Suvestinė redakcija nuo 2016-01-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14863

 

VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 2013 M. GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 1V-196 „DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DOKUMENTŲ, SUSIJUSIŲ SU TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINE PRIEŽIŪRA, REKVIZITŲ PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ IR JĮ KEITUSIŲ ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2015 m. rugsėjo 15 d. Nr. 1V-152          

Vilnius

 

 

1. P r į p a ž į s t u  netekusiais galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. 1V-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ ir visus jį keitusius Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymus.

2. Neteko galios nuo 2016-01-29

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-230, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21016

 

 

 

 

Viršininkė                                                                                                          Laura Nalivaikienė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1V-230, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21016

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 1V-152 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1V-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ įsigaliojimo atidėjimo