Mažėjančiai
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas Nr.Priėmimo dataRegistracijos dataĮsigaliojimo data
1 NutarimasDėl teikimo Respublikos Prezidentui skirti J. Grinevičių Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Airijoje
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2024-11098
494 2024-06-122024-06-182024-06-18
2 NutarimasDėl teikimo Respublikos Prezidentui skirti D.J. Semašką Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Šveicarijos Konfederacijoje
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2024-11097
495 2024-06-122024-06-182024-06-18
3 NutarimasDėl teikimo Respublikos Prezidentui skirti R. Kačinską Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Čekijos Respublikoje
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2024-11096
493 2024-06-122024-06-182024-06-18
4 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-546 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis įsigyjamų imuninių vaistinių preparatų užsakymo ir jų panaudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose skiepijimo procedūras, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2024-11095
V-651 2024-06-182024-06-182024-06-19
5 ĮsakymasDėl valstybės saugomų 1831 m. sukilėlių kapų, vad. Skerdimų, Majako kalnu (u. k. 17049) teritorijos ir apsaugos zonos ribų patvirtinimo bei apskaitos duomenų patikslinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Identifikacinis kodas 2024-11094
ĮV-514 2024-06-182024-06-182024-06-19
6 ĮsakymasDėl Kultūros turinio skaitmeninimo ir jo panaudojimo gairių patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Identifikacinis kodas 2024-11093
ĮV-510 2024-06-182024-06-182024-06-19
7 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-499 “Dėl Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Identifikacinis kodas 2024-11092
ĮV-508 2024-06-182024-06-182024-07-01
8 ĮsakymasDėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 2BE-168 „Dėl Įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių veiklos priežiūros procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos transporto saugos administracija
Identifikacinis kodas 2024-11091
2BE-107 2024-06-182024-06-182024-06-19
9 ĮsakymasDėl kai kurių Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
Priėmė Viešųjų pirkimų tarnyba
Identifikacinis kodas 2024-11087
1S-67 2024-06-182024-06-182024-06-19
10 NutarimasDėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2024-11084
501 2024-06-122024-06-182024-06-19
11 ĮsakymasDėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1B-517 „Dėl Greitai gendančių prekių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Identifikacinis kodas 2024-11083
1BE-506 2024-06-182024-06-182024-06-19
12 NutarimasDėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2024-11082
500 2024-06-122024-06-182024-06-19
13 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2024-11081
499 2024-06-122024-06-182024-06-19
Nutarimo 2.8 papunktis galioja iki 2024 m. spalio 31 d.; 2.9 ir 2.39 papunkčiai įsigalioja 2024 m. lapkričio 1 d.; 2.10, 2.16 ir 2.40 papunkčiai įsigalioja 2024 m. lapkričio 4 d.
14 ĮsakymasDėl afrikinio kiaulių maro protrūkio kiaulių laikymo vietoje
Priėmė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Identifikacinis kodas 2024-11079
B1-678 2024-06-142024-06-182024-06-18
15 ĮsakymasDėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-131 „Dėl Pensijų anuitetų fondo pelno paskirstymo pensijų anuitetų gavėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2024-11077
V-198 2024-06-182024-06-182024-06-19
16 ĮsakymasDėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-43 „Dėl Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
Priėmė Lietuvos mokslo taryba
Identifikacinis kodas 2024-11075
V-253 2024-06-122024-06-182024-06-19
17 ĮsakymasDėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2023 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-550 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
Priėmė Lietuvos mokslo taryba
Identifikacinis kodas 2024-11074
V-254 2024-06-122024-06-182024-06-19
18 ĮsakymasDėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-192 „Dėl Mokslo doktorantūros vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
Priėmė Lietuvos mokslo taryba
Identifikacinis kodas 2024-11073
V-255 2024-06-122024-06-182024-06-19
19 ĮsakymasDėl 15 procentų privalomųjų atskaitymų nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką paskirstymo į savivaldybių, kurių teritorijos miškingumas yra didesnis kaip 50 procentų, biudžetus vietinės reikšmės viešųjų kelių priežiūrai ir taisymui (remontui) patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identifikacinis kodas 2024-11072
D1-204 2024-06-182024-06-182024-07-01
20 ĮsakymasDėl teisingumo ministro 2018 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1R-226 „Dėl Notarų atestavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Identifikacinis kodas 2024-11071
1R-183 2024-06-182024-06-182024-08-01
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija