Mažėjančiai
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataRegistracijos dataĮsigaliojimo data
1 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 „Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2019-04295
1V-271 2019-03-192019-03-192019-03-20
2 PotvarkisDėl komisijos sudarymo
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Identifikacinis kodas 2019-04296
56 2019-03-192019-03-192019-03-19
3 ĮsakymasDėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.2.1-TID-R-511-81-0004 "Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“
Priėmė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Identifikacinis kodas 2019-04298
3-132 2019-03-192019-03-192019-03-20
4 ĮsakymasDėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2019-04302
1V-273 2019-03-192019-03-192019-03-20
5 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-709 „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2019-04301
1V-272 2019-03-192019-03-192019-03-20
6 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1-191 „Dėl Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Identifikacinis kodas 2019-04278
1-64 2019-03-082019-03-192019-05-01
7 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-409 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Identifikacinis kodas 2019-04279
4-179 2019-03-192019-03-192019-03-20
8 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1505 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2019-04280
V-327 2019-03-182019-03-192019-03-22
9 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už pasižymėjimą" aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Identifikacinis kodas 2019-04277
2-46 2019-03-192019-03-192019-03-20
10 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. V-1115 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2019-04282
V-330 2019-03-182019-03-192019-03-20
11 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2019-04281
V-329 2019-03-182019-03-192019-03-20
12 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2019-04286
1V-269 2019-03-192019-03-192019-03-20
13 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1060 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2019-04294
1V-270 2019-03-192019-03-192019-03-20
14 DekretasDėl Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Belgijos Karalystėje ir Alžyro Liaudies Demokratinei Respublikai Ritos Kazragienės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Identifikacinis kodas 2019-04288
1K-1585 2019-03-182019-03-192019-03-19
15 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2019-04271
252 2019-03-132019-03-192019-03-20
16 DekretasDėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Čekijos Respublikoje Edvilo Raudonikio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Šveicarijos Konfederacijai
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Identifikacinis kodas 2019-04289
1K-1586 2019-03-182019-03-192019-03-19
17 ĮsakymasDėl finansų ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-463 „Dėl projekto „Informacijos apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamas, išlaidas viešinimo elektroninėje erdvėje informacinės sistemos kūrimas“ priežiūros komisijos sudarymo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Identifikacinis kodas 2019-04287
1K-89 2019-03-182019-03-192019-03-20
18 ĮsakymasDėl Leidimo teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas formos patvirtinimo
Priėmė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Identifikacinis kodas 2019-04291
B1-1076 2018-12-312019-03-192019-03-20
19 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. D1-491 „Dėl Pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo ir Pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimo komisijos sudarymo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identifikacinis kodas 2019-04290
D1-157 2019-03-192019-03-192019-03-20
20 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-865 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2019-04292
3D-155 2019-03-192019-03-192019-03-20
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija