Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Administraciniai nuostatai
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Baigiamasis dokumentas
 • Bendro pobūdžio dokumentas
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Direktyva
 • Gairės
 • Įgaliojimas
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komentaras
 • Komunikatas
 • Koncepcija
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsulinė konvencija
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laikinasis susitarimas
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Pakeitimo aktuali redakcija
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Piliečių sprendimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Registras
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Suvestinė redakcija kita kalba
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
 • Verbalinė nota
 • Vykdomasis protokolas
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Neviešas
 • Sustabdytas
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 ĮsakymasDėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-509 priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Užregistruota TAR 2017-05-29, Identifikacinis kodas 2017-08989
3-247 2017-05-292017-05-30
Galioja
2 ĮsakymasDėl Panevėžio miesto paplūdimių įteisinimo
Priėmė Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-05-29, Identifikacinis kodas 2017-08990
A-518(4.1E) 2017-05-292017-05-30
Galioja
3 DekretasDėl apylinkių teismų teisėjų skyrimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2017-05-29, Identifikacinis kodas 2017-09047
1K-980 2017-05-292017-05-29
Galioja
4 DekretasDėl Dariaus Karčinsko skyrimo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotoju ir kvalifikacinio rango suteikimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2017-05-29, Identifikacinis kodas 2017-08994
1K-977 2017-05-292017-05-29
Galioja
5 DekretasDėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjos skyrimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2017-05-29, Identifikacinis kodas 2017-09044
1K-978 2017-05-292017-05-29
Galioja
6 DekretasDėl apygardos administracinio teismo teisėjo skyrimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2017-05-29, Identifikacinis kodas 2017-09046
1K-979 2017-05-292017-05-29
Galioja
7 ĮsakymasDėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2017 metų sąrašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Užregistruota TAR 2017-05-29, Identifikacinis kodas 2017-09048
3-248 2017-05-292017-05-30
Galioja
8 SprendimasDėl leidimo laikinai uždaryti Žvirgždaičių progimnazijos mišrią ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo grupę
Priėmė Šakių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-29, Identifikacinis kodas 2017-09035
T-176 2017-05-262017-05-30
Galioja
9 SprendimasDėl leidimo laikinai uždaryti Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Linelis“ ir Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių pradinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo grupę
Priėmė Šakių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-29, Identifikacinis kodas 2017-09036
T-175 2017-05-262017-05-30
Galioja
10 SprendimasDėl leidimo laikinai uždaryti Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Pumpurėlis“
Priėmė Šakių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-29, Identifikacinis kodas 2017-09037
T-174 2017-05-262017-05-30
Galioja
11 ĮsakymasDėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų projekto Nr. 2000/LT/16/P/PE/001 vykdytojui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“ pagal sutartį Nr. V/2003/V04 (LOT 2), grąžinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2017-05-29, Identifikacinis kodas 2017-08992
D1-448 2017-05-262017-05-30
Galioja
12 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2017-05-29, Identifikacinis kodas 2017-09007
.
2007-12-21 įsakymas Nr. D1-694 [107301MISAK00D1-694] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-01-21 Yra pakeitimų
D1-453 2017-05-262017-05-30
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
13 SprendimasDėl leidimo laikinai uždaryti Slavikų pagrindinės mokyklos mišrią ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo grupę
Priėmė Šakių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-29, Identifikacinis kodas 2017-09031
T-180 2017-05-262017-05-30
Galioja
14 SprendimasDėl leidimo laikinai uždaryti Kidulių pagrindinės mokyklos mišrią ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo ir Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo grupes
Priėmė Šakių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-29, Identifikacinis kodas 2017-09032
T-179 2017-05-262017-05-30
Galioja
15 ĮsakymasDėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2017-05-29, Identifikacinis kodas 2017-08939
D1-450 2017-05-262017-05-30
Galioja
16 SprendimasDėl Kauno r. Batniavos pagrindinės mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimo ir Kauno r. Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo
Priėmė Kauno rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-29, Identifikacinis kodas 2017-08940
TS-196 2017-05-262017-05-30
Galioja
17 SprendimasDėl viešų konkursų į Kauno rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimo
Priėmė Kauno rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-29, Identifikacinis kodas 2017-08941
TS-205 2017-05-262017-05-30
Galioja
18 SprendimasDėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. TS-364 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto panaudos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Kauno rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-29, Identifikacinis kodas 2017-08942
.
2014-09-25 sprendimas Nr. TS-364 [2014-13368] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-11-30 Yra pakeitimų
TS-212 2017-05-262017-05-30
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
19 SprendimasDėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Kauno rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-29, Identifikacinis kodas 2017-08943
.
2013-10-24 sprendimas Nr. TS-394 [2013-02876] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-12-28 Yra pakeitimų
TS-213 2017-05-262017-05-30
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
20 ĮsakymasDėl Pagėgių savivaldybės administracijos administracinių nusižengimų komisijos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Pagėgių savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-05-29, Identifikacinis kodas 2017-09008
A1-509 2017-05-262017-05-30
Galioja
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija