Įsakymas netenka galios 2022-08-10:

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-908, 2022-08-09, paskelbta TAR 2022-08-09, i. k. 2022-16893

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 4-491 „Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-12-24 iki 2022-08-09

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13766

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL PROFESIJŲ, KURIOMS BŪTINA AUKŠTA PROFESINĖ KVALIFIKACIJA IR KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 4-491

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44straipsnio 11 dalimi:

1.  T v i r t i n u  Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras                                                     Virginijus Sinkevičius


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 4-491

 

PROFESIJŲ, KURIOMS BŪTINA AUKŠTA PROFESINĖ KVALIFIKACIJA IR KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodas

Lietuvos profesijų klasifikatoriaus profesijos pavadinimas

1.

214106

Gamybos organizavimo inžinierius

11

214114

Pakavimo technologas

2.

214115

Spausdinimo technologas

3.

214117

Medienos apdirbimo technologas

4.

214119

Įrenginių techninės priežiūros inžinierius

5.

214128

Medienos apdirbimo inžinierius

51  .

214130

Odos gaminių technologas

6.

214131

Siuvimo technologas

61.

214135

Įrenginių inžinierius

7.

214136

Gamybos inžinierius

71 .

214137

Robotikos inžinierius

72 .

214202

Statybos inžinierius

8.

214302

Ekologijos inžinierius

9.

214401

Aviacijos inžinierius

10.

214402

Laivo mechaninės įrangos inžinierius

101 .

214403

Mechatronikos inžinierius

11.

214415

Aviacijos mechaninės įrangos inžinierius

12.

214420

Laivų variklių ir jėgainių inžinierius

13.

214426

Laivų statybos inžinierius

14.

214427

Mechanikos technologas

15.

214430

Mechanikos inžinierius

16.

214437

Konstruktorius

161 .

214443

Šilumos energetikos inžinierius

17.

214453

Jūrų laivų inžinierius

18.

214510

Maisto produktų ir gėrimų technologas

181 .

214522

Biochemijos inžinierius

19.

214523

Chemijos inžinierius

20.

214911

Automatikos inžinierius

21.

215101

Elektros inžinierius

22.

215103

Elektros sistemų inžinierius

221.

215108

Elektromechaninės įrangos elektros inžinierius

23.

215201

Avionikos inžinierius

24.

215203

Elektronikos inžinierius

241 .

215301

Telekomunikacijų inžinierius

25.

216601

Grafikos dizaineris

26.

251101

Kompiuterių sistemų analitikas

27.

251104

Kompiuterių sistemų specialistas

28.

251106

Verslo informacinių technologijų konsultantas

29.

251107

Konsultantas kompiuterių sistemų klausimais

30.

251201

Kompiuterių sistemų projektuotojas

301 .

251202

Programinės įrangos inžinierius

31.

251203

Programinės įrangos kūrėjas

32.

251204

Programinės įrangos projektuotojas

33.

251206

Kompiuterių taikymo inžinierius

34.

251302

Multimedijos programų kūrėjas

35.

251303

Kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas

36.

251304

Internetinių paslaugų kūrėjas

37.

251401

Programuotojas

38.

251403

Inžinierius programuotojas

39.

251901

Programinės įrangos testuotojas

40.

252101

Kompiuterių duomenų bazių analitikas

41.

252102

Duomenų bazių administratorius

411 .

252103

Duomenų bazių specialistas

42.

252104

Duomenų bazių programuotojas

43.

252201

Tinklo administratorius

44.

252202

Informacinių technologijų sistemų administratorius

45.

252203

Kompiuterių sistemų administratorius

46.

252302

Kompiuterių sistemų inžinierius

47.

252303

Tinklo analitikas

48.

252305

Kompiuterių tinklo administratorius

49.

252306

Ryšių programuotojas

50.

252901

Veiklos duomenų apdorojimo inžinierius

51.

252904

Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas

52.

252906

Kompiuterijos inžinierius

53.

311310

Elektros energetikos technikas

54.

311505

Aviacijos technikas

55.

311602

Cheminės inžinerijos technikas

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-921, 2020-10-26, paskelbta TAR 2020-10-26, i. k. 2020-22176

Nr. 4-1415, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26868

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-921, 2020-10-26, paskelbta TAR 2020-10-26, i. k. 2020-22176

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 4-491 „Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-1415, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26868

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 4-491 „Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_a8056f664dd047b48e06cc288c00f23a_end