Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Gairės
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komunikatas
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Sustabdytas
 • Taikoma
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 ĮsakymasDėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. DĮ-242 „Dėl personalinės Statistikos tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos statistikos departamentas
Užregistruota TAR 2021-10-19, Identifikacinis kodas 2021-21833
.
2019-11-18 įsakymas Nr. DĮ-242 [2019-18473] Yra pakeitimų
DĮ-255 2021-10-192021-10-20
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
2 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1-367 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Užregistruota TAR 2021-10-19, Identifikacinis kodas 2021-21811
1-256 2021-10-192021-10-20
Galioja
3 ĮsakymasDėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Užregistruota TAR 2021-10-19, Identifikacinis kodas 2021-21828
.
2006-06-09 įsakymas Nr. VA-55 [1062055ISAK000VA-55] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-10-06 Yra pakeitimų
VA-68 2021-10-192021-10-20
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
4 ĮsakymasDėl draudimo rūkyti daugiabučio namo V. Krėvės pr. 66 balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
Priėmė Kauno miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-10-19, Identifikacinis kodas 2021-21813
A-3706 2021-10-192021-11-15
Neįsigaliojęs
5 ĮsakymasDėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1-330 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų, įgaliotų dalyvauti statybos užbaigimo ir teritorijų planavimo procedūrose, sąrašo patvirtinimo ir įgaliojimų jiems suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Užregistruota TAR 2021-10-19, Identifikacinis kodas 2021-21814
1-625 2021-10-192021-10-20
Galioja
6 PotvarkisDėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ kvietimo „Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas“ projektų atrankos komiteto sudarymo
Priėmė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Užregistruota TAR 2021-10-19, Identifikacinis kodas 2021-21816
2021/20-2-41 2021-10-192021-10-20
Galioja
7 ĮsakymasDėl Žemės ūkio produkcijos, kuri nepriskirtina prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų ir už kurią turi būti atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos arba atsiskaitoma dalimis, kurių bendras atsiskaitymo terminas negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos, atrinkimo tvarkos aprašo ir šios produkcijos sąrašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Užregistruota TAR 2021-10-19, Identifikacinis kodas 2021-21829
3D-658 2021-10-192021-11-01
Neįsigaliojęs
8 ĮsakymasDėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 13-919 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-10-19, Identifikacinis kodas 2021-21818
.
2021-05-31 įsakymas Nr. 13-919 [2021-12193] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-09-03 Yra pakeitimų
13-1736 2021-10-192021-10-20
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
9 ĮsakymasDėl adresų suteikimo Šapnagių kaime, Kruopių seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje
Priėmė Akmenės rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-10-19, Identifikacinis kodas 2021-21819
PAV-342 2021-10-192021-10-20
Galioja
10 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 3D-542 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Užregistruota TAR 2021-10-19, Identifikacinis kodas 2021-21820
.
2018-08-10 įsakymas Nr. 3D-542 [2018-12995] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-04-13 Yra pakeitimų
3D-655 2021-10-192021-10-20
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
11 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento ir perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Užregistruota TAR 2021-10-19, Identifikacinis kodas 2021-21830
.
2014-05-28 įsakymas Nr. 3D-310 [2014-05763] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-12-20 Yra pakeitimų
3D-659 2021-10-192021-10-20
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
12 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Užregistruota TAR 2021-10-19, Identifikacinis kodas 2021-21821
.
2017-10-03 įsakymas Nr. 3D-617 [2017-15652] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-12-11 Yra pakeitimų
3D-656 2021-10-192021-10-20
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
13 SprendimasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. V-2347 „Dėl ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolės“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2021-10-19, Identifikacinis kodas 2021-21823
.
2020-10-23 sprendimas Nr. V-2347 [2020-21996] Yra pakeitimų
V-2359 2021-10-192021-10-22
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
14 SprendimasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2021-10-19, Identifikacinis kodas 2021-21824
.
2021-08-13 sprendimas Nr. V-1864 [2021-17547] Yra pakeitimų
V-2360 2021-10-192021-10-22
Sprendimo 1.4 papunktis įsigalioja 2021-10-20
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
15 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 3D-35 „Dėl bendram naudojimui skiriamų žvejybos galimybių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje 2021 metais“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Užregistruota TAR 2021-10-19, Identifikacinis kodas 2021-21831
3D-660 2021-10-192021-10-20
Galioja
16 ĮsakymasDėl Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo atitikties nustatytiems reikalavimams deklaravimo ir Teminės ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Užregistruota TAR 2021-10-19, Identifikacinis kodas 2021-21827
EV-242 2021-10-192021-10-20
Galioja
17 ĮsakymasDėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1K-32 „Dėl Apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai kitoje Europos Sąjungos šalyje, ir kitose Europos Sąjungos šalyse apdraustų asmenų išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai Lietuvoje, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Užregistruota TAR 2021-10-19, Identifikacinis kodas 2021-21832
.
2012-02-20 įsakymas Nr. 1K-32 [11222LKISAK0001K-32] Yra pakeitimų
1K-313 2021-10-192022-01-01
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
18 ĮsakymasDėl Klinikinių laboratorinių tyrimų nomenklatūros patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2021-10-19, Identifikacinis kodas 2021-21810
V-2341 2021-10-182023-01-01
Neįsigaliojęs
19 ĮsakymasDėl krašto apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1337 „Dėl Krašto apsaugos sistemos tarnybinių pažymėjimų formų ir krašto apsaugos sistemos tarnybinių pažymėjimų išdavimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2021-10-19, Identifikacinis kodas 2021-21812
.
2004-12-09 įsakymas Nr. V-1337 [1042060ISAK00V-1337] Yra pakeitimų
V-799 2021-10-182022-01-01
Įsakymo 1.1 ir 1.8 papunkčiai įsigalioja 2021-10-20
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
20 SprendimasDėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šilalės rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2021-10-19, Identifikacinis kodas 2021-21815
T1-236 2021-10-182021-10-20
Galioja
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija