Mažėjančiai
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataRegistracijos dataĮsigaliojimo data
1 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 3D-490 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo” pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2018-14884
3D-665 2018-09-212018-09-212018-10-01
2 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-190 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinių įstaigų, vadovaujamų garbės konsulinių pareigūnų, steigimo ir uždarymo, garbės konsulinių pareigūnų skyrimo ir atšaukimo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos garbės konsulinių pareigūnų veiklos instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2018-14871
V-248 2018-09-212018-09-212018-09-22
3 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2018-14882
3D-661 2018-09-202018-09-212018-09-22
4 ĮsakymasDėl Valstybinės reikšmės kelių kadastro duomenų bylų ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-14867
TV-56 2018-09-212018-09-212018-09-22
5 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 199 „Dėl Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2018-14883
3D-664 2018-09-212018-09-212018-10-01
6 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-14878
V-1031 2018-09-202018-09-212018-09-22
7 ĮsakymasDėl personalinės Statistikos tarybos sudėties patvirtinimo
Priėmė Lietuvos statistikos departamentas
Identifikacinis kodas 2018-14877
DĮ-208 2018-09-212018-09-212018-09-22
8 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 2 straipsnio, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 13-1 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1412 pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1413 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-14892
939 2018-09-192018-09-212018-09-22
9 DekretasDėl įgaliojimų suteikimo Aurelijui Verygai
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Identifikacinis kodas 2018-14888
1K-1410 2018-09-212018-09-212018-09-21
10 ĮsakymasDėl Lietuvos medicinos normos MN 66:2018 "Vaikų ligų gydytojas" patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-14880
V-1033 2018-09-202018-09-212018-09-22
11 DekretasDėl įgaliojimų suteikimo Irmai Gudžiūnaitei
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Identifikacinis kodas 2018-14889
1K-1411 2018-09-212018-09-212018-09-21
12 ĮsakymasDėl teisingumo ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1R-141 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas komisijos sudarymo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-14879
1R-183 2018-09-212018-09-212018-09-22
13 NutarimasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo
Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Identifikacinis kodas 2018-14890
O3E-292 2018-09-212018-09-212018-09-22
14 NutarimasDėl Valstybės nekilnojamojo turto perdavimo Kauno miesto neįgaliųjų draugijai pagal panaudos sutartį
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-14873
938 2018-09-192018-09-212018-09-22
15 SprendimasDėl Lietuvos Respublikos Seimo narių, siūlančių paskelbti referendumą, parašų autentiškumo patvirtinimo
Priėmė Seimo valdyba
Identifikacinis kodas 2018-14891
SV-S-892 2018-09-202018-09-212018-09-21
16 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-14870
V-1035 2018-09-202018-09-212018-09-22
17 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. ĮV-420 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Identifikacinis kodas 2018-14886
ĮV-691 2018-09-212018-09-212018-09-22
18 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-243 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų nacionalinių ir respublikinių muziejų direktoriams bei direktorių pavaduotojams - vyriausiesiems fondų saugotojams patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Identifikacinis kodas 2018-14887
ĮV-692 2018-09-212018-09-212018-09-22
19 NutarimasDėl Valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-14872
937 2018-09-192018-09-212018-09-22
20 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. 3D-478 „Dėl Pieno vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose administravimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2018-14866
3D-663 2018-09-212018-09-212018-09-22
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija