Suvestinė redakcija nuo 2016-01-22

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19325

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO

 

2015 m. gruodžio 2 d. Nr. 1240
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 2015 m. spalio 27 d. teikimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 43, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-21, i. k. 2016-01328

 

1. Patvirtinti minimalųjį valandinį atlygį – 2,13 euro ir minimaliąją mėnesinę algą – 350 eurų.

2. Neteko galios nuo 2016-01-22

Punkto naikinimas:

Nr. 43, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-21, i. k. 2016-01328

 

3. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis

socialinės apsaugos ir darbo ministrą                                              Rimantas Šadžius

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 43, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-21, i. k. 2016-01328

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1240 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ pakeitimo