Mažėjančiai
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataRegistracijos dataĮsigaliojimo data
1 ĮsakymasDėl Trišalės tarybos prie Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo
Priėmė Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-06274
V-168 2018-04-192018-04-192018-04-20
2 NutarimasDėl įgaliojimų suteikimo V. Šapokai
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-06276
358 2018-04-182018-04-192018-04-20
3 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 "Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-06256
V-427 2018-04-182018-04-192018-04-20
4 ĮsakymasDėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2018-06259
1V-293 2018-04-192018-04-192018-04-20
5 ĮsakymasDėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-147 „Dėl Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-06258
VA-30 2018-04-192018-04-192018-04-20
6 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 3D-770 "Dėl Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2018-06255
3D-212 2018-04-102018-04-192018-04-20
7 ĮsakymasDėl Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-06257
V-429 2018-04-182018-04-192018-04-20
8 PotvarkisDėl V. Sinkevičiaus atostogų
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Identifikacinis kodas 2018-06272
75 2018-04-192018-04-192018-04-19
9 ĮsakymasDėl papildomo finansavimo skyrimo Kelmės rajono savivaldybės administracijos projektui Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0002 „Užterštos rezervuarų parko teritorijos Kelmės r. sav., Tytuvėnų m., Stoties g., sutvarkymas“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-794 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-06260
D1-307 2018-04-182018-04-192018-04-20
10 ĮsakymasDėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-06270
V-437 2018-04-182018-04-192018-04-20
11 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 358 „Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-06273
D1-311 2018-04-182018-04-192018-04-20
12 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2018-06265
1V-296 2018-04-192018-04-192018-04-20
13 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2018-06263
1V-295 2018-04-192018-04-192018-04-20
14 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2018-06261
1V-294 2018-04-192018-04-192018-04-20
15 ĮsakymasDėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 "Dėl Farmacinių formų, Talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų, Sudėtinių farmacinių formų bei Vartojimo būdų ir metodų standartinių terminų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo
Priėmė Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-06264
(1.72E)1A-446 2018-04-192018-04-192018-04-20
16 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3D-266 ,,Dėl Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2018-06252
3D-227 2018-04-182018-04-192018-04-20
17 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-06249
V-404/A1-152 2018-04-102018-04-192018-04-20
18 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2018-06248
4-226 2018-04-182018-04-192018-04-20
19 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2018-06251
3D-226 2018-04-182018-04-192018-04-20
20 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-22 „Dėl Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2018-06253
3D-228 2018-04-182018-04-192018-04-20
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija