Mažėjančiai
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas Nr.Priėmimo dataRegistracijos dataĮsigaliojimo data
1 ĮsakymasDėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 2-296 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimo išdavimo, galiojimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra
Identifikacinis kodas 2023-19271
2-3068 2023-10-022023-10-022023-10-03
2 ĮsakymasDėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 2-44 „Dėl Tinkamumo skraidyti patikrą atliekančių asmenų kompetencijos įvertinimo ir kvalifikacijos tvirtinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra
Identifikacinis kodas 2023-19266
2-3061 2023-09-252023-10-022023-10-03
3 PotvarkisDėl delegacijos sudarymo
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Identifikacinis kodas 2023-19263
187 2023-10-022023-10-022023-10-02
4 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-516 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 73:2007 „Darbo medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2023-19246
V-1046 2023-10-022023-10-022023-10-03
5 SprendimasDėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. 51/1S-22 „Dėl Vilniaus regiono plėtros plano 2014‒2020 m. dalies „Priemonių planas“ tvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Vilniaus regiono plėtros taryba
Identifikacinis kodas 2023-19245
TS-41 2023-09-212023-10-022023-10-03
6 ĮsakymasDėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-1187 „Dėl Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Identifikacinis kodas 2023-19231
V-1282 2023-10-022023-10-022023-10-03
7 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-715 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2023-19228
V-1044 2023-10-022023-10-022023-10-06
8 ĮsakymasDėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. VĮ-14(1.1E) "Dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų įgyvendinimo Lietuvos kultūros tarybos veikloje" pakeitimo
Priėmė Lietuvos kultūros taryba
Identifikacinis kodas 2023-19226
VĮ-26(1.1E) 2023-10-022023-10-022023-10-03
9 NutarimasDėl teikimo Respublikos Prezidentui atšaukti A. Namavičių iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus prie Europos Tarybos pareigų
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2023-19214
756 2023-09-272023-10-022023-10-03
10 NutarimasDėl teikimo Respublikos Prezidentui atšaukti Lietuvos Respublikos nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių Čekijos Respublikoje ir Šveicarijos Konfederacijai L. Talat-Kelpšą iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Šveicarijos Konfederacijai pareigų
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2023-19212
755 2023-09-272023-10-022023-10-03
11 ĮsakymasDėl Tarpinstitucinės darbo grupės Rytų partnerystės politikos įgyvendinimui koordinuoti sudarymo
Priėmė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2023-19211
V-340 2023-10-022023-10-022023-10-02
12 ĮsakymasDėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-09-04 „Tobulinti mechanizmą, skatinantį darbdavius įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus“ aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2023-19191
A1-635 2023-10-022023-10-022023-10-03
13 ĮsakymasDėl kultūros paveldo objekto paskelbimo valstybės saugomu
Priėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Identifikacinis kodas 2023-19182
ĮV-755 2023-09-292023-10-022023-10-03
14 NutarimasDėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Identifikacinis kodas 2023-19180
O3E-1445 2023-10-022023-10-022023-10-03
15 ĮsakymasDėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. V-950 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Identifikacinis kodas 2023-19179
V-1276 2023-10-022023-10-022023-10-03
16 ĮsakymasDėl 2023–2030 metų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ugdymo taikant kūrybiškumą (STEAM) stiprinimo plano priemonių įgyvendinimo ir stebėsenos
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Identifikacinis kodas 2023-19178
V-1274 2023-10-022023-10-022023-10-03
17 ĮsakymasDėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Identifikacinis kodas 2023-19177
VA-70 2023-10-022023-10-022023-10-03
18 ĮsakymasDėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-877 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Identifikacinis kodas 2023-19176
4-567 2023-10-012023-10-022023-10-03
19 SprendimasDėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Vilniaus regiono plėtros taryba
Identifikacinis kodas 2023-19145
TS-40 2023-09-212023-10-022023-10-02
20 ĮsakymasDėl stipendijų paraiškų administracinės atitikties vertinimo instrukcijų patvirtinimo
Priėmė Lietuvos kultūros taryba
Identifikacinis kodas 2023-19131
KMPF-70(1.15E) 2023-09-292023-09-292023-09-30
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija