Suvestinė redakcija nuo 2017-10-27 iki 2017-11-03

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-04-20, i. k. 2015-06029

 

Nauja redakcija nuo 2017-10-27:

Nr. 3D-675, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-26, i. k. 2017-16816

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, ATRANKOS KOMITETŲ SUDARYMO

 

2015 m. balandžio 20 d. Nr. 3D-287

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“,

s u d a r a u  Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) priemones, atrankos komitetus:

1. I komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Parama investicijoms į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ teikti:

Saulius Savickis – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Rimantas Krasuckis – Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius, komiteto pirmininko pavaduotojas;

Alvydas Aleksandravičius – Lietuvos šiltnamių asociacijos direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Donatas Montvila, Lietuvos šiltnamių asociacijos valdybos pirmininkas);

Vincas Antanas Andriuškevičius – ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Remigijus Bagdonas, ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vyriausiasis specialistas);

Algis Baravykas – Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius (narys stebėtojas);

Simonas Barzda – Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos valdybos narys (narys stebėtojas) (jo nesant – Mindaugas Petkevičius, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių valdybos narys);

Zofija Cironkienė – Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Algimantas Morkūnas, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininko pavaduotojas);

Sigitas Dimaitis – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų direktorius (jo nesant – Aušra Žliobaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja);

Julius Grašys – Lietuvos sėklininkystės asociacijos direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Vytautas Ruzgas, Lietuvos sėklininkystės asociacijos tarybos pirmininkas);

Aušra Grygalienė – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėja (jos nesant – Inga Miknevičiūtė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus patarėja);

Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfedaracijos generalinio direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Vytautas Šenavičius, Lietuvos verslo konfedaracijos Agroverslo komisijos pirmininkas);

Milda Jusienė – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;

Eglė Kairienė – ŽŪM Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Jolanta Armanavičienė, ŽŪM Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Dalia Kavoliūnienė – ŽŪM Vidaus audito departamento direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Artūras Ugenskas, ŽŪM Vidaus audito departamento direktoriaus pavaduotojas);

Rimantas Kubiliūnas – Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Lilija Teresė Šermukšnienė, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkė);

Rasa Kiūdytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Alma Valskytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Aušrys Macijauskas – Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Ignas Jankauskas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos administracijos vadovas);

Mindaugas Palionis – ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas;

Audrius Penkauskas – ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento direktoriaus pavaduotojas;

Evaldas Pranckevičius – ŽŪM Ekonomikos departamento Ekonominės analizės skyriaus vedėjas (jo nesant – Zita Spūdytė, ŽŪM Ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vyriausioji specialistė);

Vaidotas Prusevičius – ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vedėjas (jo nesant – Gediminas Vagonis, ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vyriausiasis specialistas);

Jonas Pupius – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas;

Dalia Ruščiauskienė – Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Egidijus Mackevičius, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius);

Jonas Sviderskis – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas);

Vytautas Tėvelis – Lietuvos paukštininkystės asociacijos prezidentas (narys stebėtojas);

Virmantė Voinilko – ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Rosita Pletienė, ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė).

2. II komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Parama investicijoms į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ teikti:

Saulius Savickis – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Rimantas Krasuckis – Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius, komiteto pirmininko pavaduotojas;

Danukas Arlauskas – Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Gintas Umbrasas, Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidiumo narys);

Jolanta Armanavičienė – ŽŪM Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Eglė Kairienė, ŽŪM Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Olga Celova – Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėja (jos nesant – Živilė Bilotienė, Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vyriausioji specialistė);

Zofija Cironkienė – Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Martynas Laukaitis, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas);

Julius Grašys – Lietuvos sėklininkystės asociacijos direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Vytautas Ruzgas, Lietuvos sėklininkystės asociacijos tarybos pirmininkas);

Aušra Grygalienė – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėja (jos nesant – Inga Miknevičiūtė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus patarėja);

Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfedaracijos generalinio direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Vytautas Šenavičius, Lietuvos verslo konfedaracijos Agroverslo komisijos pirmininkas);

Vygantas Katkevičius – ŽŪM Ekonomikos departamento direktorius (jo nesant – Evaldas Pranckevičius, ŽŪM Ekonomikos departamento Ekonominės analizės skyriaus vedėjas);

Rasa Kiūdytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Giedrė Puidokienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Audrius Kunigėlis – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Milda Jusienė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė);

Jonas Lisauskas – ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas;

Vaida Lisauskienė – ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Virmantė Voinilko, ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Aušrys Macijauskas – Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Ignas Jankauskas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos administracijos vadovas);

Mindaugas Palionis, ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas;

Audrius Penkauskas – ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento direktoriaus pavaduotojas;

Agnius Rudminas – Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Dalia Ruščiauskienė – Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos direktorė (narė stebėtoja);

Jonas Sviderskis – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas);

Lilija Tepelienė – ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriaus vedėja (jos nesant – Rasa Baranauskienė, ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriaus patarėja, arba Vidmantas Ašmonas, ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Augalininkystės skyriaus vedėjas);

Vytautas Tėvelis – Lietuvos paukštininkystės asociacijos prezidentas (narys stebėtojas);

Artūras Ugenskas – ŽŪM Vidaus audito departamento direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Dalia Kavoliūnienė, ŽŪM Vidaus audito departamento direktorė);

Aušra Žliobaitė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Modestas Rezgys, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus teisininkas).

3. III komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonę „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ teikti:

Artūras Bagdanovas – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Jurgita Stakėnienė – Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Kaimo plėtros departamento direktorė, komiteto pirmininko pavaduotoja (jos nesant – Mindaugas Palionis, ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas);

Jolanta Armanavičienė – ŽŪM Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Eglė Kairienė, ŽŪM Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Vidmantas Ašmonas – ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Augalininkystės skyriaus vedėjas (jo nesant – Jonas Lisauskas, ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas);

Zofija Cironkienė – Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Martynas Laukaitis, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas);

Jolanta Čironienė – ŽŪM Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Sonata Graibuvienė, ŽŪM Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vyriausioji specialistė);

Antanas Drungilas – Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyresnysis specialistas (jo nesant – Rūta Žukauskaitė, – Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė);

Zita Duchovskienė – ŽŪM Ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vedėja (jos nesant – Skirmantė Smalskytė, ŽŪM Ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vyriausioji specialistė);

Lina Gumbrevičienė – Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Jūratė Spruntulienė, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Mokymo ir akreditavimo skyriaus specialistė);

Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfedaracijos generalinio direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Vytautas Šenavičius, Lietuvos verslo konfedaracijos Agroverslo komisijos pirmininkas);

Saulius Jasius – ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas (jo nesant – Jonas Lisauskas, ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas);

Sonata Kisielienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Sigitas Dimaitis, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų direktorius);

Rasa Kiūdytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Alma Valskytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Nerijus Kupstaitis – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas (jo nesant – Donatas Vaikasas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas);

Aušrys Macijauskas – Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Ignas Jankauskas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos administracijos vadovas);

Sigitas Miškinis – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Nomeda Padvaiskaitė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausioji specialistė);

Vaidotas Prusevičius – ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vedėjas (jo nesant – Lina Šimonienė, ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vyriausioji specialistė);

Rūta Slidžiauskaitė – ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Aurelijus Mačiulaitis, ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas);

Jonas Sviderskis – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas);

Jonas Talmantas – Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Lilija Teresė Šermukšnienė, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkė);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais);

Regina Voverytė-Šimkienė – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vedėja (jos nesant – Sigitas Miškinis, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas).

4. IV komitetą – išvadoms dėl viensektorių kaimo vietovių vietos plėtros strategijų, teikiamų tvirtinti pagal Programos priemonę „Leader“, ir dvisektorių kaimo vietovių, žvejybos ir akvakultūros vietos plėtros strategijų, teikiamų tvirtinti pagal Programos priemonę „Leader“ ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, ir išvadoms dėl teritorinio bei tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų     pagal Programos priemonės „Leader“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, teikti:

Rolandas Taraškevičius – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Jurgita Stakėnienė – Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Kaimo plėtros departamento direktorė, komiteto pirmininko pavaduotoja (jos nesant – Mindaugas Palionis, ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas);

Danukas Arlauskas – Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas)  (jo nesant  –  Gintas  Umbrasas,  Lietuvos  darbdavių  konfederacijos  prezidiumo  narys);

Renata  Baltrušienė –  Lietuvos  Respublikos  žemės  ūkio  rūmų  Žemės  ūkio  technologijų skyriaus l. e. p. vedėja (narė  stebėtoja)  (jos nesant –  Aušra Žliobaitė,  Lietuvos  Respublikos                žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja);

Jolanta Čironienė – ŽŪM Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Goda Grebelienė,  ŽŪM Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vyriausioji specialistė);

Lina Gumbrevičienė – Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Tomas Didžiulis, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Vietos plėtros ir LEADER skyriaus vedėjas);

Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfedaracijos generalinio direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Alina Adomaitytė, Lietuvos verslo konfedaracijos Agroverslo komisijos narė);

Violeta Jankauskienė – Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė, Vietos veiklos grupių  tinklo  pirmininkė  (narė stebėtoja)  (jos nesant –  Nijolė Tirevičienė,  Tauragės  rajono  vietos veiklos grupės pirmininkė);

Ilona Javičienė – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja (jos nesant – Jolita Banytė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė);

Eglė Kairienė – ŽŪM Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Jolanta Armanavičienė, ŽŪM Finansų ir  biudžeto  departamento  Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Rasa  Kiūdytė – Nacionalinės  mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Giedrė Puidokienė,  Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

 

Giedrė Kornijenkienė – ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Rosita Pletienė, ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Jadvyga Lisevičiūtė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Dovilė Maliauskienė, Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Sigutė Mečkovskienė – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Snieguolė Valiulienė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė);

Jūratė Masiulienė – ŽŪM Žuvininkystės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja (jos nesant – Gintarė Zajankauskaitė, ŽŪM Žuvininkystės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Juozas Meldžiukas – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojas;

Laura Perevičiūtė – Finansų ministerijos Europos Sąjungos investicijų departamento Europos socialinio fondo investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;

Kristina Sabaliauskienė – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Ana Surudo, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Milda Saudargė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė;

Povilas Saulevičius – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininko pavaduotojas (narys stebėtojas);

Arūnas Survila – Nacionalinio socialinės integracijos instituto programų vadovas (narys stebėtojas) (jo nesant – Monika Stankevičiūtė, Nacionalinio socialinės integracijos instituto programos „NVO Avilys“ koordinatorė);

Arūnas Svitojus – Baltijos labdaros fondo direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Paulius Svitojus, Baltijos labdaros fondo Projektų koordinatorius);

Ona Šakalienė – Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Giedrė Šarkutė-Stončienė, Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vyriausioji specialistė;

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais (narys stebėtojas) (jo nesant – Aleksandras Tiaškevičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas teisės klausimais);

Jolanta Vaičiūnienė – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Andrėja Chursiakaitė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė);

Inga Venciulytė – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja;

Arvydas Žiogas – Žuvininkystės vietos veiklos grupių tinklo pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Egidijus Narevičius, Žuvininkystės vietos veiklos grupių tinklo atstovas).

5. V komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“ teikti:

Artūras Bogdanovas – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Jurgita Stakėnienė – Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Kaimo plėtros departamento direktorė, komiteto pirmininko pavaduotoja (jos nesant – Mindaugas Palionis, ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas);

Giedrė Andriuškevičė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reiklų ministerijos Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Ramunė Abromavičienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reiklų ministerijos Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Jolanta Armanavičienė – ŽŪM Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Eglė Kairienė, ŽŪM Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Renata Baltrušienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Žemės ūkio technologijų skyriaus l. e. p. vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Aušra Žliobaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja);

Jolanta Čironienė – ŽŪM Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Gytė Kilienė, ŽŪM Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vyriausioji specialistė);

Zita Dubickienė – Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento direktoriaus pavaduotoja (jos nesant – Gražvydas Jakubauskas, Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktorius);

Saulius Jasius – ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas (jo nesant – Jonas Lisauskas, ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas);

Ilona Javičienė – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja (jos nesant – Snieguolė Valiulienė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė);

Alvyda Kazakevičiūtė-Staniūnaitienė – Trakų krašto vietos veiklos grupės pirmininkė (narė stebėtoja) (jos nesant – Janina Augustinavičienė, Kaišiadorių rajono vietos veiklos pirmininkė);

Rasa Kiūdytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Giedrė Puidokienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Audrius Penkauskas – ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento direktoriaus pavaduotojas;

Rosita Pletienė – ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Aurelijus Mačiulaitis, ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas Kaimo ir teritorijų planavimo klausimais (narys stebėtojas) (jo nesant – Vida Ablingienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja savivaldybių administravimo klausimais);

Andrius Valickas – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento vyresnysis patarėjas (jo nesant – Irmina Kalimbet, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Inga Venciulytė – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja (jos nesant – Sigutė Mečkovskienė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė);

Aivaras Vilkelis – viešosios įstaigos Kelių ir transporto tyrimo instituto Strateginių tyrimų skyriaus viršininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Regina Šolienė, viešosios įstaigos Kelių ir transporto tyrimo instituto Strateginių tyrimų skyriaus inžinierė).

6. VI komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ teikti:

Artūras Bogdanovas – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Jurgita Stakėnienė – Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Kaimo plėtros departamento direktorė, komiteto pirmininko pavaduotoja (jos nesant – Mindaugas Palionis, ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas);

Jolanta Armanavičienė – ŽŪM Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Eglė Kairienė, ŽŪM Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Algis Gaižutis – Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Mindaugas Šilininkas, Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininko pavaduotojas);

Aušra Grygalienė – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėja (jos nesant – Inga Miknevičiūtė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus patarėja);

Aušra Kalantaitė – ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento direktoriaus pavaduotoja (jos nesant – Alina Šileikienė, ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos skyriaus patarėja);

Rasa Kiūdytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Giedrė Puidokienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Nerijus Kupstaitis – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas (jo nesant – Donatas Vaikasas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas);

Aurelijus Mačiulaitis – ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas (jo nesant – Giedrė Kornijenkienė, ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Dalia Rutkauskaitė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė);

Darius Stonis – Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas (jo nesant – Raimundas Peleckas, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Artūras Ugenskas – ŽŪM Vidaus audito departamento direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Dalia Kavoliūnienė, ŽŪM Vidaus audito departamento direktorė).

7. VII komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ teikti:

Rolandas Taraškevičius – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Jurgita Stakėnienė – Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Kaimo plėtros departamento direktorė, komiteto pirmininko pavaduotoja (jos nesant – Mindaugas Palionis, ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas);

Jolanta Armanavičienė – ŽŪM Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Eglė Kairienė, ŽŪM Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Algis Gaižutis – Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Mindaugas Šilininkas, Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininko pavaduotojas);

Aušra Grygalienė – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėja (jos nesant – Inga Miknevičiūtė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus patarėja);

Aušra Kalantaitė – ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento direktoriaus pavaduotoja (jos nesant – Alina Šileikienė, ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos skyriaus patarėja);

Rasa Kiūdytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Giedrė Puidokienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Giedrė Kornijenkienė – ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Rosita Pletienė, ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Nerijus Kupstaitis – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas (jo nesant – Donatas Vaikasas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas);

Dalia Rutkauskaitė – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;

Darius Stonis – Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas (jo nesant – Raimundas Peleckas, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Artūras Ugenskas – ŽŪM Vidaus audito departamento direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Dalia Kavoliūnienė, ŽŪM Vidaus audito departamento direktorė).

8. VIII komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“ teikti:

Rolandas Taraškevičius – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Jurgita Stakėnienė – Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Kaimo plėtros departamento direktorė, komiteto pirmininko pavaduotoja (jos nesant – Mindaugas Palionis, ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas);

Danukas Arlauskas – Lietuvos  darbdavių konfederacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas)  (jo nesant –  Gintas  Umbrasas,  Lietuvos   darbdavių  konfederacijos  prezidiumo  narys);

Lina Bukauskienė – Tradicinių amatų centrų asociacijos pirmininkė (narė stebėtoja);

Antanas Drungilas – Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento skyriaus vyresnysis specialistas (jo nesant – Rūta Žukauskaitė, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė);

Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfedaracijos generalinio direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Vytautas Šenavičius, Lietuvos verslo konfedaracijos Agroverslo komisijos pirmininkas);

Saulius Jasius – ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas (jo nesant – Jonas Lisauskas, ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas);

Eglė Kairienė – ŽŪM Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Jolanta Armanavičienė, ŽŪM Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Rasa Kiūdytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Giedrė Puidokienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Jadvyga Lisevičiūtė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Dovilė Maliauskienė, Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Aurelijus Mačiulaitis – ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas (jo nesant – Vaida Lisauskienė, ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Jonas Rudzinskas – Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas (narys stebėtojas);

Artūras Ugenskas – ŽŪM Vidaus audito departamento direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Dalia Kavoliūnienė, ŽŪM Vidaus audito departamento direktorė);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas Kaimo ir teritorijų planavimo klausimais (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas);

Diana Varnaitė – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė (jos nesant – Bronislava Raupėnienė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vedėja);

Regina Voverytė-Šimkienė – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vedėja (jos nesant – Eglė Martinkienė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausioji specialistė).

9. IX komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ teikti:

Artūras Bogdanovas – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Jurgita Stakėnienė – Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Kaimo plėtros departamento direktorė, komiteto pirmininko pavaduotoja (jos nesant – Mindaugas Palionis, ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas);

Jolanta Armanavičienė – ŽŪM Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Eglė Kairienė, ŽŪM Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfedaracijos generalinio direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Alina Adomaitytė, Lietuvos verslo konfedaracijos Agroverslo komisijos narė);

Saulius Jasius – ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas (jo nesant – Jonas Lisauskas, ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas);

Rasa Kiūdytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Giedrė Puidokienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Audrius Kunigėlis – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Aušra Grygalienė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėja);

Vaida Lisauskienė – ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jo nesant – Rūta Slidžiauskaitė, ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Aušrys Macijauskas – Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Ignas Jankauskas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos administracijos vadovas);

Julius Mačiulaitis – VĮ Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus inžinierius inspektorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Antanas Gudaitis, VĮ Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus vadovas);

Antanas Maziliauskas – Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Algis Kvaraciejus, Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanas);

Algirdas Sereika – ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento direktorius (jo nesant – Audrius Penkauskas, ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento direktoriaus pavaduotojas);

Artūras Ugenskas – ŽŪM Vidaus audito departamento direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Dalia Kavoliūnienė, ŽŪM Vidaus audito departamento direktorė);

Vilimantas Vaičiukynas – Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos prezidentas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Račas, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos vicepirmininkas);

Vaidas Vitukynas – ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vedėjas (jo nesant – Rimantas Dambrauskas, ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vyriausiasis specialistas);

Aušra Žliobaitė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Modestas Rezgys, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus teisininkas).

10. X komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama verslo pradžiai kaimo vietovėse“ ir veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ teikti:

Irena Lankauskienė – Žemės ūkio ministerijos patarėja, komiteto pirmininkė;

Jurgita Stakėnienė – Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Kaimo plėtros departamento direktorė, komiteto pirmininko pavaduotoja (jos nesant – Mindaugas Palionis, ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas);

Danukas Arlauskas – Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Vaidotas Levickis, Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas);

Olga Celova – Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėja (jos nesant – Živilė Bilotienė, Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vyriausioji specialistė);

Jolanta Čironienė – ŽŪM Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Goda Grebelienė, ŽŪM Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vyriausioji specialistė);

Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfedaracijos generalinio direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Alina Adomaitytė, Lietuvos verslo konfedaracijos Agroverslo komisijos narė);

Violeta Jankauskienė – Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė, Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė (narė stebėtoja) (jos nesant – Alvyda Kazakevičiūtė-Staniūnaitienė, Trakų rajono Vietos veiklos grupės pirmininkė);

Ilona Javičienė – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja (jos nesant – Andrėja Chursiakaitė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė);

Eglė Kairienė – ŽŪM Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Jolanta Armanavičienė, ŽŪM Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Vygantas Katkevičius – ŽŪM Ekonomikos departamento direktorius (jo nesant – Skirmantė Smalskytė, ŽŪM Ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vyriausioji specialistė);

Rasa Kiūdytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Giedrė Puidokienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Aurelijus Mačiulaitis – ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas (jo nesant – Virmantė Voinilko, ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Sigutė Mečkovskienė – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Jolanta Vaičiūnienė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė);

Jolanta Miloš – viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ Smulkiojo ir vidutinio verslo vystymo grupės vadovė (narė stebėtoja) (jos nesant – Eglė Stebulienė, viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ Verslumo departamento projektų vadovė);

Audrius Penkauskas – ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento direktoriaus pavaduotojas;

Juozas Raguckas – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Vidaus administravimo skyriaus vedėjas (jo nesant – Lina Druto, Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Turizmo plėtros skyriaus Turizmo projektų poskyrio vedėja);

Jonas Sviderskis – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Eimantas Pranauskas, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos direktoriaus pavaduotojas);

Lilija Teresė Šermukšnienė – Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkė (narė stebėtoja) (jos nesant – Marijona Lukaševičienė, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkė);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais (narys stebėtojas) (jo nesant – Agnė Kazlauskienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja aplinkos ir energetikos klausimais);

Snieguolė Valiulienė – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Mantas Blinstrubas, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Inga Venciulytė – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja;

Linas Žabaliūnas – Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas (narys stebėtojas) (jo nesant – Vytis Štelbys, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos tarybos narys).

11. XI komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės konsolidacijai“ teikti:

Algirdas Sereika – Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Žemės ir išteklių politikos departamento direktorius, komiteto pirmininkas;

Aušra Kalantaitė – ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento direktoriaus pavaduotoja, pirmoji komiteto pirmininko pavaduotoja;

Audrius Penkauskas – ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento direktoriaus pavaduotojas, antrasis komiteto pirmininko pavaduotojas;

Irma Brazienė – ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Laimona Bogdanova, ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Rasa Kiūdytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Giedrė Puidokienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Giedrė Kornijenkienė – ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Vaida Lisauskienė, ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Audrius Kunigėlis – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Dalia Rutkauskaitė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė);

Gintarė Lapytė-Čibirienė – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Žemės administravimo departamento Žemės tvarkymo planavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Giedrė Baltušytė, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Žemės administravimo departamento Žemės tvarkymo planavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Mindaugas Palionis – Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas;

Edvardas Raugalas – Lietuvos žemės savininkų sąjungos tarybos pirmininko pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Gintaras Nagulevičius, Lietuvos žemės savininkų sąjungos tarybos pirmininkas);

Alina Šileikienė – ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos skyriaus patarėja (jos nesant – Palmira Petniūnienė, ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos skyriaus vyriausioji specialistė);

Gintarė Tumalavičienė – ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento Žemės teisės skyriaus vedėja (jos nesant – Daiva Radzevičiūtė, ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento Žemės teisės skyriaus vyriausioji specialistė);

Artūras Ugenskas – ŽŪM Vidaus audito departamento direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Dalia Kavoliūnienė, ŽŪM Vidaus audito departamento direktorė);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais (narys stebėtojas) (jo nesant – Gabriela Kuštan, Lietuvos savivaldybių asociacijos konsultantė Aplinkos ir energetikos klausimais).

12. XII komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ teikti:

Artūras Bogdanovas – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Algirdas Sereika – Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Žemės ir išteklių politikos departamento direktorius, komiteto pirmininko pavaduotojas;

Dovilė Almanytė – Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus vedėja (jos nesant – Sergej Garbar, Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas);

Remigijus Bagdonas – ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vyriausiasis specialistas;

Algis Baravykas – Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Ana Rimkevič, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos projektų vadovė);

Sigitas Dimaitis – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Aušra Žliobaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja);

Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfedaracijos generalinio direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Alina Adomaitytė, Lietuvos verslo konfedaracijos Agroverslo komisijos narė);

Ilona Javičienė – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja (jos nesant – Mindaugas Palionis, ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas);

Rasa Kiūdytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Giedrė Puidokienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Zigmas Medingis – ŽŪM Ekonomikos departamento direktoriaus pavaduotojas (jo nesant – Evaldas Pranckevičius, ŽŪM Ekonomikos departamento Ekonominės analizės skyriaus vedėjas);

Kęstutis Navickas – Aleksandro Stulginskio universiteto Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos instituto direktorius (narys stebėtojas);

Audrius Penkauskas – ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento direktoriaus pavaduotojas;

Rosita Pletienė – ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Giedrė Kornijenkienė, ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Vaidotas Prusevičius – ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vedėjas (jo nesant – Giedrė Tamkuvienė, ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus patarėja);

Jonas Sviderskis – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Petras Puskunigis, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas);

Artūras Ugenskas – ŽŪM Vidaus audito departamento direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Dalia Kavoliūnienė, ŽŪM Vidaus audito departamento direktorė);

Vaidas Vitukynas – ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vedėjas (jo nesant – Gediminas Burneika, ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vyriausiasis specialistas).

13. XIII komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklą „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ teikti:

Rolandas Taraškevičius – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Jurgita Stakėnienė – Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Kaimo plėtros departamento direktorė, komiteto pirmininko pavaduotoja (jos nesant – Mindaugas Palionis, ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas);

Olga Celova – Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėja (jos nesant – Živilė Bilotienė, Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vyriausioji specialistė);

Zofija Cironkienė – Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Martynas Laukaitis, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas);

Sigitas Dimaitis – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Aušra Žliobaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja);

Mečislavas Griškevičius – Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vedėjas (jo nesant – Antanas Drungilas, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyresnysis specialistas);

Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfedaracijos generalinio direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Vytautas Šenavičius, Lietuvos verslo konfedaracijos Agroverslo komisijos pirmininkas);

Dalia Kavoliūnienė – ŽŪM Vidaus audito departamento direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Artūras Ugenskas, ŽŪM Vidaus audito departamento direktoriaus pavaduotojas);

Rasa Kiūdytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Giedrė Puidokienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Rimantas Krasuckis – ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius (jo nesant – Jonas Lisauskas, ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas);

Aušrys Macijauskas – Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Ignas Jankauskas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos administracijos vadovas);

Sigitas Miškinis – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Nomeda Padvaiskaitė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausioji specialistė);

Audrius Penkauskas − ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento direktoriaus pavaduotojas (jo nesant – Vaidas Vitukynas, ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vedėjas);

Regina Voverytė-Šimkienė – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vedėja (jos nesant, Sigitas Miškinis, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas);

Jonas Sviderskis – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Petras Puskunigis, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas);

Jonas Talmantas – Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Lilija Teresė Šermukšnienė, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkė);

Virmantė Voinilko – ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant − Vaida Lisauskienė, ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė).

14. XIV komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ir „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ teikti:

Rolandas Taraškevičius – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Jurgita Stakėnienė – Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Kaimo plėtros departamento direktorė, komiteto pirmininko pavaduotoja (jos nesant – Mindaugas Palionis, ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas);

Danukas Arlauskas – Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Gintas Umbrasas, Lietuvos  darbdavių konfederacijos prezidiumo narys);

Olga Celova – Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėja ((jos nesant – Martynas Dausinas, Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Zofija Cironkienė – Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Martynas Laukaitis, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas);

Saulius Daniulis – Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Valentinas Genys, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos valdybos narys);

Sigitas Dimaitis – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Aušra Žliobaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja);

Algis Gaižutis – Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Mindaugas Šilininkas, Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos narys);

Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfedaracijos generalinio direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Vytautas Šenavičius, Lietuvos verslo konfedaracijos Agroverslo komisijos pirmininkas);

Saulius Jasius – ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas (jo nesant – Jolita Martutaitytė, ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Kokybės politikos skyriaus vedėja);

Rasa Kiūdytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Alma Valskytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Giedrė Kornijenkienė – ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Rosita Pletienė, ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Nerijus Kupstaitis – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas (jo nesant – Donatas Vaikasas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas);

Jonas Talmantas – Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Marijona Lukaševičienė, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkė);

Artūras Ugenskas – ŽŪM Vidaus audito departamento direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Dalia Kavoliūnienė, ŽŪM Vidaus audito departamento direktorė);

Regina Voverytė-Šimkienė – ŽŪM Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vedėja (jos nesant – Nomeda Padvaiskaitė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausioji specialistė);

Linas Žabaliūnas – Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas (narys stebėtojas) (jo nesant – Vytis Štelbys, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos tarybos narys).

15. XV – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ teikti:

Rolandas Taraškevičius – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Jurgita Stakėnienė – Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Kaimo plėtros departamento direktorė, komiteto pirmininko pavaduotoja (jos nesant – Mindaugas Palionis, ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas);

Giedrė Andriuškevičė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reiklų ministerijos Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Ramunė Abromavičienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reiklų ministerijos Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Vidmantas Bezaras – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas (jo nesant – Tomas Tukačiauskas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vyriausias);

Aušra Frankienė – ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Rūta Slidžiauskaitė, ŽŪM Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Rasa Kiūdytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Giedrė Puidokienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Sonata Kisielienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Simona Švoilaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Remigijus Lipkevičius – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotojas, laikinai einantis Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriaus vedėjo pareigas (jo nesant – Miroslav Javorovič, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus patarėjas, laikinai einantis skyriaus vedėjo pareigas);

Daiva Nazarovienė – Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja (jos nesant – Dovilė Maliauskienė, Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Europos Sąjungos paramos vyriausioji specialistė);

Ričardas Sabaliauskas – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas (jo nesant – Jūratė Žygienė, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Europos regioninės plėtros fondo skyriaus vyriausioji specialistė);

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė – Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (narė stebėtoja) (jos nesant – Violeta Jankauskienė, Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė, Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais);

Diana Varnaitė – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė (jo nesant – Indrė Baliulytė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Birutė Zurlienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriaus vedėja (jos nesant – Jurgita Laugminė, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė). 

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija Baltraitienė

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-360, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-07, i. k. 2015-06902

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-766, 2015-10-12, paskelbta TAR 2015-10-13, i. k. 2015-15087

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-842, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17997

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19332

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-108, 2016-03-04, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04275

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-206, 2016-04-13, paskelbta TAR 2016-04-13, i. k. 2016-09036

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-328, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-05-27, i. k. 2016-14232

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-381, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-23, i. k. 2016-17505

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-489, 2016-08-24, paskelbta TAR 2016-08-24, i. k. 2016-22622

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-689, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27237

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-23, 2017-01-13, paskelbta TAR 2017-01-16, i. k. 2017-00874

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-144, 2017-03-08, paskelbta TAR 2017-03-09, i. k. 2017-04009

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-317, 2017-05-08, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07837

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-442, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11021

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-542, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13554

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-603, 2017-09-25, paskelbta TAR 2017-09-26, i. k. 2017-15085

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-675, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-26, i. k. 2017-16816

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo