Suvestinė redakcija nuo 2019-01-04

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 54-1494, i. k. 0981100NUTA00000685

 

Nauja redakcija nuo 2014-10-09:

Nr. 1079, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13804

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL CIVILINIŲ IR CIVILINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS NAUDOJAMŲ KARINIŲ AERODROMŲ SĄRAŠO SU JŲ UŽIMTOS ŽEMĖS PLOTAIS PATVIRTINIMO

 

1998 m. birželio 5 d. Nr. 685

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašą su jų užimtos žemės plotais (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                     ALGIS ŽVALIAUSKAS

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1998 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 685
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1079
redakcija)

 

 

 

CIVILINIŲ IR CIVILINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS NAUDOJAMŲ KARINIŲ AERODROMŲ SĄRAŠAS SU JŲ UŽIMTOS ŽEMĖS PLOTAIS

 

 

 

Eil. Nr.

Aerodromo pavadinimas

Vieta

Plotas, hektarais

apskritis

savivaldybė

1.

Tarptautinis Vilniaus

Vilniaus

Vilniaus miesto

343,0814

(ribos nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarime Nr. 872 „Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo“)

 

Radijo siųstuvų centras

Vilniaus

Vilniaus miesto

5,769

 

Radijo švyturiai

Vilniaus

Vilniaus miesto

0,3249

2.

Tarptautinis Kauno

Kauno

Kauno rajono, Jonavos rajono

437,0945
1,2755
(ribos nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarime Nr. 872)

3.

Tarptautinis Palangos

Klaipėdos

Palangos miesto

161,3242
(ribos nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarime Nr. 872)

 

Radijo siųstuvų-imtuvų centras

Klaipėdos

Palangos miesto

0,4943

 

Radiolokatorius

Klaipėdos

Palangos miesto

0,2518

4.

 

Tarptautinis Šiaulių karinis

 

Šiaulių

 

Šiaulių miesto

668,5959

26,2460

(ribos nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 872
8 ir 9 prieduose)

 

 

Artėjimo tūpti šviesų sistema

 

Šiaulių

 

Šiaulių miesto

0,9282

(ribos nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 872 11 priede)

5.

S. Dariaus ir S. Girėno

Kauno

Kauno miesto

191,9643

6.

Klaipėdos

Klaipėdos

Klaipėdos rajono

167,9268

 

Visakryptis radijo švyturys ir tolimačio įranga

Klaipėdos

Klaipėdos rajono

0,6536

7.

Neteko galios
2018-01-27

 

 

 

8.

Akmenės

Šiaulių

Akmenės rajono

38,9

9.

Alytaus

Alytaus

Alytaus miesto

102,5

10.

Biržų

Panevėžio

Biržų rajono

71,07

11.

Druskininkų

Alytaus

Druskininkų miesto

45,5538

1,2654

12.

Kartenos

Klaipėdos

Kretingos rajono

62,5

13.

Kyviškių

Vilniaus

Vilniaus rajono

105,0572

14.

Mažeikių J. Kumpikevičiaus

Telšių

Mažeikių rajono

62,3023

15.

Paluknio

Vilniaus

Trakų rajono

120,1496

16.

Panevėžio

Panevėžio

Panevėžio miesto

51,9

17.

Pociūnų

Kauno

Prienų rajono

139,62

18.

Rokiškio

Panevėžio

Rokiškio rajono

60,5

19.

Sasnavos

Marijampolės

Marijampolės

84,9161

20.

Šeduvos

Šiaulių

Radviliškio rajono

58,4317

21.

Šilutės

Klaipėdos

Šilutės rajono

44,147

22.

Telšių

Telšių

Telšių rajono

22

23.

Utenos

Utenos

Utenos rajono

11,5734

24.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Aviacijos bazė

Vilniaus

Trakų rajono

3,0067

25.

Zarasų

Utenos

Zarasų rajono

10,4

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1048, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14915

Nr. 74, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01211

Nr. 312, 2018-04-04, paskelbta TAR 2018-04-09, i. k. 2018-05665

Nr. 1407, 2018-12-27, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00048

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1529, 2004-12-01, Žin., 2004, Nr. 174-6446 (2004-12-04), i. k. 1041100NUTA00001529

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 685 "Dėl civilinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1112, 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 130-4973 (2008-11-13), i. k. 1081100NUTA00001112

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 685 "Dėl civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 266, 2013-04-03, Žin., 2013, Nr. 36-1735 (2013-04-06), i. k. 1131100NUTA00000266

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 685 "Dėl civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1079, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13804

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1048, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14915

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl Civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 74, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01211

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl Civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 312, 2018-04-04, paskelbta TAR 2018-04-09, i. k. 2018-05665

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1407, 2018-12-27, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00048

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl Civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo“ pakeitimo