Suvestinė redakcija nuo 2020-02-12

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-12-08, i. k. 2016-28407

 

visagino savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

dėl draudimo rūkyti Visagino savivaldybėS viešose vietose

 

2016 m. gruodžio 1 d. Nr. TS-210

Visaginas

 

 

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 m. rugpjūčio 9 d. prašymą Nr. SD-95 „Dėl nerūkymo zonų paskelbimo Visagino savivaldybės teritorijoje“, Visagino Šv. apaštalo Pauliaus parapijos 2016 m. lapkričio 15 d. raštą Nr. 28, UAB „Acel Baltic“ 2016 m. lapkričio 29 d. raštą, nusprendžia:

1. Uždrausti rūkyti šiose Visagino savivaldybės viešose vietose (priedas), išskyrus jose rūkantiesiems numatytas ir ženklais ar užrašais pažymėtas vietas:

1.1.   teritorija tarp Visagino „Verdenės“ gimnazijos ir Visagino sporto centro (tarp Taikos pr. 21 ir Taikos pr. 23, 1 zona);

1.2.   Visagino kultūros centro, ekstremalaus sporto aikštelės, vaikų žaidimų miestelio teritorija (Vilties g. 5, 5A, 2 zona);

1.3.   Visagino savivaldybės administracijos pastato teritorija (Parko g. 14, 3 zona);

1.4.   Visagino kultūros centro, Visagino ežero paplūdimio, vaikų žaidimų aikštelės (labirintas) teritorija (Parko g. 16, 4 zona);

1.5.   Sedulinos alėjos dalies teritorija (prie Veteranų g. 9, 5 zona);

1.6.   Visagino Šv. apaštalo Pauliaus parapijos, Santarvės aikštės, vaikų žaidimo aikštelės bei parko prie prekybos centro „Domino“ teritorija (Santarvės g. 1, 6 zona);

1.7.   sporto aikštelės prie Visagino Draugystės progimnazijos, amfiteatro, parko Draugystės g. teritorija (prie Draugystės g. 10, 12, 7 zona);

1.8.   visų vaikų žaidimo aikštelių teritorija (ne mažiau kaip 10 m spinduliu aplink aikšteles);

1.9. viešojo transporto stotelių keleivių laukimo paviljonai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. TS-228, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20347

 

1.10. teritorija tarp Visagino „Atgimimo“ gimnazijos, Visagino viešosios bibliotekos, Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (tarp Tarybų g. 23, Tarybų g. 9 ir Taikos pr. 52, 8 zona)

Papildyta papunkčiu:

Nr. TS-15, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03004

 

2. Įpareigoti Visagino savivaldybės administracijos direktorių:

2.1. 1 punkte nurodytose bei visų švietimo, socialinių paslaugų įstaigų, kuriose teikiamos socialinės priežiūros ir (ar) socialinės globos paslaugos vaikams, sveikatos priežiūros įstaigų teritorijose matomose vietose iškabinti įspėjamuosius ženklus (užrašus) apie draudimą rūkyti;

2.2. apie šį sprendimą informuoti Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariatą.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                      Dalia Štraupaitė

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-228, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20347

Nr. TS-15, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03004

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Visagino savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-228, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20347

Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. TS-210 „Dėl draudimo rūkyti Visagino savivaldybės viešose vietose“ pakeitimo

 

2.

Visagino savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-15, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03004

Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. TS-210 „Dėl draudimo rūkyti Visagino savivaldybės viešose vietose“ pakeitimo