Suvestinė redakcija nuo 2021-01-29

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 53-1799; Žin. 2005, Nr.61-0, i. k. 1051100NUTA00000447

 

Nauja redakcija nuo 2015-01-10:

Nr. 20, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-09, i. k. 2015-00393

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2005 m. balandžio 21 d. Nr. 447

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, 6 straipsnio 2 dalimi, 7 straipsnio 1 dalimi, 8 straipsnio 3 dalimi ir 9 straipsnio 4 dalimi ir įgyvendindama 1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/22/ES, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1086, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20761

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašą;

1.2. Kelių naudotojo mokesčio dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašą;

1.3. Mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašą;

1.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašą;

1.5. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti ir gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti tvarkos aprašą.

2. Paskirti:

2.1. Lietuvos Respublikos muitinę:

2.1.1. kontroliuoti kelyje ir pasienio kontrolės punktuose, ar kelių naudotojai yra sumokėję kelių naudotojo mokestį;

2.1.2. kontroliuoti kelyje ir pasienio kontrolės punktuose, ar transporto priemonių valdytojai turi leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ir (ar) jų junginiais, kurių matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių matmenis;

2.2. teritorines ir specializuotas policijos įstaigas:

2.2.1. kontroliuoti kelyje, ar kelių naudotojai yra sumokėję kelių naudotojo mokestį;

2.2.2. kontroliuoti kelyje, ar transporto priemonių valdytojai turi leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ir (ar) jų junginiais, kurių matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių matmenis;

2.2.3. lydėti valstybinės reikšmės keliais važiuojančias didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones ir (ar) jų junginius, kurių matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių matmenis, ir taip užtikrinti saugų eismą;

2.3. Lietuvos transporto saugos administraciją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1086, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20761

2.3.1. kontroliuoti kelyje, ar kelių naudotojai yra sumokėję kelių naudotojo mokestį;

2.3.2. kontroliuoti kelyje, ar transporto priemonių valdytojai turi leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ir (ar) jų junginiais, kurių matmenys ir (ar) ašies (ašių) apkrova, ir (ar) masė su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio matmenis ir (ar) ašies (ašių) apkrovą ir (ar) masę;

2.4. valstybės įmonę Lietuvos automobilių kelių direkciją (toliau – Lietuvos automobilių kelių direkcija) organizuoti kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo ir keleivių ir transporto priemonių, gaunančių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensaciją, registravimą Susisiekimo ministerijos valdomoje ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos tvarkomoje Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 932, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-20, i. k. 2018-14769

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

3. Nustatyti, kad Lietuvoje įteisinus kelių rinkliavos sistemą ji bus diegiama pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytus reikalavimus perkeliant į nacionalinę teisę 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/52/EB dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 856).

4. Įgalioti vidaus reikalų ministrą ir susisiekimo ministrą iki 2015 m. balandžio 1 d. nustatyti lėšų iš sumokėtų ar išieškotų baudų už nustatyto greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga, įrengta valstybinės reikšmės keliuose, mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                   Zigmantas Balčytis

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 20
redakcija)

 

 

 

MOKESČIO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTAS KROVININES TRANSPORTO PRIEMONES DYDŽIŲ IR ŠIO MOKESČIO MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

1. Transporto priemonių valdytojai kasmet į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) surenkamąsias sąskaitas „Transporto priemonių mokestis“ Kelių priežiūros ir plėtros programai (toliau – Programa) finansuoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus patvirtintą įmokos kodą moka šį mokestį už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones:

 

Eil. Nr.

Transporto priemonės tipas

Mokesčio dydis (eurais)

 

I. N2/N3 KATEGORIJŲ KROVININĖS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS, o4 klasės PRIEKABOS IR PUSPRIEKABĖS

 

1.

Nuo 12 (įskaitytinai) iki 13 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

86

2.

Nuo 12 (įskaitytinai) iki 13 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

127

3.

Nuo 13 (įskaitytinai) iki 14 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

92

4.

Nuo 13 (įskaitytinai) iki 14 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

133

5.

Nuo 14 (įskaitytinai) iki 15 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

98

6.

Nuo 14 (įskaitytinai) iki 15 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

139

7.

Nuo 15 (įskaitytinai) iki 16 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

127

8.

Nuo 15 (įskaitytinai) iki 16 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

286

9.

Nuo 16 (įskaitytinai) iki 17 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

133

10.

Nuo 16 (įskaitytinai) iki 17 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

292

11.

Nuo 17 (įskaitytinai) iki 18 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

139

12.

Nuo 17 (įskaitytinai) iki 18 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

298

13.

Nuo 18 (įskaitytinai) iki 19 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

144

14.

Nuo 18 (įskaitytinai) iki 19 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

304

15.

Nuo 19 (įskaitytinai) iki 20 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

150

16.

Nuo 19 (įskaitytinai) iki 20 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

309

17.

Nuo 20 tonų (įskaitytinai) iki 21 tonos didžiausiosios leidžiamosios masės*

156

18.

Nuo 20 tonų (įskaitytinai) iki 21 tonos didžiausiosios leidžiamosios masės**

315

19.

Nuo 21 tonos (įskaitytinai) iki 22 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

162

20.

Nuo 21 tonos (įskaitytinai) iki 22 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

321

21.

Nuo 22 (įskaitytinai) iki 23 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

167

22.

Nuo 22 (įskaitytinai) iki 23 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

327

23.

Nuo 23 (įskaitytinai) iki 24 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

237

24.

Nuo 23 (įskaitytinai) iki 24 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

376

25.

Nuo 24 (įskaitytinai) iki 25 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

243

26.

Nuo 24 (įskaitytinai) iki 25 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

382

27.

Nuo 25 (įskaitytinai) iki 26 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

249

28.

Nuo 25 (įskaitytinai) iki 26 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

388

29.

Nuo 26 (įskaitytinai) iki 27 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

254

30.

Nuo 26 (įskaitytinai) iki 27 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

393

31.

Nuo 27 (įskaitytinai) iki 28 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

260

32.

Nuo 27 (įskaitytinai) iki 28 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

399

33.

Nuo 28 (įskaitytinai) iki 29 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

266

34.

Nuo 28 (įskaitytinai) iki 29 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

405

35.

Nuo 29 (įskaitytinai) iki 30 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

376

36.

Nuo 29 (įskaitytinai) iki 30 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

558

37.

Nuo 30 tonų (įskaitytinai) iki 31 tonos didžiausiosios leidžiamosios masės*

382

38.

Nuo 30 tonų (įskaitytinai) iki 31 tonos didžiausiosios leidžiamosios masės**

564

39.

Nuo 31 tonos (įskaitytinai) iki 32 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

388

40.

Nuo 31 tonos (įskaitytinai) iki 32 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

570

41.

Nuo 32 (įskaitytinai) iki 33 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

393

42.

Nuo 32 (įskaitytinai) iki 33 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

576

43.

Nuo 33 (įskaitytinai) iki 34 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

535

44.

Nuo 33 (įskaitytinai) iki 34 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

735

45.

Nuo 34 (įskaitytinai) iki 35 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

541

46.

Nuo 34 (įskaitytinai) iki 35 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

741

47.

Nuo 35 (įskaitytinai) iki 36 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

547

48.

Nuo 35 (įskaitytinai) iki 36 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

747

49.

Nuo 36 (įskaitytinai) iki 37 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

553

50.

Nuo 36 (įskaitytinai) iki 37 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

753

51.

Nuo 37 (įskaitytinai) iki 38 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

558

52.

Nuo 37 (įskaitytinai) iki 38 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

758

53.

Nuo 38 (įskaitytinai) iki 39 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

564

54.

Nuo 38 (įskaitytinai) iki 39 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

764

55.

Nuo 39 (įskaitytinai) iki 40 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

570

56.

Nuo 39 (įskaitytinai) iki 40 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

770

 

II. KROVININIŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ JUNGINYS N3+O4

 

57.

Nuo 40 tonų (įskaitytinai) iki 41 tonos didžiausiosios leidžiamosios masės vykdant kombinuotą vežimą*** dviašiu vilkiku su triaše puspriekabe, kuriuo vežami vienas arba keli kombinuoto vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos****)

*

654

**

967

58.

Nuo 41 tonos (įskaitytinai) iki 42 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės vykdant kombinuotą vežimą*** dviašiu vilkiku su triaše puspriekabe, kuriuo vežami vienas arba keli kombinuoto vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos****)

*

666

**

984

59.

Nuo 40 tonų (įskaitytinai) iki 41 tonos didžiausiosios leidžiamosios masės vykdant kombinuotą vežimą*** triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe, kuriuo vežami vienas arba keli kombinuoto vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos****)

*

654

**

967

60.

Nuo 41 tonos (įskaitytinai) iki 42 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės vykdant kombinuotą vežimą*** triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe, kuriuo vežami vienas arba keli kombinuoto vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos****)

*

666

**

984

61.

Nuo 42 tonų (įskaitytinai) iki 43 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės vykdant kombinuotą vežimą*** triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe, kuriuo vežami vienas arba keli kombinuoto vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos****)

*

680

**

1 013

62.

Nuo 43 tonų (įskaitytinai) iki 44 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės vykdant kombinuotą vežimą*** triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe, kuriuo vežami vienas arba keli kombinuoto vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos****)

*

695

**

1 042

 

Pastabos:

* Ašis (-ys) yra su pneumatine pakaba arba pripažintu ekvivalentu.

** Kita ašies (-ių) pakabų sistema.

*** Kombinuotas vežimas suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme.

**** Viena pėda – 30,48 centimetro.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1079, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26210

 

2. Transporto priemonių valdytojai mokestį moka už kiekvieną transporto priemonę atskirai, išskyrus mokestį už krovininių kelių transporto priemonių junginį N3+O4, skirtą kombinuotiems vežimams vykdyti (nuo 40 iki 42 tonų (transporto priemonės) didžiausiosios leidžiamosios masės vežant dviašiu vilkiku su triaše puspriekabe, kuriuo vežami vienas arba keli kombinuoto vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos), arba nuo 40 iki 44 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe, kuriuo vežami vienas arba keli kombinuoto vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos). Pastaruoju atveju mokama už visą junginį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1079, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26210

 

3. Mokesčio dydis apskaičiuojamas:

3.1. už motorines transporto priemones ir priekabas – pagal transporto priemonės registracijos liudijime (transporto priemonės naudotojo pažymėjime) nurodytą didžiausią techniškai leistiną pakrautos transporto priemonės masę arba didžiausią leistiną pakrautos transporto priemonės, kuri eksploatuojama registracijos valstybėje, masę (taikoma ta, kuri mažesnė);

3.2. už puspriekabes – pagal susisiekimo ministro nustatytą didžiausiąją leidžiamąją puspriekabės bendrąją ašių apkrovą arba registracijos liudijime (transporto priemonės naudotojo pažymėjime) įrašytą puspriekabės ašims tenkančią didžiausią techniškai leistiną pakrautos transporto priemonės masės dalį (taikoma ta, kuri mažesnė).

4. Transporto priemonių valdytojai mokestį turi teisę mokėti grynais pinigais, mokėjimo pavedimu ar kitomis įstatymų nustatytomis mokėjimo priemonėmis ar būdais.

5. Transporto priemonės mokesčio mokėjimo dokumente turi būti nurodyta:

5.1. mokesčio mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas);

5.2. mokesčio pavadinimas ir įmokos kodas;

5.3. transporto priemonės valstybinis numeris ir mokesčio suma.

6. Transporto priemonių valdytojai mokestį apskaičiuoja patys ir atsako už jo apskaičiavimo teisingumą.

7. Mokestis į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąsias sąskaitas „Transporto priemonių mokestis“ Programai finansuoti sumokamas iki transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros ir kontroliuojamas jos metu.

8. Mokestis mokamas kasmet, tačiau ne už kalendorinius metus, o skaičiuojant nuo vienos transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros datos iki kitos privalomosios techninės apžiūros datos. Jeigu transporto priemonė pateikiama privalomajai techninei apžiūrai nepasibaigus laikotarpiui, už kurį sumokėtas mokestis, mokėtina mokesčio suma apskaičiuojama pagal formulę:

 

 

 

 

M – mokėtina mokesčio suma;

K – mokesčio dydis;

m – mėnesių skaičius nuo paskutinės privalomosios techninės apžiūros datos, įskaitant einamąjį kalendorinį mėnesį.

9. Pristatant transporto priemonę privalomajai techninei apžiūrai, turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys mokesčio sumokėjimą. Jeigu pateikiama mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopija arba mokėjimo nurodymas, atliktas per elektroninės bankininkystės sistemą, jie turi būti patvirtinti transporto priemonės valdytojo ar jo įgalioto asmens parašu.

10. Mokesčio sumokėjimą patvirtinantys dokumentai lieka privalomąją techninę apžiūrą atliekančioje įmonėje ir saugomi su privalomosios techninės apžiūros rezultatų kortele, kurioje įrašoma, kad mokestis sumokėtas.

11. Techninės apžiūros kontrolierius, nustatęs, kad mokestis nesumokėtas arba sumokėtas neteisingai, tai įrašo į privalomosios techninės apžiūros rezultatų kortelę ir privalomosios techninės apžiūros atlikimą patvirtinančių dokumentų neišduoda, o pateiktus dokumentus apie mokesčio sumokėjimą grąžina transporto priemonės savininkui ar valdytojui.

12. Transporto priemonių valdytojams mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones negrąžinamas, išskyrus permoką, kuri susidaro sumokėjus didesnį už nustatytą mokestį.

13. Pristatant privalomajai techninei apžiūrai transporto priemones, už kurias šis mokestis nemokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys transporto priemonės priskyrimą atitinkamai transporto grupei ar (ir) jų priklausymą atitinkamoms institucijoms ar organizacijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

14. Permokėjus mokestį, valdytojo prašymu techninės apžiūros centras išduoda pažymą, kurioje nurodoma grąžintina suma ir jos grąžinimo priežastys. Pažymoje nurodytą transporto priemonės mokesčio grąžintiną sumą pagal valdytojo rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, į kurios pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokėtas transporto priemonės mokestis.

––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 20, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-09, i. k. 2015-00393

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 932

redakcija)

 

KELIŲ NAUDOTOJO MOKESČIO DYDŽIAI IR ŠIO MOKESČIO MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Transporto priemonių ar jų junginių valdytojai už naudojimąsi magistraliniais keliais pagal Kelių naudotojo mokesčio dydžius ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) moka kelių naudotojo mokestį:

Transporto priemonės

Mokesčio dydis (eurais)

metų tarifas

mėnesio tarifas

savaitės (7 dienų) tarifas

dienos tarifas

EURO IV ir mažiau taršios

EURO 0, I, II, III

EURO IV ir mažiau taršios

EURO 0, I, II, III

EURO IV ir mažiau taršios

EURO 0, I, II, III

Autobusai

M2

 

transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8 sėdimąsias vietas keleiviams ir vieną sėdimąją vietą vairuotojui ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 5 tonos

304

28

14

6

 

M3

A

B

 

transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8, bet ne daugiau kaip 22 sėdimąsias vietas keleiviams ir vieną sėdimąją vietą vairuotojui ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 5 tonos

550

52

26

11

 

M3

I–III

transporto priemonė, kurioje telpa daugiau kaip 22 keleiviai, neįskaitant vairuotojo

753

75

37

11

Krovininės kelių transporto priemonės ir jų junginiai

N1

N1 specia-liosios paskir-ties trans-porto priemo-nės

iki 3,5 tonos (įskaitytinai)

304

28

14

6

 

N2

 

nuo 3,5 tonos iki 12 tonų (įskaitytinai)

550

753

52

75

26

37

11

 

N3

 

nuo 12 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės

753

1071

75

107

37

52

11

 

N1–N3

iki 16 tonų (įskaitytinai) didžiausiosios leidžiamosios masės, kai transporto priemonės valdytojas – žemės ūkio veiklos subjektas

304

28

14

6

Specialio-sios paskirties transporto priemonės

 

M2–M3

N2–N3

 

transporto priemonė, skirta specialioms funkcijoms atlikti naudojant specialią įrangą

 

347

28

14

6

 

2. Transporto priemonės, pirmą kartą įregistruotos Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje po 2006 m. spalio 1 d., atitinka EURO IV arba mažiau taršią emisijos klasę. Siekiant įrodyti transporto priemonių, pagamintų iki šios datos ir įregistruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, ir trečiosiose šalyse įregistruotų transporto priemonių atitiktį EURO IV arba mažiau taršiai emisijos klasei, pateikiamas gamintojo ar oficialaus jo atstovo išduotas sertifikatas (pažyma). Nepateikus tokio dokumento kontrolę vykdantiems pareigūnams, laikoma, kad transporto priemonė šios klasės neatitinka.

3. Kelių naudotojai turi teisę kelių naudotojo mokestį mokėti bet kuriuo metu įvairiais atsiskaitymo būdais (grynaisiais pinigais, mokėjimo pavedimu ar kitomis įstatymų nustatytomis mokėjimo priemonėmis ar būdais).

4. Sumokėjus kelių naudotojo mokestį, valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Lietuvos automobilių kelių direkcija) valdomoje Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo registravimo informacinėje sistemoje suformuojamos elektroninės vinjetės, kurių formą, reikalavimus, platinimo ir naudojimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

5. Sumokėti kelių naudotojo mokestį galima elektroninėms vinjetėms platinti skirtoje interneto svetainėje, specialiais ženklais pažymėtose vietose arba naudojantis mobiliąja programa.

6. Kelių naudotojai, sumokėję kelių naudotojo mokestį, įgyja teisę važiuoti šiais magistraliniais keliais:

6.1. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda (10,00–91,00 km; 103,00–304,00 km);

6.2. A2 Vilnius–Panevėžys (12,00–132,55 km);

6.3. A3 Vilnius–Minskas (6,65–32,91 km);

6.4. A4 Vilnius–Varėna–Gardinas (15,57–133,91 km);

6.5. A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai (7,60–96,74 km);

6.6. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis (5,95–66,80 km; 72,44–185,24 km);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

6.7. A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas (2,50–41,92 km);

6.8. A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai (7,50–87,86 km);

6.9. A9 Panevėžys–Šiauliai (5,00–75,29 km);

6.10. A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga (4,57–66,10 km);

6.11. A11 Šiauliai–Palanga (2,65–146,52 km);

6.12. A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas (0–49,74 km; 59,49–185,97 km);

6.13. A13 Klaipėda–Liepoja (11,00–43,83 km);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

6.14. A14 Vilnius–Utena (10,66–95,66 km);

6.15. A15 Vilnius–Lyda (10,78–48,83 km);

6.16. A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė (15,56–135,42 km);

6.17. A17 Panevėžio aplinkkelis (0–22,24 km);

6.18. A18 Šiaulių aplinkkelis (0–17,13 km).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

 

7. Kelių naudotojo mokestis netaikomas, jeigu mokama kelio dalis naudojama kaip apylanka, kuri pažymėta specialiais ženklais, taip pat kertamas mokamas kelias, žiedinėse sankryžose. Kelių naudotojo mokestis netaikomas ir žemės ūkio veiklos subjektams, kurie verčiasi žemdirbyste ir kurių metinės pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų, kai jie važiuoja iki savo dirbamo žemės lauko ir grįžta iš jo. Jeigu dėl nustatytos eismo tvarkos (kelio atitvarų, skiriamosios juostos ar kitko) nėra galimybės kirsti mokamo kelio stačiu kampu kelių sankryžoje arba pasukti iš vieno nemokamo kelio į kitą nemokamą kelią ir taip priverstinai įvažiuojama į mokamą kelią, važiuoti mokama kelio dalimi nesumokėjus kelių naudotojo mokesčio leidžiama iki artimiausios apsisukimo vietos.

8. Kelių naudotojo mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal motorinės transporto priemonės registravimą patvirtinančiame dokumente nurodytą transporto priemonės kategoriją ir klasę, o jeigu transporto priemonės kategorija ir klasė nenurodyta, – pagal didžiausiąją leidžiamąją transporto priemonės masę ir (ar) sėdimųjų vietų skaičių. Transporto priemonių klasifikavimas ir kodai nurodyti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus.

9. Kelių naudotojai kelių naudotojo mokestį apskaičiuoja patys ir atsako už jo apskaičiavimo teisingumą.

10. Transporto priemonių, už kurių važiavimą Aprašo 6 punkte nurodytais magistraliniais keliais kelių naudotojo mokestis nemokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, vairuotojai privalo turėti dokumentus, kuriais patvirtinama, kad transporto priemonės, už kurias šis mokestis nemokamas, pagal Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą priskiriamos atitinkamai transporto grupei ir (ar) priklauso atitinkamoms institucijoms ar organizacijoms.

11. Jeigu transporto priemonė išregistruojama iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro, grąžinamas tik už metines elektronines vinjetes sumokėtas kelių naudotojo mokestis.

12. Kelių naudotojo mokesčio grąžintina suma apskaičiuojama pagal formulę:

, kur

G – grąžintina suma;

M – metinės vinjetės kaina;

L – iki vinjetės galiojimo pabaigos likęs mėnesių skaičius.

13. Kelių naudotojo mokesčio grąžintiną sumą transporto priemonės valdytojo prašymu apskaičiuoja ir permokėtą kelių naudotojo mokestį transporto priemonės valdytojui grąžina Lietuvos automobilių kelių direkcija.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 20, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-09, i. k. 2015-00393

Nr. 932, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-20, i. k. 2018-14769

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. lapkričio 20 d. nutarimo
Nr. 1162 redakcija)

 

 

MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS VAŽIUOJANT DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS DYDŽIŲ IR ŠIO MOKESČIO MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis motorinėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kurių matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių matmenis (toliau – didžiausieji leidžiamieji matmenys), transporto priemonių valdytojai moka šį mokestį:

Didžiausieji leidžiamieji matmenys viršyti, cm

Mokesčio dydis, eurais

aukščio

pločio

ilgio

vienkartinis tarifas, 10 kilometrų

mėnesio tarifas

metų tarifas

10–20

1,44

168

844

11–30

21–60

101–300

1,76

206

1 031

31–50

61–100

301–500

2,05

246

1 245

101–145*

501–750*

2,40

* Automagistralėse ir I kategorijos valstybinės reikšmės keliuose su skiriamąja juosta.

2. Jeigu didžiagabaritės motorinės transporto priemonės ar jų junginio matmenys su kroviniu ar be jo viršija didžiausiuosius leidžiamuosius matmenis daugiau, negu nurodyta 1 punkto lentelėje, taikomas vienkartinis tarifas (M), išreikštas eurais už 10 kilometrų, kuris apskaičiuojamas taip: prie 1 punkto lentelėje nurodyto mokesčio dydžio (K) pridedamas papildomas 0,28 euro mokestis (K1), tai yra už kiekvieną aukščio viršijimą 10 centimetrų (X1), pločio viršijimą 10 centimetrų (X2) ar ilgio viršijimą 1 metru (X3), padaugintas iš koeficiento 1,5: M = K + (K1 × XX × 1,5), kur XX= X1 arba X2, arba X3.

3. Už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kurių ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo viršija didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių ašies (ašių) apkrovą (toliau – didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova), transporto priemonių valdytojai moka šį mokestį:

Didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova viršyta, t

Mokesčio dydis, eurais

vienkartinis tarifas, 10 kilometrų

mėnesio tarifas

0,6–1,0

0,69

121

1,1–1,5

1,39

243

1,6–2,0

2,08

364

2,1–3,0

3,66

641

3,1–4,0

5,90

1 033

4,1–5,0

8,34

5,1–6,0

10,42

6,1–7,0

12,51

7,1–8,0 įskaitytinai

15,98

 

4. Už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių masę ir yra didesnė kaip 40 t, o vežant vieną arba kelis kombinuoto vežimo vienetus (puspriekabes, nuimamuosius kėbulus ir konteinerius, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos) magistraliniais keliais ir kitais keliais 50 km spinduliu nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, oro uostų, geležinkelio ir vidaus vandenų stočių teritorijų, kuriose iškraunami ir (arba) pakraunami kombinuoto vežimo vienetai, – 44 t (toliau – didžiausioji leidžiamoji masė), transporto priemonių valdytojai moka šį mokestį:

Didžiausioji leidžiamoji masė viršyta, t

Mokesčio dydis, eurais

vienkartinio mokesčio už kiekvieną viršytą toną tarifas, 10 kilometrų

mėnesio tarifas*

metų tarifas*

1,0–20,0

1,15

144

1 152

21,0–40,0

1,33

> 40

1,73

* Taikoma šešių ar daugiau ašių transporto priemonėms, kurias sudaro motorinė transporto priemonė ir priekaba (puspriekabė), kurių ne mažiau kaip penkių ašių ratai yra suporinti, ašies (ašių) apkrova yra ne didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą ir masė yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją masę, tačiau ne didesnė kaip 48 tonos.

5. Už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant sunkiasvoriais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis ar jų junginiais, kurių ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą, traktorių ir savaeigių mašinų valdytojai moka šį mokestį:

Didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova viršyta, t

Mokesčio dydis, eurais

vienkartinis tarifas, 10 kilometrų

mėnesio tarifas


0,6–1,0

0,23

40

1,1–1,5

0,46

81

1,6–2,0

0,69

121

2,1–3,0

1,22

214

3,1–4,0

1,96

344

4,1–5,0

2,78

5,1–6,0

3,47

6,1–7,0

4,17

7,1–8,0 įskaitytinai

5,32

 

6. Už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant sunkiasvoriais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis ar jų junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją masę, traktorių ir savaeigių mašinų valdytojai moka šį mokestį:

Didžiausioji leidžiamoji masė viršyta, t

Vienkartinio mokesčio už kiekvieną viršytą toną dydis,
eurais už 10 kilometrų

1,0–20,0

0,17

21,0–40,0

0,21

daugiau kaip 40

0,34

 

7. Kai viršijami didžiausieji leidžiamieji matmenys, mokestis apskaičiuojamas sumuojant mokesčius už kiekvieno matmens (aukščio, pločio, ilgio) viršijimą. Kai viršijamos didžiausiosios leidžiamosios ašies (ašių) apkrovos, mokestis apskaičiuojamas sumuojant mokesčius už kiekvienos ašies (pavienės, dvigubosios ar trigubosios) didžiausiosios leidžiamosios ašies (ašių) apkrovos viršijimą. Kai viršijama ir didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova, ir didžiausioji leidžiamoji masė, nustatomas tas mokestis, kuris yra didesnis, ir pridedamas prie mokesčio už didžiausiųjų leidžiamųjų matmenų viršijimą. Kai sunkiasvorė motorinė transporto priemonė turi daugiau ašių, nei nustatyta pagal didžiausiuosius leidžiamuosius transporto priemonių matmenis, leidžiamąsias ašies (ašių) apkrovas, didžiausiąją leidžiamąją masę, mokestis skaičiuojamas tik už didžiausiosios leidžiamosios masės (40 tonų, o vežant vieną arba kelis kombinuoto vežimo vienetus (puspriekabes, nuimamuosius kėbulus ir konteinerius, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos) magistraliniais keliais ir kitais keliais 50 km spinduliu nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, oro uostų, geležinkelio ir vidaus vandenų stočių teritorijų, kuriose iškraunami ir (arba) pakraunami kombinuoto vežimo vienetai, – 44 tonų) viršijimą.

8. Mokestis mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus patvirtintą įmokos kodą.

9. Mokestį apskaičiuoja valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Lietuvos automobilių kelių direkcija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

10. Vienkartinio mokesčio dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio techninių parametrų viršijimą ir didžiagabaritės ir sunkiasvorės transporto priemonės važiavimo maršruto ilgį pagal kelių žemėlapį.

11. Per klaidą sumokėjus mokestį, jį permokėjus, panaikinus leidimą naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, kai gali būti sugrąžintas sumokėtas mokestis, transporto priemonės ar jų junginio valdytojo prašymu Lietuvos automobilių kelių direkcija išduoda pažymą, kurioje nurodoma grąžintina mokesčio suma ir jos grąžinimo priežastys. Pažymoje nurodytą sumą pagal transporto priemonės ar jų junginio valdytojo rašytinį prašymą Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklių, tvirtinamų Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko, nustatyta tvarka grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija.

____________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 20, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-09, i. k. 2015-00393

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 148
redakcija)

 

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – Programa) finansavimo lėšų naudojimo reikalavimus ir šių lėšų paskirstymo principus, kuriais turi vadovautis valstybės ir savivaldybių, užsienio valstybių institucijos, fiziniai ir juridiniai asmenys, siekdami gauti finansavimą valstybės reikmėms, nurodytoms Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipnio 1 ir 2 dalyse (toliau – kelių objektai).

 

II SKYRIUS

FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PERDUOTŲ TIKSLINIŲ LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

2. Į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą (toliau – biudžetas) pervedamos valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Lietuvos automobilių kelių direkcija) pajamų įmokų sąskaitoje sukauptos fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių (toliau – juridinis asmuo) ir užsienio valstybių perduodamos tikslinės lėšos, kurios naudojamos šia tvarka:

Punkto pakeitimai:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

2.1. Fizinių ar juridinių asmenų perduodamos tikslinės lėšos gali būti naudojamos tik šių asmenų siūlomiems valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių objektams projektuoti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) neįsigyjant naujų žemės sklypų (toliau – kelių projektas):

2.1.1. Kelių projektas gali būti finansuojamas tik fizinių ar juridinių asmenų perduodamomis tikslinėmis lėšomis arba bendromis fizinių ar juridinių asmenų ir Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje kelių projektams finansuoti numatytomis lėšomis. Iš Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos tam tikram kelių projektui įgyvendinti skiriamos lėšos negali viršyti 80 procentų visos projekto vertės. Įvertinus kelių projekto atitiktį Aprašo 2.1.3 papunktyje nustatytiems reikalavimams, Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius nustato konkretų kelių projektui įgyvendinti skiriamo Programos finansavimo lėšų dydį.

2.1.2. Fiziniai ar juridiniai asmenys, pageidaujantys perduoti tikslinių lėšų kelių projektui įgyvendinti, teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai pasiūlymus, kuriuose pateikiamas kelių projekto aprašymas, nurodoma šio projekto įgyvendinimo vieta, tikslas, nauda, siūloma perduoti tikslinių lėšų suma, preliminari kelių projekto vertė, kartu su techniniu projektu, jeigu jis parengtas.

2.1.3. Lietuvos automobilių kelių direkcija pateiktus pasiūlymus įvertina atsižvelgdama į siūlomų perduoti tikslinių lėšų dydį, kelių projekto atitiktį teritorijų planavimo dokumentams,  galimybę skirti lėšų iš Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje kelių projektams įgyvendinti numatytų lėšų, poveikį saugiam eismui tame kelyje, naudą visuomenei, šalies ekonomikos plėtrai ir darbo vietų kūrimui. Pasiūlymai vertinami ir kelių projektai pripažįstami tinkamais įgyvendinti susisiekimo ministro nustatyta tvarka.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

2.1.4. Lietuvos automobilių kelių direkcija, pripažinusi pasiūlytą kelių projektą tinkamu įgyvendinti, su fiziniu ar juridiniu asmeniu, pateikusiu pasiūlymą, sudaro kelių projekto finansavimo sutartį. Projekto finansavimo sutartyje, be kita ko, numatomas fizinio ar juridinio asmens perduodamų tikslinių ir iš Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos skiriamų lėšų dydis, jų perdavimo ir skyrimo terminai, sutarties sąlygų laikymosi užtikrinimo būdai, šalių atsakomybė. Projekto finansavimo sutartyje turi būti numatomos šalių teisės ir pareigos, kurios atsiras Aprašo 2.1.7 papunktyje nustatyta tvarka nustačius tikslią kelių projekto įgyvendinimo darbų kainą. Projekto finansavimo sutarties pavyzdinė forma tvirtinama Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymu ir skelbiama Lietuvos automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje.

2.1.5. Sudariusi kelių projekto finansavimo sutartį, Lietuvos automobilių kelių direkcija organizuoja kelių projekto įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parenka kelių projekto įgyvendinimo rangovą.

2.1.6. Parinkus kelių projekto įgyvendinimo rangovą ir nustačius tikslią kelių projekto įgyvendinimo darbų kainą, fizinis ar juridinis asmuo privalo įmokėti į Lietuvos automobilių kelių direkcijos pajamų įmokų sąskaitą kelių projekto finansavimo sutartyje numatytas perduoti tikslines lėšas.

2.1.7. Jeigu parinkus kelių projekto įgyvendinimo rangovą tiksli kelių projekto įgyvendinimo darbų kaina yra mažesnė arba didesnė už Aprašo 2.1.2 papunktyje nustatyta tvarka Lietuvos automobilių kelių direkcijai pateiktame pasiūlyme nurodytą preliminarią kelių projekto vertę, tuomet šalių (Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir fizinio ar juridinio asmens, pageidaujančio perduoti tikslinių lėšų kelių projektui įgyvendinti) finansiniai įsipareigojimai yra proporcingai mažinami arba didinami išlaikant Aprašo 2.1.4 papunktyje nurodytoje sutartyje nustatytą procentinį kiekvienos šalies finansavimo santykį.

2.2. Užsienio valstybių perduodamos tikslinės lėšos:

2.2.1. naudojamos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytam tikslui, kai nenurodomas kelių objektas;

2.2.2. naudojamos Aprašo 2.1 papunktyje nustatytam tikslui, kai nurodomas konkretus  kelių objektas.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO SĄMATOS SUDARYMO PRINCIPAI

 

3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija kasmet, per mėnesį po to, kai patvirtinamas biudžetas, tačiau ne vėliau kaip iki kiekvienų metų sausio 5 d., pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ateinančių metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos projektą, kuriame numatyta:  

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

3.1. nuo 65 procentų Programos finansavimo lėšų, skiriama:

3.1.1. valstybinės reikšmės keliams;

3.1.2. perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti;

3.1.3. gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti;

3.1.4. skoloms (jeigu jų yra) sumokėti ir išlaidoms kompensuoti, kai deklaruojamos patirtos ir apmokėtos išlaidos už praėjusiais finansiniais metais atliktus darbus, kurių vertė neviršijo praėjusiais finansiniais metais planuotų asignavimų;

3.1.5. viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) veiklai, susijusiai su Programos lėšų, skiriamų valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, patirtų atliekant viešuosius pirkimus, priežiūra,  užtikrinti, – ne daugiau kaip 0,25 procento;

3.1.6. Lietuvos automobilių kelių direkcijos specialiųjų įpareigojimų vykdymui apmokėti:

3.1.6.1.  gautinos pajamos apskaičiuojamos pagal formulę:

P – gautinos einamųjų metų pajamos, Eur;

S – planuojamos einamųjų metų sąnaudos, Eur;

A – 5 procentų antkainis specialiesiems įpareigojimams vykdyti;

3.1.6.2. specialiųjų įpareigojimų vykdymo įkainis skaičiuojamas pagal formulę:

Į – specialiųjų įpareigojimų vykdymo įkainis, Eur;

N – einamųjų metų laikotarpis, mėn.;

Ts – turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo vertė einamųjų metų pradžioje, Eur;

3.1.6.3. ataskaitinio mėnesio specialiųjų įpareigojimų vykdymo kaina skaičiuojama pagal formulę:

K – ataskaitinio mėnesio specialiųjų įpareigojimų vykdymo kaina, Eur;

Tm – turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo vertė ataskaitinio mėnesio pradžioje, Eur;

3.1.6.4. Lietuvos automobilių kelių direkcija pateikia Susisiekimo ministerijai sąskaitą už specialiųjų įpareigojimų vykdymą per 10 darbo dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos;

3.1.6.5. pasibaigus ataskaitiniams metams, Lietuvos automobilių kelių direkcija įvertina, ar faktinis antkainis už specialiųjų įpareigojimų vykdymą atitinka nustatytą antkainį:

3.1.6.5.1. faktinis antkainis procentais skaičiuojamas pagal formulę:

FA – faktinis antkainis, Eur;

FPS – faktinė pajamų suma – specialiųjų įpareigojimų vykdymo mokėjimai, kurių sąskaitas Lietuvos automobilių kelių direkcija pateikė Susisiekimo ministerijai, Eur;

FP – faktinis pelnas, Eur, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

FS – faktinė savikaina – per einamųjų metų laikotarpį faktiškai patirta sąnaudų suma, priskirta specialiųjų įpareigojimų vykdymui, Eur;

3.1.6.5.2. jeigu FA > A, Lietuvos automobilių kelių direkcija grąžina skirtumą – pateikia Susisiekimo ministerijai kreditinę sąskaitą;

3.1.6.5.3. jeigu FA < A, Lietuvos automobilių kelių direkcija skirtumui padengti pateikia Susisiekimo ministerijai papildomą sąskaitą, kurią Susisiekimo ministerija apmoka per Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos kasmet sudaromoje sutartyje nustatytą apmokėjimo terminą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

3.2. 30 procentų Programos finansavimo lėšų valstybės institucijų ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra valstybė, valstybės įmonių, savivaldybių ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybių įmonių valdomiems vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, taip pat skoloms (jeigu jų yra) sumokėti ir išlaidoms kompensuoti, kai deklaruojamos patirtos ir apmokėtos išlaidos už praėjusiais finansiniais metais atliktus darbus, kurių vertė neviršijo praėjusiais finansiniais metais planuotų asignavimų; prie šių lėšų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, papildomai turi būti pridėta nepanaudota atitinkamų metų Programos finansavimo lėšų dalis, kuri turi būti ne mažesnė kaip 25 procentai nuo visų nepanaudotų atitinkamų metų Programos finansavimo lėšų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

 

3.3. iki 5 procentų Programos finansavimo lėšų rezervas valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti (toliau – rezervas).

4. Į Programos finansavimo lėšų naudojimo sąskaitą pervestas lėšas, gautas iš sumokėtų ar išieškotų baudų už nustatyto greičio viršijimą, užfiksuotą valstybinės reikšmės keliuose įrengta stacionariąja Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga, administruoja Lietuvos automobilių kelių direkcija. Šios lėšos skiriamos transporto priemonių greičio matavimo stacionariajai Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įrangai prižiūrėti. Likusi nepanaudota transporto priemonių greičio matavimo stacionariajai Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įrangai prižiūrėti lėšų dalis po lygiai paskirstoma Lietuvos automobilių kelių direkcijos vykdomoms saugaus eismo programoms ir jų priemonėms įgyvendinti ir Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos gaunamai informacijai apdoroti, organizacinėms ir eksploatacinėms išlaidoms padengti, saugaus eismo programoms ir jų priemonėms įgyvendinti.

5. Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatą įgyvendina Lietuvos automobilių kelių direkcija.

IV SKYRIUS

REZERVO PASKIRSTYMO PRINCIPAI

 

6. Rezervas paskirstomas Vyriausybės nutarimu iki 2019 m. gegužės 10 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų kovo 10 d.

7. Rezervas skiriamas valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių, nukentėjusių nuo ekstremaliųjų situacijų, skubaus taisymo (remonto), rekonstravimo ar kelių statinių statybos dėl avarijos grėsmės išlaidoms kompensuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

8. Likęs nepaskirstytas pagal Aprašo 7 punktą rezervas gali būti skiriamas: 

8.1. kelių objektams, kuriuos vykdant bus įgyvendinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas ir prioritetinių darbų sąrašas;

8.2. kelių objektams, kurie turės teigiamą poveikį saugiam eismui ir naudą visuomenei;

8.3. ne mažiau kaip 20 procentų nepaskirstyto pagal Aprašo 7 punktą rezervo skiriama valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, objektams įgyvendinti. Jeigu atitinkamais metais Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka valstybės ir savivaldybių institucijų pateiktas finansavimo poreikis kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, objektams įgyvendinti yra mažesnis nei 20 procentų pagal Aprašo 7 punktą nepaskirstyto rezervo sumos, rezervo lėšos šiems kelių objektams įgyvendinti tais metais skiriamos pagal valstybės ir savivaldybių institucijų pateiktą finansavimo poreikį.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1390, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26797

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

9. Likęs nepaskirstytas pagal Aprašo 7 ir 8 punktus rezervas gali būti skiriamas mėgėjų sodų teritorijose savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių, kelių statinių ir jų užimamos žemės teisinei registracijai būtinoms procedūroms atlikti, daiktinėms teisėms į žemę, šių teisių suvaržymams, juridiniams faktams registruoti, šiems keliams taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti, jeigu savivaldybės institucija skiria ne mažiau kaip 30 procentų, tačiau ne daugiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų; valstybės institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, jeigu valstybės institucija skiria ne mažiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų, kuris paskirstomas:

9.1. mėgėjų sodų teritorijose savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių, kelių statinių ir jų užimamos žemės teisinei registracijai būtinoms procedūroms atlikti, daiktinėms teisėms į žemę, šių teisių suvaržymams, juridiniams faktams registruoti, šiems keliams taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti, jeigu savivaldybės institucija skiria ne mažiau kaip 30 procentų, tačiau ne daugiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų, – 93 procentai;

9.2. valstybės institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, jeigu valstybės institucija skiria ne mažiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų, – 7 procentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

10. Valstybės ir savivaldybių institucijos, siekiančios gauti finansavimą valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių, nukentėjusių nuo ekstremaliųjų situacijų, skubaus taisymo (remonto), rekonstravimo ar kelių statinių statybos dėl avarijos grėsmės išlaidoms kompensuoti, turi pateikti Lietuvos automobilių kelių direkcijai iki 2019 m. kovo 15 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų sausio 2 d. šiuos dokumentus:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

10.1. vadovo ar jo įgalioto asmens prašymą skirti rezervo dalį praėjusiais metais patirtoms išlaidoms kompensuoti (toliau – prašymas), kuriame turi būti nurodyta ši informacija:

10.1.1. kelio numeris ir pavadinimas savivaldybės tarybos patvirtintame vietinės reikšmės kelių sąraše, kelio vieta (miestas, miestelis, seniūnija, kaimas);

10.1.2. atliktų darbų rūšis (rekonstravimas,  kapitalinis remontas, paprastasis remontas);

10.1.3. kelio fiziniai parametrai (ilgis, plotis);

10.1.4. rezervo poreikis kompensuoti keliui, nukentėjusiam nuo ekstremaliųjų situacijų, taisyti (remontuoti), rekonstruoti ar kelių statiniams statyti dėl avarijos grėsmės panaudotas lėšas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

10.1.5. kelio objekto vertė;

10.2. dokumentus, patvirtinančius avarijos grėsmę, avariją dėl ekstremaliųjų situacijų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

 

10.3. atlikto viešojo pirkimo dokumentus.

11. Prašyme kelių objektai surašomi prioriteto tvarka.

12. Lietuvos automobilių kelių direkcija iki 2019 m. kovo 25 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų sausio 15 d., įvertinusi gautus prašymus ir kitus dokumentus, sudaro nuo ekstremaliųjų situacijų nukentėjusių valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių, kurie buvo skubiai taisyti (remontuoti), rekonstruoti ar pastatyti kelių statiniai dėl avarijos grėsmės, sąrašą ir jį pateikia Susisiekimo ministerijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

13. Valstybės ir savivaldybių institucijos, siekiančios gauti finansavimą kelių objektams, kuriuos vykdant bus įgyvendinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas ir prioritetinių darbų sąrašas ir kurie turės teigiamą poveikį saugiam eismui ir naudą visuomenei, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, objektams įgyvendinti, parengia nutarimo projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Vyriausybės darbo reglamentas), nustatyta tvarka ir pateikia jį Susisiekimo ministerijai iki 2019 m. kovo 15 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų sausio 2 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

131. Prioritetas teikiamas pagal Aprašo 13 punktą pateiktiems valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, objektams, kurie yra tęstiniai (kelio objektas buvo finansuotas praėjusiais biudžetiniais metais iš Programos finansavimo lėšų) ir (ar) veda į laisvąsias ekonomines zonas, pramonės parkus, turinčius valstybei svarbaus projekto statusą, kitus darbo vietas kuriančius objektus ar teritorijas, kuriose įgyvendinami investicijų projektai, dėl kurių Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo nustatyta tvarka su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar jos įgaliota institucija yra sudarytos investicijų sutartys.

Papildyta punktu:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

14. Susisiekimo ministerija, apibendrinusi Aprašo 12 ir 13 punktuose gautą informaciją, per 3 darbo dienas nuo Aprašo 12 punkte nurodyto sąrašo gavimo dienos informuoja Lietuvos automobilių kelių direkciją apie rezervo likutį.

15. Neteko galios nuo 2020-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

Punkto pakeitimai:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

 

16. Neteko galios nuo 2020-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

161. Neteko galios nuo 2020-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

162. Neteko galios nuo 2020-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

Papildyta punktu:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

 

17. Neteko galios nuo 2020-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

Punkto pakeitimai:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

 

18. Neteko galios nuo 2020-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

Punkto pakeitimai:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

 

19. Neteko galios nuo 2020-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

Punkto pakeitimai:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

 

20. Neteko galios nuo 2020-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

21. Neteko galios nuo 2020-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

Punkto pakeitimai:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

 

22. Neteko galios nuo 2020-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

23. Valstybės ir savivaldybių institucijos, siekiančios gauti finansavimą Aprašo
9 punkte nurodytiems kelių objektams įgyvendinti, Lietuvos automobilių kelių direkcijai iki
2019 m. kovo 15 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų sausio 2 d. pateikia vadovo ar jo įgalioto asmens prašymą, kuriame nurodoma:

Punkto pakeitimai:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

23.1. kelio numeris ir pavadinimas savivaldybės tarybos patvirtintame vietinės reikšmės kelių sąraše, kelio vieta (miestas, miestelis, seniūnija, kaimas);

23.2. statybos darbų rūšis (rekonstravimas,  kapitalinis remontas, paprastasis remontas);

23.3. kelio fiziniai parametrai (ilgis, plotis);

23.4. Programos finansavimo lėšų poreikis;

23.5. kelio objekto vertė.

24. Lietuvos automobilių kelių direkcija iki 2019 m. balandžio 15 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų vasario 1 d., įvertinusi gautus savivaldybių institucijų vadovų ar jų įgaliotų asmenų prašymus, taip pat atsižvelgdama į pagal Aprašo 14 punktą iš Susisiekimo ministerijos gautą informaciją, Aprašo 9.1 papunktyje nurodytiems kelių objektams finansuoti rezervo dalį savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirsto taip:

Punkto pakeitimai:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

24.1. 50 procentų sumos – pagal savivaldybės kelių ilgį, nurodytą savivaldybių tarybų patvirtintame kelių sąraše, kuriame taip pat nurodytas kelio numeris ir kelio pavadinimas;

24.2. 50 procentų sumos – pagal savivaldybės nuolatinių gyventojų skaičių (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis).

25. Savivaldybių institucijoms pagal Aprašo 24 punkte nustatytus principus skirtas rezervas tikslinamas korekcijos koeficientu, priklausančiu nuo savivaldybių institucijų skirtos nuosavų lėšų dalies procento. Korekcijos koeficientas skaičiuojamas pagal formulę:

 

, kur:

 

K – korekcijos koeficientas;

P – savivaldybių institucijų skirta nuosavų lėšų dalis procentais (nuo 30 procentų iki 50 procentų).

26. Lietuvos automobilių kelių direkcija iki 2019 m. balandžio 15 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų vasario 1 d. įvertina valstybės institucijų vadovų ar jų įgaliotų asmenų prašymus finansuoti Aprašo 9.2 papunktyje nurodytus kelių objektus. Valstybės institucijų kelių objektams rezervo dalis paskirstoma atsižvelgiant į Aprašo 14 punkte nurodytą iš Susisiekimo ministerijos gautą informaciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą ir prioritetinių darbų sąrašą, kelių objektų poveikį saugiam eismui ir naudą visuomenei, o prioritetas teikiamas tiems kelių objektams, kuriems įgyvendinti valstybės institucijos skiria daugiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

27. Lietuvos automobilių kelių direkcija pagal Aprašo 25 ir 26 punktuose nustatytą tvarką sudaro savivaldybių institucijoms skiriamų lėšų ir kelių objektų sąrašą, kurį pateikia Susisiekimo ministerijai.

28. Valstybės ir savivaldybių institucijų, kurių rezervo poreikis yra mažesnis nei pagal Aprašo 25 ir 26 punktus paskirstyta rezervo dalis, rezervo likutis dar kartą paskirstomas kitoms savivaldybių institucijoms Aprašo 24 ir 25 punktuose nustatyta tvarka.

29. Neteko galios nuo 2020-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

Punkto pakeitimai:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

 

30. Susisiekimo ministerija, atsižvelgdama į Aprašo 12, 13 ir 27 punktuose nurodytą informaciją, rengia Vyriausybės nutarimo dėl rezervo paskirstymo projektą, kurį suderina su suinteresuotomis institucijomis, ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia tvirtinti Vyriausybei iki 2019 m. balandžio 25 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų vasario
10 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

301. Nepanaudotas rezervas gali būti perskirstomas pagal Aprašo 7–29 punktuose nustatytą tvarką. Prašymus dėl lėšų skyrimo iki kiekvienų einamųjų metų rugsėjo 1 d. pateikusioms valstybės ir savivaldybių institucijoms finansavimas skiriamas einamaisiais metais finansuotiems kelių objektams arba naujiems kelių objektams, kurių darbams tęsti ar užbaigti trūksta lėšų. Susisiekimo ministerija parengia Vyriausybės nutarimo dėl rezervo perskirstymo projektą ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka pateikia Vyriausybei iki kiekvienų einamųjų metų rugsėjo 30 d.

Papildyta punktu:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS PASKIRSTYMO PRINCIPAI

 

31. Programos finansavimo lėšos, nurodytos Aprašo 3.2 papunktyje, vietinės reikšmės viešiesiems keliams (keliams, jungiantiems rajoninius kelius, gyvenamąsias vietoves, sąvartynus, rekreacijos objektus, lankomus gamtos, kultūros paminklus, taip pat vietinės reikšmės keliams gyvenamosiose vietovėse, jungiamiesiems ir kitiems keliams, nepriskirtiems valstybinės reikšmės keliams) ir vietinės reikšmės vidaus keliams (miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio ir kitiems keliams, nepriskirtiems viešiesiems keliams) tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šių kelių, kelių statinių ir jų užimamos žemės teisinei registracijai būtinoms procedūroms atlikti, daiktinėms teisėms į žemę, šių teisių suvaržymams, juridiniams faktams registruoti naudojamos:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

31.1. valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams ir vietinės reikšmės keliams, kurie patenka į Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus, – 4 procentai, kurios paskirstomos taip:

31.1.1. valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės keliams – 50 procentų;

31.1.2. pasienio vietinės reikšmės keliams – 13 procentų;

31.1.3. privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams ir vietinės reikšmės keliams, kurie patenka į Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus, – 37 procentai;

31.2. vietinės reikšmės keliams Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėse pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių – 2 procentai;

31.3. vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“ 2.2.1 papunktį, vietinės reikšmės keliams Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėse – 2 procentai;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

 

31.4. vietinės reikšmės keliams Kauno rajono, Klaipėdos rajono, Panevėžio rajono, Šiaulių rajono ir Alytaus rajono savivaldybėse – 2 procentai;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 56, 2021-01-27, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01488

 

31.5. savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams – 90 procentų, kurios paskirstomos taip:

31.5.1. miestų savivaldybių vietinės reikšmės keliams – 35 procentai;

31.5.2. kitų savivaldybių vietinės reikšmės keliams – 65 procentai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

 

32. Aprašo 31.3, 31.4, 31.5.1 ir 31.5.2 papunkčiuose nurodytos lėšos paskirstomos taip:

32.1. pagal nuolatinių gyventojų skaičių (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis) – 50 procentų;

32.2. pagal kelių ilgį, nurodytą savivaldybių tarybų patvirtintame kelių sąraše, kuriame taip pat nurodytas kelio numeris ir kelio pavadinimas, – 50 procentų, nuo 2025 metų –
0 procentų;

32.3. pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotų kelių ilgį – 0 procentų, nuo
2025 metų – 50 procentų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1390, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26797

 

33. Programos finansavimo lėšos, numatytos Aprašo 31.2–31.5 papunkčiuose, paskirstomos Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymu. Programos finansavimo lėšos, numatytos Aprašo 31.1 papunktyje, paskirstomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrų nustatyta tvarka. Programos finansavimo lėšos naudojamos pagal kelių valdytojų pateiktus ir su Lietuvos automobilių kelių direkcija suderintus kelių objektų sąrašus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

 

34. Ne mažiau kaip 58 procentai pagal Aprašo 31.2–31.5 papunkčius skirtų Programos finansavimo lėšų turi būti naudojama turtui įsigyti – vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti, nuo 2023 metų – vietinės reikšmės keliams tiesti, įregistruotiems vietinės reikšmės keliams rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti; ne mažiau kaip 5 procentai pagal Aprašo 31.2–31.5 papunkčius skirtų lėšų turi būti naudojama saugaus eismo priemonėms vietinės reikšmės keliuose finansuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

 

VI SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO KELIŲ REIKMĖMS ATLIEKANT VIEŠUOSIUS PIRKIMUS PRIEŽIŪRA

 

35. Vykdydama Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 91 straipsnyje numatytas funkcijas ir vadovaudamasi susisiekimo ministro nustatyta tvarka CPVA:

35.1. vykdo viešųjų pirkimų, kai iš Programos finansavimo lėšų perkami Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti kelių objektai, prevencinę kontrolę ir stebėseną ir vertina išlaidų, patiriamų atliekant viešųjų pirkimų procedūras, pagrįstumą ir teisėtumą – atlieka išankstinį ir paskesnį viešųjų pirkimų dokumentų vertinimą, rengia viešiesiems pirkimams, pasirengimui šiems pirkimams, pirkimo sutartims skirtus tipinius dokumentus, metodikas, rekomendacijas, teikia  kitą metodinę pagalbą, dalyvauja stebėtojo teisėmis viešųjų pirkimų komisijų posėdžiuose ir atlieka kitus veiksmus, būtinus šioms funkcijoms vykdyti;

35.2. tikrina Programos finansavimo lėšų, panaudotų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytoms kelių reikmėms, tinkamumą ir teikia Susisiekimo ministerijai ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai išvadas bei rekomendacijas dėl Programos finansavimo lėšų panaudojimo tinkamumo ir efektyvumo didinimo;

35.3. bet kuriuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, jos pagrindu sudaromos pagrindinės sutarties vykdymo metu atlieka patikrinimus vietoje, siekdama išsiaiškinti, ar Programos finansavimo lėšos panaudotos tinkamai.

Papildyta skyriumi:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

36. Įgyvendindama Aprašą, Susisiekimo ministerija kasmet sudaro su Lietuvos automobilių kelių direkcija sutartį dėl specialiųjų įpareigojimų, apibrėžtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495 „Dėl Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių ir Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“, vykdymo. Už Programos finansavimo lėšų naudojimo pagal paskirtį kontrolę, darbų kokybės kontrolės priežiūrą kelių objektuose atsako Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

37. Už Programos finansavimo lėšų naudojimą, projektų, sąmatų ir techninių dokumentų rengimą, viešųjų pirkimų konkursų organizavimą, darbų kokybės kontrolę, techninę priežiūrą, statybos užbaigimo procedūrų atlikimą atsako kelius valdantys Programos finansavimo lėšų gavėjai arba kelių valdytojai kartu su Programos finansavimo lėšų gavėjais.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

38. Pasibaigus metams, valstybės ir savivaldybių institucijos pateikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai atliktų darbų ir lėšų naudojimo ataskaitas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 20, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-09, i. k. 2015-00393

Nr. 148, 2019-02-13, paskelbta TAR 2019-02-19, i. k. 2019-02622

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 20
redakcija)

 

 

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO PERKĖLIMO KELTAIS PER KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO AKVATORIJĄ Į KURŠIŲ NERIJĄ IR IŠ KURŠIŲ NERIJOS BILIETO KAINAI KOMPENSUOTI IR GYVENTOJŲ IR JŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NEATLYGINTINO PERKĖLIMO UŽLIETU KRAŠTO KELIO ŠILUTĖ–RUSNĖ RUOŽU SĄNAUDOMS KOMPENSUOTI TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti ir gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato keleivių ir transporto priemonių, nurodytų Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje (toliau – keleiviai ir transporto priemonės), perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilietų kainos kompensavimo ir gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudų kompensavimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1086, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20761

 

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme.

3. Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai, taip pat gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti naudojamos Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – Programa) finansavimo lėšos.

4. Kiek Programos finansavimo lėšų reikia keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti, nustatoma atsižvelgiant į praėjusiais metais faktiškai parduotų keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilietų skaičių ir nominalias jų vertes. Kiek lėšų reikia gyventojams ir jų lengviesiems automobiliams kelti užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu, nustatoma atsižvelgiant į praėjusių metų vidutinį lapkričio–balandžio mėnesių paros eismo šiuo keliu intensyvumą ir kompensuotų sąnaudų (darbo užmokesčio, socialinio draudimo, kuro, medžiagų, detalių, amortizacijos ir remonto darbų ir kitų) dydį.

 

II SKYRIUS

KELEIVIŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ PERKĖLIMO KELTAIS BILIETO KAINOS IR NEATLYGINTINO GYVENTOJŲ IR JŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ PERKĖLIMO UŽLIETU KRAŠTO KELIO ŠILUTĖ–RUSNĖ RUOŽU SĄNAUDŲ KOMPENSAVIMAS

 

5. Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Lietuvos automobilių kelių direkcija) kasmet iki sausio 1 d. sudaro su vežėju keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo sutartį, o su valstybės įmone, prižiūrinčia krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožą, – gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo organizavimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu ir sąnaudų kompensavimo sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

 

6. Kompensuojama keleivių ir transporto priemonių, kurie nurodyti Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje ir kurie įtraukti į Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdomą Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą, ir dviračių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kaina.

7. Elektroninį sąrašą sudaro Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys apie asmenis ir transporto priemones, patvirtinantys teisę gauti perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensaciją.

8. Į Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą įtraukiami duomenys apie:

8.1. neįgaliuosius, registruotus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje, ir jų nuosavybės ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomus automobilius, kuriuos jie vairuoja arba kuriais jie važiuoja;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1184, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19292

 

8.2. tarnybos reikalais vykstančius greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, policijos, valstybės sienos apsaugos, civilinės saugos, kelių priežiūros, uosto saugos tarnybos, prokuratūros, muitinės pareigūnus, Lietuvos kariuomenėje tarnaujančius karius, šių institucijų ir tarnybų valstybės tarnautojus ir pagal darbo sutartis dirbančius darbuotojus ir transporto priemones, kurie įrašyti į minėtų institucijų ir tarnybų Lietuvos automobilių kelių direkcijai pateiktą sąrašą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1184, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19292

 

8.3. Klaipėdos miesto savivaldybės valstybės tarnautojus ir darbuotojus, atliekančius tarnybines funkcijas ir dirbančius darbus Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, ir tarnybines transporto priemones, kurie įrašyti į Klaipėdos miesto savivaldybės Lietuvos automobilių kelių direkcijai pateiktą sąrašą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1184, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19292

 

8.4. tolimojo, vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusus, kurių maršrutai patvirtinti Viešojo transporto kelionių duomenų informacinėje sistemoje;

8.5. autocisternas, kuriomis vežamas kuras į Kuršių neriją, kai pateikiamas kuro vežimo važtaraštis;

8.6. transporto priemones, registruotas juridinių asmenų, turinčių Kuršių nerijoje registruotą buveinę, vardu, arba šių juridinių asmenų valdomas transporto priemones, kurių registracijos liudijime šie juridiniai asmenys yra nurodyti transporto priemonės valdytojais;

8.7. juridinių asmenų, turinčių Kuršių nerijoje registruotą buveinę, darbuotojus, registruotus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazėje;

8.8. transporto priemones, registruotas Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių  vardu, arba šių įmonių valdomas transporto priemones, kurių registracijos liudijime šios įmonės nurodytos transporto priemonių valdytojomis;

8.9. Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų darbuotojus, dirbančius darbus Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, kurie įrašyti į Klaipėdos miesto savivaldybės Lietuvos automobilių kelių direkcijai pateiktą sąrašą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1184, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19292

 

8.10. Neringos mieste ir Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, kurių duomenys yra Gyventojų registre;

8.11. transporto priemones, registruotas Neringos mieste ir Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų vardu, ir šių asmenų valdomas transporto priemones, kurių registracijos liudijime šie asmenys yra nurodyti transporto priemonės valdytojais;

8.12. darbo reikalais vykstančius miškų urėdijos, kuriai perduotas valdyti Kuršių nerijoje esantis valstybinės miško žemės sklypas, darbuotojus ir jų transporto priemones, kurie įrašyti į Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Lietuvos automobilių kelių direkcijai pateiktą sąrašą.

9. Kompensacijos suma apskaičiuojama kiekvieną mėnesį pagal vežėjo perkeltų keleivių ir transporto priemonių, kurių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kaina kompensuojama, skaičių. Vežėjas iki kito mėnesio 5 dienos pateikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai jos nustatytos formos ataskaitą ir pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą.

10. Valstybės įmonė, prižiūrinti krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožą, organizuoja gyventojų ir jų lengvųjų automobilių perkėlimą užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu potvynio laikotarpiu, kai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius išleidžia įsakymą dėl ekstremaliojo įvykio – potvynio. Valstybės įmonė, prižiūrinti krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožą, iki kiekvieno mėnesio 5 dienos pateikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai jos patvirtintos formos gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudų ataskaitą ir pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą.

11. Lietuvos automobilių kelių direkcija pagal pateiktus dokumentus perveda lėšas į vežėjo ir valstybės įmonės, prižiūrinčios krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožą, sąskaitas.

12. Už pateiktų ataskaitų teisingumą atsako vežėjas ir valstybės įmonė, prižiūrinti krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožą.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 932, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-20, i. k. 2018-14769

 

––––––––––––––––––––

 

Papildyta priedu:

Nr. 20, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-09, i. k. 2015-00393

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1116, 2006-11-15, Žin., 2006, Nr. 124-4689 (2006-11-18), i. k. 1061100NUTA00001116

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1100, 2007-10-17, Žin., 2007, Nr. 110-4502 (2007-10-25), i. k. 1071100NUTA00001100

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 448, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 50-2455 (2012-04-28), i. k. 1121100NUTA00000448

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1433 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1193, 2012-09-26, Žin., 2012, Nr. 115-5831 (2012-10-04), i. k. 1121100NUTA00001193

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1375, 2012-11-14, Žin., 2012, Nr. 133-6791 (2012-11-17), i. k. 1121100NUTA00001375

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1556, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 153-7862 (2012-12-29), i. k. 1121100NUTA00001556

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 632, 2013-07-11, Žin., 2013, Nr. 77-3880 (2013-07-18), i. k. 1131100NUTA00000632

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1273, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7102 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00021

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 68, 2014-01-22, paskelbta TAR 2014-01-27, i. k. 2014-00535

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 222, 2014-03-05, paskelbta TAR 2014-03-13, i. k. 2014-03044

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 20, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-09, i. k. 2015-00393

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 689, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10731

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1271, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19643

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1079, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26210

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1086, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20761

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 932, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-20, i. k. 2018-14769

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 148, 2019-02-13, paskelbta TAR 2019-02-19, i. k. 2019-02622

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1162, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19133

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1184, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19292

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 946, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18203

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1390, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26797

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 56, 2021-01-27, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01488

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo