Suvestinė redakcija nuo 2021-10-28

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03356

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO PRIEMONĘ „ELEKTROMOBILIŲ ĮSIGIJIMO JURIDINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“

 

2021 m. vasario 19 d. Nr. D1-99

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 12 d. įsakymo D1-615 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ 30 punktu,  

skiriu finansavimą projektams pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“, 1.2.15 papunkčio priemonę „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“, finansavimo skyrimo sąlygos nustatomos projekto finansavimo sutartyje:

 

Eil. Nr.

Paraiškos registracijos Nr.

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

Maksimali skiriama subsidijos suma, Eur

1.

KK-AM-EJ01-0001

Uždaroji akcinė bendrovė „Merseta“

Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“

4000,00

2.

KK-AM-EJ01-0007

UAB „Viasana“

„Elektromobilio įsigijimas UAB Viasana įmonėje“

4000,00

3.

KK-AM-EJ01-0008

Uždaroji akcinė bendrovė „Armi servisas“

„Armi servisas“ elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims

skatinimas“

4000,00

4.

Neteko galios nuo 2021-05-04.

5.

KK-AM-EJ01-0011

UAB „Sun Invest“

„Elektromobilio įsigijimas“

4000,00

6.

KK-AM-EJ01-0013

UAB „Trumtransa“

„UAB „Trumtransa“ pagal kvietimą elektromobilių įsigijimo skatinimo programoje“

4000,00

7.

KK-AM-EJ01-0014

UAB 2L Architects“

Elektromobilio įsigijimas architektūros įmonei UAB „2L

Architects“, siekiant sumažinti CO2 dujų išmetimą ir prisidėti prie klimato taršos švelninimo“

4000,00

8.

KK-AM-EJ01-0017

UAB „Supply experts“

„UAB „Supply experts“ elektromobilio pirkimas“

4000,00

9.

KK-AM-EJ01-0018

AB „MV GROUP Production“

„Elektromobilio įsigijimas pagal klimato kaitos programą“

4000,00

10.

KK-AM-EJ01-0022

UAB „Vaidenta“

„Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“

4000,00

11.

KK-AM-EJ01-0023

Uždaroji akcinė bendrovė „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė

„UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvės elektromobilių įsigijimo skatinimas Nr. KK-AM-EJ01“

41 000,00

12.

KK-AM-EJ01-0029

AB „Kelių priežiūra“

„Senų automobilių keitimas į ekologiškas transporto priemones

AB „Kelių priežiūra“ veikloje“

12 000,00

13.

KK-AM-EJ01-0030

UAB Autolux

„Poveikio aplinkai mažinimas UAB „Autolux“ veikloje“

56 000,00

14.

KK-AM-EJ01-0031

Uždaroji akcinė bendrovė „Universalios valdymo sistemos“

„UAB „Universalios valdymo sistemos“ Leaf pirkimas“

5000,00

15.

KK-AM-EJ01-0033

UAB „Švaros garantas“

Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas UAB Švaros garantas“

4000,00

16.

KK-AM-EJ01-0034

UAB „Super Namai“

„UAB „Super namai“ elektromobilio įsigijimo projektas siekiant sumažinti šiltnamio efektą skatinančių dujų (ŠESD) kiekį“

4000,00

17.

KK-AM-EJ01-0037

UAB „Belomeda“

Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas UAB „Belomeda“

4000,00

18.

KK-AM-EJ01-0038

Uždaroji Akcinė Bendrovė  „Eugesta“

UAB „Eugesta“ elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims

skatinimas Nr. KK-AM-EJ01“

4000,00

19.

KK-AM-EJ01-0042

Uždaroji akcinė bendrovė „Ginmita“

UAB „Ginmita“ elektromobilio įsigijimas“

4000,00

20.

KK-AM-EJ01-0049

UAB „Arctus media“

„Juridinio asmens UAB „Arctus media“ elektromobilio įsigijimo skatinimas“

4000,00

21.

KK-AM-EJ01-0040

UAB „A-Z Projektai“

„UAB „A-Z projektai“ elektromobilio įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“

4000,00

22.

Neteko galios nuo 2021-10-28

23.

KK-AM-EJ01-0015

UAB Dalis erdvės

„Žaliojo transporto skatinimas UAB „Dalis erdvės“ veikloje“

4000,00

24.

KK-AM-EJ01-0027

UAB „Elektrum Lietuva“

„UAB „Elektrum Lietuva“ elekromobilių pirkimas“

8 000,00

25.

KK-AM-EJ01-0004

UAB „Neries investicijos“

„UAB „Neries investicijos“ klimato taršos mažinimo projektas“

200 000,00

26.

KK-AM-EJ01-0048

UAB „Renalfarma“

„Elektromobilio Audi E-tron įsigijimas UAB „Renalfarma“ veiklai“

4000,00

27.

KK-AM-EJ01-0035

UAB „Bremena“

„Klimato kaitos programos projekto „Elektromobilio įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“

4000,00

28.

KK-AM-EJ01-0043

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras

„Klimato kaitos programos projekto „Elektromobilių pritaikymas teikiant sveikatos priežiūros paslaugas VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centre“

8000,00

29.

KK-AM-EJ01-0039

UAB Ekoranga

„Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas. Įsigyjanti įmonė UAB „Ekoranga“

4000,00

30.

KK-AM-EJ01-0028

UAB „First Logistics“

„Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“

4000,00

31.

KK-AM-EJ01-0021

UAB „Mobility Lietuva“

„UAB Mobility Lietuva“ naujo ir nenaudoto elektrinio l/a Peugeot 2008 įsigijimas lizingo būdu“

4000,00

32.

KK-AM-EJ01-0052

UAB „Roxlogic IT solutions“

„Klimato kaitos programos projekto „Elektra varomo automobilio pirkimas“

4000,00

33.

KK-AM-EJ01-0046

UAB Sostena

„Klimato kaitos programos projekto „Elektromobilio įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“

28 000,00

34.

KK-AM-EJ01-0055

UAB „Stronglasas“

„UAB „Stronglasas“ aplinkos taršos mažinimas įsigyjant naują elektromobilį“

4000,00

35.

KK-AM-EJ01-0045

UAB Vilniaus vandenys

„Klimato kaitos programos projekto „Keleivinių lengvųjų elektromobilių įsigijimas siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą“

32 000,00

36.

KK-AM-EJ01-0051

MB „Virmalda“

„Dyzelinu varomo automobilio pakeitimas elektra varomu automobiliu“

4000,00

37.

KK-AM-EJ01-0050

VšĮ „Saugi pradžia“

„Klimato kaitos programos projekto „VšĮ „Saugi pradžia“ automobilių parko atnaujinimas elektromobiliais“

8000,00

38.

KK-AM-EJ01-0041

UAB „Riweide“

„Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo projektas UAB „Riweide“

4000,00

39.

KK-AM-EJ01-0070

„Apb AVOCAD“

„Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas  –  Advokatų profesinė bendrija AVOCAD“

4000,00

40.

KK-AM-EJ01-0060

 

Tauragės rajono savivaldybės administracija

 

„Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas Tauragės rajono savivaldybės administracijoje“

4000,00

41.

KK-AM-EJ01-0060

 

UAB „Kepuva“

„Elektromobilio įsigijimas UAB „Kepuva“

4000,00

42.

KK-AM-EJ01-0057

UAB „Kredora“

„UAB „Kredora“, M1 klasės elektromobilio įsigijimas“

4000,00

43.

KK-AM-EJ01-0059

UAB „Saugima“

„UAB „Saugima“ elektromobilių įsigijimas“

16 000,00

44.

KK-AM-EJ01-0062

VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“

„Valstybės įmonė „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“. Elektromobilio pirkimas“

4000,00

45.

KK-AM-EJ01-0003

UAB „CityBee Solution“

„UAB „CityBee“ automobilių parko plėtra, diegiant aplinką tausojančias priemones“

64 000,00

46.

KK-AM-EJ02-0007

UAB „Eugesta“

„UAB „Eugesta“ elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas (N1, N2 klasės) Nr. KK-AM-EJ02“

4000,00

47.

KK-AM-EJ02-0002

UAB „Mitrena“

„Elektromobilių įsigijimas įmonėje UAB „Mitrena“

36 000,00

48.

KK-AM-EJ01- 0064

UAB „Locrina“

„UAB „Locrina“ elektromobilio įsigijimas pagal priemonę elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“

4000,00

49.

KK-AM-EJ01- 0073

UAB „Aušrevel“

„Elektromobilio įsigijimas įmonėje UAB „Aušrevel“ siekiant sumažinti gamtos taršą“

4000,00

50.

KK-AM-EJ01- 0072

„K. Preibio gamybinė įmonė“

„K. Preibio gamybinės įmonės“ aplinkos taršos mažinimas, keičiant taršų automobilį į elektromobilį“

1509,46

51.

KK-AM-EJ01-0074

UAB „IOCO Packaging“

„UAB „IOCO Packaging“ elektromobilių įsigijimas“

4 000,00

52.

KK-AM-EJ01-0063

UAB „Kauno techninės apžiūros centras“

„Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“

4000,00

53.

KK-AM-EJ01-0065

UAB „GLASS LT“

„Elektromobilis UAB „GLASS LT“

4000,00

54.

KK-AM-EJ02-0004

UAB „Dolteka“

„UAB „Dolteka“ elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas (N1, N2 klasės)“

48 000,00

55.

KK-AM-EJ01-0058

UAB „Inter-Silo“

„Naujo elektromobilio įsigijimas UAB „Inter-Silo“

5000,00

56.

KK-AM-EJ01-0075

Viešoji įstaiga „Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras“

 

„KK-AM-EJ0 Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas (M1, M2 klasės) VšĮ Kelmės rajono PSPC“

5000,00

57.

KK-AM-EJ01-0061

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

„Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas (M1, M2 klasės)“

12 000,00

58.

KK-AM-EJ02-0006

Akcinė bendrovė  „Šiaulių energija“

„AB „Šiaulių energija“ specialios paskirties krovininio elektromobilio (iki 3,5 t) įsigijimas“

5000,00

59.

KK-AM-EJ02-0003

UAB „Transaibė“

„Elektromobilių įsigijimas įmonėje UAB „Transaibė“

52 000,00

60.

KK-AM-EJ01-0066

Akcinė bendrovė „Kauno energija"

3 vnt. M1 klasės elektromobilių įsigijimas

14 000,00

61.

KK-AM-EJ01-0002

UAB „Ride Share

„Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas SPARK veikloje

174350,70

62.

KK-AM-EJ01-0078

Uždaroji akcinė bendrovė „SKOGRAN“

„Įmonės veikloje CO2 išmetimo mažinimas, įsigyjant elektromobilį

5 000,00

63.

KK-AM-EJ01-0077

UAB „Transpharmacia“

„Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas (M1, M2 klasės) Nr. KK-AM-EJ01

4 000,00

64.

Neteko galios nuo 2021-07-27

65.

KK-AM-EJ02-0008

UAB „CityBee Solutions“

CityBee darnaus aplinkai krovininių automobilių parko plėtra

88 000,00

66.

KK-AM-EJ01-0053

UAB „Davilina“

UAB „Davilina“ elektromobilio įsigijimas

4 000,00

67.

KK-AM-EJ02-0005

Uždaroji akcinė bendrovė „DPD Lietuva“

Elektromobilių įsigijimas įmonėje UAB DPD Lietuva

20 000,00

68.

KK-AM-EJ02-0011

UAB „OK transportas“

Elektromobilių įsigijimas įmonėje UAB „OK Transportas

84 000,00

69.

Neteko galios nuo 2021-07-27

70.

KK-AM-EJ01- 0067

UAB „Šachmatinė“

„UAB „Šachmatinė“ elektromobilio įsigijimas

4 000,00

IŠ VISO

1 187 860,16

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. D1-181, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06463

Nr. D1-265, 2021-05-03, paskelbta TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09436

Nr. D1-427, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16483

Nr. D1-620, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. k. 2021-22343

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Simonas Gentvilas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-181, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06463

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. D1-99 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“, pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-265, 2021-05-03, paskelbta TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09436

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. D1-99 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-427, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16483

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. D1-99 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-620, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. k. 2021-22343

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. D1-99 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ pakeitimo