Suvestinė redakcija nuo 2018-06-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-05-14, i. k. 2018-07699

 

HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KANOPINIŲ ŽVĖRIŲ, KURIŲ MEDŽIOKLĖ LIMITUOJAMA, SUMEDŽIOJIMO PER 2018-2019 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 11 d. Nr. D1-388

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.4.3 papunkčiu, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 42 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų pateiktus suvestinius duomenis:

1. T v i r t i n u Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2018-2019 metų medžioklės sezoną limitus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad nepaskirstytas stirnų, tauriųjų elnių, danielių ir briedžių sumedžiojimo per 2018-2019 m. medžioklės sezoną limitas naudojamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 39 punkto nustatyta tvarka arba, kai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“, nustatyta tvarka reguliuojama stirnų, tauriųjų elnių, danielių ar briedžių gausa teritorijose, kuriose medžioti draudžiama.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2018 m. gegužės 11 d.

įsakymu Nr. D1-388

 

Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2018-2019 metų medžioklės sezoną limitai

 

I. Stirnų sumedžiojimo per 2018-2019 m. medžioklės sezoną limitas

 

Eil.

Nr.

Savivaldybė

Stirnų sumedžiojimo per 2018-2019 metų medžioklės sezoną limito paskirstymas

Iš viso

Iš jų patinų

Iš jų patelių arba jauniklių iki vienerių metų

1.

Akmenės r.

438

146

292

2.

Alytaus r.

730

198

532

3.

Anykščių r.

1137

371

766

4.

Biržų r.

960

296

664

5.

Druskininkų

113

23

90

6.

Elektrėnų

219

69

150

7.

Ignalinos r.

586

230

356

8.

Jonavos r.

480

129

351

9.

Joniškio r.

495

161

334

10.

Jurbarko r.

1013

298

715

11.

Kaišiadorių r.

752

239

513

12.

Kauno r.

1057

306

751

13.

Kėdainių r.

1161

390

771

14.

Kelmės r.

1046

303

743

15.

Klaipėdos r.

712

238

474

16.

Kretingos r.

566

187

379

17.

Kupiškio r.

630

181

449

18.

Lazdijų r.

589

141

448

19.

Marijampolės*

888

288

600

20.

Mažeikių r.

778

250

528

21.

Molėtų r.

766

290

476

22.

Neringos

61

16

45

23.

Pagėgių

330

112

218

24.

Pakruojo r.

643

174

469

25.

Panevėžio r.

985

297

688

26.

Pasvalio r.

664

197

467

27.

Plungės r.**

1000

352

648

28.

Prienų r.***

682

208

474

29.

Radviliškio r.

878

303

575

30.

Raseinių r.

1160

331

829

31.

Rokiškio r.

1184

354

830

32.

Skuodo r.

404

133

271

33.

Šakių r.

938

288

650

34.

Šalčininkų r.

451

147

304

35.

Šiaulių r.

1152

361

791

36.

Šilalės r.

506

168

338

37.

Šilutės r.

767

238

529

38.

Širvintų r.

488

154

334

39.

Švenčionių r.

836

328

508

40.

Tauragės r.

784

244

540

41.

Telšių r.

784

264

520

42.

Trakų r.

627

231

396

43.

Ukmergės r.

703

220

483

44.

Utenos r.

898

321

577

45.

Varėnos r.

600

189

411

46.

Vilkaviškio r.

532

139

393

47.

Vilniaus r.

883

355

528

48.

Zarasų r.

828

261

567

49.

Nepaskirstytas

698

223

475

50.

IŠ VISO

35582

11342

24240

*- kartu Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėmis

** - kartu su Rietavo savivaldybe

*** - kartu su Birštono savivaldybe

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-444, 2018-06-01, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09186

 

II. TAURIŲJŲ ELNIŲ SUMEDŽIOJIMO PER 2018-2019 M. MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITAS

 

Eil.

Nr.

Savivaldybė

Tauriųjų elnių sumedžiojimo per 2018-2019 metų medžioklės sezoną limito paskirstymas

Iš viso

Iš jų patinų

Iš jų patelių arba jauniklių iki vienerių metų

51.

Akmenės r.

366

122

244

52.

Alytaus r.

79

19

60

53.

Anykščių r.

339

91

248

54.

Biržų r.

232

79

153

55.

Druskininkų

19

4

15

56.

Elektrėnų

83

26

57

57.

Ignalinos r.

75

26

49

58.

Jonavos r.

104

28

76

59.

Joniškio r.

453

139

314

60.

Jurbarko r.

474

95

379

61.

Kaišiadorių r.

146

43

103

62.

Kauno r.

215

49

166

63.

Kėdainių r.

696

232

464

64.

Kelmės r.

278

70

208

65.

Klaipėdos r.

48

16

32

66.

Kretingos r.

74

25

49

67.

Kupiškio r.

244

81

163

68.

Lazdijų r.

97

33

64

69.

Marijampolės*

56

9

47

70.

Mažeikių r.

218

70

148

71.

Molėtų r.

125

47

78

72.

Neringos

0

0

0

73.

Pagėgių

46

12

34

74.

Pakruojo r.

311

75

236

75.

Panevėžio r.

760

166

594

76.

Pasvalio r.

152

45

107

77.

Plungės r.**

183

64

119

78.

Prienų r.***

109

35

74

79.

Radviliškio r.

384

129

255

80.

Raseinių r.

277

61

216

81.

Rokiškio r.

341

87

254

82.

Skuodo r.

102

33

69

83.

Šakių r.

98

30

68

84.

Šalčininkų r.

2

0

2

85.

Šiaulių r.

636

162

474

86.

Šilalės r.

82

27

55

87.

Šilutės r.

129

42

87

88.

Širvintų r.

102

28

74

89.

Švenčionių r.

68

37

31

90.

Tauragės r.

291

87

204

91.

Telšių r.

188

64

124

92.

Trakų r.

98

43

55

93.

Ukmergės r.

283

90

193

94.

Utenos r.

193

61

132

95.

Varėnos r.

81

24

57

96.

Vilkaviškio r.

33

10

23

97.

Vilniaus r.

98

45

53

98.

Zarasų r.

101

35

66

99.

Nepaskirstytas

208

61

147

100.

IŠ VISO

9785

2859

6926

*- kartu Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėmis

** - kartu su Rietavo savivaldybe

*** - kartu su Birštono savivaldybe

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-444, 2018-06-01, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09186

 

III. DANIELIŲ sumedžiojimo per 2018-2019 m. medžioklės sezoną limitas

 

Eil.

Nr.

Savivaldybė

Danielių sumedžiojimo per 2018-2019 metų medžioklės sezoną limito paskirstymas

Iš viso

Iš jų patinų

Iš jų patelių arba jauniklių iki vienerių metų

101.

Akmenės r.

0

0

0

102.

Alytaus r.

36

11

25

103.

Anykščių r.

90

27

63

104.

Biržų r.

0

0

0

105.

Druskininkų

1

0

1

106.

Elektrėnų

0

0

0

107.

Ignalinos r.

3

2

1

108.

Jonavos r.

0

0

0

109.

Joniškio r.

0

0

0

110.

Jurbarko r.

0

0

0

111.

Kaišiadorių r.

1

0

1

112.

Kauno r.

2

0

2

113.

Kėdainių r.

40

13

27

114.

Kelmės r.

1

0

1

115.

Klaipėdos r.

16

5

11

116.

Kretingos r.

0

0

0

117.

Kupiškio r.

2

1

1

118.

Lazdijų r.

0

0

0

119.

Marijampolės*

20

6

14

120.

Mažeikių r.

33

10

23

121.

Molėtų r.

2

1

1

122.

Neringos

0

0

0

123.

Pagėgių

0

0

0

124.

Pakruojo r.

12

5

7

125.

Panevėžio r.

127

25

102

126.

Pasvalio r.

14

4

10

127.

Plungės r.**

2

1

1

128.

Prienų r.***

0

0

0

129.

Radviliškio r.

21

10

11

130.

Raseinių r.

17

5

12

131.

Rokiškio r.

12

8

4

132.

Skuodo r.

3

1

2

133.

Šakių r.

67

21

46

134.

Šalčininkų r.

0

0

0

134.

Šiaulių r.

23

6

17

135.

Šilalės r.

18

6

12

137.

Šilutės r.

68

19

49

138.

Širvintų r.

15

5

10

139.

Švenčionių r.

0

0

0

140.

Tauragės r.

6

6

0

141.

Telšių r.

16

7

9

142.

Trakų r.

2

1

1

143.

Ukmergės r.

10

4

6

144.

Utenos r.

36

16

20

145.

Varėnos r.

0

0

0

146.

Vilkaviškio r.

0

0

0

147.

Vilniaus r.

0

0

0

148.

Zarasų r.

6

3

3

149.

Nepaskirstytas

36

12

24

150.

IŠ VISO

758

241

517

*- kartu Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėmis

** - kartu su Rietavo savivaldybe

*** - kartu su Birštono savivaldybe

 

IV. BRIEDŽIŲ sumedžiojimo per 2018‒2019 m. medžioklės sezoną Limitas

 

Eil.

Nr.

Savivaldybė

Briedžių sumedžiojimo per 2018-2019 metų medžioklės sezoną limito paskirstymas

Iš viso

Iš jų patinų

Iš jų patelių arba jauniklių iki vienerių metų

151.

Akmenės r.

36

12

24

152.

Alytaus r.

25

7

18

153.

Anykščių r.

128

46

82

154.

Biržų r.

90

30

60

155.

Druskininkų

20

6

14

156.

Elektrėnų

18

7

11

157.

Ignalinos r.

111

46

65

158.

Jonavos r.

39

11

28

159.

Joniškio r.

8

7

1

160.

Jurbarko r.

61

19

42

161.

Kaišiadorių r.

53

16

37

162.

Kauno r.

54

18

36

163.

Kėdainių r.

45

10

35

164.

Kelmės r.

87

25

62

165.

Klaipėdos r.

57

19

38

166.

Kretingos r.

43

15

28

167.

Kupiškio r.

71

25

46

168.

Lazdijų r.

53

22

31

169.

Marijampolės*

31

5

26

170.

Mažeikių r.

55

17

38

171.

Molėtų r.

90

38

52

172.

Neringos

12

3

9

173.

Pagėgių

13

5

8

174.

Pakruojo r.

40

10

30

175.

Panevėžio r.

100

33

67

176.

Pasvalio r.

33

10

23

177.

Plungės r.**

76

27

49

178.

Prienų r.***

50

16

34

179.

Radviliškio r.

47

42

5

180.

Raseinių r.

47

12

35

181.

Rokiškio r.

149

51

98

182.

Skuodo r.

5

2

3

183.

Šakių r.

32

8

24

184.

Šalčininkų r.

29

12

17

185.

Šiaulių r.

138

42

96

186.

Šilalės r.

52

18

34

187.

Šilutės r.

66

21

45

188.

Širvintų r.

46

13

33

189.

Švenčionių r.

138

73

65

190.

Tauragės r.

27

10

17

191.

Telšių r.

87

32

55

192.

Trakų r.

68

37

31

193.

Ukmergės r.

79

28

51

194.

Utenos r.

106

39

67

195.

Varėnos r.

102

36

66

196.

Vilkaviškio r.

6

0

6

197.

Vilniaus r.

114

60

54

198.

Zarasų r.

136

50

86

199.

Nepaskirstytas

150

55

95

200.

IŠ VISO

3123

1146

1977

* kartu Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėmis

** kartu su Rietavo savivaldybe

*** kartu su Birštono savivaldybe

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-444, 2018-06-01, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09186

 

________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-444, 2018-06-01, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09186

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-388 „Dėl Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2018‒2019 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo“ pakeitimo