Mažėjančiai
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataRegistracijos dataĮsigaliojimo data
1 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2021-16409
V-1713 2021-07-232021-07-232021-07-26
2 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2021-16408
A1-537/V-1720 2021-07-232021-07-232021-07-24
3 SprendimasDėl Seimo valdybos 2008 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. 2434 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatų“ pakeitimo
Priėmė Seimo valdyba
Identifikacinis kodas 2021-16407
SV-S-164 2021-07-232021-07-232021-07-24
4 SprendimasDėl Seimo valdybos 2016 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. SV-S-1508 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Seimo valdyba
Identifikacinis kodas 2021-16406
SV-S-163 2021-07-232021-07-232021-09-01
5 SprendimasDėl Korėjos Respublikos Nacionalinio Susirinkimo Tarpparlamentinių ryšių su Lietuva grupės narių priėmimo
Priėmė Seimo valdyba
Identifikacinis kodas 2021-16405
SV-S-162 2021-07-232021-07-232021-07-23
6 ĮsakymasDėl Procedūrų, reikalingų patvirtinti Europos Sąjungos tipą, ir gamybos procedūrų atitikties aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos transporto saugos administracija
Identifikacinis kodas 2021-16404
2BE-202 2021-07-232021-07-232021-11-01
7 PotvarkisDėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2018 m. kovo 2 d. potvarkio Nr. 39 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Identifikacinis kodas 2021-16403
121 2021-07-222021-07-232021-07-23
8 ĮsakymasDėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. B1-384 „Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose patvirtinimo“ pakeitimo“
Priėmė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Identifikacinis kodas 2021-16402
B1-594 2021-07-232021-07-232021-07-24
9 ĮsakymasDėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-88 „Dėl Laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Identifikacinis kodas 2021-16401
V-251 2021-07-232021-07-232021-07-24
10 ĮsakymasDėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Identifikacinis kodas 2021-16400
22.3-120 2021-07-232021-07-232021-11-01
11 ĮsakymasDėl Priemokų, materialinių pašalpų, vienkartinių piniginių išmokų mokėjimo, apmokėjimo už viršvalandinį darbą, darbą naktį ir darbą poilsio ir švenčių dienomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Identifikacinis kodas 2021-16399
1-435 2021-07-232021-07-232021-08-01
12 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2021-16398
A1-539 2021-07-232021-07-232021-07-24
Įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2021-10-01
13 ĮsakymasDėl Jaunimo informacijos tinklo „Eurodesk“ koordinavimo ir administravimo paslaugas Lietuvoje teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021-2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
Priėmė Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2021-16397
2V-131(1.4) 2021-07-232021-07-232021-07-24
14 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl Jaunimo reikalų tarybos sudarymo tvarkos, nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2021-16396
A1-538 2021-07-232021-07-232021-07-24
15 ĮsakymasDėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 56 „Dėl „Branduolinės energetikos objektų avarinio elektros energijos tiekimo sistemų įrengimo ir eksploatacijos reikalavimų“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Identifikacinis kodas 2021-16395
22.3-119 2021-07-232021-07-232021-11-01
16 ĮsakymasDėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.11-2021 „Elektros energijos tiekimas branduolinės energetikos objektui“ patvirtinimo
Priėmė Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Identifikacinis kodas 2021-16394
22.3-118 2021-07-232021-07-232021-11-01
17 ĮsakymasDėl Informacijos apie užsienio valstybėse esančių faktinių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų naudotojų skaičių iš šių paslaugų teikėjų gavimo, informacinių pranešimų paslaugų naudotojams siuntimo ir su šių pareigų vykdymu susijusių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2021-16388
V-290 2021-07-232021-07-232021-08-02
18 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2021-16387
V-288 2021-07-232021-07-232021-08-02
19 PotvarkisDėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo 2021 m. balandžio 23 d. potvarkio Nr. 2021/20-2-17 „Dėl kvietimo „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Identifikacinis kodas 2021-16386
2021/20-2-29 2021-07-222021-07-232021-07-24
20 ĮsakymasDėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. V-85 „Dėl Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams patvirtinimo ir projekto darbo grupės mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams veikloms įgyvendinti sudarymo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Identifikacinis kodas 2021-16385
V-1366 2021-07-232021-07-232021-07-24
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija