Suvestinė redakcija nuo 2021-05-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09731

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl KONKREČIŲ nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašO PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 6 d.Nr. 558

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                       Saulius Skvernelis

 

 

Teisingumo ministras,

pavaduojantis ūkio ministrą                                                                           Elvinas Jankevičius

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 558

 

 

KONKREČIŲ NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ ĮRENGINIŲ IR TURTO SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Įrenginiai ir turtas pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 4 priede pateiktą Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą

 

 

Konkretūs nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs įrenginiai ir turtas

 

1.

 

Nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę reikšmę turinti infrastruktūra

 

1.1. Branduolinės energetikos objektai, išskyrus Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą

1.1.1. Ignalinos atominės elektrinės pirmasis energijos blokas, esantis adresu Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 4 K38 (BEO eksploatavimo licencija Nr. 12/99)

1.1.2. Ignalinos atominės elektrinės antrasis energijos blokas (su keletu bendrų objektų, skirtų radioaktyviųjų atliekų tvarkymui ir saugojimui), esantis adresu Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 4 K40 (BEO eksploatavimo licencija Nr. 2/2004)

1.1.3. Sauso tipo tarpinio saugojimo panaudoto branduolinio kuro saugykla,  esanti adresu Visagino sav., Drūkšinių k., Grikiniškės g. 4 (BEO eksploatavimo licencija Nr. 3/2000(P))

1.1.4. Sucementuotų skystųjų radioaktyviųjų atliekų saugykla, esanti adresu Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 4 K21 (BEO eksploatavimo licencija Nr. 1/2006)

1.1.5. Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugykla (B19-1 projektas), esanti adresu Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 4 K42 (BEO eksploatavimo licencija Nr. 16.1-87(2013))

1.1.6. Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekynas (statomas, B 19-2 projektas), esantis adresu Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 1, (BEO statybos ir eksploatavimo licencija Nr. 16.1-89(2015))

1.1.7. Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (B1 projektas), esanti adresu Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 1 K3 (BEO eksploatavimo licencija Nr. 16.1-91(2016))

1.1.8. Kietų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginys (B2-1 projektas), esantis adresu Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 4 K25 (BEO eksploatavimo licencija Nr. 16.1-93(2017))

1.1.9. Kietų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys ir radioaktyviųjų atliekų saugykla (B3/4 projektas), esantys adresu Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 1 K4 (BEO eksploatavimo licencija Nr. 16.1-94(2017))

1.1.10. Mažai ir vidutiniškai aktyvių trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekynas (statomas, B25 projektas), esantis adresu Visagino sav., Stabatiškės vs., Elektrinės g. 7 (BEO statybos ir eksploatavimo licencija Nr. 16.1-95(2017))

1.2. Tarptautiniuose Vilniaus, Kauno, Palangos oro uostuose ir tarptautiniame Šiaulių kariniame oro uoste esantys aerodromai, Jonavos aerodromas (Rukloje), Kazlų Rudos aerodromas, Pajuosčio aerodromas, S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas ir Šilutės aerodromas

1.2.1. Tarptautiniuose Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose esantys aerodromai

1.2.2. Tarptautinio Šiaulių karinio oro uosto karinio aerodromo susisiekimo komunikacijos (oro uosto takai, keliai ir aikštelės, peronai), inžineriniai tinklai, navigaciniai įrenginiai, skrydžių valdymo centro pastatas, degalų saugykla, sandėlių ir saugyklų infrastruktūra, esanti adresu Šiauliai, Aerouosto g. 18, Lakūnų g. 3 ir 4

1.2.3. Jonavos aerodromo (Rukloje) kilimo ir tūpimo takas, esantis adresu Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos k., Karaliaus Mindaugo g. 11

1.2.4. Kazlų Rūdos aerodromo susisiekimo komunikacijos (lėktuvų stovėjimo aikštelė, kilimo ir  tūpimo takas, įvažiavimo keliai) ir skrydžių valdymo posto pastatas, esantis Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Gulioniškės k. 6

1.2.5. Pajuosčio aerodromo susisiekimo komunikacijos (lėktuvų stovėjimo aikštelės, kilimo ir tūpimo, riedėjimo takai, įvažiavimo keliai) skrydžių valdymo posto pastatas, inžineriniai tinklai ir degalų saugyklos infrastruktūra, esantys adresu Panevėžio r. sav., Velžio sen., Pajuosčio k. 1

1.2.6. S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės Antrojo paieškos gelbėjimo posto pastatai, susisiekimo komunikacijos (riedėjimo takai, kilimo ir tūpimo zona) ir inžineriniai tinklai, esantys adresu Kaunas, Veiverių g. 132

1.2.7. Šilutės aerodromo susisiekimo komunikacijos (kilimo ir tūpimo takas, įvažiavimo keliai), esančios adresu Šilutės r. sav., Šilutės sen., Kirlikų k., Paparčių g. 2

1.3. Valstybinės reikšmės automobilių keliai

1.3.1. Pasienio ruože esančių magistralinių kelių, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, atkarpos, magistraliniuose keliuose esantys kelio statiniai – tiltai, viadukai, estakados ir tuneliai

1.3.2. Pasienio ruože esančių krašto kelių, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, atkarpos, krašto keliuose esantys kelio statiniai – tiltai, viadukai, estakados ir tuneliai

1.4. Viešoji geležinkelių infrastruktūra ir kiti įrenginiai ir turtas, reikalingi sklandžiam geležinkelių transporto eismui užtikrinti

1.4.1. Administraciniai techniniai pastatai Vilniuje, Geležinkelio g. 2 ir 16

1.4.2. Bugenių geležinkelio stotis Mažeikių rajono savivaldybėje, Židiškių seniūnijoje, Dapšių kaime

1.4.3. „Draugystės“ geležinkelio stotis, esanti adresu Klaipėda, Kairių g. 1

1.4.4. Geležinkelio tiltas per Vokės upę Vilniaus miesto savivaldybėje

1.4.5. Jonavos geležinkelio tiltas per Nerį, esantis Jonavoje

1.4.6. Kauno geležinkelio tiltas per Nemuną, esantis Kaune

1.4.7. Kauno geležinkelio tunelis, esantis Kaune

1.4.8. Kenos geležinkelio stotis Vilniaus rajono savivaldybėje, Kalvelių seniūnijoje

1.4.9. Kybartų geležinkelio stotis, esanti adresu Vilkaviškio r., Kybartai, Kudirkos Naumiesčio g. 4

1.4.10. Lyduvėnų tiltas per Dubysą Raseinių rajono savivaldybėje, Šiluvos seniūnijoje, Lyduvėnų miestelyje

1.4.11. Pasienio geležinkelio linijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 2 straipsnio 30 dalyje:

1.4.11.1. valstybės siena–Vilniaus geležinkelio stotis (vykstant iš Gudagojo)

1.4.11.2. valstybės siena–Vilniaus geležinkelio stotis (vykstant iš Benekainių)

1.4.11.3. valstybės siena–Vaidotų geležinkelio stotis (vykstant iš Benekainių)

1.4.11.4. valstybės siena–Kybartų geležinkelio stotis (vykstant iš Nesterovo)

 

1.4.11.5. valstybės siena–Pagėgių geležinkelio stotis (vykstant iš Sovetsko)

1.4.12. Stasylų geležinkelio stotis Šalčininkų rajono savivaldybėje, Gerviškių seniūnijoje

1.4.13. Vaidotų geležinkelio stotis, esanti adresu Vilnius, Eišiškių pl. 100

1.4.14. Vilniaus geležinkelio stotis, esanti adresu Vilnius, Panerių g. 56

1.4.15. Valstybinės reikšmės magistralinės geležinkelių linijos:

1.4.15.1. valstybės siena su Baltarusija–Kena–Vilnius (Vaidotai)–Kaišiadorys–Kaunas (Rokai)–Kybartai–valstybės siena su Rusijos Federacija

1.4.15.2. Kaišiadorys–Radviliškis–Šiauliai–Klaipėda („Draugystė“)

1.4.15.3. Gaižiūnai–Palemonas

1.4.15.4. Šiauliai–Joniškis–valstybės siena su Latvija

1.4.15.5. Kazlų Rūda–Šeštokai–Mockava–valstybės siena su Lenkija

1.4.15.6. Radviliškis–Pagėgiai–valstybės siena su Rusijos Federacija

1.4.15.7. Radviliškis–Panevėžys–Obeliai–valstybės siena su Latvija

1.4.15.8. Naujoji Vilnia–Turmantas–valstybės siena su Latvija

1.4.15.9. Vilnius–Stasylos–valstybės siena su Baltarusija

1.4.16. Vaidotų kuro bazė, esanti adresu Vilnius, Terminalo g. 8

1.4.17. Radviliškio kuro bazė, esanti adresu Radviliškis, Laisvės al. 17

1.4.18. Klaipėdos kuro sandėlis, esantis adresu Klaipėda, S. Daukanto g. 47

1.4.19. Ypatingos valstybinės svarbos projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linija

1.4.20. Į karines teritorijos vedantys ar šiose teritorijose esantys geležinkelio keliai

1.5. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto hidrotechniniai įrenginiai, krantinės, navigacijos keliai ir kanalai, navigaciniai įrenginiai ir kiti infrastruktūros objektai

1.5.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto hidrotechniniai įrenginiai, krantinės, navigacijos keliai ir kanalai, navigaciniai įrenginiai ir kiti infrastruktūros objektai, esantys Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje

1.6. Oro erdvės valdymo sistemos, oro eismo srautų valdymo sistemos, oro eismo paslaugų sistemos, ryšių sistemos, navigacijos sistemos, stebėjimo (apžvalgos) sistemos įrenginiai, oro navigacijos informacijos paslaugų sistemos

1.6.1. Oro erdvės valdymo sistemos, oro eismo srautų valdymo sistemos, oro eismo paslaugų sistemos, ryšių sistemos, navigacijos sistemos, stebėjimo (apžvalgos) sistemos įrenginiai, oro navigacijos informacijos paslaugų sistemos

1.7. Valstybės įmonės Registrų centro informacinių technologijų techninė ir programinė įranga, programinės įrangos platformos ir pagrindinių valstybės registrų bei valstybės informacinių sistemų, kuriose tvarkoma ypatingos svarbos informacija, duomenys

1.7.1. Administraciniai pastatai, esantys adresu Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-3 ir Tilto g. 17

 

1.8. Saugusis valstybinis duomenų perdavimo tinklas (toliau – Saugusis tinklas)

1.8.1. Saugiojo tinklo ryšio telekomunikacijų įranga ir ją jungiančių ryšio linijų visuma:

 

1.8.1.1. Saugiojo tinklo valdymo centrai (2 vnt.)

 

1.8.1.2. Saugiojo tinklo centrinė kamieninė dalis – kertinės žiedinės jungtys tarp 5 (penkių) didžiausių Lietuvos miestų

 

1.8.1.3. Regioninės jungtys tarp Lietuvos Respublikos savivaldybių

 

1.8.1.4. Ryšio linijų jungtys tarp Saugiojo tinklo naudotojų

 

1.8.1.5. Kolektyvinės kibernetinės apsaugos įranga

 

1.9. Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklas

1.9.1. Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo centrinė  valdymo infrastruktūra (techninė ir programinė įranga)  Šventaragio g. 2, Vilniuje ir Aušros al. 19a, Šiauliuose bei  šio tinklo bazinės stotys visoje Lietuvos Respublikos  teritorijoje

 

„1.10. Elektros energijos kaupimo įrenginiai, įrengti įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymą

1.10.1. 50 MW galios elektros energijos kaupimo įrenginys (elektros akumuliatorius), įrengtas 330/110/10 kV Alytaus transformatorių pastotės teritorijoje (Alytaus r. sav., Alytaus sen., Butkūnų k., Kauno kelias 4)

 

1.10.2. 50 MW galios elektros energijos kaupimo įrenginys (elektros akumuliatorius), įrengtas 330/110/10 kV Šiaulių transformatorių pastotės teritorijoje (Šiauliai, Pramonės g. 2E)

 

1.10.3. 50 MW galios elektros energijos kaupimo įrenginys (elektros akumuliatorius), įrengtas 330/110/10 kV Vilniaus transformatorių pastotės teritorijoje (Vilnius, J. Tiškevičiaus g. 72A)

 

1.10.4. 50 MW galios elektros energijos kaupimo įrenginys (elektros akumuliatorius), įrengtas 330/110/10 kV Utenos transformatorių pastotės teritorijoje (Utenos r. sav., Sudeikių sen., Sirutėnų k., Santarvės g. 39)“.

 

2.

 

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinti infrastruktūra

 

2.1. Viešiesiems geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra

2.1.1. Viešiesiems geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos vandenvietės:

2.1.1.1. vandens išgavimo įrenginiai

2.1.1.2. vandens tiekimo siurblinės

2.1.1.3. vandens gerinimo įrenginiai

2.1.1.4. geriamojo vandens rezervuarai

2.1.2. Viešiesiems geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams nuosavybės teise priklausantys ar kitaip valdomi ir (arba) naudojami nuotekų tvarkymo įrenginiai:

2.1.2.1. siurblinės

2.1.2.2. nuotekų valyklos

2.1.2.3. nuotekų kaupimo rezervuarai

2.2. Polderiai ir jų statiniai Klaipėdos ir Šilutės rajonų bei Pagėgių savivaldybėse

2.2.1. Klaipėdos rajono savivaldybėje esantys polderiai ir jų statiniai:

2.2.1.1. 6 žieminiai polderiai: plotas – 9290 ha, pylimų ilgis – 49,1 km, griovių ilgis – 136 km

2.2.1.2. siurblinės – 7 vnt.

2.2.1.3. pralaidos – 137 vnt.

2.2.1.4. reguliavimo šliuzas – 1 vnt.

2.2.1.5. tiltai – 3 vnt.

2.2.2. Šilutės rajono savivaldybėje esantys polderiai ir jų statiniai:

2.2.2.1. 12 žieminių ir 13 vasarinių polderių: plotas – 26238 ha, pylimų ilgis – 218,87 km, griovių ilgis – 822  km

2.2.2.2. siurblinės – 38 vnt.

2.2.2.3. pralaidos – 676 vnt.

2.2.2.4. reguliavimo šliuzai – 52 vnt.

2.2.2.5. tiltai – 16 vnt.

2.2.3. Pagėgių savivaldybėje esantys polderiai ir jų statiniai:

2.2.3.1. 3 vasariniai polderiai: plotas 4729 ha, pylimų ilgis – 21 km, griovių ilgis – 82,5 km

2.2.3.2. siurblinė – 1 vnt.

2.2.3.3. pralaidos – 111 vnt.

2.2.3.4. tiltai – 2 vnt.

2.3. Suskystintų gamtinių dujų terminalo infrastruktūra, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme

2.3.1. Plaukiojančioji suskystintų gamtinių dujų saugykla-laivas „Independence“

2.3.2. Aukšto slėgio dujų platformos pastatas krantinėje

2.3.3. Aptarnavimo platformos pastatas krantinėje

2.3.4. Krantinės hidrotechniniai statiniai – suskystintų gamtinių dujų terminalo platformos

2.3.5. Suskystintų gamtinių dujų terminalo jungiamasis dujotiekis, 3 objektai

2.3.6. Valdymo buities pastatas

2.3.7. Dujų apskaitos stotis

2.3.8. Ryšių bokštas

2.4. Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus valdomas Lietuvos elektros energetikos sistemos valdymo centras (taip pat elektros perdavimo sistemos valdymo ir duomenų bei elektros energetikos sistemos valdymo informacinių technologijų techninė ir programinė įranga, realaus laiko programinės įrangos platformos) ir rezervinis valdymo centras

2.4.1. Lietuvos elektros energetikos sistemos valdymo centras, esantis adresu Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilnius, Juozapavičiaus g. 13

2.5. Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus valdomas Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos dispečerinio valdymo centras

2.5.1. Gamtinių dujų perdavimo sistemos dispečerinio valdymo centras (DC), esantis adresu Gudelių g. 49, Vilnius

2.6. 330 kV ir aukštesnės įtampos elektros energijos perdavimo linijos ir elektros energijos perdavimo jungtys su užsienio valstybių elektros energetikos sistemomis (elektros energijos perdavimo linijos, skirstyklos, keitiklių stotys), reikalingos elektros energijos perdavimo funkcijai atlikti

2.6.1. 330 kV ir aukštesnės įtampos elektros energijos perdavimo (oro linijos ir 300 kV kabelių) linijos:

2.6.1.1. Aizkrauklė–Panevėžys (LN 316)

2.6.1.2. Alytus–Elk Bis 1 (LitPol Link)

2.6.1.3. Alytus–Elk Bis 2 (LitPol Link)

2.6.1.4. Alytus–Gardinas (LN 368)

2.6.1.5. Alytus–Keitiklis 1 (LitPol Link)

2.6.1.6. Telšių atšaka (LN 457)

2.6.1.7. Bitėnai–Sovetskas I (LN 325)

2.6.1.8. Bitėnai–Sovetskas II (LN 326)

2.6.1.9. Grobinė–Klaipėda (LN 324)

2.6.1.10. Ignalinos AE–Baltarusija (LN 705)

2.6.1.11. Ignalinos AE–Lyksna (LN 451)

2.6.1.12. Ignalinos AE–Smurgainys (LN 452)

2.6.1.13. Ignalinos AE–Utena (LN 453)

2.6.1.14. Jelgava–Šiauliai (LN 305)

2.6.1.15. Jonava–Panevėžys (LN 317)

2.6.1.16. Jurbarkas–Bitėnai (LN 531)

2.6.1.17. Kaunas–Jurbarkas (LN 327)

2.6.1.18. Klaipėda–Šyša (LN 530)

2.6.1.19. Klaipėda–Telšiai (LN 458)

2.6.1.20. Kruonio HAE–Kaunas (LN 328)

2.6.1.21. Kruonio HAE–Kaunas (LN 329)

2.6.1.22. Kruonio HAE–Sovietskas (LN 447)

2.6.1.23. Lietuvos elektrinė–Alytus (LN 330)

2.6.1.24. Lietuvos elektrinė–Jonava (LN 318)

2.6.1.25. Lietuvos elektrinė–Kruonio HAE (LN 307)

2.6.1.26. Lietuvos elektrinė–Kruonio HAE (LN 308)

2.6.1.27. Lietuvos elektrinė–Neris (LN 331)

2.6.1.28. Lietuvos elektrinė–Vilnius (LN 332)

2.6.1.29. Neris–Utena (LN 456)

2.6.1.30. Polockas–Ignalinos AE (LN 450)

2.6.1.31. Šiauliai–Kaunas (LN 306)

2.6.1.32. Šyša–Bitėnai (LN 532)

2.6.1.33. Utena–Ignalinos AE (LN 454)

2.6.1.34. Utena–Panevėžys (LN 455)

2.6.1.35. Vilnius–Molodečnas (LN 333)

2.6.1.36. Klaipėda–Nibru (300 kV nuolatinės srovės elektros kabelis (NordBalt)

2.6.1.37. Kruonio HAE–Alytus (LN 366)

2.6.1.38. Kruonio HAE–Alytus (LN 367)

2.6.2. 330 kV ir aukštesnės įtampos transformatorių pastotės (technologinis kompleksas, kurį sudaro 330 kV ir 110 kV skirstyklos, autotransformavimo įrenginiai ir nuotolinio valdymo sistemos), skirstyklos ir nuolatinės srovės keitikliai:

2.6.2.1. Neries 330/110/10 kV transformatorių pastotė, esanti adresu Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Karveliškių vs., Vilijos g. 67

2.6.2.2. Vilniaus 330/110/10 kV transformatorių pastotė, esanti adresu Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilnius, J. Tiškevičiaus g. 72A

2.6.2.3. Lietuvos E 330 kV skirstykla, esanti adresu Vilniaus apskr., Elektrėnų sav., Elektrėnų sen., Elektrėnai, Elektrinės g. 21G

2.6.2.4. Kauno 330/110/10 kV transformatorių pastotė, esanti adresu Kauno apskr., Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Pastotės g. 9

2.6.2.5. Jonavos 330/110/10 kV transformatorių pastotė, esanti adresu Kauno apskr., Jonavos r. sav., Jonava, Girelės g. 9

2.6.2.6. Kruonio HAE 330/110/10 kV transformatorių pastotė, esanti adresu Kauno apskr., Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Vaiguvos k., 1

2.6.2.7. Klaipėdos 330/110/10 kV transformatorių pastotė, esanti adresu Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., Šatrijos takas 19

2.6.2.8. Klaipėdos aukštos įtampos nuolatinės srovės keitiklis ir 330 kV skirstykla (NordBalt), esantys adresu Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., Šatrijos takas 19

2.6.2.9. Telšių 330/110/10 kV transformatorių pastotė, esanti adresu Telšių apskr., Telšių r. sav., Degaičių sen., Gintalų k. 1

2.6.2.10. Bitėnų 330/110/10 kV transformatorių pastotė, esanti adresu Klaipėdos apskr., Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k., Bitės g. 3A

2.6.2.11. Šyšos VE 30/330 kV transformatorių pastotė, esanti adresu Klaipėdos apskr., Šilutės r. sav., Katyčių sen., Antšyčių k. 10A

2.6.2.12. Panevėžio 330/110/10 kV transformatorių pastotė, esanti adresu Panevėžio apskr., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k., Pušaloto g. 230

2.6.2.13. Šiaulių 330/110/10 kV transformatorių pastotė, esanti adresu Šiaulių apskr., Šiaulių m. sav., Šiauliai, Pramonės g. 2E

2.6.2.14. Jurbarko 330/110/10 kV transformatorių pastotė, esanti adresu Tauragės apskr., Jurbarko r. sav., Jurbarkų sen., Dainių k., Eržvilko g. 3A

2.6.2.15. Utenos 330/110/10 kV transformatorių pastotė, esanti adresu Utenos apskr., Utenos r. sav., Sudeikių sen., Sirutėnų k., Santarvės g. 39

2.6.2.16. Ignalinos AE 330/110/6 kV transformatorių pastotė, esanti adresu Utenos apskr., Visagino sav., Petriškės k., Elektrinės g. 3

2.6.2.17. Alytaus 330/110/10 kV transformatorių pastotė, esanti adresu Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Alytaus sen., Butkūnų k., Kauno kelias 4

2.6.2.18. Alytaus aukštos įtampos nuolatinės srovės keitiklis ir 330–400 kV skirstyklos (LitPol Link), esantys adresu Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Alytaus sen., Butrimiškių k., Lankų g. 45

2.7. Lietuvos elektrinė

2.7.1. Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs įrenginiai ir turtas, esantys adresu 26108 Elektrėnai, Elektrinės g. 21:

2.7.1.1. Kombinuotojo ciklo blokas (su valdymo pultu)

2.7.1.2. Kombinuotojo ciklo bloko dujų kompresorinė

2.7.1.3. 7-asis ir 8-asis blokai

2.7.1.4. Žalio vandens nudruskinimo įrenginiai

2.7.1.5. Elektrolizerinė ir vandenilio saugojimo resiveriai

2.8. Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė

2.8.1. Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs įrenginiai ir turtas, esantys adresu Marių g. 6, 56312 Maisiejūnų k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.:

2.8.1.1. Hidroakumuliacinės jėgainės pastatas (su jame esančiais pagrindiniais gamybos įrenginiais)

2.8.1.2. Vandens priimtuvas

2.8.1.3. Administracinis gamybinis pastatas (su centriniu valdymo pultu)

2.8.1.4. Slėginis vamzdynas

2.8.1.5. Aukštutinis baseinas

2.8.1.6. Reversinis kanalas

2.9. Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė

2.9.1. Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs įrenginiai ir turtas, esantys adresu T. Masiulio g. 22A, 52439 Kaunas:

2.9.1.1. Hidroelektrinė (su jame esančiais pagrindiniais gamybos įrenginiais)

2.9.1.2. Vandens nupylimo užtvanka (su dviem aptarnavimo ožiniais kranais)

2.9.1.3. Kairysis ramtas

2.9.1.4. Kiti inžineriniai statiniai: žemės užtvanka 1, žemės užtvanka 2, žemės užtvanka 3, nuvedamasis kanalas, viršutinio ir žemutinio bjefo sąsajos

2.10. Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus valdomos gamtinių dujų perdavimo sistemos vamzdynas (išskyrus vamzdyno dalį, iš esmės naudojamą gamtinėms dujoms vietoje paskirstyti, siekiant pristatyti jas gamtinių dujų vartotojams), dujų kompresorių stočių ir tarpvalstybinių dujų apskaitos stočių pagrindinė technologinė įranga (gamtinių dujų perdavimo vamzdynai, kompresoriai, turbinos), reikalinga gamtinių dujų perdavimo funkcijai atlikti

2.10.1. Gamtinių dujų perdavimo sistemos vamzdynas, išskyrus vamzdyno dalį, iš esmės naudojamą gamtinėms dujoms vietoje paskirstyti, siekiant pristatyti jas gamtinių dujų vartotojams, kurio ilgis yra 2113,78 km ir kuris yra Akmenės rajono, Alytaus rajono, Anykščių rajono, Birštono, Biržų rajono, Elektrėnų, Ignalinos rajono, Jonavos rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Marijampolės, Pakruojo rajono, Panevėžio rajono, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Prienų rajono, Radviliškio rajono, Rietavo, Šakių rajono, Šalčininkų rajono, Šiaulių rajono, Šilutės rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Tauragės rajono, Telšių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Utenos rajono, Vilkaviškio rajono, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Visagino savivaldybių teritorijoje

2.10.2. Panevėžio dujų kompresorių stotis (Panevėžio DKS), esanti adresu Panevėžio r. sav., Maksvytiškių k., Verslo g. 11

2.10.3. Jauniūnų dujų kompresorių stotis (Jauniūnų DKS), esanti adresu Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., Lipuvkos vs.

2.10.4. Šakių dujų apskaitos stotis (Šakių DAS), esanti adresu Šakių r. sav., Šakių sen., Daugėliškių k., Kęstučio g. 77

2.10.5. Kiemėnų dujų apskaitos stotis (Kiemėnų DAS), esanti adresu Pasvalio r. sav.,  Namiškių sen., Kiemėnų k., Kiemėnų g. 71A

2.10.6. Santakos dujų apskaitos stotis (Santakos DAS), esanti adresu Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Išlandžių k. (prognozuojama eksploatavimo pradžia 2021 m. gruodžio 31 d.)

2.11. Valstybės kontroliuojamas naftos terminalas, esantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje, ir jo priklausiniai, reikalingi naftos terminalo veiklai

2.11.1. Elektros skydinė

2.11.2. Krovimo rankovės, 10 vnt.

2.11.3. Siurblinė, 4 vnt.

2.11.4. Estakada, 2 vnt.

2.11.5. Rezervuarai, 24 vnt.

2.11.6. Transformatorinė, 2 vnt.

2.11.7. Valdymo pastatas, 2 vnt.

2.11.8. Kompresorinė-transformatorinė

2.11.9. Signaliniai kabeliai

2.11.10. Gelžbetoniniai tiltai per technologinį vamzdyną, 5 vnt.

2.11.11. Technologinė siurblinė

2.11.12. Technologinis vamzdynas

2.11.13. Benzino garų surinkimo įrenginys

2.11.14. Geležinkelio cisternų pripylimo siurblinė

2.11.15. Autocisternų pripylimo aikštelė

2.11.16. Autocisternų pripylimo siurblinė

2.11.17. Gelžbetoninis tiltas

2.11.18. Elektros kabelių gelžbetoninė estakada

2.11.19. Pramoninės televizijos įranga ir linijos

2.11.20. 0,4 kV ETL (iki gaisrinės)

2.11.21. Estakada per Burių gatvę

2.11.22. Geležinkelio kelias, 9 vnt.

2.11.23. El. jėgos, apšvietimo ir valdymo kabeliai

2.11.24. Filtrų aikštelė

2.11.25. Vandens paruošimo ir kondensato valymo cechas

2.11.26. Šilumokaičių pastatas

2.11.27. Katilinė

2.11.28. Druskos ūkis

2.11.29. Geriamojo vandens rezervuaras

2.11.30. Išvalyto vandens rezervuaras

2.11.31. Kondensato rezervuaras, 2 vnt.

2.11.32. Sklendžių pastatas

2.11.33. Apsauginė sienelė

2.11.34. Metalinės atramos, 25 vnt.

2.11.35. Gelžbetoninės atramos, 4 vnt.

2.12. Valstybės kontroliuojamas naftos terminalas, esantis Subačiaus gyvenvietėje, ir jo priklausiniai, reikalingi naftos terminalo veiklai

2.12.1. Elektros pastotė, 3 vnt.

2.12.2. Dyzelinė elektros stotis

2.12.3. Šviesių naftos produktų siurblinė

2.12.4. Kompresorinė

2.12.5. Elektros skydinė

2.12.6. Automobilių kuro įpylimo aikštelės įranga ir įrenginiai

2.12.7. Naftos produktų talpyklos, 66 vnt.

2.12.8. Priešgaisriniai rezervuarai

2.12.9. Geležinkelio estakados stoginė (privažiuojamasis geležinkelio kelias, įrenginiai)

2.12.10. Geležinkelio estakados apskaitos mazgas

2.12.11. Priešgaisrinė siurblinė

2.12.12. Privažiuojamasis kelias

2.12.13. Požeminis įvadinis elektros kabelis, kuris patiestas nuo ESO pastotės iki valstybės kontroliuojamo naftos terminalo, esančio Subačiaus gyvenvietėje

2.13. Būtingės naftos terminalas ir jo priklausiniai

2.13.1. Būtingės naftos terminalas ir jo priklausiniai, esantys adresu Palangos m. sav., Palangos m., Terminalo kelias 2

2.14. Aerodromai pagal Vyriausybės nutarimu patvirtintą sąrašą

2.14.1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Aviacijos valdybos, esančios adresu Oreivių g. 1, Paluknio k., Paluknio sen., Trakų r. sav., asfaltbetonio kilimo ir tūpimo takas, peronas, orlaivių stovėjimo aikštelės, signaliniai riedėjimo tako žiburiai, vizualaus artėjimo tūptinės sistema, degalų saugykla su įpylimo įranga, orlaivių saugojimo angarai, inžineriniai tinklai

 

___________________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 267, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-26, i. k. 2019-04628

Nr. 1122, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-15, i. k. 2020-21493

Nr. 285, 2021-04-28, paskelbta TAR 2021-04-29, i. k. 2021-09045

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 267, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-26, i. k. 2019-04628

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 558 „Dėl konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1122, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-15, i. k. 2020-21493

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 558 „Dėl Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 285, 2021-04-28, paskelbta TAR 2021-04-29, i. k. 2021-09045

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 558 „Dėl Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo