Suvestinė redakcija nuo 2021-02-03

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-05-30, i. k. 2018-08761

 

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 25 d. Nr. B-TS-1113

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašą (1 priedas).

2. Patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą (2 priedas).

3. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. B-TS-1317 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono  savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ su visais vėlesniais pakeitimais.

4. Šį sprendimą paskelbti teisės aktų registre ir Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Algirdas Neiberka

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. B-TS-111

1 priedas

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS

 

 

 

Eil.

Nr.

Vietovė

Gatvė

Namo Nr.

Buto Nr.

Unikalus Nr.

Bendras plotas,

kv. m

 

 

1.

Vilkaviškio m.

Gedimino g.

15

13

3996-7001-0018:0046

46,19

 

 

2.

Vilkaviškio m.

Gedimino g.

15

15

3993-7001-0018:0011

45,94

 

 

3.

Vilkaviškio m.

Gedimino g.

15

23

3996-7001-0018:0053

25,54

 

 

4.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

26

39

3997-8002-3014:0039

59,31

 

 

5.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

26

52

3997-8002-3014:0052

49,33

 

 

6.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

26

54

3997-8002-3014:0054

37,22

 

 

7.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

26A

13

3997-7001-8010:0012

58,45

 

 

8.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

26A

42

3997-7001-8010:0040

50,01

 

 

9.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

28

14

3997-9001-9017:0041

36,69

 

 

10.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

28

2

3997-9001-9017:0002

36,76

 

 

11.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

28B

5

3997-4003-9014:0058

30,83

 

 

12.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

28B

56

3997-4003-9014:0054

30,33

 

 

13.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

28B

58

3997-4003-9014:0060

44,60

 

 

14.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

32

28

3997-8009-4019:0028

59,49

 

 

15.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

38A

44

3997-4004-0019:0043

43,72

 

 

16.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

38A

9

3997-4004-0019:0060

44,12

 

 

17.

Vilkaviškio m.

S. Daukanto g.

29

3

3993-0000-6017:0003

27,15

 

 

18.

Vilkaviškio m.

Kęstučio g.

2

25

3998-6005-0017:0010

78,45

 

 

19.

Vilkaviškio m.

Kęstučio g.

8

20

3996-9003-5017:0006

50,37

 

 

20.

Vilkaviškio m.

S. Nėries g.

31B

28

3997-7003-1011:0028

49,42

 

 

21.

Vilkaviškio m.

S. Nėries g.

31B

36

3997-7003-1011:0036

78,99

 

 

22.

Vilkaviškio m.

S. Nėries g.

31C

16

3997-7003-0014:0044

49,16

 

 

23.

Vilkaviškio m.

S. Nėries g.

31C

3

3997-7003-0014:0043

49,85

 

 

24.

Vilkaviškio m.

S. Nėries g.

31C

53

3997-7003-0014:0040

49,46

 

 

25.

Vilkaviškio m.

S. Nėries g.

33A

33

3997-8003-7010:0032

33,12

 

 

26.

Vilkaviškio m.

S. Nėries g.

33A

50

3997-8003-7010:0049

33,01

 

 

27.

Vilkaviškio m.

S. Nėries g.

33A

9

3997-8003-7010:0008

68,14

 

 

28.

Vilkaviškio m.

S. Nėries g.

42

1

3993-0001-5058:0001

57,18

 

 

29.

Vilkaviškio m.

S. Nėries g.

42

4

4400-3080-5484:6201

256.31

 

 

30.

Vilkaviškio m.

S. Nėries g.

42

5

4400-3080-5540:6202

545.30

 

 

31.

Vilkaviškio m.

S. Nėries g.

44

1A

3993-0001-5027:0014

52,17

 

 

32.

Vilkaviškio m.

S. Nėries g.

44

2A

3993-0001-5027:0015

21,19

 

 

33.

Vilkaviškio m.

S. Nėries g.

44

34

3993-0001-5027:0018

47,38

 

 

34.

Vilkaviškio m.

S. Nėries g.

44

9

3993-0001-5027:0013

17,29

 

 

35.

Vilkaviškio m.

Pilviškių g.

27

18

3999-4001-8015:0034

51,14

 

 

36.

Vilkaviškio m.

Pilviškių g.

27

21

3999-4001-8015:0035

67,23

 

 

37.

Vilkaviškio m.

Pilviškių g.

27

23

3999-4001-8015:0041

38,01

 

 

38.

Vilkaviškio m.

Pilviškių g.

27

24

3999-4001-8015:0042

65,70

 

 

39.

Vilkaviškio m.

Pilviškių g.

27

25

3999-4001-8015:0043

78,87

 

 

40.

Vilkaviškio m.

Pilviškių g.

27

28

3999-4001-8015:0008

77,83

 

 

41.

Vilkaviškio m.

Pilviškių g.

27

34

3999-4001-8015:0044

78,08

 

 

42.

Vilkaviškio m.

Pilviškių g.

27

36

3999-4001-8015:0045

51,65

 

 

43.

Neteko galios nuo 2018-10-04

 

 

 

 

 

 

 

44.

Vilkaviškio m.

Pilviškių g.

27

40

3999-4001-8015:0052

77,83

 

 

45.

Vilkaviškio m.

Pilviškių g.

27

41

3999-4001-8015:0047

50,91

 

 

46.

Vilkaviškio m.

Pilviškių g.

27

50

3999-4001-8015:0051

67,03

 

 

47.

Vilkaviškio m.

Pilviškių g.

27

60

3999-4001-8015:0050

50,48

 

 

48.

Vilkaviškio m.

Pilviškių g.

27

63

3999-4001-8015:0049

54,03

 

 

49.

Vilkaviškio m.

Pilviškių g.

27

64

3999-4001-8015:0048

50,63

 

 

50.

Vilkaviškio m.

Pilviškių g.

27

65

3999-4001-8015:0040

37,39

 

 

51.

Vilkaviškio m.

Pilviškių g.

27

66

3999-4001-8015:0039

65,37

 

 

52.

Vilkaviškio m.

Pilviškių g.

27

87

3999-4001-8015:0038

67,62

 

 

53.

Vilkaviškio m.

Pilviškių g.

27

88

3999-4001-8015:0033

51,24

 

 

54.

Vilkaviškio m.

Pilviškių g.

27

90

3999-4001-8015:0036

65,54

 

 

55.

Vilkaviškio m.

Rimgaudo g.

12

1

3991-5000-2010:0001

21,64

 

 

56.

Vilkaviškio m.

Statybininkų g.

6

9

3997-2004-7012:0022

72,28

 

 

57.

Vilkaviškio m.

Šiaurės g.

37

12

3996-7002-4014:0010

17,08

 

 

58.

Vilkaviškio m.

Šiaurės g.

37

14

3996-7002-4014:0008

16,93

 

 

59.

Neteko galios nuo 2019-07-04

 

 

 

 

 

 

 

60.

Vilkaviškio m.

Šiaurės g.

37

4

3996-7002-4014:0011

50,18

 

 

61.

Vilkaviškio m.

Šiaurės g.

37

8

3996-7002-4014:0009

17,03

 

 

62.

Neteko galios nuo 2019-07-04

 

 

 

 

 

 

 

63.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

4

23

3996-4001-9012:0022

10,80

 

 

64.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

4

37

3996-4001-9012:0016

16,53

 

 

65.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

4

38

3996-4001-9012:0018

12,34

 

 

66.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

4

39

3996-4001-9012:0014

10,90

 

 

67.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

4

44

3996-4001-9012:0020

11,38

 

 

68.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

4

51

3996-4001-9012:0017

16,10

 

 

69.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

4

64

3996-4001-9012:0019

10,27

 

 

70.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

6

26

3997-8009-9016:0056

11,90

 

 

71.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

6

27A

3997-8009-9016:0080

30,59

 

 

72.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

6

3

3997-8009-9016:0052

12,17

 

 

73.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

6

34

3997-8009-9016:0057

18,57

 

 

74.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

6

35

3997-8009-9016:0058

12,11

 

 

75.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

6

36

3997-8009-9016:0051

12,08

 

 

76.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

6

37

3997-8009-9016:0061

18,07

 

 

77.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

6

37A

3997-8009-9016:0077

32,16

 

 

78.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

6

4

3997-8009-9016:0053

12,18

 

 

79.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

6

40

3997-8009-9016:0059

12,44

 

 

80.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

6

41

3997-8009-9016:0050

18,11

 

 

81.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

6

43

3997-8009-9016:0060

35,81

 

 

82.

Neteko galios nuo 2019-07-04

 

 

 

 

 

 

 

83.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

6

47

3997-8009-9016:0064

22,31

 

 

84.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

6

5

3997-8009-9016:0054

18,15

 

 

85.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

6

68

3997-8009-9016:0043

12,19

 

 

86.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

6

74

3997-8009-9016:0048

18,08

 

 

87.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

6

75

3997-8009-9016:0047

12,27

 

 

88.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

6

78

3997-8009-9016:0046

18,71

 

 

89.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

6

79

3997-8009-9016:0045

12,03

 

 

90.

Vilkaviškio m.

Vilniaus g.

6

9A

3997-8009-9016:0082

14,95

 

 

91.

Vilkaviškio m.

Maironio g.

30

22

3998-7000-5015:0026

37,48

 

 

92.

Vilkaviškio m.

Pietario g.

8

10

3995-9002-8012:0015

25,96

 

 

93.

Vilkaviškio m.

Pietario g.

8

11

3995-9002-8012-0016

14,95

 

 

94.

Vilkaviškio m.

Pietario g.

8

12

3995-9002-8012:0014

11,84

 

 

95.

Vilkaviškio m.

Pietario g.

8

13

3995-9002-8012:0011

15,38

 

 

96.

Vilkaviškio m.

Pietario g.

8

14

3995-9002-8012:0017

14,92

 

 

97.

Vilkaviškio m.

Pietario g.

8

16

3995-9002-8012:0010

15,54

 

 

98.

Vilkaviškio m.

Pietario g.

8

17

3995-9002-8012:0005

16,61

 

 

99.

Vilkaviškio m.

Pietario g.

8

18

3995-9002-8012:0013

15,21

 

 

100.

Vilkaviškio m.

Pietario g.

8

2

3995-9002-8012:0012

30,01

 

 

101.

Vilkaviškio m.

Pietario g.

8

20

3995-9002-8012:0006

42,25

 

 

102.

Vilkaviškio m.

Pietario g.

8

22

3995-9002-8012:0008

40,02

 

 

103.

Vilkaviškio m.

Aušros g.

16

53

3998-9001-3015:0030

49,47

 

 

104.

Vilkaviškio m.

Aušros g.

16

55

3998-9001-3015:0032

49,56

 

 

105.

Vilkaviškio m.

Aušros g.

4

27

3999-3001-9019:0019

77,15

 

 

106.

Vilkaviškio m.

Nepriklausomybės g.

60

45

3998-1002-1013:0042

50,59

 

 

107.

Vilkaviškio m.

Nepriklausomybės g.

70

40

3997-9002-2010:0038

48,93

 

 

108.

Vilkaviškio m.

Nepriklausomybės g.

82

38

3998-5000-8014:0013

47,64

 

 

109.

Vilkaviškio m.

Vytauto g.

12

6

3992-8000-4011:0004

14,58

 

 

110.

Neteko galios nuo 2019-07-04

 

 

 

 

 

 

 

111.

Vilkaviškio m.

Vytauto g.

25

1

3991-0000-9012:0001

36,97

 

 

112.

Vilkaviškio m.

Vytauto g.

70

3

3992-5001-1013:0003

52,16

 

 

113.

Vilkaviškio m.

Vytauto g.

75

4

4400-0554-7237:4583

24,85

 

 

114.

Vilkaviškio m.

J. Basanavičiaus g.

28

2A

3991-4000-1018:0007

29,48

 

 

115.

Vilkaviškio m.

J. Basanavičiaus g.

28

7

3991-4000-1018:0003

19,86

 

 

116.

Kybartų m.

J. Biliūno g.

31

6

3999-0002-5012:0007

50,13

 

 

117.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

10

5

3996-1013-4011:0007

51,89

 

 

118.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

11

1

3993-5001-1017:0004

27,91

 

 

119.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

24

12

3998-0001-7015:0014

45,53

 

 

120.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

24

20

3998-0001-7015:0004

46,70

 

 

121.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

25

2

3993-5001-3011:0005

41,02

 

 

122.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

25

6

3993-5001-3011:0003

27,45

 

 

123.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

25

8

3993-5001-3011:0006

26,22

 

 

124.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

25

9

3993-5001-3011:0004

28,38

 

 

125.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

28

5

3990-0003-3014:0009

35,38

 

 

126.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

29

11

3998-0001-8012:0020

26,98

 

 

127.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

29

12

3998-0001-8012:0012

53,73

 

 

128.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

29

13

3998-0001-8012:0007

21,02

 

 

129.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

29

23

3998-0001-8012:0006

24,68

 

 

130.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

29

25

3998-0001-8012:0011

51,65

 

 

131.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

29

3

3998-0001-8012:0010

39,26

 

 

132.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

29

8

3998-0001-8012:0009

30,22

 

 

133.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

29

9

3998-0001-8012:0008

43,32

 

 

134.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

3

10

3993-5000-9010:0011

34,63

 

 

135.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

3

13

3993-5000-9010:0009

47,57

 

 

136.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

3

14

3993-5000-9010:0008

48,69

 

 

137.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

30

4

3990-0003-4011:0002

41,29

 

 

138.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

32

2

3990-0003-6017:0001

47,55

 

 

139.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

4

1

3990-2000-1018:0018

24,05

 

 

140.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

4

20

3990-2000-1018:0016

37,40

 

 

141.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

4

21

3990-2000-1018:0015

54,83

 

 

142.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

4

25

3990-2000-1018:0014

26,53

 

 

143.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

4

31

3990-2000-1018:0013

28,95

 

 

144.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

4

33

3990-2000-1018:0012

36,19

 

 

145.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

4

35

3990-2000-1018:0011

41,59

 

 

146.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

4

4

3990-2000-1018:0035

44,51

 

 

147.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

50

7

3991-0002-9016:0007

25,23

 

 

148.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

6

2

3990-2000-2015:0005

18,19

 

 

149.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

6

3

3990-2000-2015:0004

19,73

 

 

150.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

6

5

3990-2000-2015:0003

27,42

 

 

151.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

6

8

3990-2000-2015:0006

42,73

 

 

152.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

60

6

3995-8004-3010:0007

47,55

 

 

153.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

71

3

3990-0008-5012:0002

25,30

 

 

154.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

71

4

3990-0008-5012:0003

35,56

 

 

155.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

78

13

3996-9006-0010:0018

33,43

 

 

156.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

8

2

3990-0003-1010:0002

28,04

 

 

157.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

84

1

3992-0004-2010:0003

20,71

 

 

158.

Kybartų m.

J. Basanavičiaus g.

84

7

3992-0004-2010:0006

18,10

 

 

159.

Kybartų m.

P. Cvirkos g.

21

6

3990-0004-5016:0009

36,18

 

 

160.

Kybartų m.

P. Cvirkos g.

21

8

3990-0004-5016:0010

20,88

 

 

161.

Kybartų m.

Dariaus ir Girėno g.

10

3

3993-1001-4012:0005

13,82

 

 

162.

Kybartų m.

Dariaus ir Girėno g.

10

4

3993-1001-4012:0003

42,83

 

 

163.

Kybartų m.

Dariaus ir Girėno g.

10

5

3993-1001-4012:0004

35,90

 

 

164.

Kybartų m.

Dariaus ir Girėno g.

13

4

3992-3000-4010:0002

46,56

 

 

165.

Kybartų m.

Dariaus ir Girėno g.

19

 

3993-5005-5013

58,23

 

 

166.

Kybartų m.

Dariaus ir Girėno g.

2A

10

3996-8011-4018:0001

43,14

 

 

167.

Kybartų m.

Dariaus ir Girėno g.

2B

14

3997-3009-1015:0010

30,61

 

 

168.

Kybartų m.

Dariaus ir Girėno g.

33

2

3993-5002-1013:0003

27,12

 

 

169.

Kybartų m.

Dariaus ir Girėno g.

4

4

3996-1013-9010:0008

41,48

 

 

170.

Kybartų m.

Dariaus ir Girėno g.

4

8

3996-1013-9010:0006

41,11

 

 

171.

Kybartų m.

Dariaus ir Girėno g.

5

1

3991-0003-3018:0002

25,90

 

 

172.

Kybartų m.

Dariaus ir Girėno g.

5

3

3991-0003-3018:0001

9,84

 

 

173.

Kybartų m.

T. Daugirdo g.

3

3

3996-2008-4013:0012

47,26

 

 

174.

Kybartų m.

Gedimino g.

1

7

3993-0006-0011:0004

31,18

 

 

175.

Kybartų m.

Gedimino g.

10

2A

3990-0006-0011:0005

16,43

 

 

176.

Kybartų m.

Gedimino g.

10

4

3990-0006-0011:0006

39,95

 

 

177.

Kybartų m.

Gedimino g.

10

8

3990-0006-0011:0004

39,21

 

 

178.

Kybartų m.

Gedimino g.

28A

10

3997-0008-9016:0009

31,88

 

 

179.

Kybartų m.

Gedimino g.

28A

11

3997-0008-9016:0008

31,45

 

 

180.

Kybartų m.

Gedimino g.

28A

3

3997-0008-9016:0012

32,07

 

 

181.

Kybartų m.

Gedimino g.

28A

8

3997-0008-9016:0011

31,90

 

 

182.

Kybartų m.

J. Janonio g.

5

7

3993-2000-4010:0001

46,04

 

 

183.

Kybartų m.

J. Janonio g.

8

2

3996-5004-4010:0002

43,90

 

 

184.

Kybartų m.

J. Janonio g.

8

8

3996-5004-4010:0014

28,30

 

 

185.

Kybartų m.

Maironio g.

32

2

3992-0004-5012:0003

36,37

 

 

186.

Kybartų m.

Maironio g.

32

5

3992-0004-5012:0004

27,89

 

 

187.

Kybartų m.

Maironio g.

32

6

3992-0004-5012:0005

26,18

 

 

188.

Kybartų m.

Maironio g.

32

7

3992-0004-5012:0006

26,19

 

 

189.

Kybartų m.

Darvino g.

11

1

4400-1023-9015:3018

46,95

 

 

190.

Kybartų m.

Darvino g.

11

10

3998-5002-2018:0009

76,95

 

 

191.

Kybartų m.

Darvino g.

16

21

3999-2001-3018:0047

63,88

 

 

192.

Kybartų m.

Darvino g.

16

52

3999-2001-3018:0051

34,45

 

 

193.

Kybartų m.

Darvino g.

19

21

3996-6004-0013:0018

43,54

 

 

194.

Kybartų m.

Darvino g.

19

7

3996-6004-0013:0007

43,35

 

 

195.

Kybartų m.

Darvino g.

26

7

3998-7002-0010:0011

80,65

 

 

196.

Kybartų m.

Darvino g.

32

22

3997-5012-0015:0036

49,07

 

 

197.

Kybartų m.

Darvino g.

32

50

3997-5012-0015:0035

65,21

 

 

198.

Kybartų m.

Darvino g.

32

9

3997-5012-0015:0039

70,12

 

 

199.

Kybartų m.

Darvino g.

34

36

3998-6002-4017:0035

50,33

 

 

200.

Kybartų m.

Darvino g.

34

42

3998-6002-4017:0050

29,23

 

 

201.

Kybartų m.

Darvino g.

34

8

3998-6002-4017:0049

35,14

 

 

202.

Kybartų m.

Darvino g.

36

22

3999-0001-5016:0040

62,02

 

 

203.

Kybartų m.

Darvino g.

44

11

3997-1008-2018:0031

25,06

 

 

204.

Kybartų m.

Darvino g.

46

43

3998-4002-5016:0026

49,94

 

 

205.

Kybartų m.

Darvino skg.

7

1

3991-0003-8015:0004

28,35

 

 

206.

Kybartų m.

Kudirkos Naumiesčio g.

11

5

3998-7003-2012:0005

50,02

 

 

207.

Kybartų m.

Kudirkos Naumiesčio g.

13

2

3999-3001-2016:0002

50,70

 

 

208.

Kybartų m.

Kudirkos Naumiesčio g.

13

20

3999-3001-2016:0021

50,03

 

 

209.

Kybartų m.

Kudirkos Naumiesčio g.

26

3

3993-0006-8011:0004

23,53

 

 

210.

Kybartų m.

Kudirkos Naumiesčio g.

26

6

3993-0006-8011:0005

42,67

 

 

211.

Kybartų m.

Kudirkos Naumiesčio g.

5

10

3990-0006-9016:0016

19,37

 

 

212.

Kybartų m.

Kudirkos Naumiesčio g.

5

17

3990-0006-9016:0019

19,48

 

 

213.

Kybartų m.

Kudirkos Naumiesčio g.

5

2

3990-0006-9016:0021

18,91

 

 

214.

Kybartų m.

Kudirkos Naumiesčio g.

5

20

3990-0006-9016:0020

43,56

 

 

215.

Kybartų m.

Kudirkos Naumiesčio g.

9A

4

3998-3004-2012:0004

66,90

 

 

216.

Kybartų m.

Pasienio g.

3

16

3997-0007-3014:0009

47,15

 

 

217.

Kybartų m.

Pasienio g.

3

18

3997-0007-3014:0013

47,02

 

 

218.

Kybartų m.

Rambyno g.

2

1

3990-0007-4019:0002

24,19

 

 

219.

Kybartų m.

Rambyno g.

2

2

3990-0007-4019:0004

38,67

 

 

220.

Kybartų m.

Rambyno g.

2

3

3990-0007-4019:0003

29,97

 

 

221.

Kybartų m.

Rambyno g.

6

1

4400-0613-5248:1561

46,90

 

 

222.

Kybartų m.

Rambyno g.

6

2

4400-0613-5470:1565

47,72

 

 

223.

Kybartų m.

Rambyno g.

6

3

4400-0613-5559:1566

31,02

 

 

224.

Kybartų m.

Suvalkijos g.

3

3

3992-0008-3014:0003

22,41

 

 

225.

Kybartų m.

Šiaurės g.

3

2

4400-0988-4942:8637

61,95

 

 

226.

Kybartų m.

Tarybų g.

11

4

3990-0007-7010:0003

62,30

 

 

227.

Kybartų m.

Vienybės g.

4

6

3991-0006-8015:0005

58,75

 

 

228.

Kybartų m.

Vienybės g.

5

6

3991-0006-9012:0007

40,36

 

 

229.

Kybartų m.

Vištyčio g.

24

10

3991-0007-1014:0002

26,18

 

 

230.

Kybartų m.

Vištyčio g.

27

1

3993-1001-9018:0001

86,69

 

 

231.

Kybartų m.

Vištyčio g.

27

3

3993-1001-9018:0003

72,20

 

 

232.

Kybartų m.

Vištyčio g.

27

4

3993-1001-9018:0004

49,60

 

 

233.

Kybartų m.

Vištyčio g.

36

18

3997-1005-8012:0005

28,60

 

 

234.

Kybartų m.

Vištyčio g.

36

24

3997-1005-8012:0029

28,16

 

 

235.

Kybartų m.

Vištyčio g.

36

45

3997-1005-8012:0022

64,45

 

 

236.

Kybartų m.

Vištyčio g.

36

5

3997-1005-8012:0027

37,42

 

 

237.

Kybartų m.

Vištyčio g.

36

8

3997-1005-8012:0050

56,42

 

 

238.

Kybartų m.

Vištyčio g.

36

9

3997-1005-8012:0031

37,28

 

 

239.

Kybartų m.

Vištyčio g.

36A

21

3997-4009-2017:0019

33,36

 

 

240.

Kybartų m.

Vištyčio g.

36A

23

3997-4009-2017:0021

33,31

 

 

241.

Kybartų m.

Vištyčio g.

36A

50

3997-4009-2017:0048

33,33

 

 

242.

Kybartų m.

Vištyčio g.

36A

59

3997-4009-2017:0057

51,96

 

 

243.

Kybartų m.

Vištyčio g.

36A

66

3997-4009-2017:0064

33,16

 

 

244.

Kybartų m.

Vištyčio g.

36A

98

3997-4009-2017:0095

33,47

 

 

245.

Kybartų m.

Žalgirio g.

6

6

3990-0008-0015:0003

52,54

 

 

246.

Kybartų m.

Vilniaus g.

10

2

3992-0009-0019:0003

29,65

 

 

247.

Kybartų m.

Vilniaus g.

10

3

3992-0009-0019:0001

21,22

 

 

248.

Kybartų m.

Vilniaus g.

10

5

3992-0009-0019:0002

14,40

 

 

249.

Kybartų m.

Vilniaus g.

12

18

3990-0008-3018:0005

60,44

 

 

250.

Kybartų m.

Vilniaus g.

12

6

3990-0008-3018:0010

17,75

 

 

251.

Kybartų m.

Vilniaus g.

3

4

3993-0009-0011:0008

35,39

 

 

252.

Kybartų m.

Vilniaus g.

5

6

3996-8008-7010:0002

45,35

 

 

253.

Kybartų sen., Gudkaimio k.

Dvaro g.

16

1

3996-4007-6018:0002

43,34

 

 

254.

Kybartų sen., Gudkaimio k

Dvaro g.

16

5

3996-4007-6018:0003

43,34

 

 

255.

Kybartų sen., Gudkaimio k

Dvaro g.

18

1

3996-4006-4008:0005

43,34

 

 

256.

Kybartų sen., Gudkaimio k

Dvaro g.

18

3

3996-4006-4008:0004

48,98

 

 

257.

Kybartų sen., Gudkaimio k

Dvaro g.

18

5

3996-4006-4008:0003

43,34

 

 

258.

Kybartų sen., Gudkaimio k.

Dvaro g.

20

1

3996-4006-5005-0002

49,53

 

 

259.

Kybartų sen., Gudkaimio k.

Dvaro g.

20

3

3996-4006-5005-0004

28,14

 

 

260.

Kybartų sen., Gudkaimio k

Dvaro g.

20

4

3996-4006-5005-0003

54,06

 

 

261.

Kybartų sen., Gudkaimio k

Dvaro g.

3

1

3991-4002-8011:0001

49,26

 

 

262.

Kybartų sen., Gudkaimio k.

Dvaro g.

3

2

3999-4002-8011:0002

49,26

 

 

263.

Kybartų sen., Gudkaimio k.

Dvaro g.

7

2

3997-3011-8016:0004

33,06

 

 

264.

Kybartų sen., Gudkaimio k.

Dvaro g.

7

4

3997-3011-8016:0003

57,64

 

 

265.

Kybartų sen., Gudkaimio k.

Vištyčio g.

31

1

3997-1006-1017:0002

79,01

 

 

266.

Kybartų sen., Gudkaimio k.

Matlaukio g.

1

2

3997-2018-5018:0002

87,05

 

 

267.

Kybartų sen., Gudkaimio k.

Vyšnių g.

8

 

3997-2016-7011

62,50

 

 

268.

Kybartų sen., Gudkaimio k.

Beržų g.

25

 

3998-7007-6014

97,51

 

 

269.

Virbalio m.

Vilniaus g.

14

1

3990-0000-9016:0004

24,81

 

 

270.

Virbalio m.

Vilniaus g.

14

3

3990-0000-9016:0002

41,93

 

 

271.

Virbalio m.

Vilniaus g.

15

5

3996-2005-7016:0007

30,09

 

 

272.

Virbalio m.

Vilniaus g.

2

6

3985-0000-3019:0005

24,10

 

 

273.

Virbalio m.

Vilniaus g.

20

7

3990-0010-5015:0002

28,72

 

 

274.

Virbalio m.

Vilniaus g.

8

3

3990-0000-7014:0003

46,94

 

 

275.

Virbalio m.

Vilniaus g.

8

4

3990-0000-7014:0002

22,76

 

 

276.

Virbalio m.

Gedimino g.

21

5

3997-6008-3016:0003

34,92

 

 

277.

Virbalio m.

Gedimino g.

25

2

3991-0001-6017:0003

28,89

 

 

278.

Virbalio m.

Gedimino g.

7

3

3992-8000-7014:0003

34,38

 

 

279.

Virbalio m.

Vištyčio g.

16

1

3992-8000-8011:0003

28,14

 

 

280.

Virbalio m.

Vištyčio g.

16

3

3992-8000-8011:0005

37,67

 

 

281.

Virbalio m.

Vištyčio g.

7

11

3996-8014-8018:0004

28,82

 

 

282.

Virbalio m.

P. Vaičaičio g.

10

1

3991-0001-8011:0002

14,10

 

 

283.

Virbalio m.

P. Vaičaičio g.

4

3a

3991-1000-2014:0002

14,10

 

 

284.

Virbalio m.

P. Vaičaičio g.

4

4

3991-1000-2014:0003

35,06

 

 

285.

Virbalio m.

S. Nėries g.

6

2

3995-4002-0019:0010

13,20

 

 

286.

Virbalio m.

S. Nėries g.

6

8

3995-4002-0019:0007

23,24

 

 

287.

Klausučių sen., Andriškių k.

Žaliosios g.

21

 

3996-7022-1013

81,83

 

 

288.

Klausučių sen., Augalų k.

Beržų g.

10

2

3996-6011-8018:0005

47,00

 

 

289.

Klausučių sen., Augalų k.

Beržų g.

10

4

3996-6011-8018:0001

40,87

 

 

290.

Klausučių sen., Augalų k.

Beržų g.

10

6

3996-6011-8018:0003

46,76

 

 

291.

Klausučių sen., Augalų k.

Beržų g.

10

8

3996-6011-8018:0004

41,50

 

 

292.

Klausučių sen., Augalų k.

Beržų g.

6

1

3999-0001-9016:0004

53,55

 

 

293.

Klausučių sen., Augalų k.

Beržų g.

8

9

3996-6004-9010:0012

69,39

 

 

294.

Klausučių sen., Bučiūnų k.

Liepų g.

22

1

4400-1144-1519:3263

41,87

 

 

295.

Klausučių sen.,

Liepų g.

22

2

4400-1144-1534:3264

72,53

 

 

296.

Klausučių sen., Bučiūnų k.

Giedrių g.

159

2

3997-7013-4016:0002

45,27

 

 

297.

Klausučių sen., Daržininkų k.

Šešupės g.

11

1

4400-1133-5181:1323

25,74

 

 

298.

Klausučių sen., Daržininkų k.

Šešupės g.

11

2

4400-1133-5760:1325

40,16

 

 

299.

Klausučių sen., Daržininkų k.

Šešupės g.

11

3

4400-1133-5881:1326

49,48

 

 

300.

Klausučių sen., Daržininkų k.

Šešupės g.

8

 

3997-0009-3018

54,09

 

 

301.

Klausučių sen., Kataučiznos k.

Parko g.

13

3

3990-2000-4014:0001

25,65

 

 

302.

Klausučių sen., Kataučiznos k.

Parko g.

13

4

3990-2000-4014:0002

36,97

 

 

303.

Klausučių sen., Kataučiznos k.

Parko g.

15

1

3995-1003-0012:0001

32,97

 

 

304.

Klausučių sen., Kataučiznos k.

Parko g.

15

2

3995-1003-0012:0002

29,01

 

 

305.

Klausučių sen., Kataučiznos k.

Parko g.

17

1

3995-3004-4018

27,86

 

 

306.

Klausučių sen., Kataučiznos k.

Parko g.

17

2

3995-3004-4018

73,61

 

 

307.

Klausučių sen., Kataučiznos k.

Parko g.

17

3

3995-3004-4018

44,69

 

 

308.

Klausučių sen., Klausučių sen., Kataučiznos k.

Parko g.

2

4

3996-4012-9015:0004

39,27

 

 

309.

Klausučių sen., Kataučiznos k.

Mėnulio g.

7

1

3998-0010-9011

50,71

 

 

310.

Klausučių sen., Kataučiznos k.

Mėnulio g.

7

2

3998-0010-9011

21,92

 

 

311.

Klausučių sen., Kataučiznos k.

Mėnulio g.

7

3

3998-0010-9011

32,30

 

 

312.

Klausučių sen., Kataučiznos k.

Mėnulio g.

7

4

3998-0010-9011

44,69

 

 

313.

Klausučių sen., Mierčių k.

 

1

1

3996-0009-6017:0001

41,31

 

 

314.

Klausučių sen., Mierčių k.

 

2

 

3991-2001-0016

88,40

 

 

315.

Klausučių sen., Mierčių k.

 

4

1

3995-2002-7012

37,11

 

 

316.

Klausučių sen., Mierčių k.

 

4

2

3995-2002-7012

25,97

 

 

317.

Klausučių sen., Mierčių k.

 

4

3

3995-2002-7012

37,53

 

 

318.

Klausučių sen., Mierčių k.

 

4

4

3995-2002-7012

39,31

 

 

319.

Klausučių sen., Mierčių k.

 

4

5

3995-2002-7012

38,81

 

 

320.

Klausučių sen., Norvaišų k.

Šešupės g.

56

1

3996-4009-9016:0001

63,15

 

 

321.

Klausučių sen., Norvaišų k.

Šešupės g.

58

1

3995-8011-2010

66,56

 

 

322.

Klausučių sen., Putinų k.

 

5

11

4400-0235-4290:5138

60,68

 

 

323.

Klausučių sen., Putinų k.

 

5

2

4400-0235-4023:5124

64,97

 

 

324.

Klausučių sen., Putinų k.

 

5

3

4400-0235-4045:5125

60,08

 

 

325.

Klausučių sen., Putinų k.

 

5

4

4400-0235-4067:5126

39,86

 

 

326.

Klausučių sen., Putinų k.

 

5

5

4400-0235-4078:5127

47,17

 

 

327.

Klausučių sen., Rumokų k.

Rumokų g.

4

1

3992-4002-3010

50,66

 

 

328.

Klausučių sen., Rumokų k.

Rumokų g.

4

2

3992-4002-3010

53,13

 

 

329.

Klausučių sen., Rumokų k.

Rumokų g.

4

3

3992-4002-3010

37,38

 

 

330.

Klausučių sen., Rumokų k.

Rumokų g.

7

1

3996-2013-3019:0001

36,41

 

 

331.

Klausučių sen., Rumokų k.

Rumokų g.

7

2

3996-2013-3019:0002

39,93

 

 

332.

Klausučių sen., Rumokų k.

Rumokų g.

7

3

3996-2013-3019:0003

50,73

 

 

333.

Klausučių sen., Rumokų k.

Rumokų g.

7

5

3996-2013-3019:0005

36,62

 

 

334.

Klausučių sen., Rumokų k.

Rumokų g.

7

6

3996-2013-3019:0006

40,33

 

 

335.

Klausučių sen., Rumokų k.

Rumokų g.

7

7

3996-2013-3019:0007

51,21

 

 

336.

Klausučių sen., Rumokų k.

Rumokų g.

7

8

3996-2013-3019:0008

37,83

 

 

337.

Klausučių sen., Slabadų k.

Šešupės g.

71

7

3997-2008-0017:0007

69,44

 

 

338.

Klausučių sen., Sūdavos k.

Beržų g.

6

4

3998-3008-5011:0002

76,06

 

 

339.

Klausučių sen., Sūdavos k.

Beržų g.

8

1

3998-3004-8018:0002

50,73

 

 

340.

Klausučių sen., Šapalų k.

Tilto g.

11

1

3994-5004-3015

53,65

 

 

341.

Klausučių sen., Šapalų k.

Tilto g.

11

2

3994-5004-3015

63,15

 

 

342.

Klausučių sen., Šapalų k.

Tilto g.

11

3

3994-5004-3015

53,29

 

 

343.

Klausučių sen., Šapalų k.

Tilto g.

11

4

3994-5004-3015

38,69

 

 

344.

Klausučių sen., Šapalų k.

Tilto g.

11

5

3994-5004-3015

50,84

 

 

345.

Klausučių sen., Šapalų k.

Tilto g.

23

2

3996-2018-0018:0001

41,09

 

 

346.

Klausučių sen., Šapalų k.

Tilto g.

23

3

3996-2018-0018:0002

41,30

 

 

347.

Keturvalakių sen., Antupių k.

Paupio g.

9

4

3995-8005-6020:0001

39,83

 

 

348.

Neteko galios nuo 2019-05-01.

 

 

 

 

 

 

 

349.

Keturvalakių sen., Bačkiškių k.

Jaunimo g.

9

2

3996-7005-2009:0007

46,43

 

 

350.

Keturvalakių sen., Bardauskų k.

Bardauskų g.

15

5

3996-6006-3016:0003

41,67

 

 

351.

Keturvalakių sen., Bardauskų k.

Bardauskų g.

15

8

3996-6006-3016:0004

43,10

 

 

352.

Keturvalakių sen., Bardauskų k.

Bardauskų g.

17

2

3996-5005-6010:0004

37,51

 

 

353.

Keturvalakių sen., Bardauskų k.

Bardauskų g.

17

3

3996-5005-6010:0005

59,16

 

 

354.

Keturvalakių sen., Bardauskų k.

Bardauskų g.

17

4

3996-5005-6010:0006

47,64

 

 

355.

Keturvalakių sen., Bardauskų k.

Bardauskų g.

17

7

3996-5005-6010:0007

59,16

 

 

356.

Keturvalakių sen., Bardauskų k.

Bardauskų g.

17

8

3996-5005-6010:0008

47,64

 

 

357.

Keturvalakių sen., Bardauskų k.

Bardauskų g.

19

5

3996-6005-0014:0001

49,49

 

 

358.

Keturvalakių sen., Keturvalakių mstl.

Liepų g.

33

3

3997-9007-9017:0001

105,07

 

 

359.

Neteko galios nuo 2019-07-04

 

 

 

 

 

 

 

360.

Gražiškių sen., Skardupių k.

Pajevonio g.

11

2

3998-6000-1019:0002

68,57

 

 

361.

Gražiškių sen., Vygrelių k.

Talaikės g.

8

 

3995-9011-3010

58,59

 

 

362.

Bartninkų sen., Sausininkų k.

Gandrų g.

6

 

3995-1002-3019

43,20

 

 

363.

Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.

Stoties g.

16

3

3996-7005-3006:0003

14,45

 

 

364.

Šeimenos sen., Paežerių k.

Dvaro g.

15

32

3998-3004-9015:0009

66,92

 

 

365.

Vištyčio sen., Girėnų k.

Vištyčio g.

27

1

3995-6008-4017:0001

23,28

 

 

366.

Vištyčio sen., Kaupiškių k.

Vištyčio g.

76

 

3995-6014-4016

94,53

 

 

367.

Vištyčio sen., Pavištyčio k.

 

 

2

3992-8001-7000:0002

81,80

 

 

368.

Vištyčio sen., Pavištyčio k.

 

 

3

3992-8001-7000:0003

39.26

 

 

369.

Vištyčio sen., Vištyčio mstl.

Taikos g.

36

 

3992-5005-5012

46,24

 

 

370.

Pajevonio sen., Užbalių k.

Karalkrėslio g.

13

 

3996-0020-0013

69,99

 

 

371.

Pilviškių sen., Gabriškės k.

 

1

1

3998-6000-9011:0001

43,23

 

 

372.

Neteko galios nuo 2019-07-04

 

 

 

 

 

 

 

373.

Pilviškių sen., Jurkšų I k.

Jūrės g.

7

1

3995-8013-6012:0001

32,36

 

 

374.

Pilviškių sen., Mažučių k.

Vilkaviškio g.

37

1

3993-2001-5014:0001

49,94

 

 

375.

Pilviškių sen., Mažučių k.

Vilkaviškio g.

37

2

3993-2001-5014:0002

37,43

 

 

376.

Pilviškių sen., Meistiškės k.

 

6

4

3989-6000-3017:0007

33,61

 

 

377.

Pilviškių sen., Meistiškės k.

 

6

5

3989-6000-3017:0006

33,85

 

 

378.

Pilviškių sen., Meistiškės k.

 

6

6

3989-6000-3017:0005

33,27

 

 

379.

Pilviškių sen., Meistiškės k.

 

6

7

3989-6000-3017:0004

33,31

 

 

380.

Pilviškių sen., Opšrūtų k.

Šaltinio g.

2

2

3997-0015-4014:0002

52,11

 

 

381.

Pilviškių sen., Opšrūtų k.

Šaltinio g.

35

6

3997-5025-8010:0001

32,92

 

 

382.

Pilviškių sen., Paprūdžių k.

 

1

 

3994-0007-8011

65,98

 

 

383.

Pilviškių sen., Pilviškių mstl.

Birutės g.

56

1

3992-4003-1012:0004

41,02

 

 

384.

Pilviškių sen., Pilviškių mstl.

Geležinkelio g.

2

4

3998-6001-1019:0004

62,49

 

 

385.

Pilviškių sen., Pilviškių mstl.

Geležinkelio g.

6

6

3995-9010-1014:0003

35,60

 

 

386.

Pilviškių sen., Pilviškių mstl.

Dariaus ir Girėno g.

1

3

3995-9009-6010:0003

22,75

 

387.

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-301

4400-5223-1355:7725

29,46

388.

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-302

4400-5223-1366:7726

29,58

389.

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-303

4400-5223-1377:7727

59,72

390.

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-304

4400-5223-1388:7728

59,24

391.

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-305

4400-5223-1399:7729

74,88

392.

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-306

4400-5223-1311:7721

74,47

393.

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-307

4400-5223-1322:7722

29,90

394.

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-308

4400-5223-1333:7723

29,63

395.

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-309

4400-5223-1344:7724

60,04

396.

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-401

4400-5223-1444:7734

29,45

397.

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-402

4400-5223-1455:7735

29,27

398.

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-403

4400-5223-1466:7736

59,20

399.

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-404

4400-5223-1477:7737

58,99

400.

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-405

4400-5223-1488:7738

59,50

401.

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-406

4400-5223-1400:7730

88,08

402.

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-407

4400-5223-1411:7731

29,71

403.

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-408

4400-5223-1422:7732

29,49

404.

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-409

4400-5223-1433:7733

59,94

405.

Kybartų m., Darvino g. 34-37

3998-6002-4017:0036

29,23

406.

Kybartai, Darvino g. 36-10

3999-0001-5016:0010

51,62

407.

Vilkaviškis, Vienybės g. 72-53

3999-1001-0012:0051

37,35

408.

Vilkaviškis, Lauko g. 28B-43

3997-4003-9014:0041

44,60

409.

Vilkaviškis, Nepriklausomybės g. 82-11

3998-5000-8014:0032

36,71

410.

Vilkaviškis, Lauko g. 26-29

3997-8002-3014:0029

37,11

411.

Vilkaviškis, Birutės g. 2-24

3997-1011-4011:0024

29,16

412.

Kybartai, Vištyčio g. 36A-67

3997-4009-2017:0065

33,57

_______________

Priedo pakeitimai:

Nr. B-TS-1221, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15695

Nr. B-TS-32, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07046

Nr. B-TS-109, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10914

Nr. B-TS-292, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-02-05, i. k. 2020-02631

Nr. B-TS-361, 2020-04-24, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08909

Nr. B-TS-504, 2020-08-28, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18520

Nr. B-TS-646, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-01946

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m.

gegužės 25 d. sprendimu Nr. B-TS-1113        

2 priedas

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Vietovė

Gatvė

Namo Nr.

Buto Nr.

Unikalus Nr.

Bendras plotas, kv. m

 

1.

Vilkaviškio m.

Gedimino g.

15

13

3996-7001-0018:0046

46,19

 

2.

Vilkaviškio m.

Gedimino g.

15

15

3993-7001-0018:0011

45,94

 

3.

Vilkaviškio m.

Gedimino g.

15

23

3996-7001-0018:0053

25,54

 

4.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

26

39

3997-8002-3014:0039

59,31

 

5.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

26

52

3997-8002-3014:0052

49,33

 

6.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

26

54

3997-8002-3014:0054

37,22

 

7.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

26A

13

3997-7001-8010:0012

58,45

 

8.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

28

14

3997-9001-9017:0041

36,69

 

9.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

28

2

3997-9001-9017:0002

36,76

 

10.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

28B

56

3997-4003-9014:0054

30,33

 

11.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

28B

58

3997-4003-9014:0060

44,60

 

12.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

32

28

3997-8009-4019:0028

59,49

 

13.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

38A

44

3997-4004-0019:0043

43,72

 

14.

Vilkaviškio m.

Lauko g.

38A

9

3997-4004-0019:0060

44,12

 

15.

Vilkaviškio m.

Kęstučio g.

2

25

3998-6005-0017:0010

78,45

 

16.

Vilkaviškio m.

Kęstučio g.

8

20

3996-9003-5017:0006

50,37

 

17.

Vilkaviškio m.

S. Nėries g.

31B

28

3997-7003-1011:0028

49,42

 

18.