Suvestinė redakcija nuo 2022-05-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 21-919, i. k. 1032250ISAK000V-112

 

Nauja redakcija nuo 2021-11-13:

Nr. V-2555, 2021-11-12, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23486

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2003 m. vasario 18 d. Nr. V-112
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 28 straipsnio 1 ir 3 dalimis,

v i r t i n u  Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėtį:

Gintaras Kacevičius – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;

Vaidotas Kalinauskas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas;

Eglė Kvedaraitė – pacientų interesus ginančių organizacijų atstovė;

Milda Labašauskaitė – Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė;

Dana Migaliova – pensininkų ir neįgaliųjų interesus ginančių organizacijų atstovė;

Arminas Mockevičius – sveiką gyvenseną propaguojančių organizacijų atstovas;

Eglė Neciunskienė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovė;

Kristina Nemaniūtė-Gagė – darbdavių organizacijų atstovė;

Gediminas Norkūnas – Finansų ministerijos atstovas;

Kristina Norvainytė – asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų atstovė;

Aurimas Pečkauskas – Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;

Aistė Raulušaitienė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė;

Artūras Seibutis – darbdavių organizacijų atstovas;

Vygantas Sudaris – asmens sveikatos priežiūros įstaigų organizacijų atstovas;

Benas Marcalis – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas.

Pastraipos pakeitimai:

Nr. V-940, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10046

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS    KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-162, 2003-03-18, Žin., 2003, Nr. 29-1214 (2003-03-26), i. k. 1032250ISAK000V-162

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 "Dėl personalinės Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-412, 2003-07-09, Žin., 2003, Nr. 70-3210 (2003-07-16), i. k. 1032250ISAK000V-412

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. v-112 "Dėl personalinės Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-974, 2004-12-30, Žin., 2005, Nr. 1-20 (2005-01-04), i. k. 1042250ISAK000V-974

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 "Dėl personalinės Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-765, 2005-10-12, Žin., 2005, Nr. 125-4453 (2005-10-20), i. k. 1052250ISAK000V-765

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 "Dėl personalinės Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1000, 2005-12-21, Žin., 2005, Nr. 152-5619 (2005-12-30), i. k. 1052250ISAK00V-1000

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-02-18 įsakymo Nr. V-112 "Dėl personalinės Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-702, 2006-08-22, Žin., 2006, Nr. 91-3594 (2006-08-26), i. k. 1062250ISAK000V-702

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 "Dėl personalinės Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-68, 2007-02-07, Žin., 2007, Nr. 19-747 (2007-02-13), i. k. 1072250ISAK0000V-68

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 "Dėl personalinės Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-981, 2007-11-30, Žin., 2007, Nr. 127-5197 (2007-12-06), i. k. 1072250ISAK000V-981

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 "Dėl personalinės Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-39, 2009-01-27, Žin., 2009, Nr. 14-556 (2009-02-05), i. k. 1092250ISAK0000V-39

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 "Dėl personalinės Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-382, 2011-04-21, Žin., 2011, Nr. 49-2401 (2011-04-28), i. k. 1112250ISAK000V-382

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 "Dėl personalinės Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-929, 2011-10-25, Žin., 2011, Nr. 130-6194 (2011-10-29), i. k. 1112250ISAK000V-929

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 "Dėl personalinės Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-736, 2012-07-30, Žin., 2012, Nr. 93-4809 (2012-08-04), i. k. 1122250ISAK000V-736

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 "Dėl personalinės Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-72, 2013-01-25, Žin., 2013, Nr. 10-469 (2013-01-26), i. k. 1132250ISAK0000V-72

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 "Dėl personalinės Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1261, 2013-12-31, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00263

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 "Dėl Personalinės privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1227, 2014-11-25, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18654

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl personalinės Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1264, 2015-11-09, paskelbta TAR 2015-11-18, i. k. 2015-18270

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl personalinės Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-632, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-23, i. k. 2016-13783

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-44, 2017-01-13, paskelbta TAR 2017-01-17, i. k. 2017-00957

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-474, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07163

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1072, 2017-09-08, paskelbta TAR 2017-09-08, i. k. 2017-14434

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1380, 2017-12-01, paskelbta TAR 2017-12-05, i. k. 2017-19522

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1031, 2018-09-20, paskelbta TAR 2018-09-21, i. k. 2018-14878

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1350, 2018-11-26, paskelbta TAR 2018-11-28, i. k. 2018-19199

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-348, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04527

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-665, 2019-06-04, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09085

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1163, 2019-10-14, paskelbta TAR 2019-10-14, i. k. 2019-16319

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2190, 2020-10-06, paskelbta TAR 2020-10-06, i. k. 2020-20801

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-271, 2021-02-11, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02662

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-331, 2021-02-18, paskelbta TAR 2021-02-18, i. k. 2021-03118

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1162, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11302

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2291, 2021-10-13, paskelbta TAR 2021-10-13, i. k. 2021-21464

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2555, 2021-11-12, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23486

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-940, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10046

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“