Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Administraciniai nuostatai
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Baigiamasis dokumentas
 • Bendro pobūdžio dokumentas
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Direktyva
 • Gairės
 • Įgaliojimas
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komentaras
 • Komunikatas
 • Koncepcija
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsulinė konvencija
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laikinasis susitarimas
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Pakeitimo aktuali redakcija
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Piliečių sprendimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Registras
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Suvestinė redakcija kita kalba
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
 • Verbalinė nota
 • Vykdomasis protokolas
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Neviešas
 • Sustabdytas
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 ĮsakymasDėl gripo epidemijos atšaukimo Lazdijų rajono savivaldybėje
Priėmė Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-02-20, Identifikacinis kodas 2018-02557
10V-163 2018-02-202018-02-21
Galioja
2 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. ĮV-42 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Užregistruota TAR 2018-02-20, Identifikacinis kodas 2018-02547
ĮV-190 2018-02-202018-02-21
Galioja
3 PotvarkisDėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavadavimo
Priėmė Seimo Pirmininkas
Užregistruota TAR 2018-02-20, Identifikacinis kodas 2018-02560
PP-74 2018-02-202018-02-20
Galioja
4 ĮsakymasDėl teisingumo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1R-475 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo teisingumo ministerijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Užregistruota TAR 2018-02-20, Identifikacinis kodas 2018-02527
.
2008-12-08 įsakymas Nr. 1R-475 [1082270ISAK001R-475] Suvestinė redakcija nuo 2018-03-01
1R-35 2018-02-202018-03-01
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
5 ĮsakymasDėl teisingumo ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1R-34 „Dėl Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Užregistruota TAR 2018-02-20, Identifikacinis kodas 2018-02528
.
2014-02-11 įsakymas Nr. 1R-34 [2014-01407] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-21
1R-36 2018-02-202018-02-21
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
6 DekretasDėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2018-02-20, Identifikacinis kodas 2018-02545
1K-1225 2018-02-202018-02-20
Galioja
7 ĮsakymasDėl Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 27V-1 „Dėl Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybės tarnybos departamentas
Užregistruota TAR 2018-02-20, Identifikacinis kodas 2018-02530
.
2013-01-02 įsakymas Nr. 27V-1 [1131VTDISAK00027V-1] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-09 Yra pakeitimų
27V-29 2018-02-192018-02-21
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
8 ĮsakymasDėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-308 „Dėl Išmokų natūra kitų Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Užregistruota TAR 2018-02-20, Identifikacinis kodas 2018-02546
1K-59 2018-02-192018-02-21
Galioja
9 SprendimasDėl Akmenės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo
Priėmė Akmenės rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-20, Identifikacinis kodas 2018-02559
T-17 2018-02-192018-02-21
Galioja
10 SprendimasDėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. T-214(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Akmenės rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-20, Identifikacinis kodas 2018-02538
.
2016-10-13 sprendimas Nr. T-214(E) [2016-25192] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01 Yra pakeitimų
T-34 2018-02-192018-02-21
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
11 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos ir Europos ekonominės erdvės šalyse atliktos privalomosios techninės apžiūros pripažinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Užregistruota TAR 2018-02-20, Identifikacinis kodas 2018-02503
.
2008-10-24 įsakymas Nr. 3-406 [1082210ISAK0003-406] Suvestinė redakcija nuo 2017-06-01 Yra pakeitimų
3-79 2018-02-192018-05-20
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
12 SprendimasDėl Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo ir sporto tarybos sudarymo
Priėmė Akmenės rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-20, Identifikacinis kodas 2018-02537
T-32 2018-02-192018-02-21
Galioja
13 ĮsakymasDėl pasienio ruožo ribų keliuose, privažiavimo prie pasienio vandenų vietų keliuose ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių ženklinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2018-02-20, Identifikacinis kodas 2018-02521
1V-142 2018-02-192018-02-21
Galioja
14 SprendimasDėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršruto uždarymo
Priėmė Akmenės rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-20, Identifikacinis kodas 2018-02534
.
2009-05-20 sprendimas Nr. T-132 [2009-00640] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-28 iki 2018-03-31 Yra pakeitimų
2011-03-30 sprendimas Nr. T-68 [2011-00460] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-28 Yra pakeitimų
T-19 2018-02-192018-02-21
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
15 ĮsakymasDėl Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 27V-2 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybės tarnybos departamentas
Užregistruota TAR 2018-02-20, Identifikacinis kodas 2018-02529
.
2013-01-02 įsakymas Nr. 27V-2 [1131VTDISAK00027V-2] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-06 Yra pakeitimų
27V-28 2018-02-192018-02-21
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
16 SprendimasDėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2013–2016 metų ataskaitai
Priėmė Akmenės rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-20, Identifikacinis kodas 2018-02539
T-35 2018-02-192018-02-21
Galioja
17 SprendimasDėl sutikimo parduoti, nurašyti bendrai naudojamus elektros energetikos objektus
Priėmė Akmenės rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-20, Identifikacinis kodas 2018-02536
T-25 2018-02-192018-02-21
Galioja
18 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-732 „Dėl Techninio vertinimo įstaigų atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimo komisijos personalinės sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2018-02-20, Identifikacinis kodas 2018-02533
D1-123 2018-02-192018-02-21
Galioja
19 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2018-02-20, Identifikacinis kodas 2018-02520
.
2008-08-05 įsakymas Nr. 1V-299 [1082310ISAK001V-299] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-04 Yra pakeitimų
1V-141 2018-02-192018-02-21
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
20 SprendimasDėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. T-206(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Akmenės rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-20, Identifikacinis kodas 2018-02535
.
2016-10-13 sprendimas Nr. T-206(E) [2016-25194] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-04-22 Yra pakeitimų
T-21 2018-02-192018-02-21
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija