Suvestinė redakcija nuo 2021-10-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-11-30, i. k. 2015-19041

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. 1V-974, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21729

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose sąrašO PATVIRTINIMO

 

2015 m. lapkričio 30 d. Nr. 1V-961

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 6 straipsnio 1 dalimi:

Tvirtinu Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose sąrašą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Saulius Skvernelis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1V-961

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-974

redakcija)

 

 

DidžiausiO leistinO vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiAus vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinės įstaigos pavadinimas

Didžiausias leistinas vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičius

1.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

262

2.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžios policijos įstaigos:

 

2.1.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

276

2.2.

Lietuvos policijos mokykla

97

2.3.

Kitos Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pavaldžios policijos įstaigos

10 076

3.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos:

 

3.1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

3 624

3.2.

Ugniagesių gelbėtojų mokykla

39

3.3.

Kitos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžios įstaigos

270

4.

Neteko galios nuo 2020-07-17.

5.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

3356

6.

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

1224

7.

Iš viso

19 194

 

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-567, 2019-06-21, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10035

Nr. 1V-688, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15838

Nr. 1V-962, 2020-09-22, paskelbta TAR 2020-09-22, i. k. 2020-19623

Nr. 1V-559, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14534

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-820, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27181

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1V-961 „Dėl Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus vidaus reikalų centrinėse ir kitose vidaus reikalų įstaigose ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-880, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20856

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1V-961 „Dėl Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus vidaus reikalų centrinėse ir kitose vidaus reikalų įstaigose ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-974, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21729

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1V-961 „Dėl Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus vidaus reikalų centrinėse ir kitose vidaus reikalų įstaigose ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-567, 2019-06-21, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10035

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1V-961 „Dėl Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-688, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15838

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1V-961 „Dėl Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-962, 2020-09-22, paskelbta TAR 2020-09-22, i. k. 2020-19623

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1V-961 „Dėl Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-559, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14534

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1V-961 „Dėl Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo