Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Administraciniai nuostatai
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Baigiamasis dokumentas
 • Bendro pobūdžio dokumentas
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Direktyva
 • Gairės
 • Įgaliojimas
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komentaras
 • Komunikatas
 • Koncepcija
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsulinė konvencija
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laikinasis susitarimas
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Pakeitimo aktuali redakcija
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Piliečių sprendimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Registras
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Suvestinė redakcija kita kalba
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
 • Verbalinė nota
 • Vykdomasis protokolas
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Neviešas
 • Sustabdytas
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 PotvarkisDėl M. Dargužaitės
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Užregistruota TAR 2017-11-24, Identifikacinis kodas 2017-18518
219 2017-11-242017-11-24
Galioja
2 ĮsakymasDėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Užregistruota TAR 2017-11-24, Identifikacinis kodas 2017-18615
.
2010-12-31 įsakymas Nr. 22.3-120 [1105310ISAK22.3-120] Suvestinė redakcija nuo 2017-11-01 Yra pakeitimų
22.3-223 2017-11-242018-05-01
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
3 ĮsakymasDėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Užregistruota TAR 2017-11-24, Identifikacinis kodas 2017-18616
.
2016-11-30 įsakymas Nr. 22.3-188 [2016-27877] Suvestinė redakcija nuo 2018-02-06 Yra pakeitimų
22.3-224 2017-11-242018-05-01
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
4 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Užregistruota TAR 2017-11-24, Identifikacinis kodas 2017-18637
.
2016-09-21 įsakymas Nr. 3D-544 [2016-23859] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-09-01 Yra pakeitimų
3D-758 2017-11-242017-11-25
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
5 SprendimasDėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-149 "Dėl rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2017 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šakių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-24, Identifikacinis kodas 2017-18638
.
2017-04-28 sprendimas Nr. T-149 [2017-07814] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-05 Yra pakeitimų
T-351 2017-11-242017-11-25
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
6 SprendimasDėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių patvirtinimo
Priėmė Šakių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-24, Identifikacinis kodas 2017-18639
T-350 2017-11-242017-11-25
Galioja
7 SprendimasDėl rajono savivaldybės mokyklinių autobusų ir seniūnijų transporto, vežančio mokinius, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šakių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-24, Identifikacinis kodas 2017-18641
T-347 2017-11-242017-11-25
Galioja
8 NutarimasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo
Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2017-11-24, Identifikacinis kodas 2017-18642
O3E-523 2017-11-242017-11-25
Galioja
9 NutarimasDėl biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų galiojimo pratęsimo 2018 metams
Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2017-11-24, Identifikacinis kodas 2017-18643
O3E-524 2017-11-242017-11-25
Galioja
10 ĮsakymasDėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.3-2017 „Branduolinės energetikos objekto techninė specifikacija“ patvirtinimo
Priėmė Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Užregistruota TAR 2017-11-24, Identifikacinis kodas 2017-18645
22.3-222 2017-11-242018-05-01
Neįsigaliojęs
11 SprendimasDėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šakių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-24, Identifikacinis kodas 2017-18640
T-348 2017-11-242017-11-25
Galioja
12 NutarimasDėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo
Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2017-11-24, Identifikacinis kodas 2017-18646
O3E-527 2017-11-242017-11-25
Galioja
13 ĮsakymasDėl Asmenų, turinčių teisę būti valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Užregistruota TAR 2017-11-24, Identifikacinis kodas 2017-18567
4-516 2017-11-242018-01-01
Neįsigaliojęs
14 NutarimasDėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2017-11-24, Identifikacinis kodas 2017-18653
.
2013-09-13 nutarimas Nr. O3-367 [113106ANUTA00O3-367] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-05-17 Yra pakeitimų
O3E-529 2017-11-242017-11-25
Nutarimo 1.6 ir 1.21 papunkčiai įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
15 NutarimasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo
Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2017-11-24, Identifikacinis kodas 2017-18648
O3E-528 2017-11-242017-11-25
Galioja
16 ĮsakymasDėl Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo ir biudžeto vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-11-24, Identifikacinis kodas 2017-18623
10V-1229 2017-11-242017-11-25
Galioja
17 ĮsakymasDėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Užregistruota TAR 2017-11-24, Identifikacinis kodas 2017-18617
.
2010-07-21 įsakymas Nr. 22.3-59 [1105310ISAK022.3-59] Suvestinė redakcija nuo 2017-05-01 iki 2018-02-05 Yra pakeitimų
22.3-225 2017-11-242018-05-01
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
18 ĮsakymasDėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos saugios laivybos administracija
Užregistruota TAR 2017-11-24, Identifikacinis kodas 2017-18571
.
2013-01-18 įsakymas Nr. V-14 [113221SISAK0000V-14] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-12-24 Yra pakeitimų
V-194 2017-11-242017-11-25
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
19 ĮsakymasDėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1-220 "Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Visagino miesto ir Ignalinos atominės elektrinės apsaugai pavadinimo pakeitimo" pakeitimo
Priėmė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Užregistruota TAR 2017-11-24, Identifikacinis kodas 2017-18602
.
2010-07-23 įsakymas Nr. 1-220 [110231GISAK0001-220] Suvestinė redakcija nuo 2016-03-01 Yra pakeitimų
1-422 2017-11-242017-12-01
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
20 ĮsakymasDėl Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Užregistruota TAR 2017-11-24, Identifikacinis kodas 2017-18573
2V-187 (1.4) 2017-11-242017-11-25
Galioja
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija