Suvestinė redakcija nuo 2010-07-01 iki 2014-12-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. 60-1183, i. k. 0941010ISTA000I-558

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR JŲ RIBŲ

Į S T A T Y M A S

 

1994 m. liepos 19 d. Nr. I-558

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetai ir gyvenamosios vietovės

Lietuvos Respublikos teritorija skirstoma į administracinius vienetus, kurie susideda iš gyvenamųjų vietovių. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis vienetas yra teritorijos dalis, kurioje valdymą organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba savivaldybės institucijos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-2423, 2004-08-23, Žin., 2004, Nr. 135-4893 (2004-09-04), i. k. 1041010ISTA0IX-2423

 

Teritorijos administracinis vienetas turi savo ribas, centrą ir pavadinimą.

Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetai yra apskritys ir savivaldybės.

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietovės skirstomos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Miesto gyvenamosioms vietovėms priskiriami miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms priskiriami miesteliai, kaimai ir viensėdžiai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-709, 2010-03-30, Žin., 2010, Nr. 41-1934 (2010-04-10), i. k. 1101010ISTA00XI-709

 

Gyvenamosioms vietovėms gali būti suteiktas kurorto arba kurortinės teritorijos statusas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. IX-299, 2001-04-26, Žin., 2001, Nr. 41-1420 (2001-05-16), i. k. 1011010ISTA00IX-299

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-307, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 88-3284 (2005-07-21), i. k. 1051010ISTA000X-307

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų samprata

Savivaldybė yra Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis vienetas, kurį valdo jos gyventojų bendruomenės išrinkta savivaldybės taryba pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir kitus įstatymus. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Jos teritorija gali būti skirstoma į seniūnijų aptarnaujamas teritorijas. Pagrindiniai savivaldybės steigimo kriterijai yra jos pasirengimas tvarkyti ir prižiūrėti savo aplinką, komunalinį ūkį, teikti gyventojams paslaugas ir vykdyti kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-2423, 2004-08-23, Žin., 2004, Nr. 135-4893 (2004-09-04), i. k. 1041010ISTA0IX-2423

 

Apskritis yra Lietuvos Respublikos teritorijos aukštesnysis administracinis vienetas, kuriame valdymą įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-709, 2010-03-30, Žin., 2010, Nr. 41-1934 (2010-04-10), i. k. 1101010ISTA00XI-709

 

Apskritis sudaroma iš savivaldybių teritorijų, pasižyminčių socialinių, ekonominių ir etnokultūrinių interesų bendrumu.

 

3 straipsnis. Lietuvos Respublikos seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ir gyvenamųjų vietovių samprata

Seniūnijos aptarnaujama teritorija yra savivaldybės teritorijos dalis, susidedanti iš gyvenamųjų vietovių ar dalies miesto teritorijos. Seniūnija turi savo aptarnaujamos teritorijos ribas ir pavadinimą.

Miestai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų, kurių daugiau kaip 2/3 dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse.

Mažiau kaip 3 tūkst. gyventojų turintys Lietuvos Respublikos miestai, rajonų miestai bei miesto tipo gyvenvietės, turėję miesto statusą, kaip gyvenamosios vietovės yra laikomi miestais ir įsigaliojus Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymui.

Miesteliai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios nuo 500 iki 3000 gyventojų, kurių daugiau kaip pusė dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse, taip pat tradiciniai miesteliai.

Kaimai yra gyvenamosios vietovės, neturinčios miesto, miestelio ir viensėdžio požymių.

Viensėdžiai yra istoriškai susiformavusios gyvenamosios vietovės, paprastai sudarytos arba kilusios iš vienos sodybos ir turinčios ne daugiau kaip 20 objektų skirtingu adresu.

Gyvenamosios vietovės, kuriose yra moksliškai ištirtų ir pripažintų gydomaisiais gamtinių gydomųjų veiksnių (mineralinių vandenų, gydomojo purvo, sveikatai palankus mikroklimatas, rekreacinių želdinių, vandens telkinių) ir išplėtota speciali infrastruktūra naudoti šiuos veiksnius gydymo, sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms, gali turėti kurorto statusą.

Kurorto statusą turi Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga.

Gyvenamosios vietovės, kuriose yra gamtinių išteklių, galinčių turėti gydomųjų savybių, ir speciali infrastruktūra naudoti šiuos išteklius sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms, gali turėti kurortinės teritorijos statusą. Kurortinės teritorijos statusas suteikiamas vienai ar kelioms gyvenamosioms vietovėms arba jų dalims.

Reikalavimus kurorto ir kurortinės teritorijos statusui suteikti nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2423, 2004-08-23, Žin., 2004, Nr. 135-4893 (2004-09-04), i. k. 1041010ISTA0IX-2423

Nr. XI-709, 2010-03-30, Žin., 2010, Nr. 41-1934 (2010-04-10), i. k. 1101010ISTA00XI-709

 

31 straipsnis. Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymas

Lietuvos Respublikos adresų registrą tvarko vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Teisingumo ministerija ir registro tvarkymo įstaiga – valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaiga).

Papildyta straipsniu:

Nr. X-1240, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3315 (2007-07-21), i. k. 1071010ISTA00X-1240

 

II SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS

ADMINISTRACINIS SKIRSTYMAS

 

4 straipsnis. Lietuvos Respublikos savivaldybės ir jų centrai

Lietuvos Respublikoje pirmajame teritorijos administracinių vienetų reformos etape steigiamos šios savivaldybės: Vilniaus miesto, Alytaus miesto, Birštono miesto, Druskininkų miesto, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Marijampolės miesto, Neringos miesto, Palangos miesto, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Visagino miesto, Akmenės rajono, Alytaus rajono, Anykščių rajono, Biržų rajono, Ignalinos rajono, Jonavos rajono, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Kupiškio rajono, Lazdijų rajono, Marijampolės rajono, Mažeikių rajono, Molėtų rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio rajono, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Prienų rajono, Radviliškio rajono, Raseinių rajono, Rokiškio rajono, Skuodo rajono, Šakių rajono, Šalčininkų rajono, Šiaulių rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Tauragės rajono, Telšių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Utenos rajono, Varėnos rajono, Vilkaviškio rajono, Vilniaus rajono, Zarasų rajono.

Antrojo teritorijos administracinių vienetų reformos etapo pirmojoje pakopoje:

1) steigiamos šios savivaldybės: Elektrėnų savivaldybė, Kalvarijos savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybė, Pagėgių savivaldybė, Rietavo savivaldybė;

2) įsteigus Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybes panaikinama Marijampolės rajono savivaldybė;

3) pakeičiamos šių savivaldybių teritorijos ir ribos: Birštono miesto, Druskininkų miesto, Marijampolės miesto, Vilniaus miesto, Akmenės rajono, Kaišiadorių rajono, Lazdijų rajono, Mažeikių rajono, Plungės rajono, Šakių rajono, Šilutės rajono, Trakų rajono, Varėnos rajono, Vilkaviškio rajono;

4) pakeičiami šie savivaldybių pavadinimai: Birštono miesto – į Birštono, Druskininkų miesto – į Druskininkų, Marijampolės miesto – į Marijampolės, Neringos miesto – į Neringos, Visagino miesto – į Visagino.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. IX-1101, 2002-09-26, Žin., 2002, Nr. 101-4489 (2002-10-23), i. k. 1021010ISTA0IX-1101

 

Nustatomos savivaldybės ir jų centrai: Akmenės rajono (centras – Naujoji Akmenė), Alytaus miesto (centras – Alytus), Alytaus rajono (centras – Alytus), Anykščių rajono (centras – Anykščiai), Birštono (centras – Birštonas), Biržų rajono (centras – Biržai), Druskininkų (centras – Druskininkai), Elektrėnų (centras – Elektrėnai), Klaipėdos rajono (centras – Gargždai), Ignalinos rajono (centras – Ignalina), Jonavos rajono (centras – Jonava), Joniškio rajono (centras – Joniškis), Jurbarko rajono (centras – Jurbarkas), Kaišiadorių rajono (centras – Kaišiadorys), Kalvarijos (centras – Kalvarija), Kauno miesto (centras – Kaunas), Kauno rajono (centras – Kaunas), Kazlų Rūdos (centras – Kazlų Rūda), Kelmės rajono (centras – Kelmė), Kėdainių rajono (centras – Kėdainiai), Klaipėdos miesto (centras – Klaipėda), Kretingos rajono (centras – Kretinga), Kupiškio rajono (centras – Kupiškis), Lazdijų rajono (centras – Lazdijai), Marijampolės (centras – Marijampolė), Mažeikių rajono (centras – Mažeikiai), Molėtų rajono (centras – Molėtai), Neringos (centras – Nida), Pagėgių (centras – Pagėgiai), Pakruojo rajono (centras – Pakruojis), Palangos miesto (centras – Palanga), Panevėžio miesto (centras – Panevėžys), Panevėžio rajono (centras – Panevėžys), Pasvalio rajono (centras – Pasvalys), Plungės rajono (centras – Plungė), Prienų rajono (centras – Prienai), Radviliškio rajono (centras – Radviliškis), Raseinių rajono (centras – Raseiniai), Rietavo (centras – Rietavas), Rokiškio rajono (centras – Rokiškis), Skuodo rajono (centras – Skuodas), Šakių rajono (centras – Šakiai), Šalčininkų rajono (centras – Šalčininkai), Šiaulių miesto (centras – Šiauliai), Šiaulių rajono (centras – Šiauliai), Šilalės rajono (centras – Šilalė), Šilutės rajono (centras – Šilutė), Širvintų rajono (centras – Širvintos), Švenčionių rajono (centras – Švenčionys), Tauragės rajono (centras – Tauragė), Telšių rajono (centras – Telšiai), Trakų rajono (centras – Trakai), Ukmergės rajono (centras – Ukmergė), Utenos rajono (centras – Utena), Varėnos rajono (centras – Varėna), Vilkaviškio rajono (centras – Vilkaviškis), Vilniaus miesto (centras – Vilnius), Vilniaus rajono (centras – Vilnius), Visagino (centras – Visaginas) ir Zarasų rajono (centras – Zarasai).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1101, 2002-09-26, Žin., 2002, Nr. 101-4489 (2002-10-23), i. k. 1021010ISTA0IX-1101

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1492, 1999-12-21, Žin., 1999, Nr. 109-3176 (1999-12-24), i. k. 0991010ISTAIII-1492

 

5 straipsnis. Lietuvos Respublikos apskritys, jų centrai ir teritorijos

Lietuvos Respublikos teritorijoje yra šios apskritys: Alytaus – centras Alytaus miestas; Kauno – centras Kauno miestas; Klaipėdos – centras Klaipėdos miestas; Marijampolės – centras Marijampolės miestas; Panevėžio – centras Panevėžio miestas; Šiaulių – centras Šiaulių miestas; Tauragės – centras Tauragės miestas; Telšių – centras Telšių miestas; Utenos – centras Utenos miestas; Vilniaus – centras Vilniaus miestas.

Apskričių teritorijas sudaro šių savivaldybių teritorijos:

1) Alytaus – Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono, Varėnos rajono savivaldybės;

2) Kauno – Birštono, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono, Kauno miesto, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Prienų rajono, Raseinių rajono savivaldybės;

3) Klaipėdos – Klaipėdos rajono, Klaipėdos miesto, Kretingos rajono, Neringos, Palangos miesto, Skuodo rajono, Šilutės rajono savivaldybės;

4) Marijampolės – Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių rajono, Vilkaviškio rajono savivaldybės;

5) Panevėžio – Biržų rajono, Kupiškio rajono, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Pasvalio rajono, Rokiškio rajono savivaldybės;

6) Šiaulių – Joniškio rajono, Kelmės rajono, Pakruojo rajono, Akmenės rajono, Radviliškio rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono savivaldybės;

7) Tauragės – Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono, Tauragės rajono savivaldybės;

8) Telšių – Mažeikių rajono, Plungės rajono, Rietavo, Telšių rajono savivaldybės;

9) Utenos – Anykščių rajono, Ignalinos rajono, Molėtų rajono, Utenos rajono, Visagino, Zarasų rajono savivaldybės;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. IX-1101, 2002-09-26, Žin., 2002, Nr. 101-4489 (2002-10-23), i. k. 1021010ISTA0IX-1101

 

10) Vilniaus – Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono savivaldybės.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1492, 1999-12-21, Žin., 1999, Nr. 109-3176 (1999-12-24), i. k. 0991010ISTAIII-1492

 

III SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ, SENIŪNIJŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ NUSTATYMAS IR JŲ RIBŲ KEITIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. IX-2423, 2004-08-23, Žin., 2004, Nr. 135-4893 (2004-09-04), i. k. 1041010ISTA0IX-2423

 

6 straipsnis. Apskričių steigimas ir jų ribų keitimas

Apskritis steigia ir panaikina, taip pat jų teritorijų ribas bei centrus nustato ir keičia Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimu. Apskrities ribos turi būti tikslinamos, jeigu keičiant savivaldybių teritorijų ribas kinta su keičiamomis ribomis sutampančios apskrities teritorijos ribos. Savivaldybės teritorija apskričių teritorijų ribomis nedaloma.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-307, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 88-3284 (2005-07-21), i. k. 1051010ISTA000X-307

 

7 straipsnis. Savivaldybių steigimas, jų ribų nustatymas ir keitimas

Savivaldybes steigia, esamas savivaldybes panaikina, taip pat jų teritorijų ribas ir centrus nustato ir keičia Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimu. Lietuvos Respublikos Vyriausybė parengia ir teikia Lietuvos Respublikos Seimui dokumentus dėl naujų savivaldybių steigimo ir jų teritorijų ribų nustatymo, kai numatomos steigti savivaldybės vietos gyventojų apklausoje, kurioje dalyvavo daugiau kaip pusė numatomos steigti savivaldybės gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, daugiau kaip pusė dalyvavusiųjų pasisakė už naujos savivaldybės steigimą ir kai numatomos steigti savivaldybės ir savivaldybės, kurių teritorijų ribas numatoma keisti dėl naujos savivaldybės steigimo, atitinka šiuos kriterijus:

1) ne mažiau kaip 20 procentų savivaldybės biudžeto be Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams, sudarytų tos teritorijos gyventojų pajamų mokesčiai;

2) bendras savivaldybės gyventojų skaičius būtų ne mažesnis kaip 10 tūkst.;

3) savivaldybės centro gyventojų skaičius būtų ne mažesnis kaip 3 tūkst.;

4) savivaldybės centras būtų už 20 km ar toliau nuo artimiausio esamo savivaldybės centro;

5) savivaldybė turėtų ribas su ne mažiau kaip dviem savivaldybėmis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, teikdama Lietuvos Respublikos Seimui dokumentus dėl naujų savivaldybių steigimo ir jų ribų nustatymo, kartu pateikia savivaldybių, kurių teritorijų ribas numatoma keisti, tarybų nuomonę ir numatomos steigti naujos savivaldybės gyventojų nuomonę, pareikštą vietos gyventojų apklausoje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, teikdama Lietuvos Respublikos Seimui dokumentus dėl savivaldybių teritorijų ribų keitimo, kartu pateikia savivaldybių, kurių teritorijų ribos keičiamos, tarybų nuomonę ir teritorijos dalies, priskiriamos kitai savivaldybei, vietos gyventojų nuomonę, pareikštą vietos gyventojų apklausoje.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1163, 1999-05-04, Žin., 1999, Nr. 43-1362 (1999-05-19), i. k. 0991010ISTAIII-1163

Nr. XI-206, 2009-03-26, Žin., 2009, Nr. 38-1445 (2009-04-04), i. k. 1091010ISTA00XI-206

 

71 straipsnis. Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymas ir keitimas

Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribas nustato ir keičia savivaldybės taryba.

Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-709, 2010-03-30, Žin., 2010, Nr. 41-1934 (2010-04-10), i. k. 1101010ISTA00XI-709

 

Papildyta straipsniu:

Nr. IX-2423, 2004-08-23, Žin., 2004, Nr. 135-4893 (2004-09-04), i. k. 1041010ISTA0IX-2423

 

IV SKYRIUS

PAVADINIMŲ SUTEIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS

TERITORIJOS ADMINISTRACINIAMS VIENETAMS IR GYVENAMOSIOMS

VIETOVĖMS BEI JŲ KEITIMAS

 

8 straipsnis. Apskričių ir savivaldybių pavadinimai

Apskritims pavadinimus suteikia ir juos keičia Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimu.

Savivaldybėms pavadinimus Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimu suteikia ir juos keičia Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į savivaldybių tarybų siūlymus.

 

9 straipsnis. Pavadinimų ir statuso suteikimas gyvenamosioms vietovėms ir jose esantiems objektams bei jų keitimas

Gyvenamosios vietovės pavadinimą sudaro gyvenamosios vietovės vardas ir jos tipas (miestas, miestelis, kaimas, viensėdis). Gyvenamosioms vietovėms pavadinimus, atsižvelgdama į savivaldybės tarybos siūlymą, pateiktą įvertinus vietos gyventojų nuomonę, suteikia ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems savivaldybių teritorijose esantiems jų nuosavybės teisės objektams pavadinimai suteikiami ir keičiami atitinkamų savivaldybių tarybų sprendimais pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus.

Valstybės nuosavybės objektams pavadinimus suteikia ir juos keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Gyvenamųjų vietovių gatvėms ar gyvenamosioms vietovėms priskirtų pastatų ir šių pastatų butų ar patalpų numerius suteikia ir keičia savivaldybės vykdomoji institucija arba jos pavedimu seniūnai. Numerių suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Gatvių, pastatų, statinių ir kitų objektų pavadinimai įtraukiami į apskaitą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Gyvenamosioms vietovėms kurorto statusą suteikia ir panaikina Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimu.

Gyvenamosioms vietovėms arba jų dalims kurortinės teritorijos statusą suteikia ir panaikina Lietuvos Respublikos Vyriausybė savivaldybės tarybos siūlymu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-709, 2010-03-30, Žin., 2010, Nr. 41-1934 (2010-04-10), i. k. 1101010ISTA00XI-709

 

10 straipsnis. Gyvenamųjų vietovių nustatymas ir panaikinimas, jų teritorijų ribų nustatymas ir keitimas

Gyvenamąsias vietoves nustato ir panaikina, jų teritorijų ribas nustato ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į savivaldybės tarybos siūlymą, pateiktą įvertinus vietos gyventojų nuomonę.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1163, 1999-05-04, Žin., 1999, Nr. 43-1362 (1999-05-19), i. k. 0991010ISTAIII-1163

Nr. X-307, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 88-3284 (2005-07-21), i. k. 1051010ISTA000X-307

 

V SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ, SENIŪNIJŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ REGISTRAVIMAS IR APSKAITA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. IX-2423, 2004-08-23, Žin., 2004, Nr. 135-4893 (2004-09-04), i. k. 1041010ISTA0IX-2423

 

11 straipsnis. Apskričių, savivaldybių registravimas ir apskaita

Remiantis šiuo įstatymu įsteigtos apskritys ir savivaldybės registruojamos, o jų teritorijų pakeitimai apskaitomi Lietuvos Respublikos adresų registre Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2423, 2004-08-23, Žin., 2004, Nr. 135-4893 (2004-09-04), i. k. 1041010ISTA0IX-2423

 

12 straipsnis. Seniūnijų ir gyvenamųjų vietovių registravimas ir apskaita

Lietuvos Respublikos seniūnijos ir gyvenamosios vietovės registruojamos, o jų teritorijų arba pavadinimų pakeitimai apskaitomi Lietuvos Respublikos adresų registre Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2423, 2004-08-23, Žin., 2004, Nr. 135-4893 (2004-09-04), i. k. 1041010ISTA0IX-2423

 

13 straipsnis. Pasiūlymų ir dokumentų administraciniams vienetams ir gyvenamųjų vietovių teritorijoms nustatyti bei riboms keisti nagrinėjimas

Pasiūlymus steigti naujas savivaldybes, panaikinti esamas savivaldybes, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas ir centrus Lietuvos Respublikos Vyriausybei turi teisę teikti gyventojų iniciatyvinė grupė ir savivaldybės taryba. Gyventojų iniciatyvinės grupės sudarymo ir pasiūlymų teikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Pasiūlymus steigti ar panaikinti savivaldybes, kitus Lietuvos Respublikos teritorijos administracinius vienetus, nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, suteikti ar keisti gyvenamųjų vietovių pavadinimus bei nustatyti ar keisti jų ir Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų teritorijų ribas, suteikti ar panaikinti kurorto arba kurortinės teritorijos statusą nagrinėja ir nuomonę šiais klausimais, prireikus ir atitinkamus teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikia jos įgaliota institucija.

Vietos gyventojų apklausos tvarką steigiant ar panaikinant Lietuvos Respublikos teritorijos administracinius vienetus, nustatant ar keičiant jų teritorijų ribas bei centrus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Dokumentų ir pasiūlymų, reikalingų Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniams vienetams steigti ar panaikinti, jų ir gyvenamųjų vietovių pavadinimams suteikti ar keisti, teritorijų riboms nustatyti ar keisti ir kurorto arba kurortinės teritorijos statusui suteikti ar panaikinti, pateikimo ir nagrinėjimo tvarką ir konsultavimosi su vietos gyventojais dėl pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ar keitimo, jų teritorijų ribų nustatymo ar keitimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-316, 1997-06-26, Žin., 1997, Nr. 65-1544 (1997-07-09), i. k. 0971010ISTAVIII-316

Nr. VIII-1163, 1999-05-04, Žin., 1999, Nr. 43-1362 (1999-05-19), i. k. 0991010ISTAIII-1163

Nr. X-307, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 88-3284 (2005-07-21), i. k. 1051010ISTA000X-307

Nr. XI-206, 2009-03-26, Žin., 2009, Nr. 38-1445 (2009-04-04), i. k. 1091010ISTA00XI-206

Nr. XI-709, 2010-03-30, Žin., 2010, Nr. 41-1934 (2010-04-10), i. k. 1101010ISTA00XI-709

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Šis įstatymas įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo įgyvendinimo“.

Šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos savivaldybės steigiamos ir 4 bei 5 straipsnių nuostatos įgyvendinamos pagal Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1492, 1999-12-21, Žin., 1999, Nr. 109-3176 (1999-12-24), i. k. 0991010ISTAIII-1492

 

15 straipsnis. Pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 1999 m. birželio 30 d. patvirtinti vietos gyventojų apklausos tvarką.

Papildyta straipsniu:

Nr. VIII-1163, 1999-05-04, Žin., 1999, Nr. 43-1362 (1999-05-19), i. k. 0991010ISTAIII-1163

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-1040, 1995-09-14, Žin., 1995, Nr. 79-1819 (1995-09-27), i. k. 0951010ISTA00I-1040

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-316, 1997-06-26, Žin., 1997, Nr. 65-1544 (1997-07-09), i. k. 0971010ISTAVIII-316

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1163, 1999-05-04, Žin., 1999, Nr. 43-1362 (1999-05-19), i. k. 0991010ISTAIII-1163

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 7, 10, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei papildymo 15 straipsniu įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1492, 1999-12-21, Žin., 1999, Nr. 109-3176 (1999-12-24), i. k. 0991010ISTAIII-1492

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-299, 2001-04-26, Žin., 2001, Nr. 41-1420 (2001-05-16), i. k. 1011010ISTA00IX-299

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 1, 3, 9 ir 13 straipsnių papildymo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2001-06-28, Žin., 2001, Nr. 56-1997 (2001-06-30), i. k. 1011000NUTARG011960               

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 1307 "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektų" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (1999 m. gegužės 4 d. redakcija) 7 bei 13 straipsniams ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (1998 m. lapkričio 17 d. redakcija) 15 straipsnio 30 punktui

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1101, 2002-09-26, Žin., 2002, Nr. 101-4489 (2002-10-23), i. k. 1021010ISTA0IX-1101

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1839, 2003-11-20, Žin., 2003, Nr. 115-5194 (2003-12-10), i. k. 1031010ISTA0IX-1839

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2423, 2004-08-23, Žin., 2004, Nr. 135-4893 (2004-09-04), i. k. 1041010ISTA0IX-2423

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo, III ir V skyrių pavadinimų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7(1) straipsniu įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-307, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 88-3284 (2005-07-21), i. k. 1051010ISTA000X-307

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 1, 3, 6, 9, 10, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1240, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3315 (2007-07-21), i. k. 1071010ISTA00X-1240

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-206, 2009-03-26, Žin., 2009, Nr. 38-1445 (2009-04-04), i. k. 1091010ISTA00XI-206

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 7, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-709, 2010-03-30, Žin., 2010, Nr. 41-1934 (2010-04-10), i. k. 1101010ISTA00XI-709

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 1, 2, 3, 7-1, 9, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas