Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Gairės
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komunikatas
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Neviešas
 • Sustabdytas
 • Taikoma
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 PotvarkisDėl Europos komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisijos) nario nepriklausomo eksperto ir pakaitinio nario nepriklausomo eksperto skyrimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Užregistruota TAR 2018-04-25, Identifikacinis kodas 2018-06552
81 2018-04-252018-04-25
Galioja
2 PotvarkisDėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo
Priėmė Šiaulių miesto savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-04-25, Identifikacinis kodas 2018-06557
M-11 2018-04-252018-04-25
Galioja
3 SprendimasDėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. V17-216 „Dėl Budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-04-25, Identifikacinis kodas 2018-06573
V17-110 2018-04-252018-04-26
Galioja
4 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 3-120 „Dėl Pašto mokos ženklų leidybos komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Užregistruota TAR 2018-04-25, Identifikacinis kodas 2018-06577
3-196 2018-04-252018-04-26
Galioja
5 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2018-04-25, Identifikacinis kodas 2018-06539
1V-311 2018-04-252018-04-26
Galioja
6 ĮsakymasDėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. VA-32 „Dėl Apmokestinamųjų asmenų registravimo specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio kodo sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisyklių ir apmokestinamųjų asmenų, registruotų specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Užregistruota TAR 2018-04-25, Identifikacinis kodas 2018-06538
.
2004-03-10 įsakymas Nr. VA-32 [1042055ISAK000VA-32] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-01-08 Yra pakeitimų
VA-31 2018-04-252018-04-26
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
7 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2018-04-25, Identifikacinis kodas 2018-06536
1V-310 2018-04-252018-04-26
Galioja
8 SprendimasDėl Kaišiadorių kultūros centro nuostatų patvirtinimo
Priėmė Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-04-25, Identifikacinis kodas 2018-06567
V17-117 2018-04-252018-04-26
Galioja
9 ĮsakymasDėl Viešųjų ryšių tinklų vientisumo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
Užregistruota TAR 2018-04-25, Identifikacinis kodas 2018-06572
1V-394 2018-04-252018-04-26
Galioja
10 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1V-213 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-924 priemonės „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2018-04-25, Identifikacinis kodas 2018-06542
.
2017-03-24 įsakymas Nr. 1V-213 [2017-04811] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-06 Yra pakeitimų
1V-312 2018-04-252018-04-26
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
11 ĮsakymasDėl Opioidinės priklausomybės pakaitinio gydymo tęstinumo užtikrinimo laisvės atėmimo vietose tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Užregistruota TAR 2018-04-25, Identifikacinis kodas 2018-06540
V-194 2018-04-252018-04-26
Galioja
12 PotvarkisDėl sveikatos apsaugos ministro ir vidaus reikalų ministro pavadavimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Užregistruota TAR 2018-04-25, Identifikacinis kodas 2018-06545
80 2018-04-252018-04-25
Galioja
13 PotvarkisDėl įgaliojimo atstovauti Lietuvos Respublikos Seimui Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme
Priėmė Seimo Pirmininkas
Užregistruota TAR 2018-04-25, Identifikacinis kodas 2018-06568
PP-85 2018-04-252018-04-25
Galioja
14 DekretasDėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2018-04-25, Identifikacinis kodas 2018-06544
1K-1276 2018-04-252018-04-25
Galioja
15 PotvarkisDėl papildomų poilsio dienų suteikimo V. Kurpuvesui
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Užregistruota TAR 2018-04-25, Identifikacinis kodas 2018-06543
79 2018-04-252018-04-25
Galioja
16 ĮsakymasDėl fizinių asmenų lankymosi apribojimo Stanislavui Gilevskiui priklausančioje miško žemėje
Priėmė Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-04-25, Identifikacinis kodas 2018-06578
A27(1)-985 2018-04-252018-04-26
Galioja
17 ĮsakymasDėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatos patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2018-04-25, Identifikacinis kodas 2018-06569
D1-328 2018-04-252018-04-26
Galioja
18 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. D1-610 „Dėl Viktoro Bergo premijos skyrimo nuostatų, Česlovo Kudabos premijos skyrimo nuostatų ir Juozo Virbicko premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2018-04-25, Identifikacinis kodas 2018-06574
.
2015-08-25 įsakymas Nr. D1-610 [2015-13027] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-05-04 Yra pakeitimų
D1-329 2018-04-252018-04-26
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
19 SprendimasDėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. V17-6 "Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2018–2020 metų veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo
Priėmė Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-04-25, Identifikacinis kodas 2018-06565
V17-91 2018-04-252018-04-26
Galioja
20 ĮsakymasDėl Teritorinių darbo biržų reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Užregistruota TAR 2018-04-25, Identifikacinis kodas 2018-06575
V-177 2018-04-252018-04-26
Galioja
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija