Suvestinė redakcija nuo 2020-06-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-08-26, i. k. 2016-22735

 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl pasvalio sporto mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo

 

2016 m. rugpjūčio 24 d. Nr. T1-173

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Pasvalio sporto mokyklos teikiamas paslaugas ir jų įkainius (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. T1-67 „Dėl Pasvalio sporto mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“.

3.    Sprendimas įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Gintautas Gegužinskas

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T1-173

 

 

PASVALIO SPORTO MOKYKLOS TEIKIAMOS PASLAUGOS IR JŲ ĮKAINIAI

 

 

Teikiamos paslaugos pavadinimas

Teikiamos paslaugos įkainis,

Eur

1. Sporto mokyklai priklausančio transporto nuoma be PVM:

 

1.1. Mikroautobuso:

 

1.1.1. Sportininkams, rajono sporto klubams, mokyklos ir kitų ugdymo įstaigų mokiniams, vykstantiems į ekskursijas, išvykas, Savivaldybės administracijos organizuojamiems renginiams vykdyti, Sporto mokyklos bendruomenės nariams.

Pastaba. Prastovos mokestis netaikomas rajono sporto klubams.

0,45 Eur/km

1,74 Eur/1 val. prastovos mokestis

 

1.1.2. Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims

0,64 Eur/km

1,74 Eur/1 val. prastovos mokestis

1.2. Autobuso:

 

1.2.1. Sportininkams, kitų ugdymo įstaigų mokiniams, bendruomenės nariams, sportininkams, rajono sporto klubams, vykstantiems į ekskursijas, išvykas, Savivaldybės administracijos organizuojamiems renginiams vykdyti.

Pastaba. Prastovos mokestis netaikomas rajono sporto klubams.

0,64 Eur/km

1,74 Eur/1 val. prastovos mokestis

 

1.2.2. Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims

0,81 Eur/km

1,74 Eur/1 val. prastovos mokestis

2. Baseino paslaugos:

 

2.1. Suaugusiems ir vaikams (nuo 14 metų)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mėnesinis bilietas (15 kartų po 3 val.)

(Paslauga galioja 2 mėnesius kartu su treniruoklių salės paslaugomis, treniruoklių salės darbo laiku)

Paslaugos be pirčių:

Pirmadieniais

1 val. – 3,10 Eur

2 val. – 3,70 Eur

3 val. – 4,30 Eur

Antradieniaispenktadieniais

1 val. – 4,00 Eur

2 val. – 4,70 Eur

3 val. – 5,30 Eur

Paslaugos su pirtimis:

Pirmadieniais

1 val. – 3,60, Eur

2 val. – 4,30 Eur

3 val. – 5,00 Eur

Antradieniais–penktadieniais

1 val. – 4,60 Eur

2 val. – 5,90 Eur

3 val. – 6,90 Eur

Savaitgaliais ir švenčių dienomis

1 val. – 6,00 Eur

2 val. – 7,70 Eur

3 val. – 9,00 Eur

 

Pirmadieniais–penktadieniais

(be pirčių paslaugų) – 22 Eur

Pirmadieniais–penktadieniais, savaitgaliais ir švenčių dienomis

(su pirčių paslaugomis) – 49 Eur

2.2. Vaikams iki 2 metų (įleidžiami tik kartu su tėvais ar globėjais)

Vaikams nuo 2 iki 7 metų (įleidžiami tik kartu su tėvais ar globėjais)

Nemokamai

 

1,10 Eur

2.3. Vaikams nuo 7 iki 14 metų (įleidžiami tik kartu su tėvais ar globėjais ar prižiūrimi asmenų, ne jaunesnių kaip 18 metų)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mėnesinis bilietas (15 kartų po 3 val.)

(Paslauga galioja 2 mėnesius kartu su treniruoklių salės paslaugomis, treniruoklių salės darbo laiku)

Paslaugos be pirčių:

Pirmadieniais

1 val. – 2,40 Eur

2 val. – 3,10 Eur

3 val. – 3,60 Eur

Antradieniais–penktadieniais

1 val. – 2,80 Eur

2 val. – 3,40 Eur

3 val. – 4,00 Eur

Paslaugos su pirtimis:

Pirmadieniais

1 val. – 2,80 Eur

2 val. – 3,40 Eur

3 val. – 4,00 Eur

Antradieniais–penktadieniais

1 val. – 3,10 Eur

2 val. – 3,70 Eur

3 val. – 4,30 Eur

Savaitgaliais ir švenčių dienomis

1 val. – 4,00 Eur

2 val. – 4,80 Eur

3 val. – 5,50 Eur

 

Pirmadieniais–penktadieniais

(be pirčių paslaugų) – 16,50 Eur

Pirmadieniais–penktadieniais, savaitgaliais ir švenčių dienomis

(su pirčių paslaugomis) – 31 Eur

2.4. Pensininkams, neįgaliesiems, mokiniams, studentams pateikus atitinkamą pažymėjimą

(nuolaidos taikomos tik darbo dienomis)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mėnesinis bilietas (15 kartų po 3 val.)

(Paslauga galioja 2 mėnesius kartu su treniruoklių salės paslaugomis, treniruoklių salės darbo laiku)

Paslaugos be pirčių:

Pirmadieniais–penktadieniais

1 val. – 1,00 Eur 

2 val. – 2,00 Eur 

3 val. – 3,00 Eur 

Paslaugos su pirtimis:

Pirmadieniais–penktadieniais

1 val. – 2,00 Eur

2 val. – 3,00 Eur

3 val. – 4,00 Eur

 

Pirmadieniais–penktadieniais

(be pirčių paslaugų) – 17,00 Eur

Pirmadieniais–penktadieniais, savaitgaliais ir švenčių dienomis

(su pirčių paslaugom) – 30 Eur

2.5. Viso baseino nuoma su pirtimis, užsisakius prieš 10 dienų (tik savaitgaliais nuo 9.00 iki 13.00 val.)

2 val. – 455 Eur

3 val. – 559 Eur

2.6. Sporto mokyklos, Pasvalio rajono ugdymo įstaigų organizuotoms mokinių grupėms (1030 žmonių) su treneriu ar mokytoju pagal ugdymo planus 1 val. per savaitę darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Nemokamai

2.7. Vieno takelio nuoma:

 

2.7.1. grupei iki 12 žmonių

 

 

 

 

 

2.7.2. grupei iki 12 žmonių – neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojams

Pirmadieniais–penktadieniais

(be pirčių paslaugų)

1 val. – 19,80 Eur

2 val. – 25,30 Eur

3 val. – 30,80 Eur

 

2,90 Eur/val.

2.8. Kitos paslaugos:

 

2.8.1. Dovanų čekis

Pastaba.

Dovanų čekis nemokamai skiriamas Savivaldybės tarybos sprendimu ar Savivaldybės mero potvarkiu

2.8.2. Rankšluosčių nuoma (1 vnt.) be PVM

2.8.3. Gimtadienio dovana

 

 

 

2.8.4. Vienkartinis mokestis už rankšluosčio praradimą ar sugadinimą

2.8.5. Vienkartinis mokestis už persirengimo spintelės rakto pametimą ar sulaužymą

2.8.6. Vienkartinis mokestis už rūbinės žetono pametimą ar sulaužymą

2.8.7. Vienkartinis mokestis už lustinės apyrankės pametimą ar sulaužymą

Pastaba.

Baseino paslaugos su pirtimis teikiamos:

1. Darbo dienomis nuo 17 val. iki baseino darbo dienos pabaigos;

2. Savaitgaliais ir švenčių dienomis – nuo 9 val. iki baseino darbo dienos pabaigos.

Lankytojas, viršijęs išsipirktą maudymosi laiką, už kiekvieną minutę papildomai moka 0,10 Eur. Šis įkainis taikomas visoms paslaugų pirkėjų kategorijoms.

15 Eur arba 30 Eur

 

 

 

2,60 Eur

Pateikus asmens dokumentą, visiems baseino lankytojams (išskyrus abonementą), taikoma 20 proc. nuolaida

10,40 Eur

 

10,40 Eur

 

10,40 Eur

 

11,70 Eur

2.8.8. Baseino paslaugos Panevėžio apskrities policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariato, Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pasvalio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams, Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 503 lengvosios pėstininkų kuopos kariams savanoriams, suderinus su Pasvalio sporto mokyklos administracija, 1 kartą per savaitę

Nemokamai

3. Mokymas plaukti su instruktoriaus paslaugomis:

 

3.1. vienkartinis mokestis asmeniui iki 16 metų 1,5 val.

7,70 Eur

3.2. asmeniui iki 16 metų 8 kartai po 1,5 val.

53,30 Eur

3.3. vienkartinis mokestis asmeniui nuo 16 metų 1,5 val.

9,80 Eur

3.4. asmeniui nuo 16 metų 8 kartai po 1,5 val.

65,00 Eur

4. Pasvalio sporto mokyklos sporto salės (didžiosios) nuoma respublikinėms sporto organizacijoms ir federacijoms, kitoms įmonėms ir įstaigoms:

4.1. Su dirbtiniu apšvietimu

24,00 Eur/val.

4.2. Be dirbtinio apšvietimo

15,00 Eur/val.

4.3. Panevėžio apskrities policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariato ir Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pasvalio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams, suderinus su Pasvalio sporto mokyklos administracija 1 kartą per savaitę.

Nemokamai

5. Mažosios sporto salės, bokso salės, lengvosios atletikos bėgimo takelių, esančių uždarose patalpose, nuoma visiems lankytojams pagal Sporto mokyklos direktoriaus patvirtintą ir viešai paskelbtą grafiką:

5.1. vienkartinis mokestis

1,50 Eur/val.

5.2. mėnesinis mokestis

15,0 Eur

5.3. rajono sporto klubams, neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojams, vykdant treniruotes, suderinus su Sporto mokyklos administracija.

2,90 Eur/val.

6. Treniruoklių salės paslauga asmenims nuo 16 metu:

6.1.vienkartinis mokestis asmeniui

1,50 Eur/val.

6.2. asmeniui 2 valandos

2,30 Eur

6.3. asmeniui mėnesio abonementas (30 val. per mėnesį)

15,00 Eur

6.4. Panevėžio apskrities policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariato ir Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pasvalio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams, suderinus su Pasvalio sporto mokyklos administracija 1 kartą per savaitę.

Nemokamai

7. Individualios treniruoklių salės instruktoriaus paslaugos Sporto mokyklos treniruoklių salėje asmenims nuo 16 metų:

7.1. individualios treniruočių programos sudarymas

6,00 Eur

7.2. mitybos plano sudarymas

6,00 Eur

7.3. asmeninė treniruotė

6,00 Eur/val.

8. Pasvalio sporto mokyklos stadiono nuoma respublikos sporto organizacijoms ir federacijoms, kitų rajonų įmonėms ir įstaigoms:

8.1. Futbolo aikštė

35,00 Eur/val.

8.2. Sporto aikštynas

25,00 Eur/val.

8.3. Futbolo aikštė ir sporto aikštynas

45,00 Eur/val.

81 Pasvalio sporto mokyklos stadiono nuoma sportinėms stovykloms:

 

8.11. Futbolo aikštė

15,00 Eur/val.

8.21. Sporto aikštynas

10,00 Eur/val.

8.31. Futbolo aikštė ir sporto aikštynas

20,00 Eur/val.

9. Pasvalio sporto mokyklos stadiono ir sporto aikštynų nuoma:

 

9.1. rajono ugdymo įstaigoms, sporto klubams, sportinių veiklų vykdymui

Nemokamai

9.2. neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojams, suderinus su Sporto mokyklos administracija

2,90 Eur/val.

10. Pasvalio sporto mokyklos sporto salių (didžioji, mažoji, bokso, treniruoklių, stadionas), rajono sporto klubams, atstovaujantiems Pasvalio rajoną Lietuvos suaugusiųjų oficialiose ir tarptautinėse varžybose, kai nerenkamas mokestis iš žiūrovų, suderinus su Pasvalio sporto mokyklos administracija

2,90 Eur/val.

____________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-162, 2017-06-20, paskelbta TAR 2017-06-22, i. k. 2017-10416

Nr. T1-184, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13949

Nr. T1-159, 2018-08-28, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13487

Nr. T1-258, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20916

Nr. T1-98, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11229

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-162, 2017-06-20, paskelbta TAR 2017-06-22, i. k. 2017-10416

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T1-173 "Dėl Pasvalio sporto mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-184, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13949

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T1-173 „Dėl Pasvalio sporto mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-159, 2018-08-28, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13487

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T1-173 „Dėl Pasvalio sporto mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-258, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20916

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T1-173 „Dėl Pasvalio sporto mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-98, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11229

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T1-173 „Dėl Pasvalio sporto mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo" pakeitimo