Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Gairės
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komunikatas
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Sustabdytas
 • Taikoma
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Maksimalus grąžinamų rezultatų skaičius
 • 20
 • 100
 • 250
 • 500
 • 1000
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 SprendimasDėl Seimo valdybos 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. SV-S-1015 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nenumatytų posėdžių sušaukimo“ pakeitimo
Priėmė Seimo valdyba
Užregistruota TAR 2018-12-10, Identifikacinis kodas 2018-20125
SV-S-1020 2018-12-102018-12-10
2 ĮsakymasDėl Lazdijų rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-12-10, Identifikacinis kodas 2018-20150
10V-1130 2018-12-102018-12-11
3 ĮsakymasDėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Užregistruota TAR 2018-12-10, Identifikacinis kodas 2018-20154
V-1363 2018-12-102018-12-11
4 ĮsakymasDėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 5V-105 „Dėl asmenų aptarnavimo Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taikant „Vieno langelio“ principą“ pakeitimo
Priėmė Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Užregistruota TAR 2018-12-10, Identifikacinis kodas 2018-20155
5V-81 2018-12-102018-12-11
5 ĮsakymasDėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Užregistruota TAR 2018-12-10, Identifikacinis kodas 2018-20144
VA-94 2018-12-102018-12-11
6 DekretasDėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti Daivą Pranytę-Zalieckienę Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2018-12-10, Identifikacinis kodas 2018-20163
1K-1486 2018-12-102018-12-10
7 DekretasDėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti Godą Ambrasaitę-Balynienę Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2018-12-10, Identifikacinis kodas 2018-20164
1K-1487 2018-12-102018-12-10
8 DekretasDėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti Arvydą Daugėlą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2018-12-10, Identifikacinis kodas 2018-20165
1K-1488 2018-12-102018-12-10
9 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 1V-399 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikiams atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2018-12-10, Identifikacinis kodas 2018-20168
1V-926 2018-12-102018-12-11
10 ĮsakymasDėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2018-12-10, Identifikacinis kodas 2018-20169
1V-927 2018-12-102018-12-11
11 ĮsakymasDėl Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose Šiaulių miesto savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, pavyzdinės valdybos darbo reglamento formos patvirtinimo
Priėmė Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-12-10, Identifikacinis kodas 2018-20172
A-2037 2018-12-102018-12-11
12 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2812
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Užregistruota TAR 2018-12-10, Identifikacinis kodas 2018-20173
1211 2018-12-102018-12-11
13 PotvarkisDėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2018 m. gegužės 30 d. potvarkio Nr. 105 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių 2018 metų atostogų“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Užregistruota TAR 2018-12-10, Identifikacinis kodas 2018-20174
239 2018-12-102018-12-10
14 ĮsakymasDėl teisingumo ministro 2012 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1R-254 „Dėl Notaro profesinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Užregistruota TAR 2018-12-10, Identifikacinis kodas 2018-20175
1R-265 2018-12-102018-12-11
15 PotvarkisDėl papildomos poilsio dienos suteikimo L. Kukuraičiui
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Užregistruota TAR 2018-12-10, Identifikacinis kodas 2018-20176
240 2018-12-102018-12-10
16 PotvarkisDėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2018 m. balandžio 27 d. potvarkio Nr. 85 „Dėl Vyriausybės atstovų 2018 metų atostogų“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Užregistruota TAR 2018-12-10, Identifikacinis kodas 2018-20177
241 2018-12-102018-12-10
17 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. A1-132 „Dėl Vaiko gerovės 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Užregistruota TAR 2018-12-10, Identifikacinis kodas 2018-20181
A1-706 2018-12-102018-12-11
18 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos Seimo narių pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2715(2)
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Užregistruota TAR 2018-12-10, Identifikacinis kodas 2018-20182
1215 2018-12-102018-12-11
19 PotvarkisDėl darbo grupės atrankai organizuoti sudarymo
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Užregistruota TAR 2018-12-10, Identifikacinis kodas 2018-20149
238 2018-12-072018-12-10
20 SprendimasDėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (6)
Priėmė Pagėgių savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-12-10, Identifikacinis kodas 2018-20159
T-164 2018-12-072018-12-11
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija