Mažėjančiai
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataRegistracijos dataĮsigaliojimo data
1 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2019-16319
V-1163 2019-10-142019-10-142019-10-15
2 ĮsakymasDėl afrikinio kiaulių maro židinio Kazlų Rūdos savivaldybės Kazlų Rūdos seniūnijos Bagotosios kaime
Priėmė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Identifikacinis kodas 2019-16318
B1-736 2019-10-142019-10-142019-10-14
3 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Identifikacinis kodas 2019-16317
4-577 2019-10-142019-10-142019-10-15
4 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-684 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Identifikacinis kodas 2019-16311
ĮV-657 2019-10-142019-10-142019-10-15
5 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. ĮV-420 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Identifikacinis kodas 2019-16310
ĮV-656 2019-10-142019-10-142019-10-15
6 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektų atrankos komiteto sudarymo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2019-16309
3D-573 2019-10-142019-10-142019-10-15
7 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-730 „Dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2019-16308
3D-571 2019-10-142019-10-142019-10-15
8 ĮsakymasDėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl Prognozuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų vaistams, siūlomiems įrašyti į kompensuojamųjų vaistų sąrašus, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Identifikacinis kodas 2019-16307
1K-217 2019-10-142019-10-142019-10-15
9 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. ĮV-507 „Dėl Trakų istorijos muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Identifikacinis kodas 2019-16306
ĮV-655 2019-10-142019-10-142019-10-15
10 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-710 „Dėl Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Identifikacinis kodas 2019-16303
V-1150 2019-10-142019-10-142019-10-15
11 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. ISAK-1506 „Dėl Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos nuostatų ir Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Identifikacinis kodas 2019-16302
V-1149 2019-10-142019-10-142019-10-15
12 ĮsakymasDėl vilkų sumedžiojimo per 2019-2020 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identifikacinis kodas 2019-16298
D1-608 2019-10-142019-10-142019-10-15
13 NutarimasDėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2019-16297
1028 2019-10-092019-10-142019-11-01
14 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ veiklos“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2019-16296
1027 2019-10-092019-10-142019-11-01
Nutarimo 2.4.4 papunkčio redakcija įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.
15 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 11 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijos – Lietuvos įvaizdžio strateginės tarybos sudarymo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2019-16295
1026 2019-10-092019-10-142019-10-15
16 NutarimasDėl 2018 m. lapkričio 14 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2018/1807 dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų įgyvendinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2019-16294
1025 2019-10-092019-10-142019-10-15
17 PotvarkisDėl delegacijos sudarymo
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Identifikacinis kodas 2019-16293
212 2019-10-142019-10-142019-10-14
18 ĮsakymasDėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ „Inogeb LT“ priemonės įgyvendinamų projektų galutinių naudos gavėjų atrankos aprašo patvirtinimo
Priėmė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Identifikacinis kodas 2019-16292
2V-344 2019-10-142019-10-142019-10-15
19 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. D1-343 „Dėl Veisiejų regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identifikacinis kodas 2019-16291
D1-603 2019-10-112019-10-142019-10-15
20 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. V-523 „Dėl Nukentėjusiųjų (pacientų) rūšiavimo įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2019-16290
V-1155 2019-10-142019-10-142019-10-15
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija