Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Administraciniai nuostatai
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Baigiamasis dokumentas
 • Bendro pobūdžio dokumentas
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Direktyva
 • Gairės
 • Įgaliojimas
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komentaras
 • Komunikatas
 • Koncepcija
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsulinė konvencija
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laikinasis susitarimas
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Pakeitimo aktuali redakcija
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Piliečių sprendimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Registras
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Suvestinė redakcija kita kalba
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
 • Verbalinė nota
 • Vykdomasis protokolas
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Neviešas
 • Sustabdytas
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 NutarimasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijos komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo
Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2017-09-22, Identifikacinis kodas 2017-14988
O3E-408 2017-09-222017-09-23
Galioja
2 ĮsakymasDėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje
Priėmė Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-09-22, Identifikacinis kodas 2017-14986
DV-640 2017-09-222017-09-23
Galioja
3 NutarimasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Baisogalos bioenergija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo
Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2017-09-22, Identifikacinis kodas 2017-14987
O3E-407 2017-09-222017-09-23
Galioja
4 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1443 „Dėl Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti, planavimo ir paskirstymo savivaldybėms bei savivaldybių atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2017-09-22, Identifikacinis kodas 2017-14985
V-1107 2017-09-212017-09-23
Galioja
5 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 11 „Dėl Farmacinės veiklos su narkotiniais ar psichotropiniais vaistais ir vaistinėmis medžiagomis licencijavimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2017-09-22, Identifikacinis kodas 2017-14984
.
1996-01-04 įsakymas Nr. 11 [0962250ISAK00000011] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2011-09-25 Yra pakeitimų
V-1105 2017-09-212017-09-23
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
6 SprendimasDėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo
Priėmė Plungės rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-22, Identifikacinis kodas 2017-14971
T1-193 2017-09-212017-09-23
Galioja
7 SprendimasDėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Plungės rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-22, Identifikacinis kodas 2017-14972
T1-197 2017-09-212017-09-23
Tvarkos aprašo 4.2 punkto nuostatos įsigalioja 2017 m. spalio 1 d.
Galioja
8 PotvarkisDėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2011 m. spalio 18 d. potvarkio Nr. 256 „Dėl dvišalės mišrios komisijos tarptautinių sutarčių su Šventuoju Sostu nuostatoms vykdyti dalies, atstovausiančios Lietuvai, personalinės sudėties“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Užregistruota TAR 2017-09-22, Identifikacinis kodas 2017-14940
.
2011-10-18 potvarkis Nr. 256 [11111MPPOTV00000256] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-01-28 Yra pakeitimų
178 2017-09-212017-09-22
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
9 SprendimasDėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakoregavimo
Priėmė Plungės rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-22, Identifikacinis kodas 2017-14973
T1-210 2017-09-212017-09-23
Galioja
10 SprendimasDėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-69 „Dėl Plungės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Plungės rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-22, Identifikacinis kodas 2017-14974
T1-211 2017-09-212017-09-23
Galioja
11 SprendimasDėl Žmonių palaikų laidojimo tvarką Plungės rajono savivaldybėje reglamentuojančių teisės aktų patvirtinimo
Priėmė Plungės rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-22, Identifikacinis kodas 2017-14975
T1-212 2017-09-212017-09-23
Galioja
12 SprendimasDėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-20 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“
Priėmė Plungės rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-22, Identifikacinis kodas 2017-14976
T1-216 2017-09-212017-09-23
Galioja
13 SprendimasDėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T1-44 „Dėl pritarimo Plungės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai“ pakeitimo
Priėmė Plungės rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-22, Identifikacinis kodas 2017-14977
T1-226 2017-09-212017-09-23
Galioja
14 SprendimasDėl Plungės Senamiesčio mokyklos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Plungės rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-22, Identifikacinis kodas 2017-14978
T1-190 2017-09-212017-09-23
Galioja
15 SprendimasDėl Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Plungės rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-22, Identifikacinis kodas 2017-14979
T1-191 2017-09-212017-09-23
Galioja
16 SprendimasDėl Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Plungės rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-22, Identifikacinis kodas 2017-14980
T1-192 2017-09-212017-09-23
Galioja
17 ĮsakymasDėl Vilniaus rajono savivaldybės parduodamo nekilnojamojo turto viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo
Priėmė Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-09-22, Identifikacinis kodas 2017-14982
A27(1)-2317 2017-09-212017-09-23
Galioja
18 ĮsakymasDėl valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“ teikiamų paslaugų tarifų sąrašo keitimo
Priėmė VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“
Užregistruota TAR 2017-09-22, Identifikacinis kodas 2017-14983
.
2016-05-04 įsakymas Nr. 20 [2016-12257] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-04-29 Yra pakeitimų
(1.6)1-35 2017-09-212017-09-23
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
19 ĮsakymasDėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2017-09-22, Identifikacinis kodas 2017-14970
D1-783 2017-09-202017-09-23
Galioja
20 SprendimasDėl įstatymų projektų išvadų
Priėmė Seimo valdyba
Užregistruota TAR 2017-09-22, Identifikacinis kodas 2017-14991
SV-S-379 2017-09-202017-09-22
Galioja
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija