Suvestinė redakcija nuo 2021-03-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 67-2175, i. k. 0992250ISAK00000357

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠO, KAINŲ NUSTATYMO IR JŲ INDEKSAVIMO TVARKOS BEI ŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS

 

1999 m. liepos 30 d. Nr. 357

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 112-3099) 11 straipsnio 2 dalies 2 punktą,

1. Tvirtinu:

1.1. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą ir kainas (1 priedas);

1.2. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų nustatymo ir indeksavimo tvarką (2 priedas);

1.3. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką (3 priedas).

2. Laikau netekusiais galios Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 03 21 įsakymą Nr. 164 ir šiuo įsakymu patvirtintą „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyną Nr. 11-96-1“ (Žin., 1996, Nr. 35-891).

3. Įsakymas įsigalioja nuo 1999 08 01.

4. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 574, 2002-11-22, Žin., 2002, Nr. 115-5168 (2002-12-04), i. k. 1022250ISAK00000574

Nr. V-493, 2008-05-27, Žin., 2008, Nr. 64-2424 (2008-06-05), i. k. 1082250ISAK000V-493

Nr. V-58, 2013-01-18, Žin., 2013, Nr. 9-381 (2013-01-24), i. k. 1132250ISAK0000V-58

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS ALEKNA

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr.357

1 priedas

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2014 m. rugsėjo 1 d.  įsakymo

Nr. V-916 redakcija)

 

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE, SĄRAŠAS IR KAINOS

 

Eil. Nr.

Kodas

Paslaugos pavadinimas

Kaina

 

eurais

1.

 

Nėštumo diagnozavimas ir nutraukimas:

 

1.1.

60001

nėštumo nutraukimas taikant vietinę nejautrą 

39,10

1.2.

60002

nėštumo nutraukimas taikant visišką nejautrą   

61,11

1.3.

60004

ankstyvas nėštumo diagnozavimas šlapimo tyrimu 

3,34

1.4.

60005

vienas hormoninis tyrimas (vidutinė kaina)     

7,24

2.

 

Akupunktūra ir manualinė terapija:

2.1.

60006

aurikuliarinė diagnostika                      

1,00

2.2.

60007

korporalinė akupunktūros procedūra             

2,00

2.3.

60008

taškų šildymo procedūra                        

2,67

2.4.

60009

mikrosistemos akupunktūros procedūra (aurikuliarinė, skalpinė terapija)                                                                                                                                                                                     

3,00

2.5.

60010

kraniofacialinė regionarinė akupunktūra        

2,00

2.6.

60011

intramedianinė akupunktūra                     

2,00

2.7.

60012

prolonguota akupunktūra (mikroakupunktūra ir aplikacijų akupunktūra)

1,67

2.8.

60013 

lazerinė punktūra, termopunktūra                

2,34

2.9.

60014

elektroakupunktūra                             

1,67

2.10.

60015

magnetinė punktūra                             

2,00

2.11.

60016

magnetinė lazerinė punktūra                    

2,67

2.12.

60017

farmakologinė punktūra                         

2,67

2.13.

60018

regioninis akupunktūros taškų masažas          

2,00

2.14.

60019

bendras akupunktūros taškų masažas             

3,34

2.15.

60020

manualinė diagnostika (kaina taikoma visiems metodams)

2,34

2.16.

60021

lokali manualinė terapija (kaina taikoma visiems metodams)

3,34

2.17.

60022

bendra manualinė terapija (kaina taikoma visiems metodams)

5,34

3.

 

Profilaktinis sveikatos tikrinimas (į sveikatos tikrinimo paslaugų kainas įskaitytos visos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakyme Nr. 301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ numatytos pirminės sveikatos priežiūros gydytojų ir gydytojų specialistų vieno paciento sveikatos tikrinimo išlaidos):

3.1.

60035

vykstančiųjų į užsienį                         

7,24

3.2.

60036

norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą             

11,58

3.3.

60037

vairuotojų                              

10,14

3.4.

60038

licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų                           

14,48

4.

 

Papildoma individuali ligonio priežiūra ir slauga gimdymo skyriuje (visą gimdymo laikotarpį), kai pacientė pati renkasi gydytoją ir akušerį:

4.1.

60039

gydytojo                                       

133,48

4.2.

60040

akušerio                                       

66,74

5.

 

Anoniminis piktnaudžiaujančiųjų alkoholiu, narkotikais ir kitomis nuodingosiomis medžiagomis gydymas ir asmens girtumo, apsvaigimo laipsnio nustatymas:

5.1.

 

Psichoterapija:

5.1.1.

60041

„Minesotos“ programa                           

173,52

5.1.2.

60042

„Esperalio“ ir kitų ilgai veikiančių vaistų implantavimas             

68,08

5.2.

 

Neteko galios nuo 2017-06-01

 

5.3.

60047

antialkoholio terapija sensibilizuojamaisiais vaistais            

27,36

5.4.

60048

abstinencijos sindromo vėlyvojo periodo simptomų gydymas ir potraukio slopinimas

43,38

5.5.

60049

hipnoterapijos seansas                         

4,34

5.6.

60050

individuali autogeninė treniruotė              

8,34

5.7.

60051

blaivybės motyvacijos įtvirtinimas pagal  „Dvylikos žingsnių“ programą     

81,42

5.8.

60052

kiti anoniminio gydymo metodai ir priemonės (nustatant kainą prilyginami išvardytiems)   

-

5.9.

60053

asmens girtumo, apsvaigimo laipsnio nustatymas atliekant laboratorinį kraujo ištyrimą        

7,24

6.

 

Kosmetinės chirurgijos operacijos:

6.1.

60054

raukšlių ir odos pertekliaus pašalinimas išoriniuose vokų kampuose

30,37

6.2.

60055

raukšlių ir odos pertekliaus pašalinimas smilkinių srityje            

41,38

6.3.

60056

raukšlių ir odos pertekliaus pašalinimas skruostų srityje            

90,10

6.4.

60057

raukšlių ir odos pertekliaus pašalinimas kaklo srityje            

122,14

6.5.

60058

viršutinių vokų raukšlių ir odos pertekliaus pašalinimas             

30,37

6.6.

60059

apatinių vokų raukšlių ir odos pertekliaus pašalinimas su riebalinėmis išvaržomis    

41,38

6.7.

60060

momentinis viršutinių ir apatinių vokų raukšlių ir odos pertekliaus pašalinimas su riebalinių išvaržų rezekcija             

52,06

6.8.

60061

nusvirusių antakių korekcija                   

52,06

6.9.

60062

randų ir tatuiruočių pašalinimas, naudojant vietinių audinių plastiką ir laisvą odos skiautę

30,37

6.10.

60063

hipertrofinių randų pašalinimas                

41,38

6.11.

60064

hipertrofinių, keloidinių randų ekscizija (iki 3 cm)

34,75

6.12.

60065

hipertrofinių, keloidinių randų ekscizija (daugiau kaip 3 cm)                  

40,55

6.13.

60066

hipertrofinių, keloidinių veido arba kaklo randų ekscizija  (iki 3 cm)

43,44

6.14.

60067

hipertrofinių, keloidinių veido arba kaklo randų ekscizija (daugiau kaip 3 cm)            

47,79

6.15.

60068

nusvirusios nosies pertvarėlės korekcija       

30,37

6.16.

60069

pakartotinė korekcija po įgimtos nosies bei viršutinės lūpos deformacijos operacijų

73,41

6.17.

60070

potrauminių arba įgimtų nosies deformacijų (kuprotos nosies) korekcija   

145,49

6.18.

60071

viršutinės lūpos gleivinės (dvigubos lūpos) pertekliaus pašalinimas              

41,38

6.19.

60072

odos ir poodžio pertekliaus smakro srityje (dvigubo smakro) pašalinimas be odos patempimo   

74,08

6.20.

60073

ausų deformacijos (atlėpusių ausų) korekcija   

52,06

6.21.

60074

krūtų spenelių deformacijos korekcija          

90,10

6.22.

60075

nusileidusių ir hipertrofinių krūtų korekcija  

168,52

6.23.

60076

krūtų korekcija, naudojant endoimplantatus     

168,52

6.24.

60077

deformuotos priekinės pilvo sienelės („prijuostės“) korekcija, pašalinant riebalų perteklių

168,52

6.25.

60078

kitos kosmetinės chirurgijos operacijos (nustatant kainą prilyginamos išvardytoms)          

7.

 

Dermatologo kosmetinės procedūros:

7.1.

60089

karpos, žvaigždinės hemangiomos pašalinimas skystuoju azotu

2,34

7.2.

60090

užkrečiamojo moliusko pašalinimas skystuoju azotu            

0,67

7.3.

60091

lygios odos masažas skystuoju azotu            

1,67

7.4.

60092

plaukuotosios galvos dalies odos masažas skystuoju azotu

3,00

7.5.

60093

išsiplėtusių kapiliarų elektrokoaguliacija     

7,67

7.6.

60094

papilomos pašalinimas elektrokoaguliacija      

3,00

7.7.

60095

riebalinės liaukos cistos pašalinimas elektrokoaguliacija            

1,67

7.8.

60096 

ateromos iki 0,5 cm pašalinimas elektrokoaguliacija            

7,67

7.9.

60097

kitos kosmetinės procedūros (nustatant kainą prilyginamos išvardytoms)                     

-

8.

 

Kosmetologijos procedūros (1 procedūra):

8.1.

 

masažai:

8.1.1.

60098

veido ir kaklo masažas                         

2,34

8.1.2.

60099

masažas pagal Žaką                             

2,00

8.1.3.

60100

galvos kriomasažas                             

1,67

8.1.4.

60101

veido kriomasažas (galvanizacija)              

1,00

8.2.

 

gydymo procedūros:

8.2.1.

60102

plaukų gydymas su D 'Arsonvaliu                

1,67

8.2.2.

60103

plaukų gydymas be D 'Arsonvalio                

1,67

8.2.3.

60104

kvarcas                                        

1,00

8.2.4.

60105

krioterapija                                   

0,67

8.2.5.

60108

kitos priemonės  (nustatant kainą prilyginamos išvardytoms)                                                   

-

8.3.

 

kaukės:

8.3.1.

60109

sausinamoji                                    

1,00

8.3.2.

60110

minkštinamoji                                  

1,00

8.3.3.

60111

maitinamoji                                    

1,00

8.3.4.

60112

kombinuota                                     

1,00

9.

 

Dantų protezavimo paslaugų kainos (be metalų,   plastmasių-kompozitų, cemento, dirbtinių dantų, gamyklinių fiksavimo elementų išlaidų):

9.1.

60200

pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija      

2,35

9.2.

 

Laikinieji (imediat) protezai:

9.2.1.

60201

plastmasinis įtvaras                          

11,99

9.2.2.

60202

1–5 dantų plokštelinis protezas             

9,12

9.2.3.

60203

daugiau kaip 5 dantų plokštelinis protezas    

11,99

9.2.4.

60204

boksininko įtvaras                            

24,76

9.2.5.

60205

laikinas plastmasinis vainikėlis              

6,00

9.3.

 

Nuimami protezai (plokštelės):

9.3.1.

60206

dalinis plokštelinis protezas-bazė            

14,60

9.3.2.

60207

pilnas plokštelinis protezas-bazė             

2,03

9.3.3.

60208

pilnas plokštelinis protezas individualiame artikuliatoriuje-bazėje

49,53

9.3.4.

60209

1 danties įstatymas į plokštelinį protezą     

0,91

9.3.5.

60210

individualus šaukštas                         

1,56

9.3.6.

60211

lenkta apkabėlė                               

0,91

9.3.7.

60212 

dentoalveolinė apkabėlė (pelotas)             

1,56

9.3.8.

60213

lieta iš chromkobalto atraminė apkabėlė       

3,02

9.3.9.

60214

minkšta bazė                                  

7,56

9.4.

 

Lanko atraminiai protezai iš chromkobalto ir tauriųjų metalų ant ugniai atsparaus modelio:

9.4.1.

60215

lanko atraminis protezas-karkasas            

101,66

9.4.2.

60216

lanko atraminis protezas su visų sistemų užraktais-karkasas         

108,17

9.4.3.

60217

lanko atraminio protezo atraminio kabliuko įstatymas  

10,95

9.4.4.

60218

lanko atraminio protezo užrakto įstatymas     

14,08

9.4.5.

60219

vieno atraminio danties frezavimas            

14,08

9.4.6.

60220

1 danties įstatymas į lanko atraminį protezą  

1,30

9.5.

 

Lieti protezai:

9.5.1.

60221

metalo keramikos vainikėlis arba metalo keramikos dantis            

99,05

9.5.2.

60222

lietas vainikėlis                             

30,24

9.5.3.

60223

lietas metalo plastiko vainikėlis             

60,21

9.5.4.

60224

lietas dantis su metalo plastiko apdaila      

33,36

9.5.5.

60225

lietas pusinis vainikėlis                     

36,49

9.5.6.

60226

įklotas                                       

11,99

9.5.7.

60227

lietas vienašakis kultinis įklotas            

15,12

9.5.8.

60228

lietas dvišakis kultinis įklotas              

21,11

9.5.9.

60229

lietas trišakis kultinis įklotas              

27,11

9.5.10.

60230

lieto karkaso perpjovimas ir suvirinimas      

9,38

9.6.

 

Štampuoti-lituoti dantų protezai iš netauriųjų metalų:

9.6.1.

60231

štampuotas vainikėlis                         

10,95

9.6.2.

60232

štampuotas kombinuotas vainikėlis             

14,34

9.6.3.

60233

atraminis štampuotas vainikėlis               

13,03

9.6.4.

60234

lietas dantis                                 

9,91

9.6.5.

60235

lietas dantis su plastmasine apdaila          

14,34

9.6.6.

60236

tiltinio protezo okliuzinė ataugėlė           

0,91

9.6.7.

60237

sulitavimas lydmetaliu                        

1,30

9.6.8.

60238

sulitavimas lazeriu (viena siūlė)              

1,95

9.7.

 

Štampuoti-lituoti dantų protezai iš tauriųjų metalų:

9.7.1.

60239

štampuotas vainikėlis                         

12,51

9.7.2.

60240

štampuotas kombinuotas vainikėlis             

15,90

9.7.3.

60241

štampuotas atraminis vainikėlis               

14,34

9.7.4.

60242

lietas dantis                                 

11,21

9.7.5.

60243

tiltinio protezo okliuzinė ataugėlė           

2,09

9.7.6.

60244

kramtomojo paviršiaus įliejimas               

1,30

9.7.7.

60245

sulitavimas lydmetaliu                        

1,30

9.8.

 

Protezų pataisos:

9.8.1.

60246

1–2 plastmasinių dantų įdėjimas, restauruojant plokštelę             

4,17

9.8.2.

60247

1–2 porcelianinių dantų įdėjimas, restauruojant plokštelę                        

4,95

9.8.3.

60248

3–4 plastmasinių dantų įdėjimas, restauruojant plokštelę            

6,52

9.8.4.

60249

lūžusio plokštelės pagrindo pataisymas        

4,17

9.8.5.

60250

lūžusio plokštelės pagrindo pataisymas ir armavimas                  

4,69

9.8.6.

60251

2 lūžių plokštelės pagrindo pataisymas        

5,21

9.8.7.

60252

vienos apkabėlės pakeitimas, įdėjimas         

4,17

9.8.8.

60253

seno protezo bazės pataisymas (perbazavimas laboratoriniu būdu)

9,91

9.8.9.

60254

vainikėlio arba danties plastmasinės apdailos restauravimas            

10,43

9.9.

 

Kitos paslaugos:

9.9.1.

60255

porceliano vainikėlis                         

72,46

9.9.2.

60256

plastmasinis vainikėlis                       

10,43

9.9.3.

60257

štampuoto vainikėlio nuėmimas                 

1,30

9.9.4.

60258

lieto vainikėlio nuėmimas                     

6,00

9.9.5.

60259

vainikėlio cementavimas                       

1,04

9.9.6.

60260

vienmomentinio atspaudo nuėmimas be retrakcijos            

1,56

9.9.7.

60261

dvimomentinio atspaudo nuėmimas be retrakcijos

2,35

9.9.8.

60262

vieno danties gleivinės retrakcija            

1,82

9.9.9.

60263 

diagnostinis modelis                          

1,82

9.9.10.

60264

danties šaknies kanalo paruošimas  kultiniam-kaištiniam

įklotui

3,77

9.10.

 

Dantų implantacija (1etapo kainos) (dėl atitinkamų dantų gali reikėti 2 etapo, tada kaina didinama 1,5 karto) (be implantato kainos):

9.10.1.

60265

sinuso dugno pakėlimas atkuriant kaulą        

122,51

9.10.2.

60266

subkortikalinė (subperiostatinė) implantacija 

37,65

9.10.3.

60267

endosalinė implantacija su 1 galvute          

43,73

9.10.4.

60268

endosalinė implantacija su 2 galvutėmis       

56,77

9.10.5.

60269

sraigtinė implantacija                        

55,03

9.10.6.

60270

vienos žandikaulio pusės alveolinės ataugos

paaukštinimas  (kaulo defekto užpildymas TCP

arba HA keramika)           

57,63

9.10.7.

60271

implantato naudojimas veido žandikaulių ir plastinėje

chirurgijoje

330,75

10.

60272

Vieno gydytojo psichiatro atliekamas papildomas psichikos sveikatos būklės įvertinimas pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo 13 straipsnio 5 dalį

94,05

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-465, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06909

Nr. V-433, 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04382

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

1999 07 30 įsakymu Nr. 357

2 priedas

 

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

IR JŲ INDEKSAVIMO TVARKA

 

1. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų nustatymo tvarka.

1.1. Ši tvarka parengta pagal Sveikatos apsaugos ministerijos 1995 05 10 įsakymu Nr. 242 patvirtintą „Medicinos paslaugų ir patarnavimų kainų nustatymo tvarką sveikatos priežiūros įstaigose“.

1.2. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – paslaugų) kainos nustatomos kiekvienai teikiamai paslaugai, apskaičiuojant paslaugos išlaidas pagal išlaidų straipsnius. Tuo tikslu būtina parengti (žinoti) paslaugos technologinį aprašymą, kuriame reikia nurodyti:

1.2.1. paslaugos struktūrą (sudėtines paslaugos dalis);

1.2.2. pagrindinių darbuotojų profesijas, kvalifikacijas, jų skaičių ir vidutinį mėnesinį atlyginimą;

1.2.3. paslaugos atlikimo trukmę;

1.2.4. vaistų ir kt. medicinos pagalbos priemonių poreikį (natūrine ir pinigine išraiška);

1.2.5. įrangos, aparatūros ir kt. ilgalaikio naudojimo priemonių amortizacijos atskaitymus.

1.3. Pagal technologinį aprašymą apskaičiuojamos darbo užmokesčio išlaidos, materialinės išlaidos (vaistų ir kt. medicinos pagalbos priemonių) ir pagrindinių priemonių nusidėvėjimo išlaidos vienai paslaugai. Technologinio paslaugos aprašymo ir išlaidų skaičiavimo maketai pateikiami priede prie šios tvarkos (pridedama).

1.4. Išlaidos, tiesiogiai susijusios su paslaugos vykdymu (tiesioginės išlaidos), nustatomos vadovaujantis galiojančiais normatyvais, techniniais įrengimų parametrais, darbo užmokestį reguliuojančiais teisės aktais.

1.5. Sveikatos priežiūros įstaigos netiesioginės išlaidos (administracijos ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis, ryšių, komunalinių paslaugų, kanceliarinių priemonių įsigijimo ir kt.) nėra tiesiogiai susijusios su sveikatos priežiūros paslaugos teikimo išlaidomis, nustatomos atsižvelgiant į bendrą įstaigos planinę metinę išlaidų sąmatos struktūrą (procentais) ir į pagrindinių darbuotojų personalo (atliekančio paslaugą) darbo užmokestį.

1.6. Pelnas neskaičiuojamas, nes viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos priskiriamos prie ne pelno siekiančių įstaigų.

1.7. Kiekvienos paslaugos kaina nustatoma ir patvirtinama vieną kartą, o vėliau pagal Statistikos departamento skelbiamus vartotojų kainų indeksus nustatyta tvarka atitinkamai indeksuojama. Tik labai pakitus tam tikros paslaugos išlaidoms (per metus ne mažiau kaip 20 proc.), šios paslaugos kaina yra nustatoma pakartotinai.

1.8. Pagal Sveikatos sistemos įstatymo 11 str. 1 d. 4 p. (Žin., 1998, Nr. 112-3099), kitų paslaugų, kurios nepriskiriamos sveikatos priežiūros ir farmacinėms paslaugoms (ne medicinos paslaugos) kainas nustato paslaugas teikiančių sveikatos priežiūros įstaigų administracija.

2. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo tvarka.

2.1. Paslaugų kainos indeksuojamos atsižvelgiant į Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamus vartojimo kainų indeksus:

2.1.1. kainos perskaičiuojamos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Statistikos departamentas) skelbiamas vartotojų kainų indeksas nuo mokamų paslaugų kainų patvirtinimo datos padidėja ne mažiau kaip 20 proc.;

2.1.2. mokamų paslaugų kainų padidinimo indeksas (Ik) skaičiuojamas pagal formulę:

Ik = 0,3 Ivk + 0,7 Isv, kur

Ivk – Statistikos departamento skelbiamas vartotojų kainų indeksas,

Isv – Statistikos departamento skelbiamas sveikatos paslaugų indeksas;

2.1.3. apskaičiuojamas mokamų paslaugų kainų indeksas:

1) mokamų paslaugų kainos patvirtintos 1996 03;

2) Statistikos departamento duomenys:

vartotojų kainų indeksai:                        a) 1996 02               -2482;

b) 1999 02               -2978;

sveikatos apsaugos indeksai:                  a) 1996 02               -178,1;

b) 1996 12               -191,2;

c) 1999 02               -105,5%;

 

 

 

Ik = 0,3 x 1,1998 + 0,7 x 1,1325 = 0,3599 + 0,7923 = 1,1522=15,22%

______________

 

Mokamų asmens sveikatos priežiūros

paslaugų kainų nustatymo ir jų

indeksavimo tvarkos

priedas

 

TECHNOLOGINIS APRAŠYMAS

 

Pozicijos Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos sudėtinės dalys

Profesija

Kvalifikacinė      kategorija

Žmonių skaičius

Vidutinis mėn. atlyginimas  (eurais)

Darbo trukmė (val.)

Darbo  užmokestis (eurais)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Iš viso:

Iš viso:

 

TECHNOLOGINIS APRAŠYMAS (MATERIALINĖS SĄNAUDOS)

 

Pozicijos Nr.

Materialinės sąnaudos

Vaistai

Kitos medžiagos

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Vnt. kaina eurais

Suma eurais

Pavadinimas

Mato vnt.

kiekis

Vnt. kaina eurais

Suma eurais

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Iš viso:

Iš viso:

 

 

TECHNOLOGINIS APRAŠYMAS (PAGRINDINĖS PRIEMONĖS IR JŲ NUSIDĖVĖJIMAS)

 

Pozicijos Nr.

Pavadinimas

Pradinė arba indeksuota vertė         (tūkst. eurų)

Metams

Nusidėvėjimas, patiriamas suteikiant vieną paslaugą, eurais

Amartizacijos atskaitymų

Paslaugų kiekis vnt.

norma, %

suma, eurais

21

22

23

24

25

26

27

Iš viso:

Iš viso:

 

________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-916, 2014-09-01, paskelbta TAR 2014-09-04, i. k. 2014-11773

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-794 redakcija)

3 priedas

 

 

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

 

1. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – LNSS įstaigos), nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose, turi teisę pagal šią Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką (toliau – Tvarka) teikti ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – mokamos paslaugos), už kurias jų gavėjai turi sumokėti.

2. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros ir pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“, 1 ir 3 punktuose, išskyrus Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšių ir apmokėjimo tvarkos (1 priedas), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, 4 ir 5 punktuose nurodytus profilaktinius sveikatos tikrinimus, visose LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigose prie jų prisirašiusiems gyventojams teikiamos nemokamai, už jas iš pacientų negali būti reikalaujama jokių papildomų mokėjimų.

3. Mokamoms paslaugoms, teikiamoms LNSS įstaigose, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

3.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;

3.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;

3.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

4. Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.).

5. Draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, LNSS įstaigose suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra mokamos.

6. Mokamas paslaugas, tyrimus ir procedūras LNSS įstaigos gali teikti tik užtikrinusios, kad šias paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, nustatytą dieną gautų visi  jų laukimo eilėje užregistruoti pacientai.

7. Už LNSS įstaigų teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu moka šiais atvejais:

7.1. pacientas, neturėdamas LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatyta papildomų sąlygų), savo iniciatyva kreipiasi dėl stacionarinės ar specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (konsultacijos, stacionarinio gydymo, procedūros, tyrimo ir pan.) suteikimo į jo pasirinktą LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Jei gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, toliau asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ir apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų bendra tvarka;

7.2.  pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras;

7.3.  pacientas nori gauti paslaugą ne eilės tvarka, o ambulatorines ir dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga turi galimybes suteikti daugiau paslaugų, nei numatyta sutartyje su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK); šiuo atveju mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik tada, kai įstaiga atitinka visus žemiau nurodytus reikalavimus:

7.3.1. turi iš PSDF biudžeto lėšų apmokamų paslaugų kiekvienos darbo dienos teikimo planą-grafiką, kuriame nurodytas iš PSDF biudžeto lėšų apmokamų paslaugų skaičius, ir kuris skelbiamas viešai;

7.3.2.  užtikrina, kad visi į paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, laukimo eilę užregistruoti ir atvykę pacientai gaus numatytas paslaugas numatytą dieną nustatytu laiku;

7.3.3.  pacientas pageidauja gauti paslaugą ne eilės tvarka ir yra pasirašytinai supažindintas su jo teise ir galimybe ją gauti nemokamai eilės tvarka, nurodant paslaugos teikimo datą;

7.4. pacientas nori gauti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas ne eilės tvarka, o stacionarines slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikianti įstaiga turi galimybes suteikti daugiau paslaugų, nei numatyta sutartyje su TLK; šiuo atveju mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik tada, kai įstaiga atitinka visus žemiau nurodytus reikalavimus:

7.4.1.  turi stacionarizavimo dėl nemokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų dienos planą, kuris paskelbtas viešai;

7.4.2.  visi į nemokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų laukimo eilę užregistruoti ir atvykę pacientai yra stacionarizuoti nustatytu laiku;

7.4.3.  pacientas pageidauja gauti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas ne eilės tvarka ir yra pasirašytinai supažindintas su jo teise ir galimybe gauti jas nemokamai eilės tvarka, nurodant  konkrečią jo stacionarizavimo datą;

7.5.  pacientas pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie brangiau kainuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų priskiriami atvejai, kai pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka pasirinktų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų skirtumą. Prie šių paslaugų negali būti priskiriamos paslaugos, kurioms pacientui nesuteikiama pasirinkimo alternatyva (negalima pasirinkti tarp nemokamos ir brangiau kainuojančios paslaugos).

8. LNSS įstaigose teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas;

9. LNSS įstaigų pareigos, susijusios su mokamų paslaugų teikimu:

9.1. parengti ir vadovo įsakymu patvirtinti mokamų paslaugų teikimo tvarką (aprašą), kurioje būtų nurodyti konkretūs mokamų paslaugų teikimo pagrindai bei kainos, ir užtikrinti, kad pacientai galėtų su ja susipažinti;

9.2. užtikrinti, kad mokamos paslaugos būtų teikiamos tik šioje Tvarkoje nurodytomis sąlygomis;

9.3. prieš teikiant pacientui paslaugą, už kurią jis turi mokėti:

9.3.1.  pasirašytinai jį (arba paciento atstovą) informuoti apie paciento teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti įstaigoje nemokamai, išskyrus atvejus, kai paslaugos yra įtrauktos į Mokamų paslaugų sąrašą šio įsakymo 1 priede;

9.3.2.  užtikrinti, kad pacientas mokamos paslaugos pasirinkimą medicinos dokumentuose patvirtintų parašu;

9.4. prieš teikiant pacientui brangiau kainuojančias paslaugas, skiriant brangiau kainuojančius vaistus, medicinos pagalbos priemones, medžiagas ar procedūras, jį pasirašytinai supažindinti su nemokamų paslaugų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, medžiagų, procedūrų ir brangiau kainuojančių paslaugų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, medžiagų, procedūrų skirtumais (kaina, kiekis, pranašumas ir pan.) ir užtikrinti, kad pacientas savo pasirinkimą medicinos dokumentuose patvirtintų raštu. Prie šių paslaugų negali būti priskiriamos paslaugos, kurioms pacientui nesuteikiama pasirinkimo alternatyva (negalima pasirinkti tarp nemokamos ir brangiau kainuojančios paslaugos).

9.5. medicinos dokumentuose turi būti įdėtinis lapas su apmokėtų paslaugų sąrašu, kuriame nurodoma:

9.5.1. paciento patvirtintas parašu sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo;

9.5.2. suteiktos mokamos paslaugos pavadinimas ir jos teikimo pagrindas;

9.5.3. paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinančio dokumento numeris ir data.

10. Gydymo įstaiga turi užtikrinti, kad mokėjimo už mokamas paslaugas dokumentuose (kasos kvituose, pajamų orderiuose, sąskaitose ir pan.) būtų nurodyta paslaugos teikimo data, paslaugos, už kurią mokama, pavadinimas, medicinos dokumento (ambulatorinės kortelės, gydymo stacionare istorijos ir pan.) numeris. Jeigu minėtos informacijos mokėjimo dokumentuose nurodyti nėra techninių galimybių, ji turi būti nurodyta sąskaitoje, kuri atiduodama pacientui.

11. Mokamos paslaugos, suteiktos nesilaikant šioje Tvarkoje nustatytų reikalavimų, yra laikomos neteisėtai apmokėtomis, todėl už jas gautos lėšos privalo būti grąžinamos jas sumokėjusiam asmeniui.

12. Teikiant mokamas paslaugas gydymo įstaiga privalo į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą įvesti informaciją apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

13. Mokamų paslaugų LNSS įstaigose teisėtumą ir pagrįstumą turi teisę vertinti ir kontroliuoti:

13.1. sveikatos priežiūros įstaigų steigėjas (savininkas, dalininkas, kt.);

13.2. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, vykdydama teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės (tinkamumo) ir prieinamumo valstybinę kontrolę ir ekspertizę;

13.3. Valstybinė ir teritorinės ligonių kasos:

13.3.1. vykdydamos LNSS įstaigų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės (tinkamumo) ir prieinamumo valstybinę kontrolę;

13.3.2.  spręsdamos ginčus tarp draudžiamųjų ir LNSS įstaigų dėl pacientui suteiktų iš PSDF biudžeto apmokamų paslaugų.

14. Už mokamų paslaugų teikimo procedūrų pažeidimus atsako įstaigos vadovas ar kiti už tai atsakingi darbuotojai.

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

Nr. V-794, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-16, i. k. 2014-10290

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 386, 1999-08-23, Žin., 1999, Nr. 71-2238 (1999-08-25), i. k. 0992250ISAK00000386

Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos pakeitimo ir papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 551, 1999-12-16, Žin., 1999, Nr. 109-3194 (1999-12-24), i. k. 0992250ISAK00000551

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 07 30 įsakymo Nr.357 dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 476, 2000-08-29, Žin., 2000, Nr. 76-2317 (2000-09-08), i. k. 1002250ISAK00000476

Dėl 1999 07 30 sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr.375 "Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos'' papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 712, 2000-12-06, Žin., 2000, Nr. 107-3400 (2000-12-15), i. k. 1002250ISAK00000712

Dėl 1999 07 30 sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 357 dalinio pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 574, 2002-11-22, Žin., 2002, Nr. 115-5168 (2002-12-04), i. k. 1022250ISAK00000574

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 "Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-155, 2005-03-07, Žin., 2005, Nr. 33-1076 (2005-03-10), i. k. 1052250ISAK000V-155

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 "Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-450, 2008-05-15, Žin., 2008, Nr. 59-2239 (2008-05-24), i. k. 1082250ISAK000V-450

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 "Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-493, 2008-05-27, Žin., 2008, Nr. 64-2424 (2008-06-05), i. k. 1082250ISAK000V-493

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 "Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1065, 2008-10-31, Žin., 2008, Nr. 131-5056 (2008-11-15), i. k. 1082250ISAK00V-1065

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 "Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1015, 2010-11-25, Žin., 2010, Nr. 140-7188 (2010-11-30), i. k. 1102250ISAK00V-1015

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 "Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-58, 2013-01-18, Žin., 2013, Nr. 9-381 (2013-01-24), i. k. 1132250ISAK0000V-58

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 "Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-794, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-16, i. k. 2014-10290

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-916, 2014-09-01, paskelbta TAR 2014-09-04, i. k. 2014-11773

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-465, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06909

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-433, 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04382

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. Įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo