Suvestinė redakcija nuo 2018-08-02 iki 2018-10-12

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-04-20, i. k. 2015-06029

 

Nauja redakcija nuo 2018-07-14:

Nr. 3D-482, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11957

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, ATRANKOS KOMITETŲ SUDARYMO

 

2015 m. balandžio 20 d. Nr. 3D-287

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“,

s u d a r a u Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) priemones, atrankos komitetus:

1. I komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Parama investicijoms į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ teikti:

Ausma Miškinienė – žemės ūkio viceministrė, komiteto pirmininkė;

Rimantas Krasuckis – Žemės ūkio ministerijos vyriausiasis patarėjas, komiteto pirmininko pavaduotojas;

Algis Baravykas – Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius (narys stebėtojas);

Simonas Barzda – Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos valdybos narys (narys stebėtojas) (jo nesant – Mindaugas Petkevičius, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių valdybos narys);

Evelina Blažiūnaitė – ŽŪM Finansų skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Neringa Radišauskaitė-Kudūkė, ŽŪM Finansų skyriaus vyriausioji specialistė);

Aušra Blinstrubienė – Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto dekanė (narė stebėtoja) (jos nesant – Kęstutis Romaneckas, Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto prodekanas);

Andrius Burlėga – ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjas (jo nesant – Rosita Pletienė, ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Zofija Cironkienė – Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Algimantas Morkūnas, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininko pavaduotojas);

Rimantas Dambrauskas – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Jonas Pupius, 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Sigitas Dimaitis – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Aušra Žliobaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja);

Aušra Grygalienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja (jos nesant – Kristina Indriošienė, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja);

Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Vytautas Šenavičius, Lietuvos verslo konfederacijos Agroverslo komisijos pirmininkas);

Milda Jusienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Rimantas Kubiliūnas – Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Zigmantas Aleksandravičius, Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininkas);

Aušrys Macijauskas – Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Ignas Jankauskas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos administracijos vadovas);

Donatas Montvila – Lietuvos šiltnamių asociacijos valdybos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Algimantas Žemaitis, Lietuvos šiltnamių asociacijos narys);

Evaldas Pranckevičius – ŽŪM Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus patarėjas (jo nesant – Evelina Kumparskienė, ŽŪM Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus vyriausioji specialistė);

Dalia Ruščiauskienė – Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Egidijus Mackevičius, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius);

Jonas Sviderskis – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas);

Arūnas Šileika – ŽŪM Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vedėjas (jo nesant – Vaidotas Prusevičius, ŽŪM Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus patarėjas);

Vytautas Tėvelis – Lietuvos paukštininkystės asociacijos prezidentas (narys stebėtojas);

Artūras Ugenskas – ŽŪM Vidaus audito skyriaus vedėjas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jolanta Čironienė, ŽŪM Vidaus audito skyriaus patarėja);

Alma Valskytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja (narė stebėtoja) (jos nesant – Rasa Kiūdytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-505, 2018-08-01, paskelbta TAR 2018-08-01, i. k. 2018-12732

 

2. II komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Parama investicijoms į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ ir Programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas” veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje” teikti:

Ausma Miškinienė – žemės ūkio viceministrė, komiteto pirmininkė;

Rimantas Krasuckis – ŽŪM Maisto pramonės ir kokybės skyriaus vedėjas, komiteto pirmininko pavaduotojas;

Danukas Arlauskas – Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Gintas Umbrasas, Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidiumo narys);

Genovaitė Beniulienė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos laikinai einanti Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas (narė stebėtoja) (jos nesant – Rasa Kiūdytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja);

Evelina Blažiūnaitė – ŽŪM Finansų skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Neringa Radišauskaitė-Kudūkė, ŽŪM Finansų skyriaus vyriausioji specialistė);

Olga Celova – Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėja (jos nesant – Živilė Bilotienė, Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vyriausioji specialistė);

Zofija Cironkienė – Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Martynas Laukaitis, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas);

Aušra Grygalienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja (jos nesant – Milda Jusienė, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Vytautas Šenavičius, Lietuvos verslo konfederacijos Agroverslo komisijos pirmininkas);

Raimundas Juknevičius – Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Zigmantas Aleksandravičius, Lietuvos ūkininkų sąjungos skyriaus pirmininkas);

Audrius Kunigėlis – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Rimantas Dambrauskas, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Jonas Lisauskas – ŽŪM Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus vedėjas (jo nesant – Vidmantas Ašmonas, ŽŪM Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus patarėjas);

Aušrys Macijauskas – Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Ignas Jankauskas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos administracijos vadovas);

Evaldas Pranckevičius – ŽŪM Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus patarėjas (jo nesant – Evelina Kumparskienė, ŽŪM Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus vyriausioji specialistė);

Tomas Rinkevičius – Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Simona Kulikauskienė, Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė);

Dalia Ruščiauskienė – Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos direktorė (narė stebėtoja);

Jonas Sviderskis – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas);

Lilija Tepelienė – ŽŪM Maisto pramonės ir kokybės skyriaus patarėja (jos nesant – Dainius Stravinskas, ŽŪM Maisto pramonės ir kokybės skyriaus patarėjas);

Vytautas Tėvelis – Lietuvos paukštininkystės asociacijos prezidentas (narys stebėtojas);

Artūras Ugenskas – ŽŪM Vidaus audito skyriaus vedėjas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jolanta Čironienė, ŽŪM  Vidaus audito skyriaus patarėja);

Modestas Važnevičius – ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas (jo nesant – Jolanta Oleškevič, ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Aušra Žliobaitė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Modestas Rezgys, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus teisininkas).

3. III komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonę „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ teikti:

Darius Liutikas – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Zita Duchovskienė – ŽŪM Mokslo ir inovacijų skyriaus vedėja, komiteto pirmininko pavaduotoja;

Jurgita Baranauskienė – Aleksandro Stulginskio universiteto Strateginio valdymo ir investicijų skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Anastasija Novikova, Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanė);

Zofija Cironkienė – Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Martynas Laukaitis, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas);

Jolanta Čironienė – ŽŪM Vidaus audito skyriaus patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Sonata Graibuvienė, ŽŪM Vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė);

Antanas Drungilas – Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Rūta Žukauskaitė, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė);

Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Vytautas Šenavičius, Lietuvos verslo konfederacijos Agroverslo komisijos pirmininkas);

Jonas Lisauskas – ŽŪM Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus vedėjas (jo nesant – Vidmantas Ašmonas, ŽŪM Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus patarėjas);

Vita Jurgilienė – ŽŪM Finansų skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Marius Butkus, ŽŪM Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas);

Sonata Kisielienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Sigitas Dimaitis, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų direktorius);

Nerijus Kupstaitis – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos skyriaus vedėjas (jo nesant – Donatas Vaikasas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Jonas Sviderskis – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas);

Arūnas Šileika – ŽŪM Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vedėjas (jo nesant – Vaidotas Prusevičius, ŽŪM Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus patarėjas);

Jonas Talmantas – Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Lilija Teresė Šermukšnienė, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkė);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais);

Alma Valskytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja (narė stebėtoja) (jos nesant – Rasa Kiūdytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja);

Modestas Važnevičius – ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas (jo nesant – Aurelijus Mačiulaitis, ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas);

Regina Voverytė-Šimkienė – ŽŪM Mokslo ir inovacijų skyriaus patarėja (jos nesant – Sigitas Miškinis, ŽŪM Mokslo ir inovacijų skyriaus vyriausiasis specialistas).

4. IV komitetą – išvadoms dėl vietos plėtros strategijų, įskaitant dvisektores, ir projektų pagal Programos priemonę „Leader“ teikti :

Darius Liutikas – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Aušra Grygalienė –ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja, komiteto pirmininko pavaduotoja;

Danukas Arlauskas – Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Gintas Umbrasas, Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidiumo narys);

Genovaitė Beniulienė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos laikinai einanti Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas (narė stebėtoja) (jos nesant – Rasa Kiūdytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja);

Jolanta Čironienė – ŽŪM Vidaus audito skyriaus patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Goda Grebelienė, ŽŪM Vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė);

Gintaras Džiovėnas – Kultūros ministerijos Kultūros atminties ir paveldo politikos skyriaus patarėjas paveldo (jo nesant – Neringa Dargytė, Kultūros ministerijos Kultūros atminties ir paveldo politikos skyriaus  vyriausioji specialistė);

Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Alina Adomaitytė, Lietuvos verslo konfederacijos Agroverslo komisijos narė);

Violeta Jankauskienė – Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (narė stebėtoja)  (jos nesant – Nijolė Tirevičienė, Tauragės  rajono  vietos veiklos grupės pirmininkė);

Ilona Javičienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja (jos nesant – Kristina Indriošienė, 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja skyriaus patarėja);

Tomas Keršys – ŽŪM Žuvininkystės skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Gintarė Zajankauskaitė, ŽŪM Žuvininkystės skyriaus vyriausioji specialistė);

Sonata Kisielienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Simona Švoilaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Giedrė Kornijenkienė – ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Rosita Pletienė, ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Juozas Meldžiukas – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiasis patarėjas;

Aurelija Mineikaitė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė;

Kristina Sabaliauskienė – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Ana Surudo, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Arūnas Survila – Nacionalinio socialinės integracijos instituto programų vadovas (narys stebėtojas) (jo nesant – Monika Stankevičiūtė, Nacionalinio socialinės integracijos instituto programos „NVO Avilys“ koordinatorė);

Ona Šakalienė – Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais (narys stebėtojas) (jo nesant – Aleksandras Tiaškevičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas teisės klausimais);

Jolanta Vaičiūnienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Jelena Dokudovič, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė).

5. V komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“ teikti:

Darius Liutikas – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Aušra Grygalienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja, komiteto pirmininko pavaduotoja;

Giedrė Andriuškevičė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Veiklos organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Ramunė Abromavičienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Veiklos organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Renata Baltrušienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Žemės ūkio technologijų skyriaus l. e. p. vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Aušra Žliobaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja);

Genovaitė Beniulienė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos laikinai einanti Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas (narė stebėtoja) (jos nesant – Rasa Kiūdytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja);

Marius Butkus – ŽŪM Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Vita Jurgilienė, ŽŪM Finansų skyriaus vyriausioji specialistė);

Jelena Dokudovič – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Snieguolė Valiulienė, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Jolanta Čironienė – ŽŪM Vidaus audito skyriaus patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Gytė Kilienė, ŽŪM Vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė);

Zita Dubickienė – Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento direktoriaus pavaduotoja (jos nesant – Tomas Pilukas, Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento vyresnysis patarėjas);

Jonas Lisauskas – ŽŪM Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus vedėjas (jo nesant – Vidmantas Ašmonas, ŽŪM Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus patarėjas);

Ilona Javičienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja (jos nesant – Kristina Indriošienė, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja);

Alvyda Kazakevičiūtė-Staniūnaitienė – Trakų krašto vietos veiklos grupės pirmininkė (narė stebėtoja) (jos nesant – Janina Augustinavičienė, Kaišiadorių rajono vietos veiklos pirmininkė);

Sonata Kisielienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Simona Švoilaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Rosita Pletienė – ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Aurelijus Mačiulaitis, ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais (narys stebėtojas) (jo nesant – Vida Ablingienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja savivaldybių administravimo klausimais);

Andrius Valickas – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento vyresnysis patarėjas (jo nesant – Irmina Kalimbet, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Aivaras Vilkelis – laikinai einantis viešosios įstaigos Kelių ir transporto tyrimo instituto direktoriaus pareigas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Vytautas Jusionis, laikinai einantis viešosios įstaigos Kelių ir transporto tyrimo instituto Strateginių tyrimų skyriaus  viršininko pareigas).

7. VII komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ teikti:

Darius Liutikas – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Aušra Grygalienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja, komiteto pirmininko pavaduotoja;

Genovaitė Beniulienė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos laikinai einanti Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas (narė stebėtoja) (jos nesant – Rasa Kiūdytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja);

Algis Gaižutis – Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Mindaugas Šilininkas, Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininko pavaduotojas);

Aušra Kalantaitė – ŽŪM Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus vedėja (jos nesant – Gintarė Tumalavičienė, ŽŪM Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus patarėja);

Nerijus Kupstaitis – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos skyriaus vedėjas (jo nesant – Donatas Vaikasas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Jolanta Oleškevič – ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Aurelijus Mačiulaitis, ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas);

Agnė Kvedarienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Nomeda Padvaiskaitė, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Neringa Radišauskaitė-Kudūkė – ŽŪM Finansų skyriaus vyriausioji specialistė (narė stebėtoja) (jos nesant – Evelina Blažiūnaitė, ŽŪM Finansų skyriaus vyriausioji specialistė);

Artūras Ugenskas – ŽŪM Vidaus audito skyriaus vedėjas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jolanta Čironienė, ŽŪM Vidaus audito skyriaus patarėja).

8. VIII komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“ teikti:

Darius Liutikas – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Zita Duchovskienė – ŽŪM Mokslo ir inovacijų skyriaus vedėja, komiteto pirmininko pavaduotoja;

Danukas Arlauskas – Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Gintas Umbrasas, Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidiumo narys);

Genovaitė Beniulienė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos laikinai einanti Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas (narė stebėtoja) (jos nesant – Rasa Kiūdytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja);

Lina Bukauskienė – Tradicinių amatų centrų asociacijos pirmininkė (narė stebėtoja);

Andrius Burlėga – ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjas (jo nesant – Giedrė Kornijenkienė, ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Algimantas Degutis – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas (jo nesant – Bronislava Raupėnienė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vedėja);

Jelena Dokudovič – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Aušra Grygalienė, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja);

Antanas Drungilas – Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Rūta Žukauskaitė, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė);

Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Vytautas Šenavičius, Lietuvos verslo konfederacijos Agroverslo komisijos pirmininkas);

Vita Jurgilienė – ŽŪM Finansų skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Marius Butkus, ŽŪM Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas);

Sonata Kisielienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Simona Švoilaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Jadvyga Lisevičiūtė – Kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos skyriaus patarėja vyriausioji specialistė (jos nesant – Rimvydas Dilba, Kultūros ministerijos Investicijų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas);

Eglė Neniškienė – ŽŪM Mokslo ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Daiva Belevičienė, ŽŪM Mokslo ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė);

Jonas Rudzinskas – Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas (narys stebėtojas);

Artūras Ugenskas – ŽŪM Vidaus audito skyriaus vedėjas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jolanta Čironienė, ŽŪM Vidaus audito skyriaus patarėja);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas).

9. IX komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ teikti:

Darius Liutikas – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Aušra Grygalienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja, komiteto pirmininko pavaduotoja;

Zita Banytė – ŽŪM Finansų skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Marius Butkus, ŽŪM Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas);

Genovaitė Beniulienė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos laikinai einanti Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas (narė stebėtoja) (jos nesant – Rasa Kiūdytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja);

Rimantas Dambrauskas – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Agnė Kvedarienė, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Alina Adomaitytė, Lietuvos verslo konfederacijos Agroverslo komisijos narė);

Jonas Lisauskas – ŽŪM Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus vedėjas (jo nesant – Vidmantas Ašmonas, ŽŪM Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus patarėjas);

Raimundas Juknevičius – Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Zigmantas Aleksandravičius, Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininkas);

Aušra Kalantaitė – ŽŪM Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus vedėja (jos nesant – Gintarė Tumalavičienė, ŽŪM Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus patarėja);

Audrius Kunigėlis – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Milda Jusienė, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos vyriausioji specialistė);

Aušrys Macijauskas – Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Ignas Jankauskas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos administracijos vadovas);

Julius Mačiulaitis – valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus inžinierius inspektorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Antanas Gudaitis, valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus vadovas);

Antanas Maziliauskas – Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Algis Kvaraciejus, Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanas);

Jolanta Oleškevič – ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Giedrė Kornijenkienė, ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Artūras Ugenskas – ŽŪM Vidaus audito skyriaus vedėjas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jolanta Čironienė, ŽŪM Vidaus audito skyriaus patarėja);

Vilimantas Vaičiukynas – Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos prezidentas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Račas, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos vicepirmininkas);

Aušra Žliobaitė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Modestas Rezgys, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus teisininkas).

10. X komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama verslo pradžiai kaimo vietovėse“ ir veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ teikti:

Darius Liutikas – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Aušra Grygalienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja, komiteto pirmininko pavaduotoja;

Danukas Arlauskas – Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Vaidotas Levickis, Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas);

Genovaitė Beniulienė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos laikinai einanti Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas (narė stebėtoja) (jos nesant – Rasa Kiūdytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja);

Evelina Blažiūnaitė – ŽŪM Finansų skyriaus vyriausioji specialistė (narė stebėtoja) (jos nesant – Neringa Radišauskaitė-Kudūkė, ŽŪM Finansų skyriaus vyriausioji specialistė);

Vaida Budzevičienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Strategijų, prognozės ir komunikacijos skyriaus vyresnioji patarėja;

Olga Celova – Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėja (jos nesant – Živilė Bilotienė, Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vyriausioji specialistė);

Jolanta Čironienė – ŽŪM Vidaus audito skyriaus patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Goda Grebelienė, ŽŪM Vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė);

Kristina Indriošienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja (jos nesant – Ilona Javičienė, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja);

Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Alina Adomaitytė, Lietuvos verslo konfederacijos Agroverslo komisijos narė);

Violeta Jankauskienė – Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (narė stebėtoja) (jos nesant – Alvyda Kazakevičiūtė-Staniūnaitienė, Trakų rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Sonata Kisielienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Simona Švoilaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Aurelijus Mačiulaitis – ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas (jo nesant – Andrius Burlėga, ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjas);

Sigutė Mečkovskienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Jolanta Vaičiūnienė, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Juozas Raguckas – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Vidaus administravimo skyriaus vedėjas (jo nesant – Lina Druto, Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Turizmo plėtros skyriaus Turizmo projektų poskyrio vedėja);

Jūratė Savickienė – Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto lektorė (narys stebėtojas) (jos nesant – Rolandas Rakštys, Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorius;

Marijona Lukaševičienė – Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkė (narė stebėtoja) (jos nesant – Lilija Teresė Šermukšnienė, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkė);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais (narys stebėtojas) (jo nesant – Agnė Kazlauskienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja aplinkos ir energetikos klausimais);

Snieguolė Valiulienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Jelena Dokudovič, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Linas Žabaliūnas – Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas (narys stebėtojas) (jo nesant – Vytis Štelbys, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos tarybos narys).

12. XII komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ teikti:

Darius Liutikas – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Aušra Grygalienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja, komiteto pirmininko pavaduotoja;

Dovilė Almanytė – Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus vedėja (jos nesant – Sergej Garbar, Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas);

Algis Baravykas – Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Ana Rimkevič, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos projektų vadovė);

Genovaitė Beniulienė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos laikinai einanti Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas (narė stebėtoja) (jos nesant – Rasa Kiūdytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja);

Sigitas Dimaitis – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Aušra Žliobaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja);

Kristina Indriošienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja (jos nesant – Ilona Javičienė, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja);

Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Alina Adomaitytė, Lietuvos verslo konfederacijos Agroverslo komisijos narė);

Simona Kulikauskienė – Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Tomas Rinkevičius, Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas);

Zigmas Medingis – ŽŪM Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus patarėjas (jo nesant – Jurgita Čiučkienė, ŽŪM Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė);

Kęstutis Navickas – Aleksandro Stulginskio universiteto Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos instituto profesorius (narys stebėtojas);

Rosita Pletienė – ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Giedrė Kornijenkienė, Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Arūnas Šileika – ŽŪM Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vedėjas (jo nesant – Vaidotas Prusevičius ŽŪM Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus patarėjas );

Jonas Sviderskis – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Petras Puskunigis, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas);

Artūras Ugenskas – ŽŪM Vidaus audito skyriaus vedėjas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jolanta Čironienė, ŽŪM Vidaus audito skyriaus  patarėja);

Snieguolė Valiulienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Sigutė Mečkovskienė, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė).

13. XIII komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklą „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ teikti:

Darius Liutikas – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Zita Duchovskienė – ŽŪM Mokslo ir inovacijų skyriaus vedėja vyriausioji patarėja, komiteto pirmininko pavaduotoja);

Jurgita Baranauskienė – Aleksandro Stulginskio universiteto Strateginio valdymo ir investicijų skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Inga Adamonytė, Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandens išteklių inžinerijos fakulteto docentė);

Genovaitė Beniulienė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos laikinai einanti Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas (narė stebėtoja) (jos nesant – Rasa Kiūdytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja);

Olga Celova – Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėja (jos nesant – Živilė Bilotienė, Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vyriausioji specialistė);

Zofija Cironkienė – Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Martynas Laukaitis, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas);

Dainė Denisovienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Technologijų ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Ginvilė Jekentienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė);

Sigitas Dimaitis – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Aušra Žliobaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja);

Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Vytautas Šenavičius, Lietuvos verslo konfederacijos Agroverslo komisijos pirmininkas);

Aušra Kalantaitė − ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento direktoriaus pavaduotojas (jos nesant – Gintarė Tumalavičienė, ŽŪM Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus patarėja);

Rimantas Krasuckis – ŽŪM Maisto pramonės ir kokybės skyriaus vedėjas (jo nesant – Lilija Tepelienė, ŽŪM Maisto pramonės ir kokybės skyriaus patarėja);

Nerijus Kupstaitis – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos skyriaus vedėjas (jo nesant – Donatas Vaikasas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Jonas Lisauskas – ŽŪM Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus vedėjas (jo nesant – Vidmantas Ašmonas ŽŪM Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus patarėjas);

Sigitas Miškinis – ŽŪM Mokslo ir inovacijų skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Vilma Kraujalytė, ŽŪM Mokslo ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė);

Rosita Pletienė – ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Modestas Važnevičius, ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas);

Jonas Sviderskis – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Petras Puskunigis, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas);

Jonas Talmantas – Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Marijona Lukaševičienė, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkė);

Artūras Ugenskas – ŽŪM Vidaus audito skyriaus vedėjas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jolanta Čironienė, ŽŪM Vidaus audito skyriaus  patarėja);

Regina Voverytė-Šimkienė – ŽŪM Mokslo ir inovacijų skyriaus patarėja (jos nesant – Skirmantė Smalskytė Mokslo ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė).

14. XIV komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ir „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ teikti:

Darius Liutikas – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Aušra Grygalienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja, komiteto pirmininko pavaduotoja;

Danukas Arlauskas – Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Gintas Umbrasas, Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidiumo narys);

Olga Celova – Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėja (jos nesant – Martynas Dausinas, Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Zofija Cironkienė – Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Martynas Laukaitis, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas);

Saulius Daniulis – Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Valentinas Genys, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos valdybos narys);

Sigitas Dimaitis – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Aušra Žliobaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja);

Algis Gaižutis – Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Mindaugas Šilininkas, Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos narys);

Kristina Indriošienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja (jos nesant – Ilona Javičienė, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja);

Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Vytautas Šenavičius, Lietuvos verslo konfederacijos Agroverslo komisijos pirmininkas);

Rimantas Krasuckis – ŽŪM Maisto pramonės ir kokybės skyriaus vedėjas (jo nesant – Jolita Martutaitytė, ŽŪM Maisto pramonės ir kokybės skyriaus patarėja);

Giedrė Kornijenkienė – Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Rosita Pletienė, ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Nerijus Kupstaitis – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos skyriaus vedėjas (jo nesant – Donatas Vaikasas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Nomeda Padvaiskaitė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Agnė Kvedarienė, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Jonas Talmantas – Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Marijona Lukaševičienė, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkė);

Artūras Ugenskas – ŽŪM Vidaus audito skyriaus vedėjas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jolanta Čironienė, ŽŪM Vidaus audito skyriaus patarėja);

Alma Valskytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja (narė stebėtoja) (jos nesant – Rasa Kiūdytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja);

Regina Voverytė-Šimkienė, ŽŪM Mokslo ir inovacijų skyriaus patarėja (jos nesant – Sigitas Miškinis, ŽŪM Mokslo ir inovacijų  skyriaus vyriausiasis specialistas);

Linas Žabaliūnas – Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas (narys stebėtojas) (jo nesant – Vytis Štelbys, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos tarybos narys).

15. XV komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ teikti:

Darius Liutikas – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Aušra Grygalienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja, komiteto pirmininko pavaduotoja;

Giedrė Andriuškevičė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Veiklos organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Ramunė Abromavičienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Veiklos organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Genovaitė Beniulienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos laikinai einanti Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas (narė stebėtoja) (jos nesant – Rasa Kiūdytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausioji patarėja);

Vidmantas Bezaras – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas (jo nesant – Tomas Tukačiauskas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjo pavaduotojas);

Sandra Buklienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistė;

Elena Būdienė – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Gediminas Puškorius, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Algimantas Degutis – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas (jo nesant – Indrė Baliulytė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Jelena Dokudovič – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Snieguolė Valiulienė, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Gintaras Džiovėnas– Kultūros ministerijos Kultūros atminties ir paveldo politikos skyriaus patarėjas (jo nesant – Neringa Dargytė, Kultūros ministerijos Kultūros atminties ir paveldo politikos skyriaus  vyriausioji specialistė);

Ilona Javičienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja (jos nesant – Kristina Indriošienė, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja);

Sonata Kisielienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Simona Švoilaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Remigijus Lipkevičius – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos laikinai einantis direktoriaus pavaduotojo pareigas (jo nesant – Dainius Miškinis, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Valstybės turto skyriaus vedėjas);

Ričardas Sabaliauskas – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas (jo nesant – Jūratė Žygienė, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Europos regioninės plėtros fondo skyriaus vyriausioji specialistė);

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė – Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (narė stebėtoja) (jos nesant – Violeta Jankauskienė, Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais);

Modestas Važnevičius – ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas (jo nesant – Andrius Burlėga, ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjas).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija Baltraitienė

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-360, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-07, i. k. 2015-06902

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-766, 2015-10-12, paskelbta TAR 2015-10-13, i. k. 2015-15087

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-842, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17997

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19332

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-108, 2016-03-04, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04275

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-206, 2016-04-13, paskelbta TAR 2016-04-13, i. k. 2016-09036

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-328, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-05-27, i. k. 2016-14232

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-381, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-23, i. k. 2016-17505

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-489, 2016-08-24, paskelbta TAR 2016-08-24, i. k. 2016-22622

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-689, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27237

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-23, 2017-01-13, paskelbta TAR 2017-01-16, i. k. 2017-00874

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-144, 2017-03-08, paskelbta TAR 2017-03-09, i. k. 2017-04009

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-317, 2017-05-08, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07837

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-442, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11021

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-542, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13554

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-603, 2017-09-25, paskelbta TAR 2017-09-26, i. k. 2017-15085

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-675, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-26, i. k. 2017-16816

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-703, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17376

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-144, 2018-03-08, paskelbta TAR 2018-03-09, i. k. 2018-03758

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-482, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11957

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-505, 2018-08-01, paskelbta TAR 2018-08-01, i. k. 2018-12732

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-287 „Dėl Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ pakeitimo