Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Gairės
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komunikatas
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Sustabdytas
 • Taikoma
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 ĮsakymasDėl draudimo rūkyti daugiabučio namo Vytauto g. 67, Šiauliuose, balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
Priėmė Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-07-30, Identifikacinis kodas 2021-16813
A-1255 2021-07-302021-08-30
Neįsigaliojęs
2 ĮsakymasDėl draudimo rūkyti daugiabučio namo Architektų g. 6, Šiauliuose, balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
Priėmė Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-07-30, Identifikacinis kodas 2021-16809
A-1250 2021-07-302021-08-30
Neįsigaliojęs
3 ĮsakymasDėl draudimo rūkyti daugiabučio namo Aido g. 7, Šiauliuose, balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
Priėmė Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-07-30, Identifikacinis kodas 2021-16810
A-1251 2021-07-302021-08-30
Neįsigaliojęs
4 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2021-07-30, Identifikacinis kodas 2021-16846
.
2020-06-15 įsakymas Nr. V-1463 [2020-13096] Yra pakeitimų
V-1772 2021-07-302021-08-02
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
5 ĮsakymasDėl tpapildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 04.5.1-TID-R-516-61-0005 „Dviračių ir pėsčiųjų tako p. Jodelės g., Statybininkų g. ir Eibučių g. naujojoje Akmenėje įrengimas“
Priėmė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Užregistruota TAR 2021-07-30, Identifikacinis kodas 2021-16801
3-386 2021-07-302021-07-31
Galioja
6 ĮsakymasDėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-E-308 „Dėl profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Visagino savivaldybėje“ pakeitimo
Priėmė Visagino savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-07-30, Identifikacinis kodas 2021-16802
.
2020-06-09 įsakymas Nr. ĮV-E-308 [2020-12643] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-07-28 Yra pakeitimų
ĮV-E-376 2021-07-302021-07-31
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
7 ĮsakymasDėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 04.5.1-TID-R-516-01-0015 „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Elektrėnų mieste“
Priėmė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Užregistruota TAR 2021-07-30, Identifikacinis kodas 2021-16800
3-385 2021-07-302021-07-31
Galioja
8 ĮsakymasDėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A-415 „Dėl Šiaulių miesto viešųjų teritorijų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-07-30, Identifikacinis kodas 2021-16806
.
2019-03-21 įsakymas Nr. A-415 [2019-04591] Yra pakeitimų
A-1246 2021-07-302021-08-02
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
9 ĮsakymasDėl finansų ministro 2021 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1K-42 „Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Užregistruota TAR 2021-07-30, Identifikacinis kodas 2021-16808
.
2021-02-11 įsakymas Nr. 1K-42 [2021-02691] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-04-07 Yra pakeitimų
1K-269 2021-07-302021-07-31
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
10 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-1711 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2021-07-30, Identifikacinis kodas 2021-16811
.
2008-12-09 įsakymas Nr. V-1229 [1082250ISAK00V-1229] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-11-28 iki 2021-10-31 Yra pakeitimų
V-1763 2021-07-302021-07-31
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
11 ĮsakymasDėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo galimai seksualinį smurtą patyrusiems moteriškosios lyties asmenims aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2021-07-30, Identifikacinis kodas 2021-16812
V-1765 2021-07-302022-01-01
Neįsigaliojęs
12 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3D-414 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Užregistruota TAR 2021-07-30, Identifikacinis kodas 2021-16814
.
2019-07-09 įsakymas Nr. 3D-414 [2019-11354] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-08-04 Yra pakeitimų
3D-485 2021-07-302021-07-31
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
13 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Užregistruota TAR 2021-07-30, Identifikacinis kodas 2021-16818
.
2015-06-26 įsakymas Nr. 3D-538 [2015-10234] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-03-03 Yra pakeitimų
3D-487 2021-07-302021-07-31
Galioja