Mažėjančiai
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataRegistracijos dataĮsigaliojimo data
1 ĮsakymasDėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 5-V-817 „Dėl Prevencinių poveikio priemonių taikymo registro steigimo“ pakeitimo
Priėmė Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-00919
5-V-43 2018-01-192018-01-192018-01-20
2 ĮsakymasDėl Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 27V-2 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybės tarnybos departamentas
Identifikacinis kodas 2018-00920
27V-9 2018-01-192018-01-192018-01-20
3 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 10, 16, 20, 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3579(3)
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-00905
61 2018-01-172018-01-192018-01-20
4 ĮsakymasDėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-585 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-00906
V-48 2018-01-192018-01-192018-01-20
5 ĮsakymasDėl Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. ĮSAK-1381 „Dėl įgaliojimų suteikimo švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų pavaduotojams (padalinių vadovams)“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-00908
V-54 2018-01-192018-01-192018-01-20
6 ĮsakymasDėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-00907
V-51 2018-01-192018-01-192018-01-20
7 ĮsakymasDėl leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą patikslinimo „Kazimiero Simonavičiaus universitetui“, UAB
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-00918
V-55 2018-01-192018-01-192018-01-20
8 SprendimasDėl Stasio Jakeliūno, Aušros Maldeikienės, Rimanto Sinkevičiaus ir Rimantės Šalaševičiūtės dalyvavimo Europos Parlamento savaitės renginiuose
Priėmė Seimo valdyba
Identifikacinis kodas 2018-00900
SV-S-562 2018-01-172018-01-192018-01-19
9 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-00887
XIII-1027 2018-01-132018-01-192018-01-19
10 SprendimasDėl darbo grupės Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio iškilmingo minėjimo, vyksiančio 2018 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos Seime, programai parengti
Priėmė Seimo valdyba
Identifikacinis kodas 2018-00901
SV-S-563 2018-01-172018-01-192018-01-19
11 SprendimasDėl Lauryno Kasčiūno dalyvavimo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinės Asamblėjos Migracijos ad hoc komiteto susitikimuose su Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų atstovais
Priėmė Seimo valdyba
Identifikacinis kodas 2018-00897
SV-S-560 2018-01-172018-01-192018-01-19
12 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 ,,Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-00904
V-55 2018-01-172018-01-192018-01-20
13 SprendimasDėl Rūtos Miliūtės ir Virgilijaus Poderio dalyvavimo diskusijoje „Energetikos ir saugumo sąveika“
Priėmė Seimo valdyba
Identifikacinis kodas 2018-00893
SV-S-556 2018-01-172018-01-192018-01-19
14 SprendimasDėl Justo Džiugelio, Andriaus Navicko ir Valerijaus Simuliko dalyvavimo susitikimuose su Europos Parlamento nariais
Priėmė Seimo valdyba
Identifikacinis kodas 2018-00898
SV-S-561 2018-01-172018-01-192018-01-19
15 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2018-00888
1V-66 2018-01-192018-01-192018-01-20
16 ĮsakymasDėl ūkinių gyvūnų eksterjero vertinimų skaičiaus 2018 metams patvirtinimo
Priėmė Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-00899
1A-9 2018-01-192018-01-192018-01-20
17 ĮsakymasDėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo 2018 metais taisyklių patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2018-00890
3D-35 2018-01-182018-01-192018-01-20
18 SprendimasDėl Arvydo Anušausko, Vytauto Bako, Arvydo Nekrošiaus ir Česlavo Olševskio dalyvavimo renginiuose, skirtuose susipažinti su NATO veikla
Priėmė Seimo valdyba
Identifikacinis kodas 2018-00894
SV-S-557 2018-01-172018-01-192018-01-19
19 SprendimasDėl įstatymų projektų išvadų
Priėmė Seimo valdyba
Identifikacinis kodas 2018-00889
SV-S-555 2018-01-172018-01-192018-01-19
20 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-228 „Dėl Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2018-00891
3D-36 2018-01-182018-01-192018-01-20
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija