Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-01-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09099

 

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AIKŠTELIŲ, KURIOSE GALIMA PREKIAUTI MIŠKO GĖRYBĖMIS, DARŽOVĖMIS, VAISIAIS, UOGOMIS, GĖLĖMIS, EGLUTĖMIS IR MALKOMIS, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 31 d. Nr. A-1905

Kaunas

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Prekybos Kauno viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. A-72 „Dėl prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“, 15 punktą:

1. T v i r t i n u  pridedamus:

1.1. Aikštelių, kuriose galima prekiauti miško gėrybėmis, daržovėmis, vaisiais, uogomis, gėlėmis ir eglutėmis, sąrašą;

1.2. Aikštelių, kuriose iš automobilių ir automobilių priekabų galima prekiauti malkomis, sąrašą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymą Nr. A-3275 „Dėl aikštelių, kuriose galima prekiauti vaisiais, daržovėmis, eglutėmis ir malkomis, sąrašų patvirtinimo“.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                Gintaras Petrauskas

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gegužės 31 d.

įsakymu Nr. A-1905

(Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gruodžio 2 d.

įsakymo Nr. A-3923 redakcija)

 

AIKŠTELIŲ, KURIOSE GALIMA PREKIAUTI MIŠKO GĖRYBĖMIS, DARŽOVĖMIS, VAISIAIS, UOGOMIS, GĖLĖMIS IR EGLUTĖMIS, SĄRAŠAS

 

1.   Aikštelė prie Taikos pr. 43.

2.   Aikštelė prie V. Krėvės pr. 13 (išskyrus ūkininkų turgelio dienas).

3.   Aikštelė prie V. Krėvės pr. 97A.

4.   Aikštelė prie Partizanų g. 134.

5.   Aikštelė prie Kuršių g. 38.

6.   Aikštelė prie Kuršių g. 10.

7.   Aikštelė prie Baltijos g. 26A.

8.   Aikštelė prie A. Juozapavičiaus pr. 47 (išskyrus ūkininkų turgelio dienas).

9.   Aikštelė prie Prancūzų g. 93A.

10.  Aikštelė prie M. Riomerio g. 1.

11.  Aikštelė prie Pašilės g. 70A.

12.  Aikštelė prie Vaidoto g. 84.

13.  Aikštelė prie Raudondvario pl. 178.

________________________________

 

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gegužės 31 d.

įsakymu Nr. A-1905

 

Aikštelių, kuriose iš automobilių ir automobilių priekabų galima prekiauti malkomis, SĄRAŠAS

 

 

1.   Aikštelė prieš namą Julijanavos 1A.

2.   Aikštelė prie A. Juozapavičiaus pr. 47.

3.   Aikštelė prie Prancūzų g. 93A.

4.   Aikštelė prieš namą Vaidoto g.  84.

____________________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-1770, 2019-05-23, paskelbta TAR 2019-05-23, i. k. 2019-08206

Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. A-1905 „Dėl aikštelių, kuriose galima prekiauti miško gėrybėmis, daržovėmis, vaisiais, uogomis, gėlėmis, eglutėmis ir malkomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-3923, 2019-12-02, paskelbta TAR 2019-12-03, i. k. 2019-19346

Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. A-1905 „Dėl aikštelių, kuriose galima prekiauti miško gėrybėmis, daržovėmis, vaisiais, uogomis, gėlėmis, eglutėmis ir malkomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo