Suvestinė redakcija nuo 2021-11-19

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11277

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KARINIŲ TERITORIJŲ IR NUSTATYTU ATSTUMU APLINK ŠIAS TERITORIJAS RIBŲ, VIRŠ KURIŲ DRAUDŽIAMI BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAI, BEI DRAUDŽIAMŲ FILMUOTI, FOTOGRAFUOTI AR KITU BŪDU VIZUALIZUOTI KARINIŲ TERITORIJŲ SĄRAŠO IR LEIDIMO VYKDYTI SKRYDŽIUS BEPILOČIAIS ORLAIVIAIS VIRŠ KARINIŲ TERITORIJŲ IR NUSTATYTU ATSTUMU APLINK ŠIAS TERITORIJAS, TAIP PAT LEIDIMO FILMUOTI, FOTOGRAFUOTI AR KITU BŪDU VIZUALIZUOTI KARINES TERITORIJAS SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 3 d. Nr. V-619

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi ir 10 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u  pridedamus:

1.1. Karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas ribų, virš kurių draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, bei draudžiamų filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti karinių teritorijų sąrašą;

1.2. Leidimo vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais virš karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas, taip pat leidimo filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti karines teritorijas suteikimo tvarkos aprašą.

2. Į g a l i o j u Lietuvos kariuomenės vadą nustatyti:

2.1. karinių mokymų ir pratybų laikotarpiu į šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintą sąrašą (taip pat teritorijų ne didesniu negu 2 km spinduliu aplink šias karines teritorijas) nepatenkančių karinių teritorijų, virš kurių draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, sąrašą;

2.2 karinių mokymų ir pratybų laikotarpiu draudžiamų filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti ir į šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintą sąrašą nepatenkančių karinių teritorijų  sąrašą.

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 papunktyje ir 2 punkte nurodyti sąrašai skelbiami ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje (www.kam.lt).

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                      Raimundas Karoblis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2018 m. liepos 3 d.

įsakymu Nr. V-619

 

KARINIŲ TERITORIJŲ IR NUSTATYTU ATSTUMU APLINK ŠIAS TERITORIJAS RIBŲ, VIRŠ KURIŲ DRAUDŽIAMI BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAI, BEI DRAUDŽIAMŲ FILMUOTI, FOTOGRAFUOTI AR KITU BŪDU VIZUALIZUOTI KARINIŲ TERITORIJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Karinės teritorijos numeris

 

Karinės teritorijos, kurią draudžiama filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti, adresas

Karinės teritorijos ir nustatytu atstumu aplink jas ribos, virš kurių draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai  

 

Kontaktiniai duomenys dėl leidimo išdavimo

WGS koordinačių taškai, kuriuos sujungus linijomis apibrėžiama teritorija

Viršutinės ir apatinės ribos

1.  

T1

Vilnius, Kapsų g. 44

25.27303211694403,54.66608504463390; 25.27383880197007,54.66147737592975; 25.27258823061625,54.65774340079638; 25.27630494794833,54.65555213890941; 25.27911310800414,54.65507983554363; 25.28149322867026,54.65516194269079; 25.28579920165324,54.65605929079563; 25.29127229608126,54.65689048842364; 25.29596219067602,54.65756653419591; 25.29662685926741,54.65872418783967; 25.29705465171605,54.65954131299138; 25.29669119068148,54.66084359846446; 25.29708367358072,54.66227654958758; 25.29725038224410,54.66327830986009; 25.29297919813660,54.66441853060351; 25.29098019551241,54.66501582647104; 25.28974545676354,54.66553566507577; 25.28940018530978,54.66588387615432; 25.28913474318036,54.66698008792814; 25.28912328224670,54.66700361157339; 25.28746536875089,54.66806811615609; 25.28604909712613,54.66830960707185; 25.28522465488360,54.66837353930932; 25.28240624567616,54.66745163598880; 25.27879904392606,54.66689181669432; 25.27790737139221,54.66676838162464; 25.27303211694403,54.66608504463390

2000 FT MSL/GND

El. p. jhq.jss@mil.lt,
tel. +370 521 13 904

2.  

T2

Vilnius, Jono Kairiūkščio g. 14

54.75705449856098,25.26937417562504; 54.75712144414772,25.27190800181633; 54.76427592770121,25.27140261556657; 54.76366449643121,25.26800992522627; 54.76393455343298,25.26478291204170; 54.76446913502830,25.26036492092124; 54.75734621215970,25.25800572687574; 54.75771043031784,25.26230076567348; 54.75753914451119,25.26399747290369; 54.75733023616063,25.26701503178576; 54.75705449856098,25.26937417562504

2000 FT MSL/GND

El. p. Ldkgediminostabobataliono.budetojas@mil.lt,

tel. +370 706 80 104

3.  

T3

Vilnius, Mindaugo g. 26

54.67501997409519,25.27479368828259; 54.67513947730884,25.27598492516986; 54.67596415326094,25.27550557656477; 54.67585073452455,25.27450567000606; 54.67501997409519,25.27479368828259

2000 FT MSL/GND

El. p. karo.policija@mil.lt,

tel. +370 521 03 804

4.  

T4

Vilnius, Savanorių pr. 8

54.68024234799430,25.26022509736634; 54.67949212358623,25.25693997382231; 54.67848154094900,25.25354630208994; 54.67615798376377,25.25639650408623; 54.67688842210086,25.26163110141929; 54.67698148174529,25.26168931061829; 54.67808014789551,25.26220109923695; 54.68021492171490,25.26078467952727; 54.68024234799430,25.26022509736634

2000 FT MSL/GND

El. p. jkc.budetojas@mil.lt,

tel.:  (8 5) 278 5124, (8 5) 269 4655;

faks.: (8 5) 265 2066, (8 5) 269 4663

5.  

T5

Vilnius, Viršuliškių g. 36

54.71085020900525,25.22715270294447; 54.71117806856828,25.22506058864605; 54.71148384809138,25.22316826834719; 54.70990089208868,25.22099709568595; 54.70945209024088,25.22076332028360; 54.70877969316502,25.22092532006672; 54.70819924044474,25.22159608330546; 54.70771466433277,25.22233771057807; 54.70738135944799,25.22298618316626; 54.70718304464752,25.22385906313015; 54.70705957760723,25.22634414169106; 54.70710502276380,25.22834601772380; 54.71038726390571,25.23022994102278; 54.71085020900525,25.22715270294447

2000 FT MSL/GND

El. p. ktdt.budetojas@mil.lt,

tel.:

+370 706 83 604,

+370 680 62 604

6.  

T6

Vilnius, Tauro g. 14

54.68660399817162,25.27169783180817; 54.68644820246009,25.27145661488657; 54.68513493823244,25.27149715194964; 54.68482909025273,25.27166367636923; 54.68469496939495,25.27229719556547; 54.68464305420627,25.27254593995821; 54.68445374446641,25.27337629683234; 54.68440839857102,25.27386565628320; 54.68437430825598,25.27470644461787; 54.68493570103728,25.27641965957685; 54.68527778346647,25.27581394957246; 54.68602093666866,25.27439416440892; 54.68688882638503,25.27226926004438; 54.68660399817162,25.27169783180817

2000 FT MSL/GND

El. p. SOPBudetojas@mil.lt,

tel.  +370 5 2785 003,

mob. +370 680 65 003

 

7.  

T7

Vilnius, Raudondvaris

54.82683121692032,25.28307312555939; 54.81221749021757,25.27623133612987; 54.80805274973053,25.27944030824403; 54.80418412813569,25.29586857042947; 54.80912667880801,25.31061280824379; 54.82981994738774,25.30742356850799; 54.82683121692032,25.28307312555939

2000 FT MSL/GND

El. p. rmc.budetojas@mil.lt,

tel. +370 5 274 8110

8.  

T8

Vilnius, Šilo g. 5A, Leono Sapiegos g. 21

54.70246062279130,25.30972587584563; 54.70039994931381,25.30905138897224; 54.69914756405162,25.31508255049809; 54.70024076006146,25.31560551116516; 54.70381621817919,25.31795294926357; 54.70487583302689,25.31351836981597; 54.70465699928975,25.31271589199850; 54.70501475398146,25.31066494399507; 54.70246062279130,25.30972587584563

2000 FT MSL/GND

El. p. akademijos.budetojas@mil.lt,

tel. +370 706 84 688 

9.  

T9

Vilnius, Gedimino pr. 40

54.68737580245022,25.27006230779610; 54.68714672822568,25.27169667861713; 54.68848986732092,25.27219909956247; 54.68878499700266,25.27049752366690; 54.68737580245022,25.27006230779610

2000 FT MSL/GND

El. p. vrc@vrc.lt,

tel. +370 706 63 014

10.

T10

Vilnius, Liepkalnis

54.63440951448219,25.31071660025078; 54.63547067838437,25.31656602743281; 54.64028594461345,25.31441625760705; 54.63820402332339,25.30737897423936; 54.63812862028406,25.30700366208030; 54.63440951448219,25.31071660025078

2000 FT MSL/GND

El. p. jhq.jss@mil.lt,
tel. +370 521 13 904

11.

T11

Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Kalno g. 27

54.85126614222914,25.44589863265846; 54.84398738215596,25.44136828124590; 54.83983681199975,25.44818597717109; 54.83773102644019,25.45342860514482; 54.83634914822959,25.45606972489582; 54.84144876153627,25.46001616713660; 54.84421789871416,25.46241588764061; 54.84547252834996,25.46376585197926; 54.84600891716791,25.46251113134515; 54.84841215775106,25.45824850336928; 54.85043947305655,25.45501941997534; 54.85126614222914,25.44589863265846

2000 FT MSL/GND

El. p. ARKRC.Budetojas@mil.lt,

tel.: +370 5  238 1352,

(8 5)  210 8854

12.

T12

Vilnius, Jankiškių g. 50

54.65128084891830,25.19974359184867; 54.65385976191198,25.19923734355303; 54.65520716060033,25.19697298234959; 54.65686503768106,25.19413344424612; 54.65735499356070,25.19184071198074; 54.65761307184027,25.18630445793130; 54.65664503188604,25.17996197148585; 54.65224088512851,25.17857066141324; 54.64910846757579,25.18068730163282; 54.64653419607062,25.18931716030611; 54.65128084891830,25.19974359184867

2000 FT MSL/GND

El. p. Info@aotd.kam.lt,

tel.: +370 659 52 626,

+370 659 06 352

13.

T13

Vilnius, Šv. Ignoto g. 8

54.68284977212278,25.27967882069526; 54.68282867645637,25.27967909785933; 54.68281180304173,25.27967931948259; 54.68279071484401,25.27967959633463; 54.68277383705864,25.27967259117961; 54.68275696267234,25.27966558719587; 54.68275274711216,25.27966564280376; 54.68239511413644,25.27989411191435; 54.68189575775470,25.28024639471262; 54.68171583353975,25.28087888826625; 54.68123397240575,25.28127031182562; 54.68093062368369,25.28201615079550; 54.68061707586688,25.28248793180696; 54.68161700238883,25.28641840340841; 54.68323561908652,25.28666597684562; 54.68378975201718,25.28480490875086; 54.68349527168352,25.28251656781049; 54.68284977212278,25.27967882069526

2000 FT MSL/GND

El. p. karo.policija@mil.lt,

tel. +370 5  210 3804

14.

T14

Kaunas, Gedimino g. 25

54.89381027632773,23.91727891229034; 54.89367702489291,23.92114506474335; 54.89533852186616,23.92129038852820; 54.89543487028596,23.91745357718081; 54.89381027632773,23.91727891229034

2000 FT MSL/GND

E. p. LAF.HQ@mil.lt,

tel. +370 37 30 76 08,

faks. +370 37 30 76 91

15.

T15

Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Muitinės g. 4

54.95383826510722,23.89682359602032; 54.95131697119848,23.90129889162725; 54.95009394432189,23.90825173702613; 54.94974177036719,23.91004119075319; 54.95467403418924,23.91388286955101; 54.95598557039691,23.91518594170029; 54.95740474267416,23.91003468882402; 54.96014106556493,23.90438326040858; 54.95383826510722,23.89682359602032

2000 FT MSL/GND

El. p. jkc.budetojas@mil.lt ,

tel.:  (8 5)  278 5124, (8 5)  269 4655;

faks.: (8 5)  265 2066, (8 5)  269 4663

16.

T16

Kaunas, Vaidoto g. 209

 

Kaunas, Plytinės g. 11

54.86163317582206,23.94920611847531; 54.86079998832406,23.94643466392705; 54.86105596098129,23.94108846608165; 54.85596055651923,23.94307789843011; 54.85019517766267,23.94847492604406; 54.84457066637672,23.95709298149190; 54.85297999096910,23.97221858325285; 54.86040841695641,23.96023658315022; 54.86252039400521,23.95767569737199; 54.86242888196180,23.95600127354312; 54.86366603898840,23.95136817035901; 54.86163317582206,23.94920611847531

2000 FT MSL/GND

El. p. sopvdjb@mil.lt,

tel.+370 680 67 204;

el. p. jkc.budetojas@mil.lt,

tel.:  (8 5)  278 5124, (8 5)  269 4655;

faks.: (8 5)  265 2066, (8 5)  269 4663

17.

T17

Kaunas, Vytauto pr. 49

54.88958250277900,23.92046733313122; 54.88898114882947,23.92190900336919; 54.88953314665217,23.92296260937076; 54.89060928538672,23.92473776888476; 54.89192375895059,23.92477266579898; 54.89205404469723,23.92084110313029; 54.88958250277900,23.92046733313122

2000 FT MSL/GND

El. p. kmt.budetojas@mil.lt,

tel.: +370 37 20 57 58,

+370 680 67 704

18.

T18

Kaunas, Kareivinių g. 9

54.86446411983648,23.96559253837501; 54.86288843613764,23.96218081953945; 54.86231614577648,23.96038032108842; 54.85901509944749,23.96433266708524; 54.85995482178134,23.97092455827973; 54.86080757340955,23.97372612412874; 54.86189627168287,23.97233716600465; 54.86396164414582,23.97444577023979; 54.86452328715806,23.97247141651470; 54.86635519316391,23.96896339549782; 54.86446411983648,23.96559253837501

2000 FT MSL/GND

El. p. JVIB.budetojas@mil.lt,

tel.: +370 37 34 60 59,

+370 680 66 804

19.

T19

Kaunas, Kampiškių g. 19

54.86619603732040,23.96607563323299; 54.86651329820081,23.96554367206765; 54.86673697923585,23.96461424079639; 54.86783808660357,23.96094799032333; 54.86658011226298,23.95955985232990; 54.86538958823154,23.96109051872604; 54.86426251920680,23.96383821910412; 54.86532490390357,23.96550386489431; 54.86619603732040,23.96607563323299

2000 FT MSL/GND

El. p. KOP.OESKVB@mil.lt,

tel. +370 37 30 78 64,

faks. +370 37 34 54 12

20.

T20

 

 

Kaunas, Gedimino g. 19

54.89372945350456,23.91935979252726; 54.89254334488098,23.91913836258689; 54.89248073491011,23.92085564689557; 54.89368047791748,23.92099927800737; 54.89372945350456,23.91935979252726

2000 FT MSL/GND

El. p. kasp.2r.budetojas@mil.lt,

tel.:

+370 706 78 004,

+370 640 08 004

21.

T21

 

 

Kaunas, Jonavos g. 64

54.90691599531920,23.90233298306344; 54.90618181272476,23.90101954217982; 54.90512944968840,23.90262459464044; 54.90597500262139,23.90405530797698; 54.90691599531920,23.90233298306344

2000 FT MSL/GND

El. p. RKPKSkaunas@mil.lt,

tel.:

+370 37 52 42 01, +370 706 74 301

22.

T22

 

Kaunas, Dariaus ir Girėno g. 100

54.89644137915351,23.86311482512934; 54.88978187091897,23.86655877238168; 54.89077668684519,23.87669383218955; 54.89632385492706,23.87424452943227; 54.89777871978765,23.86737968722233; 54.89644137915351,23.86311482512934

2000 FT MSL/GND

El. p. LKM.budetojas@mil.lt,

tel.: +370 37 39 14 02,

8 706 79 305

23.

T23

 

Kaunas, Veiverių g. 132

54.88801591469650,23.88938651217813; 54.89000227762531,23.87877222995342; 54.87970066910233,23.87846229510669; 54.87924707629152,23.89269807074885; 54.88278367661117,23.89406416025039; 54.88801591469650,23.88938651217813

2000 FT MSL/GND

El. p. ABAOB@mil.lt,

tel. +370 41 59 21 04, 

faks. +370 41 59 21 92

24.

T24

Kaunas, Antano Juozapavičiaus pr. 11

54.86509919843478,23.94311075247965; 54.86366968680905,23.94073117903176; 54.86236865249757,23.94302998096227; 54.86387430095959,23.94545555209824; 54.86509919843478,23.94311075247965

2000 FT MSL/GND

El. p. jkc.budetojas@mil.lt,

tel.: 

(8 5)  278 5124,

(8 5)  269 4655;

faks.: (8 5)  265 2066,

(8 5)  269 4663

25.

T25

 

 

Kėdainiai, Radvilų g. 20

55.28652938543678,23.97267895285633; 55.28500660322146,23.97628101558887; 55.28720329333152,23.97810807238507; 55.28792260492709,23.97634148944760; 55.28845213373374,23.97437911613277; 55.28652938543678,23.97267895285633

2000 FT MSL/GND

El. p. rkpkpkedainiai@mil.lt, tel.:

+370 706 76 663,

+370 618 10 358

26.

T26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytus, Ulonų g. 14

 

Alytus, Birutės šaudykla

54.38366194806546,24.05143584839860; 54.38272268895729,24.05029003998044; 54.38208847838613,24.04965772575929; 54.38142094212189,24.04908247394347; 54.38095375338274,24.04856463182864; 54.38021675546979,24.04804963116215; 54.37981520767135,24.04770559591286; 54.37951315333714,24.04713315673616; 54.37901100201285,24.04828273080955; 54.37340374911275,24.03945467854357; 54.37182464306434,24.04228837834380; 54.37078321563965,24.04343659908728; 54.36997625886022,24.04510250626501; 54.36900311703549,24.04684412327059; 54.36822816776422,24.04856579573210; 54.36738594579660,24.05052416768310; 54.36644308760275,24.05260159458323; 54.36553336763191,24.05502643549851; 54.36493383328644,24.05682048806611; 54.36429939813307,24.05832217603147; 54.36371419780332,24.06039942402214; 54.36310851513154,24.06201733653689; 54.36247224310494,24.06322952184834; 54.36153610519619,24.06449737139388; 54.36054109086773,24.06604792672196; 54.35990400569907,24.06766117667173; 54.35933863545361,24.06944343759123; 54.35925322493744,24.07101558289747; 54.35912595355875,24.07366133577038; 54.35902904567051,24.07607774978828; 54.35888953794177,24.07827540358325; 54.35884839977322,24.08076709334410; 54.35888351601868,24.08359075852224; 54.35911926899982,24.08526242868597; 54.35985391343565,24.08700422574292; 54.36098992995187,24.08812081891021; 54.36206344306830,24.08853570830392; 54.36297117474324,24.08905992970018; 54.36407845054595,24.08942223833413; 54.36515500493780,24.09041140492981; 54.36609844175525,24.09150869619212; 54.36683911829169,24.09255174719805; 54.36734340650149,24.09302273375236; 54.36784795028248,24.09158844177403; 54.36856664852434,24.08922220510248; 54.36954339275999,24.08745484516955; 54.37071739503028,24.08641908266491; 54.37152227141561,24.08559447212831; 54.37279531226834,24.08264741831745; 54.37476658729927,24.07727360761982; 54.37677052426245,24.07181375766569; 54.37830951366108,24.06751168212267; 54.38001192528996,24.06286168405057; 54.38174406320213,24.05775551328321; 54.38276013824601,24.05482378943502; 54.38366229592632,24.05218220469517; 54.38376322416914,24.05183719698427; 54.38366194806546,24.05143584839860

2000 FT MSL/GND

 

El. p. MPBGV.BUB.Budetojas@mil.lt,

tel. +370 680 66 904

27.

T27

 

 

 

 

Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Pajuosčio pl. 73, Pajuostis

55.74154603760316,24.44671335370842; 55.74509926217807,24.43580540789267; 55.74639696875106,24.42992336463986; 55.74434783842232,24.42995941399524; 55.74414449392500,24.42314374589214; 55.74212939215830,24.42152194057783; 55.74129239933264,24.41901577886602; 55.73822706728809,24.42055972001661; 55.73687870225241,24.41949858400700; 55.73349445318859,24.42151800944385; 55.72267567502374,24.42571159336637; 55.72243175942119,24.43222410949689; 55.71937352641761,24.43196272499926; 55.71876194378512,24.42880221080379; 55.71703587319519,24.42752269257450; 55.71427353505099,24.43174941948225; 55.71183219540397,24.43243283135728; 55.71254480988590,24.44543082705171; 55.71360461628640,24.44717484224103; 55.71329129151296,24.44858909373437; 55.71413137560917,24.45048840462693; 55.71336135167867,24.45472730686566; 55.71553135868626,24.45616635927412; 55.71694871090874,24.46829645410825; 55.71795415736359,24.48450877238323; 55.73089840238959,24.48088933308388; 55.73214573901233,24.47776197466866; 55.73715996858517,24.48560547450347; 55.74209744610942,24.47176011401643; 55.74201100221143,24.46948940718229; 55.74315087297914,24.46331605920366; 55.74154603760316,24.44671335370842

2000 FT MSL/GND

 

El. p. mpbgv.kmhb.budetojas@mil.lt,

tel.:

+370 454 66 600,

+370 680 67 104

28.

T28

 

Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Dembavos g. 30

55.73803909209073,24.41128581449528; 55.73883060376934,24.40364762689041; 55.73571305761496,24.40229782639987; 55.73487626814065,24.40509816457000; 55.73561085776003,24.41166835851798; 55.73803909209073,24.41128581449528

2000 FT MSL/GND

El. p. rkpkspanavezys@mil.lt, tel.: +370 45 59 45 32,

+370 706 72 905,

+370 687 17 442

29.

T29

Panevėžys, Montvilos g. 32

55.72061342560546,24.37653522745696; 55.72041558553906,24.37422217969517; 55.71870197985186,24.37532988164907; 55.71899506714178,24.37727659326214; 55.72061342560546,24.37653522745696

2000 FT MSL/GND

El. p. jkc.budetojas@mil.lt,

tel.:  (8 5)  278 5124,

(8 5)  269 4655;

faks.: (8 5)  265 2066,

(8 5)  269 4663

30.

T30

 

 

Radviliškio r. sav., Radviliškio sen., Linkaičių k.

55.77211699268031,23.62916045474943; 55.77451269565521,23.62482930119043; 55.78101268889833,23.61616720229381; 55.78198133152098,23.61328181042144; 55.78272117480532,23.60846696588752; 55.77456066876213,23.59384202222955; 55.76297127021030,23.61658009628021; 55.77211699268031,23.62916045474943

2000 FT MSL/GND

El. p. rin5@mil.lt,

tel.: +370 45 50 70 84, +370 706 79 004, +370 680 62 058

 

 

31.

T31

 

Radviliškis, Dariaus ir Girėno g. 144

55.83464459520894,23.50955217033062; 55.82373643235175,23.49943569265295; 55.81329853489500,23.51392013846035; 55.81394621913676,23.52410085338204; 55.81589488788126,23.52772215538636; 55.81754873247736,23.52864123112909; 55.81785820104500,23.53105214697628; 55.82270008671155,23.52900521229754; 55.82302569207217,23.52962732439899; 55.82602386409436,23.53046485496216; 55.83458805583594,23.52441136388651; 55.83464459520894,23.50955217033062

2000 FT MSL/GND

El. p. OGB.budetojas@mil.lt,

tel. +370 42 26 15 80,

faks. +370 42 26 15 80

32.

T32

 

 

 

 

 

 

 

 

Radviliškis, Dariaus ir Girėno g. 144

55.45670419032567,22.03378657593436; 55.45615780016336,22.03309027269310; 55.45555598459626,22.03217944150646; 55.45505743715749,22.03132421507583; 55.45448487506767,22.03025257868395; 55.45400328098971,22.02916323766961; 55.45376119399703,22.02826869852663; 55.45354049715854,22.02744801120701; 55.45316181441806,22.02648052594739; 55.45298814123086,22.02612722571388; 55.45276986126638,22.02643049942790; 55.45254892300322,22.02699239286364; 55.45241945355615,22.02735750208799; 55.45215575240919,22.02774979457387; 55.45211680672040,22.02790444017471; 55.45196623983685,22.02835570397256; 55.45170924816019,22.02892160891533; 55.45161448038990,22.02918492985810; 55.45132066225570,22.02986817042145; 55.45111560622573,22.03036178103881; 55.45071232644561,22.02987364188177; 55.45010760995558,22.02913480753495; 55.44980431985346,22.02976760266962; 55.44960345544315,22.02987738331148; 55.44937375538664,22.03009188824855; 55.44915060593068,22.03021723864599; 55.44908371533993,22.03041377601373; 55.44937617676129,22.03105314571366; 55.44931992228896,22.03157701787812; 55.44915080353236,22.03213969390989; 55.44879279390461,22.03249403715874; 55.44833273857199,22.03414851582928; 55.44820309264710,22.03605241620887; 55.44812118230146,22.03895205967149; 55.44804712860788,22.04162516101882; 55.44815168572911,22.04540267810388; 55.44762315564385,22.04594465788555; 55.44705853340504,22.04625240267964; 55.44725399383116,22.04665115011175; 55.44748922599305,22.04669648188723; 55.44759266919869,22.04688744743968; 55.44752800180306,22.04704871777748; 55.44667930790093,22.04699923405822; 55.44677564556250,22.04748571565325; 55.44705374282582,22.04894699515547; 55.44731427178224,22.04995767704779; 55.44748287371819,22.05002777695101; 55.44797448030789,22.05000368954995; 55.44808077026848,22.05037298834406; 55.44833402041998,22.05081393541102; 55.44799941384822,22.05090905965876; 55.44745575439162,22.05121199699683; 55.44756938240765,22.05209382015145; 55.44768666070656,22.05323109666727; 55.44788735900756,22.05320246457689; 55.44820069432839,22.05320831437916; 55.44853925113698,22.05337097813286; 55.44866095492486,22.05405569069433; 55.44863519748542,22.05458938452104; 55.44812302792970,22.05480628603064; 55.44784671150030,22.05501364289306; 55.44826161284680,22.05509651880321; 55.44859168984267,22.05543920656140; 55.44865372946625,22.05583186220850; 55.44872960206529,22.05604826869421; 55.44959219478482,22.05595435201786; 55.45107261384842,22.05566012912958; 55.45174705497513,22.05556739213166; 55.45245947506117,22.05536840495846; 55.45240116289459,22.05403857891849; 55.45316197693786,22.05383530048565; 55.45360671639214,22.05373793191720; 55.45415777849001,22.05369435239837; 55.45453995007597,22.05360909874779; 55.45449101928703,22.05340808665070; 55.45444213942811,22.05237296354088; 55.45436601254279,22.05107633657632; 55.45428078700918,22.04968491098627; 55.45440438040439,22.04953755969752; 55.45472200542898,22.04932092559644; 55.45506545817275,22.04882081186423; 55.45557467554853,22.04847477467271; 55.45617436349338,22.04847135362427; 55.45688285190678,22.04844109125126; 55.45740873550880,22.04852149525198; 55.45797129064442,22.04862112956895; 55.45870272224375,22.04875917114401; 55.45936582387706,22.04930006258195; 55.45949766740125,22.04901890838668; 55.45985688403169,22.04801641092168; 55.45965218725101,22.04600116161343; 55.45936724383589,22.04448338303685; 55.45894559415045,22.04334971757224; 55.45831171995953,22.04243400048293; 55.45757314971750,22.04219516268345; 55.45675436427030,22.04202236197495; 55.45592486040214,22.04170495825680; 55.45530958515864,22.04127535886304; 55.45488312559710,22.04069503932698; 55.45474997605215,22.03962696583281; 55.45487298985700,22.03870705674738; 55.45521561618706,22.03750214560238; 55.45565117784147,22.03683087531723; 55.45614735670063,22.03613799304677; 55.45674120934887,22.03560821362418; 55.45700491658057,22.03440441707945; 55.45670419032567,22.03378657593436

2000 FT MSL/GND

El. p.

mpbzem.bgmpab.budetojas@mil.lt,

tel.:

+370 422 50 246,

+370 706 73 904

 

33.

T33

 

 

Mumaičių kaimas

55.90793017461202,23.46954379479609; 55.90710898404471,23.46896773843528; 55.90285239325730,23.45900302740677; 55.89311518141506,23.47085235795210; 55.89344279835294,23.47363479195703; 55.89184889849791,23.47745009667156; 55.89127326042047,23.47944871424778; 55.89126365668753,23.48019050523030; 55.89488412575092,23.48466415021693; 55.89698713678190,23.48709544133175; 55.89805020716914,23.48842832628440; 55.90682089992913,23.49605757068491; 55.91030365545716,23.48769322351103; 55.91094420493371,23.46973759990809; 55.90793017461202,23.46954379479609

2000 FT MSL/GND

El. p. jkc.budetojas@mil.lt,

tel.:  (8 5)  278 5124, (8 5)  269 4655;

faks.: (8 5)  265 2066, (8 5)  269 4663

34.

T34

 

Marijampolė, Vytauto g. 72

54.54709276567455,23.32912535295665; 54.53401752675755,23.33515197495971; 54.53331191592686,23.34104799584651; 54.53797803688215,23.35087606553831; 54.54536612816152,23.34802266867510; 54.54709276567455,23.32912535295665

2000 FT MSL/GND

El. p. vbplb.budetojas@mil.lt,

tel. +370 343 91 166

35.

T35

 

 

Klaipėda, Herkaus Manto g. 45 A

55.71624631216536,21.12518526174701; 55.71680133134037,21.12660212978291; 55.71675784781864,21.12828200496776; 55.71807160329282,21.12755196957864; 55.71846682388240,21.12972790969881; 55.72027273424039,21.12924142365054; 55.72108957276232,21.12982534289404; 55.72173222726633,21.12767062699859; 55.72248205316569,21.12170433072674; 55.71974412243623,21.11955261678460; 55.71624631216536,21.12518526174701

2000 FT MSL/GND

El. p.  rin3@mil.lt,

tel.: +370 46 49 60 94, +370 706 76 004,

+370 680 66 004

36.

T36

Klaipėda, Liepojos g. 5

55.74727623681023,21.11955227973076; 55.74536455576423,21.12092708416223; 55.74418535392320,21.12189754109524; 55.74328882482406,21.12299501400066; 55.74135357507732,21.12423996112847; 55.74137164772444,21.12598818903299; 55.74137131323978,21.12695932884336; 55.74149345895476,21.12806960945638; 55.74155929171010,21.12944634844022; 55.74176177701215,21.13043862413183; 55.74188215516658,21.13233980230243; 55.74212729085243,21.13441793547325; 55.74298674265785,21.13449336381617; 55.74415229443537,21.13462339192341; 55.74549367055383,21.13456354151727; 55.74632276203117,21.13475666033675; 55.74729532576531,21.13438644950580; 55.74887214379857,21.13407147654055; 55.74964059802292,21.13385516279979; 55.75090421313243,21.13334991775151; 55.75083345688924,21.13136338212074; 55.75101166468415,21.13068811856281; 55.75100693748389,21.13048231774064; 55.75104133668755,21.12972479188300; 55.75101574780679,21.12862777265438; 55.75101099681418,21.12787352524931; 55.75125388444506,21.12783330890378; 55.75154880563579,21.12783505978074; 55.75202319904525,21.12777844423403; 55.75240915187506,21.12777381991446; 55.75251637247411,21.12742360103603; 55.75242284022276,21.12672253900092; 55.75244850548508,21.12619610419032; 55.75222567032705,21.12602986867990; 55.75225227236688,21.12552647200742; 55.75265562084639,21.12515476973853; 55.75284451132021,21.12448087649239; 55.75287596290578,21.12372941054865; 55.75302205695085,21.12297171855305; 55.75327804442532,21.12254843725935; 55.75307196385842,21.12154709063879; 55.75256945773015,21.11969896854187; 55.75197153811011,21.11751111604836; 55.74727623681023,21.11955227973076

2000 FT MSL/GND

El. p. BDB.budetojas@mil.lt,

tel.:

+370 46 39 14 04,

+370 680 66 404

37.

T37

 

Klaipėda, Naujoji Uosto g. 24

55.71999379938899,21.11884955272883; 55.71940204553085,21.11747397392088; 55.71805855782855,21.11394361045374; 55.71315862228808,21.11952518676396; 55.71210540800420,21.12085532577720; 55.71324730768988,21.12348557147786; 55.71476691441311,21.12714156821125; 55.71999379938899,21.11884955272883

2000 FT MSL/GND

El. p. valdymo.centras@mil.lt,  

tel. 8 46 314 833

38.

T38

 

Klaipėda, Vėtros g. 3A

55.73389127779754,21.09056987707868; 55.73401453782643,21.08880681395033; 55.73438221213765,21.08651730876573; 55.73072620111082,21.07952889856061; 55.72776975250454,21.09108433419993; 55.72976401258965,21.09333101183478; 55.73073471092094,21.09475568922170; 55.73156456415749,21.09387878468386; 55.73406055201349,21.09217656687171; 55.73389127779754,21.09056987707868

2000 FT MSL/GND

El. p. valdymo.centras@mil.lt,

tel. 8 46 314 833

39.

T39

 

 

Klaipėda, Skirvytės g. 1

55.66641749864729,21.16212070743945; 55.66582201289189,21.15962689535821; 55.66438536835146,21.15454931927500; 55.66422415848450,21.15119476341369; 55.66396544703952,21.14919882856454; 55.66329960548650,21.14319566944395; 55.66116208720673,21.14446703406955; 55.66085191011608,21.14302321470512; 55.65330861760791,21.14745995715883; 55.65519641694605,21.15938128981457; 55.65665499106085,21.16758859677756; 55.65745056705265,21.17003874260416; 55.66641749864729,21.16212070743945

2000 FT MSL/GND

El. p. valdymo.centras@mil.lt,  

tel. 8 46 314 833

 

40.

T40

 

 

 

 

Klaipėda, Jaunystės g. 7

55.72480235452766,21.16265416853125; 55.72433303244074,21.16311230688624; 55.72313878635681,21.16422456894718; 55.72183000733932,21.16566288038899; 55.72083799401572,21.16697454305457; 55.71899889604785,21.16845363391895; 55.71834167133655,21.16913777832041; 55.71831066099350,21.17013060483241; 55.71796141492236,21.17117937036979; 55.71741949351147,21.17259427467362; 55.71678677238408,21.17454636927749; 55.71732353600090,21.17892348480466; 55.71791854519667,21.18061232705689; 55.71855107059721,21.18237694191908; 55.71947346383340,21.18519996411922; 55.71986379349271,21.18650391824316; 55.72032042171501,21.19182565849176; 55.72371889886678,21.18948885621250; 55.72498031433975,21.18878324419678; 55.72661960330508,21.18769811597446; 55.72890918666678,21.18619463152486; 55.72950863221512,21.18550443033700; 55.72999036353357,21.18458604513227; 55.73016216276642,21.18304092999182; 55.72997507154015,21.18176206542680; 55.72650143307322,21.16984518317788; 55.72569624492563,21.16657078401738; 55.72528499951404,21.16252653897431; 55.72480235452766,21.16265416853125

2000 FT MSL/GND

El. p. mpbzem.budetojas@mil.lt,

tel.:

+370 46 27 61 20,

+370 706 70 001

41.

T41

Klaipėda, Kairių poligonas

55.63737613596626,21.15283514093127; 55.63682802186574,21.15325409204221; 55.63656150091331,21.15377056193990; 55.63616416330938,21.15441354459071; 55.63556169630947,21.15501385426939; 55.63500012845550,21.15567238291645; 55.63477391377404,21.15633504210994; 55.63459435791939,21.15648208326440; 55.63434723119778,21.15656161368373; 55.63411247132693,21.15681542989791; 55.63392893445706,21.15712277742408; 55.63373575902195,21.15735773812494; 55.63357156323113,21.15740074542360; 55.63343581389790,21.15760135733920; 55.63330441552287,21.15799046601970; 55.63306995628000,21.15854740582721; 55.63306035254814,21.15885326169116; 55.63287021103347,21.15911869045553; 55.63276841965111,21.15915567957934; 55.63258783995899,21.15929012755925; 55.63244027567369,21.15930478268875; 55.63229951463089,21.15929430955755; 55.63227032744821,21.15940103752863; 55.63219339760354,21.15956595349494; 55.63205606450794,21.15968449342777; 55.63194851731577,21.15971509153529; 55.63190039565427,21.15990250814241; 55.63181564379984,21.15985157866641; 55.63174334922557,21.15988618806150; 55.63160731681819,21.16001630257193; 55.63156821333499,21.16012891321356; 55.63126440036762,21.16046307830957; 55.63114100154233,21.16049355181307; 55.63095636446668,21.16053914804385; 55.63080250013118,21.16071135306994; 55.63066132178777,21.16066916925346; 55.63044205456192,21.16077687638454; 55.63014359519602,21.16089941759216; 55.63003387117450,21.16098879097885; 55.62997399226029,21.16093541025303; 55.62978891038050,21.16114103325166; 55.62941062007326,21.16130197201435; 55.62930336909388,21.16140240584261; 55.62921468578833,21.16160370088017; 55.62908614068599,21.16153769176325; 55.62899071590790,21.16162691754724; 55.62864502333669,21.16188325166307; 55.62837344018545,21.16195098409272; 55.62816380551766,21.16228977797584; 55.62769959357826,21.16239469771156; 55.62677701613390,21.16266649582160; 55.62654525777706,21.16290940534290; 55.62631475570300,21.16269922053678; 55.62589571575304,21.16295985009647; 55.62572782407620,21.16305025901533; 55.62565238747364,21.16327582804820; 55.62530144678194,21.16356764654978; 55.62518975787292,21.16376406173318; 55.62487887591561,21.16384993582354; 55.62460605712219,21.16404412130685; 55.62416957929307,21.16412376625383; 55.62357507839108,21.16434102649255; 55.62325992696005,21.16459773082144; 55.62324585554089,21.16475621646783; 55.62308601448535,21.16479890540311; 55.62283632980381,21.16483282064497; 55.62276038595729,21.16504451730493; 55.62270268519606,21.16527064819930; 55.62261609926183,21.16500829747334; 55.62231453717400,21.16476262715323; 55.62181469737890,21.16467089870359; 55.62165802810353,21.16477567300773; 55.62155158003247,21.16494957915001; 55.62145891578345,21.16482580746161; 55.62125529740915,21.16487672020809; 55.62102736491029,21.16493679048081; 55.62092830783742,21.16508138896929; 55.62074979511139,21.16513012615288; 55.62048374096064,21.16509087266878; 55.62016218494146,21.16530862329850; 55.61995739010425,21.16527239338937; 55.61979848395048,21.16546414347160; 55.61952294628036,21.16554846368320; 55.61928540295526,21.16550730179964; 55.61911827589861,21.16540862559417; 55.61863105483560,21.16556387950194; 55.61815994102637,21.16559702905664; 55.61775309553397,21.16570189433076; 55.61742725109003,21.16584563778326; 55.61722101734222,21.16634393782012; 55.61689398992137,21.16643269449125; 55.61642512673446,21.16656451242546; 55.61602995026677,21.16664725228127; 55.61566552164821,21.16671676121777; 55.61558524350034,21.16699707897956; 55.61531714154229,21.16694991660067; 55.61487230997400,21.16702033337708; 55.61465279082906,21.16712106652235; 55.61431817169685,21.16720247144677; 55.61403504803366,21.16723788371903; 55.61372072670374,21.16727415518340; 55.61351798479053,21.16749257506979; 55.61324493181884,21.16766145026554; 55.61315057282674,21.16791317592414; 55.61297053704855,21.16813168395459; 55.61263855601727,21.16805854016273; 55.61227656942931,21.16802928242803; 55.61201558139332,21.16804762284967; 55.61170302819618,21.16816503495723; 55.61133608881058,21.16825865391278; 55.61132447688311,21.16842314036585; 55.61083804310090,21.16866176704121; 55.61063345807943,21.16845793021090; 55.61032481934092,21.16876480218803; 55.61014499145940,21.16864090744031; 55.60991717872826,21.16879229930585; 55.60972349195461,21.16907805416133; 55.60940773335579,21.16941365524259; 55.60905490981753,21.16933764373453; 55.60868631222457,21.16918791463916; 55.60841490341382,21.16900752663489; 55.60800775747278,21.16900902108995; 55.60774758501116,21.16932577326238; 55.60757106770060,21.16963825697673; 55.60749387293643,21.16999400342910; 55.60732273791215,21.16988075203900; 55.60700210947435,21.17000185145179; 55.60685132544287,21.17018702420766; 55.60667654744499,21.17057414191939; 55.60549414984206,21.17123321951271; 55.60482271662642,21.17140495253285; 55.60406320274611,21.17140822681580; 55.60335429862103,21.17178315898941; 55.60226453971891,21.17213060536384; 55.60124496487126,21.17245141765119; 55.60097842076536,21.17247066543176; 55.60081619203497,21.17278009632094; 55.60048241501987,21.17295276386811; 55.59978611401950,21.17332910635783; 55.59927680229417,21.17350078868830; 55.59856026166836,21.17359583120663; 55.59812610961888,21.17367180701038; 55.59782804302196,21.17410142746407; 55.59746568228064,21.17394531431425; 55.59727002105936,21.17436769377320; 55.59676424375739,21.17467565404500; 55.59627094652344,21.17439253466176; 55.59575197075627,21.17415588927479; 55.59543155044856,21.17476807087303; 55.59491027265933,21.17484117782776; 55.59422267249077,21.17577430520900; 55.59432900735963,21.17679989835533; 55.59336853530724,21.17671905778825; 55.59263586705568,21.17750783831940; 55.59126743417667,21.17782414118964; 55.58990324590202,21.17836191161035; 55.58852029471874,21.18000904717166; 55.58539166071497,21.18177529310641; 55.58407333856021,21.18437552387281; 55.58132312160101,21.18825628689966; 55.58013996142903,21.18944516730146; 55.57809385147889,21.19121008453555; 55.57543930794957,21.19375480627382; 55.57191098038259,21.19702918055459; 55.57139838025169,21.19818216096939; 55.57042397343201,21.19853829793255; 55.57031865329093,21.19908423165874; 55.56975917923890,21.20028290480326; 55.56917153942062,21.20127655154151; 55.56871389797141,21.20176373687021; 55.56835729424235,21.20149837463221; 55.56811159693041,21.20093489555818; 55.56761096479102,21.20051370546820; 55.56712072084725,21.20063583709004; 55.56595973201690,21.20162571765376; 55.56403476323615,21.20294038141924; 55.56189005257175,21.20363287169453; 55.55838930590415,21.20578453534372; 55.55533843409192,21.20735850281849; 55.55389467832686,21.20718514480851; 55.55291526409271,21.20707082952998; 55.55106045568520,21.20692569644340; 55.54970333630444,21.20601912460913; 55.54786070256041,21.20641871691815; 55.54515048515201,21.20612662729391; 55.54316800908761,21.20683640256213; 55.54132650570426,21.20667630991195; 55.53984568892690,21.20800339637855; 55.53768644537293,21.20822560071408; 55.53717557270988,21.20912647160880; 55.53614700316903,21.20876438077151; 55.53441181596797,21.20967900841699; 55.53311861366512,21.20840006351892; 55.52647112452524,21.21238844516355; 55.52579421126228,21.21315617875533; 55.52501546263502,21.21493887941113; 55.52414931208299,21.21636894739356; 55.52281881421452,21.21710939262103; 55.52256358415575,21.21849701118456; 55.52278725207611,21.21941888454827; 55.52153564829767,21.22008132024089; 55.52139314458409,21.22102858086015; 55.52230736310790,21.22175930279567; 55.52336595592754,21.22348983301568; 55.52449973030568,21.22492682080078; 55.52575904424796,21.22649950777045; 55.52677242052757,21.22801677815680; 55.52776792212044,21.22989032108572; 55.52843882300002,21.23146106415256; 55.52886149989051,21.23347400881035; 55.52904927008881,21.23473062015573; 55.52911779709167,21.23606201464485; 55.52914772886001,21.23753293430435; 55.52915850018867,21.23897377018861; 55.52939598341392,21.24065028157557; 55.52957345055226,21.24148278153288; 55.52998426450011,21.24212108285366; 55.53057169790436,21.24302077179380; 55.53089238532165,21.24392545948613; 55.53120716812272,21.24463718660770; 55.53120574223812,21.24541259513033; 55.53104833355888,21.24657638829949; 55.53109932658504,21.24755149190081; 55.53134384222090,21.24811690201558; 55.53169936259657,21.24841799887229; 55.53214887008235,21.24857540964274; 55.53252833196748,21.24906418648510; 55.53263926289397,21.24970842226049; 55.53251378705389,21.25062660444510; 55.53215140749103,21.25244818033758; 55.53386344906662,21.25113819588912; 55.53529355201294,21.24978886290646; 55.53706899647177,21.24810162161841; 55.53784903269331,21.24804785372164; 55.53807540089540,21.24865987653285; 55.53877783570507,21.24992973093476; 55.53961536356980,21.25250934501880; 55.54078828136488,21.25597325236470; 55.54299673627944,21.26243593891231; 55.54446729395193,21.26924730933686; 55.54542417593094,21.27352110688618; 55.54638415226608,21.27834471505589; 55.54710393053927,21.27783052246328; 55.54862118056564,21.27574319807135; 55.54991116174629,21.27327752505411; 55.55338728950638,21.27376495151151; 55.55777324981988,21.27391918092905; 55.56093530895618,21.27440325036354; 55.56249286345352,21.27457910084220; 55.56500490763804,21.27066770224950; 55.56774111494960,21.26623283793948; 55.56559220105823,21.26214301588682; 55.56582891069993,21.26147456613579; 55.56616294750258,21.26068979649889; 55.56649441114115,21.25999932525157; 55.56658176050846,21.25970227816428; 55.57025876425983,21.24782004588988; 55.57155515218487,21.24665042421409; 55.57430597489097,21.24345207508215; 55.57643179173831,21.24308119765624; 55.57827031301195,21.24249926064108; 55.57886298951805,21.24247470922026; 55.57946060043859,21.24223720857284; 55.57983322350727,21.24194268041228; 55.57994320229293,21.24172085754732; 55.57992938293794,21.24135509978236; 55.57977490851843,21.24085644905368; 55.58021820165397,21.24016598621327; 55.58036407348873,21.24001430999087; 55.58059757796757,21.24045519371472; 55.58070899112846,21.24029564238018; 55.58078049491097,21.24041266932269; 55.58086823790682,21.24074190730775; 55.58099627401307,21.24127374833089; 55.58125339289469,21.24120556488276; 55.58175136366160,21.24094646796740; 55.58226985186090,21.24058298039530; 55.58366472109053,21.23979379825762; 55.58516345845734,21.23892336619047; 55.58585832034738,21.23847044617099; 55.58622806806522,21.23837563750327; 55.58653842568452,21.23845238895482; 55.58704703834221,21.23854364301142; 55.58775959883850,21.23867778325525; 55.58817401481464,21.23875666703863; 55.58849837436854,21.23876029871415; 55.58878151329560,21.23883160831360; 55.58909686693553,21.23891635096370; 55.58943918963676,21.23898291953349; 55.58975845149970,21.23897712724421; 55.58995786347393,21.23895504646418; 55.59013412330057,21.23891818767530; 55.59030099317285,21.23886556668247; 55.59047668250674,21.23880257485520; 55.59058482099353,21.23879330599820; 55.59069599323816,21.23876718229076; 55.59080639338453,21.23869122786401; 55.59095921996496,21.23865971119450; 55.59104050247946,21.23865494287490; 55.59119646630164,21.23864026579217; 55.59134303127805,21.23863719454317; 55.59153428449301,21.23855413371448; 55.59172230010352,21.23855127128659; 55.59190943944007,21.23849278146322; 55.59222665673425,21.23853292614556; 55.59251440835432,21.23844981896460; 55.59273948121020,21.23845631494807; 55.59305814999426,21.23832476987324; 55.59357935873365,21.23821586689654; 55.59401858367211,21.23817001390184; 55.59458666657861,21.23807052574787; 55.59500592193622,21.23804006208388; 55.59523022294370,21.23792180444588; 55.59548574689576,21.23782367939529; 55.59571857220323,21.23776306655554; 55.59590821275338,21.23775885358987; 55.59612417464176,21.23774138909166; 55.59628127447336,21.23768463417171; 55.59643736593317,21.23758173509280; 55.59657066015638,21.23752758641773; 55.59670696537354,21.23747197429952; 55.59682797146076,21.23748838666621; 55.59693667779051,21.23755887555195; 55.59705220615697,21.23764150574255; 55.59717453073090,21.23774234147573; 55.59723303785410,21.23782829008604; 55.59725990598745,21.23799256891322; 55.59727893072768,21.23814789737667; 55.59796500526164,21.23815503819317; 55.59849342914318,21.23807056575163; 55.59924852903316,21.23675930587053; 55.60051626529233,21.23450112251511; 55.60122478726706,21.23323095960877; 55.60217556391736,21.23257744623458; 55.60377078445874,21.23076724932519; 55.60520809486286,21.22893306447127; 55.60667778242688,21.22709823308170; 55.60889470299407,21.22515429656584; 55.61085582592074,21.22370415433950; 55.61186294060730,21.22228567456856; 55.61205817211425,21.22269144950345; 55.61220787148714,21.22322954028753; 55.61241299542057,21.22391739587158; 55.61282440871786,21.22394861720298; 55.61325478769368,21.22404050821729; 55.61369821278215,21.22394920789339; 55.61419787820519,21.22406730849271; 55.61459326159996,21.22413089756059; 55.61510586273548,21.22406544902242; 55.61555199281726,21.22409547057692; 55.61603263026798,21.22415144231542; 55.61647216523845,21.22405823785048; 55.61657971815670,21.22416253330687; 55.61673463613477,21.22450613524961; 55.61694237575377,21.22484930216000; 55.61715289774053,21.22485210809806; 55.61750261355554,21.22495700869682; 55.61763203118828,21.22509738116453; 55.61781563621402,21.22530872877740; 55.61810037538312,21.22518074009052; 55.61948836046342,21.22384734157102; 55.62142915751783,21.22153014348579; 55.62288541393552,21.21972688462719; 55.62434203776014,21.21788554598147; 55.62558010366282,21.21634340934073; 55.62646217420928,21.21525866639020; 55.62772941108528,21.21434755104857; 55.62888047280314,21.21300307276958; 55.62876533581840,21.21263167742822; 55.62846276007841,21.21353773868722; 55.62712812717382,21.21464303844946; 55.62919982551786,21.21185005813559; 55.63075457765162,21.21012069006303; 55.63084841747256,21.20882534362565; 55.63101973151510,21.20676303578897; 55.63162426837607,21.20574009636266; 55.63228737015244,21.20407060392749; 55.63297898778450,21.20251945649361; 55.63416455525031,21.20047585349712; 55.63495482636930,21.19905392533785; 55.63562112201170,21.19857964574015; 55.63623722835363,21.19806072480471; 55.63713202530856,21.19546880726985; 55.63883294329186,21.19160577308070; 55.64050681550656,21.18887001164083; 55.64162081129015,21.18724212626955; 55.64302942144213,21.18503748901811; 55.64356664438882,21.18418454036384; 55.64355842174006,21.18293010583965; 55.64407228503642,21.18102464107050; 55.64477183612764,21.17889951939219; 55.64489966654051,21.17783345634613; 55.64411160346171,21.17517068220426; 55.64321986357277,21.17037820443013; 55.64244333018921,21.16560928329175; 55.64201740203019,21.16370286271792; 55.64142446770618,21.16035510707928; 55.64122715852388,21.16009707430603; 55.64075976181609,21.15975495684361; 55.64023578219738,21.15689862792994; 55.63940555960838,21.15662084105042; 55.63927597865157,21.15598180864195; 55.63860774112722,21.15442613042286; 55.63812163572217,21.15245025028152; 55.63737613596626,21.15283514093127

6650 FT MSL/GND

El. p. mpbzem.budetojas@mil.lt

tel.:

+370 46 27 61 20,

+370 706 70 001;

el. p. jkc.budetojas@mil.lt,

tel.:  (8 5)  278 5124, (8 5)  269 4655;

faks.: (8 5)  265 2066, (8 5)  269 4663

42.

T42

 

Klaipėda, Pilies g. 4

55.69932310855174,21.11937059861736; 55.70070221383241,21.12577551401277; 55.70312659123064,21.13379503679266; 55.70725059461119,21.13013962477640; 55.70692494891825,21.12687614776875; 55.70624931206800,21.12493361945445; 55.70549154041051,21.12189088352591; 55.70393105969768,21.11520698432712; 55.69932310855174,21.11937059861736

2000 FT MSL/GND

El. p. valdymo.centras@mil.lt, 

tel. 8 46 314 833

 

43.

T43

 

 

 

 

 

 

 

 

Tauragės r. sav., Tauragės sen., Laužo k.

55.18293007048429,22.32530935892179; 55.18205951157326,22.32498684163488; 55.18075521871865,22.32422406551904; 55.17956303949610,22.32274210831028; 55.17882059079437,22.32085207423137; 55.17793856912387,22.32002042172151; 55.17746905661742,22.31917071999893; 55.17676252058180,22.31815876829178; 55.17613842432123,22.31743285756801; 55.17537935015852,22.31610717903348; 55.17477652863699,22.31431847875257; 55.17424398417048,22.31304254184350; 55.17358202165607,22.31167630378791; 55.17353147915338,22.31079235353508; 55.17327781754265,22.30960586535320; 55.17313692616368,22.30906772828631; 55.17284617893127,22.30892598347340; 55.17258941307117,22.30881825889878; 55.17225123012865,22.30864303097027; 55.17206671153941,22.30837903894173; 55.17159113354574,22.30799813370330; 55.17116016433576,22.30788808175671; 55.17120375281694,22.30814551342211; 55.17124357883009,22.30863755460949; 55.17132546515333,22.30987161677960; 55.17122028194729,22.31085661032351; 55.17105496726794,22.31284485502199; 55.17101059104674,22.31513830266854; 55.17051367138965,22.31522813288927; 55.16342340930856,22.31515614191774; 55.16349529983787,22.33218870310033; 55.16364117936256,22.34904266170662; 55.16697351509378,22.34886664373100; 55.17211758638431,22.34865319246920; 55.17473699008408,22.34866258686472; 55.17879818038496,22.34859808731835; 55.18090869110704,22.34850415932155; 55.18308392180099,22.34852966121875; 55.18304589168475,22.34816256163612; 55.18299077564815,22.34779076901135; 55.18282690114728,22.34671814297258; 55.18268460411632,22.34596181529415; 55.18253243926505,22.34467186278187; 55.18236365141690,22.34355398766277; 55.18218036138785,22.34187232572493; 55.18208764795689,22.34096670086964; 55.18201506809854,22.33947077195862; 55.18191349222379,22.33721658717105; 55.18181710072685,22.33532051121049; 55.18169782884852,22.33308319825627; 55.18166642360279,22.33090428410414; 55.18258152113179,22.32848797858451; 55.18340527601314,22.32559458001993; 55.18293007048429,22.32530935892179

2000 FT MSL/GND

El. p. mpbzem.kmpb.budetojas@mil.lt, 

tel.:

+370 446 61 543,

+370 680 62 104

44.

T44

 

 

 

 

Tauragė, Kęstučio šaudykla

55.10353041025925,22.36164879997244; 55.10408053870473,22.36589516535404; 55.10215567489870,22.36850194955382; 55.10289702858299,22.37443254435155; 55.10364480961347,22.38031788278083; 55.10438150356158,22.38585873432304; 55.10510265646246,22.39195977779908; 55.10582077336413,22.39802448385767; 55.10665863216323,22.40413734807513; 55.10900310406946,22.40335511924679; 55.11124667043451,22.40242048403739; 55.11546793606109,22.40046223907520; 55.11805745773189,22.39984819298962; 55.12218111558280,22.39805220885042; 55.12867800245275,22.39550845984948; 55.12785534531430,22.38933988712206; 55.12710791053470,22.38365728352656; 55.12636174403072,22.37793523172004; 55.12568979468826,22.37191800696208; 55.12487837050005,22.36554049601206; 55.12422808315500,22.35987232727843; 55.12355127469267,22.35382821022158; 55.10353041025925,22.36164879997244

6700 FT MSL/GND

El. p. mpbzem.kmpb.budetojas@mil.lt,

tel.:

+370 446 61 543,

+370 680 62 104

45.

T45

 

Prienų r. sav., Stakliškių sen., Antaveršio k.

54.612897, 24.461778; 54.609573, 24.460918; 54.606604, 24.463944; 54.604704, 24.469969; 54.606176, 24.477827; 54.611254, 24.476778; 54.613599, 24.471621

2000 FT MSL/GND

El. p. KOP.OESKVB@mil.lt,

tel. +370 37 30 78 64,

faks. +370 37 34 54 12

46.

T46

 

Neringa, Žaliojo Kelio g. 1

55.57333338093489,21.10771860457058; 55.57074270399768,21.12183527210572; 55.56899855455684,21.12744365433819; 55.558392, 21.126626; 55.561410, 21.105752

2000 FT MSL/GND

El. p. KOP.OESKVB@mil.lt,

tel. +370 37 30 78 64,

faks. +370 37 34 54 12

47.

T47

 

Neringa,  Kuršių g. 1

5.31968409443180,21.00605292934008; 55.32285280240629,20.99664928055880; 55.31484420048113,20.99198773220931; 55.31432683360620,20.99743579520911; 55.31336721316299,21.00355944427753; 55.31186694509305,21.00936698165367; 55.31303996258722,21.01059214460670; 55.31498338669220,21.01125122373913; 55.31700762363641,21.01261682212164; 55.31968409443180,21.00605292934008

2000 FT MSL/GND

El. p. valdymo.centras@mil.lt,

tel. +370 46 314833

48.

T48

 

Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Degučių k.

55.33382322921243,21.81132618137963; 55.33989412525715,21.81169471971939; 55.34372256005911,21.79721852457543; 55.34172090934602,21.78826471416208; 55.33481839151824,21.78087989349572; 55.33352439210194,21.78341440701632; 55.32744650665537,21.78608122284829; 55.32636227201317,21.80824402058366

2000 FT MSL/GND

El. p. KOP.OESKVB@mil.lt,

tel. +370 37 30 78 64,

faks. +370 37 34 54 12

49.

T49

 

Ignalinos r. sav., Vidiškių sen., Ceikiškių k.

55.38044598305083,26.28879524828480; 55.38312122189974,26.29627712950254; 55.38903562759085,26.29930658246342; 55.39273590432878,26.28903700919351; 55.39048722477587,26.27505213465467; 55.38588922562637,26.27416979251545; 55.37939770695098,26.27961468232943; 55.38044598305083,26.28879524828480

2000 FT MSL/GND

El. p. KOP.OESKVB@mil.lt,

tel. +370 37 30 78 64,

faks. +370 37 34 54 12

50.

T50

 

Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Sutkūnų k.

55.980570,  23.346100; 55.974456, 23.340160; 55.968089, 23.359289; 55.976019, 23.370578; 55.980902, 23.365323; 55.984484, 23.355753; 55.984299, 23.351950

2000 FT MSL/GND

El. p. KOP.OESKVB@mil.lt,

tel. +370 37 30 78 64,

faks. +370 37 34 54 12

51.

T51

 

Šiauliai, Pakruojo g. 49

55.95014047551013,23.32419566925194; 55.95728207134332,23.33328578787896; 55.96022786488156,23.33613559404463; 55.96303403650003,23.33114786169521; 55.96607457723210,23.32181836817759; 55.96563817951350,23.31846741277693; 55.96280365314945,23.31507163956866; 55.95879461595170,23.31249149009115; 55.95567572830900,23.31067688459241; 55.95014047551013,23.32419566925194

2000 FT MSL/GND

Tel.:

+370 41 54 51 76, +370 706 78 604

52.

T52

 

 

Šiauliai, Lakūnų g. 3

55.92305879362209,23.35111060910468; 55.91527670045463,23.34055896532693; 55.89362414354192,23.35250377959497; 55.87361842907666,23.38389217615131; 55.85528610399580,23.42027354705664; 55.86083760254990,23.42138782761922; 55.87028648138981,23.43055978681174; 55.87224978567216,23.42945958642005; 55.88222484346542,23.44029888406884; 55.89029883330184,23.42834480679848; 55.89750313587215,23.43805657637356; 55.90752796684542,23.41419572482120; 55.92055699513484,23.39445719414572; 55.92305879362209,23.35111060910468

2000 FT MSL/GND

El. p. ABAOB@mil.lt,

tel. +370 41 59 21 04, 

faks. +370 41 59 21 92

53.

T53

 

Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Bambinių k.

54.47013992684617,22.88990687948893; 54.46171722608712,22.88469566131479; 54.45491785022198,22.88569685803704; 54.45491245351899,22.88799293031736; 54.45391772465067,22.89209554912414; 54.45379421797938,22.90119248609615; 54.45545873581439,22.90125401931439; 54.45677717037415,22.90291728690598; 54.46030563118428,22.90906831588071; 54.46458339783185,22.91750524476530; 54.47013992684617,22.88990687948893

 

2000 FT MSL/GND

El. p. KOP.OESKVB@mil.lt,

tel. +370 37 30 78 64,

faks. +370 37 34 54 12

54.

T54

Kauno r., Karmėlava, Pašlapių g. 7

54.977047, 24.080753; 54.971698, 24.068830; 54.965592, 24.077644; 54.966633, 24.088643; 54.970372, 24.092144

2000 FT MSL/GND

El. p. KOP.OESKVB@mil.lt,

tel. +370 37 30 78 64,

faks. +370 37 34 54 12

55.

T55

 

Pabradė, Generolo Silvestro Žukausko poligonas

55.1383550000000,25.74508800000000; 54.9950140000000,25.74832500000000; 54.9966380000000,25.96843900000000; 55.1417220000000,25.94836300000000; 55.1383550000000,25.74508800000000

20200 FT MSL/GND

El. p. Pabrpol.budetojas@mil.lt,

tel.: 8 387 63 037, (8 5)  278 5288

56.

T56

 

 

Rukla, Gaižiūnų poligonas

 

Rukla (Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas)

55.07222623598623,24.35102966353107; 55.07465193338928,24.32547345589236; 55.06926387747056,24.30881210104818; 55.06663250705013,24.30174703312400; 55.06447876864037,24.30181253149084; 55.06040300331577,24.30803711849190; 55.05396962044787,24.31760511646899; 55.04380261054568,24.32346812958721; 55.03259041061315,24.33358142341357; 54.98130732843291,24.34801159226574; 54.98182979547332,24.35441814574181; 54.98766713018308,24.40842799648576; 54.98422513826783,24.42941297985522; 54.98598960382021,24.44790007577955; 54.98801295958410,24.45341631318501; 54.99316813533918,24.46116773530223; 55.00883877600733,24.45871477586675; 55.01632886859768,24.46654940061551; 55.01800537432572,24.46201033838209; 55.02004388285949,24.46032416515171; 55.02226642514260,24.45551857167642; 55.02619365232168,24.45380437823447; 55.03724666551476,24.44431491222274; 55.04059839628461,24.44687178368707; 55.04453102937865,24.44397358975119; 55.04858436248377,24.44101022687018; 55.05178265443316,24.43576974119555; 55.05255993528520,24.42460187001850; 55.05553395185724,24.41092262503164; 55.05689149166528,24.40222074022099; 55.06512253186388,24.38669644590046; 55.07354125874309,24.37431866011566; 55.07222623598623,24.35102966353107

6150 FT MSL/GND

 

El. p. mpbudetojas@mil.lt,

tel. +370 680 67 904;

8 349 73 233

 

 

57.

T57

 

 

Rokai, Pulkininko Igno Musteikio poligonas

54.80058340331462,23.88856227475822; 54.79492017672701,23.88694889186121; 54.78795835360832,23.89156103017402; 54.78139545719064,23.91446527073587; 54.77751803548333,23.93353455599378; 54.77530154725951,23.94644494237477; 54.77724099008037,23.95667542632468; 54.78514451777676,23.95692526766679; 54.79465668256981,23.96436357444537; 54.79857399964162,23.96350327025758; 54.80569753824012,23.95810582333457; 54.80955731342529,23.95542146922642; 54.81307601287124,23.95704345398648; 54.81395629051259,23.94445100075857; 54.81391460848830,23.92926406985729; 54.81333910435475,23.90682590822469; 54.80058340331462,23.88856227475822

6600 FT MSL/GND

Tel.:

 

+370 37 34 59 01, +370 706 76 204, +370 680 67 204

 

 

58.

T58

 

Pilviškiai, Brigados generolo Kazio Veverskio poligonas Kazlų Rūdoje

54.78899500357475,23.57992850215971; 54.80864226682952,23.59082358406215; 54.81943909945463,23.55475211345487; 54.83469490238678,23.50003781759903; 54.81266028616362,23.43461043048722; 54.80594947904707,23.42746024089313; 54.79912847375039,23.41362020830888; 54.79243025100234,23.40021567509197; 54.78778952148305,23.38386542655717; 54.78326984308336,23.37581898466792; 54.77748339299630,23.35864120870528; 54.77580671606231,23.35414522797002; 54.75943787381513,23.35542063654380; 54.75236011232695,23.40364400659064; 54.75256823673617,23.45247151298606; 54.77189091837342,23.51056574378812; 54.78899500357475,23.57992850215971

15000 FT MSL/GND

Tel. +370 343 30 984

 

 

59.

T59

 

 

Telšiai, Pagudonės poligonas

56.09954303838961,22.15826827074118; 56.09326117238463,22.15607775889577; 56.08633130761351,22.16316193605889; 56.08511703306748,22.16073430677562; 56.07740140746776,22.16422238289929; 56.07109424100730,22.16607173511488; 56.06761029410027,22.17209691841742; 56.06339878805124,22.17774551979684; 56.06588915802396,22.18646372645771; 56.06545728908893,22.18930650855804; 56.06699659814451,22.19002886644784; 56.06727109604738,22.20035700543411; 56.06827052671290,22.20455841672206; 56.07184570957118,22.20981667748219; 56.07798989016031,22.20931340575160; 56.08398860257788,22.20427869291734; 56.08642683098964,22.20269237788437; 56.08843009458492,22.20243932705226; 56.08955072097642,22.20272733693135; 56.09012672735091,22.20380312881067; 56.09114064735510,22.20409102398779; 56.09141759456897,22.20403546980102; 56.09372791033652,22.20269454257190; 56.09555127987117,22.20173922540957; 56.09911353312999,22.19986972464051; 56.10132840003438,22.19407807099832; 56.10252060894794,22.17613992441471; 56.09929847688779,22.16340226788487; 56.09954303838961,22.15826827074118

7000 FT MSL/GND

El. p. KASP6R.budetojas@mil.lt,

tel.:

+370 41 54 51 76,

+370 706 78 604

60.

T60

 

Palanga, Klaipėdos pl. 1B

55.85945294262550,21.07110078833263; 55.85959209068972,21.08339004804169; 55.86156893853217,21.08315587356584; 55.86372601544952,21.08118433947198; 55.86552551306776,21.07879485797318; 55.86426916242726,21.07044194193999; 55.85945294262550,21.07110078833263

2000 FT MSL/GND

El. p. ABAOB@mil.lt,

tel. +370 41 59 21 04, 

faks. +370 41 59 21 92

61.

T61

 

Palanga, Vytauto g. 9

55.90378979603420,21.06185456074677; 55.90312945268637,21.05616013242192; 55.90248303957408,21.05277548382944; 55.90213354778606,21.05115428649828; 55.90122750834018,21.04708270489345; 55.89590302952988,21.04882467344649; 55.89615712845716,21.05227698453640; 55.89634577155391,21.05398965099039; 55.89641414892252,21.05722516577870; 55.89697782337661,21.06165169815203; 55.90378979603420,21.06185456074677

2000 FT MSL/GND

El. p. valdymo.centras@mil.lt,

tel. +370 46 31 48 33

62.

T62

 

Pakruojis, Savanorių g. 5

55.97993318312077,23.85749636196037; 55.97212166569173,23.84485302929645; 55.97047489954762,23.84794940460031; 55.96565837641165,23.85576563898426; 55.96584278718353,23.86648732653752; 55.97177350846323,23.87590940790735; 55.97993318312077,23.85749636196037

2000 FT MSL/GND

El. p. 607@mil.lt,

tel.:

+370 421 52 310, +370 682 25 399

63.

T63

 

 

Šakiai, Šaulių g. 28,

54.96030724394008,23.03027809724405; 54.95907725783967,23.03098968774859; 54.95649980587875,23.03415007530598; 54.95730534121967,23.03567305358289; 54.95789812879920,23.03744845751501; 54.95784537104804,23.03906412045604; 54.96039196574385,23.03903537344181; 54.96116522051700,23.03093575161727; 54.96030724394008,23.03027809724405

2000 FT MSL/GND

El. p. kasp.2r.budetojas@mil.lt,

tel.:

+370 706 78 004,

+370 640 08 004

64.

T64

 

Liupkiškių kaimas, Šalčininkų rajonas.

54.25153000000000,25.01544900000000; 54.25115200000000,25.03658300000000; 54.24438200000000,25.03665900000000; 54.23551300000000,25.04010200000000; 54.23164100000000,25.02946500000000; 54.23168300000000,25.02328300000000; 54.23357600000000,25.01489000000000; 54.23741600000000,25.00332400000000; 54.24302000000000,24.99981500000000; 54.25003400000000,25.00581100000000; 54.25221400000000,25.01220600000000.

2000 FT

MSL/GND

El. p. karo.policija@mil.lt,

tel. +370 5 210 3804

65.

T65

Ilgoji g. 18, Ricielių km., Druskininkų savivaldybė, Leipalingio seniūnija

54.08897500000000, 23.96804300000000, 54.08956300000000, 23.97998900000000, 54.08758000000000, 23.98887700000000, 54.07926400000000, 23..99274900000000, 54.07003400000000, 23. 98283800000000, 54.07358200000000, 23.96915400000000, 54.08382100000000, 23.96191400000000

2000 FT

MSL/GND

El. p. kasp.1r.budetojas@mil.lt,   

tel.  8 315 73 321

66.

T66

Pagėgiai, Klaipėdos g. 6

55. 143624,21.896746; 55. 135707,21.919092;

55. 141760,21.892776; 55. 141739,21.917762;

55. 140277,21.893573; 55. 142628,21.916225;

55. 134965,21.894983; 55. 145463,21.909539;

55. 132411,21.901360; 55. 145861,21.905838;

55. 132411,21.909047; 55. 143624,21.896746.

55. 133590,21.911439;

55. 135228,21.915138;

2000 FT MSL/GND

El. p. onfo.bo@mil.lt,
tel. +370 645 07 025;

8    680 62268

67.

T67

Švenčionių sav,

Vidautiškės k. 1A

55. 1204455,26.2220646; 55.1446512,26.2262803;

55.1216648,26.2024650; 55.1403251,26.2289384;

55. 1239608,26. 1887965; 55.1406010,26.2306792;

55. 1295446,26. 1927232; 55.1370641,26.2326908;

55. 1313096,26. 1861545; 55.1375915,26.2366176;

55. 1389146,26. 1961108; 55.1370534,26.2364352;

55. 1411253,26. 1962825; 55. 1360706,26.2344785;

55. 1424039,26.2006947; 55. 1354420,26.2340789;

55. 1428745,26.2001368; 55. 1250053,26.2344235;

55. 1470332,26.2219620; 55. 1204455,26.2220646.

55. 1460123,26.2226889;

2000 FT MSL/GND

El. p. Gintaras.Lapinis@mil.lt,

tel. +370 663 13573

 

____________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-874, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-18, i. k. 2021-23844

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2018 m. liepos 3 d.

įsakymu Nr. V-619

 

 

LEIDIMO VYKDYTI SKRYDŽIUS BEPILOČIAIS ORLAIVIAIS VIRŠ KARINIŲ TERITORIJŲ IR NUSTATYTU ATSTUMU APLINK ŠIAS TERITORIJAS, TAIP PAT LEIDIMO FILMUOTI, FOTOGRAFUOTI AR KITU BŪDU VIZUALIZUOTI KARINES TERITORIJAS SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimo vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais virš karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas, taip pat leidimo filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti karines teritorijas suteikimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja leidimo filmuoti, fotografuoti ar kitaip vizualizuoti karines teritorijas (toliau – leidimas vizualizuoti) ir leidimo bepiločio orlaivio valdytojui vykdyti skrydžius virš karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas (toliau – karinė teritorija) (toliau – leidimas vykdyti skrydį) suteikimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklės), Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklėse, patvirtintose Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 4R-17 „Dėl Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklės), vartojamas sąvokas.

3. Tvarkos aprašo nuostatos dėl karinių teritorijų filmavimo, fotografavimo ar vizualizavimo kitu būdu netaikomos krašto apsaugos sistemos institucijų kariams, žvalgybos pareigūnams, valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, taip pat užsienio valstybių kariams ir karinėms pajėgoms priskirtiems civiliams tarnautojams, dalyvaujantiems Lietuvos Respublikoje tarptautinėse operacijose, pratybose ir kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose. Krašto apsaugos sistemos institucijų kariams, žvalgybos pareigūnams, valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, karinių teritorijų filmavimo, fotografavimo ar kitokio vizualizavimo tvarka nustatoma vidaus tvarkos taisyklėse ar standartinėse veiklos procedūrose. Užsienio valstybių kariams ir karinėms pajėgoms priskirtiems civiliams tarnautojams, dalyvaujantiems Lietuvos Respublikoje tarptautinėse operacijose, pratybose ir kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose, filmuojant, fotografuojant ar kitaip vizualizuojant karines teritorijos taikoma tokia pati tvarka, kaip ir krašto apsaugos sistemos institucijų kariams.

4.  Tvarkos aprašo nuostatos dėl karinių teritorijų filmavimo, fotografavimo ar kitokio vizualizavimo, išskyrus tvarkos aprašo 23 punktą, netaikomos, kai filmuojami, fotografuojami ar kitaip vizualizuojami karinėje teritorijoje (išskyrus Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos valdomose ar naudojamose karinėse teritorijose) vykstantys šventiniai, taip pat kiti krašto apsaugos sistemos institucijų ir jų padalinių organizuojami oficialūs renginiai.

 

II SKYRIUS

LEIDIMO VYKDYTI SKRYDĮ BEPILOČIU ORLAIVIU, IŠSKYRUS BEPILOTĮ VALSTYBĖS ORLAIVĮ, SUTEIKIMO TVARKA

 

5. Jei karinė teritorija, virš kurios planuojama vykdyti bepiločio orlaivio skrydį, patenka į oro erdvės draudžiamas, ribojamas arba pasienio zonas, išduotas leidimas vykdyti bepiločio orlaivio skrydį oro erdvės draudžiamoje, ribojamoje arba pasienio zonoje atitinkamai laikomas leidimu vykdyti skrydį atitinkamos karinės teritorijos dalyje, patenkančioje į šiame punkte nurodytas zonas.

6. Bepiločio orlaivio valdytojas privalo užpildyti paraišką (forma pateikta 1 priede) (toliau šiame skyriuje – paraiška) dėl leidimo vykdyti skrydį išdavimo ir ją pateikti krašto apsaugos sistemos institucijos ar pagrindinio karinio vieneto vadovui arba krašto apsaugos sistemos institucijos ar pagrindinio karinio vieneto vadovo įgaliotam asmeniui (toliau – sprendimą priimantis vadovas), Karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas ribų, virš kurių draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, bei draudžiamų filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti karinių teritorijų sąraše (toliau – Karinių teritorijų sąrašas) nurodytais (pateiktais prie karinių teritorijų, virš kurių planuojama vykdyti bepiločio orlaivio skrydį, nuorodų) kontaktais arba užpildytą paraišką pateikti atvykus į krašto apsaugos sistemos instituciją ar karinį vienetą, kurio teritorijoje planuojama vykdyti bepiločio orlaivio skrydį. 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-874, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-18, i. k. 2021-23844

 

7. Leidimas vykdyti skrydį bepiločiu orlaiviu, išskyrus bepilotį valstybės orlaivį, suteikiamas, jei:

7.1. paraiškoje pateikti visi reikalaujami duomenys;

7.2. bepiločio orlaivio vykdomas skrydis ir skrydžio metu renkama informacija (jei renkama) nekelia grėsmės karinėje teritorijoje esančio personalo, turto, informacijos ir vykdomos veiklos saugumui;

7.3. atitinkamoje teritorijoje nėra bepiločių orlaivių skrydžių vykdymui nustatytų kitų draudimų; 

7.4. pareiškėjas sutinka su paraiškos 8 ir 9 punktuose nurodytomis sąlygomis (kai bepiločio orlaivio skrydžio vykdymo metu planuojama rinkti informaciją).

8. Sprendimą dėl leidimo vykdyti bepiločio orlaivio skrydį išdavimo ar neišdavimo priima sprendimą priimantis vadovas per kuo trumpesnį laiką, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą informuojamas bepiločio orlaivio valdytojas  paraiškoje nurodytais kontaktais.

9. Leidimas skristi įsigalioja sprendimą priimančiam vadovui įrašius atitinkamas žymas paraiškoje.

10. Suteikdamas leidimą skristi sprendimą priimantis vadovas:

10.1. nustato skrydžio maršrutą;

10.2. turi teisę nustatyti:

10.2.1. papildomas skrydžio sąlygas;

10.2.2. informacijos rinkimo priemones, kurios sumontuojamos bepilotyje orlaivyje;

10.2.3. aplinkybes, kada valdytojas privalo nutraukti skrydį;

10.2.4. skrydžio metu surinktos informacijos sprendimą priimančio vadovo paskirtam asmeniui (toliau – atsakingas asmuo) pateikimo būdą ir sąlygas (jei tai yra būtina).

11. Bepiločio orlaivio valdytojas, gavęs leidimą vykdyti skrydį bepiločiu orlaiviu virš karinių teritorijų, privalo:

11.1. sudaryti sąlygas atsakingam asmeniui prieš skrydį apžiūrėti bepilotį orlaivį, pateikti jam asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, susijusius su leidime vykdyti skrydį bepiločiu orlaiviu nurodytų duomenų patikrinimu, taip pat sudaryti sąlygas atsakingam asmeniui stebėti bepiločio orlaivio skrydį;

11.2. laikytis Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklėse ir Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklėse nustatytų reikalavimų, taip pat leidime nurodytų skrydžio sąlygų ir saugumo reikalavimų;

11.3. vykdyti atsakingo asmens nurodymus, susijusius su vykdomu bepiločio orlaivio skrydžiu virš karinės teritorijos;

11.4. gavus nurodymą nutraukti skrydį užtikrinti, kad bepilotis orlaivis nedelsiant paliktų karinę teritoriją atsakingo asmens nustatytu maršrutu, o jei maršrutas nenustatytas – trumpiausiu saugiu maršrutu;

12. jei bepilotyje orlaivyje yra sumontuota informacijos rinkimo įranga ir nustatytas  tvarkos aprašo 10.2.4 papunktyje reikalavimas, bepiločio orlaivio valdytojas, pabaigęs vykdyti skrydį, turi nedelsdamas pateikti atsakingam asmeniui bepilotyje orlaivyje sumontuotos informacijos rinkimo įrangos skrydžio virš karinės teritorijos metu surinktą informaciją.

13. Atsakingas asmuo turi teisę:

13.1. neleisti vykdyti skrydžio bepiločiu orlaiviu, jei skrydžio organizavimo metu nustatomas neatitikimas su leidime nurodytais duomenimis;

13.2. instruktuoti dėl leidime nurodytų skrydžio vykdymo bepiločiu orlaiviu apribojimų;

13.3. bepiločio orlaivio skrydžio metu stebėti, kaip vykdomas skrydis, ir kontroliuoti, kaip laikomasi leidime nustatytų reikalavimų;

13.4. nedelsdamas nurodyti nutraukti skrydį, jei bepiločio orlaivio skrydžio metu nesilaikoma leidime nustatytų reikalavimų;

13.5. patikrinti bepilotyje orlaivyje sumontuotų informacijos rinkimo įrenginių surinktą informaciją, jei yra taikomas tvarkos aprašo 10.2.4 papunktyje nurodytas reikalavimas;

13.6. paimti krašto apsaugos sistemos institucijos ar karinio vieneto žinion bepilotyje orlaivyje sumontuotų informacijos rinkimo įrenginių surinktą informaciją, kuri gali kelti grėsmę karinėje teritorijoje esančio personalo, turto, informacijos ir vykdomos veiklos saugumui, ir ją pašalinti iš įrenginio. Sprendimą priimantis vadovas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų priima sprendimą dėl paimtos informacijos grąžinimo bepiločio orlaivio valdytojui, jos sunaikinimo, kai asmuo sutinka dėl informacijos sunaikinimo, ar paimtos informacijos saugojimo, iki bus galima ją grąžinti.

14. Jeigu bepiločio orlaivio valdytojas nesutinka leisti patikrinti bepilotyje orlaivyje sumontuotų informacijos rinkimo įrenginių surinktos informacijos ar atsisako pašalinti surinktą informaciją, kai to reikalaujama tvarkos aprašo 13.6 papunktyje nustatytu atveju, iš bepiločio orlaivio valdytojo paimami įrenginiai su surinkta informacija, taip pat surenkama medžiaga apie įvykį ir perduodama Lietuvos kariuomenės Karo policijai.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO VYKDYTI SKRYDĮ BEPILOČIU VALSTYBĖS  ORLAIVIU  SUTEIKIMO  TVARKA

 

15. Bepiločio valstybės orlaivio valdytojas apie poreikį vykdyti skrydžius virš karinės teritorijos privalo informuoti sprendimą priimantį vadovą ar jo įgaliotą asmenį prieš planuojamą skrydį, bet ne vėliau kaip likus 30 min. iki įskridimo į karinę teritoriją, Karinių teritorijų sąraše nurodytais kontaktais.

16. Bepiločio valstybės orlaivio valdytojas, pateikdamas informaciją apie planuojamą skrydį karinėje teritorijoje, nurodo:

16.1. bepiločio orlaivio duomenis;

16.2. planuojamą įskridimo į karinę teritoriją ir išskridimo iš jos laiką ir vietą;

16.3. skrydžio karinėje teritorijoje planą;

16.4. jei planuojama tūpti (kilti) karinėje teritorijoje – tūpimo (kilimo) vietas, laiką;

16.5. bepiločio valstybės orlaivio valdytojo kontaktinius duomenis (jei reikalaujama).

17. Bepiločio valstybės orlaivio valdytojui pateikus informaciją laikoma, kad išduotas leidimas vykdyti skrydį, išskyrus atvejus, kai sprendimą priimantis vadovas, įvertinęs grėsmes karinėje teritorijoje esančiam personalui, turtui, informacijai ir vykdomos veiklos saugumui, priima sprendimą neleisti vykdyti bepiločio valstybės orlaivio skrydžio arba skrydžio vykdymą atidėti kitam lakotarpiui. Apie priimtą sprendimą nedelsiant informuojamas bepiločio valstybės orlaivio valdytojas.


 

IV SKYRIUS

LEIDIMO VIZUALIZUOTI SUTEIKIMO TVARKA

 

18. Tvarkos aprašo II skyriuje nenumatytais atvejais asmuo, pageidaujantis filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti karinę teritoriją (toliau – pareiškėjas), pateikia užpildytą paraišką (forma pateikta 2 priede) (toliau šiame skyriuje – paraiška) Karinių teritorijų sąraše nurodytais (pateiktais prie karinių teritorijų, kurias ketinama vizualizuoti, nuorodų) kontaktais.

19. Sprendimą dėl leidimo vizualizuoti išdavimo ar neišdavimo priima sprendimą priimantis vadovas per kuo trumpesnį laiką, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas paraiškoje nurodytais kontaktais.

20. Leidimas vizualizuoti suteikiamas, jei:

20.1. paraiškoje pateikiami visi reikalaujami duomenys;

20.2. filmavimas, fotografavimas ar vizualizavimas kitu būdu nekelia grėsmės karinėje teritorijoje esančio personalo, turto, informacijos ir vykdomos veiklos saugumui;

20.3. pareiškėjas sutinka su paraiškos 5 ir 6 punktuose nurodytomis sąlygomis.

21. Leidimas vizualizuoti įsigalioja sprendimą priimančiam vadovui atlikus atitinkamas žymas paraiškoje.

22.  Suteikdamas leidimą vizualizuoti sprendimą priimantis vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę nustatyti:

22.1. karinėje teritorijoje esančius objektus ar karinės teritorijos dalis, kurias draudžiama filmuoti, fotografuoti ar kitaip vizualizuoti (jei tai kelia grėsmę personalui, įslaptintos informacijos ir vykdomos veiklos saugumui); 

22.2. aplinkybes, kada pareiškėjas privalo nutraukti karinės teritorijos filmavimą, fotografavimą ar jos vizualizavimą kitu būdu.

23. Asmuo, filmuojantis, fotografuojantis ar kitaip vizualizuojantis karinę teritoriję, už karinės teritorijos apsaugą atsakingiems asmenims pareikalavus privalo leisti susipažinti su surinkta vizualia informacija ir, jei surinkta informacija gali kelti grėsmę karinėje teritorijoje esančio personalo, turto, informacijos ar vykdomos veiklos saugumui, leisti ją ar jos dalį paimti krašto apsaugos sistemos institucijos ar karinio vieneto žinion ir ją pašalinti iš įrenginio. Sprendimą priimantis vadovas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų priima sprendimą dėl paimtos informacijos grąžinimo asmeniui, jos sunaikinimo, kai asmuo sutinka dėl informacijos sunaikinimo ar paimtos informacijos saugojimo, iki bus galima ją grąžinti. 

24. Jeigu asmuo atsisako vykdyti už karinės teritorijos apsaugą atsakingų asmenų reikalavimus, nustatytus tvarkos aprašo 23 punkte, iš asmens paimami įrenginiai su surinkta informacija, taip pat surenkama medžiaga apie įvykį ir perduodama Lietuvos kariuomenės Karo policijai.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Sprendimas neišduoti leidimo skristi ar vizualizuoti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo priimto sprendimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

26. Asmenims,  neteisėtai vykdantiems bepiločių orlaivių skrydžius virš karinių teritorijų arba nustatytu atstumu iki jų arba filmuojantiems, fotografuojantiems ar kitaip vizualizuojantiems karines teritorijas, arba perduodantiems gautą vaizdinę informaciją kitiems asmenims, taikoma administracinė atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka.

 

_________________________

 

Leidimo vykdyti skrydžius bepiločiais

orlaiviais virš karinių teritorijų ir

nustatytu atstumu aplink šias teritorijas,

taip pat leidimo filmuoti, fotografuoti

ar kitu būdu vizualizuoti karines

teritorijas suteikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Paraiškos dėl leidimo vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais virš karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas forma)

 

PARAIŠKA

DĖL LEIDIMO VYKDYTI SKRYDŽIUS BEPILOČIAIS ORLAIVIAIS VIRŠ KARINIŲ TERITORIJŲ IR NUSTATYTU ATSTUMU APLINK ŠIAS TERITORIJAS SUTEIKIMO

 

____________________________*                                                                 Nr. ___________

(paraiškos pildymo data ir laikas)                                                                                                                           *

(vietovė)

Bepiločio orlaivio valdytojo kontaktiniai duomenys:

Adresas: *

Tel.*

Elektroniniai kontaktiniai duomenys sprendimui perduoti       ______________*

(faks., el. paštas ar kt.)

 

1._______________________________________________________________________ *

(bepiločio orlaivio priklausomybė, tipas (markė), masė, registravimo ženklas (jeigu suteiktas))

2._______________________________________________________________________ *

(bepiločio orlaivio valdytojo vardas ir pavardė, licencijos Nr. (jeigu suteiktas))

3._______________________________________________________________________ *

(skrydžio data, pradžios ir pabaigos laikas)

4. ______________________________________________________________________________*

(pakilimo / nusileidimo vieta ir skrydžio maršrutas, karinės teritorijos numeris)

5._______________________________________________________________________________*

(orlaivyje įrengta / naudojama įranga)

6._______________________________________________________________________________*

(skrydžio tikslas)

7. _______________________________________________________________________________*

(Jei bus renkama informacija, nurodyti, kokia informacija ir kokiomis priemonėmis bus renkama, taip pat kokiam tikslui bus naudojama.)

Paraiškos 8 ir 9 punktai pildomi, jei bepiločio orlaivio skrydžio metu bus renkama informacija:

už karinės teritorijos saugumą atsakingam asmeniui pareikalavus 
pateikti filmavimo, fotografavimo ar kitokio vizualizavimo metu surinktą informaciją.
8. Sutinku/ nesutinku

(norimą langelį pažymėti)

 

____________________                                                                      (pareiškėjo vardas ir pavardė, parašas)

kad surinkta informacija, kelianti grėsmę karinėje teritorijoje esančio personalo, turto, informacijos ir vykdomos veiklos saugumui, be išlygų bus pašalinta iš įrenginio.

9. Sutinku/ nesutinku,

(norimą langelį pažymėti)                                                                        

 

 

____________________                                                              (pareiškėjo vardas ir pavardė, parašas) 

 

Esu informuotas, kad, siekiant priimti sprendimą dėl leidimo išdavimo, įgalioti subjektai tikrins mane, rinks, gaus ir tvarkys reikiamus duomenis apie mane iš valstybės registrų (kadastrų), klasifikatorių ir kitų duomenų bankų, taip pat kitą informaciją apie mane iš juridinių ar fizinių asmenų ir užsienio institucijų.

 

____________________________

(bepiločio orlaivio valdytojo parašas) *

 

Suteikiu leidimą vykdyti skrydį virš karinės teritorijos.          _____________________________

(Suteikiant leidimą įrašomos skrydžio vykdymo sąlygos ir apribojimai.)   (asmens, išdavusio leidimą, vardas ir pavardė, parašas, data)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Nesuteikiu leidimo vykdyti skrydį virš karinės teritorijos.   _____________________________ 

(Nurodomos leidimo nesuteikimo priežastys.)               (asmens, neišdavusio leidimo, vardas ir pavardė, parašas, data)

____________________________________________________________________________

 

Pastaba. * Užpildyti privaloma.

 

 

Leidimo vykdyti skrydžius bepiločiais

orlaiviais virš karinių teritorijų ir

nustatytu atstumu aplink šias teritorijas,

taip pat leidimo filmuoti, fotografuoti

ar kitu būdu vizualizuoti karines

teritorijas suteikimo  tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Paraiškos dėl leidimo filmuoti, fotografuoti ar kitaip vizualizuoti karinę teritoriją

forma)

 

PARAIŠKA

DĖL LEIDIMO FILMUOTI, FOTOGRAFUOTI AR KITAIP VIZUALIZUOTI KARINĘ TARITORIJĄ SUTEIKIMO

 

_______________________ *                                                                          Nr.     

(paraiškos pildymo data ir laikas)                                                                                                                                    *

(vietovė)

Pareiškėjo kontaktiniai duomenys:

Adresas:  _____________ *

Tel.         ______________*      

Elektroniniai kontaktiniai duomenys sprendimui perduoti       ______________*

(faks., el. paštas ar kt.)

 

1._______________________________________________________________________ *

(objektai, teritorijos, kuriuos norima fotografuoti, filmuoti ar kitaip vizualizuoti)

2._______________________________________________________________________ *

(filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti skirto įrenginio tipas (modelis), kiti parametrai)

3._______________________________________________________________________ *

(filmavimo, fotografavimo ar kitokio vizualizavimo pradžios ir pabaigos laikas)

4. ______________________________________________________________________________*

(nurodyti tikslą ir kam bus naudojama informacija)

 

už karinės teritorijos saugumą atsakingam asmeniui pareikalavus 
pateikti filmavimo, fotografavimo ar kitokio vizualizavimo metu surinktą informaciją.
5. Sutinku / nesutinku

(norimą langelį pažymėti)

 

____________________         

(pareiškėjo vardas ir pavardė, parašas)         

 

kad surinkta informacija, kelianti grėsmę karinėje teritorijoje esančio personalo, turto, informacijos ir vykdomos veiklos saugumui,  be išlygų bus pašalinta iš įrenginio.6. Sutinku / nesutinku,

(norimą langelį pažymėti)

 

 

____________________         

(pareiškėjo vardas ir pavardė, parašas)         

 

Esu informuotas, kad, siekiant priimti sprendimą dėl leidimo išdavimo, įgalioti subjektai tikrins mane, rinks, gaus ir tvarkys reikiamus duomenis apie mane iš valstybės registrų (kadastrų), klasifikatorių ir kitų duomenų bankų, taip pat kitą informaciją apie mane iš juridinių ar fizinių asmenų ir užsienio institucijų.

 

____________________*                                                         __________________*

(pareiškėjo vardas ir pavardė)                                                                (pareiškėjo parašas)

 

 

 

Suteikiu leidimą filmuoti, fotografuoti ar kitaip vizualizuoti karinę teritoriją.                                                                   

(Suteikiant leidimą įrašomi apribojimai dėl filmavimo,           (asmens, išdavusio leidimą, vardas ir pavardė, parašas, data)

fotografavimo ar kitokio vizualizavimo karinėje teritorijoje.)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Nesuteikiu leidimo filmuoti, fotografuoti ar kitaip vizualizuoti karinės teritorijos.

Nurodomos leidimo nesuteikimo priežastys.                 (asmens, neišdavusio leidimo, vardas ir pavardė, parašas, data)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Pastaba. * Užpildyti privaloma.

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-874, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-18, i. k. 2021-23844

Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-619 „Dėl Karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas ribų, virš kurių draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, bei draudžiamų filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti karinių teritorijų sąrašo ir Leidimo vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais virš karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas, taip pat leidimo filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti karines teritorijas suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo