Suvestinė redakcija nuo 2018-11-22 iki 2018-12-03

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-05-16, i. k. 2018-07854

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) TIKSLINIO FINANSAVIMO 2018 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 16 d. Nr. 3-234

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 21 d. nutarimą Nr. 271 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2018 metų sąmatos patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2018 metų sąrašą (pridedama).

2. P a v e d u Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos prižiūrėti (kontroliuoti), ar skirtos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos naudojamos pagal paskirtį, vykdyti darbų kokybės kontrolės priežiūrą objektuose ir nenustačius pažeidimų sumokėti už atliktus darbus.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                  Rokas Masiulis

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2018 m. gegužės 9 d. raštu Nr. 1D-2416

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2018 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 3-234

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2018 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 3-581 redakcija)

 

 

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) TIKSLINIO FINANSAVIMO 2018 METŲ

SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Apskrities,

savivaldybės

pavadinimas

Objekto ar finansuojamo projekto pavadinimas,

numatomi darbai

Suma,

tūkst. Eur

1.

ALYTAUS APSKRITIS

1.1.

Alytaus miesto

Naujajai gatvei nuo Putinų ir Naujosios gatvių sankryžos iki

administracinės miesto ribos rekonstruoti

298,1

1.2.

Druskininkų

*vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir

taisyti (remontuoti)

942,9

Druskininkų miesto Jonapolės gatvei, kuri jungiasi su

valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 180

Druskininkai–Leipalingis–Seirijai, tiesti

164,7

1.3.

Alytaus rajono

Alytaus seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. AL1411

Miklusėnai–Užubaliai kapitališkai remontuoti

261,6

1.4.

Lazdijų rajono

vietinės reikšmės keliui Nr. LZ0929 (kelias Nr. 2523–kelias

Nr. 2514), kuris jungiasi su valstybinės reikšmės rajoniniais

keliais Nr. 2523 Janėnai–Meteliai ir Nr. 2514

Verstaminai–Babrauninkai, rekonstruoti

209,2

1.5.

Varėnos rajono

Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvei, kuri jungiasi su

valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 127

Babriškės–Varėna–Eišiškės, rekonstruoti

258,0

2.

KAUNO APSKRITIS

2.1.

Kauno miesto

projektui „Chemijos ir R. Kalantos gatvių rekonstravimas,

įrengiant sankryžą su pietrytiniu aplinkkeliu ir „Rail Baltica“

trasa“ finansuoti

817,3

projektui „Marių gatvės rekonstravimas iki Palemono g.

įrengiant sankirtą su „Rail Baltica“ trasa“ finansuoti

519,8

projektui „Pėsčiųjų tunelio su dviračių ir pėsčiųjų takais po

„Rail Baltica“ trasa projektas“ finansuoti

311,8

Verkių ir Prancūzų gatvėms rekonstruoti

65,8

2.2.

Birštono

*vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir

taisyti (remontuoti)

309,2

Birštono miesto Žvėrinčiaus gatvei tiesti

40,1

Birštono miesto Mokyklos gatvei tiesti

6,2

2.3.

Jonavos rajono

Jonavos miesto Prezidento gatvei, kuri jungiasi su

valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 1521

Jonava–Gudžioniai, kapitališkai remontuoti

322,7

 

2.4.

Kaišiadorių

rajono

Kaišiadorių miesto Kęstučio gatvei, kuri jungiasi su

valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 142 Kaišiadorys–

Žiežmariai ir valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 1808

Kaišiadorys–Stasiūnai–Triliškės, kapitališkai remontuoti

255,0

2.5.

Kauno rajono

Neveronių seniūnijos Neveronių kaimo Krašto gatvei

rekonstruoti

633,2

2.6.

Kėdainių

rajono

Kėdainių miesto Pramonės gatvės ruožui nuo Vakarų ir

Cukraus gatvių sankryžos iki Metalistų gatvės rekonstruoti

150,0

Kėdainių miesto Nuokalnės gatvei, kuri jungiasi su

valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 195 Kėdainiai–

Krekenava–Panevėžys, rekonstruoti

300,5

2.7.

Prienų rajono

Pakuonio seniūnijos Purvininkų kaimo Vytauto gatvei, kuri

jungiasi su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 1911

Rokai–Girininkai–Purvininkai, kapitališkai remontuoti

57,9

Stakliškių seniūnijos Medžionių kaimo Piliakalnio gatvei,

kuri jungiasi su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu

Nr. 3324 privažiuojamuoju keliu prie Medžionių nuo kelio

Kruonis–Kalviai–Stakliškės, Gražiajai ir Kaštonų gatvėms

kapitališkai remontuoti

47,5

Prienų miesto Revuonos gatvės ruožui nuo Kauno gatvės iki

Maironio gatvės kapitališkai remontuoti įrengiant šaligatvį ir

apšvietimą

63,3

Veiverių seniūnijos Skriaudžių kaimo Orbitos gatvei

kapitališkai remontuoti

81,2

2.8.

Raseinių

rajono

Nemakščių seniūnijos Nemakščių kaimo vietinės reikšmės

keliui Nr. 7v9, kuris jungiasi su valstybinės reikšmės

magistraliniu keliu A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ir

valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 196

Ariogala–Raseiniai–Kryžkalnis, kapitališkai remontuoti

104,7

Raseinių seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. 8v2, kuris

jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 196

Ariogala–Raseiniai–Kryžkalnis, kapitališkai remontuoti

187,8

3.

KLAIPĖDOS APSKRITIS

3.1.

Klaipėdos

miesto

Tilžės gatvei rekonstruoti

200,0

Jūrininkų prospekto ruožui nuo Šilutės plento iki Minijos

gatvės kapitališkai remontuoti

592,3

3.2.

Neringos

*vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir

taisyti (remontuoti)

133,9

Purvynės gatvei rekonstruoti

33,9

3.3.

Palangos miesto

*vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir

taisyti (remontuoti)

875,0

Priešaušrio gatvės ruožui nuo Pavasario gatvės iki Žiemos

gatvės Rytų gyvenamajame kvartale tiesti

164,2

3.4.

Klaipėdos

rajono

Dovilų seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. KL0402

Kiškėnai–Lėbartai–Ketvergiai (H. Šojaus gatvė) rekonstruoti

400,1

3.5.

Skuodo rajono

Skuodo seniūnijos Gurstiškės kaimo vietinės reikšmės keliui

Nr. 1-11-12/SK-66 Gurstiškės kaimo keliui (nuo pervažos

iki Latvių (Šedvydžių) kapinių) rekonstruoti

171,4


 

3.6.

Šilutės rajono

Šilutės miesto Naujakurių mikrorajono Jovarų ir Rasos

gatvėms rekonstruoti

200,0

Šilutės miesto Cintjoniškių gatvės ruožui, kuris jungiasi su

valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 4209

Šilutė–Ramučiai–Gardamas, rekonstruoti

155,7

4.

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

4.1.

Kalvarijos

Kalvarijos miesto Seinų gatvei, kuri jungiasi su valstybinės

reikšmės krašto keliu Nr. 131 Alytus–Simnas–Kalvarija,

rekonstruoti

71,1

4.2.

Kazlų Rūdos

Kazlų Rūdos miesto J. Z. Paltanavičiaus gatvei (Nr. KR8057)

rekonstruoti

112,3

4.3.

Marijampolės

dviejų lygių sankryžai su geležinkeliu Marijampolės miesto

P. Armino gatvėje rekonstruoti

434,5

4.4.

Šakių rajono

Kriūkų seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. Ki-III-4 keliui

į Tvirbūdus kapitališkai remontuoti

256,7

4.5.

Vilkaviškio

rajono

projektui „Vilkaviškio m. Žalumynų kvartalo gatvių (Ajerų,

Balandžių, Baranausko, Beržų, J. Biliūno, Dariaus ir Girėno,

Gulbių, Klevų, Knygnešių, Liepų, Melioratorių, Nendrių,

Pumpurų, Rožių, Slyvų, Šermukšnių, P. Vaičaičio, Vyšnių,

Zanavykų ir Žalumynų) rekonstravimas“ finansuoti

306,3

5.

PANEVĖŽIO APSKRITIS

5.1.

Panevėžio

miesto

Statybininkų gatvei rekonstruoti

552,7

Pušaloto gatvei, kuri jungiasi su valstybinės reikšmės

rajoniniu keliu Nr. 3005 Panevėžys–Skaistgiriai–Pušalotas,

kapitališkai remontuoti

37,1

5.2.

Biržų rajono

Širvėnos seniūnijos Rinkuškių kaimo Užtvankos gatvei, kuri

jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 190

Biržai–Germaniškis, ir Biržų miesto Astravo gatvei

rekonstruoti

240,1

5.3.

Kupiškio

rajono

Kupiškio miesto K. Šimonio gatvei rekonstruoti

110,1

Kupiškio miesto S. Nėries gatvei rekonstruoti

78,7

5.4.

Panevėžio

rajono

Velžio seniūnijos Liūdynės kaimo Parko gatvei, kuri jungiasi

su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 121

Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys, rekonstruoti

64,3

Velžio seniūnijos Vyčių kaimo Savanorių gatvės ruožui,

kuris jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 121

Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys, tiesti

172,0

Velžio seniūnijos Dembavos kaimo Savanorių gatvės ruožui,

kuris jungiasi su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu

Nr. 3001 Panevėžys–Pajuostė, tiesti

92,3

jungiamajam keliui nuo valstybinės reikšmės magistralinio

kelio A17 Panevėžio aplinkkelio iki Panevėžio seniūnijos

Paviešečių kaimo K. Naruševičiaus gatvės tiesti

36,1

5.5.

Pasvalio

rajono

Pasvalio miesto Nepriklausomybės gatvei kapitališkai

remontuoti

100,0

5.6.

Rokiškio

rajono

Obelių seniūnijos Audronių I kaimo Žvėrinčiaus gatvei, kuri

jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 122

Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys, rekonstruoti

345,2


6.

ŠIAULIŲ APSKRITIS

6.1.

Šiaulių miesto

Bačiūnų gatvės ruožui nuo Pramonės gatvės iki miesto ribos

rekonstruoti

566,0

6.2.

Akmenės

rajono

Naujosios Akmenės miesto Eibučių gatvei, kuri jungiasi su

valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 154 Šiauliai–Gruzdžiai–

Naujoji Akmenė, Stipirkių ir Respublikos gatvėms

rekonstruoti

171,6

6.3.

Joniškio rajono

projekto „Joniškio miesto centrinės dalies aikščių

rekonstrukcijos (Joniškio m. Miesto a., Upytės g. pradžia,

Livonijos g. (iki Statybininkų g.))“ III etapo darbams

finansuoti

219,4

6.4.

Kelmės rajono

Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės, kuri sutampa su

valstybinės reikšmės rajoniniais keliais Nr. 2106

Kelmė–Noreišiai–Bubiai ir Nr. 2107 Kelmė–Mickiai,

pėsčiųjų ir dviračių takui rekonstruoti (II etapas)

208,9

Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės, kuri sutampa su

valstybinės reikšmės rajoniniais keliais Nr. 2106

Kelmė–Noreišiai–Bubiai ir Nr. 2107 Kelmė–Mickiai,

pėsčiųjų ir dviračių takui rekonstruoti

117,0

6.5.

Pakruojo

rajono

Pakruojo miesto P. Cvirkos gatvei, kuri jungiasi su

valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 2922 Pakruojis–

Poškiečiai, rekonstruoti

195,7

6.6.

Radviliškio

rajono

projekto „Radviliškio miesto Aušros aikštės rekonstravimas

Aušros a. 10, Radviliškis“ daliai – Radviliškio miesto

Gedimino (Nr. RD8003) ir Maironio (Nr. RD8001) gatvėms

rekonstruoti – finansuoti

331,4

6.7.

Šiaulių rajono

Kuršėnų miesto Gedimino gatvei, kuri jungiasi su

valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 4008 Kuršėnai–

Švendriai–Raudėnai, rekonstruoti

100,0

Bubių seniūnijos Bubių kaimo Gluosnių gatvei, kuri jungiasi

su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 4014

Meškiai–Bubių vandens saugykla, rekonstruoti

298,0


7.

TAURAGĖS APSKRITIS

7.1.

Jurbarko

rajono

Jurbarko miesto Nemuno gatvės, kuri jungiasi su valstybinės

reikšmės krašto keliu Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas,

ruožui nuo Prieplaukos gatvės iki Vydūno gatvės

kapitališkai remontuoti

207,7

7.2.

Pagėgių

Pagėgių miesto Malūno gatvei, kuri jungiasi su valstybinės

reikšmės rajoniniu keliu Nr. 4230 Pagėgiai–Plaušvariai,

rekonstruoti

95,0


7.3.

Šilalės rajono

projektui „Vytauto Didžiojo gatvėje Šilalės m. pėsčiųjų tako

rekonstravimas ir važiuojamosios dalies bei automobilių

stovėjimo aikštelių kapitalinis remontas“ finansuoti

298,1

projektui „Dalies Struikų g. (nuo sankryžos su Pilies Pūtvės

g. iki Sodininkų g.) Šilalės m., dalies Sodininkų g. (nuo

Struikų g. iki sankryžos su Ramunės g.) ir dalies Ramunės g.

(nuo sankryžos su Sodininkų g. iki sodininkų bendrijos

„Dobilas“ vartų) Struikų k. Šilalės r. rekonstrukcija“

finansuoti

11,9


7.4.

Tauragės

rajono

Tauragės miesto Stoties gatvės ruožui nuo

J. Tumo-Vaižganto gatvės iki Tremtinių kelio rekonstruoti

160,0

Tauragės miesto Tremtinių kelio ruožui nuo Vytauto gatvės

iki Stoties gatvės rekonstruoti

132,0

 

8.

TELŠIŲ APSKRITIS

8.1.

Mažeikių

rajono

Mažeikių miesto Sedos gatvei, kuri jungiasi su valstybinės

reikšmės krašto keliu Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė,

bei Sedos ir Vilties gatvių sankryžai rekonstruoti

217,0

8.2.

Plungės rajono

Nausodžio seniūnijos Kaušėnų ir Noriškių kaimų Babrungo

gatvei, kuri jungiasi su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu

Nr. 3201 Truikiai–Prūsaliai, rekonstruoti

313,3

8.3.

Rietavo

Tverų miestelio Kovo 8-osios gatvei rekonstruoti

82,8

8.4.

Telšių rajono

Telšių miesto Sedos gatvės ruožui, kuris jungiasi su

valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 161 Telšiai–Seda,

rekonstruoti

432,4

9.

UTENOS APSKRITIS

9.1.

Visagino

projektui „Veteranų gatvės rekonstravimas ir aplinkinės

teritorijos sutvarkymas“ finansuoti

112,6

9.2.

Anykščių

rajono

Anykščių miesto Pašventupio gatvei, kuri jungiasi su

valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 120

Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, rekonstruoti

167,0

9.3.

Ignalinos

rajono

Ignalinos miesto Švenčionių gatvės ruožui nuo Liaudies

gatvės iki Technikos gatvės rekonstruoti

13,8

Ignalinos seniūnijos Bėčiūnų kaimo Antagavės, Bėčiūnų ir

Naujakurių gatvėms, kurios jungiasi su valstybinės reikšmės

krašto keliu Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai,

rekonstruoti (IV etapas)

217,7

9.4.

Molėtų rajono

Molėtų miesto Graužinių gatvei rekonstruoti

188,5

9.5.

Utenos rajono

Utenos miesto Ežero gatvei rekonstruoti

124,7

Utenos miesto Aukštaičių gatvei kapitališkai remontuoti

180,0

10.

VILNIAUS APSKRITIS

10.1.

Vilniaus miesto

naujai gatvei, jungiančiai Molėtų plentą ir Santariškių gatvę,

tiesti

355,0

Kairėnų gatvės ruožui nuo Plytinės gatvės iki

administracinės Vilniaus miesto ribos rekonstruoti

1 770,0

pėsčiųjų viadukui per Narbuto gatvę statyti

774,6

Žaliųjų Ežerų gatvės ruožui nuo Santariškių žiedo iki

P. Baublio gatvės rekonstruoti

10,0

10.2.

Elektrėnų

Elektrėnų seniūnijos Abromiškių kaimo Sanatorijos gatvei,

kuri jungiasi su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu

Nr. 4730 Lapiakalnis–Abromiškės–Žebertonys, kapitališkai

remontuoti įrengiant gatvės apšvietimą

102,4

Kietaviškių seniūnijos Naujųjų Kietaviškių kaimo Ilgio

gatvei, kuri jungiasi su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu

Nr. 1823 Mūro Strėvininkai–Kietaviškės–Elektrėnai,

kapitališkai remontuoti

89,1


10.3.

Šalčininkų

rajono

Šalčininkų seniūnijos Didžiųjų Baušių kaimo Sodų gatvei,

kuri jungia valstybinės reikšmės krašto kelią Nr. 104

Šalčininkai–Dieveniškės–Krakūnai su valstybinės reikšmės

rajoniniu keliu Nr. 3909

Didieji Baušiai–Akmenynė–Turgeliai, tiesti

194,6

Eišiškių seniūnijos Eišiškių miestelio Užmiesčio gatvei

kapitališkai remontuoti

96,7

 

10.4.

Širvintų rajono

projektui „Pėsčiųjų, dviračių tako įrengimas nuo Vilniaus g.

142a, Širvintų m., iki kelio

Paširvintys–Juodiškiai–Giedraičiai 4302 sankryžos“

finansuoti

107,3

Širvintų seniūnijos Družų kaimo Draugystės gatvei, kuri

jungiasi su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 4312

Širvintos–Družai–Vindeikiai, kapitališkai remontuoti

44,2

Jauniūnų seniūnijos Gudulinės kaimo Kukaveičio gatvei,

kuri jungiasi su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu

Nr. 5217 Maišiagala–Širvintos, kapitališkai remontuoti

16,2

10.5.

Švenčionių

rajono

projektui „Arnionių gatvės kapitalinis remontas, automobilių

stovėjimo aikštelės ir lietaus nuotekų tinklų nauja statyba

Pabradės m., Švenčionių r. sav.“ finansuoti

240,4

10.6.

Trakų rajono

Rūdiškių seniūnijos vietinės reikšmės keliui

Anglininkai–Gojus, kuris jungiasi su valstybinės reikšmės

magistraliniu keliu A4 Vilnius–Varėna–Gardinas,

rekonstruoti

269,3

10.7.

Ukmergės

rajono

Ukmergės miesto Veterinarijos gatvei rekonstruoti

240,0

Vidiškių seniūnijos Rečionių kaimo V. Bergo gatvei, kuri

jungiasi su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 4818

Rečionys–Obeliai, Lakštingalų, Laukų ir Pievų gatvėms

rekonstruoti

66,1

10.8.

Vilniaus

rajono

Avižienių seniūnijos Bukiškio kaimo Sodų ir Draugystės

gatvėms rekonstruoti įrengiant šaligatvį

144,0

Riešės seniūnijos Liubavo kaimo Malūno gatvei, kuri

jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 108

Vievis–Maišiagala–Nemenčinė, rekonstruoti

171,0

Avižienių seniūnijos Riešės kaimo Riešės gatvei, kuri

jungiasi su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 5210

Bendoriai–Riešė–Kalinas, rekonstruoti įrengiant pėsčiųjų

taką

300,0

Avižienių seniūnijos Avižienių kaimo Gėlių gatvei, kuri

jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 171

Bukiškis–Sudervė–Dūkštos, rekonstruoti įrengiant pėsčiųjų

taką

86,4

Rudaminos seniūnijos vietinės reikšmės keliui

Rudamina–Šveicarai–Daubėnai, kuris jungiasi su valstybinės

reikšmės rajoniniu keliu Nr. 5202 Rudamina–Turgeliai,

rekonstruoti

21,7

Iš viso paskirstyta

22 606,0

 

*    Lėšos numatytos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2018 metų sąmatoje (7.2.2 papunktis), kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 271 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2018 metų sąmatos patvirtinimo“.

 

_________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-581, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18732

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 3-234 „Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio 2018 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo