Suvestinė redakcija nuo 2016-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-10-21, i. k. 2015-16606

 

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

generalinis direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPORTININKŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO

 

2015 m. spalio 16 d. Nr. V-547

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro (toliau – Lietuvos olimpinio sporto centro) nuostatų, patvirtintų Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-86 (Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-48 redakcija), 11.1 ir 12.1 punktais:

Nustatau:

1. Šiuos sportininkų atrankos rengimui olimpinėms žaidynėms Lietuvos olimpiniame sporto centre iki 2016 m. gruodžio 31 d. kriterijus:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-702, 2016-10-28, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25939

1.1. 2014–2016 metais pasaulio čempionatuose olimpinėje rungtyje užimta 1–16 vieta;

1.2. 2014–2016 metais Europos čempionatuose olimpinėje rungtyje užimta 1–8 vieta;

1.3. Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse užimta 1–24 vieta

Punkto pakeitimai:

Nr. V-702, 2016-10-28, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25939

 

1.4. 2014–2016 metais Profesionalų teniso asociacijos ir Moterų teniso asociacijos reitingų klasifikacijoje užimta 1–100 vieta;

1.5. Neteko galios nuo 2016-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-702, 2016-10-28, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25939

 

2.   Šiuos olimpinės pamainos sportininkų atrankos rengimui Lietuvos olimpiniame sporto centre kriterijus:

2.1. pasaulio jaunimo čempionatuose olimpinėje rungtyje užimta 1–16 vieta aplenkus vieną penktadalį dalyvių;

2.2. pasaulio jaunimo olimpinėse žaidynėse užimta 1 – 16 vieta;

2.3. Europos jaunimo čempionatuose olimpinėje rungtyje užimta 1–8 vieta aplenkus vieną penktadalį dalyvių;

2.4. pasaulio jaunių čempionatuose olimpinėje rungtyje užimta 1–8 vieta aplenkus vieną penktadalį dalyvių;

2.5. Europos jaunių čempionatuose olimpinėje rungtyje užimta 1–6 vieta aplenkus vieną penktadalį dalyvių;

2.6. Europos jaunimo olimpiniuose festivaliuose užimta 1–6 vieta aplenkus vieną penktadalį dalyvių.

3. Neteko galios nuo 2016-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-702, 2016-10-28, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25939

 

4. Šio įsakymo 2.1 – 2.6 punktuose nurodytose varžybose pasiekti rezultatai galioja 2 metus nuo pasiekimo dienos.

5. Visi sportininkai, kurie siekia rengimo Lietuvos olimpiniame sporto centre, turi pasitikrinti sveikatą ir Lietuvos olimpiniam sporto centrui pateikti Lietuvos sporto medicinos gydytojo pažymą, kad yra sveiki ir gali pakelti didelio sportinio meistriškumo sportininkams skiriamus fizinius krūvius.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                       Edis Urbanavičius

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-702, 2016-10-28, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25939

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-547 „Dėl sportininkų atrankos kriterijų nustatymo“ pakeitimo