Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Gairės
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komunikatas
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Sustabdytas
 • Taikoma
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Užregistruota TAR 2020-02-21, Identifikacinis kodas 2020-03857
.
2008-10-24 įsakymas Nr. 3D-562 [1082330ISAK003D-562] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-12-03 Yra pakeitimų
3D-120 2020-02-212020-02-22
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
2 ĮsakymasDėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto viešųjų prekių aukcionų organizavimo
Priėmė Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2020-02-21, Identifikacinis kodas 2020-03795
A-228 2020-02-212020-02-22
Galioja
3 ĮsakymasDėl Valstybės įmonės Registrų centro savitarnoje tvarkomų asmens duomenų apsaugos aprašo patvirtinimo
Priėmė VĮ Registrų centras
Užregistruota TAR 2020-02-21, Identifikacinis kodas 2020-03812
VE-138 (1.3 E) 2020-02-212020-02-22
Galioja
4 ĮsakymasDėl veisimo programų patvirtinimo ir leidimo vykdyti veisimo programas Lietuvos Respublikos teritorijoje suteikimo
Priėmė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Užregistruota TAR 2020-02-21, Identifikacinis kodas 2020-03814
B1-126 2020-02-212020-02-22
Galioja
5 PotvarkisDėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaitijų ribų aprašo
Priėmė Šiaulių miesto savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2020-02-21, Identifikacinis kodas 2020-03818
M-10 2020-02-212020-02-22
Potvarkis įsigalioja nuo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo bus pripažinti netekusiais galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T-400 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaitijų sudarymo“ ir 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T-387 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos seniūnijų aptarnaujamų teritorijų suskirstymo į seniūnaitijas“, įsigaliojimo dienos.
Galioja
6 ĮsakymasDėl sunkiasvorio krovininio transporto eismo ribojimo vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose esant išmirkusiai kelio dangai
Priėmė Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2020-02-21, Identifikacinis kodas 2020-03848
DV-120 2020-02-212020-02-24
Neįsigaliojęs
7 ĮsakymasDėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-274 "Dėl Kelių naudotojo mokesčio surinkimo paslaugų teikimo sutarties privalomos formos patvirtinimo" pakeitimo
Priėmė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Užregistruota TAR 2020-02-21, Identifikacinis kodas 2020-03851
V-27 2020-02-212020-02-22
Galioja
8 ĮsakymasDėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Užregistruota TAR 2020-02-21, Identifikacinis kodas 2020-03849
V-242 2020-02-212020-02-22
Galioja
9 ĮsakymasDėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A-4 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2020-02-21, Identifikacinis kodas 2020-03856
.
2019-01-02 įsakymas Nr. A-4 [2019-01781] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-21 Yra pakeitimų
A-118 2020-02-212020-02-22
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
10 ĮsakymasDėl Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2020-02-21, Identifikacinis kodas 2020-03721
DV-238 2020-02-202020-02-22
Galioja
11 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento str 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2020-02-21, Identifikacinis kodas 2020-03738
.
2016-12-30 įsakymas Nr. D1-971 [2016-30156] Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01 Yra pakeitimų
D1-102 2020-02-202020-03-01
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
12 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 439 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2020-02-21, Identifikacinis kodas 2020-03739
.
2002-09-13 įsakymas Nr. 439 [1022310ISAK00000439] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-10-12 Yra pakeitimų
1V-158 2020-02-202020-02-22
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
13 SprendimasDėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo ir indeksuotų kainų patvirtinimo
Priėmė Kupiškio rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2020-02-21, Identifikacinis kodas 2020-03726
TS-11 2020-02-202020-03-01
Neįsigaliojęs
14 SprendimasDėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-306 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Kupiškio rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2020-02-21, Identifikacinis kodas 2020-03727
TS-47 2020-02-202020-02-22
Galioja
15 ĮsakymasDėl Rekomendacijų dėl transporto priemonių, kurios, įtariama, yra pagrobtos, paėmimo, saugojimo, tikrinimo ir grąžinimo atliekant ikiteisminį tyrimą ir vykdant tarptautinius įsipareigojimus patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
Užregistruota TAR 2020-02-21, Identifikacinis kodas 2020-03728
I-55 2020-02-202020-02-22
Galioja
16 ĮsakymasKlaipėdos rajono savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2020-02-21, Identifikacinis kodas 2020-03740
(5.1.1 E) AV-401 2020-02-202020-02-22
Galioja
17 SprendimasDėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo
Priėmė Kupiškio rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2020-02-21, Identifikacinis kodas 2020-03729
TS-46 2020-02-202020-02-22
Galioja
18 SprendimasDėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo
Priėmė Kupiškio rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2020-02-21, Identifikacinis kodas 2020-03730
TS-41 2020-02-202020-02-22
Galioja
19 ĮsakymasDėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2020-02-21, Identifikacinis kodas 2020-03731
.
2015-09-10 įsakymas Nr. 1V-714 [2015-13724] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-06-28 Yra pakeitimų
1V-157 2020-02-202020-02-22
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
20 SprendimasDėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-200 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Kupiškio rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2020-02-21, Identifikacinis kodas 2020-03732
TS-36 2020-02-202020-02-22
Galioja
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija