Mažėjančiai
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataRegistracijos dataĮsigaliojimo data
1 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2019-19822
1230 2019-12-042019-12-092019-12-10
2 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2019-19821
V-1404 2019-12-092019-12-092019-12-10
3 ĮsakymasDėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2019-19820
V-1400 2019-12-062019-12-092019-12-10
4 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 624 „Dėl Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugai) keliamų reikalavimų, bazinės kainos ir šios paslaugos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2019-19819
V-1407 2019-12-092019-12-092020-01-01
5 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 220 „Dėl Slaugytojo padėjėjo kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2019-19818
V-1396 2019-12-052019-12-092019-12-10
6 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2019-19817
V-1408 2019-12-092019-12-092019-12-10
7 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-683 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Identifikacinis kodas 2019-19815
ĮV-811 2019-12-092019-12-092019-12-10
8 ĮsakymasDėl kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. ĮV-610 „Dėl Tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo koncepcijos tvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Identifikacinis kodas 2019-19814
ĮV-810 2019-12-092019-12-092019-12-10
9 ĮsakymasLietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas „Dėl 2020 metų vartotojų teisių apsaugos priemonių programų prioritetinių krypčių patvirtinimo“
Priėmė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Identifikacinis kodas 2019-19811
1R-327 2019-12-092019-12-092019-12-10
10 ĮsakymasDėl teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1R-302 „Dėl Pranešimo dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Identifikacinis kodas 2019-19806
1R-326 2019-12-092019-12-092020-01-01
11 ĮsakymasDėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Identifikacinis kodas 2019-19805
1T-176 (1.12.E) 2019-12-092019-12-092019-12-10
12 SprendimasDėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. KS-84 „Dėl Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei Privačių interesų deklaracijos formos ID001 patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Identifikacinis kodas 2019-19804
KS-325 2019-12-042019-12-092020-01-01
13 NutarimasDėl Rolando Stonkaus ir kitų peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų netenkinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2019-19803
1229 2019-12-042019-12-092019-12-10
14 ĮsakymasDėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
Priėmė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Identifikacinis kodas 2019-19802
B1-897 2019-12-092019-12-092019-12-09
15 ĮsakymasDėl 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 2-160 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Identifikacinis kodas 2019-19801
2-194 2019-12-092019-12-092019-12-10
16 ĮsakymasDėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-1024 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Identifikacinis kodas 2019-19800
V-1451 2019-12-092019-12-092019-12-10
17 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1105 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2019-19797
V-1401 2019-12-062019-12-092019-12-10
18 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2019-19796
1225 2019-12-042019-12-092019-12-10
19 ĮsakymasDėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2019-19795
1V-971 2019-12-092019-12-092019-12-10
20 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2019-19794
1228 2019-12-042019-12-092019-12-10
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija