Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Gairės
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komunikatas
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Neviešas
 • Sustabdytas
 • Taikoma
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 ĮsakymasDėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0017 ,,Raseinių miesto Aguonų gatvės rekonstravimas“
Priėmė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Užregistruota TAR 2018-10-17, Identifikacinis kodas 2018-16304
3-523 2018-10-172018-10-18
Galioja
2 NutarimasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Dainavos elektra“ skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais bei visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2019 metams perskaičiavimo
Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2018-10-17, Identifikacinis kodas 2018-16317
O3E-333 2018-10-172018-10-18
Galioja
3 NutarimasDėl Ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos kultūros taryba
Užregistruota TAR 2018-10-17, Identifikacinis kodas 2018-16311
4LKT-16(1.3 E) 2018-10-172018-10-18
Galioja
4 ĮsakymasDėl Aplinkos (ūkio) lėšų iš Savivaldybės biudžeto apskaičiavimo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-10-17, Identifikacinis kodas 2018-16285
A-1742 2018-10-172018-10-18
Įsakymo 3.1 papunktis įsigalioja 2019 m. sausio 1 dieną.
Galioja
5 NutarimasDėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2019 metams perskaičiavimo
Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2018-10-17, Identifikacinis kodas 2018-16318
O3E-334 2018-10-172018-10-18
Galioja
6 NutarimasDėl akcinės bendrovės „Lifosa“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2019 metams perskaičiavimo
Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2018-10-17, Identifikacinis kodas 2018-16316
O3E-332 2018-10-172018-10-18
Galioja
7 ĮsakymasDėl Filmų platinimo projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Užregistruota TAR 2018-10-17, Identifikacinis kodas 2018-16296
ĮV-747 2018-10-172018-10-18
Galioja
8 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-211 „Dėl Bronio Savukyno premijos įsteigimo ir šios premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Užregistruota TAR 2018-10-17, Identifikacinis kodas 2018-16297
.
2010-04-02 įsakymas Nr. ĮV-211 [1102080ISAK00ĮV-211] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-18
ĮV-749 2018-10-172018-10-18
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
9 NutarimasDėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. O3E-261 „Dėl UAB „Molėtų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ klaidos ištaisymo
Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2018-10-17, Identifikacinis kodas 2018-16320
.
2018-08-23 nutarimas Nr. O3E-261 [2018-13321] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-18
O3E-337 2018-10-172018-10-18
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
10 ĮsakymasDėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.2.1-TID-R-511-51-0006 ,,A. Jakšto gatvės rekonstrukcija“
Priėmė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Užregistruota TAR 2018-10-17, Identifikacinis kodas 2018-16303
3-522 2018-10-172018-10-18
Galioja
11 NutarimasDėl akcinės bendrovės „Achema“ skirstymo paslaugos kainos viršutinės ribos 2019 metams perskaičiavimo
Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2018-10-17, Identifikacinis kodas 2018-16315
O3E-331 2018-10-172018-10-18
Galioja
12 NutarimasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2019 metams perskaičiavimo
Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2018-10-17, Identifikacinis kodas 2018-16319
O3E-335 2018-10-172018-10-18
Galioja
13 NutarimasDėl akcinės bendrovės „Akmenės cementas“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2019 metams perskaičiavimo
Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2018-10-17, Identifikacinis kodas 2018-16314
O3E-330 2018-10-172018-10-18
Galioja
14 ĮsakymasDėl Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektų ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimų patvirtinimo
Priėmė Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-10-17, Identifikacinis kodas 2018-16321
DV-644 2018-10-172018-10-18
Galioja
15 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-994 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Užregistruota TAR 2018-10-17, Identifikacinis kodas 2018-16295
.
2017-10-11 įsakymas Nr. ĮV-994 [2017-16115] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-18
ĮV-741 2018-10-162018-10-18
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
16 ĮsakymasDėl Alytaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešo aukciono sąlygų patvirtinimo
Priėmė Alytaus rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-10-17, Identifikacinis kodas 2018-16302
D1-809 2018-10-162018-10-18
Galioja
17 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-719 „Dėl Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2018-10-17, Identifikacinis kodas 2018-16279
.
2015-09-11 įsakymas Nr. 1V-719 [2015-13795] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-18
1V-757 2018-10-162018-10-18
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
18 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1-244 „Dėl Prekybos elektros energija taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Užregistruota TAR 2018-10-17, Identifikacinis kodas 2018-16281
.
2009-12-09 įsakymas Nr. 1-244 [109203NISAK0001-244] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-18
1-279 2018-10-162018-10-18
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
19 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2018-10-17, Identifikacinis kodas 2018-16290
.
2015-09-10 įsakymas Nr. 1V-714 [2015-13724] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-26 Yra pakeitimų
1V-758 2018-10-162018-10-18
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
20 ĮsakymasDėl regioninių kultūros tarybų sudarymo
Priėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Užregistruota TAR 2018-10-17, Identifikacinis kodas 2018-16293
ĮV-739 2018-10-162018-10-18
Galioja
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija