Mažėjančiai
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataRegistracijos dataĮsigaliojimo data
1 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1181 „Dėl Maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydžio nustatymo ir mokėjimo kariams ir karo prievolininkams, neaprūpinamiems maistu“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2022-11186
534 2022-05-252022-05-272022-06-01
2 SprendimasDėl Lietuvos Respublikos pozicijos dėl klausimų, svarstomų 2022 m. birželio 2 d. Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų tarybos posėdyje
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2022-11185
12 2022-05-252022-05-272022-05-27
3 RezoliucijaDėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2022 m. gegužės 30–31 d. Europos Vadovų Tarybos posėdyje
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2022-11184
23 2022-05-252022-05-272022-05-27
4 RezoliucijaDėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2022 m. birželio 3 d. Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdyje
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2022-11183
22 2022-05-252022-05-272022-05-27
5 NutarimasDėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų panaudojimo per civilinės saugos pratybas
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2022-11182
533 2022-05-252022-05-272022-05-28
6 RezoliucijaDėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Tarptautinio Teisingumo Teismo byloje Ukraina prieš Rusiją
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2022-11181
21 2022-05-252022-05-272022-05-27
7 NutarimasDėl K. Ramonienės atleidimo iš Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos vadovo – Lietuvos vyriausiojo archyvaro pareigų
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2022-11180
532 2022-05-252022-05-272022-05-28
8 NutarimasDėl tarnybinės nuobaudos K. Ramonienei skyrimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2022-11179
531 2022-05-252022-05-272022-05-28
9 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2022-11093
530 2022-05-252022-05-262022-05-27
10 NutarimasDėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu suteikti įgaliojimus Ewelinai Dobrowolskai
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2022-11092
529 2022-05-252022-05-262022-05-27
11 PotvarkisDėl delegacijos sudarymo
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Identifikacinis kodas 2022-11090
96 2022-05-262022-05-262022-05-26
12 ĮsakymasDėl Valstybės finansuojamų pedagogikos krypties profesinių studijų vietų, į kurias 2022 metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymo Kauno technologijos universitetui pagal ugdymo dalykų grupes
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Identifikacinis kodas 2022-11089
V-844 2022-05-262022-05-262022-05-27
13 NutarimasDėl AB „Smiltynės perkėla“ keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausio tarifo perskaičiavimo
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Identifikacinis kodas 2022-11087
O3E-747 2022-05-262022-05-262022-05-27
14 NutarimasDėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Identifikacinis kodas 2022-11086
O3E-746 2022-05-262022-05-262022-05-27
15 NutarimasDėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Identifikacinis kodas 2022-11085
O3E-745 2022-05-262022-05-262022-06-01
16 DekretasDėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2022-11066
1K-985 2022-05-232022-05-262022-05-26
17 DekretasDėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2022-11065
1K-984 2022-05-232022-05-262022-05-26
18 DekretasDėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2022-11062
1K-983 2022-05-232022-05-262022-05-26
19 ĮsakymasDėl finansų ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1K-059 „Dėl 2014-2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Identifikacinis kodas 2022-11061
1K-186 2022-05-262022-05-262022-05-27
20 DekretasDėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2022-11055
1K-982 2022-05-232022-05-262022-05-26
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija