Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01 iki 2018-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 69-2828, i. k. 109225BISAK001A-551

 

 

VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, ESANČIŲ EUROPOS FARMAKOPĖJOJE, PAVADINIMŲ ATITIKMENŲ LIETUVIŲ KALBA SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. birželio 2 d. Nr.1A-551

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Vaistinio preparato rinkodaros teisės perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 78-3176; 2010, Nr. 13-661) ir galiojančiu Europos farmakopėjos leidimu bei šio leidimo priedais:

Preambulės pakeitimai:

Nr. (1.4)1A-662, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 63-3170 (2013-06-14), i. k. 113225BISAK4)1A-662

Nr. (1.4)1A-1335, 2013-12-17, Žin., 2013, Nr. 132-6767 (2013-12-21), i. k. 113225BISAK)1A-1335

 

1. Tvirtinu Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašą (pridedama).

2. Laikau netekusiais galios:

2.1. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. 1A-182 „Dėl Vaistinių medžiagų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 41-1496);

2.2. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymą Nr. 1A-657 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 1A-182 „Dėl Vaistinių medžiagų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 119-4556);

2.3. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2007 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. 1A-97 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 1A-182 „Dėl Vaistinių medžiagų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 18-706);

2.4. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2007 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. 1A-425 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 1A-182 „Dėl Vaistinių medžiagų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 39-1464);

2.5. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2007 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. 1A-757 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 1A-182 „Dėl Vaistinių medžiagų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 69-2781);

2.6. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2008 m. sausio 11 d. įsakymą Nr. 1A-66 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 1A-182 „Dėl Vaistinių medžiagų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 9-331);

2.7. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2008 m. vasario 15 d. įsakymą Nr. 1A-209 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 1A-182 „Dėl Vaistinių medžiagų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 24-895);

2.8. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. 1A-946 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 1A-182 „Dėl Vaistinių medžiagų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 93-3697).

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                                       MINDAUGAS BŪTA

 

PATVIRTINTA

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministerijos viršininko

2009 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1A-551 (Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2014 m birželio  23 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-563 redakcija)

 

 

VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, ESANČIŲ EUROPOS FARMAKOPĖJOJE, PAVADINIMŲ ATITIKMENŲ LIETUVIŲ KALBA SĄRAŠAS

 

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Lotynų kalba

Monografijos Nr.

Abacavir sulfate

Abakaviro sulfatas

Abacaviri sulfas

2589

Acacia

Gumiarabikas

Acaciae gummi

307

Acacia, spray-dried

Gumiarabikas, džiovintas purškiant

Acaciae gummi dispersione desiccatum

308

Acamprosate calcium

Akamprosato kalcio druska

Acamprosatum calcicum

1585

Acanthopanax bark

Grakščiųjų eleuterokokų žievė

Acanthopanacis gracilistyli cortex

2432

Acarbose

Akarbozė

Acarbosum

2089

Acebutolol hydrochloride

Acebutololio hidrochloridas

Acebutololi hydrochloridum

871

Aceclofenac

Aceklofenakas

Aceclofenacum

1281

Acemetacin

Acemetacinas

Acemetacinum

1686

Acesulfame potassium

Acesulfamo kalio druska

Acesulfamum kalicum

1282

Acetazolamide

Acetazolamidas

Acetazolamidum

454

Acetic acid, glacial

Acto rūgštis, ledinė

Acidum aceticum glaciale

590

Acetone

Acetonas

Acetonum

872

Acetylcholine chloride

Acetilcholino chloridas

Acetylcholini chloridum

1485

Acetylcysteine

Acetilcisteinas

Acetylcysteinum

967

β-Acetyldigoxin

beta-acetildigoksinas

β-Acetyldigoxinum

2168

Acetylene intermix (1 per cent) in nitrogen 

Acetileno (1 procentas) ir azoto mišinys 

Acetylenum (1 per centum) in nitrogenio intermixtum 

2903

Acetylsalicylic acid

Acetilsalicilo rūgštis

Acidum acetylsalicylicum

309

N-Acetyltryptophan

N-acetiltriptofanas

N-Acetyltryptophanum

1383

N-Acetyltyrosine

N-acetiltirozinas

N-Acetyltyrosinum

1384

Aciclovir

Acikloviras

Aciclovirum

968

Acidum picrinicum for homoeopathic preparations 

Pikro rūgštis homeopatiniams preparatams 

Acidum picricum ad praeparationes homoeopathicas 

2695

Acidum succinicum for homoeopathic preparations 

Gintaro rūgštis homeopatiniams preparatams 

Acidum succinicum ad praeparationes homoeopathicas 

2824

Acitretin

Acitretinas

Acitretinum

1385

Adapalene

Adapalenas

Adapalenum

2445

Adenine

Adeninas

Adeninum

800

Adenosine

Adenozinas

Adenosinum

1486

Adipic acid

Adipo rūgštis

Acidum adipicum

1586

Adrenaline

Adrenalinas

Adrenalinum

2303

Adrenaline tartrate

Adrenalino tartratas

Adrenalini tartras

254

Agar

Agaras

Agar

310

Agaricus phalloides for homoeopathic preparations 

Žalsvosios musmirės homeopatiniams preparatams 

Amanita phalloides ad praeparationes homoeopathicas 

2786

Agnus castus fruit

Tikrųjų skaistminių vaisiai

Agni casti fructus

2147

Agnus castus fruit dry extract 

Tikrųjų skaistminių vaisių sausasis ekstraktas 

Agni casti fructus extractum siccum 

2309

Agrimony

Dirvuolių žolė

Agrimoniae herba

1587

Air, medicinal

Medicininis oras

Aer medicinalis

1238

Air, synthetic medicinal

Dirbtinis medicininis oras

Aer medicinalis artificiosus

1684

Akebia stem 

Akebijų stiebai 

Akebiae caulis 

2472

Alanine

Alaninas

Alaninum

752

Albendazole

Albendazolas

Albendazolum

1386

Alchemilla

Rasakilų žolė

Alchemillae herba

1387

Alcuronium chloride

Alkuronio chloridas

Alcuronii chloridum

1285

Alfacalcidol

Alfakalcidolis

Alfacalcidolum

1286

Alfadex

Alfadeksas

Alfadexum

1487

Alfentanil hydrochloride

Alfentanilio hidrochloridas

Alfentanili hydrochloridum

1062

Alfuzosin hydrochloride

Alfuzozino hidrochloridas

Alfuzosini hydrochloridum

1287

Alginic acid

Algino rūgštis

Acidum alginicum

591

Alimemazine hemitartrate

Alimemazino hemitartratas

Alimemazini hemitartras

2650

Allantoin

Alantoinas

Allantoinum

1288

Allium sativum for homoeopathic preparations

Valgomieji česnakai homeopatiniams preparatams

Allium sativum ad praeparationes homoeopathicas

2023

Allopurinol

Alopurinolis

Allopurinolum

576

Almagate

Almagatas

Almagatum

2010

Almond oil, refined

Migdolų aliejus, rafinuotas

Amygdalae oleum raffinatum

1064

Almond oil, virgin

Migdolų aliejus, natūralusis

Amygdalae oleum virginale

261

Aloes, Barbados

Tikrųjų alavijų sultys, koncentruotos ir išdžiovintos

Aloe barbadensis

257

Barbary wolfberry fruit 

Dygliuotųjų ožerškių vaisiai 

Lycii fructus 

2612

Aloes, Cape

Alavijų sultys, koncentruotos ir išdžiovintos

Aloe capensis

258

Alovudine (18F) injection

Alovudino (18F) injekcinis tirpalas

Alovudini (18F) solutio iniectabilis

2460

Aloes dry extract, standardised

Alavijų sausasis ekstraktas, standartizuotas

Aloes extractum siccum normatum

259

Alprazolam

Alprazolamas

Alprazolamum

1065

Alprenolol hydrochloride

Alprenololio hidrochloridas

Alprenololi hydrochloridum

876

Alprostadil

Alprostadilis

Alprostadilum

1488

Alteplase for injection

Alteplazė, injekcinė

Alteplasum ad iniectabile

1170

Altizide

Altizidas

Altizidum

2185

Alum

Alūnas

Alumen

6

Aluminium chloride hexahydrate

Aliuminio chloridas heksahidratas

Aluminii chloridum hexahydricum

971

Aluminium hydroxide, hydrated, for adsorption

Aliuminio hidroksidas, hidratuotas, adsorbcijai

Aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem

1664

Aluminium magnesium silicate

Aliuminio-magnio silikatas

Aluminii magnesii silicas

1388

Aluminium oxide, hydrated

Aliuminio oksidas, hidratuotas

Aluminii oxidum hydricum

311

Aluminium phosphate gel

Aliuminio fosfato gelis

Aluminii phosphatis liquamen

2166

Aluminium phosphate, hydrated

Aliuminio fosfatas, hidratuotas

Aluminii phosphas hydricus

1598

Aluminium sodium silicate

Aliuminio-natrio silikatas

Aluminii natrii silicas

1676

Aluminium stearate

Aliuminio stearatas

Aluminii stearas

1663

Aluminium sulfate

Aliuminio sulfatas

Aluminii sulfas

165

Alverine citrate

Alverino citratas

Alverini citras

2156

Amantadine hydrochloride

Amantadino hidrochloridas

Amantadini hydrochloridum

463

Ambroxol hydrochloride

Ambroksolio hidrochloridas

Ambroxoli hydrochloridum

1489

Amfetamine sulfate

Amfetamino sulfatas

Amfetamini sulfas

368

Amidotrizoic acid dihydrate

Amidotrizoino rūgšties dihidratas

Acidum amidotrizoicum dihydricum

873

Amikacin

Amikacinas

Amikacinum

1289

Amikacin sulfate

Amikacino sulfatas

Amikacini sulfas

1290

Amiloride hydrochloride dihydrate 

Amilorido hidrochloridas dihidratas 

Amiloridi hydrochloridum dihydricum 

0651

4-Aminobenzoic acid

4-aminobenzenkarboksirūgštis

Acidum

4-aminobenzoicum

1687

Aminocaproic acid

Aminokaprono rūgštis

Acidum aminocaproicum

874

Aminoglutethimide

Aminoglutetimidas

Aminoglutethimidum

1291

Amiodarone hydrochloride

Amjodarono hidrochloridas

Amiodaroni hydrochloridum

803

Amisulpride

Amisulpridas

Amisulpridum

1490

Amitriptyline hydrochloride

Amitriptilino hidrochloridas

Amitriptylini hydrochloridum

464

Amlodipine besilate

Amlodipino besilatas

Amlodipini besilas

1491

Ammonia (13N) injection

Amoniako (13N) injekcinis tirpalas

Ammoniae (13N) solutio iniectabilis

1492

Ammonia solution, concentrated

Amoniako koncentruotas tirpalas

Ammoniae solutio concentrata

877

Ammonio methacrylate copolymer (type A)

Amonio metakrilato kopolimeras A

Ammonio methacrylatis copolymerum A

2081

Ammonio methacrylate copolymer (type B)

Amonio metakrilato kopolimeras B

Ammonio methacrylatis copolymerum B

2082

Ammonium bromide

Amonio bromidas

Ammonii bromidum

1389

Ammonium carbonicum for homoeopathic preparations 

Amonio karbonatas homeopatiniams preparatams 

Ammonii carbonas ad praeparationes homoeopathicas 

2916

Ammonium chloride

Amonio chloridas

Ammonii chloridum

7

Ammonium glycyrrhizate

Amonio glicirizatas

Ammonii glycyrrhizas

1772

Ammonium hydrogen carbonate

Amonio-vandenilio karbonatas

Ammonii hydrogenocarbonas

1390

Amobarbital

Amobarbitalis

Amobarbitalum

594

Amobarbital sodium

Amobarbitalio natrio druska

Amobarbitalum natricum

166

Amorolfine hydrochloride 

Amorolfino hidrochloridas 

Amorolfini hydrochloridum 

2756

Amoxicillin sodium

Amoksicilino natrio druska

Amoxicillinum natricum

577

Amomum fruit

Kardamonaičių vaisiai

Amomi fructus

2554

Amoxicillin trihydrate

Amoksicilinas trihidratas

Amoxicillinum trihydricum

260

Amphotericin B

Amfotericinas B

Amphotericinum B

1292

Ampicillin 

Ampicilinas 

Ampicillinum

0167

Ampicillin sodium

Ampicilino natrio druska

Ampicillinum natricum

578

Ampicillin trihydrate

Ampicilinas trihidratas

Ampicillinum trihydricum

168

Amylmetacresol

Amilmetakrezolis

Amylmetacresolum

2405

Anacardium for homoeopathic preparations

Paprastieji nėreniai homeopatiniams preparatams

Semecarpus anacardium ad praeparationes homoeopathicas

2094

Anaesthetic ether

Anestetinis eteris

Aether anaestheticus

367

Anastrozole

Anastrozolas

Anastrozolum

2406

Andrographis herb 

Kamrų žolė 

Andrographidis herba 

2712

Anemarrhena asphodeloides rhizome 

Vaistinių marvų šakniastiebiai 

Anemarrhenae asphodeloides rhizoma 

2661

Angelica dahurica root

Daūrinių skudučių šaknys

Angelicae dahuricae radix

2556

Angelica pubescens root

Plaukuotųjų skudučių šaknys

Angelicae pubescentis radix

2557

Angelica archangelica root

Vaistinių šventagaršvių šaknys

Angelicae archangelicae radix

1857

Angelica sinensis root

Kininių skudučių šaknys

Angelicae sinensis radix

2558

Animal epithelia and outgrowths for allergen products 

Gyvūnų epitelis ir kiti kūno paviršiaus dariniai alergenų preparatams 

Fragmenta epithelii phaneraeque bestiarum ad producta allergenica 

2621

Aniseed

Anyžių vaisiai

Anisi fructus

262

Anise oil

Anyžių eterinis aliejus

Anisi aetheroleum

804

Antazoline hydrochloride

Antazolino hidrochloridas

Antazolini hydrochloridum

972

Anthrax vaccine for human use (adsorbed, prepared from culture filtrates)

Vakcina nuo juodligės, vartoti žmonėms (adsorbuota, pagaminta iš kultūros filtrato)

Vaccinum anthracis adsorbatum ab colato culturarum ad usum humanum

2188

Anticoagulant and preservative solutions for human blood

Žmogaus kraujo antikoaguliantų ir konservantų tirpalai

Solutiones anticoagulantes et sanguinem humanum conservantes

209

Anti-T lymphocyte immunoglobulin for human use, animal

Anti-T limfocitinis imunoglobulinas iš gyvūnų vartoti žmonėms

Immunoglobulinum anti-T lymphocytorum ex animale ad usum humanum

1928

Apis for homoeopathic preparations

Naminės bitės homeopatiniams preparatams

Apis mellifera ad praeparationes homoeopathicas

2024

Apomorphine hydrochloride hemihydrate

Apomorfino hidrochloridas hemihidratas

Apomorphini hydrochloridum hemihydricum

0136

Aprepitant 

Aprepitantas 

Aprepitantum 

2757

Aprotinin

Aprotininas

Aprotininum

580

Aprotinin concentrated solution

Aprotinino koncentruotas tirpalas

Aprotinini solutio concentrata

579

Arachis oil, hydrogenated

Žemės riešutų aliejus, hidrintas

Arachidis oleum hydrogenatum

1171

Arachis oil, refined

Žemės riešutų aliejus, rafinuotas

Arachidis oleum raffinatum

263

Arginine

Argininas

Argininum

806

Arginine aspartate

Arginino aspartatas

Arginini aspartas

2096

Arginine hydrochloride

Arginino hidrochloridas

Arginini hydrochloridum

805

Argon

Argonas

Argon

2407

Aripiprazole

Aripiprazolas

Aripiprazolum

2617

Arnica flower

Arnikų žiedai

Arnicae flos

1391

Arnica tincture

Arnikų tinktūra

Arnicae tinctura

1809

Arsenicum album for homoeopathic preparations

Arseno trioksidas homeopatiniams preparatams

Arsenii trioxidum ad praeparationes homoeopathicas

1599

Articaine hydrochloride

Artikaino hidrochloridas

Articaini hydrochloridum

1688

Artichoke leaf

Artišokų lapai

Cynarae folium

1866

Artichoke leaf dry extract

Artišokų lapų sausasis ekstraktas

Cynarae folii extractum siccum

2389

Ascorbic acid

Askorbo rūgštis

Acidum ascorbicum

253

Ascorbyl palmitate

Askorbilo palmitatas

Ascorbylis palmitas

807

Ash leaf

Uosių lapai

Fraxini folium

1600

Asparagine monohydrate

Asparaginas monohidratas

Asparaginum monohydricum

2086

Aspartame

Aspartamas

Aspartamum

973

Aspartic acid

Asparto rūgštis

Acidum asparticum

797

Astragalus mongholicus root

Mongolinių kulkšnių šaknys

Astragali mongholici radix

2435

Atenolol

Atenololis

Atenololum

703

Atomoxetine hydrochloride

Atomoksetino hidrochloridas

Atomoxetini hydrochloridum

2640

Atorvastatin calcium trihydrate

Atorvastatino kalcio druska trihidratas

Atorvastatinum calcicum trihydricum

2191

Atovaquone

Atovakvonas

Atovaquonum

2192

Atractylodes lancea rhizome

Kiaušininių juodumėlių šakniastiebiai

Atractylodis lanceae rhizoma

2559

Atractylodes rhizome, largehead

Stambiagraižių juodumėlių šakniastiebiai

Atractylodis macrocephalae rhizoma

2560

Atracurium besilate

Atrakurio besilatas

Atracurii besilas

1970

Atropine

Atropinas

Atropinum

2056

Atropine sulfate

Atropino sulfatas

Atropini sulfas

68

Aucklandia root 

Sosiūrijų šaknys 

Aucklandiae radix 

1797

Aurum chloratum natronatum for homoeopathic preparations

Natrio tetrachloroauratas dihidratas homeopatiniams preparatams

Natrii tetrachloroauras dihydricus ad praeparationes homoeopathicas

2141

Azathioprine

Azatioprinas

Azathioprinum

369

Azelastine hydrochloride

Azelastino hidrochloridas

Azelastini hydrochloridum

1633

Azithromycin

Azitromicinas

Azithromycinum

1649

Bacampicillin hydrochloride

Bakampicilino hidrochloridas

Bacampicillini hydrochloridum

808

Bacitracin

Bacitracinas

Bacitracinum

465

Bacitracin zinc

Bacitracino cinko kompleksas

Bacitracinum zincum

466

Baclofen

Baklofenas

Baclofenum

653

Baical skullcap root

Baikalinių kalpokių šaknys

Scutellariae baicalensis radix

2438

Bambuterol hydrochloride

Bambuterolio hidrochloridas

Bambuteroli hydrochloridum

1293

Barbados aloes

Tikrųjų alavijų sultys, koncentruotos ir išdžiovintos

Aloe barbadensis

257

Barbital

Barbitalis

Barbitalum

170

Barium chloratum for homoeopathic preparations

Bario chloridas dihidratas homeopatiniams preparatams

Barii chloridum dihydricum ad praeparationes homoeopathicas

2142

Barium sulfate

Bario sulfatas

Barii sulfas

10

Basic butylated methacrylate copolymer

Bazinis butilintas metakrilato kopolimeras

Copolymerum methacrylatis butylati basicum

1975

BCG for immunotherapy

BCG imunoterapijai

BCG ad immunocurationem

1929

BCG vaccine, freeze-dried

Vakcina nuo tuberkuliozės (BCG), liofilizuota

Vaccinum tuberculosis (BCG) cryodesiccatum

163

Bearberry leaf

Meškauogių lapai

Uvae ursi folium

1054

Beclometasone dipropionate 

Beklometazono dipropionatas 

Beclometasoni dipropionas 

0654

Beclometasone dipropionate monohydrate

Beklometazono dipropionatas monohidratas

Beclometasoni dipropionas monohydricus

1709

Beeswax, white

Baltasis vaškas

Cera alba

69

Beeswax, yellow

Geltonasis vaškas

Cera flava

70

Belamcanda chinensis rhizome

Kininių iešmenių šakniastiebiai

Belamcandae chinensis rhizome

2561

Belladonna for homoeopathic preparations 

Vaistinės šunvyšnės homeopatiniams preparatams 

Atropa belladonna ad praeparationes homoeopathicas 

2489

Belladonna leaf

Šunvyšnių lapai

Belladonnae folium

221

Belladonna leaf dry extract, standardised

Šunvyšnių lapų sausasis ekstraktas, standartizuotas

Belladonnae folii extractum siccum normatum

1294

Belladonna leaf tincture, standardised

Šunvyšnių lapų tinktūra, standartizuota

Belladonnae folii tinctura normata

1812

Belladonna, prepared

Šunvyšnių milteliai, paruošti

Belladonnae pulvis normatus

222

Benazepril hydrochloride

Benazeprilio hidrochloridas

Benazeprili hydrochloridum

2388

Bendroflumethiazide

Bendroflumetiazidas

Bendroflumethiazidum

370

Benperidol

Benperidolis

Benperidolum

1172

Benserazide hydrochloride

Benserazido hidrochloridas

Benserazidi hydrochloridum

1173

Bentonite

Bentonitas

Bentonitum

467

Benzalkonium chloride

Benzalkonio chloridas

Benzalkonii chloridum

372

Benzalkonium chloride solution

Benzalkonio chlorido tirpalas

Benzalkonii chloridi solutio

371

Benzbromarone

Benzbromaronas

Benzbromaronum

1393

Benzethonium chloride

Benzetonio chloridas

Benzethonii chloridum

974

Benzocaine

Benzokainas

Benzocainum

11

Benzoic acid

Benzenkarboksirūgštis

Acidum benzoicum

66

Benzoin, Siam

Siamo benzoinė derva

Benzoe tonkinensis

2158

Benzoin, Sumatra

Sumatros benzoinė derva

Benzoe sumatranus

1814

Benzoin tincture, Siam

Siamo benzoinės dervos tinktūra

Benzois tonkinensis tinctura

2157

Benzoin tincture, Sumatra

Sumatros benzoinės dervos tinktūra

Benzois sumatrani tinctura

1813

Benzoyl peroxide, hydrous

Benzoilo peroksidas su vandeniu

Benzoylis peroxidum cum aqua

704

Benzyl alcohol

Benzilo alkoholis

Alcohol benzylicus

256

Benzyl benzoate

Benzilbenzoatas

Benzylis benzoas

705

Benzylpenicillin, benzathine

Benzilpenicilinas benzatinas

Benzylpenicillinum benzathinum

373

Benzylpenicillin potassium

Benzilpenicilino kalio druska

Benzylpenicillinum kalicum

113

Benzylpenicillin, procaine

Benzilpenicilinas prokainas

Benzylpenicillinum procainum

115

Benzylpenicillin sodium

Benzilpenicilino natrio druska

Benzylpenicillinum natricum

114

Betacarotene

Betakarotenas

Betacarotenum

1069

Betadex

Betadeksas

Betadexum

1070

Betahistine dihydrochloride

Betahistino dihidrochloridas

Betahistini dihydrochloridum

1665

Betahistine mesilate

Betahistino mesilatas

Betahistini mesilas

1071

Betamethasone

Betametazonas

Betamethasonum

312

Betamethasone acetate

Betametazono acetatas

Betamethasoni acetas

975

Betamethasone dipropionate

Betametazono dipropionatas

Betamethasoni dipropionas

809

Betamethasone sodium phosphate

Betametazono natrio fosfatas

Betamethasoni natrii phosphas

810

Betamethasone valerate

Betametazono valeratas

Betamethasoni valeras

811

Betaxolol hydrochloride

Betaksololio hidrochloridas

Betaxololi hydrochloridum

1072

Bezafibrate

Bezafibratas

Bezafibratum

1394

Bicalutamide

Bikalutamidas

Bicalutamidum

2196

Bifonazole

Bifonazolas

Bifonazolum

1395

Bilberry fruit, dried

Mėlynių uogos, džiovintos

Myrtilli fructus siccus

1588

Bilberry fruit, fresh

Mėlynių uogos, šviežios

Myrtilli fructus recens

1602

Biotin

Biotinas

Biotinum

1073

Biperiden hydrochloride

Biperideno hidrochloridas

Biperideni hydrochloridum

1074

Birch leaf

Beržų lapai

Betulae folium

1174

Bisacodyl

Bisakodilis

Bisacodylum

595

Bismuth subcarbonate

Bismuto subkarbonatas

Bismuthi subcarbonas

12

Bismuth subgallate

Bismuto subgalatas

Bismuthi subgallas

1493

Bismuth subnitrate, heavy

Bismuto subnitratas, sunkusis

Bismuthi subnitras ponderosum

1494

Bismuth subsalicylate

Bismuto subsalicilatas

Bismuthi subsalicylas

1495

Bisoprolol fumarate

Bizoprololio fumaratas

Bisoprololi fumaras

1710

Bistort rhizome

Rūgčių šakniastiebiai

Bistortae rhizoma

2384

Bitter-fennel fruit oil

Paprastųjų pankolių vaisių eterinis aliejus

Foeniculi amari fructus aetheroleum

1826

Bitter-fennel herb oil

Paprastųjų pankolių žolės eterinis aliejus

Foeniculi amari herbae aetheroleum

2380

Bitter-orange epicarp and mesocarp

Karčiavaisių citrinmedžių vaisių epikarpis ir mezokarpis

Aurantii amari epicarpium et mesocarpium

1603

Bitter-orange-epicarp and mesocarp tincture

Karčiavaisių citrinmedžių vaisių epikarpio ir mezokarpio tinktūra

Aurantii amari epicarpii et mesocarpii tinctura

1604

Bitter-orange flower

Karčiavaisių citrinmedžių žiedai

Aurantii amari flos

1810

Black cohosh

Kekinių blakėžudžių šakniastiebiai

Cimicifugae rhizoma

2069

Blackcurrant leaf

Juodųjų serbentų lapai

Ribis nigri folium

2528

Black horehound

Juosvųjų akenių žolė

Ballotae nigrae herba

1858

Bleomycin sulfate

Bleomicino sulfatas

Bleomycini sulfas

976

Bogbean leaf

Trilapių pupalaiškių lapai

Menyanthidis trifoliatae folium

1605

Boldo leaf

Kvapiųjų čilmedžių lapai

Boldi folium

1396

Boldo leaf dry extract

Kvapiųjų čilmedžių lapų sausasis ekstraktas

Boldi folii extractum siccum

1816

Borage (starflower) oil, refined

Vaistinių agurklių aliejus, rafinuotas

Borago officinalis oleum raffinatum

2105

Borax

Boraksas

Borax

13

Boric acid

Boro rūgštis

Acidum boricum

1

Botulinum antitoxin

Imunoserumas nuo botulizmo

Immunoserum botulinicum

85

Botulinum toxin type A for injection

Botulino toksinas A tipo, injekcinis

Toxinum botulinicum A ad iniectabile

2113

Botulinum toxin type B for injection

Botulino toksinas B tipo, injekcinis

Toxinum botulinicum B ad iniectabile

2581

Bovine serum

Galvijų serumas

Serum bovinum

2262

Brimonidine tartrate

Brimonidino tartratas

Brimonidini tartras

2760

Bromazepam

Bromazepamas

Bromazepamum

879

Bromhexine hydrochloride

Bromheksino hidrochloridas

Bromhexini hydrochloridum

706

Bromocriptine mesilate

Bromokriptino mesilatas

Bromocriptini mesilas

596

Bromperidol

Bromperidolis

Bromperidolum

1178

Bromperidol decanoate

Bromperidolio dekanoatas

Bromperidoli decanoas

1397

Brompheniramine maleate

Bromfeniramino maleatas

Brompheniramini maleas

977

Brotizolam

Brotizolamas

Brotizolamum

2197

Buckwheat herb

Grikių žolė

Fagopyri herba

2184

Budesonide

Budezonidas

Budesonidum

1075

Bufexamac

Bufeksamakas

Bufexamacum

1179

Buflomedil hydrochloride

Buflomedilio hidrochloridas

Buflomedili hydrochloridum

1398

Bumetanide

Bumetanidas

Bumetanidum

1079

Bupivacaine hydrochloride

Bupivakaino hidrochloridas

Bupivacaini hydrochloridum

541

Bupleurum root 

Gaivenių šaknys 

Bupleuri radix 

2562

Buprenorphine

Buprenorfinas

Buprenorphinum

1180

Buprenorphine hydrochloride

Buprenorfino hidrochloridas

Buprenorphini hydrochloridum

1181

Buserelin

Buserelinas

Buserelinum

1077

Buspirone hydrochloride

Buspirono hidrochloridas

Buspironi hydrochloridum

1711

Busulfan

Busulfanas

Busulfanum

542

Butcher’s broom

Dygiųjų pelžiedžių šakniastiebiai

Rusci rhizoma

1847

Butyl parahydroxybenzoate

Butilo parahidroksibenzoatas

Butylis parahydroxybenzoas

881

Butylhydroxyanisole

Butilhidroksianizolas

Butylhydroxyanisolum

880

Butylhydroxytoluene

Butilhidroksitoluenas

Butylhydroxytoluenum

581

Cabergoline

Kabergolinas

Cabergolinum

1773

Cadmium sulfuricum for homoeopathic preparations

Kadmio sulfatas hidratas homeopatiniams preparatams

Cadmii sulfas hydricus ad praeparationes homoeopathicas

2143

Caffeine

Kofeinas

Coffeinum

267

Caffeine monohydrate

Kofeinas monohidratas

Coffeinum monohydricum

268

Calcifediol

Kalcifediolis

Calcifediolum

1295

Calcipotriol 

Kalcipotriolis 

Calcipotriolum 

2011

Calcipotriol monohydrate

Kalcipotriolis monohidratas

Calcipotriolum monohydricum

2284

Calcitonin (salmon)

Lašišų kalcitoninas

Calcitoninum salmonis

471

Calcitriol

Kalcitriolis

Calcitriolum

883

Calcium acetate 

Kalcio acetatas 

Calcii acetas 

2128

Calcium ascorbate

Kalcio askorbatas

Calcii ascorbas

1182

Calcium carbonate

Kalcio karbonatas

Calcii carbonas

14

Calcium chloride dihydrate

Kalcio chloridas dihidratas

Calcii chloridum dihydricum

15

Calcium chloride hexahydrate

Kalcio chloridas heksahidratas

Calcii chloridum hexahydricum

707

Calcium dobesilate monohydrate

Kalcio dobesilatas monohidratas

Calcii dobesilas monohydricum

1183

Calcium fluoratum for homoeopathic preparations 

Kalcio fluoridas homeopatiniams preparatams 

Calcii fluoridum ad praeparationes homoeopathicas

2996

Calcium folinate

Kalcio folinatas

Calcii folinas

978

Calcium glucoheptonate

Kalcio gliukoheptonatas

Calcii glucoheptonas

1399

Calcium gluconate

Kalcio gliukonatas

Calcii gluconas

172

Calcium gluconate, anhydrous

Kalcio gliukonatas, bevandenis

Calcii gluconas anhydricus

2364

Calcium gluconate for injection

Kalcio gliukonatas, injekcinis

Calcii gluconas ad iniectabile

979

Calcium glycerophosphate

Kalcio glicerofosfatas

Calcii glycerophosphas

980

Calcium hydrogen phosphate 

Kalcio-vandenilio fosfatas 

Calcii hydrogenophosphas 

0981

Calcium hydrogen phosphate dihydrate

Kalcio-vandenilio fosfatas dihidratas

Calcii hydrogenophosphas dihydricus

116

Calcium hydroxide

Kalcio hidroksidas

Calcii hydroxidum

1078

Calcium iodatum for homoeopathic preparations

Kalcio jodidas tetrahidratas homeopatiniams preparatams

Calcii iodidum tetrahydricum ad praeparationes homoeopathicas

2144

Calcium lactate 

Kalcio laktatas 

Calcii lactas 

2118

Calcium lactate monohydrate

Kalcio laktatas monohidratas

Calcii lactas monohydricus

2117

Calcium lactate pentahydrate

Kalcio laktatas pentahidratas

Calcii lactas pentahydricus

468

Calcium lactate trihydrate

Kalcio laktatas trihidratas

Calcii lactas trihydricus

469

Calcium levofolinate pentahydrate

Kalcio levofolinatas pentahidratas

Calcii levofolinas pentahydricus

1606

Calcium levulinate dihydrate

Kalcio levulinatas dihidratas

Calcii laevulinas dihydricum

1296

Calcium pantothenate

Kalcio pantotenatas

Calcii pantothenas

470

Calcium phosphate

Kalcio fosfatas

Tricalcii phosphas

1052

Calcium stearate

Kalcio stearatas

Calcii stearas

882

Calcium sufhate dihydrate

Kalcio sulfatas dihidratas

Calcii sulfas dihydricus

982

Calendula flower

Medetkų žiedai

Calendulae flos

1297

D-Camphor

D-kamparas

D-Camphora

1400

Camphor, racemic

Kamparas, raceminis

Camphora racemica

655

Candesartan cilexetil

Kandesartano cileksetilas

Candesartanum cilexetili

2573

Cape jasmine fruit 

Gardenijų vaisiai 

Gardeniae fructus 

2565

Caprylic acid

Kaprilo rūgštis

Acidum caprylicum

1401

Caprylocaproyl macrogolglycerides

Makrogolgliceridų kaprilokaproilatai

Macrogolglyceridorum caprylocaprates

1184

Capsicum

Paprikų vaisiai

Capsici fructus

1859

Capsicum oleoresin, refined and standardised

Paprikų aliejinė derva (rafinuota ir standartizuota)

Capsici oleoresina raffinata et normata

2336

Capsicum soft extract, standardised

Paprikų tirštasis ekstraktas (standartizuotas)

Capsici extractum spissum normatum

2529

Capsicum tincture, standardised

Paprikų tinktūra, standartizuota

Capsici tinctura normata

2337

Captopril

Kaptoprilis

Captoprilum

1079

Caraway fruit

Kmynų vaisiai

Carvi fructus

1080

Caraway oil

Kmynų eterinis aliejus

Carvi aetheroleum

1817

Carbachol

Karbacholas

Carbacholum

1971

Carbamazepine

Karbamazepinas

Carbamazepinum

543

Carbasalate calcium

Karbasalato kalcio druska

Carbasalatum calcicum

1185

Carbidopa

Karbidopa

Carbidopum

755

Carbimazole

Karbimazolas

Carbimazolum

884

Carbocisteine

Karbocisteinas

Carbocisteinum

885

Carbomers

Karbomerai

Carbomera

1299

Carbon dioxide

Anglies dioksidas

Carbonei dioxidum

375

Carbon monoxide

Anglies monoksidas

Carbonei monoxidum

2408

Carbon monoxide (15O)

Anglies monoksidas (15O)

Carbonei monoxidum (15O)

1607

Carbon monoxide intermix (5 per cent) in nitrogen 

Anglies monoksido (5 procentai) ir azoto mišinys 

Carbonei monoxidum (5 per centum) in nitrogenio intermixtum 

2904

Carboplatin

Karboplatina

Carboplatinum

1081

Carboprost trometamol

Karboprostas trometamolis

Carboprostum trometamolum

1712

Carisoprodol

Karizoprodolis

Carisoprodolum

1689

Carmellose

Karmeliozė

Carmellosum

2360

Carmellose calcium

Karmeliozės kalcio druska

Carmellosum calcicum

886

Carmellose sodium

Karmeliozės natrio druska

Carmellosum natricum

472

Carmellose sodium, low-substituted

Karmeliozės natrio druska, mažai pakeista

Carmellosum natricum, substitutum humile

1186

Carmustine

Karmustinas

Carmustinum

1187

Carnauba wax

Karnaubo vaškas

Cera carnauba

597

Carrageenan

Karagenanas

Carrageenanum

2138

Carteolol hydrochloride

Karteololio hidrochloridas

Carteololi hydrochloridum

1972

Carvedilol

Karvedilolis

Carvedilolum

1745

Cascara

Amerikinių šaltekšnių žievė

Rhamni purshianae cortex

105

Cascara dry extract, standardised

Amerikinių šaltekšnių sausasis ekstraktas, standartizuotas

Rhamni purshianae extractum siccum normatum

1844

Cassia oil

Kininių cinamonų eterinis aliejus

Cinnamomi cassiae aetheroleum

1496

Castor oil, hydrogenated

Ricinos aliejus, hidrintas

Ricini oleum hydrogenatum

1497

Castor oil, refined

Ricinos aliejus, rafinuotas

Ricini oleum raffinatum

2367

Castor oil, virgin

Ricinos aliejus, natūralusis

Ricini oleum virginale

51

Cefaclor

Cefakloras

Cefaclorum

986

Cefadroxil monohydrate

Cefadroksilis monohidratas

Cefadroxilum monohydricum

813

Cefalexin monohydrate

Cefaleksinas monohidratas

Cefalexinum monohydricum

708

Cefalotin sodium

Cefalotino natrio druska

Cefalotinum natricum

987

Cefamandole nafate

Cefamandolio nafatas

Cefamandoli nafas

1402

Cefapirin sodium

Cefapirino natrio druska

Cefapirinum natricum

1650

Cefatrizine propylene glycol

Cefatrizinas propilenglikolis

Cefatrizinum propylen glycolum

1403

Cefazolin sodium

Cefazolino natrio druska

Cefazolinum natricum

988

Cefepime dihydrochloride monohydrate

Cefepimo dihidrochloridas monohidratas

Cefepimi dihydrochloridum monohydricum

2126

Cefixime

Cefiksimas

Cefiximum

1188

Cefoperazone sodium

Cefoperazono natrio druska

Cefoperazonum natricum

1404

Cefotaxime sodium

Cefotaksimo natrio druska

Cefotaximum natricum

989

Cefoxitin sodium

Cefoksitino natrio druska

Cefoxitinum natricum

990

Cefpodoxime proxetil

Cefpodoksimas proksetilas

Cefpodoximum proxetili

2341

Cefprozil monohydrate

Cefprozilis monohidratas

Cefprozilum monohydricum

2342

Cefradine

Cefradinas

Cefradinum

814

Ceftazidime pentahydrate

Ceftazidimas pentahidratas

Ceftazidimum pentahydricum

1405

Ceftazidime pentahydrate with sodium carbonate for injection

Ceftazidimas pentahidratas su natrio karbonatu, injekcinis

Ceftazidimum pentahydricum et natrii carbonas ad iniectabile

2344

Ceftriaxone sodium

Ceftriaksono natrio druska

Ceftriaxonum natricum

991

Cefuroxime axetil

Cefuroksimas aksetilas

Cefuroximum axetili

1300

Cefuroxime sodium

Cefuroksimo natrio druska

Cefuroximum natricum

992

Celecoxib

Celekoksibas

Celecoxibum

2591

Celiprolol hydrochloride

Celiprololio hidrochloridas

Celiprololi hydrochloridum

1632

Cellulose acetate

Celiuliozės acetatas

Cellulosi acetas

887

Cellulose acetate butyrate

Celiuliozės acetatas-butiratas

Cellulosi acetas butyras

1406

Cellulose acetate phthalate

Celiuliozės acetatas-ftalatas

Cellulosi acetas phthalas

314

Cellulose, microcrystalline

Celiuliozė, mikrokristalinė

Cellulosum microcristallinum

316

Cellulose, powdered

Celiuliozės milteliai

Cellulosi pulvis

315

Centaury

Širdažolių žolė

Centaurii herba

1301

Centella

Azijinės centelės žolė

Centellae asiaticae herba

1498

Capecitabine

Kapecitabinas

Capecitabinum

2762

Cetirizine dihydrochloride

Cetirizino dihidrochloridas

Cetirizini dihydrochloridum

1084

Cetostearyl alcohol

Cetostearilo alkoholis

Alcohol cetylicus et stearylicus

702

Cetostearyl alcohol (type A), emulsifying

Cetostearilo alkoholis, A tipo emulsiklis

Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans A

801

Cetostearyl alcohol (type B), emulsifying

Cetostearilo alkoholis, B tipo emulsiklis

Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans B

802

Cetostearyl isononanoate

Cetostearilo izononanoatas

Cetostearylis isononanoas

1085

Cetrimide

Cetrimidas

Cetrimidum

378

Cetyl alcohol

Cetilo alkoholis

Alcohol cetylicus

540

Cetyl palmitate

Cetilo palmitatas

Cetylis palmitas

1906

Cetylpyridinium chloride

Cetilpiridinio chloridas

Cetylpyridinii chloridum

379

Chamomile flower, Roman

Tauriųjų didramunių žiedai

Chamomillae romanae flos

380

Charcoal, activated

Aktyvintoji anglis

Carbo activatus

313

Chenodeoxycholic acid

Chenodeoksicholio rūgštis

Acidum chenodeoxycholicum

1189

Chinese goldthread rhizome 

Kininių kopčių šakniastiebiai 

Coptidis rhizoma 

2715

Chitosan hydrochloride

Chitozano hidrochloridas

Chitosani hydrochloridum

1774

Chloral hydrate

Chloralio hidratas

Chlorali hydras

265

Chlorambucil

Chlorambucilis

Chlorambucilum

137

Chloramphenicol

Chloramfenikolis

Chloramphenicolum

71

Chloramphenicol palmitate

Chloramfenikolio palmitatas

Chloramphenicoli palmitas

473

Chloramphenicol sodium succinate

Chloramfenikolio natrio sukcinatas

Chloramphenicoli natrii succinas

709

Chlorcyclizine hydrochloride

Chlorciklizino hidrochloridas

Chlorcyclizini hydrochloridum

1086

Chlordiazepoxide

Chlordiazepoksidas

Chlordiazepoxidum

656

Chlordiazepoxide hydrochloride

Chlordiazepoksido hidrochloridas

Chlordiazepoxidi hydrochloridum

474

Chlorhexidine diacetate

Chlorheksidino diacetatas

Chlorhexidini diacetas

657

Chlorhexidine digluconate solution

Chlorheksidino digliukonato tirpalas

Chlorhexidini digluconatis solutio

658

Chlorhexidine dihydrochloride

Chlorheksidino dihidrochloridas

Chlorhexidini dihydrochloridum

659

Chlormadinone acetate

Chlormadinono acetatas

Chlormadinoni acetas

2702

Chlorobutanol 

Chlorobutanolis 

Chlorobutanolum 

0382

Chlorobutanol hemihydrate

Chlorobutanolis hemihidratas

Chlorobutanolum hemihydricum

383

Chlorocresol

Chlorokrezolis

Chlorocresolum

384

Chloroquine phosphate

Chlorokvino fosfatas

Chloroquini phosphas

544

Chloroquine sulfate

Chlorokvino sulfatas

Chloroquini sulfas

545

Chlorphenamine maleate

Chlorfenamino maleatas

Chlorphenamini maleas

386

Chlorpromazine hydrochloride

Chlorpromazino hidrochloridas

Chlorpromazini hydrochloridum

475

Chlorpropamide

Chlorpropamidas

Chlorpropamidum

1087

Chlorprothixene hydrochloride

Chlorprotikseno hidrochloridas

Chlorprothixeni hydrochloridum

815

Chlortalidone

Chlortalidonas

Chlortalidonum

546

Chlortetracycline hydrochloride

Chlortetraciklino hidrochloridas

Chlortetracyclini hydrochloridum

173

Cholecalciferol

Cholekalciferolis

Cholecalciferolum

72

Cholecalciferol concentrate (oily form)

Cholekalciferolio koncentratas (aliejinis)

Cholecalciferolum densatum oleosum

575

Cholecalciferol concentrate (powder form)

Cholekalciferolio koncentratas (milteliai)

Cholecalciferoli pulvis

574

Cholecalciferol concentrate (water-dispersible form)

Cholekalciferolio koncentratas, disperguojamas vandenyje

Cholecalciferolum in aqua dispergibile

598

Cholera vaccine (inactivated, oral)

Vakcina nuo choleros (inaktyvuota, geriamoji)

Vaccinum cholerae perorale inactivatum

2327

Cholesterol

Cholesterolis

Cholesterolum

993

Cholesterol for parenteral use

Cholesterolis parenteriniam vartojimui

Cholesterolum ad usum parenteralem

2397

Choline ([11C]methyl) injection 

Cholino ([11C]metil) injekcinis tirpalas 

Cholini ([11C]methyl) solutio iniectabilis 

2462

Chondroitin sulfate sodium

Chondroitino natrio sulfatas

Chondroitini natrii sulfas

2064

Chromium (51Cr) edetate injection

Chromo edetato (51Cr) injekcinis tirpalas

Chromii (51Cr) edetatis solutio iniectabilis

266

Chymotrypsin

Chimotripsinas

Chymotrypsinum

476

Ciclesonide

Ciklezonidas

Ciclesonidum

2703

Ciclopirox

Ciklopiroksas

Ciclopiroxum

1407

Ciclopirox olamine

Ciklopiroksas olaminas

Ciclopirox olaminum

1302

Ciclosporin

Ciklosporinas

Ciclosporinum

994

Cilastatin sodium

Cilastatino natrio druska

Cilastatinum natricum

1408

Cilazapril

Cilazaprilis

Cilazaprilum

1499

Cimetidine

Cimetidinas

Cimetidinum

756

Cimetidine hydrochloride

Cimetidino hidrochloridas

Cimetidini hydrochloridum

1500

Cinchocaine hydrochloride

Cinchokaino hidrochloridas

Cinchocaini hydrochloridum

1088

Cinchona bark

Chininmedžių žievė

Cinchonae cortex

174

Cinchona liquid extract, standardised

Chininmedžių skystasis ekstraktas, standartizuotas

Cinchonae extractum fluidum normatum

1818

Cineole

Cineolas

Cineolum

1973

Cinnamon

Cinamonų žievė

Cinnamomi cortex

387

Cinnamon bark oil, Ceylon

Ceiloninių cinamonų žievės eterinis aliejus

Cinnamomi zeylanicii corticis aetheroleum

1501

Cinnamon leaf oil, Ceylon

Ceiloninių cinamonų lapų eterinis aliejus

Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum

1608

Cinnarizine

Cinarizinas

Cinnarizinum

816

Ciprofibrat

Ciprofibratas

Ciprofibratum

2013

Ciprofloxacin

Ciprofloksacinas

Ciprofloxacinum

1089

Ciprofloxacin hydrochloride

Ciprofloksacino hidrochloridas

Ciprofloxacini hydrochloridum

888

Cisatracurium besilate 

Cisatrakurio besilatas 

Cisatracurii besilas 

2763

Cisplatin

Cisplatina

Cisplatinum

599

Citalopram hydrobromide

Citalopramo hidrobromidas

Citaloprami hydrobromidum

2288

Citalopram hydrochloride

Citalopramo hidrochloridas

Citaloprami hydrochloridum

2203

Citric acid 

Citrinų rūgštis 

Acidum citricum 

0455

Citric acid monohydrate

Citrinų rūgštis monohidratas

Acidum citricum monohydricum

456

Citronella oil

Citrinžolių eterinis aliejus

Citronellae aetheroleum

1609

Cladribine

Kladribinas

Cladribinum

2174

Clarithromycin

Klaritromicinas

Clarithromycinum

1651

Clary sage oil

Kvapiųjų šalavijų eterinis aliejus

Salviae sclareae aetheroleum

1850

Clebopride malate

Kleboprido malatas

Clebopridi malas

1303

Clemastine fumarate

Klemastino fumaratas

Clemastini umaras

1190

Clematis armandii stem

Armando raganių stiebai

Clematidis armandii caulis

2463

Clenbuterol hydrochloride

Klenbuterolio hidrochloridas

Clenbuteroli hydrochloridum

1409

Clindamycin hydrochloride

Klindamicino hidrochloridas

Clindamycini hydrochloridum

582

Clindamycin phosphate

Klindamicino fosfatas

Clindamycini phosphas

996

Clioquinol

Kliokvinolis

Clioquinolum

2111

Clobazam

Klobazamas

Clobazamum

1974

Clobetasol propionate

Klobetazolio propionatas

Clobetasoli propionas

2127

Clobetasone butyrate

Klobetazono butiratas

Clobetasoni butyras

1090

Clodronate disodium tetrahydrate

Dinatrio klodronato tetrahidratas

Dinatrii clodronas tetrahydricus

1777

Clofazimine

Klofaziminas

Clofaziminum

2054

Clofibrate

Klofibratas

Clofibratum

318

Clomifene citrate

Klomifeno citratas

Clomifeni citras

997

Clomipramine hydrochloride

Klomipramino hidrochloridas

Clomipramini hydrochloridum

889

Clonazepam

Klonazepamas

Clonazepamum

890

Clonidine hydrochloride

Klonidino hidrochloridas

Clonidini hydrochloridum

477

Clopamide

Klopamidas

Clopamidum

1747

Clopidogrel besilate 

Klopidogrelio besilatas 

Clopidogreli besilas 

2790

Clopidogrel hydrochloride 

Klopidogrelio hidrochloridas 

Clopidogreli hydrochloridum

2791

Clopidogrel hydrogen sulfate

Klopidogrelio-vandenilio sulfatas

Clopidogreli hydrogenosulfas

2531

Clotrimazole

Klotrimazolas

Clotrimazolum

757

Clove

Gvazdikėliai

Caryophylli flos

376

Clove oil

Gvazdikėlių eterinis aliejus

Caryophylli floris aetheroleum

1091

Cloxacillin sodium

Kloksacilino natrio druska

Cloxacillinum natricum

661

Clozapine

Klozapinas

Clozapinum

1191

Cocaine hydrochloride

Kokaino hidrochloridas

Cocaini hydrochloridum

73

Cocculus for homoeopathic preparations

Riešutėlinės anamirtos homeopatiniams preparatams

Anamirta cocculus ad praeparationes homoeopathicas

2486

Coconut oil, refined

Kokosų aliejus, rafinuotas

Cocois oleum raffinatum

1410

Cocoyl caprylocaprate

Kokoilo kaprilokapratas

Cocoylis caprylocapras

1411

Codeine monohydrate 

Kodeinas monohidratas 

Codeinum monohydricum 

0076

Codeine hydrochloride dihydrate

Kodeino hidrochloridas dihidratas

Codeini hydrochloridum dihydricum

1412

Codeine phosphate hemihydrate

Kodeino fosfatas hemihidratas

Codeini phosphas hemihydricus

74

Codeine phosphate sesquihydrate

Kodeino fosfatas seskvihidratas

Codeini phosphas sesquihydricus

75

Codergocrine mesilate

Kodergokrino mesilatas

Codergocrini mesilas

2060

Cod-liver oil, farmed

Menkių (veisiamų) kepenų taukai

Iecoris aselli oleum domestici

2398

Coix seed

Ašarių sėklos

Coicis semen

2454

Cod-liver oil (type A)

Menkių kepenų taukai A

Iecoris aselli oleum A

1192

Cod-liver oil (type B)

Menkių kepenų taukai B

Iecoris aselli oleum B

1193

Codonopsis root 

Skambalėlių šaknys 

Codonopsidis radix 

2714

Cola

Kolamedžių sėklos

Colae semen

1504

Colchicine

Kolchicinas

Colchicinum

758

Colestyramine

Kolestiraminas

Colestyraminum

1775

Colistimethate sodium

Kolistimetato natrio druska

Colistimethatum natricum

319

Colistin sulfate

Kolistino sulfatas

Colistini sulfas

320

Colophony

Kanifolija

Colophonium

1862

Common selfheal fruit – spike

Paprastųjų juodgalvių žiedynas su vaisiais

Prunellae spica

2439

Copovidone

Kopovidonas

Copovidonum

891

Copper sulfate 

Vario sulfatas 

Cupri sulfas 

0893

Copper sulfate pentahydrate

Vario sulfatas pentahidratas

Cupri sulfas pentahydricus

894

Copper tetramibi tetrafluoroborate for radiopharmaceutical preparations 

Vario tetramibio tetrafluoroboratas radiofarmaciniams preparatams 

Cupri tetramibi tetrafluoroboras ad radiopharmaceutica 

2547

Cuprum metallicum for homoeopathic preparations

Varis homeopatiniams preparatams

Cuprum ad praeparationes homoeopathicas

1610

Coriander

Kalendrų vaisiai

Coriandri fructus

1304

Coriander oil

Kalendrų eterinis aliejus

Coriandri aetheroleum

1820

Cortisone acetate

Kortizono acetatas

Cortisoni acetas

321

Cotton, absorbent

Medvilnės vata, higroskopinė

Lanugo gossypii absorbens

36

Cottonseed oil, hydrogenated

Vilnamedžių aliejus, hidrintas

Gossypii oleum hydrogenatum

1305

Couch grass rhizome

Varpučių šakniastiebiai

Graminis rhizoma

1306

Cresol, crude

Krezolis, negrynintas

Cresolum crudum

1628

Crocus for homoeopathic preparations

Daržinių krokų purkos homeopatiniams preparatams

Croci sativi stigma ad praeparationes homoeopathicas

1624

Croscarmellose sodium

Kroskarmeliozės natrio druska

Carmellosum natricum conexum

985

Crospovidone

Krospovidonas

Crospovidonum

892

Crotamiton

Krotamitonas

Crotamitonum

1194

Cuprum aceticum for homoeopathic preparations

Vario acetatas monohidratas homeopatiniams preparatams

Cupri acetas monohydricus ad praeparationes homoeopathicas

2146

Cyanocobalamin

Cianokobalaminas

Cyanocobalaminum

547

Cyanocobalamin (57Co) capsules

Cianokobalamino (57Co) kapsulės

Cyanocobalamini (57Co) capsulae

710

Cyanocobalamin (57Co) solution

Cianokobalamino (57Co) tirpalas

Cyanocobalamini (57Co) solutio

269

Cyanocobalamin (58Co) capsules

Cianokobalamino (58Co) kapsulės

Cyanocobalamini (58Co) capsulae

1505

Cyanocobalamin (58Co) solution

Cianokobalamino (58Co) tirpalas

Cyanocobalamini (58Co) solutio

270

Cyclizine hydrochloride

Ciklizino hidrochloridas

Cyclizini hydrochloridum

1092

Cyclopentolate hydrochloride

Ciklopentolato hidrochloridas

Cyclopentolati hydrochloridum

1093

Cyclophosphamide

Ciklofosfamidas

Cyclophosphamidum

711

Cyproheptadine hydrochloride

Ciproheptadino hidrocloridas

Cyproheptadini hydrochloridum

817

Cyproterone acetate

Ciproterono acetatas

Cyproteroni acetas

1094

Cysteine hydrochloride monohydrate

Cisteino hidrochloridas monohidratas

Cysteini hydrochloridum monohydricum

895

Cystine

Cistinas

Cystinum

998

Cytarabine

Citarabinas

Cytarabinum

760

Dacarbazine

Dakarbazinas

Dacarbazinum

1691

Dalteparin sodium

Dalteparino natrio druska

Dalteparinum natricum

1195

Danaparoid sodium

Danaparoido natrio druska

Danaparoidum natricum

2090

Dandelion herb with root

Paprastųjų kiaulpienių žolė su šaknimis

Taraxaci officinalis herba cum radice

1851

Dandelion root

Paprastųjų kiaulpienių šaknys

Taraxaci officinalis radix

1852

Dapsone

Dapsonas

Dapsonum

77

Daunorubicin hydrochloride

Daunorubicino hidrochloridas

Daunorubicini hydrochloridum

662

Decyl oleate

Decilo oleatas

Decylis oleas

1307

Deferiprone 

Deferipronas 

Deferipronum 

2236

Deferoxamine mesilate

Deferoksamino mesilatas

Deferoxamini mesilas

896

Demeclocycline hydrochloride

Demeklociklino hidrochloridas

Demeclocyclini hydrochloridum

176

Deptropine citrate

Deptropino citratas

Deptropini citras

1308

Dequalinium chloride

Dekvalinio chloridas

Dequalinii chloridum

1413

3-O-Desacyl-

4'-monophosphoryl lipid

A 3-O-dezacil-

4'-monofosforillipidai

A Adeps A 3-O-desacyl-4'-monophosphorylatus

2537

Desflurane

Desfluranas

Desfluranum

1666

Desipramine hydrochloride

Dezipramino hidrochloridas

Desipramini hydrochloridum

481

Deslanoside

Deslanozidas

Deslanosidum

482

Desloratadine

Desloratadinas

Desloratadinum

2570

Desmopressin

Desmopresinas

Desmopressinum

712

Desogestrel

Dezogestrelis

Desogestrelum

1717

Desoxycortone acetate

Dezoksikortono acetatas

Desoxycortoni acetas

322

Devil’s claw dry extract

Inkaruočių sausasis ekstraktas

Harpagophyti extractum siccum

1871

Devil’s claw root

Inkaruočių šaknys

Harpagophyti radix

1095

Dexamethasone

Deksametazonas

Dexamethasonum

388

Dexamethasone acetate

Deksametazono acetatas

Dexamethasoni acetas

548

Dexamethasone isonicotinate

Deksametazono izonikotinatas

Dexamethasoni isonicotinas

2237

Dexamethasone sodium phosphate

Deksametazono natrio fosfatas

Dexamethasoni natrii phosphas

549

Dexchlorpheniramine maleate

Dekschlorfeniramino maleatas

Dexchlorpheniramini maleas

1196

Dexpanthenol

Dekspantenolis

Dexpanthenolum

761

Dextran 1 for injection

Dekstranas 1, injekcinis

Dextranum 1 ad iniectabile

1506

Dextran 40 for injection

Dekstranas 40, injekcinis

Dextranum 40 ad iniectabile

999

Dextran 60 for injection

Dekstranas 60, injekcinis

Dextranum 60 ad iniectabile

1000

Dextran 70 for injection

Dekstranas 70, injekcinis

Dextranum 70 ad iniectabile

1001

Dextranomer

Dekstranomeras

Dextranomerum

2238

Dextrin

Dekstrinas

Dextrinum

1507

Dextromethorphan hydrobromide

Dekstrometorfano hidrobromidas

Dextromethorphani hydrobromidum

20

Dextromoramide tartrate

Dekstromoramido tartratas

Dextromoramidi tartras

21

Dextropropoxyphene hydrochloride

Dekstropropoksifeno hidrochloridas

Dextropropoxypheni hydrochloridum

713

Diacerein

Diacereinas

Diacereinum

2409

Diazepam

Diazepamas

Diazepamum

22

Diazoxide

Diazoksidas

Diazoxidum

550

Dibrompropamidine diisetionate

Dibrompropamidino

diizetionatas

Dibrompropamidini diisetionas

2300

Dibutyl phthalate

Dibutilo ftalatas

Dibutylis phthalas

762

2,4-Dichlorobenzyl alcohol

2,4-Dichlorobenzilo alkoholis

Alcohol

2,4-dichlorobenzylicus

2410

Dichloromethane

Metileno chloridas

Methyleni chloridum

932

Diclofenac potassium

Diklofenako kalio druska

Diclofenacum kalicum

1508

Diclofenac sodium

Diklofenako natrio druska

Diclofenacum natricum

1002

Dicloxacillin sodium

Dikloksacilino natrio druska

Dicloxacillinum natricum

663

Dicycloverine hydrochloride

Dicikloverino hidrochloridas

Dicycloverini hydrochloridum

1197

Didanosine

Didanozinas

Didanosinum

2200

Dienogest

Dienogestas

Dienogestum

2732

Diethyl phthalate

Dietilo ftalatas

Diethylis phthalas

897

Diethylcarbamazine citrate

Dietilkarbamazino citratas

Diethylcarbamazini citras

271

Diethylene glycol monoethyl ether

Dietilenglikolio monoetilo eteris

Diethylenglycoli monoethylicum aetherum

1198

Diethylene glycol palmitostearate

Dietilenglikolio palmitostearatas

Diethylenglycoli palmitostearas

1415

Diethylstilbestrol

Dietilstilbestrolis

Diethylstilbestrolum

484

Digitalis leaf

Rusmenių lapai

Digitalis purpureae folium

117

Digitoxin

Digitoksinas

Digitoxinum

78

Digoxin

Digoksinas

Digoxinum

79

Dihydralazine sulfate, hydrated

Dihidralazino sulfatas, hidratuotas

Dihydralazini sulfas hydricus

1310

Dihydrocodeine hydrogen tartrate

Dihidrokodeino-vandenilio tartratas

Dihydrocodeini hydrogenotartras

1776

Dihydroergocristine mesilate

Dihidroergokristino mesilatas

Dihydroergocristini mesilas

1416

Dihydroergotamine mesilate

Dihidroergotamino mesilatas

Dihydroergotamini mesilas

551

Dihydroergotamine tartrate

Dihidroergotamino tartratas

Dihydroergotamini tartras

600

Dihydrotachysterol

Dihidrotachisterolis

Dihydrotachysterolum

2014

Diltiazem hydrochloride

Diltiazemo hidrochloridas

Diltiazemi hydrochloridum

1004

Dimenhydrinate

Dimenhidrinatas

Dimenhydrinatum

601

Dimercaprol

Dimerkaprolis

Dimercaprolum

389

Dimethylacetamide

Dimetilacetamidas

Dimethylacetamidum

1667

Dimethyl sulfoxide

Dimetilsulfoksidas

Dimethylis sulfoxidum

763

Dimeticone

Dimetikonas

Dimeticonum

138

Dimetindene maleate

Dimetindeno maleatas

Dimetindeni maleas

1417

Dinoprost trometamol

Dinoprostas trometamolis

Dinoprostum trometamolum

1312

Dinoprostone

Dinoprostonas

Dinoprostonum

1311

Dioscorea nipponica rhizome 

Niponinių dioskorėjų šakniastiebiai 

Dioscoreae nipponicae rhizoma 

2890

Dioscorea oppositifolia rhizome

Visliųjų dioskorėjų šakniastiebiai

Dioscoreae oppositifoliae rhizoma

2473

Diosmin

Diosminas

Diosminum

1611

Diphenhydramine hydrochloride

Difenhidramino hidrochloridas

Diphenhydramini hydrochloridum

23

Diphenoxylate hydrochloride

Difenoksilato hidrochloridas

Diphenoxylati hydrochloridum

819

Diphtheria and tetanus vaccine (adsorbed)

Vakcina nuo difterijos ir stabligės (adsorbuota)

Vaccinum diphtheriae et tetani adsorbatum

444

Diphtheria and tetanus vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)

Vakcina nuo difterijos ir

stabligės (adsorbuota, su mažesniu antigeno (-ų) kiekiu)

Vaccinum diphtheriae et tetani, antigeni-o(-is) minutum, adsorbatum

647

Diphtheria antitoxin

Imunoserumas nuo difterijos

Immunoserum diphthericum

86

Diphtheria, tetanus and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)

Vakcina nuo difterijos, stabligės ir hepatito B (rDNR), (adsorbuota)

Vaccinum diphtheriae, tetani et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum

2062

Diphtheria, tetanus and pertussis (acellular, component) vaccine (adsorbed)

Vakcina nuo difterijos, stabligės ir kokliušo (neląstelinė, komponentinė), (adsorbuota)

Vaccinum diphtheriae, tetani et pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum adsorbatum

1931

Diphtheria, tetanus and pertussis (acellular, component) vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)

Vakcina nuo difterijos, stabligės ir kokliušo (neląstelinė, komponentinė), (adsorbuota, su mažesniu antigeno (-ų) kiekiu)

Vaccinum diphtheriae, tetani et pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum,

antigeni-o(-is) minutum, adsorbatum

2764

Diphtheria, tetanus and pertussis (whole cell) vaccine (adsorbed)

Vakcina nuo difterijos, stabligės ir kokliušo (visa ląstelė), (adsorbuota)

Vaccinum diphtheriae, tetani et pertussis ex cellulis integris adsorbatum

0445

Diphtheria, tetanus and poliomyelitis (inactivated)

vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)

Vakcina nuo difterijos, stabligės ir poliomielito (inaktyvuota), (adsorbuota, su mažesniu antigeno (-ų) kiekiu)

Vaccinum diphtheriae, tetani et poliomyelitidis inactivatum,

antigeni-o(-is) minutum, adsorbatum

2328

Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed) 

Vakcina (adsorbuota) nuo difterijos, stabligės, kokliušo (neląstelinė, komponentinė) ir nuo b tipo Haemophilus (konjuguota) 

Vaccinum diphtheriae, tetani et pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et haemophili stirpis b coniugatum adsorbatum 

1932

Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)

Vakcina nuo difterijos, stabligės, kokliušo (neląstelinė, komponentinė) ir nuo hepatito B (rDNR), (adsorbuota)

Vaccinum diphtheriae, tetani et pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum

1933

Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed)

Vakcina nuo difterijos, stabligės, kokliušo (neląstelinė, komponentinė) ir nuo poliomielito (inaktyvuota), (adsorbuota)

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et poliomyelitidis inactivatum adsorbatum

1934

Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and

poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)

Vakcina nuo difterijos,

stabligės, kokliušo

(neląstelinė,

komponentinė),

poliomielito (inaktyvuota), (adsorbuota, su mažesniu antigeno (-ų) kiekiu)

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et poliomyelitidis inactivatum,

antigeni-o(-is) minutum, adsorbatum

2329

Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA) poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed) 

Vakcina (adsorbuota) nuo difterijos, stabligės, kokliušo (neląstelinė, komponentinė), hepatito B (rDNR), poliomielito (inaktyvuota) ir nuo b tipo Haemophilus (konjuguota) 

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, hepatitidis B (ADNr), poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpis b coniugatum adsorbatum 

2067

Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed) 

Vakcina (adsorbuota) nuo difterijos, stabligės, kokliušo (neląstelinė, komponentinė), poliomielito (inaktyvuota) ir nuo b tipo Haemophilus (konjuguota) 

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpis b coniugatum adsorbatum 

2065

Diphtheria, tetanus, pertussis (whole cell) and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed)

Vakcina nuo difterijos, stabligės, kokliušo (visa ląstelė) ir poliomielito (inaktyvuota), (adsorbuota)

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis ex cellulis integris et poliomyelitidis inactivatum adsorbatum

2061

Diphtheria, tetanus, pertussis (whole cell), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed) 

Vakcina (adsorbuota) nuo difterijos, stabligės, kokliušo (visa ląstelė), poliomielito (inaktyvuota) ir nuo b tipo Haemophilus (konjuguota) 

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis ex cellulis integris, poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpis b coniugatum adsorbatum 

2066

Diphtheria vaccine (adsorbed)

Vakcina nuo difterijos (adsorbuota)

Vaccinum diphtheriae adsorbatum

443

Diphtheria vaccine (adsorbed, reduced antigen content)

Vakcina nuo difterijos (adsorbuota, su mažesniu antigeno kiekiu)

Vaccinum diphtheriae, antigeniis minutum, adsorbatum

646

Dipivefrine hydrochloride

Dipivefrino hidrochloridas

Dipivefrini hydrochloridum

1719

Dipotassium clorazepate

Dikalio klorazepatas

Dikalii clorazepas

898

Dipotassium phosphate

Dikalio fosfatas

Dikalii phosphas

1003

Diprophylline

Diprofilinas

Diprophyllinum

486

Dipyridamole

Dipiridamolis

Dipyridamolum

1199

Dirithromycin

Diritromicinas

Dirithromycinum

1313

Disodium edetate

Dinatrio edetatas

Dinatrii edetas

232

Disodium phosphate 

Dinatrio fosfatas 

Dinatrii phosphas 

1509

Disodium phosphate dihydrate

Dinatrio fosfatas dihidratas

Dinatrii phosphas dihydricus

602

Disodium phosphate dodecahydrate

Dinatrio fosfatas dodekahidratas

Dinatrii phosphas dodecahydricus

118

Disopyramide

Dizopiramidas

Disopyramidum

1006

Disopyramide phosphate

Dizopiramido fosfatas

Disopyramidi phosphas

1005

Disulfiram

Disulfiramas

Disulfiramum

603

Dithranol

Ditranolis

Dithranolum

1007

Dobutamine hydrochloride

Dobutamino hidrochloridas

Dobutamini hydrochloridum

1200

Docetaxel 

Docetakselis 

Docetaxelum 

2593

Docetaxel trihydrate

Docetakselis trihidratas

Docetaxelum trihydricum

2449

Docusate sodium

Dokuzato natrio druska

Natrii docusas

1418

Dodecyl gallate

Dodecilo galatas

Dodecylis gallas

2078

Dog rose

Erškėčių vaisiai

Rosae pseudo-fructus

1510

Domperidone

Domperidonas

Domperidonum

1009

Domperidone maleate

Domperidono maleatas

Domperidoni maleas

1008

Dopamine hydrochloride

Dopamino hidrochloridas

Dopamini hydrochloridum

664

Dopexamine dihydrochloride

Dopeksamino

dihidrochloridas

Dopexamini dihydrochloridum

1748

Dorzolamide hydrochloride

Dorzolamido

hidrochloridas

Dorzolamidi hydrochloridum

2359

Dosulepin hydrochloride

Dosulepino hidrochloridas

Dosulepini hydrochloridum

1314

Doxapram hydrochloride

Doksapramo hidrochloridas

Doxaprami hydrochloridum

1201

Doxazosin mesilate

Doksazosino mesilatas

Doxazosini mesilas

2125

Doxepin hydrochloride

Doksepino hidrochloridas

Doxepini hydrochloridum

1096

Doxorubicin hydrochloride

Doksorubicino hidrochloridas

Doxorubicini hydrochloridum

714

Doxycycline hyclate

Doksiciklino hiklatas

Doxycyclini hyclas

272

Doxycycline monohydrate

Doksiciklinas monohidratas

Doxycyclinum monohydricum

820

Doxylamine hydrogen succinate

Doksilamino-vandenilio sukcinatas

Doxylamini hydrogenosuccinas

1589

Droperidol

Droperidolis

Droperidolum

1010

Drospirenone

Drospirenonas

Drospirenonum

2404

Drynaria rhizome

Drinarijų šakniastiebiai

Drynariae rhizome

2563

Duloxetine hydrochloride

Duloksetino hidrochloridas

Duloxetini hydrochloridum

2594

Dutasteride

Dutasteridas

Dutasteridum

2641

Dwarf pine oil

Kalninių pušų eterinis aliejus

Pini pumilionis aetheroleum

2377

Dydrogesterone

Didrogesteronas

Dydrogesteronum

2357

Ebastine

Ebastinas

Ebastinum

2015

Eclipta herb

Grąžulių žolė

Ecliptae herba

2564

Econazole

Ekonazolas

Econazolum

2049

Econazole nitrate

Ekonazolo nitratas

Econazoli nitras

665

Edetic acid

Edeto rūgštis

Acidum edeticum

1612

Edrophonium chloride

Edrofonio chloridas

Edrophonii chloridum

2106

Egg phospholipids for injection 

Kiaušinio fosfolipidai (injekciniai) 

Phospholipida ex ovo ad iniectabile 

2315

Elder flower

Juoduogių šeivamedžių žiedai

Sambuci flos

1217

Eleutherococcus

Eleuterokokų šaknys

Eleutherococci radix

1419

Emedastine difumarate

Emedastino difumaratas

Emedastini difumaras

2242

Emetine hydrochloride pentahydrate

Emetino hidrochloridas pentahidratas

Emetini hydrochloridum pentahydricum

81

Enalaprilat dihydrate

Enalaprilatas dihidratas

Enalaprilatum dihydricum

1749

Enalapril maleate

Enalaprilio maleatas

Enalaprili maleas

1420

Enoxaparin sodium

Enoksaparino natrio druska

Enoxaparinum natricum

1097

Enoxolone

Enoksolonas

Enoxolonum

1511

Entacapone

Entakaponas

Entacaponum

2574

Entecavir monohydrate 

Entekaviras monohidratas 

Entecavirum monohydricum 

2815

Ephedra herb

Efedrų žolė

Ephedrae herba

2451

Ephedrine 

Efedrinas 

Ephedrinum 

0488

Ephedrine hemihydrate

Efedrinas hemihidratas

Ephedrinum hemihydricum

489

Ephedrine hydrochloride

Efedrino hidrochloridas

Ephedrini hydrochloridum

487

Ephedrine hydrochloride, racemic

Efedrino (raceminio) hidrochloridas

Ephedrini racemici hydrochloridum

715

Epinastine hydrochloride

Epinastino hidrochloridas

Epinastini hydrochloridum

2411

Epirubicin hydrochloride

Epirubicino hidrochloridas

Epirubicini hydrochloridum

1590

Eplerenone

Eplerenonas

Eplerenonum

2765

Equisetum stem

Asiūklių žolė

Equiseti herba

1825

Ergocalciferol

Ergokalciferolis

Ergocalciferolum

82

Ergometrine maleate

Ergometrino maleatas

Ergometrini maleas

223

Ergotamine tartrate

Ergotamino tartratas

Ergotamini tartras

224

Erythritol

Eritritolis

Erythritolum

1803

Erythromycin

Eritromicinas

Erythromycinum

179

Erythromycin estolate

Eritromicino estolatas

Erythromycini estolas

552

Erythromycin ethylsuccinate

Eritromicino etilsukcinatas

Erythromycini ethylsuccinas

274

Erythromycin lactobionate

Eritromicino laktobionatas

Erythromycini lactobionas

1098

Erythromycin stearate

Eritromicino stearatas

Erythromycini stearas

490

Erythropoietin concentrated solution

Eritropoietino koncentruotas tirpalas

Erythropoietini solutio concentrata

1316

Escitalopram 

Escitalopramas 

Escitalopramum 

2758

Escitalopram oxalate 

Escitalopramo oksalatas 

Escitaloprami oxalas 

2733

Esketamine hydrochloride

Esketamino hidrochloridas

Esketamini hydrochloridum

1742

Esomeprazole magnesium dihydrate

Ezomeprazolo magnio druska dihidratas

Esomeprazolum magnesicum dihydricum

2787

Esomeprazole magnesium trihydrate

Ezomeprazolo magnio druska trihidratas

Esomeprazolum magnesicum trihydricum

2372

Estradiol benzoate

Estradiolio benzoatas

Estradioli benzoas

139

Estradiol hemihydrate

Estradiolis hemihidratas

Estradiolum hemihydricum

821

Estradiol valerate

Estradiolio valeratas

Estradioli valeras

1614

Estriol

Estriolis

Estriolum

1203

Estrogens, conjugated

Estrogenai, konjuguoti

Estrogeni coniuncti

1512

Etacrynic acid

Etakrino rūgštis

Acidum etacrynicum

457

Etamsylate

Etamsilatas

Etamsylatum

1204

Etanercept 

Etanerceptas 

Etanerceptum 

2895

Ethacridine lactate monohydrate

Etakridino laktatas monohidratas

Ethacridini lactas monohydricus

1591

Ethambutol hydrochloride

Etambutolio hidrochloridas

Ethambutoli hydrochloridum

553

Ethanol (96 per cent)

Etanolis (96 %)

Ethanolum (96 per centum)

1317