Mažėjančiai
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataRegistracijos dataĮsigaliojimo data
1 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 3 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2563(2)
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-20194
1218 2018-12-052018-12-102018-12-11
2 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2442
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-20193
1217 2018-12-052018-12-102018-12-11
3 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 753 "Dėl specialios paskirties bendrovių statuso suteikimo įmonėms“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-20192
1213 2018-12-052018-12-102018-12-11
4 NutarimasDėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2019–2021 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-20191
1216 2018-12-052018-12-102018-12-11
5 ĮstatymasLietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-20190
XIII-1692 2018-12-042018-12-102019-01-01
Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-11
6 ĮstatymasLietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 41 straipsnio pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-20189
XIII-1691 2018-12-042018-12-102019-01-01
Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-11
7 ĮstatymasLietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo Nr. X-1771 priedėlio pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-20188
XIII-1689 2018-12-042018-12-102019-01-01
8 ĮstatymasLietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1413 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-20187
XIII-1688 2018-12-042018-12-102018-12-11
9 ĮstatymasLietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 2 straipsnio, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-1 straipsniu įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-20186
XIII-1686 2018-12-042018-12-102019-01-01
Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-11
10 ĮstatymasLietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 12 ir 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14-1 straipsniu įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-20185
XIII-1685 2018-12-042018-12-102019-05-01
Įstatymo 5 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-11
11 ĮstatymasLietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19, 48 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-20184
XIII-1683 2018-12-042018-12-102019-01-01
Įstatymo 5 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-11
12 ĮstatymasLietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 13, 15, 24, 62, 64, 78-1, 115-1 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1 ir 26-1 straipsniais įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-20183
XIII-1681 2018-12-042018-12-102019-01-01
Įstatymo 8 straipsnis ir 12 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2018-12-11
13 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos Seimo narių pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2715(2)
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-20182
1215 2018-12-102018-12-102018-12-11
14 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. A1-132 „Dėl Vaiko gerovės 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-20181
A1-706 2018-12-102018-12-102018-12-11
15 ĮsakymasDėl kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-20180
A1-701 2018-12-072018-12-102019-01-01
16 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-20179
1214 2018-12-052018-12-102018-12-11
17 NutarimasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos kinas“ likvidavimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-20178
1212 2018-12-052018-12-102018-12-11
18 PotvarkisDėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2018 m. balandžio 27 d. potvarkio Nr. 85 „Dėl Vyriausybės atstovų 2018 metų atostogų“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Identifikacinis kodas 2018-20177
241 2018-12-102018-12-102018-12-10
19 PotvarkisDėl papildomos poilsio dienos suteikimo L. Kukuraičiui
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Identifikacinis kodas 2018-20176
240 2018-12-102018-12-102018-12-10
20 ĮsakymasDėl teisingumo ministro 2012 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1R-254 „Dėl Notaro profesinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-20175
1R-265 2018-12-102018-12-102018-12-11
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija