų
1V-433 2018-06-182018-06-19
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
16 ĮsakymasDėl Afrikinio kiaulių maro židinio Kėdainių rajono savivaldybės Josvainių seniūnijos Svilių kaime
Priėmė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Užregistruota TAR 2018-06-18, Identifikacinis kodas 2018-10042
B1-494 2018-06-182018-06-18
Galioja
17 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2018-06-18, Identifikacinis kodas 2018-10026
V-696 2018-06-152018-06-19
Šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d. Šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.
Galioja
18 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. I-126 „Dėl Rekomendacijų dėl nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
Užregistruota TAR 2018-06-18, Identifikacinis kodas 2018-10016
.
2009-09-16 įsakymas Nr. I-126 [109503AISAK000I-126] Suvestinė redakcija nuo 2017-12-23 Yra pakeitimų
I-196 2018-06-152018-07-01
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
19 SprendimasDėl Palangos miesto savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šios savivaldybės tarybos nario mandato naujam savivaldybės tarybos nariui pripažinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
Užregistruota TAR 2018-06-18, Identifikacinis kodas 2018-10015
Sp-69 2018-06-142018-06-19
Galioja
20 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-31 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Migracijos komisijos sudarymo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Užregistruota TAR 2018-06-18, Identifikacinis kodas 2018-10030
.
2016-11-22 nutarimas Nr. XIII-31 [2016-27310] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-15 Yra pakeitimų
XIII-1278 2018-06-142018-06-18
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija