Suvestinė redakcija nuo 2013-12-08 iki 2014-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. 90-1756, i. k. 0942250ISAK00000373

 

Nauja redakcija nuo 2012-07-06:

Nr. V-646, 2012-06-29, Žin. 2012, Nr. 79-4114 (2012-07-05), i. k. 1122250ISAK000V-646

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

1994 m. lapkričio 8 d. Nr. 373

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099; 2000, Nr. 92-2876; 2004, Nr. 171-6309) 11 straipsnio 2 dalies 2 punktą:

1. Tvirtinu Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                          JURGIS BRĖDIKIS

 


PATVIRTINA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu  Nr. V-646

 

MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

I. VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS EKSPERTIZĖ

 

 

Pavadinimas

Kaina, litais

1.

Pramoninių prekių, vartojimo gaminių receptūrų technologinių reglamentų, valgiaraščių ir (ar) patiekalų receptūrų  ekspertizė

65,00    

2.

Prekės gamybos techninių sąlygų projekto ekspertizė

90,00

3.

Importuojamos (įvežamos) ar  Lietuvoje gaminamos prekės ir (ar) maisto produkto nekenksmingumo ir (ar) higieninė ekspertizė pagal gamintojo, pardavėjo pateiktus dokumentus

40,00    

 

 

II. MĖGINIŲ PAĖMIMAS

 

1.

Dirvožemio, vandens mėginio paėmimas iš gręžinio, šulinio, vandentiekio, baseino,  atviro telkinio ir kt.

8,60

2.

Klinikinės medžiagos paėmimas mikrobiologiniam tyrimui

4,30

3.

Kraujo mėginio paėmimas iš venos laboratoriniam tyrimui

7,00

4.

Kraujo mėginio paėmimas iš piršto laboratoriniam tyrimui

3,50

5.

Maisto žaliavos, maisto produktų mėginio paėmimas laboratoriniam tyrimui

3,90

6.

Nuoplovų, nuograndų, atspaudų mėginių paėmimas nuo aplinkos paviršių mikrobiologiniam tyrimui ir parazitologiniam tyrimui

5,70

7.

Patalpų oro mėginio paėmimas sedimentacijos metodu mikrobiologiniam tyrimui

5,00

8.

Patalpų oro mėginio paėmimas instrumentiniu metodu mikrobiologiniam tyrimui

7,20

9.

Oro mėginio paėmimas cheminiam tyrimui

8,40

10.

Laboratorinių tyrimų programos parengimas (1 valanda)

21,50

11.

Konsultacijos laboratorinių tyrimų klausimais (1 valanda)

35,00

12.

Mėginių kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paėmimas

123,30.

 

 

III. APLINKOS ORO CHEMINIAI TYRIMAI

 

1.

Acetono kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

37,20

2.

Acetono kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

62,60

3.

Acto rūgšties aldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

44,70

4.

Acto rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu

36,80

5.

Akroleino kiekio nustatymas fotometrijos metodu

36,20

6.

Aliuminio oksido kiekio nustatymas elektroterminės absorbcijos spektrometrijos metodu

101,20

7.

Amilo acetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

68,30

8.

Amilo alkoholio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

68,30

9.

Amoniako kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

38,60

10.

Amoniako kiekio nustatymas fotometrijos metodu

34,20

11.

Aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

161,80

12.

Chlorintųjų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

189,60

13.

Lakiųjų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

116,00

14.

Nesočiųjų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

61,00

15.

Sočiųjų angliavandenilių (C1–C10) kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

41,10

16.

Sočiųjų angliavandenilių (C1–C10) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

63,80

17.

Anglies dioksido kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

36,30

18.

Anglies dioksido kiekio nustatymas ekspres metodu

15,90

19.

Anglies monoksido kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

36,50

20.

Anglies monoksido kiekio nustatymas ekspres metodu

15,40

21.

Anglies tetrachlorido kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

64,70

22.

Azoto oksidų kiekio nustatymas fotometrijos metodu

43,30

23.

Bendrosios migracijos nustatymas gravimetrijos metodu

39,80

24.

Benzeno kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

39,10

25.

Benzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

68,50

26.

Benzino kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

40,30

27.

Benzino kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

61,70

28.

Butanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

69,20

29.

Butilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

65,70

30.

Butilcelozolvo kiekio nustatymas fotometrijos metodu

51,60

31.

Chloro kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

37,20

32.

Chloro kiekio nustatymas fotometrijos metodu

25,90

33.

Chloroformo kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

66,80

34.

Chromo anhidrido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

42,20

35.

Chromo kiekio nustatymas fotometrijos metodu

41,90

36.

Ciano vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

47,80

37.

Cikloheksano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

65,70

38.

Cinko oksido kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

90,30

39.

Dibutilo ftalato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

49,10

40.

Dichloretano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

67,90

41.

Dietilo eterio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

68,90

42.

Dioksano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

65,10

43.

Dioktilo ftalato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

58,20

44.

Druskos rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu

36,40

45.

Dulkių kiekio nustatymas gravimetrijos metodu

24,20

46.

Etanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

69,70

47.

Etilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

66,70

48.

Etilbenzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

68,20

49.

Etilcelozolvo kiekio nustatymas fotometrijos metodu

45,90

50.

Etilmerkaptano kiekio nustatymas fotometrijos metodu

47,00

51.

Etilmerkaptano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

71,60

52.

Fenolio kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

44,70

53.

Fenolio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

36,50

54.

Formaldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

42,00

55.

Fosforo rūgšties anhidrido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

37,80

56.

Fosforo rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu

45,40

57.

Fozgeno kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

39,40

58.

Freono kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

65,00

59.

Geležies oksido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

53,80

60.

Geležies oksido kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

90,30

61.

Gliutaro aldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

44,90

62.

Gyvsidabrio kiekio nustatymas greituoju metodu

23,00

63.

Heksano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

66,20

64.

Hidrochinono kiekio nustatymas fotometrijos metodu

35,60

65.

Izobutanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

68,80

66.

Izopropanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

66,70

67.

m,o,p-ksilenų kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

72,50

68.

Mangano kiekio nustatymas fotometrijos metodu

49,00

69.

Metalo kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

90,30

70.

Metalo kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

101,20

71.

Metanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

64,80

72.

Metilakrilato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

68,60

73.

Metileno chlorido kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

68,00

74.

Metilmetakrilato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

67,40

75.

Modeliavimas (degtukai) gravimetrijos metodu

22,00

76.

Molibdeno oksido kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

101,20

77.

Natrio chlorido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

46,70

78.

Nikelio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

36,60

79.

Ozono kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

41,20

80.

Ozono kiekio nustatymas fotometrijos metodu

35,70

81.

Perchloretileno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

68,30

82.

Pesticidų kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

117,70

83.

Pramonės dirbinių tyrimo sąlygų modeliavimas

40,40

84.

Propanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

67,90

85.

Sieros dioksido kiekio nustatymas fotometrija, gravimetrijos metodu

40,50

86.

Sieros rūgšties kieko nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

51,10

87.

Sieros rūgšties kieko nustatymas fotometrijos metodu

37,30

88.

Sieros vandenilio kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

37,70

89.

Sieros vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

43,40

90.

Skruzdžių rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu

34,10

91.

Stireno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

68,70

92.

Suodžių kiekio vizualinis nustatymas

20,40

 

93.

Suvirinimo aerozolių kiekio nustatymas gravimetrijos metodu

24,30

 

94.

Šarmų kiekio nustatymas fotometrijos metodu

41,60

 

95.

Švino kiekio nustatymas fotometrijos metodu

36,30

 

96.

Tepalo rūko kiekio nustatymas fotometrijos metodu

37,50

 

97.

Tetrahidrofurano kiekio nustatymas fotometrijos metodu

41,50

 

98.

Titano oksido kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

101,20

 

99.

Tolueno kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

41,50

 

100.

Tolueno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

67,20

 

101.

Trichloretileno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

67,50

 

102.

Vandenilio fluorido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

44,20

 

103.

Vinilo chlorido kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

113,10

 

104.

Vaitspirito kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

65,30

 

105.

Žibalo kiekio nustatymas emulsiniu metodu

29,60

 

106.*

Alavo nustatymas ore fotometrijos metodu

40,20

 

107.*

p-Fenilendiamino nustatymas ore fotometrijos metodu

40,75

 

108.*

Natrio nitrito nustatymas ore fotometrijos metodu 

45,65

 

109.*

Naftaleno nustatymas ore fotometrijos metodu

30,75

 

110.*

Karbamido nustatymas ore fotometrijos metodu

40,85

 

111.*

Etilenglikolio nustatymas ore fotometrijos metodu

46,40

 

112.*

Epichlorhidrino nustatymas ore fotometrijos metodu

51,85

 

113.*

Cikloheksanono nustatymas ore fotometrijos metodu

40,45

 

114.*

Boro rūgšties / boro rūgšties anhidrido nustatymas ore fotometrijos metodu

42,70

 

115.*

Benzaldehido nustatymas ore fotometrijos metodu

36,20

 

116.*

Azoto rūgšties nustatymas ore fotometrijos metodu

34,50

 

117.*

Vandenilio peroksido nustatymas ore fotometrijos metodu

40,90

 

118.

Aromatinių aminų ir izocianatų kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu

43,20

 

119.

Ftalatų kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu

42,60

 

120.

Piridino kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu

59,40

 

121.

Akrilo nitrilo kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu

54,50

 

122.

Terpentino kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu

55,50

 

123.

Asbesto ir kitų neorganinių plaušelių kiekio nustatymas ore fazinės kontrastinės mikroskopijos metodu

158,00

 

 

IV. VANDENS IR DIRVOŽEMIO CHEMINIAI TYRIMAI

 

1.

Aliuminio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

39,00

2.*

Amonio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

21,50

3.

Arseno kiekio nustatymas fotometrijos metodu

77,70

4.

Bendrojo kietumo (bendrojo kalcio ir magnio kiekio) nustatymas titrimetrijos metodu

22,30

5.*

Benzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

98,10

6.*

Benzpireno kiekio dirvožemyje nustatymas skysčių chromatografijos metodu

226,90

7.*

Benzpireno kiekio nustatymas skysčių chromatografijos metodu

212,30

8.*

Bichromatinės oksidacijos (ChDScr) nustatymas titrimetrijos metodu

40,20

9.*

Biocheminio deguonies suvartojimo (BDSn) nustatymas elektrometrijos metodu

34,70

10.*

Boro / borato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

48,40

11.

Chlorido kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

20,10

12.

Chloro (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

27,30

13.

Chloro (laisvojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

27,40

14.

Chloro (laisvojo) kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

22,50

15.

Chromo (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

34,00

16.

Chromo (šešiavalenčio) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

38,40

17.*

Cianido (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

73,70

18.

Deguonies soties nustatymas elektrometrijos metodu

17,80

19.

Drumstimo nustatymas turbidimetrijos metodu

15,20

20.*

Fenolio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

54,70

21.*

Fluorido kiekio nustatymas potenciometrijos metodu

46,40

22.

Formaldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

44,20

23.*

Fosfato / hidrofosfato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

27,50

24.*

Geležies (bendrosios) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

35,30

25.*

Haloformų sumos / lakiųjų halogenintų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

106,20

26.

Kalcio kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

18,60

27.

Kvapo slenksčio nustatymas jusliniu metodu

10,00

28.

Magnio kiekio nustatymas (nustatant kalcį ir bendrąjį kietumą) titrimetrijos metodu

41,90

29.

Mangano kiekio nustatymas fotometrijos metodu

33,30

30.*

Metalo kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

74,10

31.*

Metalo kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

87,20

32.*

Metalo kiekio nustatymas šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

88,50

33.*

Metalo kiekio nustatymas dirvožemyje atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

91,80

34.*

Metalo kiekio nustatymas dirvožemyje elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

101,30

35.*

Metalo kiekio nustatymas dirvožemyje šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

94,80

36.*

Metalo kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu mineralizuojant mėginį

85,70

37.*

Metalo kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu mineralizuojant mėginį

97,90

38.*

Naftos produktų (angliavandenilinio rodiklio) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

193,10

39.

Naftos produktų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu

41,30

40.*

Nitrato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

23,60

41.*

Nitrito kiekio nustatymas fotometrijos metodu

19,60

42.*

Paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekio nustatymas fotometrijos metodu

49,40

.43*.

Pentachlorfenolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

151,00

44.

Permanganato indekso (skaičiaus) nustatymas titrimetrijos metodu

28,30

45.*

Pesticidų (fosforo organinių junginių) nustatymas dujų chromatografijos metodu

190,70

46.*

Pesticidų (turinčių fosforo / azoto) nustatymas dujų chromatografijos metodu

194,20

47.*

Pesticidų (chloro organinių junginių) nustatymas dujų chromatografijos metodu

152,60

48.*

Pesticidų dirvožemyje kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

162,60

49.*

pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu

10,20

50.*

Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas skysčių chromatografijos metodu

277,00

51.

Sausos liekanos nustatymas gravimetrijos metodu

24,60

52.*

Savitojo elektrinio laidžių nustatymas elektrometrijos metodu

12,30

53.

Skaidrumo nustatymas vizualiniu metodu

8,40

54.

Skonio slenksčio nustatymas jusliniu metodu

10,70

55*.

Spalvos nustatymas fotometrijos metodu

25,40

56.

Sulfato kiekio nustatymas turbidimetrijos metodu

32,20

57.

Sulfidų ir sieros vandenilio kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

32,30

58.*

Suspenduotų / skendinčių medžiagų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu

30,40

59.

Šarmingumo (hidrokarbonato ir karbonatato kiekio) nustatymas titrimetrijos metodu

15,40

60.

Temperatūros nustatymas

9,20

61.*

Trichloreteno ir tetrachloreteno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

96,80

62.

Naftos produktų (angliavandenilinio rodiklio) nustatymas dirvožemyje

116,00

 

V. MAISTO CHEMINIAI TYRIMAI

 

1.

Akytumo nustatymas duonos, pyrago gaminiuose

14,60

2.

Alkoholio (etanolio) nustatymas alkoholiniuose gėrimuose gravimetrijos metodu

24,20

3.

Angliavandenių vertės skaičiavimas

10,30

4.

Askorbo rūgšties (vitamino C) nustatymas titrimetrijos metodu

30,00

5.*

Aspartamo nustatymas nealkoholiniuose gėrimuose skysčių chromatografijos metodu

147,00

6.*

Azoto nustatymas Kjeldalio metodu

45,00

7.

Baltymų vertės skaičiavimas

11,30

8.*

Baltymų nustatymas Kjeldalio metodu

43,60

9.*

Benzenkarboksi (benzoinės) rūgšties nustatymas fotometrijos metodu

64,50

10.*

Benzpireno nustatymas aliejuje skysčių chromatografijos metodu

235,20

11.

Cukraus poliarizacijos nustatymas cukruje poliarimetrijos metodu

14,00

12.

Cukraus tirpalo spalvos nustatymas fotometrijos metodu

20,00

13.

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje fotometrijos metodu

28,50

14.*

Drėgmės (drėgnio / nuodžiūvio) nustatymas gravimetrijos metodu

21,70

15.

Ekstraktyvių medžiagų nustatymas kavos pupelėse, arbatoje, vaistinėje žaliavoje gravimetrijos metodu

24,00

16.

Energetinės vertės skaičiavimas

10,40

17.

Glikozidų nustatymas arbatoje, vaistažolėse fotometrijos metodu

31,00

18.

Glitimo nustatymas grūduose ir grūdų gaminiuose

20,30

19.

Homogeniškumo nustatymas

25,00

20.

Įdaro kiekio nustatymas šaldytuose gaminiuose

19,60

21.*

Jodo nustatymas fotometrijos metodu

72,00

22.

Juslinių rodiklių įvertinimas jusliniu metodu

14,70

23.

Karoteno (beta) nustatymas aliejuje fotometrijos metodu

15,00

24.

Kenkėjų nustatymas grūduose, miltuose

7,00

25.*

Kofeino nustatymas kavos, kakavos produktuose skysčių chromatografijos metodu

161,70

26.

Lūžio rodiklio nustatymas skysčiuose refraktometrijos metodu

10,00

27.*

Metalo nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

116,40

28.*

Metalo nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

106,80

29.*

Metalo nustatymas šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

99,80

30.

Natrio chlorido (valgomosios druskos) nustatymas

26,60

31.

Nitratų nustatymas augalinėje produkcijoje potenciometrijos metodu

20,30

32.

Nitritų nustatymas mėsos gaminiuose fotometrijos metodu

27,70

33.

Oksidacijos laipsnio nustatymas riebaluose fotometrijos metodu

14,80

34.*

Pelenų (bendrųjų) nustatymas gravimetrijos metodu

23,70

35.

Pelenų (bendrųjų) vertės skaičiavimas

11,10

36.

Pelenų (laidžiųjų) nustatymas cukruje potenciometrijos metodu

13,10

37.*

Pesticidų nustatymas dujų chromatografijos metodu

241,20

38.

pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu

13,50

39.

Priemaišų nustatymas

7,00

40.*

Riebalų nustatymas Soksleto metodu

60,90

41.

Riebalų nustatymas Gerberio metodu

17,30

42.

Riebalų vertės skaičiavimas

11,00

43.

Rūgštingumo (bendrojo) nustatymas titrimetrijos metodu

12,80

44.

Rūgštingumo / rūgštinio skaičiaus nustatymas potenciometrijos metodu

22,70

45.*

Sacharidų nustatymas konditerijos gaminiuose titrimetrijos metodu

40,40

46.*

Sacharino nustatymas nealkoholiniuose gėrimuose skysčių chromatografijos metodu

134,00

47.*

Santykinio skysčių tankio nustatymas gravimetrijos metodu

14,30

48.*

Sausųjų medžiagų nustatymas maisto produktuose gravimetrijos metodu

23,00

49.*

Sausųjų medžiagų nustatymas aluje gravimetrijos metodu

27,00

50.

Sausųjų medžiagų nustatymas nealkoholiniuose gėrimuose, sultyse, meduje refraktometrijos metodu

11,90

51.

Sieros dioksido nustatymas konditerijos gaminiuose titrimetrijos metodu

37,50

52.*

Sorbo rūgšties nustatymas fotometrijos metodu

50,00

53.*

Alaus spalvos nustatymas fotometrijos metodu

13,40

54.

Tešlos sluoksnio kiekio nustatymas šaldytuose gaminiuose

15,30

55.

Tirpių sausųjų medžiagų nustatymas nealkoholiniuose gėrimuose, sultyse refraktometrijos metodu

14,10

56.

Vandens aktyvumo rodiklio nustatymas

25,00

57.

Vieneto masės / kiekio nustatymas gaminyje / porcijoje gravimetrijos metodu

12,90

58.*

Vitamino D3 nustatymas skysčių chromatografijos metodu

149,00

59.

Vizualinio rodiklio (spalvos / išvaizdos / formos / konsistencijos / elastingumo ar kt.) nustatymas

15,00

60.

Lakiųjų azoto bazių nustatymas

25,19

 

 

VIKITI  CHEMINIAI TYRIMAI

 

1.*

Jodo ir kalio jodido nustatymas

41,27

2.*

Laurilsulfato kiekio nustatymas 

38,59

3.*

Laurilsulfato tapatybė 

25,22

4.*

Bendra migracija į 3 % acto rūgštį 

120,91

5.*

Bendra migracija į vandeninę terpę

115,07

6.*

Bendra migracija į riebalinę terpę (izooktanas)

153,88

7.*

Bendra migracija į riebalinę terpę (95 % etanolis)

128,51

8.*

Bendra migracija į etanolinę terpę 

129,39

9.*

Salicilo ir pieno rūgščių kiekis 

32,62

10.*

Sorbcinio aktyvumo nustatymas

32,10

11.

Mėginio mineralizavimas ir dviejų metalų nustatymas atominės spektrometrijos metodu

145,30

12.

Mėginio mineralizavimas ir trijų metalų nustatymas atominės spektrometrijos metodu

192,60

13.

Mėginio mineralizavimas ir keturių metalų nustatymas atominės spektrometrijos metodu

240,00

14.

Mėginio mineralizavimas ir penkių metalų nustatymas atominės spektrometrijos metodu

287,30

15.

Melamino kiekio nustatymas modelinėje terpėje

211,80

16.

Bisfenolio A kiekio nustatymas 50 % etanolio modelinėje terpėje

260,40

17.

Polichlorintų bifenilų nustatymas

236,70

18.

Metanolio, 2-propanolio, acetaldehido, acetalio ir benzeno nustatymas etilo alkoholyje

120,50

19.

Pirminių aromatinių aminų kiekio nustatymas modelinėje terpėje

388,30

20.

Ftalatų nustatymas dujų chromatografijos metodu

148,70

21.

Asbesto plaušelių identifikavimas fazinės kontrastinės mikroskopijos metodu

93,00

 

 

VIITABAKO GAMINIŲ TYRIMAI

 

1.

Anglies monoksido kiekio nustatymas tabako gaminiuose

354,80

2.

Nikotino kiekio nustatymas tabako gaminiuose

589,40

3.

Dervų kiekio nustatymas tabako gaminiuose

651,50

4.

Anglies monoksido, nikotino, dervų kiekio nustatymas tabako gaminiuose

848,30

5.

Chlororganinių pesticidų kiekio nustatymas tabako gaminiuose

368,30

6.

Mentolio kiekio nustatymas tabako gaminiuose

205,00

 

 

VIII. MIKROBIOLOGIJOS TYRIMAI

PATALPŲ ORO MIKROBINIO UŽTERŠTUMO TYRIMAI

 

1.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas (1 m3 oro)

16,30

2.*

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

23,10

3.

Hemolizuojančių kolonijų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

13,50

4.*

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas (1 m3 oro)

23,50

5.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

14,00

6.*

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas (1 m3 oro)

24,30

7.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

15,50

 

 

NUOPLOVŲ, NUOGRANDŲ, INDELIŲ (PLOVINIŲ) TYRIMAI

 

8.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų aptikimas nuoploviniame skystyje

14,00

9.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

12,50

10.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

17,20

11.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas nuoploviniame skystyje

12,10

12.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

11,10

13.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

15,50

14.

Jersinijų (Yersinia enterocolitica) aptikimas nuoploviniame skystyje

22,20

15.*

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas nuoploviniame skystyje

34,90

16.

Koliforminių bakterijų aptikimas nuoploviniame skystyje

9,20

17.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

9,90

18.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

12,80

19.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

11,10

20.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

13,20

21.

Legionelių aptikimas nuoploviniame skystyje

23,50

22.*

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas nuoploviniame skystyje

22,80

23.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) aptikimas nuoploviniame skystyje

13,90

24.*

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

22,80

25.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

10,10

26.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

14,00

27.*

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas nuoploviniame skystyje

18,00

28.*

Sterilumo nustatymas

23,60

29.

Sulfitredukuojančių klostridijų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

16,70

30.

Sulfitredukuojančių klostridijų aptikimas nuoplovinimae skystyje

13,20

31.

Šigelių (Shigella spp.) aptikimas nuoploviniame skystyje

14,60

32.

Vibrionų aptikimas nuoploviniame skystyje

19,50

33.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas nuoploviniame skystyje

10,20

34.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

13,20

35.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

16,60

 

 

FARMACIJOS PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ IR KITI TYRIMAI,

ATLIEKAMI PAGAL EUROPOS FARMAKOPĖJĄ

 

36.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) aptikimas

19,50

37.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) ir kitų gramneigiamų bakterijų aptikimas

17,90

38.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) ir kitų gramneigiamų bakterijų skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

17,30

39.*

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas filtravimo ir skiedimo metodu

23,80

40.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas filtravimo metodu

16,30

41.*

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas skiedimo metodu

20,60

42.*

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas skiedimo metodu

25,20

43.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas filtravimo metodu

17,30

44.*

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

17,90

45.*

Sterilumo nustatymas

28,80

46.

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) aptikimas

19,10

47.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas

17,40

48.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

19,20

 

 

BIOLOGINIŲ INDIKATORIŲ TYRIMAI

 

49.

Biologinių indikatorių su Bacillus stearothermophilus tyrimas

16,70

50.

Biologinių indikatorių su Bacillus subtilis tyrimas

15,80

51.

Biologinių testų su B-5 kultūra tyrimas

14,60

52.

Biologinių testų su Staphylococcus aureus tyrimas

17,50

 

 

ASMENS HIGIENOS IR KOSMETIKOS PRIEMONIŲ TYRIMAI

 

53.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) aptikimas

23,60

54.

Candida albicans aptikimas

20,10

55.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas skiedimo metodu

21,40

56.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas skiedimo metodu

23,50

57.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

18,10

58.

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) aptikimas

25,80

59.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas

18,20

 

 

DEZINFEKTANTŲ MIKROBICIDINIO IR VIRUCIDINIO AKTYVUMO ĮVERTINIMAS

 

60.

Baktericidinio aktyvumo įvertinimas (1 padermė, 1 koncentracija)

138,90

61.

Fungicidinio (Aspergillus niger) aktyvumo įvertinimas (1 padermė, 1 koncentracija)

212,70

62.

Fungicidinio (Candida albicans) aktyvumo įvertinimas (1 padermė, 1 koncentracija)

152,10

63.

Mikrobicidinio aktyvumo kiekvienos papildomos koncentracijos įvertinimas

34,20

631.

Instrumentų ir paviršių dezinfektantų virucidinio aktyvumo įvertinimas

1404,97

632.

Rankoms skirtų dezinfektantų virucidinio aktyvumo įvertinimas

1259,60

633.

Chemoterminių dezinfektantų virucidinio aktyvumo įvertinimas

1725,21

 

 

DIRVOŽEMIO, DUMBLO, GYDOMOJO PURVO TYRIMAI

 

64.*

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas

22,40

65.*

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

23,10

66.*

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

22,70

67.*

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

40,80

68.*

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

29,90

69.*

Sulfitredukuojančių klostridijų skaičiaus nustatymas

26,20

70.*

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas

25,00

 

 

VANDENS IR NEALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ TYRIMAI

 

71.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

14,20

72.

Choleros vibrionų aptikimas

18,40

73.*

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

144,40

74.*

Koliforminių bakterijų, termotolerantinių koliforminių bakterijų ir žarninių lazdelių (E.coli) skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

25,50

75.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

13,40

76.*

Legionelių aptikimas ir skaičiavimas

52,50

77.

Legionelių mažų skaičių aptikimas ir skaičiavimas

23,50

78.*

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas

26,80

79.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

17,60

80.*

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas membraninio filtravimo metodu

24,40

81.*

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas tiesioginio pasėlio metodu

40,10

82.*

Somatinių kolifagų nustatymas

141,80

83.*

Sulfitus redukuojančių anaerobų (klostridijų) sporų skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

14,70

84.

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

16,90

85.*

Žarninių enterokokų skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

14,50

86.

Žarninių lazdelių (E. coli) ir koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

24,00

87.*

Žarninių lazdelių (E. coli) ir koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas maudyklų vandenyje membraninio filtravimo metodu

44,00

88.

Žarninių lazdelių (E. coli) skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

17,90

 

 

MAISTO ŽALIAVŲ IR PRODUKTŲ TYRIMAI

 

89.

Bifido bakterijų skaičiaus nustatymas

28,90

90.*

Choleros vibrionų (Vibrio cholerae) aptikimas

36,40

91.*

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas KFI MMM II-4 metodu (Kraft foods international microbiological methods manual part II-method-4)

30,20

92.*

Enterobacter sakazakii aptikimas

32,70

93.*

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas kolonijų skaičiavimo metodu

21,50

94.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

30,40

95.*

Enterohemoraginių žarninių lazdelių (Escherichia coli 0157) aptikimas

65,90

96.*

Genetiškai modifikuotų organizmų nustatymas polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodu

409,20

97.*

Jersinijų (Yersinia enerocolitica) aptikimas

29,00

98.*

Kampilobakterijų (Campylopbacter spp.) aptikimas

69,60

99.*

Koagulazę gaminančių stafilokokų (Staphylococcus aureus ir kitų rūšių) skaičiaus nustatymas

20,30

100.*

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas kolonijų skaičiavimo metodu

22,70

101.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

19,60

102.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

18,60

103.*

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

29,60

104.*

Mezofilinių bakterijų kolonijas sudarančių vienetų (sporų) skaičiaus nustatymas

17,90

105.*

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

19,80

106.

Monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) aptikimas

38,10

107.

Monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) skaičiaus nustatymas

36,30

108.*

Parahemolitinių vibrionų (Vibrio parahaemolyticus) aptikimas

32,50

109.*

Pieno rūgšties bakterijų skaičiaus nustatymas

26,30

110.

Pramoninio sterilumo nustatymas

19,00

111.*

Pseudomonų (Pseudomonas spp.) skaičiaus nustatymas

30,10

112.*

Psichrotrofinių mikroorganizmų skaičiaus nustatymas

20,40

113.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

23,60

114.*

Sulfitus redukuojančių anaerobų skaičiaus nustatymas

22,70

115.*

Šigelių (Shigella spp.) aptikimas

23,70

116.*

Vaškinių bacilų (Bacillus cereus) skaičiaus nustatymas

23,80

117.*

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas kolonijų skaičiavimo metodu

20,30

118.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

16,50

 

 

IŠSKIRTŲ MIKROORGANIZMŲ PATVIRTINIMAS

 

119.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų patvirtinimas

20,20

120.

Jersinijų patvirtinimas

21,10

121.

Jersinijų serotipavimas

12,80

122.

Kampilobakterijų patvirtinimas

81,30

123.

Kampilobakterijų rūšies nustatymas polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodu

128,70

124.

Legionelių patvirtinimas

24,20

125.

Legionelių serotipavimas

70,40

126.

Listerijų patvirtinimas

23,30

127.

Listerijų serotipavimas

96,80

128.

Lūžinių klostridijų patvirtinimas

22,80

129.

Monocitogeninių listerijų patvirtinimas

24,00

130.

Parahemolitinių vibrionų patvirtinimas

22,30

131.

Salmonelių patvirtinimas

11,80

132.

Salmonelių serotipavimas

30,20

133.

Šigelių patvirtinimas

23,30

134.

Šigelių serotipavimas

19,60

135.

Vibrionų patvirtinimas

42,40

136.

Vibrionų serotipavimas

17,60

137.

Žarninių lazdelių patvirtinimas

11,70

 

 

KLINIKINIAI DIAGNOSTINIAI TYRIMAI

 

138.

Adeno virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu

11,80

139.

Anaerobų identifikavimas iki genties

14,20

140.

Anaerobų identifikavimas iki rūšies

30,80

141.

Anaerobų identifikavimas iki rūšies automatizuotu būdu

28,30

142.

Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas

24,70

143.*

Bioptatų (limfmazgių, plaučių, kepenų ir kt.) pasėlis, neigiamas

26,40

144.*

Bronchoalveolinio lavažo pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas

18,80

145.

Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro

3,70

146.

Candida genties grybų nustatymas testų sistemos metodu

12,80

147.

Candida jautrumo antigrybiniams vaistams nustatymas E-testų metodu (vienas vaistas vienai kultūrai)

24,40

148.*

Clostridium difficile (C. difficile) išskyrimas ir identifikavimas

45,00

149.

Clostridium difficile (C. difficile) toksino A nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu

31,10

150.

Difterijos sukėlėjo identifikavimas

23,40

151.

E.coli O157 identifikavimas

20,70

152.

Enterobakterijų identifikavimas iki genties

9,20

153.

Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies

21,40

154.

Enterokokų identifikavimas iki genties

13,10

155.

Enterokokų identifikavimas iki rūšies

30,50

156.

Enteropatogeninių ešerichijų identifikavimas iki rūšies

26,80

157

Hemofilų identifikavimas

25,6

158.*

Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas

31,40

159.

Išmatų profilaktinis pasėlis, neigiamas

13,10

160.

Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybams (išskyrus odos, nagų ir plaukų) nustatyti, neigiamas

14,80

161.*

Įvairios tiriamosios medžiagos mikroskopija Cilio-Nilseno būdu (ar kitais dažymo būdais) rūgščiai atsparioms bakterijoms nustatyti

9,50

162.

Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema

24,40

163.*

Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų)

12,80

164.*

Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai)

9,70

165.

Jersinijų identifikavimas iki rūšies

29,30

166.

Kampilobakterijų identifikavimas

19,00

167.

Kiekybinis išmatų pasėlis

54,30

168.

Kokliušo sukėlėjo identifikavimas

34,40

169.

Kraujo pasėlis (automatizuotu būdu) vaikams iki 5 m. amžiaus, neigiamas

31,60

170.

Kraujo pasėlis grybams automatizuotu būdu nustatyti

31,60

171.

Kraujo pasėlis (rankiniu būdu) (aerobams ir anaerobams), neigiamas

24,90

172.

Kraujo pasėlis (rankiniu būdu) vaikams iki 5 m. amžiaus, neigiamas

24,90

173.

Legionelių identifikavimas

28,30

174.

Listerijų identifikavimas iki rūšies

33,00

175.

Meningokokų ir gonokokų identifikavimas

31,00

176.*

Meticilinui atsparių  Staphylococcus aureus (S.aureus) nustatymas automatizuotu būdu

42,80

177.*

Moters lyties organų išskyrų mikroskopija

10,10

178.

Odos, nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti

5,90

179.

Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti, neigiamas

13,10

180.

Pasėlis gonokokams nustatyti, neigiamas

23,00

181.

Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mikroskopija

8,00

182.

Pseudomonų identifikavimas iki rūšies

8,00

183.

Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas

20,40

184.

Pūlingų eksudatų pasėlio nustatymas, neigiamas

24,10

185.

Rota virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu

11,80

186.

Salmonelių identifikavimas iki genties

16,20

187.

Salmonelių identifikavimas iki rūšies

39,20

188.*

Skrandžio išplovų pasėlis, neigiamas

28,20

189.

Skreplių pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas

17,50

190.*

Legionella spp. pasėlis iš kvėpavimo takų

105,30

191.

Spermos, prostatos sekreto pasėlis, neigiamas

19,80

192.

Staphylococcus aureus (S. aureus) enterotoksino nustatymas latex agliutinacijos metodu

73,40

193.

Staphylococcus aureus (S. aureus) identifikavimas

10,40

194.

Sterilių organizmo skysčių pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas

24,10

195.

Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) identifikavimas

25,50

196.

Streptokokų, alfa-hemolitinių streptokokų identifikavimas iki rūšies kraujo pasėliuose

30,10

197.

Stuburo smegenų skysčio pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas

16,00

198.

Šigelių identifikavimas iki rūšies

20,90

199.

Šlapimo pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas

8,90

200.

Šlapimo pasėlis salmonelėms nustatyti (rankiniu būdu), neigiamas

16,10

201.

Tepinėlio iš genitalijų pasėlis, neigiamas

15,80

202.

Tepinėlio iš gerklų pasėlis difterijos sukėlėjui nustatyti, neigiamas

15,70

203.

Tepinėlio iš gerklų pasėlis hemoliziniams streptokokams nustatyti, neigiamas

8,70

204.

Tepinėlio iš gerklų pasėlis kokliušo sukėlėjui nustatyti, neigiamas

8,70

205.

Tepinėlis iš nosies auksiniam stafilokokui nustatyti, neigiamas

11,70

206.

Tepinėlių iš akių pasėlis, neigiamas

11,00

207.

Tepinėlių iš ausų pasėlis, neigiamas

16,40

208.

Tepinėlių iš žaizdų aerobams nustatyti pasėlis, neigiamas

10,70

209.*

Tulžies pasėlis, neigiamas

19,80

210.

Ureaplasma urealyticum (U. urealyticum) ir Mycoplasma hominis    (M. hominis) identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos metodu

45,30

211.

Veido daubų punktatų tyrimas, neigiamas

18,30

212.*

Vibrijono identifikavimas iki rūšies

55,80

213.

Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija

8,40

214.

Kraujo pasėlis (aerobams ir anaerobams nustatyti) (automatizuotu būdu), neigiamas

52,10

215.*

Echinococcus granulosus nustatymas PGR metodu

108,39

216.*

Echinococcus multilocularis nustatymas PGR metodu

112,27

217.*

Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) DNR aptikimas molekulinės hibridizacijos metodu

85,70

218.*

Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) genotipo nustatymas (27-ios analitės) atvirkštinės hibridizacijos metodu

260,23

219.*

Aukštos rizikos ŽPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) DNR nustatymas PGR metodu

71,40

220.*

ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas PGR metodu

94,60

221.*

Chlamydia trachomatis nustatymas nukleino rūgščių hibridizavimo metodu

51,0

222.*

Chlamydia trachomatis DNR aptikimas PGR metodu

82,98

223.*

Neisseria gonorrhoeae DNR aptikimas PGR metodu

82,98

224.*

Chlamydia trachomatis ir Neisseria gonorrhoeae DNR aptikimas PGR metodu 

85,42

225.*

CMV DNR kiekybinis nustatymas tikralaikės PGR metodu 

180,41

226.*

HLA B-5701 nustatymas

1447,05

227.*

Žmogaus imunodeficito viruso atsparumo vaistams ir (ar) genotipo nustatymas

1799,51

228.*

Plazmos žmogaus imunodeficito viruso  RNR nustatymas

305,88

229.*

Gripo A, B ir RS virusų RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu

169,02

230.*

Gripo A/B RNR ir ŪVKTI sukeliančių virusų nustatymas tikralaikės PGR metodu

232,82

231.*

Gripo A/B RNR nustatymas ir gripo A subtipavimas tikralaikės PGR metodu

237,35

232.*

4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neissiria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) DNR nustatymas PGR metodu

99,95

233.*

HSV1/2 DNR nustatymas (diferencijuojant) tikralaikės PGR metodu

486,71

234.*

Noro viruso antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu (Elisa)

42,00

235.*

HBV DNR kiekybinis nustatymas tikralaikės PGR metodu 

170,04

236.*

HCV RNR kiekybinis nustatymas tikralaikės PGR metodu

141,73

237.

Leptospira spp. išskyrimas iš klinikinės medžiagos

377,60

238.

Legionella pneumophila antigeno nustatymas šlapime

217,00

239.

Infekcinio agento vieno geno mėginyje nustatymas PGR metodu

117,80

 

 

IX.  PARAZITOLOGIJOS TYRIMAI

 

1.

Aplinkos nuoplovų ir nuograndų tyrimas Grechemo metodu

7,40

2.

Borelijų nustatymas erkėse

23,40

3.

Entamoeba histolytica / dispar antigeno nustatymas išmatose imunofermentiniu metodu

67,00

4.

Entomologinis objekto ištyrimas (viena valanda)

9,40

5.

Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas Kato metodu

10,00

6.

Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas dirvožemyje, dumble, smėlyje

33,10

7.

Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas daržovių, vaisių, uogų nuoplovose

32,40

8.

Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas vandenyje sedimentacijos metodu

24,60

9.

Kirminų kiaušinėlių ir pirmuonių cistų nustatymas formalino-eterio metodu

22,20

10.

Kriptosporidijų antigeno nustatymas išmatose imunofermentiniu metodu

67,00

11.

Liamblijų ir kriptosporidijų cistų nustatymas vandenyje sedimentacijos metodu

39,60

12.

Makroskopinis išmatų tyrimas

8,00

13.

Mėsos trichinoskopija kompresoriniu metodu

13,30

14.

Mėsos trichinoskopija virškinimo metodu

20,40

15.

Parazitų kiaušinėlių ir cistų nustatymas šlapime

8,20

16.

Parazitų kiaušinėlių nustatymas skrepliuose

3,50

17.

Perianalinės srities nuoplovų ir nuograndų tyrimas Grechemo metodu

7,40

18.

Pirmuonių nustatymas kraujyje

10,60

19.

Vabzdžio rūšies nustatymas

5,80

20.

Žarnyno pirmuonių ir cistų nustatymas Kinjono dažymo metodu (kriptosporidijos, ciklosporos, izosporos)

22,20

21.

Žarnyno pirmuonių ir cistų nustatymas liugolio tirpalo metodu

13,70

22.

Žarnyno pirmuonių ir cistų nustatymas trichromo metodu

47,20

23.*

Helicobacter pylori antigeno nustatymas išmatose imunochromotografiniu metodu

25,02

24.*

Liamblijų (Giardia lamblia) antigeno nustatymas išmatose imunochromotografiniu metodu 

19,05

 

25.*

Kriptosporidijų (Cryptosporidium sp.) antigeno nustatymas išmatose imunochromotografiniu metodu

24,02

26.*

Maliarijos antigeno nustatymas kraujyje imunochromatiniu metodu

15,45

27.

Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia ir Entamoeba histolytica antigeno nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu

48,80

 

 

X. VIRUSOLOGIJA

 

1.

Antigenų, antikūnų nustatymas kraujyje:

 

1.1.

inumofermentiniu metodu (virusiniai hepatitai A, B, C, D ir kt. infekcijos)

24,57

1.2.

pasyvios hemagliutinacijos metodu (hepatitas B, Koksaki B, tyrimai ir kt. infekcijos)

9,33

1.3.

hemagliutinacijos slopinimo metodu (erkinis encifalitas, gripas, raudonukė, parotitas ir kt. infekcijos)

16,41

1.4.

komplemento surišimo metodu (erkinis encefalitas, gripas, ornitozė ir kt. infekcijos)

24,57

1.5.

tiesioginės ir netiesioginės imunofluorescencijos metodu (citomegalija, erkinis encefalitas, LCM, poliomelitas, raudonukė, tymai, parotitas ir kt. infekcijos)

25,74

2.

Virusų išskyrimas (poliomelito ir kt. enterovirusų, erkinio encefalito, gripo, raudonukės, tymų, parotito, limfocitinio choriomeningito, citomegalo, Herpes virusų grupės) iš išorinės aplinkos objektų (dirvožemis, vanduo, pienas, kraujas, šlapimas, išmatos, likvoras, ploviniai iš nosiaryklės, sekcinė medžiaga, erkės, uodai ir pan.)

19,91

 

 

XISEROLOGIJOS TYRIMAI

 

1.

Adeno viruso Ag antigeno nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu

14,10

2.

Adeno viruso IgM/IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

24,10

3.

Bruceliozės serologinė diagnostika agliutinacijos metodu

693,50

4.

Antikūnų, veikiančių bruceliozės sukėlėją, nustatymas imunofermentiniu metodu

188,90

5.

Antikūnų, veikiančių tuliaremijos sukėlėją, nustatymas agliutinacijos metodu

38,30

6.

Babezijozės IgG antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

129,90

7.

Babezijozės IgM antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

129,90

8.

Bartoneliozės IgG antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

49,10

9.

Bartoneliozės IgM antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

70,00

10.*

Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

24,80

11.*

Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu

135,20

12.*

Boreliozės (Laimo ligos) IgG/IgM (bendrieji antikūnai) nustatymas imunofermentiniu metodu

27,40

13.*

Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu

135,20

14.*

Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

24,70

15.

Chlamydia pneumoniae antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu

23,10

16.

Chlamydia pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

24,90

17.*

IgG antikūnų, veikiančių Chlamydia pneumoniae sukelėją, nustatymas IFA metodu

40,50

18.*

IgM antikūnų, veikiančių Chlamydia pneumoniae sukėlėją, nustatymas IFA metodu

40,80

19.

Chlamydia trachomatis antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu

21,60

20.

Citomegalo viruso (CMV) IgG avidiškumo nustatymas

56,70

21.*

IgG antikūnų, veikiančių citomegalo viruso sukėlėją, nustatymas imunofermentiniu metodu (IFA) automatizuota sistema

25,00

22.*

IgM antikūnų, veikiančių citomegalo viruso sukelėją, nustatymas imunofermentiniu metodu (IFA) automatizuota sistema

30,00

23.*

IgG antikūnų, veikiančių cisterkozės sukėlėją, nustatymas IFA metodu

55,79

24.

Epštein-Baro viruso IgG antikūnų (anti – EBV IgG) nustatymas imunofermentiniu metodu

14,00

25.

Epštein-Baro viruso IgM antikūnų (anti – EBV IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu

14,00

26.*

IgG antikūnų, veikiančių Echinococcus granulosus sukėlėją, nustatymas IFA metodu

51,82

27.*

IgG antikūnų, veikiančių Echinococcus granulosus/multilocularis sukėlėją, nustatymas westernbloto metodu

196,72

28.*

IgG antikūnų, veikiančių Echinococcus multilocularis sukėlėją nustatymas IFA metodu

51,97

29.*

IgG antikūnų, veikiančių amebiazės sukėlėją, nustatymas IFA metodu

62,14

30.*

Erkinio encefalito antikūnų IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

26,20

31.*

Erkinio encefalito antikūnų IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

26,20

32.

Erlichijozės IgG antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

159,10

33.

Erlichijozės IgM antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

159,10

34.

Hanta viruso IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

25,30

35.

Hepatito A viruso (HAV) IgG antikūnų nustatymas (postvakcininis)

56,80

36.*

Hepatito A viruso bendrų antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

30,00

37.*

Hepatito A viruso IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu                       

32,00

38.

Hepatito B viruso (HBV) antikūnų IgM (Hbcor IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu

28,30

39.*

Hepatito B viruso anticor bendrų antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

20,50

40.

Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

18,30

41.

Hepatito B viruso (HBV) HBe Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu

18,30

42.*

Hepatito B viruso paviršinio antigeno nustatymas

9,00

43.

Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno neutralizacijos reakcija

41,10

44.

Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

23,00

45.*

Hepatito C viruso antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

20,00

46.*

Herpes simplex viruso 1 (HSV 1) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

22,20

47.*

Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

27,10

48.*

Herpes simplex viruso 2 (HSV 2) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

25,80

49.

Heterofilinių antikūnų infekcinės mononukleozės nustatymas pusiaukiekybinės latex agliutinacijos metodu

7,70

50.

IgG antikūnų, veikiančių kokliušo sukėlėją, nustatymas

30,40

51.

IgA antikūnų, veikiančių Yersinia enterocolitica, nustatymas

38,20

52.

IgA antikūnų, veikiančių kokliušo sukėlėją, nustatymas

26,90

53.

IgA antikūnų, veikiančių  Helicobacter pylori, nustatymas

30,40

54.

IgG antikūnų, veikiančių  Helicobacter pylori, nustatymas

30,40

55.

IgG antikūnų, veikiančių Yersinia enterocolitica, nustatymas

38,20

56.

IgM antikūnų, veikiančių kokliušo sukėlėją, nustatymas

26,90

57.

Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica 03 ir 09 antikūnų nustatymas netiesioginės hemagliutinacijos metodu su atitinkamais antigenais

107,60

58.

Liambliazės iš fekalijų nustatymas imunofermentiniu metodu

33,80

59.

Limfocitarinio choriomeniningito viruso IgG nustatymas imunofluorescencijos metodu

18,80

60.

Leptospirozės serologinė diagnostika

185,00.

61.

Mycoplasma pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

22,30

62.

Mycoplasma hominis antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu

23,10

63.

Mycoplasma pneumoniae antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu

23,10

64.*

IgG antikūnų, veikiančių Mycoplasma pneumoniae sukėlėją, nustatymas IFA metodu

40,70

65.*

IgM antikūnų, veikiančių Mycoplasma pneumoniae sukėlėją, nustatymas IFA metodu

40,40

66.

Parvo viruso B19 IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

51,30

67.

Raito-Hedelsono reakcija

35,10

68.

Raudonukės IgG antikūnų nustatymas imunofluorescencijos metodu

32,10

69.

Raudonukės IgM antikūnų nustatymas imunofluorescencijos metodu

37,30

70.

Raudonukės viruso IgG avidiškumo nustatymas

62,80

71.*

Raudonukės viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

20,50

72.*

Raudonukės viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

26,80

73.

Roto viruso Ag antigeno nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu

13,50

74.

Kokybinė reakcija plazmos reginiams nustatyti (RPR)

4,00

75.

Toxoplasma gondii IgG nustatymas imunoblotingo metodu

135,20

76.

Toxoplasma gondii IgM nustatymas imunoblotingo metodu

135,20

77.

Toxoplasma gondii IgA nustatymas imunofermentiniu metodu

28,90

78.

Toxoplasma gondii IgA nustatymas imunosorbentinės agliutinacijos metodu

57,20

79.

Toxoplasma gondii IgG avidiškumo nustatymas imunofermentiniu metodu

88,50

80.

Toxoplasma gondii IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

25,30

81.*

Toksoplazmozės IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

25,00

82.

Toxoplasma gondii IgM nustatymas imunosorbentinės agliutinacijos metodu

57,10

83.*

IgG antikūnų, veikiančių toksokorozės sukėlėją, nustatymas automatizuota IFA metodu sistema

20,00

84.

Toxocara canis IgG/IgM nustatymas imunoblotingo metodu

135,20

85.

Toxocara canis IgG/IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

26,00

86.

Toxocara canis IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

35,20

87.

TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu

4,70

88.*

Treponema pallidum IgM/IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

13,40

89.

Trichinella spiralis IgG nustatymas imunoblotingo metodu

135,20

90.

Trichinella spiralis IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

32,30

91.

Ureaplasma urealyticum antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu

23,10

92.*

Varicella zoster viruso (VZV) IgG nustatymas

35,20

93.*

Varicella zoster viruso (VZV) IgM nustatymas

53,20

94.

Vidalio reakcija

15,00

95.

Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų ir p24 Ag nustatymas imunofermentiniu metodu

17,20

96.*

Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų nustatymas

5,00

97.

ŽTLV 1/2 antikūnų nustatymas MCIA metodu

212,52

98.*

IgG, veikiančio difterijos sukėlėją, nustatymas imunofermentiniu metodu

136,03

99.*

IgG, IgM, IgA, veikiančių tuliaremijos sukelėją (Francisella tularensis), nustatymas imunofermentiniu metodu

151,49

 

100.*

IgG, veikiančio tuliaremijos sukėlėją (Francisella tularensis), nustatymas westernbloto metodu 

140,46

101.*

IgM, veikiančio Legionella pneumophila, nustatymas imunofermentiniu metodu

222,00

102.*

IgG, veikiančio Legionella pneumophila, nustatymas imunofermentiniu metodu

221,93

103.*

IgG, veikiančio stabligės sukėlėją, nustatymas imunofermentiniu metodu

190,95

104.*

IgE, veikiančio įvairius alergenus, nustatymas IB metodu

153,20

105.*

IgE, veikiančio maisto alergenus,  nustatymas IB metodu

153,20

106.*

IgE,  veikiančio įkvėpiamuosius alergenus, nustatymas IB metodu

153,20

107.*

IgG antikūnų, veikiančių cisterkozės sukėlėją, nustatymas westernbloto metodu

218,52

108.*

Tymų IgG klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

25,00

109.*

Tymų IgM klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

21,00

110.*

Parotito IgG klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

25,00

111.*

Parotito IgM klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

21,00

112.*

Žmogaus imunodeficito pirmo tipo viruso antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu 

162,35

113.*

Žmogaus imunodeficito antro tipo viruso antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu 

162,35

114.*

ŽIV antikūnų iš gingivalinio skysčio tyrimas

35,00

115.*

ŽIV1/2gO antikūnų nustatymas Random Access

31,00

116.*

ŽIV tyrimas ir sertifikato išdavimas

20,00

117.*

Periferinio kraujo CD4 limfocitų nustatymas tėkmės citometrijos metodu

125,73

118.*

a-CCP (antikūnai, veikiantys ciklinį citrulinizuotą peptidą)

30,00

119.*

ŽIV p24 antigeno neutralizacijos reakcijos atlikimas

193,60

120.*

THC nustatymas šlapime greituoju testu

6,00

121.*

Amfetaminų nustatymas šlapime greituoju testu

6,00

122*

Opiatų nustatymas šlapime greituoju testu

6,00

123.*

Metamfetaminų nustatymas šlapime greituoju testu

6,00

124.*

Ekstazio nustatymas šlapime greituoju testu

6,00

125.*

Benzodiazepinų nustatymas šlapime greituoju testu

6,00

126.*

Barbitūratų nustatymas šlapime greituoju testu

6,00

127.*

Metadono nustatymas šlapime greituoju testu

6,00

128.*

Kokaino nustatymas šlapime greituoju testu

6,00

129.*

Triciklių antidepresantų nustatymas šlapime greituoju testu

6,00

130.*

Bendrojo, tiesioginio, netiesioginio bilirubino nustatymas

6,00

131.*

Cholesterolio ir DTL bei MTL nustatymas

8,00

132.

Brucella abortus infekcijos serologinė diagnostika agliutinacijos metodu

350,62

133.

Brucella melitensis infekcijos serologinė diagnostika agliutinacijos metodu

367,05

134.

Clostridium botulinum toksino nustatymas kraujo serume

1038,00.

 

 

XII. MIKROBIOLOGINIŲ MITYBOS TERPIŲ GAMYBA IR KOKYBĖS KONTROLĖS TYRIMAI

 

1*

Kraujo agaras su eskulinu 90 mm petri lėkštelėje

3,45

2.*

Terpės gamyba iš užsakovo žaliavos ir išpilstymas į 90 mm petri lėkšteles

1,00

3.*

Terpės gamyba iš užsakovo žaliavos ir išpilstymas į mėgintuvėlius 

0,70

4.*

Triptono sojos sultinys su 10 % glicerino  (50 ml buteliukuose)

2,57

5.*

Triptono sojos agaras 90 mm petri lėkštelėje

0,68

6.*

CLED agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm petri lėkšteles

1,50

7.*

Kraujo agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm petri lėkšteles

2,09

8.*

Darbinės kultūros paruošimas

35,00

9.

Trijų cukrų ir geležies agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

4,06

10.

Chju-Leifsono oksidacijos-fermentacijos agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

2,93

11.

Šlapalo agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 95 ml

3,02

12.

Terpės judrumui nustatyti pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

3,18

13.

MRVP sultinio pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

2,77

14.

Malonato sultinio pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

3,22

15.

Lizino geležies agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po  100 ml

3,16

16.

Fenilalanino agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

3,48

17.

DNR-azės agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

4,36

18.

Širdies ir smegenų ekstrakto sultinio pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

4,13

19.

Acetato agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

3,83

20.

Violetiškai raudono tulžies ir laktozės agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,40

21.

Tulžies eskulino azido agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,77

22.

Tergitolio 7 agaro pagaminimas ir išpilstymas į 60 mm Petri lėkšteles

1,28

23.

Enterokokų agaro pagaminimas ir išpilstymas į 60 mm Petri lėkšteles

0,87

24.

Simonso citrato agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

3,08

25.

Triptono sojos agaro su avies krauju pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

2,72

26.

Standartinių metodų agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,24

27.

Saburo agaro su chloramfenikoliu pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

2,22

28.

Baird-Parkerio agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

2,24

29.

Manito druskos agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,50

30.

Miulerio Hintono agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,59

31.

Mitybinio agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,26

32.

Pseudomonų agaro (CN) pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,71

33.

Saburo agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,42

34.

Acetamido sultinio agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

3,86

35.

Salyklo ekstrakto agaro su chloramfenikoliu pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,50

36.

Tioglikolio sultinio pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 50 ml

4,75

37.

Triptono sojos sultinio pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po  50 ml

4,69

38.

Šlapalo agaro pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 5 ml

0,80

39.

NaCl 0,85 % tirpalo pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po  2 ml

0,33

40.

Lizino geležies agaro pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 7 ml

0,51

41.

Fenolo raudonojo manito agaro pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 5 ml

0,66

42.

Peptono vandens pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 5 ml

0,38

43.

Simonso citrato agaro pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 4 ml

0,38

44.

Terpės judrumui nustatyti pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 10 ml

0,65

45.

Trijų cukrų ir geležies agaro pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 7 ml

0,64

46.

MacConkey agaro Nr. 3 pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,46

47.

Šokoladinio agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

2,72

48.

Streptokokų agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

2,69

49.

Šigelių-salmonelių agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,68

50.

Hemofilų agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

2,60

51.

Tioglikolio sultinio pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po  10 ml

0,44

52.

Gripo transportinės terpės paruošimas

3,10

 

 

XIII. TOKSIKOLOGIJA

 

1.

Ūmaus akies dirginimo nustatymas (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) metodika)

444,27  

2.

Ūmaus odos dirginimo nustatymas (EBPO metodika)

459,07

3.

Ūmaus peroralinio toksiškumo (LD / 50)nustatymas

1065,83

4.

Odos sensbilizacijos nustatymas – jūrų kiaulyčių maksimizacijos bandymas (EBPO metodika)

1122,69

5.

Odos sensibilizacijos nustatymas – Buehlerio bandymas (EBPO metodika)

2312,00

6.

Kiti tyrimai (pagal laboratorinių gyvuliukų rūšį, skaičių ir tyrimo metodą)

 

 

 

XIV. SUAUGUSIŲ ASMENŲ PROFILAKTINIAI SKIEPIJIMAI

 

1.

Vakcina pagal vakcinos rūšį ir rinkos kaina  (dozė)

rinkos

2.

Skiepijimas nuo hepatito A (Avaxim vakcina) (dozė)

112,34

3.

Skiepijimas nuo žmogaus papilomos dviejų tipų virusų (16 ir 18) (Cervarix vakcina) (dozė)

375,03

4.

Skiepijimas nuo difterijos, stabligės ir poliomielito ( Dultavax vakcina suaugusiesiems) (dozė)

90,04

5.

Skiepijimas nuo choleros (Dukoral  peroraline choleros vakcina, suaugusiesiems ir vaikams ) (dozė)

237,44

6.

Skiepijimas nuo erkinio encefalito (Encepur adult vakcina suaugusiesiems) (dozė)

104,45

7.

Skiepijimas nuo erkinio encefalito (Encepur children vakcina vaikams) (dozė)

102,39

8.

Skiepijimas nuo hepatito B  (Engerix – B 20 mcg vakcina suaugusiesiems) (dozė)

78,13

9.

Skiepijimas nuo hepatito A (Havrix 720 vakcina vaikams) (dozė)

93,49

10.

Skiepijimas nuo hepatito A (HAVRIX 1440 vakcina suaugusiesiems) (dozė)

118,73

11.

Skiepijimas nuo difterijos, stabligės ( Imovax DT adult vakcina suaugusiesiems)  (dozė)

65,44

12.

Skiepijimas nuo A ir C tipų meningokokinės infekcijos (Meningococcal A+C vakcina) (dozė)

90,04

13.

Skiepijimas nuo meningokokinės infekcijos (Neis Vac susp. 0,5 ml vakcina) (dozė)

152,90

14.

Skiepijimas nuo pneumokokinės infekcijos ( Pneumo – 23 vakcina ) (dozė)

98,95

15.

Skiepijimas nuo pneumokokinės infekcijos (Prevenar vakcina 7 serotipų) (dozė)

272,76

16.

Skiepijimas nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės (Priorix vakcina) (dozė)

74,17

17.

Skiepijimas nuo rotavirusinės infekcijos ( Rotarix vakcina ) (dozė)

229,83

18.

Skiepijimas nuo rotavirusinės infekcijos  (RotaTeq vakcina) (dozė)

176,34

19.

Skiepijimas nuo žmogaus papilomos keturių tipų virusų (6, 11, 16 ir 18) (Silgard 0,5 ml vakcina ) (dozė)

417,14

 

20.

Skiepijimas nuo pneumokokinės infekcijos (Synflorix vakcina 10 serotipų) (dozė)

207,93

21.

Skiepijimas nuo geltonojo drugio (Stamaril vakcina ) (dozė)

114,64

22.

Skiepijimas nuo gripo (Vaxigrip vakcina)

31,97

23.

Skiepijimas nuo erkinio encefalito (Tico Vac 2,4 mcg vakcina suaugusiesiems) (dozė)

104,20

24.

Skiepijimas nuo erkinio encefalito (TicoVac 1,2 mcg vakcina vaikams) (dozė)

100,88

25.

Skiepijimas nuo vidurių šiltinės ( Typhim Vi vakcina ) (dozė)

68,17

26.

Skiepijimas nuo hepatito A ir hepatito B (Twinrix  adult  vakcina suaugusiem) (dozė)

147,43

27.

Skiepijimas nuo vėjaraupių ( Varilrix  vakcina ) (dozė)

148,88

28.

Skiepijimas nuo pasiutligės (Verorab  vakcina) (dozė)

90,04

29.

Skiepijimas nuo gripo (ID flu  įodine vakcina (dozė)

60,14

30.

Medicinos dokumentacijos užpildymas, kai neatliekamas skiepijimas 

6,33

31.

Tarptautinis skiepijimo pažymėjimas „Tarptautinis skiepų pasas“

8,11

32.

Gydytojo konsultacija, kai neatliekamas skiepijimas

8,75

 

 

XVFIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMAI

 

1.* 

Dirbtinės apšvietos matavimas

22,80

2.*

Dirbtinės apšvietos matavimas nakties metu

30,60

3.

Ekvivalentinio garso slėgio lygio matavimas

27,60

4.

Ekvivalentinio garso slėgio lygio matavimas nakties metu

40,20

5.

Garso slėgio lygio oktavinėse dažnių juostose matavimas

34,00

6.

Garso slėgio piko matavimas

21,10

7.

Infraraudonosios spinduliuotės matavimas

9,30

8.

Lazerinės spinduliuotės matavimas

29,20

9.*

Maksimalaus garso slėgio lygio matavimas

27,60

10.*

Maksimalaus garso slėgio lygio matavimas nakties metu

40,10

11.*

Mikrobangų diapazono elektromagnetinių laukų matavimas

27,20

12.*

Natūralios apšvietos matavimas

24,10

13.*

Oro judėjimo greičio matavimas

15,40

14.*

Oro temperatūros matavimas

15,40

15.*

Pramoninio dažnio elektromagnetinio lauko matavimas

28,90

16.*

Radijo dažnių diapazono elekromagnetinių laukų matavimas

28,50

15.*

Rankas veikiančios vibracijos dydžio matavimas

45,70

18.*

Santykinės oro drėgmės matavimas

15,40

19.

Ultravioletinės spinduliuotės matavimas

19,20

20.

Ventiliacijos efektyvumo matavimas

21,30

21.

Vibracijos dydžio oktavinėse dažnių juostose matavimas

45,70

22.*

Visą žmogaus kūną veikiančios vibracijos dydžio matavimas

45,70

 

 

XVI. PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS

 

1.*

Vieno darbuotojo psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas, kai tiriama iki 50 darbuotojų

20,00

2.*

Vieno darbuotojo psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas, kai tiriama iki
100 darbuotojų

15,00

3.*

Vieno darbuotojo psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas, kai tiriama daugiau kaip100 darbuotojų 

10,00

4.*

Vienos darbo vietos (pareigybės) psichosocialinių rizikos veiksnių profesinės rizikos vertinimas

50,00

5.*

Vienos kompiuterizuotos darbo vietos profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama iki 10 darbo vietų

135,00

6.*

Vienos kompiuterizuotos darbo vietos profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama iki 20 darbo vietų

120,00

7.*

Vienos kompiuterizuotos darbo vietos profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama daugiau kaip 20 darbo vietų

105,00

8.*

Vienos darbo vietos įmonėje profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama iki 10 darbo vietų

150,00

9.*

Vienos darbo vietos įmonėje profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama iki 20 darbo vietų

140,00

10.*

Vienos darbo vietos įmonėje profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama daugiau kaip 20 darbo vietų

130,00

11.*

Vienos darbo vietos fizinių rizikos veiksnių vertinimas

35,00

12.*

Ergonominio rizikos veiksnio (darbo sunkumo) tyrimas

35,00

13.*

Ergonominio rizikos veiksnio (darbo pozos) tyrimas

35,00

14.*

Ergonominio rizikos veiksnio (darbo įtampos) tyrimas

35,00 

15.*

Vienos darbo vietos darbuotojo saugos ir sveikatos būklės vidinė kontrolė

35,00

16.*

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasas (iki 10 darbo vietų)

100,00

17.*

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasas (daugiau kaip 10 darbo vietų)

150,00

 

 

XVII. SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMAS

 

1.

Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų rengimas (1 val.)

56,00

2.

Triukšmo sklaidos vertinimas (1 val.)

66,60

3.

Oro taršos ir kvapo sklaidos vertinimas (1 val.)

77,20

4.

Oro taršos, kvapo, triukšmo sklaidos ir kitų veiksnių vertinimas (1 val.)

88,20

 

 

XVIII. VISUOMENĖS SVEIKATOS MOKYMO PASLAUGOS

 

1.

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui):

 

1.1.

6 akademinių valandų mokymo programa:

 

1.1.1.

kai mokomas 1 asmuo

20,00

1.1.2.

kai mokoma iki 50 asmenų

15,00

1.1.3.

kai mokoma 50 ir daugiau asmenų

11,00

1.2.

8 akademinių valandų mokymo programa:

 

1.2.1.

kai mokomas 1 asmuo

25,00

1.2.2.

kai mokoma iki 50 asmenų

18,00

1.2.3.

kai mokoma 50 ir daugiau asmenų

12,00

1.3.

12 akademinių valandų mokymo programa:

 

1.3.1.

kai mokomas 1 asmuo

32,00

1.3.2.

kai mokoma iki 50 asmenų

24,00

1.3.3.

kai mokoma 50 ir daugiau asmenų

16,00

1.4.

18 akademinių valandų mokymo programa:

 

1.4.1.

kai mokomas 1 asmuo

39,00

1.4.2.

kai mokoma iki 50 asmenų

29,00

1.4.3.

kai mokoma 50 ir daugiau asmenų

22,00

2.

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui):

 

2.1.

6 akademinių valandų mokymo programa:

 

2.1.1.

kai mokomas 1 asmuo

18,00

2.1.2.

kai mokoma iki 50 asmenų

13,00

2.1.3.

kai mokoma 50 ir daugiau asmenų

10,00

2.2.

8 akademinių valandų mokymo programa:

 

2.2.1.

kai mokomas 1 asmuo

22,00

2.2.2.

kai mokoma iki 50 asmenų

16,00

2.2.3.

kai mokoma 50 ir daugiau asmenų

12,00

2.3.

28 akademinių valandų mokymo programa:

 

2.3.1.

kai mokomas 1 asmuo

112,00

2.3.2.

kai mokoma iki 50 asmenų

78,00

2.3.3.

kai mokoma 50 ir daugiau asmenų

55,00

3.

Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, 4 akademinių valandų mokymo programa (1 asmeniui)

60,00

4.

Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo išdavimas asmenims, kurie nelankė mokymo kursų, teisės aktų nustatytais atvejais

10,00

5.

Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas

10,00

 

 

* Kai įstaiga dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, nurodytiems objektams, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų kiekį, įstaigos vadovo sprendimu gali būti taikoma iki 20 procentų nuolaida.  

Pastaba. Įstaigos vadovo sprendimu mokamų paslaugų kaina gali būti mažinama, jeigu gautos vakcinos arba medikamentų kaina sumažinta per vaistų firmų skelbtas akcijas.“

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1023, 2012-11-13, Žin., 2012, Nr. 133-6814 (2012-11-17), i. k. 1122250ISAK00V-1023

Nr. V-1091, 2013-11-29, Žin., 2013, Nr. 125-6398 (2013-12-07), i. k. 1132250ISAK00V-1091

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 151, 1995-03-20, Žin., 1995, Nr. 27-622 (1995-03-29), i. k. 0952250ISAK00000151

Dėl privalomojo higieninio ir pirmosios medicinos pagalbos mokymo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 430, 1996-08-20, Žin., 1996, Nr. 80-1919 (1996-08-23), i. k. 0962250ISAK00000430

Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 621, 2000-11-09, Žin., 2000, Nr. 99-3152 (2000-11-17), i. k. 1002250ISAK00000621

Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 667, 2002-12-23, Žin., 2003, Nr. 3-76 (2003-01-10), i. k. 1022250ISAK00000667

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 "Dėl higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicininių paslaugų įkainių" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-61, 2005-01-27, Žin., 2005, Nr. 15-480 (2005-02-01), i. k. 1052250ISAK0000V-61

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 "Dėl Higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicininių paslaugų įkainių" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1093, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 4-153 (2008-01-10), i. k. 1072250ISAK00V-1093

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 "Dėl Higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicininių paslaugų įkainių" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-646, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 79-4114 (2012-07-05), i. k. 1122250ISAK000V-646

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 "Dėl Higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicininių paslaugų įkainių" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1023, 2012-11-13, Žin., 2012, Nr. 133-6814 (2012-11-17), i. k. 1122250ISAK00V-1023

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 "Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1091, 2013-11-29, Žin., 2013, Nr. 125-6398 (2013-12-07), i. k. 1132250ISAK00V-1091

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 "Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo