Mažėjančiai
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataRegistracijos dataĮsigaliojimo data
1 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl Valstybės investicijų 2018–2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-18693
1122 2018-11-142018-11-202018-11-21
2 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-18684
A1-639 2018-11-192018-11-202018-11-21
3 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-18683
A1-638 2018-11-192018-11-202018-11-21
4 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. A1-498 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-ESFA-V-414 „Jaunimo užimtumo didinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-18686
A1-643 2018-11-202018-11-202018-11-21
5 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-335 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.4-ESFA-V-425 „Moterų ir vyrų lygybės skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-18688
A1-645 2018-11-202018-11-202018-11-21
6 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-812 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-V-412 „Romų socialinė integracija“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-18689
A1-646 2018-11-202018-11-202018-11-21
7 ĮsakymasDėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. B1-726 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Šiaulių rajono savivaldybės Raudėnų seniūnijos Čibirikų kaime“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Identifikacinis kodas 2018-18691
B1-963 2018-11-202018-11-202018-11-21
8 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-18692
D1-977 2018-11-202018-11-202018-11-21
9 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. A1-232 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54 “Projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-18685
A1-642 2018-11-202018-11-202018-11-21
10 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-462 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.4-ESFA-V-426 „Diskriminacijos mažinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-18687
A1-644 2018-11-202018-11-202018-11-21
11 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 3D-518/D1-490 „Dėl Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-18672
3D-823/D1-970 2018-11-202018-11-202018-11-21
12 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-888 „Dėl Stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo ir silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-18670
V-920 2018-11-202018-11-202018-11-21
13 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-18671
D1-971 2018-11-202018-11-202018-11-21
14 SprendimasDėl Ramūno Karbauskio dalyvavimo susitikimuose su Gruzijos Parlamento Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto atstovais
Priėmė Seimo valdyba
Identifikacinis kodas 2018-18669
SV-S-990 2018-11-192018-11-202018-11-20
15 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-18665
XIII-1646 2018-11-152018-11-202018-11-20
16 ĮstatymasLietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-18678
XIII-1605 2018-11-082018-11-202018-11-21
17 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-154 „Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-18673
D1-909 2018-10-252018-11-202018-11-21
18 ĮstatymasLietuvos Respublikos antstolių įstatymo Nr. IX-876 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-18679
XIII-1606 2018-11-082018-11-202018-11-21
19 RezoliucijaDėl Interpolo ateities
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-18677
XIII-1652 2018-11-202018-11-202018-11-21
20 ĮstatymasLietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-18680
XIII-1639 2018-11-152018-11-202018-11-21
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija