Suvestinė redakcija nuo 2021-11-20

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03185

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO 2021 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario 17 d. Nr. 102

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2021 metų sąmatą (pridedama).

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                     Marius Skuodis        

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 102

 

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO 2021 METŲ SĄMATA

 

Eil. Nr.

Lėšų paskirtis

Suma, tūkst. eurų

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos,

iš jų:

531 612

1.

valstybinės reikšmės rajoniniams keliams su žvyro danga asfaltuoti;

savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams;

projektui „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 89,40 iki 107,00 km rekonstravimas“, projekto vykdymo priežiūrai ir darbų atlikimui finansuoti;

projektui „Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. Žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimas“;

projektui „Dviejų lygių sankryžos Vilniuje, Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl., rekonstravimas“, projekto vykdymo priežiūrai ir darbų atlikimui finansuoti

145 000

2.

valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, ir kitoms kelių srities reikmėms finansuoti,

iš jų:

251 298

2.1.

valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, išskyrus 2.2–2.9 papunkčiuose numatytas veiklas

155 428

2.2.

akcinei bendrovei „Kelių priežiūra“ (Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio
1 dalies 1, 4 ir 7 punktai)

79 050

2.3.

Kelių muziejui ir kelių srities istorinėms vertybėms išlaikyti, įsigyti ir eksponuoti

35

2.4.

viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai (Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 13 punktas)

200

2.5.

Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos gaunamai informacijai apdoroti, organizacinėms ir eksploatacinėms išlaidoms padengti, saugaus eismo programoms ir jų priemonėms įgyvendinti

1 000

2.6.

akcinei bendrovei „Smiltynės perkėla“ perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) bilieto kainai kompensuoti

2 552

2.7.

viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio
1 dalies 23 punktas)

318

2.8.

valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai (Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio
1 dalies 18 punktas)

12 665

2.9.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai teisės aktams ir normatyviniams dokumentams, susijusiems su kelių tinklo plėtra ir užtikrinimu, kad šis tinklas veiktų, rengti bei procesinių dokumentų projektams, susijusiems su žemės paėmimu visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, rengti ir jiems įgyvendinti (Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 16 ir 24 punktai)

50

3.

vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų,

iš jų:

115 984  

3.1.

valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams ir vietinės reikšmės keliams, kurie patenka į Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus, skiriama 4 procentai,

iš jų:

4 640

3.1.1.

valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės keliams Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka skiriama 50 procentų

2 320

3.1.2.

pasienio vietinės reikšmės keliams Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka skiriama 13 procentų

603

3.1.3.

privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams ir vietinės reikšmės keliams, kurie patenka į Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka skiriama 37 procentai

1 717

3.2.

vietinės reikšmės keliams Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėse pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymu skiriama 2 procentai

2 320

3.3.

vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“ 2.2.1 papunktį, vietinės reikšmės keliams Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėse valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymu skiriama 2 procentai

2 320

3.4.

vietinės reikšmės keliams Kauno rajono, Klaipėdos rajono, Panevėžio rajono, Šiaulių rajono ir Alytaus rajono savivaldybėse valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymu skiriama 2 procentai

2 320

3.5.

savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymu skiriama 90 procentų,

iš jų:

104 384

3.5.1.

miestų savivaldybių vietinės reikšmės keliams – 35 procentai

36 534

3.5.2.

kitų savivaldybių vietinės reikšmės keliams – 65 procentai

67 850

4.

valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti (Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervas)

19 330

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 550, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-14, i. k. 2021-15923

Nr. 953, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-19, i. k. 2021-23950

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 550, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-14, i. k. 2021-15923

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 102 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2021 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 953, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-19, i. k. 2021-23950

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 102 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2021 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo