Suvestinė redakcija nuo 2015-11-14 iki 2015-12-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-04-20, i. k. 2015-06029

 

 

LOGOnespalv-maz2

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, ATRANKOS KOMITETŲ SUDARYMO

 

 

2015 m. balandžio 20 d. Nr. 3D-287

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“,

s u d a r a u  Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) priemones, atrankos komitetus:

1. I komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Parama investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijos į žemės ūkio valdas“ teikti:

Gintas Saulius Cironka – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Vilius Martusevičius – žemės ūkio viceministras, pirmasis komiteto pirmininko pavaduotojas;

Rimantas Krasuckis – Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius, antrasis komiteto pirmininko pavaduotojas;

Rita Adomavičienė – Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Gediminas Burneika, Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vyriausiasis specialistas);

Vincas Andriuškevičius – Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Remigijus Bagdonas, Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vyriausiasis specialistas);

Valius Ąžuolas – Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos tarybos narys (narys stebėtojas) (jo nesant – Mindaugas Petkevičius, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių valdybos narys);

Algis Baravykas – Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius (narys stebėtojas);

Zofija Cironkienė – Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Algimantas Morkūnas, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas);

Vilma Daugalienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė (jos nesant – Mindaugas Palionis, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas);

Sigitas Dimaitis – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų l. e. p. direktorius (jo nesant – Aušra Žliobaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Ekonomikos ir teisės skyriaus vedėja);

Julius Grašys – Lietuvos sėklininkystės asociacijos direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Vytautas Ruzgas, Lietuvos sėklininkystės asociacijos tarybos pirmininkas);

Aušra Grygalienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėja (jos nesant – Miglė Gudaitienė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėjos pavaduotoja);

Milda Jusienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;

Eglė Kairienė – Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Jolanta Armanavičienė, Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Dalia Kavoliūnienė – Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Artūras Ugenskas, Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento direktoriaus pavaduotojas);

Artūras Milašauskas – žemės ūkio ministro patarėjas

Jolanta Oleškevič – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Virmantė Voinilko, Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Tomas Orlickas – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Valikonis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyresnysis patarėjas arba Alma Valskytė Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Evaldas Pranckevičius – Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento Ekonominės analizės skyriaus vedėjas (jo nesant – Zita Spūdytė, Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vyriausioji specialistė);

Vaidotas Prusevičius – Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vedėjas (jo nesant – Gediminas Vagonis, Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vyriausiasis specialistas);

Jonas Pupius – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas;

Dalia Ruščiauskienė – Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Egidijus Mackevičius, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius);

Jonas Sviderskis – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas);

Antanas Šležas – Lietuvos šiltnamių asociacijos prezidentas (narys stebėtojas) (jo nesant –  Vilius Jundulas, Lietuvos šiltnamių asociacijos viceprezidentas).

Vytautas Tėvelis – Lietuvos paukštininkystės asociacijos prezidentas (narys stebėtojas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-842, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17997

 

2. II komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Parama investicijoms į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ teikti:

Gintas Saulius Cironka – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Vilius Martusevičius – žemės ūkio viceministras, pirmasis komiteto pirmininko pavaduotojas;

Rimantas Krasuckis – Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius, antrasis komiteto pirmininko pavaduotojas;

Danukas Arlauskas – Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Gintas Umbrasas, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos prezidiumo narys);

Jolanta Armanavičienė – Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Eglė Kairienė, Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Olga Celova – Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėja (jos nesant – Živilė Bilotienė, Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vyriausioji specialistė);

Zofija Cironkienė – Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Martynas Laukaitis, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas);

Vilma Daugalienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė (jos nesant – Mindaugas Palionis, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas);

Julius Grašys – Lietuvos sėklininkystės asociacijos direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Vytautas Ruzgas, Lietuvos sėklininkystės asociacijos tarybos pirmininkas);

Aušra Grygalienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėja (jos nesant – Miglė Gudaitienė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėjos pavaduotoja);

Vygantas Katkevičius – Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento direktorius (jo nesant – Evaldas Pranckevičius, Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento Ekonominės analizės skyriaus vedėjas);

Audrius Kunigėlis – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Vytautas Putvinskis, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas);

Jonas Lisauskas – Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas;

Henrikas Mackela – Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Artūras Milašauskas – žemės ūkio ministro patarėjas;

Tomas Orlickas – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Valikonis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyresnysis patarėjas arba Alma Valskytė Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Dalia Ruščiauskienė – Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos direktorė (narė stebėtoja);

Jonas Sviderskis – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas);

Lilija Tepelienė – Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriaus vedėja (jos nesant – Rasa Baranauskienė, Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriaus vedėjo pavaduotoja arba Vidmantas Ašmonas, Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Augalininkystės skyriaus vedėjas);

Vytautas Tėvelis – Lietuvos paukštininkystės asociacijos prezidentas (narys stebėtojas);

Artūras Ugenskas – Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Dalia Kavoliūnienė, Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento direktorė);

Kristina Vainienė – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Vaida Lisauskienė, Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Aušra Žliobaitė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Ekonomikos ir teisės skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Aistė Tomkienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Ekonomikos ir teisės skyriaus teisininkė);

Juozas Žukas – Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vedėjo pavaduotojas (jo nesant – Gediminas Burneika, Žemės ūkio

ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vyriausiasis specialistas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-766, 2015-10-12, paskelbta TAR 2015-10-13, i. k. 2015-15087

Nr. 3D-842, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17997

 

3. III komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonę „Žinių perdavimo ir informavimo veikla“ teikti:

Gintas Saulius Cironka – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Vilius Martusevičius – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininko pavaduotojas;

Jolanta Armanavičienė – Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Eglė Kairienė, Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Vidmantas Ašmonas – Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Augalininkystės skyriaus vedėjas (jo nesant – Jonas Lisauskas, Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas);

Joana Bacevičienė – Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vedėja (jos nesant – Skirmantė Smalskytė, Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vyriausioji specialistė);

Jolanta Čironienė – Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Sonata Graibuvienė, Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vyriausioji specialistė);

Vilma Daugalienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė (jos nesant – Mindaugas Palionis, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas);

Mečislavas Griškevičius – Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą  departamento Profesinio mokymo skyriaus vedėjas (jo nesant – Antanas Drungilas, Švietimo ir  mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas);

Saulius Jasius – Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas (jo nesant – Jonas Lisauskas, Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas);

Sonata Kisielienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Sigitas Dimaitis, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų l. e. p. direktorius);

Nerijus Kupstaitis – Aplinkos ministerijos Miškų departamento  Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas (jo nesant – Donatas Vaikasas, Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas);

Tomas Orlickas – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Valikonis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyresnysis patarėjas arba Alma Valskytė Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Artūras Milašauskas – žemės ūkio ministro patarėjas;

Irena Pakonaitienė – Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento Smulkiojo ir vidutinio verslo politikos skyriaus patarėja;

Vaidotas Prusevičius – Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vedėjas (jo nesant – Lina Šimonienė, Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vyriausioji specialistė);

Jonas Sviderskis – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas);

Jonas Talmantas, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Lilija Teresė Šermukšnienė, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkė);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas Švietimo ir kultūros klausimais);

Virmantė Voinilko – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Aurelijus Mačiulaitis, Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausiasis specialistas);

Regina Voverytė-Šimkienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vedėja (jos nesant – Sigitas Miškinis, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas);

Rūta Žvirblytė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Eglė Neniškienė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausioji specialistė).

Papildyta punktu:

Nr. 3D-360, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-07, i. k. 2015-06902

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-766, 2015-10-12, paskelbta TAR 2015-10-13, i. k. 2015-15087

Nr. 3D-842, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17997

 

4. IV komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonę „Leader“ teikti:

Gintas Saulius Cironka – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Vilius Martusevičius – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininko pavaduotojas;

Danukas Arlauskas –  Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas) (jos nesant – Gintas Umbrasas, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos prezidiumo narys);

Guoda Burokienė – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė (narė stebėtoja) (jos nesant – Loreta Sirvidienė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narė);

Jolanta Čironienė – Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Goda Grebelienė, Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vyriausioji specialistė);

Vilma Daugalienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė (jos nesant – Mindaugas Palionis, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas);

Vidmantas Dvilaitis – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vyresnysis patarėjas;

Lina Gumbrevičienė – Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Tomas Didžiulis, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Programos „Leader“ informavimo skyriaus vedėjas);

Kristina Indriošienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja (jos nesant – Inga Venciulytė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotoja);

Lina Juškevičienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir kaimo plėtros skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Renata Baltrušienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė);

Renata Baltrušienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Žemės ūkio technologijų skyriaus l. e. p. vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Aušra Žliobaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja);

Tomas Keršys – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Europos Sąjungos skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Gintarė Zajankauskaitė, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Europos Sąjungos skyriaus vyriausioji specialistė);

Voldemaras Kesminas – Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių pirmininkas (narys stebėtojas)  (jo nesant – Arvydas Veikšra, Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių asociacijos tarybos narys);

Reda Kneizevičienė – Sūduvos vietos veiklos grupės pirmininkė (narė stebėtoja) (jos nesant – Nijolė Tirevičienė, Tauragės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Renatas Makelis – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Aurelijus Mačiulaitis, Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausiasis specialistas);

Giedrė Kornijenkienė – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jo nesant – Aurelijus Mačiulaitis, Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausiasis specialistas);

Artūras Milašauskas žemės ūkio ministro patarėjas;

Milisenta Misevičiūtė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Juozas Meldžiukas, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojas);

Tomas Orlickas – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Valikonis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyresnysis patarėjas arba,  Vida Ačienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Kristina Sabaliauskienė – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Gediminas Česonis, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas);

Ilona Sadovskaitė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Jolita Banytė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė);

Irena Seliukaitė – Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja (jos nesant – Dovilė Jaugaitė, Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Sigita Stakytė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Viktorija Mielkutė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė);

Dalius Sungaila – Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Rugilė Kičaitė, Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vyriausioji specialistė);

Arūnas Survila – Nacionalinio socialinės integracijos instituto programų vadovas (narys stebėtojas) (jo nesant – Monika Stankevičiūtė, Nacionalinio socialinės integracijos instituto programos „NVO Avilys“ vadovė);

Arūnas Svitojus – Baltijos labdaros fondo direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Paulius Svitojus, Baltijos labdaros fondo projektų koordinatorius).

Ona Šakalienė – Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jo nesant – Renata Čitavičienė, Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Simona Šikšnelytė – Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Laura Perevičiūtė, Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais (narys stebėtojas) (jo nesant – Aleksandras Tiaškevičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas teisės klausimais);

Jolanta Vaičiūnienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Andrėja Chursiakaitė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė)

Papildyta punktu:

Nr. 3D-360, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-07, i. k. 2015-06902

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-766, 2015-10-12, paskelbta TAR 2015-10-13, i. k. 2015-15087

Nr. 3D-842, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17997

 

5. V komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“ teikti:

Albinas Ežerskis – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Gintas Saulius Cironka – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininko pavaduotojas;

Rita Adomavičienė – Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vyriausiasioji specialistė (jos nesant – Gediminas Burneika, Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vyriausiasis specialistas);

Jolanta Armanavičienė – Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Eglė Kairienė, Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Jolanta Čironienė – Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus (narė stebėtoja) (jos nesant – Gytė Kilienė, Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vyriausioji specialistė);

Zita Dubickienė – Susisiekimo ministerijos  Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento direktoriaus pavaduotoja (jos nesant – Gražvydas Jokubauskas, Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktorius);

Kristina Indriošienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja (jos nesant – Inga Venciulytė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotoja);

Saulius Jasius – Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas (jo nesant – Jonas Lisauskas, Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas);

Žaneta Jucaitytė  – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Ilona Sadovskaitė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė);

Renata Baltrušienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Žemės ūkio technologijų skyriaus l. e. p. vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Aušra Žliobaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja);

Alvyda Kazakevičiūtė-Staniūnaitienė Trakų krašto vietos veiklos grupės pirmininkė (narė stebėtoja) (jos nesant – Janina Augustinavičienė, Kaišiadorių vietos veiklos grupės pirmininkė);

Artūras Milašauskas žemės ūkio ministro patarėjas;

Jolanta Oleškevič – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Kristina Vainienė, Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Tomas Orlickas – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Valikonis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyresnysis patarėjas, arba  Vida Ačienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Mindaugas Palionis – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas (jo nesant – Vilma Daugalienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė);

Egidijus Šustauskas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus vedėjas (jo nesant – Ričardas Sabaliauskas, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus vedėjas);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais (narys stebėtojas) (jo nesant – Vida Ablingienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja savivaldybių administravimo klausimais);

Andrius Valickas – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyrius vyriausiasis specialistas (jo nesant – Irmina Kalimbet, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyrius vyriausioji specialistė);

Aivaras Vilkelis – Viešosios įstaigos Kelių ir transporto tyrimo instituto Susisiekimo komunikacijų plėtros projektų skyriaus viršininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Regina Šolienė, Viešosios įstaigos Kelių ir transporto tyrimo instituto Susisiekimo komunikacijų plėtros projektų skyriaus inžinierė).

Papildyta punktu:

Nr. 3D-360, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-07, i. k. 2015-06902

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-766, 2015-10-12, paskelbta TAR 2015-10-13, i. k. 2015-15087

Nr. 3D-842, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17997

 

6. VI komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį Parama miškų infrastruktūrai gerinti teikti:

Gintas Saulius Cironka – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Vilius Martusevičius – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininko pavaduotojas;

Jolanta Armanavičienė – Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Eglė Kairienė, Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Erikas Bėrontas – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant -Audrius Davidonis, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Strateginio valdymo departamento direktorius, arba Erika Viltrakienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktorė);

Vilma Daugalienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė (jos nesant – Mindaugas Palionis, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorės pavaduotojas);

Algis Gaižutis – Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Mindaugas Šilininkas, Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos narys);

Aušra Grygalienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėja (jos nesant – Miglė Gudaitienė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja);

Aušra Kalantaitė – Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento direktoriaus pavaduotoja (jos nesant – Alina Šileikienė, Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos skyriausvedėjo pacaduotoja);

Nerijus Kupstaitis – Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas (jo nesant – Donatas Vaikasas, Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas);

Aurelijus Mačiulaitis – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant –  Giedrė Kornijenkienė, Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Gediminas Mažeika – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Karolis Gineika, Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas);

Artūras Milašauskas žemės ūkio ministro patarėjas;

Darius Stonis – Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas (jo nesant – Raimundas Peleckas, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Artūras Ugenskas – Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Dalia Kavoliūnienė, Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento direktorė).

Papildyta punktu:

Nr. 3D-766, 2015-10-12, paskelbta TAR 2015-10-13, i. k. 2015-15087

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-842, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17997

 

7. VII komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“  teikti:

Gintas Saulius Cironka – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Vilius Martusevičius – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininko pavaduotojas;

Jolanta Armanavičienė – Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Eglė Kairienė, Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Erikas Bėrontas – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant -Audrius Davidonis, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Strateginio valdymo departamento direktorius, arba Erika Viltrakienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktorė);

Vilma Daugalienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė (jos nesant – Mindaugas Palionis, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorės pavaduotojas);

Algis Gaižutis – Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Mindaugas Šilininkas, Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos narys);

Aušra Grygalienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėja (jos nesant – Miglė Gudaitienė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja);

Aušra Kalantaitė – Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento direktoriaus pavaduotoja (jos nesant – Alina Šileikienė, Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos skyriaus vyriausioji specialistė);

Giedrė Kornijenkienė – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Kristina Vainienė, Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja);

Nerijus Kupstaitis – Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas (jo nesant – Donatas Vaikasas, Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas);

Artūras Milašauskas žemės ūkio ministro patarėjas;

Gediminas Mažeika – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Karolis Gineika, Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas);

Darius Stonis – Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas (jo nesant – Raimundas Peleckas, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Artūras Ugenskas – Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Dalia Kavoliūnienė, Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento direktorė).

Papildyta punktu:

Nr. 3D-766, 2015-10-12, paskelbta TAR 2015-10-13, i. k. 2015-15087

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-842, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17997

 

8. VIII komitetąišvadoms dėl projektų pagal Programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“ teikti:

Gintas Saulius Cironka – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Vilius Martusevičius – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininko pavaduotojas;

Danukas Arlauskas – Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Gintas Umbrasas, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos prezidiumo narys);

Jolanta Armanavičienė – Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Eglė Kairienė, Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Lina Bukauskienė – Tradicinių amatų  centrų asociacijos pirmininkė (narys stebėtojas);

Vilma Daugalienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė (jos nesant – Mindaugas Palionis, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorės pavaduotojas);

Mečislavas Griškevičius Švietimo ir  mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vedėjas (jo nesant – Antanas Drungilas, Švietimo ir  mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento skyriaus vyresnysis specialistas);

Saulius Jasius – Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas (jo nesant – Jonas Lisauskas, Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas);

Aurelijus Mačiulaitis – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Giedrė Kornijenkienė, Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Artūras Milašauskas – žemės ūkio ministro patarėjas;

Tomas Orlickas – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Valickas, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyresnysis patarėjas, arba Erika Viltrakienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktorė);

Jonas Rudzinskas – Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas (narys stebėtojas);

Irena Seliukaitė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų departamento Regionų kultūros skyriaus vedėja (jos nesant  Dovilė Jaugaitė, Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Artūras Ugenskas – Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Dalia Kavoliūnienė, Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento direktorė);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas);

Diana Varnaitė – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė (jos nesant – Bronislava Raupėnienė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vedėja);

Regina Voverytė-Šimkienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vedėja (jos nesant – Eglė Martinkienė, Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausioji specialistė).

Papildyta punktu:

Nr. 3D-842, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17997

 

9. IX komitetą – išvadoms dėl projektų pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“  veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ teikti:

Albinas Ežerskis – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Artūras Milašauskas – žemės ūkio ministro patarėjas, komiteto pirmininko pavaduotojas;

Jolanta Armanavičienė – Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Eglė Kairienė, Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Vilma Daugalienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė (jos nesant – Mindaugas Palionis, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas);

Saulius Jasius – Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas (jo nesant – Jonas Lisauskas, Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas;

Giedrė Kornijenkienė – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Vaida Lisauskienė, Žemės ūkio ministerijos

 

Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Audrius Kunigėlis – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Aušra Grygalienė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėja) ;

Julius Mačiulaitis –  VĮ Valstybės žemės fondas inžinierius inspektorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Antanas Gudaitis, VĮ Valstybės žemės fondas Melioracijos skyriaus vadovas);

Antanas Maziliauskas – Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Algis Kvaraciejus, Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanas);

Tomas Orlickas – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Valikonis, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyresnysis  patarėjas, arba Vida Ačienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Artūras Ugenskas – Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Dalia Kavoliūnienė, Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento direktorė);

Vilimantas Vaičiukynas – Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos prezidentas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Račas, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos vicepirmininkas);

Vaidas Vitukynas – Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vedėjas (jo nesant – Aušra Kalantaitė, Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento direktoriaus pavaduotoja);

Aušra Žliobaitė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja (narys stebėtojas) (jos nesant – Modestas Rezgys, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus teisininkas).

Papildyta punktu:

Nr. 3D-842, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17997

 

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                             Virginija Baltraitienė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-360, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-07, i. k. 2015-06902

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-766, 2015-10-12, paskelbta TAR 2015-10-13, i. k. 2015-15087

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-842, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17997

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo