Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Gairės
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komunikatas
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Sustabdytas
 • Taikoma
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo (2018 m. gruodžio 20 d. redakcija) 18 straipsnio 8 dalies, 45 straipsnio 1 dalies, 52 straipsnio 1 dalies, 53 straipsnio 2 dalies, 81 straipsnio 1 dalies, 82 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. XIII-1537 „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ 2 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
Priėmė Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
Užregistruota TAR 2019-02-15, Identifikacinis kodas 2019-02373
.
2002-06-04 įstatymas Nr. IX-929 [1021010ISTA00IX-929] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30 Yra pakeitimų
KT8-N2/2019 2019-02-152019-02-15
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
2 DekretasDėl Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo atleidimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2019-02-15, Identifikacinis kodas 2019-02468
1K-1549 2019-02-152019-02-15
Galioja
3 ĮsakymasDėl Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2019 metų I pusmetį bus atliekamas rizikos išorinis vertinimas, sąrašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Užregistruota TAR 2019-02-15, Identifikacinis kodas 2019-02471
V-129 2019-02-152019-02-16
Galioja
4 ĮsakymasDėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-490 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Užregistruota TAR 2019-02-15, Identifikacinis kodas 2019-02439
V-124 2019-02-152019-02-16
Galioja
5 ĮsakymasDėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Užregistruota TAR 2019-02-15, Identifikacinis kodas 2019-02472
.
2015-06-29 įsakymas Nr. B1-648 [2015-10532] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-06-30 Yra pakeitimų
B1-124 2019-02-152019-02-16
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
6 ĮsakymasDėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Užregistruota TAR 2019-02-15, Identifikacinis kodas 2019-02470
.
2014-04-10 įsakymas Nr. V-310 [2014-04361] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-11-29 Yra pakeitimų
V-126 2019-02-152019-02-16
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
7 DekretasDėl apdovanojimo Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2019-02-15, Identifikacinis kodas 2019-02438
1K-1548 2019-02-142019-02-15
Galioja
8 DekretasDėl Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečių apdovanojimo Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2019-02-15, Identifikacinis kodas 2019-02437
1K-1547 2019-02-142019-02-15
Galioja
9 ĮsakymasDėl Apgyvendinimo paslaugų rūšių sąrašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Užregistruota TAR 2019-02-15, Identifikacinis kodas 2019-02466
4-86 2019-02-142019-02-16
Galioja
10 ĮsakymasDėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 5V-67 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Užregistruota TAR 2019-02-15, Identifikacinis kodas 2019-02473
.
2012-08-10 įsakymas Nr. 5V-67 [11223IRISAK0005V-67] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-14 Yra pakeitimų
5V-20 2019-02-142019-02-16
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
11 NutarimasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo
Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2019-02-15, Identifikacinis kodas 2019-02386
O3E-53 2019-02-142019-02-16
Galioja
12 ĮsakymasDėl Kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, sustabdymo pratęsimo, sustabdymo panaikinimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Užregistruota TAR 2019-02-15, Identifikacinis kodas 2019-02465
4-87 2019-02-142019-02-16
Galioja
13 SprendimasDėl Egidijaus Vareikio dalyvavimo Moldovos Respublikos Parlamento rinkimų stebėjimo misijoje
Priėmė Seimo valdyba
Užregistruota TAR 2019-02-15, Identifikacinis kodas 2019-02464
SV-S-1097 2019-02-142019-02-15
Galioja
14 SprendimasDėl Andriaus Kubiliaus dalyvavimo susitikimuose vykdant rinkimų į Europos Tarybos generalinio sekretoriaus pareigas kampaniją
Priėmė Seimo valdyba
Užregistruota TAR 2019-02-15, Identifikacinis kodas 2019-02463
SV-S-1096 2019-02-142019-02-15
Galioja
15 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1V-325 „Dėl fiziologinių mitybos normų, pagal kurias maistu aprūpinami vidaus tarnybos sistemos pareigūnai specialių tarnybinių užduočių, susijusių su apribojimu palikti užduoties vietą, vykdymo laikotarpiu, taip pat vykdantys tarnybą lauko sąlygomis, patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2019-02-15, Identifikacinis kodas 2019-02387
1V-156 2019-02-142019-02-16
Galioja
16 NutarimasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo
Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2019-02-15, Identifikacinis kodas 2019-02385
O3E-52 2019-02-142019-02-16
Galioja
17 SprendimasDėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. Sp-102 „Dėl Lietuvos Respublikos rinkimų apylinkių ribų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
Užregistruota TAR 2019-02-15, Identifikacinis kodas 2019-02469
Sp-87 2019-02-142019-02-16
Galioja
18 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-25 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Užregistruota TAR 2019-02-15, Identifikacinis kodas 2019-02455
XIII-1980 2019-02-142019-02-15
Galioja
19 SprendimasDėl Joniškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
Priėmė Joniškio rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-02-15, Identifikacinis kodas 2019-02458
T-22 2019-02-142019-02-16
Galioja
20 SprendimasDėl Andriaus Kubiliaus dalyvavimo susitikimuose vykdant rinkimų į Europos Tarybos generalinio sekretoriaus pareigas kampaniją
Priėmė Seimo valdyba
Užregistruota TAR 2019-02-15, Identifikacinis kodas 2019-02462
SV-S-1095 2019-02-142019-02-15
Galioja
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija