Mažėjančiai
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas Nr.Priėmimo dataRegistracijos dataĮsigaliojimo data
1 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-616 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2024-06883
A1-281 2024-04-122024-04-122024-04-13
2 ĮsakymasDėl Profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo kriterijų, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2024-06882
A1-280 2024-04-122024-04-122024-05-01
3 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1-151 „Dėl Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, priežiūros komiteto sudarymo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Identifikacinis kodas 2024-06879
1-75 2024-04-122024-04-122024-04-13
4 ĮsakymasDėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo paslaugų tarifų patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Identifikacinis kodas 2024-06878
1-73 2024-04-122024-04-122024-04-13
5 ĮsakymasDėl energetikos ministro 2024 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1-56 „Dėl energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos Nr. 10 „Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų ir piliečių energetikos bendrijų, siekiančių mažinti energetinį nepriteklių, investicijos į elektros energijos iš AEI gamybos įrenginius“ valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Identifikacinis kodas 2024-06877
1-71 2024-04-122024-04-122024-04-13
6 ĮsakymasDėl kooperatyvo „Čer group“ pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu)
Priėmė Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Identifikacinis kodas 2024-06876
VĮ-109 2024-04-122024-04-122024-04-13
7 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 3D-800 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ pirmosios veiklos srities „Programos įgyvendinimas“ ir antrosios veiklos srities „Programos informavimas ir viešinimas“ 2014–2023 m. finansinio plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2024-06875
3D-290 2024-04-122024-04-122024-04-13
8 DekretasDėl apygardos teismo teisėjo ir šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko atleidimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Identifikacinis kodas 2024-06874
1K-1598 2024-04-122024-04-122024-04-12
9 ĮsakymasDėl palūkanų ir delspinigių dydžių nustatymo
Priėmė Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Identifikacinis kodas 2024-06872
1K-138 2024-04-122024-04-122024-05-01
10 ĮsakymasDėl teisingumo ministro 2022 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1R-64 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pasitikėjimo linija gautos informacijos apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus tvarkymo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Identifikacinis kodas 2024-06871
1R-125 2024-04-122024-04-122024-04-13
11 NutarimasDėl sutikimo reorganizuoti Informacinių technologijų tarnybą prie Krašto apsaugos ministerijos
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2024-06869
254 2024-04-102024-04-122024-04-13
12 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo ir Vaistinio preparato nirmatrelviro ritonaviro išrašymo ir išdavimo vaistinėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2024-06868
V-412 2024-04-122024-04-122024-04-13
13 PotvarkisDėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2024 m. balandžio 10 d. potvarkio Nr. 81 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro pavadavimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Identifikacinis kodas 2024-06863
83 2024-04-122024-04-122024-04-12
14 NutarimasDėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. O3E-472 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo, apribojimo, atnaujinimo įkainių derinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Identifikacinis kodas 2024-06862
O3E-572 2024-04-122024-04-122024-04-13
15 NutarimasDėl UAB „Molėtų šiluma“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Identifikacinis kodas 2024-06861
O3E-570 2024-04-122024-04-122024-04-13
16 NutarimasDėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Identifikacinis kodas 2024-06860
O3E-569 2024-04-122024-04-122024-04-13
17 NutarimasDėl UAB „Širvintų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Identifikacinis kodas 2024-06859
O3E-568 2024-04-122024-04-122024-04-13
Nutarimo 1 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos
18 NutarimasDėl palyginamojo šilumos pajamų lygio nustatymo
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Identifikacinis kodas 2024-06858
O3E-567 2024-04-122024-04-122024-04-13
19 NutarimasDėl AB „Simega“ privalomos šilumos gamybos kainodaros netaikymo
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Identifikacinis kodas 2024-06857
O3E-566 2024-04-122024-04-122024-04-13
20 PotvarkisDėl Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko 2024 m. kovo 19 d. potvarkio Nr. PP-134 „Dėl įgaliojimo atstovauti Lietuvos Respublikos Seimui Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme nagrinėjant konstitucinės justicijos bylą Nr. 1/2024“ pakeitimo
Priėmė Seimo Pirmininkas
Identifikacinis kodas 2024-06856
PP-140 2024-04-122024-04-122024-04-12
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija