Suvestinė redakcija nuo 2021-11-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07624

 

Nauja redakcija nuo 2019-02-12:

Nr. 1V-130, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02068

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIES STATUTINIŲ ĮSTAIGŲ VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ TARNYBINIŲ UNIFORMŲ IR SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ PAVYZDŽIŲ BEI KURSANTŲ UNIFORMŲ IR SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ PAVYZDŽIŲ APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 4 d. Nr. 1V-245

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 63 straipsnio 3 dalimi:

Tvirtinu Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                        Saulius Skvernelis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 1V-245

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIES STATUTINIŲ ĮSTAIGŲ VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ TARNYBINIŲ UNIFORMŲ IR SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ PAVYZDŽIŲ BEI KURSANTŲ UNIFORMŲ IR SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ PAVYZDŽIŲ APRAŠYMAS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1V-130, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02068

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų (toliau – pareigūnai) tarnybinė uniforma (toliau – tarnybinė uniforma) – tai vienodos formos ir spalvos drabužiai, dėvimi su skiriamaisiais ženklais tarnyboje ir per šventes. Pagal paskirtį tarnybinė uniforma skirstoma į kasdieninę, specialiąją, išeiginę ir vakarinę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-130, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02068

 

2. Vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų kursantų (toliau – kursantai) uniforma – tai vienodos formos ir spalvos drabužiai, dėvimi su skiriamaisiais ženklais profesinio ir įvadinio mokymo metu. Pagal paskirtį kursantų uniforma skirstoma į kasdieninę ir specialiąją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-130, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02068

 

II SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS POLICIJOS PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS UNIFORMOS

IR SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ BEI LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS KURSANTŲ UNIFORMOS IR SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ APRAŠYMAS

 

I SKIRSNIS

PAREIGŪNŲ SKIRIAMIEJI ŽENKLAI

 

3. Kepurės ženklas – aštuonių kampų sidabro spalvos žvaigždė su spinduliais, kurios centre įkomponuotas valstybės herbas. Ženklo ilgis – 50 mm, plotis – 45 mm.

4. Kepurės ženklelis – sidabro spalvos, skritulio formos, centre įkomponuoti trys skrituliukai, nudažyti tautinės vėliavos spalvomis. Vidurinis skrituliukas  –  raudonas, aplink jį – žalias ir geltonas skrituliukai. Ženklelio skersmuo – 20 mm.

5. Apykaklės ženklelis – sidabro spalvos Gediminaičių stulpai ant apskrito ažūrinio vainiko, kurio kraštas padalytas į centrą einančiais spinduliais; aukščiausiosios grandies pareigūno – sidabro spalvos Gediminaičių stulpų ir ąžuolo lapų kompozicija. Ilgis – 50 mm, plotis – 35 mm. Ženklelio skersmuo – 22 mm.

6. Policijos laipsnių ženklai ir jų išdėstymas ant antpečių ir antpečių movų:

6.1. pirminės grandies pareigūnų:

6.1.1. Neteko galios nuo 2019-02-12

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-130, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02068

 

6.1.2. policininko – dvi siauros sidabro spalvos 45º kampu laužtos juostelės, sujungtos tarpusavyje; bendras sujungtų juostelių ilgis – 35 mm, plotis – 32 mm;

6.1.3. vyresniojo policininko – trys siauros sidabro spalvos 45º kampu laužtos juostelės, sujungtos tarpusavyje; bendras sujungtų juostelių ilgis – 44 mm, plotis – 32 mm;

6.1.4. viršilos – viena plati sidabro spalvos 45º kampu laužta juostelė; juostelės ilgis – 39 mm, plotis – 32 mm;

6.2. vidurinės grandies pareigūnų:

6.2.1. inspektoriaus – viena sidabro spalvos 45º kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutė su einančiais į centrą spinduliais; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm;

6.2.2. vyresniojo inspektoriaus – dvi sidabro spalvos 45º kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutės su einančiais į centrą spinduliais, išdėstytos viena virš kitos 3 mm atstumu; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm;

6.2.3. komisaro inspektoriaus – trys sidabro spalvos 45º kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutės su einančiais į centrą spinduliais, išdėstytos viena virš kitos 3 mm atstumu; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm;

6.3. aukštesniosios grandies pareigūnų:

6.3.1. komisaro – viena sidabro spalvos 45º kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutė su einančiais į centrą spinduliais ir ąžuolo lapų vainiku po ja; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm, ąžuolo lapų vainiko ilgis – 15 mm, plotis – 32 mm;

6.3.2. vyresniojo komisaro – dvi sidabro spalvos 45º kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutės su einančiais į centrą spinduliais, išdėstytos viena virš kitos 3 mm atstumu, po jomis – ąžuolo lapų vainikas; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm, ąžuolo lapų vainiko ilgis – 15 mm, plotis – 32 mm;

6.3.3. vyriausiojo komisaro – trys sidabro spalvos 45º kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutės su einančiais į centrą spinduliais, išdėstytos viena virš kitos 3 mm atstumu, po jomis – ąžuolo lapų vainikas; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm, ąžuolo lapų vainiko ilgis – 15 mm, plotis – 32 mm;

6.4. aukščiausiosios grandies pareigūno – policijos generalinio komisaro – viena didelė sidabro spalvos 45º kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutė su einančiais į centrą spinduliais, jos centre, raudonos spalvos skritulyje, sidabro spalvos Vytis; žvaigždutės ilgis ir plotis – 30 mm; po žvaigždute – sidabro spalvos ąžuolo lapų vainikas; vainiko ilgis – 17 mm, plotis – 32 mm.

7. Maža uniformos saga – sidabro spalvos skritulio formos su reljefišku Vyčiu centre ir vertikaliomis linijomis subrūkšniuotu fonu. Sagos skersmuo – 14 mm.

8. Didelė uniformos saga – sidabro spalvos skritulio formos su reljefišku Vyčiu centre ir vertikaliomis linijomis subrūkšniuotu fonu. Sagos skersmuo – 22 mm.

9. Kaklaraiščio segtukas – sidabro spalvos stačiakampė plokštelė su reljefišku užrašu „POLICIJA“. Plokštelės ilgis – 6 mm, plotis – 65 mm.

10. Pavardės lentelė – juodos spalvos stačiakampė plokštelė su pavardės užrašu sidabro spalvos didžiosiomis raidėmis. Lentelės ilgis – 80 mm, plotis – 20 mm.

11. Pavardės juostelė – juodos spalvos stačiakampė juostelė su pavardės užrašu sidabro spalvos didžiosiomis raidėmis. Juostelės ilgis – 100 mm, plotis – 20 mm.

12. Kaklaraiščio ženklelis – sidabro spalvos Vytis. Ženklelio ilgis – 15 mm, plotis – 14 mm.

13. Užrašas ant uniforminių drabužių „POLICIJA“ – atspindintis šviesą.

14. Policijos antsiuvas – skydo formos juodame fone įkomponuota aštuonių kampų žvaigždė su spinduliais, kurios centre – valstybės herbas. Skydo viršuje užrašas „POLICIJA“ baltomis didžiosiomis raidėmis, apjuostas baltu rėmeliu. Antsiuvo ilgis – 125 mm, plotis – 100 mm.

15. Pavaldumo antsiuvas – skydo formos juodame fone įkomponuotas mažesnis mėlynos spalvos skydas su geltonu dvigubu kryžiumi centre. Skydo viršuje užrašas „LIETUVA“ baltomis didžiosiomis raidėmis, apjuostas baltu rėmeliu. Antsiuvo ilgis – 125 mm, plotis – 100 mm;

16. Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ antsiuvas – skydo formos juodame fone įkomponuotas rinktinės ženklas. Geltono skritulio centre – juodas aras su kalaviju. Ženklą juosia užrašas „ANTITERORISTINIŲ OPERACIJŲ RINKTINĖ „ARAS“ baltomis didžiosiomis raidėmis. Skydo viršuje užrašas „LIETUVA“ baltomis didžiosiomis raidėmis, apjuostas baltu rėmeliu. Antsiuvo ilgis – 125 mm, plotis – 100 mm.

17. Antsiuvas su vėliava ir užrašu „LIETUVA“ – juoda juostelė su užrašu „LIETUVA“ baltomis didžiosiomis raidėmis, apjuostu baltu rėmeliu. Juostelės apačioje – stačiakampio formos tautinė vėliava. Juostelės ilgis – 25 mm, plotis – 80 mm. Vėliavos ilgis – 33 mm, plotis – 58 mm.

18. Kinologo antsiuvas – skritulio formos, centre – stilizuotas šuns galvos atvaizdas. Už jo – tamsiai raudonas skritulys, apjuostas pilkų spindulių juosta. Antsiuvo skersmuo – 75 mm.

19. Policijos veterano antsiuvas – skydo formos juodame fone įkomponuota aštuonių kampų žvaigždė su spinduliais, kurios centre – valstybės herbas. Skydo viršuje – užrašas „POLICIJOS VETERANAS“ baltomis didžiosiomis raidėmis. Antsiuvo ilgis – 125 mm, plotis – 100 mm.

20. Policijos pareigūno ženklas su dėklu – skydo formos pilkame fone įkomponuota aštuonių kampų žvaigždė su spinduliais, kurios centre – valstybės herbas. Skydo viršuje – užrašas „POLICIJA“ juodomis didžiosiomis raidėmis, apačioje – ženklo numeris. Ženklo ilgis – 50 mm, plotis – 40 mm. Ženklas – juodos spalvos odiniame dėkle.

 

II SKIRSNIS

KASDIENINĖ TARNYBINĖ UNIFORMA

 

21. Antpečiai – stačiakampio formos, suapvalintu viršumi, su maža uniformos saga, žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, jų kraštas apsiūtas juodu apvadu, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudonu apvadu ir sidabro spalvos pynute. Ant antpečio – policijos laipsnių ženklai. Antpečio ilgis – 120 mm, plotis – 47 mm.

22. Antpečių movos – stačiakampio formos, žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio; aukščiausiosios grandies pareigūno antpečių movų kraštai apsiūti tamsiai raudonu apvadu ir sidabro spalvos pynute. Ant movų – policijos laipsnių ženklai. Movos ilgis – 90 mm, plotis – 50 mm.

23. Vasarinė kepurė – žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, su juodu snapeliu. Priekio centre išsiuvinėtas kepurės ženklas, aukščiausiosios grandies pareigūno kepurės snapelis – su stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija. Tokią pat, tik juodą kepurę dėvi Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.

24. Beretė – žalios su mėlynu atspalviu spalvos, priekyje – kepurės ženklas. Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnų – juoda.

25. Megzta žieminė kepurė – juodos spalvos. Kepurės priekyje užrašas „POLICIJA“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-409, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08816

 

26. Bliuzonas – žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, su kišenėmis. Pečių linijoje prisiūti antpečiai arba krūtinės aukštyje – detalė, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės tvirtinamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje ir nugaros dalyje – šviesą atspindintis užrašas „POLICIJA“. Moterų bliuzonas skiriasi užsegimo kryptimi. Tokį pat, tik juodą bliuzoną be šviesą atspindinčių užrašų ir juostelių dėvi Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-409, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08816

 

27. Kelnės – žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, su kišenėmis. Moterų kelnės skiriasi užsegimo kryptimi. Tokias pat, tik juodas kelnes dėvi Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.

27¹. Vasarinės kelnės – žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, su kišenėmis. Moterų vasarinės kelnės skiriasi užsegimo kryptimi. Tokias pat, tik juodas vasarines kelnes dėvi Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-1247, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26033

 

28. Šortai – žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, su kišenėmis priekyje ir šonuose. Moterų šortai skiriasi užsegimo kryptimi.

29. Trumpa vasarinė striukė – žalios su mėlynu atspalviu arba juodos spalvos audinio, užsegama užtrauktuku, su prisegamu gobtuvu. Krūtinės aukštyje ir striukės apačioje – kišenės. Pečių linijoje prisiūti antpečiai arba krūtinės aukštyje – detalė, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės tvirtinamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje ir nugaros dalyje yra šviesą atspindintis užrašas „POLICIJA“. Moterų striukė skiriasi užsegimo kryptimi. Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai dėvi tokią pat juodos spalvos striukę, tik be šviesą atspindinčių užrašų, ant kairės rankovės tvirtinamas policijos antsiuvas, ant dešinės – „Aras“ antsiuvas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-409, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08816

Nr. 1V-476, 2018-07-03, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11233

Nr. 1V-870, 2021-11-29, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24665

 

29¹. Vasarinė striukė – žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, užsegama užtrauktuku, su gobtuvu. Striukės apačioje – dvi kišenės. Pečių linijoje prisiūti antpečiai arba krūtinės aukštyje – detalė, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės tvirtinamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje yra šviesą atspindintis užrašas „POLICIJA“. Moterų striukė skiriasi užsegimo kryptimi.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-476, 2018-07-03, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11233

 

30. Trumpa žieminė striukė – žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, su šiltalu, užsegama užtrauktuku, su prisegamu gobtuvu. Krūtinės aukštyje ir striukės apačioje – po dvi kišenes. Pečių linijoje prisiūti antpečiai arba krūtinės aukštyje – detalė, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės tvirtinamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje ir nugaros dalyje yra šviesą atspindintis užrašas „POLICIJA“. Moterų striukė skiriasi užsegimo kryptimi. Tokią pat, tik juodą striukę dėvi Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-409, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08816

 

31. Žieminis puskombinezonis – žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, su kišenėmis. Puskombinezonis su šviesą atspindinčiomis detalėmis. Tokį pat, tik juodą puskombinezonį be šviesą atspindinčių detalių dėvi Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.

32. Vasariniai marškinėliai trumpomis rankovėmis – su daliniu užsegimu prie apykaklės, pilko audinio. Pečių linijoje prisiūti antpečiai arba krūtinės aukštyje – detalė, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės tvirtinamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje ir nugaros dalyje yra šviesą atspindintis užrašas „POLICIJA“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-409, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08816

 

321. Marškinėliai trumpomis rankovėmis – juodos spalvos. Krūtinės srityje tvirtinama mova. Ant kairės rankovės tvirtinamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje ir nugaros dalyje yra šviesą atspindintis užrašas „POLICIJA“. Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnų marškinėliai be šviesą atspindinčių užrašų, ant kairės rankovės tvirtinamas policijos antsiuvas, ant dešinės – „Aras“ antsiuvas.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-870, 2021-11-29, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24665

 

33. Golfas – juodos spalvos, paaukštinta apykakle.

34. Taktiniai marškinėliai ilgomis rankovėmis – juodos spalvos audinio, su žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio rankovėmis, paaukštintu kaklu, užsegamu užtrauktuku. Ant kairės rankovės tvirtinamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Tokius pat, tik juodus taktinius marškinėlius ilgomis rankovėmis dėvi Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1247, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26033

 

35. Megztinis su užtrauktuku – juodos arba pilkos spalvos. Megztinio apačioje – dvi kišenės. Pečių linijoje prisiūti antpečiai, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės tvirtinamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje ir nugaros dalyje – užrašas „POLICIJA“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-409, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08816

 

36. Flisinis džemperis – juodos arba pilkos spalvos, su stove, krūtinės aukštyje kairėje pusėje kišenė, džemperio apačioje – dvi kišenės. Pečių linijoje prisiūti antpečiai arba krūtinės aukštyje – detalė, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės tvirtinamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje ir nugaros dalyje – užrašas „POLICIJA“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-409, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08816

 

37. Marškiniai trumpomis rankovėmis – pilkos arba juodos spalvos audinio, su dviem kišenėmis ties krūtine. Užsegami sagomis. Pečių linijoje prisiūti antpečiai, ant kurių tvirtinamos antpečių movos; aukščiausiosios grandies pareigūno marškinių trumpomis rankovėmis apykaklės kampuose – ąžuolo lapų ir Gediminaičių stulpų kompozicija. Ant kairės rankovės prisiuvamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Moterų marškiniai skiriasi užsegimo kryptimi.

38. Marškiniai ilgomis rankovėmis – pilkos arba juodos spalvos audinio, su dviem kišenėmis ties krūtine. Užsegami sagomis. Pečių linijoje prisiūti antpečiai, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės prisiuvamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Moterų marškiniai skiriasi užsegimo kryptimi.

39. Vasarinės (kostiuminės) kelnės – žalios su mėlynu atspalviu arba juodos spalvos audinio, su dviem įleistinėmis kišenėmis priekyje ir viena įleistine kišene užpakalinės dalies dešinėje pusėje. Kelnių šonuose įsiūta juoda juostelė (jeigu kelnės iš juodos spalvos audinio, – juostelė žalia su mėlynu atspalviu), aukščiausios grandies pareigūno – tamsiai raudona juostelė. Moterų kelnės skiriasi užsegimo kryptimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1247, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26033

 

40. Švarkas – žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, užsegamas keturiomis didelėmis sagomis. Krūtinės aukštyje – dvi kišenės su antkišeniais, užsegamais mažomis uniformos sagomis, juosmens aukštyje – dvi įleistinės kišenės su antkišeniais, užsegamais mažomis uniformos sagomis. Pečių linijoje tvirtinami antpečiai; apykaklės kampuose tvirtinami apykaklės ženkleliai. Aukščiausiosios grandies pareigūno švarko apykaklės viršutinė dalis apsiūta tamsiai raudonu apvadu, apykaklės kampuose – ąžuolo lapų ir Gediminaičių stulpų kompozicija. Ant kairės rankovės prisiuvamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Švarko rankovės su rankogaliais, kurių prisiuvimo siūlėje įsiūta juoda juostelė, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudona juostelė. Moterų švarkas skiriasi užsegimo kryptimi, be viršutinių kišenių.

41. Kostiuminės kelnės – žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, su dviem įleistinėmis kišenėmis priekyje ir viena įleistine kišene užpakalinės dalies dešinėje pusėje. Kelnių šonuose įsiūta juoda juostelė, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudona juostelė. Moterų kelnės skiriasi užsegimo kryptimi.

42. Sijonas – žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, tiesaus kirpimo, į apačią šiek tiek siaurėjantis, su juosmeniu ir ąselėmis diržui, su skeltuku užpakalinėje dalyje.

43. Vasarinis sijonas – žalios su mėlynu atspalviu arba juodos spalvos audinio, tiesaus kirpimo, į apačią šiek tiek siaurėjantis, su juosmeniu ir ąselėmis diržui įverti, su skeltuku užpakalinėje dalyje.

44. Žieminė striukė – žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, užsegama užtrauktuku, su šiltalu. Krūtinės aukštyje ir striukės apačioje – po dvi kišenes. Prie striukės apykaklės prisegama juodo kailio apykaklė, aukščiausiosios grandies pareigūno – pilko karakulio apykaklė. Pečių linijoje prisiūti antpečiai, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės prisiuvamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Moterų striukė skiriasi užsegimo kryptimi.

45. Aukščiausiosios grandies pareigūno paltas – juodos spalvos, tiesaus silueto, užsegamas sagomis, su kišenėmis. Pečių linijoje tvirtinami antpečiai. Ant kairės rankovės prisiuvamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Moterų paltas skiriasi užsegimo kryptimi.

46. Kepurė – žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, su juodu snapeliu, virš jo dviem mažomis uniformos sagomis prisegamas sidabro spalvos dirželis. Viršutinė kepurės dalis paaukštinta, jos viršutinės dalies siūlėje įsiūta juoda juostelė, galvą juosia juodo audinio apvadas. Aukščiausiosios grandies pareigūno kepurės viršutinės dalies siūlėje įsiūta tamsiai raudona juostelė, galvą juosia juodo siuvinėto audinio apvadas, kepurės snapelis su sidabro spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija. Kepurės ženklelis tvirtinamas per vidurį virš dirželio, kepurės ženklas tvirtinamas per vidurį viršutinėje dalyje.

47. Moterų kepurė – žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, skrybėlės tipo, standi. Viršutinė dalis platėjanti į apačią. Kepurės kraštai, užlenkti į viršų, priekyje suformuoja snapelį. Virš snapelio juosiamas dekoratyvinis lanko formos juodas apvadas su sidabro spalvos dirželiu. Aukščiausiosios grandies pareigūnės kepurės viršutinės dalies siūlėje įsiūta tamsiai raudona juostelė, snapelis papuoštas sidabro spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija. Kepurės ženklas segamas per vidurį virš dirželio.

48. Žieminė kepurė – su juodu snapeliu, virš snapelio dviem mažomis uniformos sagomis prisegamas sidabro spalvos dirželis. Kepurę juosia žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio detalė, kuri priekyje – lanko formos, ir juodo kailio apvadas. Aukščiausiosios grandies pareigūno kepurę juosia pilko karakulio apvadas ir kepurės viršutinės dalies siūlėje įsiūta tamsiai raudona juostelė, snapelis papuoštas sidabro spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija. Kepurės ženklas segamas per vidurį virš dirželio.

49. Kaklaraištis – klasikinis, juodos ir tamsiai raudonos spalvų.

50. Šalikas (kaklamautė) – juodos spalvos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1247, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26033

 

51. Pirštinės – juodos spalvos.

52. Apatiniai drabužiai – juodos arba pilkos spalvos.

53. Diržas – juodos odos su sagtimi, veriamas į kelnių arba sijono juosmenį.

54. Diržas su amunicijos dėklais – juodos spalvos, su sagtimi, juosiamas ant juosmens.

55. Kojinės – juodos, moterų pėdkelnės – kūno spalvos arba juodos. Paradų, rikiuotės ir švenčių metu dėvimos tik kūno spalvos moterų pėdkelnės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-409, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08816

 

56. Avalynė – juodos spalvos.

 

III SKIRSNIS

SPECIALIOJI TARNYBINĖ UNIFORMA

 

57. Ilgas apsiaustas – žalios su mėlynu atspalviu arba ryškiai geltonos spalvos vandeniui nepralaidaus audinio, su gobtuvu, užsegamas spaudėmis. Apsiausto krūtinės srityje ir nugaros dalyje – šviesą atspindintis užrašas „POLICIJA“, apatinėje dalyje ir ant rankovių – šviesą atspindinčios juostos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-870, 2021-11-29, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24665

 

58. Taktinės aprangos komplektas žiemai – striukė, kelnės, trikotažinė kepurė. Striukė su gobtuvu, užsegama priekyje, kelnės su kišenėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-870, 2021-11-29, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24665

 

581. Neperšlampamos aprangos komplektas – striukė ir kelnės, apsaugantys nuo vėjo ir lietaus. Striukė su gobtuvu, užsegama priekyje, kelnės su kišenėmis.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-870, 2021-11-29, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24665

 

59. Raitelio kelnės – juodos spalvos elastingo audinio.

59¹. Raitelio batai – juodos spalvos.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-1247, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26033

 

60. Motociklininko kostiumas: striukė, kelnės, batai – juodos spalvos. Motociklininko striukė užsegama užtrauktuku, su dviem kišenėmis juosmens srityje. Pečių linijoje prisiūti antpečiai arba krūtinės aukštyje – detalė, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės tvirtinamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje ir nugaros dalyje – šviesą atspindintis užrašas „POLICIJA“, ant abiejų rankovių virš rankogalių – šviesą atspindinčios juostelės. Motociklininko kelnės su paaukštintu juosmeniu ir dviem kišenėmis priekinėje dalyje. Kelnių apačios šonuose įsiūti užtrauktukai, virš jų – dvi šviesą atspindinčios juostos. Vasaros metu dėvimas juodos spalvos apsaugos elementas – apsauginis šarvas. Apsauginis šarvas užsegamas priekyje užtrauktuku. Krūtinės aukštyje pritvirtinta detalė, ant kurios tvirtinama mova. Ant kairės rankovės tvirtinamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje ir nugaros dalyje – šviesą atspindintis užrašas „POLICIJA“. Apsauginis šarvas dėvimas ant vasarinių marškinėlių arba marškinėlių trumpomis rankovėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-409, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08816

Nr. 1V-1247, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26033

 

61. Taktinės aprangos komplektas – specialūs taktiniai marškinėliai su alkūnių apsaugomis ir specialios taktinės kelnės su kelių apsaugomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-870, 2021-11-29, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24665

 

62. Liemenė su atšvaitais – ryškiai geltonos spalvos audinio. Liemenės apačioje prisiūtos šviesą atspindinčios juostos. Priekio ir nugaros centre – šviesą atspindintis užrašas „POLICIJA“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1247, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26033

 

63. Identifikavimo liemenė – mėlynos spalvos audinio, užsegama lipnia juosta šonuose. Liemenės priekio ir nugaros centre – šviesą atspindintis užrašas „POLICE“. Krūtinės aukštyje priekio kairėje pusėje ir nugaros centre virš užrašo „POLICE“ pavaizduota nacionalinė vėliava, priekio dešinėje pusėje pavaizduotas Europos Sąjungos simbolis – geltonų žvaigždučių apskritimas mėlyname fone. Liemenės nugaros centre virš užrašo „POLICE“ pavaizduota nacionalinė vėliava. Liemenės priekio ir nugaros apačioje prisiūta šviesą atspindinti juosta.

64. Specialioji liemenė – juodos spalvos audinio, užsegama užtrauktuku. Liemenės priekyje ir nugaroje prisiūtos specialiai amunicijai pritaikytos kišenės. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje ir nugaros dalyje – šviesą atspindintis užrašas „POLICIJA“.

65. Dviratininko šalmas – juodos spalvos plastiko, su užrašu „POLICIJA“.

66. Motociklininko šalmas – juodos spalvos plastiko, su užrašu „POLICIJA“. Pošalmis – juodos spalvos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1247, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26033

 

67. Specialiųjų priemonių diržas – juodos spalvos, juosiamas ant šlaunies. Ant diržo suverti specialiųjų priemonių dėklai.

68. Specialiosios pirštinės – juodos spalvos.

69. Kaukė – juodos arba baltos spalvos.

 

IV SKIRSNIS

IŠEIGINĖ TARNYBINĖ UNIFORMA

 

70. Antpečiai – stačiakampio formos, suapvalintu viršumi, su maža uniformos saga, žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, jų kraštas apsiūtas juodu apvadu ir sidabro spalvos virvele. Aukščiausiosios grandies pareigūno antpečiai – stambaus sidabro spalvos virvelių pynimo, su tamsiai raudonu apvadu. Ant antpečio – policijos laipsnių ženklai. Antpečio ilgis – 120 mm, plotis – 47 mm.

71. Švarkas – toks pats kaip kasdieninis.

72. Bliuzonas – toks pats kaip kasdieninis.

73. Kelnės – tokios pat kaip kasdieninės.

74. Sijonas – toks pats kaip kasdieninis.

75. Marškiniai trumpomis rankovėmis – tokie pat kaip kasdieniniai, tik baltos spalvos audinio.

76. Marškiniai ilgomis rankovėmis – tokie pat kaip kasdieniniai, tik baltos spalvos audinio.

77. Kepurė – tokia pat kaip kasdieninė.

78. Žieminė kepurė – tokia pat kaip kasdieninė.

79. Kaklaraištis – toks pat kaip kasdieninis.

80. Šalikas – toks pat kaip kasdieninis.

81. Pirštinės – tokios pat kaip kasdieninės.

82. Diržas – toks pat kaip kasdieninis.

83. Kojinės kaip kasdieninės. Moterų pėdkelnės kūno spalvos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-409, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08816

 

84. Avalynė – tokia pati kaip kasdieninė.

 

V SKIRSNIS

VAKARINĖ TARNYBINĖ UNIFORMA

 

85. Antpečiai – stačiakampio formos, suapvalintu viršumi, juodos spalvos, su maža uniformos saga. Jų kraštas apsiūtas pilku apvadu ir sidabro spalvos virvele. Aukščiausiosios grandies pareigūno antpečiai – stambaus sidabro spalvos virvelių pynimo, su tamsiai raudonu apvadu. Antpečiuose – policijos laipsnių ženklai. Antpečio ilgis – 120 mm, plotis – 47 mm.

86. Marškinių rankogalių segtukai – sidabro spalvos 45º kampu pasuktame kvadrate raudonos spalvos skritulys su Gediminaičių stulpais. Segtuko ilgis ir plotis – 24 mm.

87. Švarkas – juodos spalvos audinio, specialaus kirpimo, trumpas, užsegamas dviem didelėmis uniformos sagomis, tarpusavyje sujungtomis sidabro spalvos grandinėle. Švarko priekyje, šalia užsegamų sagų, dviem eilėmis prisiūta po tris dideles uniformos sagas. Pečių linijoje tvirtinami antpečiai; apykaklės kampuose tvirtinami apykaklės ženkleliai. Aukščiausiosios grandies pareigūno švarko rankogalių prisiuvimo siūlėje įsiūta tamsiai raudona juostelė, rankogaliai išsiuvinėti sidabro spalvos stilizuotais ąžuolo lapais.

88. Kelnės – juodos spalvos audinio, su paaukštintu juosmeniu, dviem įleistinėmis kišenėmis. Kelnių šonuose prisiūta juoda atlasinė juostelė, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudona juostelė, šalia jos prisiūtos dvi plačios tamsiai raudonos juostos. Moterų kelnės skiriasi užsegimo kryptimi.

89. Sijonas – juodos spalvos audinio, tiesaus kirpimo, į apačią truputį siaurėjantis.

90. Marškiniai – balto audinio, ilgomis rankovėmis, su paslėptu užsegimu. Apykaklė stati, su užlenktais kampais. Moterų marškiniai skiriasi užsegimo kryptimi.

91. Peteliškė – pilkos spalvos, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudonos spalvos.

92. Juosmens juosta – pilka, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudona.

93. Paltas – juodos spalvos, tiesaus silueto, su paslėptu užsegimu. Stačia apykaklė atverčiama. Juosmens srityje – dvi horizontalios įleistinės kišenės su antkišeniais. Pečių linijoje tvirtinami antpečiai. Moterų paltas skiriasi užsegimo kryptimi.

94. Vyrų kepurė – juodo audinio, su juodu snapeliu. Viršutinė kepurės dalis paaukštinta. Virš snapelio dviem mažomis uniformos sagomis prisegamas sidabro spalvos pintas dirželis. Kepurės ženklelis tvirtinamas per vidurį virš dirželio, kepurės ženklas – viršutinėje kepurės dalyje. Kepurės viršutinės dalies siūlėje įsiūta pilka juostelė, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudona juostelė. Aukščiausiosios grandies pareigūno kepurės snapelis su sidabro spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija.

95. Moterų kepurė – juodos spalvos audinio, skrybėlės tipo, standi. Kepurės kraštai, užlenkti į viršų, priekyje suformuoja snapelį. Virš snapelio tvirtinamas sidabro spalvos pintas dirželis. Kepurės ženklas tvirtinamas per vidurį virš dirželio. Aukščiausiosios grandies pareigūnės kepurės snapelis su sidabro spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija.

96. Šalikas – baltos spalvos.

97. Pirštinės – baltos spalvos.

98. Avalynė – juodos spalvos.

 

VI SKIRSNIS

KURSANTŲ SKIRIAMIEJI ŽENKLAI

 

99. Policijos antsiuvas – skydo formos juodame fone įkomponuota aštuonių kampų žvaigždė su spinduliais, kurios centre – valstybės herbas. Skydo viršuje užrašas „POLICIJA“ baltomis didžiosiomis raidėmis, apjuostas baltu rėmeliu. Antsiuvo ilgis – 125 mm, plotis – 100 mm.

100.  Pavaldumo antsiuvas – skydo formos juodame fone įkomponuotas mažesnis mėlynos spalvos skydas su geltonu dvigubu kryžiumi centre. Skydo viršuje užrašas „LIETUVA“ baltomis didžiosiomis raidėmis, apjuostas baltu rėmeliu. Antsiuvo ilgis – 125 mm, plotis – 100 mm;

101. Antpečių movos – stačiakampio formos, žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio. Ant movų – didžiosios raidės LPM. Movos ilgis – 90 mm, plotis – 50 mm.

102.  Lietuvos policijos mokyklos baigimo ženklas – reljefiška, sidabro spalvos metalo, aštuonių spindulių žvaigždė. Žvaigždės centre įkomponuotas aukso spalvos metalo apskritimas su mokyklos simboliu – atversta auksuota knyga, mėlynu emaliu dengtu skydu ir jame esančiu auksuotu dvigubu kryžiumi. Knygą apskritimu juosia reljefiškas užrašas didžiosiomis raidėmis „LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLA“. Ženklo ilgis – 41 mm, plotis – 38 mm.

103.  Pavardės juostelė – juodos spalvos stačiakampė juostelė su pavardės užrašu sidabro spalvos didžiosiomis raidėmis. Juostelės ilgis – 100 mm, plotis – 20 mm.

 

VII SKIRSNIS

KURSANTŲ KASDIENINĖ UNIFORMA

 

104.  Vasarinė kepurė – žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, su juodu snapeliu. Priekio centre išsiuvinėtas kepurės ženklas.

105. Megzta žieminė kepurė – juodos spalvos. Kepurės priekyje užrašas „POLICIJA“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-409, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08816

 

106. Bliuzonas – žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, su kišenėmis. Pečių linijoje prisiūti antpečiai arba krūtinės aukštyje – detalė, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės tvirtinamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje ir nugaros dalyje – šviesą atspindintis užrašas „POLICIJA“. Moterų bliuzonas skiriasi užsegimo kryptimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-409, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08816

 

107. Kelnės – žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, su kišenėmis. Moterų kelnės skiriasi užsegimo kryptimi.

108. Trumpa vasarinė striukė – žalios su mėlynu atspalviu arba juodos spalvos audinio, užsegama užtrauktuku, su prisegamu gobtuvu. Krūtinės aukštyje ir striukės apačioje – kišenės. Pečių linijoje prisiūti antpečiai arba krūtinės aukštyje – detalė, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės tvirtinamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje ir nugaros dalyje yra šviesą atspindintis užrašas „POLICIJA“. Moterų striukė skiriasi užsegimo kryptimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-409, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08816

Nr. 1V-476, 2018-07-03, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11233

Nr. 1V-870, 2021-11-29, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24665

 

109. Trumpa žieminė striukė – žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, su šiltalu, užsegama užtrauktuku, su prisegamu gobtuvu. Krūtinės aukštyje ir striukės apačioje – po dvi kišenes. Pečių linijoje prisiūti antpečiai arba krūtinės aukštyje – detalė, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės tvirtinamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje ir nugaros dalyje yra šviesą atspindintis užrašas „POLICIJA“. Moterų striukė skiriasi užsegimo kryptimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-409, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08816

 

110. Žieminis puskombinezonis – žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, su kišenėmis. Puskombinezonis su šviesą atspindinčiomis detalėmis.

111. Vasariniai marškinėliai trumpomis rankovėmis – su daliniu užsegimu prie apykaklės, pilko audinio. Pečių linijoje prisiūti antpečiai arba krūtinės aukštyje – detalė, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės tvirtinamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje ir nugaros dalyje yra šviesą atspindintis užrašas „POLICIJA“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-409, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08816

 

111¹. Taktiniai marškinėliai ilgomis rankovėmis – juodos spalvos audinio, su žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio rankovėmis, paaukštintu kaklu, užsegamu užtrauktuku. Ant kairės rankovės tvirtinamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-1247, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26033

 

1112. Marškinėliai trumpomis rankovėmis – juodos spalvos. Krūtinės srityje tvirtinama mova. Ant kairės rankovės tvirtinamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje ir nugaros dalyje yra šviesą atspindintis užrašas „POLICIJA“.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-870, 2021-11-29, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24665

 

112. Golfas – juodos spalvos, paaukštinta apykakle.

113. Flisinis džemperis – juodos arba pilkos spalvos, su stove, krūtinės aukštyje kairėje pusėje – kišenė, džemperio apačioje – dvi kišenės. Pečių linijoje prisiūti antpečiai arba krūtinės aukštyje – detalė, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės tvirtinamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje ir nugaros dalyje – užrašas „POLICIJA“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-409, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08816

 

114. Marškiniai trumpomis rankovėmis – pilkos spalvos audinio, su dviem kišenėmis ties krūtine. Užsegami sagomis. Pečių linijoje prisiūti antpečiai, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės prisiuvamas policijos antsiuvas, ant dešinės – pavaldumo antsiuvas. Moterų marškiniai skiriasi užsegimo kryptimi.

115. Vasarinės kelnės – žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, su kišenėmis. Moterų vasarinės kelnės skiriasi užsegimo kryptimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1247, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26033

 

116. Apatiniai drabužiai – juodos arba pilkos spalvos.

117. Kaklaraištis – klasikinis, juodos spalvos.

118. Pirštinės – juodos spalvos.

118¹. Šalikas (kaklamautė) – juodos spalvos.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-1247, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26033

 

119. Diržas – juodos odos su sagtimi, veriamas į kelnių arba sijono juosmenį.

120. Diržas su amunicijos dėklais – juodos spalvos, su sagtimi, juosiamas ant juosmens.

121. Avalynė – juodos spalvos.

 

VIII SKIRSNIS

KURSANTŲ SPECIALIOJI UNIFORMA

 

122. Liemenė su atšvaitais – ryškiai geltonos spalvos audinio. Liemenės apačioje prisiūtos šviesą atspindinčios juostos. Priekio ir nugaros centre – šviesą atspindintis užrašas „POLICIJA“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1247, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26033

 

1221. Specialiosios pirštinės – juodos spalvos.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-870, 2021-11-29, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24665

 

III SKYRIUS

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS UNIFORMOS IR SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ BEI PASIENIEČIŲ MOKYKLOS KURSANTŲ UNIFORMOS IR SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ APRAŠYMAS

 

I SKIRSNIS

PAREIGŪNŲ SKIRIAMIEJI ŽENKLAI

 

123. Kepurės ženklas – sidabro spalvos stilizuotų ąžuolo lapų vainikas, kurio centre įkomponuotas valstybės herbas – raudonos spalvos skyde sidabro spalvos Vytis. Ženklo ilgis – 36 mm, plotis – 74 mm.

124. Lauko uniformos kepurės ženklas – žalios spalvos stilizuotų ąžuolo lapų vainikas, kurio centre įkomponuotas valstybės herbas (žalios spalvos Vytis juodame skyde). Ženklo ilgis – 36 mm, plotis – 74 mm.

125. Apykaklės ženklelis:

125.1. pirminės, vidurinės ir aukštesniosios grandies pareigūnų – sidabro spalvos Gediminaičių stulpai ant apskrito ažūrinio vainiko, kurio kraštas padalytas į centrą einančiais spinduliais; ženklo skersmuo – 22 mm;

125.2. aukščiausiosios grandies pareigūno – sidabro spalvos Gediminaičių stulpų ir ąžuolo lapų kompozicija; ilgis – 50 mm, plotis – 35 mm.

126. Vidaus tarnybos laipsnių ženklai ir jų išdėstymas ant antpečių ir movų:

126.1. pirminės grandies pareigūnų:

126.1.1. Neteko galios nuo 2019-02-12

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-130, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02068

 

126.1.2. vidaus tarnybos jaunesniojo puskarininkio – dvi siauros sidabro spalvos 45º kampu laužtos juostelės, sujungtos tarpusavyje; bendras sujungtų juostelių ilgis – 35 mm, plotis – 32 mm;

126.1.3. vidaus tarnybos puskarininkio – trys siauros sidabro spalvos 45º kampu laužtos juostelės, sujungtos tarpusavyje; bendras sujungtų juostelių ilgis – 44 mm, plotis – 32 mm;

126.1.4. vidaus tarnybos vyresniojo puskarininkio – viena plati sidabro spalvos 45º kampu laužta juostelė; juostelės ilgis – 39 mm, plotis – 32 mm;

126.2. vidurinės grandies pareigūnų:

126.2.1. vidaus tarnybos leitenanto – viena sidabro spalvos 45º kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutė su einančiais į centrą spinduliais; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm;

126.2.2. vidaus tarnybos vyresniojo leitenanto – dvi sidabro spalvos 45º kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutės su einančiais į centrą spinduliais, išdėstytos viena virš kitos 3 mm atstumu; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm;

126.2.3. vidaus tarnybos kapitono – trys sidabro spalvos 45º kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutės su einančiais į centrą spinduliais, išdėstytos viena virš kitos 3 mm atstumu; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm;

126.3. aukštesniosios grandies pareigūnų:

126.3.1. vidaus tarnybos majoro – viena sidabro spalvos 45º kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutė su einančiais į centrą spinduliais ir ąžuolo lapų vainiku po ja; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm, ąžuolo lapų vainiko ilgis – 15 mm, plotis – 32 mm;

126.3.2. vidaus tarnybos pulkininko leitenanto – dvi sidabro spalvos 45º kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutės su einančiais į centrą spinduliais, išdėstytos viena virš kitos 3 mm atstumu, po jomis – ąžuolo lapų vainikas; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm, ąžuolo lapų vainiko ilgis – 15 mm, plotis – 32 mm;

126.3.3. vidaus tarnybos pulkininko – trys sidabro spalvos 45º kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutės su einančiais į centrą spinduliais, išdėstytos viena virš kitos 3 mm atstumu, po jomis – ąžuolo lapų vainikas; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm, ąžuolo lapų vainiko ilgis – 15 mm, plotis – 32 mm;

126.4. aukščiausiosios grandies pareigūno – vidaus tarnybos generolo – viena didelė sidabro spalvos 45º kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutė su einančiais į centrą spinduliais, jos centre, raudonos spalvos skritulyje, sidabro spalvos Vytis; žvaigždutės ilgis ir plotis – 30 mm; po žvaigždute – sidabro spalvos ąžuolo lapų vainikas; vainiko ilgis – 17 mm, plotis – 32 mm.

127. Vakarinės uniformos marškinių rankogalių segtukai – sidabro spalvos 45º kampu pasuktame kvadrate raudonos spalvos skrituliukas su Gediminaičių stulpais. Segtuko ilgis ir plotis – 24 mm.

128. Maža uniformos saga – sidabro spalvos skritulio formos su reljefišku Vyčiu centre ir vertikaliomis linijomis subrūkšniuotu fonu. Sagos skersmuo – 14 mm.

129. Didelė uniformos saga – sidabro spalvos skritulio formos su reljefišku Vyčiu centre ir vertikaliomis linijomis subrūkšniuotu fonu. Sagos skersmuo – 22 mm.

130. Kaklaraiščio segtukas – sidabro spalvos stačiakampė plokštelė su reljefišku užrašu didžiosiomis raidėmis „VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA“. Plokštelės ilgis – 6 mm, plotis – 65 mm.

131. Kaklaraiščio ženklelis – sidabro spalvos Vytis. Ženklelio ilgis – 15 mm, plotis – 14 mm.

132. Valstybės sienos apsaugos tarnybos rankovės antsiuvas – juodos spalvos baltai apvestame ovale ant stilizuoto baltos spalvos valstybės sienos ženklo su raudonu stogeliu įkomponuotas valstybės herbas. Nuo herbo simetriškai į abi puses įstrižai įkomponuotos Lietuvos valstybės vėliavos. Aplink šį ženklą juodame fone ovalu baltomis didžiosiomis raidėmis išdėstytas užrašas „VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA“. Antsiuvas siuvamas ant uniformos kairės rankovės. Antsiuvo ilgis – 110 mm, plotis – 95 mm.

133. Valstybės sienos apsaugos tarnybos lauko uniformos rankovės antsiuvas – juodos spalvos žaliai apvestame ovale ant stilizuoto žalios spalvos valstybės sienos ženklo su žaliu stogeliu įkomponuotas valstybės herbas. Herbo fonas – juodos spalvos, Vytis – žalios spalvos. Nuo herbo simetriškai į abi puses įstrižai įkomponuotos žalios spalvos kontūrinės Lietuvos valstybės vėliavos. Aplink šį ženklą juodame fone ovalu žaliomis didžiosiomis raidėmis išdėstytas užrašas „VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA“. Šis antsiuvas tvirtinamas tik ant lauko ir specialiosios uniformos kairės rankovės. Antsiuvo ilgis – 110 mm, plotis – 95 mm.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

134. Antsiuvas su vėliava ir užrašu „LIETUVA“ – juoda juostelė su užrašu „LIETUVA“ baltomis didžiosiomis raidėmis, apjuosta baltu rėmeliu. Juostelės ilgis – 25 mm, plotis – 80 mm. Juostelės apačioje – stačiakampio formos tautinė vėliava. Vėliavos ilgis – 33 mm, plotis – 58 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant kasdieninės ir išeiginės uniformos dešinės rankovės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

1341. Lauko uniformos antsiuvas su vėliava ir užrašu „LIETUVA“ – juoda juostelė su užrašu „LIETUVA“ žalios spalvos didžiosiomis raidėmis, apjuosta žalios spalvos rėmeliu. Juostelės ilgis – 25 mm, plotis – 80 mm. Juostelės apačioje – stačiakampio formos tautinė vėliava. Vėliavos ilgis – 33 mm, plotis – 58 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant lauko ir specialiosios uniformos dešinės rankovės.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

135. Kinologo uniformos antsiuvas – skritulio formos, ženklo centre – stilizuotas šuns galvos atvaizdas. Už jo – tamsiai žalias skritulys, apjuostas pilkų tankių spindulių juosta. Antsiuvas siuvamas tik ant lauko uniformos dešinės rankovės, 120 mm atstumu nuo rankovės prisiuvimo linijos. Antsiuvo skersmuo – 75 mm.

136. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pirminės, vidurinės ir aukštesniosios grandžių pareigūnų asmens ženklas – sidabro spalvos, ovalo formos. Ženklo centre, juodos spalvos ovale, ant stilizuoto baltos sidabro spalvos valstybės sienos ženklo su raudonu stogeliu, įkomponuotas valstybės herbas. Nuo herbo simetriškai į abi puses įstrižai įkomponuotos Lietuvos valstybės vėliavos. Aplink ženklą sidabro spalvos fone ovalu didžiosiomis raidėmis išdėstytas užrašas VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA. Ženklo apačioje stačiakampio formos lentelė, kurioje ženklo numeris. Ženklas tvirtinamas ant kasdieninės uniformos arba nešiojamas juodos spalvos dėkle. Ženklo ilgis – 70 cm, ženklo plotis – 50 cm.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

1361. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pirminės, vidurinės ir aukštesniosios grandžių pareigūnų lauko uniformos asmens ženklas – juodos spalvos, ovalo formos. Ženklo centre, žalios spalvos ovale, ant stilizuoto žalios spalvos valstybės sienos ženklo su žaliu stogeliu, įkomponuotas valstybės herbas. Herbo fonas – juodos spalvos, Vytis – žalios spalvos. Nuo herbo simetriškai į abi puses įstrižai įkomponuotos žalios spalvos kontūrinės Lietuvos valstybės vėliavos. Aplink šį ženklą juodame fone ovalu žaliomis didžiosiomis raidėmis išdėstytas užrašas VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA. Ženklo apačioje – stačiakampio formos lentelė, kurioje ženklo numeris. Ženklas tvirtinamas ant lauko ir specialiosios uniformos. Ženklo ilgis – 70 cm, ženklo plotis – 50 cm.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

137. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado ženklas – sidabro spalvos, ovalo formos. Ženklo centre, juodos spalvos ovalas, kuriame ant stilizuoto baltos sidabro spalvos valstybės sienos ženklo su raudonu stogeliu, įkomponuotas valstybės herbas. Nuo herbo simetriškai į abi puses įstrižai įkomponuotos Lietuvos valstybės vėliavos. Aplink ženklą – sidabro spalvos ovalo kraštai, apjuosti aukso spalvos stilizuotų ąžuolo lapų vainiku. Ženklas tvirtinamas ant kasdieninės uniformos arba nešiojamas juodos spalvos dėkle. Ženklo ilgis – 52 cm, ženklo plotis – 46 cm.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

1371. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado lauko uniformos ženklas – juodos spalvos, ovalo formos. Ženklo centre, žalios spalvos ovale, ant stilizuoto žalios spalvos valstybės sienos ženklo su žaliu stogeliu, įkomponuotas valstybės herbas. Herbo fonas – juodos spalvos, Vytis – žalios spalvos. Nuo herbo simetriškai į abi puses įstrižai įkomponuotos žalios spalvos kontūrinės Lietuvos valstybės vėliavos. Aplink ženklą – juodos spalvos ovalo kraštai, apjuosti žalios spalvos stilizuotų ąžuolo lapų vainiku. Ženklas tvirtinamas ant lauko ir specialiosios uniformos. Ženklo ilgis – 52 cm, ženklo plotis – 46 cm.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

138. Valstybės sienos apsaugos tarnybos aviacijos personalo ženklas – stilizuotų sidabro spalvos sparnų centre įkomponuotas Valstybės sienos apsaugos tarnybos ženklas. Ženklo ilgis – 28 mm, plotis – 75 mm.

139. Valstybės sienos apsaugos tarnybos laivų personalo ženklas – sidabro spalvos juostelių su inkarais centre įkomponuotas Valstybės sienos apsaugos tarnybos ženklas. Ženklo ilgis – 28 mm, plotis – 65 mm.

140. Pasieniečių mokyklos baigimo ženklas – sidabro spalvos, rombo formos. Jame yra juodos spalvos ovalas su stilizuotu aukso spalvos sakalu. Aplink šį ženklą aukso spalvos fone didžiosiomis raidėmis išdėstytas juodos spalvos užrašas „PASIENIEČIŲ MOKYKLA“. Ženklo ilgis – 44 mm, plotis – 37 mm.

1401. Pavardės lentelė ‒ juodos spalvos stačiakampė lentelė su pavardės užrašu baltos spalvos didžiosiomis raidėmis. Lentelės ilgis ‒ 80 mm, plotis ‒ 20 mm.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

1402. Pavardės juostelė ‒ juodos spalvos stačiakampė juostelė su pavardės užrašu baltos arba žalios spalvos didžiosiomis raidėmis. Juostelės ilgis ‒ 100 mm, plotis ‒ 20 mm.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

II SKIRSNIS

KASDIENINĖ TARNYBINĖ UNIFORMA

 

141. Antpečiai – stačiakampio formos, suapvalintu viršumi, su maža uniformos saga, tamsiai žalios spalvos audinio. Pirminės, vidurinės ir aukštesniosios grandies pareigūno antpečių kraštas apsiūtas žaliu apvadu, o aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudonu apvadu ir sidabro spalvos virvele. Ant antpečio – vidaus tarnybos laipsnių ženklai. Antpečio ilgis – 120 mm, plotis – 47 mm.

142.  Antpečių movos – pirminės, vidurinės ir aukštesniosios grandžių pareigūnų – stačiakampio formos, tamsiai žalios spalvos audinio, aukščiausiosios grandies pareigūnų – stačiakampio formos, tamsiai žalios spalvos audinio su tamsiai raudonu apvadu ir sidabro spalvos virvele. Ant movų – vidaus tarnybos laipsnių ženklai. Movos ilgis – 100 mm, plotis – 50 mm.

143. Kostiuminis švarkas – tamsiai žalios spalvos audinio, užsegamas keturiomis didelėmis uniformos sagomis. Krūtinės aukštyje – dvi kišenės su antkišeniais, užsegamais mažomis uniformos sagomis, juosmens aukštyje – dvi įleistinės kišenės su antkišeniais, užsegamais mažomis uniformos sagomis. Pečių linijoje tvirtinami antpečiai. Apykaklės kampuose tvirtinami apykaklės ženkleliai. Aukščiausiosios grandies pareigūno švarko apykaklės viršutinė dalis apsiūta tamsiai raudonu apvadu, apykaklės kampuose – ąžuolo lapų ir Gediminaičių stulpų kompozicija. Ant kairės rankovės 60 mm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės prisiuvamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos rankovės antsiuvas. Švarko rankovės su rankogaliais, kurių prisiuvimo siūlėje įsiūta juostelė: pirminės, vidurinės ir aukštesniosios grandžių pareigūnų – žalia, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudona. Vyrų ir moterų kostiuminis švarkas skiriasi užsegimo kryptimi, moterų kostiuminis švarkas be viršutinių kišenių.

144. Kostiuminės kelnės – tamsiai žalios spalvos audinio, su dviem įleistinėmis kišenėmis priekyje ir viena įleistine kišene su užpakalinės dalies dešinėje pusėje. Kelnių šonuose įsiūtos juostelės: pirminės, vidurinės ir aukštesniosios grandžių pareigūnų – žalia, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudona juostelė. Vyrų ir moterų kostiuminės kelnės skiriasi užsegimo kryptimi.

145. Vasarinės kelnės – tamsiai žalios spalvos audinio, su kišenėmis. Vyrų ir moterų vasarinės kelnės skiriasi užsegimo kryptimi.

1451. Šortai – tamsiai žalios spalvos audinio, su kišenėmis. Vyrų ir moterų šortai skiriasi užsegimo kryptimi.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

146. Sijonas – tamsiai žalios spalvos audinio, tiesaus kirpimo, į apačią truputį siaurėjantis, su prisiūtu juosmeniu ir ąselėmis diržui ir skeltuku užpakalinėje dalyje.

147. Vasarinis sijonas – tamsiai žalios spalvos audinio, tiesaus kirpimo, į apačią truputį siaurėjantis, su prisiūtu juosmeniu ir ąselėmis diržui ir skeltuku užpakalinėje dalyje.

148. Marškinėliai trumpomis rankovėmis – pilkos spalvos su daliniu užsegimu. Pečių srityje tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės 60 mm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės tvirtinamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos rankovės antsiuvas. Nugaros dalyje – šviesą atspindintis užrašas „VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

149. Marškiniai trumpomis rankovėmis – pilkos spalvos audinio, su dviem kišenėmis ties krūtine. Užsegami sagomis. Pečių linijoje prisiūti antpečiai, ant kurių tvirtinamos antpečių movos; aukščiausiosios grandies pareigūno marškinių trumpomis rankovėmis apykaklės kampuose – ąžuolo lapų ir Gediminaičių stulpų kompozicija. Ant kairės rankovės 60 mm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės prisiuvamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos rankovės antsiuvas. Vyrų ir moterų marškiniai trumpomis rankovėmis skiriasi užsegimo kryptimi.

150. Marškiniai ilgomis rankovėmis – pilkos spalvos audinio, su dviem kišenėmis ties krūtine. Užsegami sagomis. Pečių linijoje prisiūti antpečiai, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės 60 mm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės prisiuvamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos rankovės antsiuvas. Vyrų ir moterų marškiniai ilgomis rankovėmis skiriasi užsegimo kryptimi.

151. Golfas – paaukštinta apykakle, tamsiai žalios spalvos, ilgomis rankovėmis.

152. Megztinis – tamsiai žalios spalvos, su trikampe iškirpte. Ant rankovių ties alkūnėmis prisiūta tamsiai žalios spalvos audinio detalė. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje prisiūta tamsiai žalios spalvos audinio kišenė. Pečių linijoje prisiūti to paties audinio antpečiai, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės 60 mm. atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės prisiuvamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos rankovės antsiuvas.

153. Trumpa vasarinė striukė – tamsiai žalios spalvos audinio, užsegama užtrauktuku, su prisegamu gobtuvu. Krūtinės aukštyje ir striukės apačioje – po dvi kišenes. Pečių linijoje prisiūti antpečiai, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės 60 mm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės prisiuvamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos rankovės antsiuvas. Vyrų ir moterų trumpa striukė skiriasi užsegimo kryptimi.

154. Bliuzonas – juodos spalvos, su kišenėmis. Pečių arba krūtinės srityje tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės tvirtinamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos rankovės antsiuvas. Toks pat bliuzonas – prie lauko uniformos, tik su lauko uniformos skiriamaisiais ženklais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

155. Demisezoninė striukė – tamsiai žalios spalvos audinio, su kišenėmis. Pečių srityje tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės 60 mm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės tvirtinamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos rankovės antsiuvas. Vyrų ir moterų demisezoninė striukė skiriasi užsegimo kryptimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-563, 2016-08-12, paskelbta TAR 2016-08-12, i. k. 2016-22306

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

156. Žieminis puskombinezonis – tamsiai žalios spalvos audinio, su kišenėmis. Puskombinezonis su šviesą atspindinčiomis detalėmis.

157. Aukščiausiosios grandies pareigūno paltas – juodos spalvos audinio, tiesaus silueto, užsegamas sagomis, su kišenėmis. Pečių linijoje tvirtinami juodos spalvos antpečiai. Ant kairės rankovės 60 mm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės prisiuvamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos rankovės antsiuvas. Vyrų ir moterų paltas skiriasi užsegimo kryptimi.

158. Vasarinė kepurė – tamsiai žalios spalvos audinio, su juodu snapeliu. Priekio centre išsiuvinėtas kepurės ženklas, aukščiausiosios grandies pareigūno kepurės snapelis – su stilizuota sidabro spalvos ąžuolo lapų kompozicija.

159. Vyrų kepurė – tamsiai žalios spalvos audinio, su juodos spalvos snapeliu, virš jo dviem mažomis uniformos sagomis prisegamas sidabro spalvos dirželis. Viršutinė kepurės dalis paaukštinta, jos viršutinės dalies siūlėje įsiūta žalia juostelė, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudona juostelė, aplink juodo audinio apvadas. Aukščiausiosios grandies pareigūno snapelis – su sidabro spalvos stilizuota ąžuolo lapų kompozicija, virš snapelio dviem mažomis uniformos sagomis tvirtinamas sidabro spalvos dirželis. Kepurės ženklas tvirtinamas per vidurį virš dirželio.

160. Moterų kepurė – tamsiai žalios spalvos audinio, skrybėlės tipo, standi. Viršutinė dalis platėjanti į apačią. Kepurės dugno sujungimo siūlėje įsiūta žalia juostelė, aukščiausiosios grandies pareigūnės – tamsiai raudona juostelė. Užlenkti į viršų kepurės kraštai priekyje suformuoja snapelį, aukščiausiosios grandies pareigūnės kepurės snapelis – su sidabro spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija. Virš snapelio dviem mažomis uniformos sagomis prisegamas sidabro spalvos dirželis. Kepurės ženklas tvirtinamas per vidurį virš dirželio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

161. Moterų kaklaskarė – pirminės ir vidurinės grandies pareigūnių – juodos spalvos audinio, aukštesniosios ir aukščiausiosios grandies pareigūnių – tamsiai raudonos spalvos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

162. Kaklaraištis – klasikinis, juodos spalvos audinio, aukštesniosios ir aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudonos spalvos.

163. Pirštinės – juodos spalvos.

164. Pirštinės prie lauko uniformos – juodos spalvos.

1641. Taktinės pirštinės ‒ juodos spalvos.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

165. Diržas – juodos odos su sagtimi, veriamas į kelnių arba sijono juosmenį.

166. Platus diržas prie lauko uniformos – juodos spalvos, su sagtimi.

1661. Amunicijos diržas ‒ juodos spalvos, su sagtimi.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

167. Šalikas – juodos spalvos.

168. Kojinės – juodos,  moterų pėdkelnės – kūno spalvos.

169. Apatiniai drabužiai – juodos arba pilkos spalvos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

170. Avalynė – juodos spalvos.

171. Avalynė prie lauko uniformos – juodos spalvos.

172. Lauko uniformos movos – stačiakampio formos, žalios spalvos, su juodos spalvos vidaus tarnybos laipsnių ženklais. Movos ilgis – 100 mm, plotis – 50 mm.

173. Lauko uniformos kelnės – maskuojamosiomis spalvomis marginto arba žalios spalvos audinio, su kišenėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

174. Lauko uniformos švarkas – maskuojamosiomis spalvomis marginto audinio,  su kišenėmis. Lauko uniformos mova tvirtinama krūtinės aukštyje. Ant kairės rankovės 10 mm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės prisiuvamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos lauko uniformos rankovės antsiuvas.

1741. Lauko uniformos marškiniai – žalios spalvos audinio, su kišenėmis. Lauko uniformos mova tvirtinama krūtinės aukštyje. Ant kairės rankovės tvirtinamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos lauko uniformos rankovės antsiuvas.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

175. Lauko uniformos bliuzonas ‒ žalios spalvos, su kišenėmis. Lauko uniformos mova tvirtinama krūtinės aukštyje. Ant kairės rankovės tvirtinamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos lauko uniformos rankovės antsiuvas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

176. Lauko uniformos marškinėliai trumpomis rankovėmis – marginti maskuojamosiomis spalvomis arba žalios spalvos. Lauko uniformos mova tvirtinama krūtinės aukštyje. Ant kairės rankovės tvirtinamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos lauko uniformos rankovės antsiuvas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

177. Lauko uniformos marškinėliai ilgomis rankovėmis – marginti maskuojamosiomis spalvomis.

1771. Lauko uniformos marškinėliai ilgomis rankovėmis – žalios spalvos. Lauko uniformos mova tvirtinama krūtinės aukštyje. Ant kairės rankovės tvirtinamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos lauko uniformos rankovės antsiuvas.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

178. Lauko uniformos demisezoninė striukė – maskuojamosiomis spalvomis marginto audinio, su kišenėmis. Mova tvirtinama krūtinės aukštyje centre, ant kairės rankovės 10 mm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės prisiuvamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos lauko uniformos rankovės antsiuvas.

1781. Lauko uniformos striukė – žalios spalvos, su kišenėmis. Lauko uniformos mova tvirtinama krūtinės aukštyje. Ant kairės rankovės tvirtinamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos lauko uniformos rankovės antsiuvas.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

179. Lauko uniformos striukė, neperšlampama – žalios spalvos audinio, su kišenėmis. Lauko uniformos mova tvirtinama krūtinės aukštyje, o ant kairės rankovės tvirtinamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos lauko uniformos rankovės antsiuvas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

180. Lauko uniformos puskombinezonis – neperšlampamas, žalios spalvos audinio, su kišenėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

181. Lauko uniformos žieminis puskombinezonis – maskuojamosiomis spalvomis marginto arba žalios spalvos audinio, su kišenėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

1811. Lauko uniformos šortai – žalios spalvos audinio, su kišenėmis. Vyrų ir moterų šortai skiriasi užsegimo kryptimi.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

182. Lauko uniformos vasarinė kepurė ‒ maskuojamosiomis spalvomis marginto arba žalios spalvos audinio su snapeliu. Priekio centre išsiuvinėtas lauko uniformos kepurės ženklas, aukščiausiosios grandies pareigūno kepurės snapelis – su stilizuota ąžuolo lapų kompozicija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

183. Megzta kepurė – tamsiai žalios spalvos. Kepurės priekyje – užrašas „VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

1831. Lauko uniformos žieminė kepurė – žalios spalvos.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

1832. Lauko uniformos kaklamautė – žalios spalvos.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

III SKIRSNIS

SPECIALIOJI TARNYBINĖ UNIFORMA

 

184. Neteko galios nuo 2020-06-19

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

185.  Vasarinis kombinezonas – tamsiai žalios spalvos audinio, užsegimas priekyje, su kišenėmis. Ant kairės rankovės 60 mm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės prisiuvamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos rankovės antsiuvas. Vidaus tarnybos laipsnio ženklas tvirtinamas krūtinės aukštyje. Vasarinio kombinezono (kelnių) apačioje– dvi šviesą atspindinčios juostos.

186. Maskuojamasis apsiaustas – maskuojamosiomis spalvomis marginto arba žalios spalvos audinio skraistės tipo, su gobtuvu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

187. Apsiaustas nuo lietaus su atšvaitais – tamsiai žalios spalvos, su gobtuvu. Apsiausto nugaros dalyje – šviesą atspindintis užrašas „VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA“, apsiausto apatinėje dalyje ir ant rankovių – šviesą atspindinčios juostos. Ant kairės rankovės tvirtinamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos rankovės antsiuvas. Antpečių mova tvirtinamasa krūtinės aukštyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

188.  Liemenė su atšvaitais – fluorescencinės geltonos spalvos, su kišenėmis. Liemenė – su šviesą atspindinčiomis juostomis. Priekyje ir nugaroje – šviesą atspindintis užrašas „Valstybės sienos apsaugos tarnyba“. Vidaus tarnybos laipsnio ženklas tvirtinamas krūtinės aukštyje.

189.  Baltas maskuojamasis kostiumas – balto audinio striukė su gobtuvu ir kelnės.

190. Amunicijos liemenė – juodos arba žalios spalvos, su kišenėmis. Liemenės priekyje ir nugaroje − užrašas „VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

191. Aviacijos personalo kombinezonas – žalios spalvos audinio, vientisas, priekyje užsegamas užtrauktuku. Apykaklė atverčiama. Krūtinės aukštyje dvi įstrižos uždėtinės kišenės, užsegamos užtrauktukais, kitos dvi uždėtinės kišenės virš kelių ir dvi uždėtinės kišenės kelnių apačioje užsegamos užtrauktukais. Dar viena uždėtinė kišenė su antkišeniu prisiūta ant kairės rankovės. Lauko uniformos mova tvirtinama krūtinės aukštyje, kairėje užtrauktuko pusėje. Ant kairės rankovės tvirtinamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos lauko uniformos rankovės antsiuvas. Ant krūtinės kairės pusės, viename aukštyje su lauko uniformos mova, tvirtinamas aviacijos personalo ženklas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

192. Vasarinė trumpa aviacijos personalo striukė – žalios spalvos audinio, užsegama užtrauktuku. Krūtinės aukštyje dvi įstrižos uždėtinės kišenės, užsegamos užtrauktukais, apačioje – dvi vertikalios įleistinės kišenės su užtrauktukais, dar viena uždėtinė kišenė su antkišeniu prisiūta ant kairės rankovės. Striukės pamušalas ryškios oranžinės spalvos. Lauko uniformos mova tvirtinama krūtinės aukštyje, kairėje užtrauktuko pusėje. Ant kairės rankovės tvirtinamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos lauko uniformos rankovės antsiuvas. Ant krūtinės kairės pusės, viename aukštyje su lauko uniformos mova, tvirtinamas aviacijos personalo ženklas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

193. Žieminė trumpa aviacijos personalo striukė – žalios spalvos audinio, užsegama užtrauktuku. Apykaklė stati, stovelės tipo, iš dvigubo Nomex (atsparaus ugniai) megzto pluošto trikotažo. Trikotažas – pagrindinio audinio spalvos arba juodos spalvos. Krūtinės aukštyje dvi įstrižos uždėtinės kišenės, užsegamos užtrauktukais, o apačioje dvi vertikalios įleistinės kišenės su užtrauktukais, dar viena uždėtinė kišenė su antkišeniu prisiūta ant kairės rankovės. Striukės pamušalas ryškios oranžinės spalvos. Lauko uniformos mova tvirtinama krūtinės aukštyje, kairėje užtrauktuko pusėje. Ant kairės rankovės tvirtinamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos lauko uniformos rankovės antsiuvas. Ant krūtinės kairės pusės, viename aukštyje su lauko uniformos mova, tvirtinamas aviacijos personalo ženklas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

194. Žieminis aviacijos personalo puskombinezonis – žalios spalvos audinio. Šiltintos kelnės virš juosmens sujungtos su to paties audinio krūtine ir nugara. Tarpusavyje šios dalys tvirtinamos petnešomis, kurių ilgis reguliuojamas sagtimis. Krūtinės aukštyje dvi įleistinės kišenės, užsegamos užtrauktukais, kitos dvi uždėtinės kišenės virš kelių ir dvi uždėtinės kišenės kelnių apačioje užsegamos užtrauktukais. Puskombinezonis užsegamas užtrauktuku.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

195. Vasarinė kepurė – žalios spalvos, su snapeliu. Priekio centre išsiuvinėtas lauko uniformos kepurės ženklas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

196.  Aviacijos personalo pirštinės – juodos arba žalios spalvos.

197.Specialieji aviacijos personalo termorūbai – juodos arba pilkos spalvos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

198. Aviacijos personalo batai – juodos spalvos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

1981. Specialiosios aviacijos personalo kojinės – juodos spalvos.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

199. Laivų personalo striukė – signalinės spalvos audinio, su šviesą atspindinčiais elementais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

200. Žieminis laivų personalo puskombinezonis – signalinės spalvos audinio, su šviesą atspindinčiais elementais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

201. Hidrokostiumas – oranžinės arba juodos spalvos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

2011. Termorūbai hidrokostiumui – juodos spalvos.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

2012. Laivų personalo specialiosios pirštinės – juodos spalvos.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

202.  Avalynė – juodos spalvos.

2021. Specialiosios paskirties skyriaus kaukė – žalios spalvos.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

2022. Specialiosios paskirties skyriaus žieminė kepurė – žalios spalvos.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

2023. Specialiosios paskirties skyriaus taktiniai marškiniai ir kelnės – žalios spalvos, su kišenėmis. Lauko uniformos mova tvirtinama krūtinės aukštyje. Ant kairės rankovės tvirtinamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos lauko uniformos rankovės antsiuvas.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

2024. Specialiosios paskirties skyriaus žieminė striukė ir kelnės – žalios spalvos, su kišenėmis. Lauko uniformos mova tvirtinama krūtinės aukštyje. Ant kairės rankovės tvirtinamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos lauko uniformos rankovės antsiuvas.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

2025. Specialiosios paskirties skyriaus termorūbai (I – sluoksnis – marškinėliai ilgomis rankovėmis ir kelnės, II – sluoksnis – marškinėliai ilgomis rankovėmis) – žalios spalvos.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

2026. Specialiosios paskirties skyriaus neperšlampami rūbai – striukė ir kelnės – žalios spalvos, su kišenėmis. Lauko uniformos mova tvirtinama krūtinės aukštyje. Ant kairės rankovės tvirtinamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos lauko uniformos rankovės antsiuvas.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

2027. Specialiosios paskirties skyriaus striukė – žalios spalvos, su kišenėmis. Lauko uniformos mova tvirtinama krūtinės aukštyje. Ant kairės rankovės tvirtinamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos lauko uniformos rankovės antsiuvas.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

2028. Specialiosios paskirties skyriaus taktiniai batai – žalios arba juodos spalvos.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

2029. Specialiosios paskirties skyriaus specialiosios taktinės pirštinės – žalios spalvos.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

IV SKIRSNIS

IŠEIGINĖ TARNYBINĖ UNIFORMA

 

203.  Pirminės, vidurinės ir aukštesniosios grandies pareigūnų antpečiai – stačiakampio formos, suapvalintu viršumi, tamsiai žalios spalvos audinio, jų kraštas apsiūtas žaliu apvadu ir sidabro spalvos virvele. Aukščiausiosios grandies pareigūno antpečiai – stambaus sidabro spalvos virvelių pynimo, su tamsiai raudonu apvadu. Antpečio viršuje – maža uniformos saga, po ja – laipsnių ženklai. Antpečio ilgis – 120 mm, plotis – 47 mm.

204.  Marškiniai trumpomis rankovėmis – tokie pat kaip kasdieniniai, tik baltos spalvos audinio.

205.  Marškiniai ilgomis rankovėmis – tokie pat kaip kasdieniniai, tik baltos spalvos audinio.

206.  Švarkas – toks pat kaip kasdieninis.

207.  Kelnės – tokios pat kaip kasdieninės.

208.  Sijonas – toks pat kaip kasdieninis.

209.  Aukščiausiosios grandies pareigūno paltas – toks pat kaip kasdieninis.

210.  Kepurė – tokia pat kaip kasdieninė.

211.  Moterų kepurė – tokia pat kaip kasdieninė.

212. Neteko galios nuo 2020-06-19

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

213.  Kaklaraištis – toks pat kaip kasdieninis.

214.  Šalikas – toks pat kaip kasdieninis.

215.  Pirštinės – tokios pat kaip kasdieninės.

216.  Diržas – toks pat kaip kasdieninis.

217.  Kojinės – tokios pat kaip kasdieninės.

218.  Avalynė – tokia pati kaip kasdieninė.

 

V SKIRSNIS

VAKARINĖ TARNYBINĖ UNIFORMA

 

219.  Antpečiai – stačiakampio formos, suapvalintu viršumi, su maža uniformos saga, juodos spalvos audinio, jų kraštas apsiūtas žaliu apvadu ir sidabro spalvos virvele. Aukščiausiosios grandies pareigūno antpečiai – stambaus sidabro spalvos virvelių pynimo, su tamsiai raudonu apvadu. Ant antpečio – vidaus tarnybos laipsnių ženklai. Antpečio ilgis – 120 mm, plotis – 47 mm.

220.  Marškiniai – balto audinio, ilgomis rankovėmis, su paslėptu užsegimu. Apykaklė stati, su užlenktais kampais. Vyrų ir moterų marškiniai skiriasi užsegimo kryptimi.

221.  Peteliškė – žalios spalvos, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudonos spalvos.

222.  Švarkas – juodos spalvos audinio, specialaus kirpimo, trumpas, užsegamas dviem didelėmis uniformos sagomis, tarpusavyje sujungtomis sidabro spalvos grandinėle. Švarko priekyje šalia užsegamų sagų dviem eilėmis prisiūta po tris dideles uniformos sagas. Pečių linijoje tvirtinami antpečiai. Apykaklės kampuose tvirtinami apykaklės ženkleliai. Švarko rankogalių prisiuvimo siūlėje įsiūta žalia juostelė, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudona juostelė. Aukščiausiosios grandies pareigūno rankogaliai išsiuvinėjami sidabro spalvos stilizuota ąžuolo lapų kompozicija.

223.  Kelnės – juodos spalvos audinio, su paaukštintu juosmeniu, dviem įleistinėmis kišenėmis. Kelnių šonuose įsiūta žalia juostelė, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudona juostelė. Moterų kelnės skiriasi užsegimo kryptimi.

224.  Sijonas – juodo audinio, tiesaus kirpimo, į apačią truputį siaurėjantis.

225.  Juosmens juosta – žalios spalvos, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudona.

226.  Paltas – juodos spalvos audinio, tiesaus silueto, su paslėptu užsegimu. Apykaklė atverčiama. Juosmens srityje – dvi horizontaliai įleistos kišenės su antkišeniais. Pečių linijoje prisiūti antpečiai, ant jų tvirtinamos antpečių movos. Vyrų ir moterų paltas skiriasi užsegimo kryptimi.

227.  Vyrų kepurė – juodos spalvos audinio, su juodos spalvos snapeliu. Viršutinė kepurės dalis paaukštinta. Kepurės sujungimo siūlėse įsiūta žalia juostelė, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudona juostelė, aplink juodo audinio apvadas. Aukščiausiosios grandies pareigūno snapelis – su sidabro spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija, virš snapelio dviem mažomis uniformos sagomis tvirtinamas sidabro spalvos dirželis. Kepurės ženklas tvirtinamas per vidurį virš dirželio.

228.  Moterų kepurė – juodos spalvos audinio, skrybėlės tipo, standi. Kepurės dugno sujungimo siūlėje įsiūta žalia juostelė, aukščiausiosios grandies pareigūnės – tamsiai raudona juostelė. Užlenkti į viršų kepurės kraštai priekyje suformuoja snapelį, aukščiausiosios grandies pareigūnės kepurės snapelis – su sidabro spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija. Virš snapelio dviem mažomis uniformos sagomis tvirtinamas sidabro spalvos dirželis. Kepurės ženklas tvirtinamas per vidurį virš dirželio.

229.  Šalikas – baltos spalvos.

230.  Pirštinės – baltos spalvos.

231.  Avalynė – juodos spalvos.

 

VI SKIRSNIS

KURSANTŲ SKIRIAMIEJI ŽENKLAI

 

232. Lauko uniformos kepurės ženklas – žalios spalvos stilizuotų ąžuolo lapų vainikas, kurio centre įkomponuotas valstybės herbas (žalios spalvos Vytis juodame skyde). Ženklo ilgis – 36 mm, plotis – 74 mm.

233. Kursanto skiriamieji ženklai ir jų išdėstymas ant lauko uniformos movų:

233.1. kursanto – viena tiesi siaura juodos spalvos 45º kampu iš kairės į dešinę ir į apačią nukreipta juostelė; juostelės ilgis – 60 mm, plotis – 5 mm;

233.2. kursanto-skyrininko – dvi tiesios siauros juodos spalvos 45º kampu iš kairės į dešinę ir į apačią nukreiptos juostelės; juostelių ilgis – 60 mm, plotis – 5 mm išdėstytos viena virš kitos 5 mm atstumu;

233.3. kursanto-būrininko – trys tiesios siauros juodos spalvos 45º kampu iš kairės į dešinę ir į apačią nukreiptos juostelės; juostelių ilgis – 60 mm, plotis – 5 mm išdėstytos viena virš kitos 5 mm atstumu.

234. Lauko uniformos antsiuvas su vėliava ir užrašu „LIETUVA“ – juoda juostelė su užrašu „LIETUVA“ žalios spalvos didžiosiomis raidėmis, apjuosta žalios spalvos rėmeliu. Juostelės ilgis – 25 mm, plotis – 80 mm. Juostelės apačioje – stačiakampio formos tautinė vėliava. Vėliavos ilgis – 33 mm, plotis – 58 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant lauko ir specialiosios uniformos dešinės rankovės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

235. Pasieniečių mokyklos kursanto uniformos antsiuvas – stilizuotas žalios spalvos sakalas juodos spalvos žaliai apvestame ovale. Jame didžiosiomis raidėmis išdėstytas juodos spalvos užrašas „PASIENIEČIŲ MOKYKLA“. Šis antsiuvas tvirtinamas tik ant lauko ir specialiosios uniformos kairės rankovės. Antsiuvo ilgis – 110 mm, plotis – 95 mm.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

VII SKIRSNIS

KURSANTŲ KASDIENINĖ UNIFORMA

 

236. Lauko uniformos movos – stačiakampio formos, žalios spalvos, su juodos spalvos  kursanto skiriamaisiais ženklais. Movos ilgis – 100 mm, plotis – 50 mm.

237. Lauko uniformos kelnės – maskuojamosiomis spalvomis marginto audinio, su kišenėmis.

238. Lauko uniformos švarkas – maskuojamosiomis spalvomis marginto audinio, su kišenėmis. Lauko uniformos mova tvirtinama krūtinės aukštyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

239. Lauko uniformos bliuzonas – juodos spalvos, su kišenėmis. Lauko uniformos mova tvirtinama krūtinės aukštyje arba pečių srityje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

240. Lauko uniformos marškinėliai trumpomis rankovėmis – marginti maskuojamosiomis spalvomis arba žalios spalvos. Lauko uniformos mova tvirtinama krūtinės aukštyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

241. Lauko uniformos marškinėliai ilgomis rankovėmis – marginti maskuojamosiomis spalvomis.

242. Lauko uniformos demisezoninė striukė – maskuojamosiomis spalvomis marginto audinio, su kišenėmis. Lauko uniformos mova tvirtinama krūtinės aukštyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

243. Lauko uniformos vasarinė kepurė ‒ maskuojamosiomis spalvomis marginto audinio su snapeliu. Priekio centre išsiuvinėtas lauko uniformos kepurės ženklas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

244. Megzta kepurė – tamsiai žalios spalvos. Kepurės priekyje – užrašas „VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

245. Pirštinės prie lauko uniformos – juodos spalvos.

246. Platus diržas arba diržas prie lauko uniformos – juodos spalvos, su sagtimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

2461. Amunicijos diržas ‒ juodos spalvos, su sagtimi.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

247. Kojinės – juodos spalvos.

248. Apatiniai drabužiai – juodos spalvos arba pilkos spalvos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

249. Avalynė prie lauko uniformos – juodos spalvos.

 

VIII SKIRSNIS

KURSANTŲ SPECIALIOJI UNIFORMA

 

250. Liemenė su atšvaitais – fluorescencinės geltonos spalvos, su kišenėmis. Liemenė – su šviesą atspindinčiomis juostomis. Priekyje ir nugaroje – šviesą atspindintis užrašas „Valstybės sienos apsaugos tarnyba“. Lauko uniformos mova tvirtinama krūtinės aukštyje.

251. Baltas maskuojamasis kostiumas – balto audinio striukė su gobtuvu ir kelnės.

252. Lauko uniformos vasarinė striukė, neperšlampama – maskuojamosiomis spalvomis marginto audinio, su kišenėmis. Lauko uniformos mova tvirtinama krūtinės aukštyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

253. Lauko uniformos kelnės, neperšlampamos – maskuojamosiomis spalvomis marginto audinio, su kišenėmis.

254. Lauko uniformos žieminis puskombinezonis – maskuojamosiomis spalvomis marginto audinio, su kišenėmis.

255. Maskuojamasis apsiaustas – maskuojamosiomis spalvomis marginto arba žalios spalvos audinio skraistės tipo, su gobtuvu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

2551. Amunicijos liemenė – juodos arba žalios spalvos, su kišenėmis. Liemenės priekyje ir nugaroje − užrašas „VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA“.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

IV SKYRIUS

VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS UNIFORMOS IR SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ BEI UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLOS KURSANTŲ UNIFORMOS IR SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ APRAŠYMAS

 

I SKIRSNIS

PAREIGŪNŲ SKIRIAMIEJI ŽENKLAI

 

256. Kepurės ženklas – aštuonių kampų aukso spalvos žvaigždė su spinduliais, kurios centre įkomponuotas valstybės herbas. Ženklo skersmuo – 50 mm.

257. Kepurės ženklelis – aukso spalvos, skritulio formos, centre įkomponuoti trys skrituliukai, nudažyti tautinės vėliavos spalvomis. Vidurinis skrituliukas raudonas, aplink jį žalias ir geltonas skrituliukai. Ženklelio skersmuo – 20 mm.

258. Apykaklės ženklelis – aukso spalvos Gediminaičių stulpai ant apskrito ažūrinio vainiko, kurio kraštas padalytas į centrą einančiais spinduliais. Ženklelio skersmuo – 22 mm; aukščiausiosios grandies pareigūno – aukso spalvos Gediminaičių stulpų ir ąžuolo lapų kompozicija, kurios ilgis – 50 mm, plotis – 35 mm.

259. Vidaus tarnybos laipsnių ženklai ir jų išdėstymas ant antpečių ir movų:

259.1. pirminės grandies pareigūnų:

259.1.1. Neteko galios nuo 2019-02-12

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-130, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02068

 

259.1.2. vidaus tarnybos jaunesniojo puskarininkio – dvi siauros aukso spalvos 45o kampu laužtos juostelės, sujungtos tarpusavyje; bendras sujungtų juostelių ilgis – 35 mm, plotis – 32 mm;

259.1.3. vidaus tarnybos puskarininkio – trys siauros aukso spalvos 45o kampu laužtos juostelės, sujungtos tarpusavyje; bendras sujungtų juostelių ilgis – 44 mm, plotis – 32 mm;

259.1.4. vidaus tarnybos vyresniojo puskarininkio – viena plati aukso spalvos 45o kampu laužta juostelė; juostelės ilgis – 39 mm, plotis – 32 mm;

259.2. vidurinės grandies pareigūnų:

259.2.1. vidaus tarnybos leitenanto – viena aukso spalvos 45o kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutė su einančiais į centrą spinduliais; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm;

259.2.2. vidaus tarnybos vyresniojo leitenanto – dvi aukso spalvos 45o kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutės su einančiais į centrą spinduliais, išdėstytos viena virš kitos 3 mm atstumu; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm;

259.2.3. vidaus tarnybos kapitono – trys aukso spalvos 45o kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutės su einančiais į centrą spinduliais, išdėstytos viena virš kitos 3 mm atstumu; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm;

259.3. aukštesniosios grandies pareigūnų:

259.3.1. vidaus tarnybos majoro – viena aukso spalvos 45o kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutė su einančiais į centrą spinduliais ir ąžuolo lapų vainiku po ja; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm, ąžuolo lapų vainiko ilgis – 15 mm, plotis – 32 mm;

259.3.2. vidaus tarnybos pulkininko leitenanto – dvi aukso spalvos 45o kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutės su einančiais į centrą spinduliais, išdėstytos viena virš kitos 3 mm atstumu, po jomis – ąžuolo lapų vainikas; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm, ąžuolo lapų vainiko ilgis – 15 mm, plotis – 32 mm;

259.3.3. vidaus tarnybos pulkininko – trys aukso spalvos 45o kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutės su einančiais į centrą spinduliais, išdėstytos viena virš kitos 3 mm atstumu, po jomis – ąžuolo lapų vainikas; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm, ąžuolo lapų vainiko ilgis – 15 mm, plotis – 32 mm;

259.3.4. aukščiausiosios grandies pareigūno – vidaus tarnybos generolo – viena didelė aukso spalvos 45o kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutė su einančiais į centrą spinduliais, jos centre, raudonos spalvos skritulyje, sidabro spalvos Vytis; žvaigždutės ilgis ir plotis – 30 mm; po žvaigždute – aukso spalvos ąžuolo lapų vainikas; vainiko ilgis – 17 mm, plotis – 32 mm.

260. Vakarinės uniformos marškinių rankogalių segtukai – aukso spalvos 45o kampu pasuktame kvadrate raudonos spalvos skrituliukas su Gediminaičių stulpais. Segtuko ilgis ir plotis – 24 mm.

261. Maža uniformos saga – skritulio formos, aukso spalvos, su reljefišku Vyčiu centre ir vertikaliomis linijomis subrūkšniuotu fonu. Sagos skersmuo – 14 mm.

262. Didelė uniformos saga – skritulio formos, aukso spalvos, su reljefišku Vyčiu centre ir vertikaliomis linijomis subrūkšniuotu fonu. Sagos skersmuo – 22 mm.

263. Pavardės lentelė – juodos spalvos stačiakampė plokštelė su pavardės užrašu aukso spalvos didžiosiomis raidėmis. Lentelės ilgis – 80 mm, plotis – 20 mm.

264. Pavardės juostelė – juodos spalvos stačiakampė juostelė su pavardės užrašu aukso spalvos didžiosiomis raidėmis. Juostelės ilgis – 100 mm, plotis – 20 mm.

265. Kaklaraiščio segtukas – aukso spalvos stačiakampė plokštelė su reljefišku 10 mm skersmens Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklu centre. Plokštelės ilgis – 6 mm, plotis – 65 mm.

266. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklo antsiuvas – tamsiai mėlynos spalvos, skydo formos, viduje apvestas siaura geltona linija. Antsiuvo centre Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklas – aštuonių kampų žvaigždėje raudonas skydas su baltu ugniagesio šalmu ir dviem baltais sukryžiuotais kirvukais po juo. Aplink ženklą – baltos spalvos užrašas didžiosiomis raidėmis „VALSTYBINĖ PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO TARNYBA“. Antsiuvas prisiuvamas ant uniforminių drabužių kairės rankovės. Antsiuvo ilgis – 85 mm, plotis – 75 mm.

267. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padalinio antsiuvas – tamsiai mėlynos spalvos, skydo formos, viduje apvestas siaura geltona linija. Antsiuvo centre Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos struktūrinio padalinio simbolis. Aplink simbolį – baltos spalvos užrašas didžiosiomis raidėmis. Antsiuvas prisiuvamas ant uniforminių drabužių dešinės rankovės. Antsiuvo ilgis – 85 mm, plotis – 75 mm.

268. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) direktoriaus antsiuvas – tamsiai mėlynos spalvos, skydo formos, viduje apvestas siaura geltona linija. Antsiuvo centre aukso spalvos aštuoniakampė žvaigždė su baltos spalvos Vyčiu skritulyje. Skritulį juosia aukso spalvos ąžuolo lapų vainikas. Antsiuvas prisiuvamas ant PAGD direktoriaus uniforminių drabužių dešinės rankovės. Antsiuvo ilgis – 85 mm, plotis – 75 mm.“

269. Antsiuvas su vėliava ir užrašu „LIETUVA“ – juoda lenkta juostelė su geltonu užrašu didžiosiomis raidėmis „LIETUVA“ ir užrašą juosiančiu geltonu rėmeliu. Juostelės apačioje – stačiakampio formos tautinė vėliava. Juostelės ilgis – 25 mm, plotis – 80 mm. Vėliavos ilgis – 33 mm, plotis – 58 mm.

270. PAGD direktoriaus ženklas – aukso spalvos aštuoniakampė žvaigždė su sidabro spalvos Vyčiu skritulyje. Skritulį juosia aukso spalvos ąžuolo lapų vainikas. Ženklo skersmuo – 50 mm.

271. Neteko galios nuo 2019-02-12

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-130, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02068

 

II skirsnis

KASDIENINĖ TARNYBINĖ UNIFORMA

 

272. Antpečiai – stačiakampio formos, suapvalintu viršumi, tamsiai mėlynos spalvos audinio, jų kraštas apsiūtas tamsiai raudonu apvadu. Aukščiausiosios grandies pareigūno antpečių kraštas apsiūtas tamsiai raudonu apvadu ir aukso spalvos pynute. Ant antpečių išdėstyti  aukso spalvos vidaus tarnybos laipsnių ženklai. Antpečio ilgis – 120 mm, plotis – 47 mm.

273. Movos – stačiakampio formos, tamsiai mėlynos spalvos audinio; aukščiausiosios grandies pareigūno movų kraštai apsiūti tamsiai raudonu apvadu ir aukso spalvos pynute. Ant movų išdėstyti aukso spalvos vidaus tarnybos laipsnių ženklai. Movos ilgis – 100 mm, plotis – 50 mm.

274. Vasariniai marškinėliai – tamsiai mėlynos spalvos audinio, trumpomis rankovėmis, su daliniu užsegimu prie apykaklės. Marškinėlių priekinėje dalyje tvirtinama pavardės juostelė ir mova. Ant kairės rankovės prisiuvamas Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklo antsiuvas, o ant dešinės – padalinio antsiuvas.

275. Vasarinės kostiuminės kelnės – tamsiai mėlynos spalvos audinio, su dviem įleistinėmis kišenėmis priekyje ir viena įleistine kišene užpakalinės dalies dešinėje pusėje. Kelnių šonuose įsiūta tamsiai raudona juostelė. Moterų kelnės skiriasi užsegimo kryptimi.

276. Vasarinis sijonas – tamsiai mėlynos spalvos audinio, tiesaus kirpimo, į apačią truputį siaurėjantis, su prisiūtu juosmeniu ir ąselėmis diržui įverti ir skeltuku užpakalinėje dalyje.

277. Darbinės kelnės – tamsiai mėlynos spalvos audinio, su kišenėmis. Moterų kelnės skiriasi užsegimo kryptimi.

278. Darbinis švarkas – tamsiai mėlynos spalvos audinio, su kišenėmis. Krūtinės aukštyje tvirtinama mova. Kairės rankovės viršuje prisiuvamas Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklo antsiuvas, o ant dešinės – padalinio antsiuvas. Moterų švarkas skiriasi užsegimo kryptimi.

2781 Funkcionalus trikotažo komplektas: džemperis ir kelnės – tamsiai mėlynos spalvos. Džemperis tiesaus silueto, krūtinės aukštyje kairėje pusėje geltonos spalvos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklas su užrašu aplink jį didžiosiomis raidėmis „VALSTYBINĖ PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO TARNYBA“. Kelnės lengvai siaurėjančios į apačią, su dviem kišenėmis priekinėje dalyje.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-870, 2021-11-29, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24665

 

279. Flisinis bliuzonas – tamsiai mėlynos spalvos audinio, užsegamas užtrauktuku, su kišenėmis. Bliuzono priekinėje dalyje tvirtinama pavardės juostelė ir mova. Kairės rankovės viršuje prisiuvamas Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklo antsiuvas, o ant dešinės – padalinio antsiuvas.

280. Marškinėliai trumpomis rankovėmis – tamsiai mėlynos spalvos. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje geltonos spalvos Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklas su užrašu aplink jį didžiosiomis raidėmis „VALSTYBINĖ PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO TARNYBA“.

281. Marškinėliai ilgomis rankovėmis – tamsiai mėlynos spalvos. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje geltonos spalvos Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklas su užrašu aplink jį didžiosiomis raidėmis „VALSTYBINĖ PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO TARNYBA“.

282. Golfas – tamsiai mėlynas, paaukštinta apykakle.

283. Megztinis – tamsiai mėlynas, su trikampe iškirpte. Ant rankovių ties alkūnėmis prisiūta tamsiai mėlynos spalvos audinio detalė. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje prisiūta tamsiai mėlynos spalvos audinio kišenė, pečių linijoje prisiūti to paties audinio antpečiai, ant kurių tvirtinamos movos. Ant kairės rankovės prisiuvamas Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklo antsiuvas, ant dešinės – padalinio ženklo antsiuvas.

284. Marškiniai trumpomis rankovėmis – pilkos spalvos audinio, su dviem kišenėmis ties krūtine. Užsegami sagomis. Pečių linijoje prisiūti antpečiai, ant kurių tvirtinamos movos; aukščiausiosios grandies pareigūno marškinių trumpomis rankovėmis apykaklės kapuose – ąžuolo lapų ir Gediminaičių stulpų kompozicija. Ant kairės rankovės prisiuvamas Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklo antsiuvas, ant dešinės – padalinio antsiuvas. Moterų marškiniai skiriasi užsegimo kryptimi.

285. Marškiniai ilgomis rankovėmis – pilkos spalvos audinio, su dviem kišenėmis ties krūtine. Užsegami sagomis. Pečių linijoje prisiūti antpečiai, ant kurių tvirtinamos movos. Moterų marškiniai skiriasi užsegimo kryptimi.

286. Kostiuminis švarkas – tamsiai mėlynos spalvos audinio, užsegamas keturiomis didelėmis sagomis. Krūtinės aukštyje – dvi kišenės su antkišeniais, užsegamais mažomis uniformos sagomis, juosmens aukštyje – dvi įleistinės kišenės su antkišeniais, užsegamais mažomis uniformos sagomis. Pečių linijoje tvirtinami antpečiai; apykaklės kampuose tvirtinami apykaklės ženkleliai. Ant kairės rankovės prisiuvamas Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklo antsiuvas, ant dešinės – padalinio antsiuvas. Švarko rankovės su rankogaliais, kurių prisiuvimo siūlėje įsiūta tamsiai raudona juostelė. Aukščiausiosios grandies pareigūno švarko apykaklės viršutinė dalis apsiūta tamsiai raudonu apvadu, apykaklės kampuose – ąžuolo lapų ir Gediminaičių stulpų kompozicija, aukščiausiosios grandies pareigūno apykaklės ženkleliai išsiuvinėti aukso spalvos siūlais. Moterų švarkas skiriasi užsegimo kryptimi, be viršutinių kišenių.

287. Kostiuminės kelnės – tamsiai mėlynos spalvos audinio, su dviem įleistinėmis kišenėmis priekyje ir viena įleistine kišene užpakalinės dalies dešinėje pusėje. Šonuose įsiūta tamsiai raudona juostelė. Moterų kelnės skiriasi užsegimo kryptimi.

288. Sijonas – tamsiai mėlynos spalvos audinio, tiesaus kirpimo, į apačią truputį siaurėjantis, su prisiūtu juosmeniu ir ąselėmis diržui įverti ir skeltuku užpakalinėje dalyje.

289. Demisezoninė striukė – tamsiai mėlynos spalvos audinio, užsegama užtrauktuku, su kišenėmis ir su išsegamu šiltalu. Prie striukės apykaklės prisegama pilko kailio apykaklė, aukščiausiosios grandies pareigūno – pilko karakulio apykaklė. Pečių linijoje prisiūti antpečiai, ant kurių tvirtinamos movos. Ant kairės rankovės prisiuvamas Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklo antsiuvas, ant dešinės – padalinio antsiuvas. Moterų striukė skiriasi užsegimo kryptimi.

290. Aukščiausiosios grandies pareigūno paltas – tamsiai mėlynos spalvos audinio, tiesaus silueto, užsegamas sagomis, su kišenėmis. Pečių linijoje tvirtinami antpečiai. Ant kairės rankovės prisiuvamas Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklo antsiuvas, ant dešinės – padalinio antsiuvas. Moterų paltas skiriasi užsegimo kryptimi.

291. Vasarinė kepurė – tamsiai mėlyno audinio, su juodos spalvos snapeliu. Priekio centre išsiuvinėtas kepurės ženklas. Aukščiausiosios grandies pareigūno kepurės snapelis papuoštas stilizuotų aukso spalvos ąžuolo lapų kompozicija.

292. Vyrų kepurė – tamsiai mėlyno audinio, su juodos spalvos snapeliu. Viršutinė kepurės dalis paaukštinta, jos viršutinės dalies siūlėje įsiūta tamsiai raudona juostelė. Galvą juosiantis apvadas juodos spalvos su tamsiai raudona juostele. Virš snapelio dviem mažomis uniformos sagomis prisegamas aukso spalvos dirželis. Aukščiausiosios grandies pareigūno snapelis – su aukso spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija, o galvą juosia juodo siuvinėto audinio apvadas. Kepurės ženklelis tvirtinamas per vidurį virš dirželio, kepurės ženklas tvirtinamas per vidurį viršutinėje kepurės dalyje.

293. Moterų kepurė – tamsiai mėlynos spalvos audinio, skrybėlės tipo, standi. Viršutinė dalis į apačią platėja. Kepurės kraštai, užlenkti į viršų, priekyje suformuoja snapelį. Virš snapelio juosiamas dekoratyvinis lanko formos juodas apvadas su aukso spalvos dirželiu. Aukščiausiosios grandies pareigūnės – juodas apvadas su tamsiai raudona juostele ir aukso spalvos dirželiu, o kepurės snapelis papuoštas aukso spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija. Kepurės ženklas segamas per vidurį virš dirželio.

294.  Žieminė kepurė – tamsiai mėlynos spalvos audinio, su juodos spalvos snapeliu. Kepurę juosia tamsiai mėlynos spalvos audinio detalė, kuri priekyje – lanko formos, ir pilko kailio apvadas. Virš snapelio dviem mažomis uniformos sagomis prisegamas aukso spalvos dirželis. Aukščiausiosios grandies pareigūno kepurę juosia pilko karakulio apvadas ir kepurės viršutinės dalies siūlėje įsiūta tamsiai raudona juostelė, o kepurės snapelis puošiamas aukso spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija. Kepurės ženklas segamas per vidurį virš dirželio.

295. Žieminė megzta kepurė – tamsiai mėlynos spalvos, su atlenkimu. Kepurės priekyje ant atlenkimo prisiūta tamsiai mėlyno audinio juostelė su užrašu „VPGT“, t. y. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

296. Kaklaraištis – klasikinis tamsiai raudonos spalvos.

297. Šalikas – tamsiai mėlynos spalvos.

298. Pirštinės – juodos spalvos.

299. Diržas – juodos odos su sagtimi, veriamas į kelnių arba sijono juosmenį.

300. Avalynė – juodos spalvos.

301. Kojinės – juodos, moterų pėdkelnės – kūno spalvos.

 

III SKIRSNIS

SPECIALIOJI TARNYBINĖ UNIFORMA

 

302. Ugniagesio puskombinezonis – specialaus audinio, su petnešomis ir šviesą atspindinčiais atšvaitais, su nustatytomis apsaugos savybėmis.

303. Ugniagesio pošalmis – vientisas arba iš neišardomai tarpusavyje sutvirtintų dalių, dengiančių galvą ir kaklą su skyle veidui, su nustatytomis apsaugos savybėmis.

304. Ugniagesio striukė – specialaus audinio, su kišenėmis ir šviesą atspindinčiais atšvaitais, su nustatytomis apsaugos savybėmis.

305. Ugniagesio šalmas – specialaus modelio, su veidą dengiančiu skydeliu, kaklo apsauga ir tvirtinimo dirželiais.

306. Ugniagesio batai – specialaus modelio, su nustatytomis apsaugos savybėmis.

307. Ugniagesio pirštinės – specialaus audinio, pirštuotos, su nustatytomis apsaugos savybėmis.

308. Ugniagesio pirštinės gelbėjimo darbams – specialaus audinio, pirštuotos, su nustatytomis apsaugos nuo mechaninių pažeidimų savybėmis

309. Ugniagesio diržas – specialaus audinio arba odos, su plunksnakabliu ir dėklu ugniagesio kirviui.

310. Apsiaustas nuo lietaus – vandens poveikiui atsparaus audinio, su šviesą atspindinčiais atšvaitais.

311. Informacinės liemenės – ryškių raudonos ir geltonos spalvų audinių, su šviesą atspindinčiais atšvaitais ir informaciniais užrašais priekyje ir ant nugaros.

 

IV SKIRSNIS

IŠEIGINĖ TARNYBINĖ UNIFORMA

 

312. Antpečiai – stačiakampio formos, suapvalintu viršumi, su maža uniformos saga, tamsiai mėlynos spalvos audinio, jų kraštas apsiūtas tamsiai raudonu apvadu ir aukso spalvos pynute. Aukščiausiosios grandies pareigūno antpečiai – stambaus aukso spalvos virvelių pynimo, su tamsiai raudonu apvadu. Ant antpečio – vidaus tarnybos laipsnių ženklai. Antpečio aukštis – 120 mm, plotis – 47 mm.

313. Kostiuminis švarkas – toks pat kaip kasdieninis.

314. Kostiuminės kelnės – tokios pat kaip kasdieninės.

315. Sijonas – toks pat kaip kasdieninis.

316. Marškiniai trumpomis rankovėmis – tokie pat kaip kasdieniniai, tik baltos spalvos audinio.

317. Marškiniai ilgomis rankovėmis – tokie pat kaip kasdieniniai, tik baltos spalvos audinio.

318. Aukščiausiosios grandies pareigūno paltas – toks pat kaip kasdieninis.

319. Vyrų kepurė – tokia pat kaip kasdieninė.

320. Moterų kepurė – tokia pat kaip kasdieninė.

321.   Kaklaraištis – toks pat kaip kasdieninis.

322.   Šalikas – toks pat kaip kasdieninis.

323.   Pirštinės – tokios pat kaip kasdieninės.

324.   Diržas – toks pat kaip kasdieninis.

325.   Kojinės – tokios pat kaip kasdieninės.

326.   Avalynė – tokia pati kaip kasdieninė.

 

 

V SKIRSNIS

VAKARINĖ TARNYBINĖ UNIFORMA

 

327. Antpečiai – stačiakampio formos, suapvalintu viršumi, su maža uniformos saga, juodos spalvos audinio. Jų kraštas apsiūtas tamsiai raudonu apvadu ir aukso spalvos virvele. Aukščiausiosios grandies pareigūno antpečiai stambaus aukso spalvos virvelių pynimo, su tamsiai raudonos spalvos apvadu. Ant antpečio – vidaus tarnybos laipsnių ženklai. Antpečio aukštis – 120 mm, plotis – 47 mm.

328. Marškiniai – balti, su paslėptu užsegimu, ilgomis rankovėmis. Apykaklė – stati, su užlenktais kampais. Marškinių rankogaliai užsegami segtukais. Moterų marškiniai skiriasi užsegimo kryptimi.

329. Peteliškė – juodo audinio, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudona.

330. Švarkas – juodo audinio, specialaus kirpimo, trumpas, užsegamas dviem didelėmis uniformos sagomis, tarpusavyje sujungtomis grandinėle. Švarko priekyje, šalia užsegamų sagų, dviem eilėmis prisiūta po tris dideles uniformines sagas. Pečių linijoje tvirtinami antpečiai, apykaklės kampuose tvirtinami apykaklės ženkleliai. Švarko rankogalių prisiuvimo siūlėje įsiūtos tamsiai raudonos spalvos juostelės. Aukščiausiosios grandies pareigūno švarko rankogaliai išsiuvinėjami aukso spalvos stilizuotais ąžuolo lapais.

331. Kelnės – juodo audinio, su paaukštintu juosmeniu, dviem įleistinėmis kišenėmis. Kelnių šonuose įsiūta tamsiai raudona juostelė. Moterų kelnės skiriasi užsegimo kryptimi.

332. Sijonas – juodo audinio, tiesaus kirpimo, į apačią truputį siaurėjantis.

333. Juosmens juosta – juodos spalvos. Aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudona.

334. Paltas – juodo audinio, tiesaus silueto, su apykakle ir paslėptu užsegimu. Juosmens srityje – dvi kišenės. Pečių linijoje tvirtinami antpečiai. Moterų paltas skiriasi užsegimo kryptimi.

335. Vyrų kepurė – juodo audinio, su juodu snapeliu. Viršutinė kepurės dalis paaukštinta. Virš snapelio dviem mažomis uniformos sagomis prisegamas aukso spalvos dirželis. Kepurės ženklelis tvirtinamas per vidurį virš dirželio, kepurės ženklas – viršutinėje kepurės dalyje. Kepurės viršutinės dalies siūlėje įsiūta tamsiai raudona juostelė. Aukščiausiosios grandies pareigūno kepurės snapelis su aukso spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija.

336. Moterų kepurė – juodo audinio, skrybėlės tipo, standi. Užlenkti į viršų kepurės kraštai priekyje suformuoja snapelį. Virš snapelio tvirtinamas dekoratyvinis lanko formos apvadas su aukso spalvos dirželiu. Kepurės ženklas tvirtinamas per vidurį virš dirželio. Aukščiausiosios grandies pareigūnės kepurės snapelis papuoštas aukso spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija.

337. Pirštinės – baltos spalvos.

338. Šalikas – baltos spalvos.

339. Avalynė – juodos spalvos.

340. Kojinės – juodos, moteriškos pėdkelnės – kūno spalvos.

 

VI SKIRSNIS

KURSANTŲ SKIRIAMIEJI ŽENKLAI

 

341. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklo antsiuvas – tamsiai mėlynos spalvos, skydo formos, viduje apvestas siaura geltona linija. Antsiuvo centre Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklas – aštuonių kampų žvaigždėje raudonas skydas su baltu ugniagesio šalmu ir dviem baltais sukryžiuotais kirvukais po juo. Aplink ženklą – baltos spalvos užrašas didžiosiomis raidėmis „VALSTYBINĖ PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO TARNYBA“. Antsiuvas prisiuvamas ant uniforminių drabužių kairės rankovės. Antsiuvo ilgis – 85 mm, plotis – 75 mm.

342. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos antsiuvas – tamsiai mėlynos spalvos, skydo formos, viduje apvestas siaura geltona linija. Antsiuvo centre Ugniagesių gelbėtojų mokyklos simbolis. Aplink simbolį – baltos spalvos užrašas didžiosiomis raidėmis „UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLA“. Antsiuvas prisiuvamas ant uniforminių drabužių dešinės rankovės. Antsiuvo ilgis – 85 mm, plotis – 75 mm.

343. Antsiuvas su vėliava ir užrašu „LIETUVA“ – juoda lenkta juostelė su geltonu užrašu didžiosiomis raidėmis „LIETUVA“ ir užrašą juosiančiu geltonu rėmeliu. Juostelės apačioje – stačiakampio formos tautinė vėliava. Juostelės ilgis – 25 mm, plotis – 80 mm. Vėliavos ilgis – 33 mm, plotis – 58 mm.

 

VII SKIRSNIS

KURSANTŲ KASDIENINĖ UNIFORMA

 

344. Darbinės kelnės – tamsiai mėlynos spalvos audinio, su kišenėmis. Moterų kelnės skiriasi užsegimo kryptimi.

345. Darbinis švarkas – tamsiai mėlynos spalvos audinio, su kišenėmis. Krūtinės aukštyje tvirtinama mova. Kairės rankovės viršuje prisiuvamas Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklo antsiuvas, o ant dešinės – padalinio antsiuvas. Moterų švarkas skiriasi užsegimo kryptimi.

3451. Funkcionalus trikotažo komplektas: džemperis ir kelnės – tamsiai mėlynos spalvos. Džemperis tiesaus silueto, krūtinės aukštyje kairėje pusėje geltonos spalvos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklas su užrašu aplink jį didžiosiomis raidėmis „VALSTYBINĖ PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO TARNYBA“. Kelnės lengvai siaurėjančios į apačią, su dviem kišenėmis priekinėje dalyje.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-870, 2021-11-29, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24665

 

346. Marškinėliai trumpomis rankovėmis – tamsiai mėlynos spalvos. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje geltonos spalvos Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklas su užrašu aplink jį didžiosiomis raidėmis „VALSTYBINĖ PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO TARNYBA“.

347. Marškinėliai ilgomis rankovėmis – tamsiai mėlynos spalvos. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje geltonos spalvos Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklas su užrašu aplink jį didžiosiomis raidėmis „VALSTYBINĖ PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO TARNYBA“.

348. Golfas – tamsiai mėlynas, paaukštinta apykakle.

349. Demisezoninė striukė – tamsiai mėlynos spalvos audinio, užsegama užtrauktuku, su kišenėmis ir su išsegamu šiltalu. Prie striukės apykaklės prisegama pilko kailio apykaklė. Pečių linijoje prisiūti antpečiai, ant kurių tvirtinamos movos. Ant kairės rankovės prisiuvamas Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklo antsiuvas, ant dešinės – padalinio antsiuvas.

350. Vasarinė kepurė – tamsiai mėlyno audinio, su juodos spalvos snapeliu. Priekio centre išsiuvinėtas „VALSTYBINĖ PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO TARNYBA“ ženklas.

351. Žieminė megzta kepurė – tamsiai mėlynos spalvos, su atlenkimu. Kepurės priekyje ant atlenkimo prisiūta tamsiai mėlyno audinio juostelė su užrašu „VPGT“, t. y. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

352. Šalikas – tamsiai mėlynos spalvos.

353. Pirštinės – juodos spalvos.

354. Diržas – juodos spalvos, su sagtimi, veriamas į kelnių juosmenį.

355. Avalynė – juodos spalvos.

356. Kojinės – juodos spalvos.

357. Pavardės juostelė – juodos spalvos stačiakampė juostelė su pavardės užrašu aukso spalvos didžiosiomis raidėmis. Juostelės ilgis – 100 mm, plotis – 25 mm.

 

VIII SKIRSNIS

KURSANTŲ SPECIALIOJI UNIFORMA

 

358. Ugniagesio apsauginis puskombinezonis – specialaus audinio, su petnešomis ir šviesą atspindinčiais atšvaitais, su nustatytomis apsaugos savybėmis.

359. Ugniagesio apsauginis pošalmis – vientisas arba iš neišardomai tarpusavyje sutvirtintų dalių, dengiančių galvą ir kaklą su skyle veidui, su nustatytomis apsaugos savybėmis.

360. Ugniagesio apsauginė striukė – specialaus audinio, su kišenėmis ir šviesą atspindinčiais atšvaitais, su nustatytomis apsaugos savybėmis.

361. Ugniagesio apsauginis šalmas – specialaus modelio, su veidą dengiančiu skydeliu, kaklo apsauga ir tvirtinimo dirželiais.

362. Ugniagesio apsauginiai batai – specialaus modelio, su nustatytomis apsaugos savybėmis.

363. Ugniagesio apsauginės pirštinės – specialaus audinio, pirštuotos, su nustatytomis apsaugos savybėmis.

364. Ugniagesio apsauginės pirštinės gelbėjimo darbams – specialaus audinio, pirštuotos, su nustatytomis apsaugos nuo mechaninių pažeidimų savybėmis.

365. Ugniagesio apsauginis diržas – specialaus audinio arba odos, su plunksnakabliu ir dėklu ugniagesio kirviui.

366. Ugniagesio apsauginis apsiaustas nuo lietaus – vandens poveikiui atsparaus audinio, su šviesą atspindinčiais atšvaitais.

 

V SKYRIUS

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS UNIFORMOS IR SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ APRAŠYMAS

 

I SKIRSNIS

SKIRIAMIEJI ŽENKLAI

 

367. Kepurės ženklas – aštuonių kampų sidabro spalvos žvaigždė su spinduliais, kurios centre įkomponuotas valstybės herbas. Ženklo ilgis – 50 mm, plotis – 45 mm.

368. Apykaklės ženklelis – sidabro spalvos Gediminaičių stulpai ant apskrito ažūrinio vainiko, kurio kraštas padalytas į centrą einančiais spinduliais. Ženklelio skersmuo – 22 mm; aukščiausiosios grandies pareigūno – sidabro spalvos Gediminaičių stulpų ir ąžuolo lapų kompozicija, kurios ilgis – 50 mm, plotis – 35 mm.

369. Vidaus tarnybos laipsnių ženklai ir jų išdėstymas ant antpečių ir movų:

369.1. pirminės grandies pareigūnų:

369.1.1. Neteko galios nuo 2019-02-12

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-130, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02068

 

369.1.2. vidaus tarnybos jaunesniojo puskarininkio – dvi siauros sidabro spalvos 45º kampu laužtos juostelės, sujungtos tarpusavyje; bendras sujungtų juostelių ilgis – 35 mm, plotis – 32 mm;

369.1.3. vidaus tarnybos puskarininkio – trys siauros sidabro spalvos 45º kampu laužtos juostelės, sujungtos tarpusavyje; bendras sujungtų juostelių ilgis – 44 mm, plotis – 32 mm;

369.1.4. vidaus tarnybos vyresniojo puskarininkio – viena plati sidabro spalvos 45º kampu laužta juostelė; juostelės ilgis – 39 mm, plotis – 32 mm;

369.2. vidurinės grandies pareigūnų:

369.2.1. vidaus tarnybos leitenanto – viena sidabro spalvos 45º kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutė su einančiais į centrą spinduliais; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm;

369.2.2. vidaus tarnybos vyresniojo leitenanto – dvi sidabro spalvos 45º kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutės su einančiais į centrą spinduliais, išdėstytos viena virš kitos 3 mm atstumu; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm;

369.2.3. vidaus tarnybos kapitono – trys sidabro spalvos 45º kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutės su einančiais į centrą spinduliais, išdėstytos viena virš kitos 3 mm atstumu; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm;

369.3. aukštesniosios grandies pareigūnų:

369.3.1. vidaus tarnybos majoro – viena sidabro spalvos 45º kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutė su einančiais į centrą spinduliais ir ąžuolo lapų vainiku po ja; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm, ąžuolo lapų vainiko ilgis – 15 mm, plotis – 32 mm;

369.3.2. vidaus tarnybos pulkininko leitenanto – dvi sidabro spalvos 45º kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutės su einančiais į centrą spinduliais, išdėstytos viena virš kitos 3 mm atstumu, po jomis – ąžuolo lapų vainikas; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm, ąžuolo lapų vainiko ilgis – 15 mm, plotis – 32 mm;

369.3.3. vidaus tarnybos pulkininko – trys sidabro spalvos 45º kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutės su einančiais į centrą spinduliais, išdėstytos viena virš kitos 3 mm atstumu, po jomis – ąžuolo lapų vainikas; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm, ąžuolo lapų vainiko ilgis – 15 mm, plotis – 32 mm;

369.4. aukščiausiosios grandies pareigūno – vidaus tarnybos generolo – viena didelė sidabro spalvos 45º kampu pasukto kvadrato formos žvaigždutė su einančiais į centrą spinduliais, jos centre, raudonos spalvos skritulyje, sidabro spalvos Vytis; žvaigždutės ilgis ir plotis – 30 mm; po žvaigždute – sidabro spalvos ąžuolo lapų vainikas; vainiko ilgis – 17 mm, plotis – 32 mm.

370. Vakarinės uniformos marškinių rankogalių segtukai – sidabro spalvos 45º kampu pasuktame kvadrate raudonos spalvos skritulys su Gediminaičių stulpais. Segtuko ilgis ir plotis – 24 mm.

371. Maža uniformos saga – sidabro spalvos skritulio formos su reljefišku Vyčiu centre ir vertikaliomis linijomis subrūkšniuotu fonu. Sagos skersmuo – 14 mm.

372. Didelė uniformos saga – sidabro spalvos skritulio formos su reljefišku Vyčiu centre ir vertikaliomis linijomis subrūkšniuotu fonu. Sagos skersmuo – 22 mm.

373. Pavardės lentelė – juodos spalvos stačiakampė plokštelė su pavardės užrašu baltomis didžiosiomis raidėmis. Pavardės lentelė segima ant uniforminių drabužių dešinėje krūtinės pusėje. Lentelės ilgis – 80 mm, plotis – 20 mm.

374. Kaklaraiščio segtukas – sidabro spalvos stačiakampio formos plokštelė su reljefišku 10 mm aukščio Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ženklu centre. Plokštelės ilgis – 6 mm, plotis – 65 mm.

375. Rankovės antsiuvas – raudonos spalvos baltai apvestame ovale stilizuota baltos spalvos grifo (sparnuoto liūto su erelio galva) figūra. Aplink šį ženklą juodame fone ovalu baltomis didžiosiomis raidėmis išdėstytas užrašas „FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBA“. Antsiuvas siuvamas ant uniforminių drabužių kairės rankovės. Antsiuvo ilgis – 100 mm, plotis – 90 mm.

376. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų ženklas – sidabro spalvos, ovalo formos. Ženklo centre, raudonos spalvos ovale – stilizuota sidabro spalvos grifo figūra. Aplink ženklą sidabro spalvos metalo fone ovalu didžiosiomis raidėmis išdėstytas užrašas „FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBA“. Ženklo apačioje stačiakampio formos lentelė, kurioje išgraviruotas ženklo numeris. Ženklo ilgis – 67 mm, plotis – 48 mm. Toks pat ženklas, tik be lentelės, segamas prie vakarinės uniformos švarko. Ženklo ilgis – 52 mm, plotis – 48 mm.

377. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus ženklas – sidabro spalvos, ovalo formos. Ženklo centre, raudonos spalvos ovale – stilizuota sidabro spalvos grifo figūra. Aplink ženklą sidabro spalvos metalo ovalo kraštai apjuosti reljefišku aukso spalvos stilizuotų ąžuolo lapų vainiku. Ženklo ilgis – 52 mm, plotis – 46 mm.

 

II SKIRSNIS

KASDIENINĖ TARNYBINĖ UNIFORMA

 

378. Antpečiai – stačiakampio formos, suapvalintu viršumi, su maža uniformos saga, tamsiai mėlynos spalvos audinio, jų kraštas apsiūtas mėlynu apvadu, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudonu apvadu ir sidabro spalvos pynute. Ant antpečio – vidaus tarnybos laipsnių ženklai. Antpečio ilgis – 120 mm, plotis – 47 mm.

379. Antpečių movos – stačiakampio formos, tamsiai mėlynos spalvos, aukščiausiosios grandies pareigūno antpečių movų kraštai apsiūti tamsiai raudonu apvadu ir sidabro spalvos pynute. Ant movų – vidaus tarnybos laipsnių ženklai. Movos ilgis – 100 mm, plotis – 50 mm.

380. Švarkas – tamsiai mėlynos spalvos audinio, užsegamas keturiomis didelėmis sagomis. Krūtinės aukštyje – dvi kišenės su antkišeniais, užsegamais mažomis uniformos sagomis. Ties juosmeniu – dvi įleistinės kišenės su antkišeniais, užsegamais mažomis uniformos sagomis. Pečių linijoje tvirtinami antpečiai; apykaklės kampuose tvirtinami apykaklės ženkleliai. Aukščiausiosios grandies pareigūno švarko apykaklės viršutinė dalis apsiūta tamsiai raudonu apvadu, apykaklės kampuose – ąžuolo lapų ir Gediminaičių stulpų kompozicija. Ant kairės rankovės prisiuvamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ženklo antsiuvas. Švarko rankovės su rankogaliais, kurių prisiuvimo siūlėje įsiūta mėlyna juostelė, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudona juostelė. Moterų švarkas skiriasi užsegimo kryptimi, jame nėra viršutinių kišenių.

381. Kostiuminės kelnės – tamsiai mėlynos spalvos audinio, su dviem įleistinėmis kišenėmis priekinėje dalyje ir viena įleistine kišene užpakalinės dalies dešinėje pusėje. Kelnių šonuose įsiūta mėlynos spalvos juostelė, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudona juostelė. Moterų kelnės skiriasi užsegimo kryptimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-532, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12469

 

3811. Kelnės – tamsiai mėlynos spalvos audinio, su kišenėmis. Moterų kelnės skiriasi užsegimo kryptimi.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-532, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12469

 

382. Sijonas – tamsiai mėlynos spalvos audinio, tiesaus kirpimo, į apačią truputį siaurėjantis, su prisiūtu juosmeniu ir ąselėmis diržui ir skeltuku užpakalinėje dalyje.

383. Marškiniai trumpomis rankovėmis – pilkos spalvos audinio, su dviem kišenėmis ties krūtine. Užsegami sagomis. Pečių linijoje prisiūti antpečiai, ant kurių tvirtinamos antpečių movos; aukščiausiosios grandies pareigūno marškinių trumpomis rankovėmis apykaklės kampuose – ąžuolo lapų ir Gediminaičių stulpų kompozicija. Ant kairės rankovės prisiuvamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ženklo antsiuvas. Moterų marškiniai skiriasi užsegimo kryptimi.

3831. Vasariniai marškinėliai trumpomis rankovėmis – su daliniu užsegimu prie apykaklės, pilko audinio. Pečių linijoje tvirtinami antpečiai arba krūtinės aukštyje – detalė, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės tvirtinamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ženklo antsiuvas. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje ir nugaros dalyje yra šviesą atspindintis užrašas „FNTT“.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-532, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12469

 

384. Marškiniai ilgomis rankovėmis – pilkos spalvos audinio, su dviem kišenėmis ties krūtine. Užsegami sagomis. Pečių linijoje prisiūti antpečiai, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės prisiuvamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ženklo antsiuvas. Moterų marškiniai skiriasi užsegimo kryptimi.

385. Megztinis – tamsiai mėlynos spalvos, su trikampe iškirpte. Ant rankovių ties alkūnėmis prisiūta tamsiai mėlynos spalvos audinio detalė. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje prisiūta tamsiai mėlynos spalvos audinio kišenė. Pečių linijoje prisiūti to paties audinio antpečiai, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės prisiuvamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ženklo antsiuvas.

3851. Flisinis bliuzonas – juodos spalvos audinio, užsegamas užtrauktuku, su kišenėmis. Pečių linijoje prisiūti antpečiai arba krūtinės aukštyje – detalė, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Bliuzono priekinėje dalyje tvirtinama pavardės juostelė ir mova. Kairės rankovės viršuje tvirtinamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ženklo antsiuvas. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje ir nugaros dalyje – užrašas „FNTT“.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-532, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12469

 

386. Demisezoninis paltas – tamsiai mėlynos spalvos audinio, užsegamas paslėptomis sagomis, juosiamas diržu su sagtimi. Juosmens aukštyje – dvi įleistinės kišenės. Prie apykaklės prisegama pilko karakulio apykaklė. Palto viduje įsegamas šiltalas. Pečių linijoje prisiūti antpečiai, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Ant kairės rankovės prisiuvamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ženklo antsiuvas. Moterų paltas skiriasi užsegimo kryptimi.

3861. Demisezoninė striukė – tamsiai mėlynos spalvos audinio, užsegama užtrauktuku, su kišenėmis ir su išsegamu šiltalu. Krūtinės aukštyje ir striukės apačioje – po dvi kišenes. Pečių linijoje prisiūti antpečiai arba krūtinės aukštyje – detalė, ant kurių tvirtinamos antpečių movos.  Priekinėje dalyje tvirtinama pavardės juostelė ir mova. Ant kairės rankovės tvirtinamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ženklo antsiuvas. Moterų striukė skiriasi užsegimo kryptimi.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-532, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12469

 

387. Vasarinė kepurė – tamsiai mėlynos spalvos audinio, su juodu snapeliu. Priekio centre išsiuvinėtas kepurės ženklas. Aukščiausiosios grandies pareigūno kepurės snapelis papuoštas sidabro spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija.

388. Vyrų kepurė – tamsiai mėlynos spalvos audinio, su juodos spalvos snapeliu. Viršutinė kepurės dalis paaukštinta, jos viršutinės dalies siūlėje įsiūta mėlyna juostelė, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudona juostelė. Galvą juosia mėlyno audinio apvadas. Virš snapelio dviem mažomis uniformos sagomis prisegamas sidabro spalvos dirželis. Aukščiausiosios grandies pareigūno kepurės snapelis papuoštas sidabro spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija. Kepurės ženklas tvirtinamas per vidurį virš dirželio.

389. Moterų kepurė – tamsiai mėlynos spalvos audinio, skrybėlės tipo, standi. Viršutinė dalis į apačią platėja. Užriesti į viršų kepurės kraštai priekyje suformuoja snapelį. Virš snapelio juosiamas mėlynos spalvos dekoratyvinis lanko formos apvadas su sidabro spalvos dirželiu. Aukščiausiosios grandies pareigūnės – mėlynos spalvos dekoratyvinis lanko formos apvadas su tamsiai raudona juostele ir sidabro spalvos dirželiu, o kepurės snapelis papuoštas sidabro spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija. Kepurės ženklas segamas per vidurį virš dirželio.

390. Žieminė kepurė – tamsiai mėlynos spalvos audinio, su juodos spalvos snapeliu. Virš snapelio dviem mažomis uniformos sagomis prisegamas sidabro spalvos dirželis. Kepurę juosia juodos spalvos audinio detalė, kuri priekyje – lanko formos, ir pilko kailio apvadas. Aukščiausiosios grandies pareigūno kepurę juosia pilko karakulio apvadas ir kepurės viršutinės dalies siūlėje įsiūta tamsiai raudona juostelė, snapelis papuoštas sidabro spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija.  Priekyje per vidurį virš dirželio segamas kepurės ženklas.

3901. Megzta žieminė kepurė – tamsiai mėlynos spalvos. Kepurės priekyje siuvinėtas užrašas „FNTT“.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-532, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12469

 

391. Kaklaraištis – klasikinis, mėlynos spalvos, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudonos spalvos.

392. Pirštinės – juodos spalvos.

393. Diržas – juodos odos su sagtimi, veriamas į kelnių arba sijono juosmenį.

394. Šalikas – juodos spalvos.

395. Kojinės – juodos, moterų pėdkelnės – kūno spalvos.

396. Avalynė – juodos spalvos.

 

III SKIRSNIS

SPECIALIOJI TARNYBINĖ UNIFORMA

 

397. Specialioji liemenė – ryškiai geltonos spalvos audinio. Liemenės apačioje prisiūtos dvi šviesą atspindinčios juostos. Priekyje ir nugaroje per vidurį – šviesą atspindintis užrašas „FNTT“.

398. Specialioji kepurė – tamsiai mėlynos spalvos audinio. Priekyje per vidurį baltos spalvos užrašas didžiosiomis raidėmis „FNTT“.

 

IV SKIRSNIS

IŠEIGINĖ TARNYBINĖ UNIFORMA

 

399. Antpečiai – stačiakampio formos, suapvalintu viršumi, su maža uniformos saga, tamsiai mėlynos spalvos audinio, jų kraštas apsiūtas mėlynu apvadu ir sidabro spalvos virvele. Aukščiausiosios grandies pareigūno antpečiai – stambaus sidabro spalvos virvelių pynimo, su tamsiai raudonu apvadu. Ant antpečio – vidaus tarnybos laipsnių ženklai. Antpečio ilgis – 120 mm, plotis – 47 mm.

400. Marškiniai trumpomis rankovėmis – tokie pat kaip kasdieniniai, tik baltos spalvos audinio.

401. Marškiniai ilgomis rankovėmis – tokie pat kaip kasdieniniai, tik baltos spalvos audinio.

402. Švarkas – toks pat kaip kasdieninis.

403. Kelnės – tokios pat kaip kasdieninės kostiuminės kelnės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-532, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12469

 

404. Sijonas – toks pat kaip kasdieninis.

405. Demisezoninis paltas – toks pat kaip kasdieninis.

406. Vyrų kepurė – tokia pat kaip kasdieninė.

407. Moterų kepurė – tokia pat kaip kasdieninė.

408. Žieminė kepurė – tokia pat kaip kasdieninė.

409. Kaklaraištis – toks pat kaip kasdieninis.

410. Šalikas – toks pat kaip kasdieninis.

411. Pirštinės – tokios pat kaip kasdieninės.

412.   Diržas – toks pat kaip kasdieninis.

413.   Kojinės – tokios pat kaip kasdieninės.

414. Avalynė – tokia pat kaip kasdieninė.

 

V SKIRSNIS

VAKARINĖ TARNYBINĖ UNIFORMA

 

415. Antpečiai – stačiakampio formos, suapvalintu viršumi, su maža uniformos saga, juodos spalvos audinio, jų kraštas apsiūtas mėlynu apvadu ir sidabro spalvos virvele. Aukščiausiosios grandies pareigūno antpečiai – stambaus sidabro spalvos virvelių pynimo, su tamsiai raudonu apvadu. Ant antpečio – vidaus tarnybos laipsnių ženklai. Antpečio ilgis – 120 mm, plotis – 47 mm.

416. Marškiniai – baltos spalvos audinio, ilgomis rankovėmis, su paslėptu užsegimu. Apykaklė stati, su užlenktais kampais. Marškinių rankogaliai užsegami segtukais. Moterų marškiniai skiriasi užsegimo kryptimi.

417. Peteliškė – mėlynos spalvos, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudonos spalvos.

418. Švarkas – juodos spalvos audinio, specialaus kirpimo, trumpas, užsegamas dviem didelėmis uniformos sagomis, tarpusavyje sujungtomis grandinėle. Švarko priekyje, šalia užsegamų sagų, dviem eilėmis prisiūta po tris dideles uniformos sagas. Pečių linijoje tvirtinami antpečiai; apykaklės kampuose tvirtinami apykaklės ženkleliai. Švarko rankogalių prisiuvimo siūlėje įsiūta mėlynos spalvos juostelė, aukščiausiosios grandies pareigūno švarko – tamsiai raudona juostelė. Aukščiausiosios grandies pareigūno rankogaliai išsiuvinėti stilizuotais sidabro spalvos ąžuolo lapais.

419. Kelnės – juodos spalvos audinio, su paaukštintu juosmeniu ir dviem įleistinėmis kišenėmis priekyje. Kelnių šonuose įsiūta mėlynos spalvos juostelė, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudona juostelė. Moterų kelnės skiriasi užsegimo kryptimi.

420. Sijonas – juodos spalvos audinio, tiesaus kirpimo, į apačią truputį siaurėjantis.

421. Juosmens juosta – mėlynos spalvos, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudonos spalvos.

422. Paltas – juodos spalvos audinio, tiesaus silueto, su paslėptu užsegimu. Juosmens aukštyje – dvi įleistinės kišenės. Pečių linijoje prisiūti antpečiai, ant kurių tvirtinamos antpečių movos. Moterų paltas skiriasi užsegimo kryptimi.

423. Vyrų kepurė – juodos spalvos audinio, su juodu snapeliu. Viršutinė kepurės dalis paaukštinta. Virš snapelio dviem mažomis uniformos sagomis prisegamas sidabro spalvos pintas dirželis. Kepurės viršutinės dalies siūlėje įsiūta mėlyna juostelė, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudona juostelė. Aukščiausiosios grandies pareigūno kepurės snapelis papuoštas sidabro spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija. Kepurės ženklas tvirtinamas per vidurį virš dirželio.

424. Moterų kepurė – juodos spalvos audinio, skrybėlės tipo, standi. Viršutinė dalis į apačią platėja. Užriesti į viršų kepurės kraštai priekyje suformuoja snapelį. Virš snapelio tvirtinamas dekoratyvinis juodos spalvos lanko formos apvadas su pintu sidabro spalvos dirželiu. Aukščiausiosios grandies pareigūnės – juodos spalvos lanko formos apvadas su tamsiai raudona juostele ir pintu sidabro spalvos dirželiu, o kepurės snapelis papuoštas sidabro spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija. Kepurės ženklas tvirtinamas per vidurį virš dirželio.

425. Šalikas – baltos spalvos.

426. Pirštinės – baltos spalvos.

427. Avalynė – juodos spalvos.

 

6 skyrius. Neteko galios nuo 2020-07-01

Skyriaus naikinimas:

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

 

VII SKYRIUS

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS UNIFORMOS IR SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ APRAŠYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SKIRIAMIEJI ŽENKLAI

 

525. Kepurės ženklas – aukso spalvos deglo, keturių žaibų ir kalavijo kompozicija. Virš deglo – aukso spalvos žvaigždė. Ženklo skersmuo – 45 mm.

526. Kepurės ženklelis – aukso spalvos skritulio formos ženklelis, kurio centre įkomponuoti trys nudažyti tautinės vėliavos spalvomis skrituliukai. Ženklelio skersmuo – 20 mm.

527. Apykaklės ženklelis – aukso spalvos Gediminaičių stulpai ant apskrito ažūrinio vainiko, kurio kraštas padalytas einančiais į centrą spinduliais. Ženklelio skersmuo – 22 mm. Aukščiausiosios grandies pareigūno – aukso spalvos Gediminaičių stulpų ir ąžuolo lapų kompozicija, kurios ilgis – 50 mm, plotis – 35 mm.

528. Vidaus tarnybos laipsnių ženklai:

528.1.  pirminės grandies pareigūnų:

528.1.1. vidaus tarnybos jaunesniojo puskarininkio – aukso arba pilkos spalvos dvi siauros 45o kampu laužtos juostelės, sujungtos tarpusavyje; bendras sujungtų juostelių ilgis – 35 mm, plotis – 32 mm;

528.1.2. vidaus tarnybos puskarininkio – aukso arba pilkos spalvos trys siauros 45o kampu laužtos juostelės, sujungtos tarpusavyje; bendras sujungtų juostelių ilgis – 44 mm, plotis – 32 mm;

528.1.3. vidaus tarnybos vyresniojo puskarininkio – aukso arba pilkos spalvos viena plati 45kampu laužta juostelė, kurios ilgis – 39 mm, plotis – 32 mm;

528.2.  vidurinės grandies pareigūnų:

528.2.1. vidaus tarnybos leitenanto – aukso arba pilkos spalvos viena 45o kampu pasukto kvadrato formos su einančiais į centrą spinduliais žvaigždutė, kurios ilgis ir plotis – 21 mm;

528.2.2. vidaus tarnybos vyresniojo leitenanto – aukso arba pilkos spalvos dvi 45o kampu pasukto kvadrato formos su einančiais į centrą spinduliais žvaigždutės, išdėstytos viena virš kitos 3 mm atstumu; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm;

528.2.3. vidaus tarnybos kapitono – aukso arba pilkos spalvos trys 45o kampu pasukto kvadrato formos su einančiais į centrą spinduliais žvaigždutės, išdėstytos viena virš kitos 3 mm atstumu; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm;

528.3.  aukštesniosios grandies pareigūnų:

528.3.1. vidaus tarnybos majoro – aukso arba pilkos spalvos viena 45o kampu pasukto kvadrato formos su einančiais į centrą spinduliais žvaigždutė, po ja – aukso arba pilkos spalvos ąžuolo lapų vainikas; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm, ąžuolo lapų vainiko ilgis – 15 mm, plotis – 32 mm;

528.3.2. vidaus tarnybos pulkininko leitenanto – aukso arba pilkos spalvos dvi 45o kampu pasukto kvadrato formos su einančiais į centrą spinduliais žvaigždutės, išdėstytos viena virš kitos 3 mm atstumu, po jomis – aukso arba pilkos spalvos ąžuolo lapų vainikas; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm, ąžuolo lapų vainiko ilgis – 15 mm, plotis – 32 mm;

528.3.3. vidaus tarnybos pulkininko – aukso arba pilkos spalvos trys 45o kampu pasukto kvadrato formos su einančiais į centrą spinduliais žvaigždutės, išdėstytos viena virš kitos 3 mm atstumu, po jomis – aukso arba pilkos spalvos ąžuolo lapų vainikas; žvaigždutės ilgis ir plotis – 21 mm, ąžuolo lapų vainiko ilgis – 15 mm, plotis – 32 mm;

528.4.  aukščiausiosios grandies pareigūno – vidaus tarnybos generolo – aukso arba pilkos spalvos viena 45o kampu pasukto kvadrato formos su einančiais į centrą spinduliais žvaigždutė, kurios centre, tamsiai raudonos arba tamsiai mėlynos spalvos skritulyje, – sidabro arba pilkos spalvos Vytis; žvaigždutės ilgis ir plotis – 30 mm; po žvaigždute – aukso arba pilkos spalvos ąžuolo lapų vainikas; ąžuolo lapų vainiko ilgis – 17 mm, plotis – 32 mm.

529. Didelė uniformos saga – skritulio formos, aukso spalvos, su reljefišku Vyčiu centre ir vertikaliomis linijomis subrūkšniuotu fonu. Sagos skersmuo – 22 mm.

530. Maža uniformos saga – skritulio formos, aukso spalvos, su reljefišku Vyčiu centre ir vertikaliomis linijomis subrūkšniuotu fonu. Sagos skersmuo – 14 mm.

531. Vakarinės uniformos marškinių rankogalių sąsagos – aukso spalvos 45o kampu pasuktame kvadrate esantys tamsiai raudonos spalvos skrituliukai su aukso spalvos Gediminaičių stulpais. Sąsagos ilgis ir plotis – 24 mm.

532. Tarnybos antsiuvai:

532.1.  aukso spalvos deglo, keturių žaibų ir kalavijo kompozicija tamsiai raudono skritulio fone, virš deglo – aukso spalvos žvaigždė, skritulį juosia pilkos spalvos lankas, apsiūtas juodos spalvos apvadu, su juodos spalvos užrašu didžiosiomis raidėmis VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBA. Antsiuvo skersmuo – 80 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant tamsios mėlynai žalios spalvos ir vakarinės uniformų kairės rankovės;

532.2.  pilkos spalvos deglo, keturių žaibų ir kalavijo kompozicija tamsiai mėlynos spalvos skritulio fone, virš deglo – pilkos spalvos žvaigždė, skritulį juosia pilkos spalvos lankas, apsiūtas juodos spalvos apvadu, su tamsiai mėlynos spalvos užrašu didžiosiomis raidėmis VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBA. Antsiuvo skersmuo – 80 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant tamsiai mėlynos spalvos ir specialiosios uniformų kairės rankovės.

533. Tarnybos padalinių antsiuvai:

533.1.  Kaune dislokuoto padalinio antsiuvai:

533.1.1. skydo formos juodame fone įkomponuotas mažesnis tamsiai raudonos spalvos skydas su centre esančiu aukso spalvos stilizuotu lūšies galvos profiliu, apjuostu siauru aukso spalvos rėmeliu. Antsiuvo ilgis – 80 mm, plotis – 70 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant tamsios mėlynai žalios spalvos ir vakarinės uniformų dešinės rankovės;

533.1.2. skydo formos tamsiai mėlyname fone įkomponuotas mažesnis tamsiai mėlynos spalvos skydas su centre esančiu pilkos spalvos stilizuotu lūšies galvos profiliu, apjuostu siauru pilkos spalvos rėmeliu. Antsiuvo ilgis – 80 mm, plotis – 70 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant tamsiai mėlynos spalvos ir specialiosios uniformų dešinės rankovės;

533.2.  Vilniuje dislokuoto padalinio antsiuvai:

533.2.1. skydo formos juodame fone įkomponuotas mažesnis mėlynos spalvos skydas su centre esančiu aukso spalvos dvigubu kryžiumi, apjuostu siauru aukso spalvos rėmeliu. Antsiuvo ilgis – 80 mm, plotis – 70 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant tamsios mėlynai žalios spalvos ir vakarinės uniformų dešinės rankovės;

533.2.2. skydo formos tamsiai mėlyname fone įkomponuotas mažesnis tamsiai mėlynos spalvos skydas su centre esančiu pilkos spalvos dvigubu kryžiumi, apjuostu siauru pilkos spalvos rėmeliu. Antsiuvo ilgis – 80 mm, plotis – 70 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant tamsiai mėlynos spalvos ir specialiosios uniformų dešinės rankovės;

533.3.     Klaipėdoje dislokuoto padalinio antsiuvai:

533.3.1. skydo formos juodame fone įkomponuotas mažesnis tamsiai raudonos spalvos skydas su centre esančiu stilizuotu aukso spalvos Klaipėdos miesto herbu, apjuostu siauru aukso spalvos rėmeliu. Antsiuvo ilgis – 80 mm, plotis – 70 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant tamsios mėlynai žalios spalvos ir vakarinės uniformų dešinės rankovės;

533.3.2. skydo formos tamsiai mėlyname fone įkomponuotas mažesnis tamsiai mėlynos spalvos skydas su centre esančiu stilizuotu pilkos spalvos Klaipėdos miesto herbu, apjuostu siauru pilkos spalvos rėmeliu. Antsiuvo ilgis – 80 mm, plotis – 70 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant tamsiai mėlynos spalvos ir specialiosios uniformų dešinės rankovės;

533.4.  Visagine dislokuoto padalinio antsiuvai:

533.4.1. skydo formos juodame fone įkomponuotas mažesnis tamsiai raudonos spalvos skydas su centre esančia stilizuota aukso ir sidabro spalvos dviejų sukryžiuotų kalavijų ir apačioje esančio atomų sūkurio kompozicija, apjuosta siauru aukso spalvos rėmeliu. Antsiuvo ilgis – 80 mm, plotis – 70 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant tamsios mėlynai žalios spalvos ir vakarinės uniformų dešinės rankovės;

533.4.2. skydo formos tamsiai mėlyname fone įkomponuotas mažesnis tamsiai mėlynos spalvos skydas su centre esančia stilizuota pilkos spalvos dviejų sukryžiuotų kalavijų ir apačioje esančio atomų sūkurio kompozicija, apjuosta siauru pilkos spalvos rėmeliu. Antsiuvo ilgis – 80 mm, plotis – 70 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant tamsiai mėlynos spalvos ir specialiosios uniformų dešinės rankovės;

533.5.     Tarnybos vado, Tarnybos vado pavaduotojo, Štabo, Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyriaus, Jungtinio operacijų centro antsiuvai:

533.5.1. skydo formos juodame fone įkomponuotas mažesnis tamsiai raudonos spalvos skydas su centre esančia stilizuota aukso ir sidabro spalvos kalavijo ir žvaigždės kompozicija, apjuosta aukso spalvos ąžuolo lapų vainiku ir siauru aukso spalvos rėmeliu. Antsiuvo ilgis – 80 mm, plotis – 70 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant tamsios mėlynai žalios spalvos ir vakarinės uniformų dešinės rankovės;

533.5.2. skydo formos tamsiai mėlyname fone įkomponuotas mažesnis tamsiai mėlynos spalvos skydas su centre esančia stilizuota pilkos spalvos kalavijo ir žvaigždės kompozicija, apjuosta pilkos spalvos ąžuolo lapų vainiku ir siauru pilkos spalvos rėmeliu. Antsiuvo ilgis – 80 mm, plotis – 70 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant tamsiai mėlynos spalvos ir specialiosios uniformų dešinės rankovės;

533.6.  Pajėgų tiesioginės paramos valdybos ir jos padalinių antsiuvai:

533.6.1. skydo formos juodame fone įkomponuotas mažesnis tamsiai raudonos spalvos skydas su centre esančia stilizuota aukso, sidabro ir juodos spalvos kalavijo, žaibo, rakto ir rato kompozicija, apjuosta siauru aukso spalvos rėmeliu. Antsiuvo ilgis – 80 mm, plotis – 70 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant tamsios mėlynai žalios spalvos ir vakarinės uniformų dešinės rankovės;

533.6.2. skydo formos tamsiai mėlyname fone įkomponuotas mažesnis tamsiai mėlynos spalvos skydas su centre esančia stilizuota pilkos spalvos kalavijo, žaibo, rakto ir rato kompozicija, apjuosta siauru pilkos spalvos rėmeliu. Antsiuvo ilgis – 80 mm, plotis – 70 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant tamsiai mėlynos spalvos ir specialiosios uniformų dešinės rankovės;

533.7.  Mokymo ir kovinio rengimo centro antsiuvai:

533.7.1. skydo formos juodame fone įkomponuotas mažesnis tamsiai raudonos spalvos skydas su centre esančia stilizuota aukso ir sidabro spalvos deglo, virš kurio yra aukso spalvos žvaigždė, ir dviejų kalavijų kompozicija, apjuosta siauru aukso spalvos rėmeliu. Antsiuvo ilgis – 80 mm, plotis – 70 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant tamsios mėlynai žalios spalvos ir vakarinės uniformų dešinės rankovės;

533.7.2. skydo formos tamsiai mėlyname fone įkomponuotas mažesnis tamsiai mėlynos spalvos skydas su centre esančia stilizuota pilkos spalvos deglo, virš kurio yra pilkos spalvos žvaigždė, ir dviejų kalavijų kompozicija, apjuosta siauru pilkos spalvos rėmeliu. Antsiuvo ilgis – 80 mm, plotis – 70 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant tamsiai mėlynos spalvos ir specialiosios uniformų dešinės rankovės;

533.8Operatyvaus reagavimo kontratakos (ORKA) komandos antsiuvai:

533.8.1. skydo formos juodame fone įkomponuotas mažesnis tamsiai raudonos spalvos skydas su centre esančiu stilizuotu aukso ir sidabro spalvos liepsnojančiu kalaviju, apjuostu siauru sidabro spalvos rėmeliu. Antsiuvo ilgis – 80 mm, plotis – 70 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant tamsios mėlynai žalios spalvos ir vakarinės uniformų dešinės rankovės;

533.8.2. skydo formos tamsiai mėlyname fone įkomponuotas mažesnis tamsiai mėlynos spalvos skydas su centre esančiu stilizuotu pilkos spalvos liepsnojančiu kalaviju, apjuostu siauru pilkos spalvos rėmeliu. Antsiuvo ilgis – 80 mm, plotis – 70 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant tamsiai mėlynos spalvos ir specialiosios uniformų dešinės rankovės.

534.   Antsiuvas VĖLIAVA – stačiakampio formos tautinė vėliava. Vėliavos ilgis – 58 mm, plotis – 33 mm. Antsiuvas tvirtinamas ant uniformos kairės rankovės virš Tarnybos antsiuvo.

535.   Pavardės lentelė – juodos spalvos stačiakampė plokštelė su aukso spalvos didžiosiomis raidėmis užrašyta pavarde. Pavardės lentelė tvirtinama ant tamsios mėlynai žalios spalvos uniformos, dešinėje krūtinės pusėje. Lentelės ilgis – 80 mm, plotis – 20 mm.

536.   Specialieji antsiuvai – žymintys pareigūno kvalifikaciją ir (ar) priklausomybę Tarnybos padaliniui arba kitų tarnybų ar užsienio valstybių tarnybų antsiuvai, žymintys pareigūno kvalifikaciją.

537.   Tarnybos vado ženklas – aukso spalvos deglo, keturių žaibų ir kalavijo kompozicija tamsiai raudono skritulio fone, virš deglo – aukso spalvos žvaigždė, skritulį juosia aukso spalvos ąžuolo lapų vainikas. Ženklas segimas ant tamsios mėlynai žalios spalvos ir vakarinės uniformų, kairėje krūtinės pusėje. Ženklo skersmuo – 50 mm. Ženklo reverse įspaudžiamas numeris.

538.   Tarnybos pareigūno ženklas – aukso spalvos deglo, keturių žaibų ir kalavijo kompozicija tamsiai raudono skritulio fone, virš deglo – aukso spalvos žvaigždė, skritulį juosia sidabro spalvos lankas su užrašu didžiosiomis raidėmis VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBA. Ženklo apačioje įkomponuota sidabro spalvos juostelė, kurioje įspaustas ženklo numeris. Ženklas – juodos spalvos odiniame dėkle. Ženklo skersmuo – 50 mm.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KASDIENINĖ TARNYBINĖ UNIFORMA

 

539.   Antpečių movos:

539.1.     stačiakampio formos, tamsiai mėlynos spalvos audinio, aukščiausiosios grandies pareigūno antpečių movų kraštai su pilkos spalvos juostelėmis. Ant movų – pilkos spalvos vidaus tarnybos laipsnių ženklai. Antpečių ilgis – 100 mm, plotis – 50 mm;

539.2.     stačiakampio formos, tamsios mėlynai žalios spalvos audinio, aukščiausiosios grandies pareigūno antpečių movų kraštai su tamsiai raudonos ir aukso spalvos juostelėmis. Ant movų – aukso spalvos vidaus tarnybos laipsnių ženklai. Movos ilgis – 100 mm, plotis – 50 mm.

540.   Marškiniai trumpomis rankovėmis – pilkos spalvos audinio, su dviem kišenėmis ties krūtine, užsegami sagomis. Pečių linijoje prisiūtos antpečių juostos, ant kurių tvirtinamos tamsios mėlynai žalios spalvos antpečių movos; aukščiausiosios grandies pareigūno marškinių trumpomis rankovėmis apykaklės kampuose – ąžuolo lapų ir Gediminaičių stulpų kompozicija. Ant kairės rankovės tvirtinami antsiuvas VĖLIAVA ir Tarnybos antsiuvas, ant dešinės – Tarnybos padalinio antsiuvas. Moterų marškiniai skiriasi užsegimo kryptimi.

541.   Marškiniai ilgomis rankovėmis – pilkos spalvos audinio, su dviem kišenėmis ties krūtine, užsegami sagomis. Pečių linijoje prisiūtos antpečių juostos, ant kurių tvirtinamos tamsios mėlynai žalios spalvos antpečių movos; aukščiausiosios grandies pareigūno marškinių ilgomis rankovėmis apykaklės kampuose – ąžuolo lapų ir Gediminaičių stulpų kompozicija. Ant kairės rankovės tvirtinami antsiuvas VĖLIAVA ir Tarnybos antsiuvas, ant dešinės – Tarnybos padalinio antsiuvas. Moterų marškiniai skiriasi užsegimo kryptimi.

542.   Vasariniai marškinėliai trumpomis rankovėmis – su daliniu užsegimu prie apykaklės, tamsiai mėlynos spalvos audinio. Tamsiai mėlynos spalvos antpečių mova tvirtinama krūtinės aukštyje. Ant kairės rankovės tvirtinami antsiuvas VĖLIAVA ir Tarnybos antsiuvas, ant dešinės – Tarnybos padalinio antsiuvas.

5421. Marškinėliai trumpomis rankovėmis – juodos spalvos trikotažinio audinio.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-870, 2021-11-29, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24665

 

5422. Marškinėliai ilgomis rankovėmis – juodos spalvos trikotažinio audinio.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-870, 2021-11-29, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24665

 

543.   Kostiuminės kelnės – tamsios mėlynai žalios spalvos audinio. Kelnių priekyje dvi įleistinės kišenės ir viena įleistinė kišenė – užpakalinėje dalyje, dešinėje pusėje. Kelnių šonuose įsiūta pilkos spalvos juostelė, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudona juostelė. Moterų kelnės skiriasi užsegimo kryptimi.

544.   Kelnės – tamsiai mėlynos spalvos audinio su juosmeniu ir ąselėmis diržui įverti. Kelnių priekyje – dvi įleistinės kišenės, dvi uždėtinės kišenės su antkišeniais kelnių šonuose ties šlaunimis ir dvi įleistinės kišenės su antkišeniais kelnių užpakalinėje dalyje. Ties keliais prisiūtas papildomas audinio sluoksnis.

545.   Sijonas – tamsios mėlynai žalios spalvos audinio, tiesaus kirpimo, į apačią šiek tiek siaurėjantis, su juosmeniu ir ąselėmis diržui įverti ir skeltuku užpakalinėje dalyje.

546.   Kostiuminis švarkas – tamsios mėlynai žalios spalvos audinio, užsegamas keturiomis didelėmis uniformos sagomis. Pečių linijoje prisiūtos antpečių juostos, ant kurių tvirtinamos tamsios mėlynai žalios spalvos antpečių movos. Viršutiniuose apykaklės kampuose tvirtinami apykaklės ženkleliai. Aukščiausiosios grandies pareigūno švarko apykaklės viršutinės dalies kraštai apsiūti tamsiai raudonos spalvos apvadu, apykaklės kampuose – ąžuolo ir Gediminaičių stulpų kompozicija. Krūtinės aukštyje – dvi kišenės su antkišeniais, užsegamais mažomis uniformos sagomis, juosmens aukštyje – dvi įleistinės kišenės su antkišeniais, užsegamais mažomis uniformos sagomis. Švarko rankovės su rankogaliais, kurių prisiuvimo siūlėje įsiūta pilka juostelė, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudona juostelė. Ant kairės rankovės tvirtinami antsiuvas VĖLIAVA ir Tarnybos antsiuvas, ant dešinės – Tarnybos padalinio antsiuvas. Moterų švarkas skiriasi užsegimo kryptimi, jame nėra viršutinių kišenių.

547.   Bluzonas – tamsiai mėlynos spalvos audinio, užsegamas slaptu užsegimu. Krūtinės aukštyje – dvi uždėtinės kišenės su antkišeniais. Tamsiai mėlynos spalvos antpečių mova tvirtinama krūtinės aukštyje. Ant kairės rankovės tvirtinami antsiuvas VĖLIAVA ir Tarnybos antsiuvas, ant dešinės – Tarnybos padalinio antsiuvas.

548.   Džemperis – tamsiai mėlynos spalvos audinio, ties alkūnėmis įsiūtos tvirto audinio detalės. Krūtinės aukštyje – dvi kišenės, užsegamos užtrauktukais, liemens aukštyje – dvi kišenės. Tamsiai mėlynos spalvos antpečių mova tvirtinama krūtinės aukštyje. Ant kairės rankovės tvirtinami antsiuvas VĖLIAVA ir Tarnybos antsiuvas, ant dešinės – Tarnybos padalinio antsiuvas.

549.   Striukė – tamsios mėlynai žalios spalvos audinio, su įsegamu pašiltinimu, užsegama paslėptu užtrauktuku. Krūtinės aukštyje – dvi įleistinės kišenės su antkišeniais, juosmens aukštyje – dvi uždėtinės kišenės su antkišeniais. Prie striukės apykaklės prisegama pilkos spalvos kailinė apykaklė, aukščiausiosios grandies pareigūno – pilkos spalvos karakulio. Rankovės su rankogaliais. Pečių linijoje prisiūtos antpečių juostos, ant kurių tvirtinamos tamsios mėlynai žalios spalvos antpečių movos. Ant kairės rankovės tvirtinami antsiuvas VĖLIAVA ir Tarnybos antsiuvas, ant dešinės – Tarnybos padalinio antsiuvas. Moterų striukė skiriasi užsegimo kryptimi, joje viršutinės kišenės vertikalios įleistinės ir be antkišenių.

550.   Demisezoninė striukė – tamsiai mėlynos spalvos audinio, su įsegamu pašiltinimu, užsegama paslėptu užtrauktuku. Krūtinės aukštyje – dvi įleistinės kišenės, juosmens aukštyje – dvi vertikalios įleistinės kišenės. Tamsiai mėlynos spalvos antpečių mova tvirtinama krūtinės aukštyje. Ant kairės rankovės tvirtinami antsiuvas VĖLIAVA ir Tarnybos antsiuvas, ant dešinės – Tarnybos padalinio antsiuvas.

551.   Žieminė striukė – tamsiai mėlynos spalvos audinio, su įsegamu pašiltinimu, užsegama paslėptu užtrauktuku. Juosmens aukštyje dvi vertikalios įleistinės kišenės, apykaklė stati, pereinanti į gobtuvą. Tamsiai mėlynos spalvos antpečių mova tvirtinama krūtinės aukštyje. Ant kairės rankovės tvirtinami antsiuvas VĖLIAVA ir Tarnybos antsiuvas, ant dešinės – Tarnybos padalinio antsiuvas.

552.   Beretė – juodos spalvos audinio. Beretės priekyje tvirtinamas kepurės ženklas.

553.   Vyrų kepurė – tamsios mėlynai žalios spalvos audinio, su juodos spalvos snapeliu. Viršutinė kepurės dalis paaukštinta, jos viršutinės dalies siūlėje įsiūta pilkos spalvos juostelė; aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudonos spalvos. Galvą juosia apvadas iš juodos spalvos audinio. Virš snapelio dviem mažomis uniformos sagomis prisegamas aukso spalvos dirželis. Aukščiausiosios grandies pareigūno – aukso spalvos pintas dirželis, o snapelis dekoruotas aukso spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija. Kepurės ženklelis tvirtinamas per vidurį virš dirželio, kepurės ženklas tvirtinamas per centrą viršutinėje dalyje.

554.   Moterų kepurė – tamsios mėlynai žalios spalvos audinio, skrybėlės tipo, standi. Viršutinė dalis platėjanti į apačią. Kepurės kraštai užriesti į viršų, priekyje suformuotas snapelis. Virš snapelio juosiamas dekoratyvinis lanko formos to paties audinio apvadas su aukso spalvos dirželiu. Aukščiausiosios grandies pareigūnės kepurės apvadas – su tamsiai raudonos spalvos juostele ir aukso spalvos pintu dirželiu, kepurės snapelis dekoruotas aukso spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija. Kepurės ženklas tvirtinamas per vidurį virš dirželio.

555.   Vasarinė kepurė – juodos spalvos audinio, su snapeliu. Priekyje centre tvirtinamas kepurės ženklas.

5551. Žieminė kepurė – juodos spalvos audinio. Priekyje centre tvirtinamas kepurės ženklas.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-1247, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26033

 

556.   Kaklaraištis – klasikinis, juodos spalvos audinio; aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudonos spalvos.

557.   Šalikas – pilkos spalvos.

558.   Pirštinės – juodos spalvos.

559.   Diržas – juodos odos su sagtimi, veriamas į ąseles, prisiūtas prie kelnių arba sijono juosmens.

560.   Avalynė – juodos spalvos.

561.   Kojinės – juodos spalvos.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SPECIALIOJI TARNYBINĖ UNIFORMA

 

562.   Kelnės – tamsiai pilkos spalvos audinio su juosmeniu ir ąselėmis diržui įverti. Kelnių priekyje – dvi įleistinės kišenės, dvi uždėtinės kišenės su antkišeniais kelnių šonuose ties šlaunimis ir dvi įleistinės kišenės su antkišeniais kelnių užpakalinėje dalyje. Ties keliais prisiūtas papildomas audinio sluoksnis.

563.   Džemperis – tamsiai pilkos spalvos audinio, ties alkūnėmis įsiūtos tvirto audinio detalės. Krūtinės aukštyje – dvi kišenės, užsegamos užtrauktukais, liemens aukštyje – dvi kišenės. Tamsiai mėlynos spalvos antpečių mova tvirtinama krūtinės aukštyje. Ant kairės rankovės tvirtinami antsiuvas VĖLIAVA ir Tarnybos antsiuvas, ant dešinės – Tarnybos padalinio antsiuvas.

564.   Apsiaustas nuo lietaus – tamsiai mėlynos spalvos vandeniui nepralaidaus audinio, su gobtuvu, užsegamas priekyje. Krūtinės aukštyje, kairėje pusėje ir apsiausto nugaros dalyje – šviesą atspindintis užrašas didžiosiomis raidėmis VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBA.

565.   Kombinezonas – tamsiai mėlynos spalvos audinio. Kombinezonas priekyje užsegamas paslėptu užtrauktuku. Tamsiai mėlynos spalvos antpečių mova tvirtinama krūtinės aukštyje. Ant kairės rankovės tvirtinami antsiuvas VĖLIAVA ir Tarnybos antsiuvas, ant dešinės – Tarnybos padalinio antsiuvas.

566.   Taktinis nedegus kombinezonas – tamsiai mėlynos spalvos audinio. Tamsiai mėlynos spalvos antpečių mova tvirtinama krūtinės aukštyje. Ant kairės rankovės tvirtinami antsiuvas VĖLIAVA ir Tarnybos antsiuvas, ant dešinės – Tarnybos padalinio antsiuvas.

567.   Liemenė su atšvaitais – ryškiai geltonos spalvos audinio. Tamsiai mėlynos spalvos antpečių mova tvirtinama krūtinės aukštyje. Liemenės apačioje prisiūtos šviesą atspindinčios juostos. Liemenės nugaros dalyje – šviesą atspindintis užrašas didžiosiomis raidėmis VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBA. Liemenė priekyje užsegama užtrauktuku.

568.   Amunicijos ir specialiųjų priemonių liemenė – juodos spalvos audinio, priekyje užsegama užtrauktuku. Tamsiai mėlynos spalvos antpečių mova tvirtinama krūtinės aukštyje. Abiejose liemenės dalyse pritvirtintos amunicijai ir specialiosioms priemonėms pritaikytos kišenės. Liemenės nugaros dalyje – šviesą atspindintis užrašas didžiosiomis raidėmis VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBA ar ORKA.

569.   Balistinės liemenės pošarvis – tamsiai mėlynos arba tamsiai pilkos spalvos audinio marškinėliai, skirti dėvėti po neperšaunama liemene. Ant kairės rankovės tvirtinami antsiuvas VĖLIAVA ir Tarnybos antsiuvas, ant dešinės – Tarnybos padalinio antsiuvas.

570.   Amunicijos ir specialiųjų priemonių diržas – juodos spalvos su sagtimi, juosiamas ant juosmens.

571.   Šaunamojo ginklo ir amunicijos dėklai – juodos spalvos.

572.   Specialiosios pirštinės – juodos spalvos.

573.   Kaukė – juodos spalvos.

574.   Šiltas apatinis komplektas.

575.   Sportiniai bateliai ir sportinis kostiumas.

576.   Avalynė paaukštintu aulu – juodos spalvos.

5761. Kaklo mova – juodos spalvos trikotažinio audinio.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-870, 2021-11-29, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24665

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

IŠEIGINĖ TARNYBINĖ UNIFORMA

 

577.   Marškiniai trumpomis rankovėmis – tokie pat kaip kasdieniniai, tik baltos spalvos audinio.

578.   Marškiniai ilgomis rankovėmis – tokie pat kaip kasdieniniai, tik baltos spalvos audinio.

579.   Kostiuminės kelnės – tokios pat kaip kasdieninės.

580.   Sijonas – toks pat kaip kasdieninis.

581.   Kostiuminis švarkas – toks pat kaip kasdieninis.

582.   Striukė – tokia pat kaip kasdieninė.

583.   Vyrų kepurė – tokia pat kaip kasdieninė.

584.   Moterų kepurė – tokia pat kaip kasdieninė.

585.   Kaklaraištis – toks pat kaip kasdieninis.

586.   Šalikas – toks pat kaip kasdieninis.

587.   Pirštinės – tokios pat kaip kasdieninės.

588.   Diržas – toks pat kaip kasdieninis.

589.   Kojinės – tokios pat kaip kasdieninės.

590.   Avalynė – tokia pat kaip kasdieninė.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VAKARINĖ TARNYBINĖ UNIFORMA

 

591.   Antpečiai – stačiakampio formos, suapvalintu viršumi, su maža uniformos saga, juodos spalvos audinio, jų kraštai su sidabro ir aukso spalvos juostelėmis. Aukščiausiosios grandies pareigūno antpečiai – stambaus aukso spalvos virvelių pynimo, jų kraštai su tamsiai raudonos spalvos juostelėmis. Ant antpečių – aukso spalvos vidaus tarnybos laipsnių ženklai. Antpečio ilgis – 120 mm, plotis – 47 mm.

592.   Antpečių movos – stačiakampio formos, juodos spalvos audinio, aukščiausiosios grandies pareigūno antpečių movų kraštai su tamsiai raudonos ir aukso spalvos juostelėmis. Ant movų – aukso spalvos vidaus tarnybos laipsnių ženklai. Antpečių movos ilgis – 100 mm, plotis – 50 mm.

593.   Vyrų marškiniai – baltos spalvos audinio, ilgomis rankovėmis, užsegami nuo apačios iki viršaus. Šalia užsegimo – abiejose pusėse smulkios klostelės. Apykaklė stati, su užlenktais kampais. Marškinių rankogaliai užsegami segtukais.

594.   Moterų marškiniai – baltos spalvos audinio, ilgomis rankovėmis, užsegami nuo apačios iki viršaus. Sagos paslėptos priesiuvu. Apykaklė stati, su užlenktais kampais. Marškinių rankogaliai užsegami segtukais.

595.   Švarkas – juodos spalvos audinio, specialaus kirpimo, trumpas, užsegamas dviem didelėmis uniformos sagomis, tarpusavyje sujungtomis aukso spalvos grandinėle. Viršutiniuose apykaklės kampuose tvirtinami apykaklės ženkleliai. Švarko priekyje, šalia užsegamų sagų, dviem vertikaliomis eilėmis prisiūta po tris dideles uniformos sagas. Švarko rankovės su rankogaliais, kurių prisiuvimo siūlėje įsiūta pilkos spalvos juostelė, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudonos spalvos juostelė. Aukščiausiosios grandies pareigūno švarko rankogaliai išsiuvinėti aukso spalvos stilizuota ąžuolo lapų pyne. Pečių linijoje tvirtinami antpečiai.

596.   Kelnės – juodos spalvos audinio, su paaukštintu juosmeniu, dviem vertikaliomis įleistinėmis kišenėmis priekyje. Kelnių šonuose įsiūta pilkos spalvos juostelė, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudonos spalvos juostelė, šalia jos prisiūtos dvi plačios tamsiai raudonos spalvos juostos.

597.   Sijonas – juodos spalvos audinio, tiesaus kirpimo, į apačią šiek tiek siaurėjantis.

598.   Peteliškė – juodos spalvos audinio, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudonos spalvos.

599.   Juosmens juosta – pilkos spalvos, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudonos spalvos.

600.   Paltas – juodos spalvos audinio, tiesaus silueto, su paslėptu užsegimu. Apykaklė atverčiama. Juosmens srityje – dvi horizontaliai įleistos kišenės. Pečių linijoje prisiūtos antpečių juostos, ant kurių tvirtinamos juodos spalvos antpečių movos. Moterų paltas skiriasi užsegimo kryptimi.

601.   Vyrų kepurė – juodos spalvos audinio, su juodos spalvos snapeliu. Viršutinė kepurės dalis paaukštinta, jos krašte įsiūta pilkos spalvos juostelė, aukščiausiosios grandies pareigūno – tamsiai raudonos spalvos. Virš snapelio dviem mažomis uniformos sagomis prisegamas pintas aukso spalvos dirželis. Aukščiausiosios grandies pareigūno kepurės snapelis dekoruotas aukso spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija. Kepurės ženklelis tvirtinamas per vidurį virš dirželio, kepurės ženklas tvirtinamas per centrą viršutinėje dalyje.

602.   Moterų kepurė – juodos spalvos audinio, skrybėlės tipo, standi. Viršutinė dalis platėjanti į apačią. Kepurės kraštai užriesti į viršų, priekyje suformuotas snapelis. Virš snapelio – dekoratyvinis lanko formos to paties audinio apvadas su pintu aukso spalvos dirželiu. Aukščiausiosios grandies pareigūnės kepurės snapelis dekoruotas aukso spalvos stilizuotų ąžuolo lapų kompozicija, apvadas su tamsiai raudona juostele. Kepurės ženklas tvirtinamas per vidurį virš dirželio.

603.   Šalikas – baltos spalvos.

604.   Pirštinės – baltos spalvos.

605.   Avalynė – juodos spalvos.

606.   Kojinės – juodos spalvos.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1V-935, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19179

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-563, 2016-08-12, paskelbta TAR 2016-08-12, i. k. 2016-22306

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-245 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-409, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08816

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-245 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-250, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-03-30, i. k. 2018-04861

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-245 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-476, 2018-07-03, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11233

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-245 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-532, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12469

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-245 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-130, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02068

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-245 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-874, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-23, i. k. 2019-16797

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-245 „Dėl Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-3, 2020-01-06, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00111

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-245 „Dėl Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-603, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13382

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-245 "Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-935, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19179

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-245 „Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-1247, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26033

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-245 „Dėl Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-870, 2021-11-29, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24665

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-245 „Dėl Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo