Mažėjančiai
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataRegistracijos dataĮsigaliojimo data
1 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 4-229 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Identifikacinis kodas 2020-12441
4-416 2020-06-062020-06-062020-06-07
2 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 4-224 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Identifikacinis kodas 2020-12442
4-417 2020-06-062020-06-062020-06-07
3 DekretasDėl atostogų suteikimo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriui Dariui Jauniškiui
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Identifikacinis kodas 2020-12440
1K-314 2020-06-052020-06-052020-06-05
4 SprendimasDėl valstybių sąrašų nustatymo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2020-12438
V-1387 2020-06-052020-06-052020-06-08
5 ĮsakymasDėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2020-12437
1V-553 2020-06-052020-06-052020-06-06
6 DekretasDėl atostogų suteikimo Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Identifikacinis kodas 2020-12436
1K-313 2020-06-052020-06-052020-06-05
7 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-861 „Dėl augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identifikacinis kodas 2020-12435
D1-322 2020-05-292020-06-052020-06-06
8 DekretasDėl apygardos administracinio teismo teisėjo perkėlimo į apygardos teismą
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Identifikacinis kodas 2020-12434
1K-312 2020-06-052020-06-052020-07-28
9 DekretasDėl apylinkės teismo teisėjo perkėlimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Identifikacinis kodas 2020-12433
1K-311 2020-06-052020-06-052020-06-19
10 DekretasDėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Identifikacinis kodas 2020-12432
1K-310 2020-06-052020-06-052020-06-05
11 DekretasDėl apygardos teismo teisėjo atleidimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Identifikacinis kodas 2020-12431
1K-309 2020-06-052020-06-052020-06-05
12 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2020-12430
A1-508 2020-06-052020-06-052020-06-06
13 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. A1-100 „Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2020-12429
A1-507 2020-06-052020-06-052020-06-06
14 DekretasDėl apygardos teismo teisėjo atleidimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Identifikacinis kodas 2020-12428
1K-308 2020-06-052020-06-052020-06-05
15 DekretasDėl apygardos teismo teisėjo atleidimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Identifikacinis kodas 2020-12427
1K-307 2020-06-052020-06-052020-06-05
16 ĮsakymasDėl vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 1V-688 „Dėl regionų plėtros tarybų sudėčių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2020-12426
1V-552 2020-06-052020-06-052020-06-06
17 DekretasDėl apygardos teismo teisėjo atleidimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Identifikacinis kodas 2020-12425
1K-306 2020-06-052020-06-052020-06-05
18 ĮsakymasDėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 27V-34 „Dėl Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompleksinio vertinimo organizavimo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Valstybės tarnybos departamentas
Identifikacinis kodas 2020-12424
27V-65 2020-06-052020-06-052020-06-13
19 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2020-12423
A1-503 2020-06-052020-06-052020-06-06
20 ĮsakymasDėl Sporto renginių atvirose ir uždarose erdvėse organizavimo rekomendacijų patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Identifikacinis kodas 2020-12421
V-869 2020-06-052020-06-052020-06-06
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija