Suvestinė redakcija nuo 2019-02-22 iki 2019-04-25

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 84-4405, i. k. 1122250ISAK000V-698

 

Nauja redakcija nuo 2018-11-07:

Nr. V-1204, 2018-11-02, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17921

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMŲJŲ ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 5 d. Nr. V-698

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 91 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. DT-10/2 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo pakeitimo“:

1. T v i r t i n u Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2018 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. V- 1204 redakcija)

 

 

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMŲJŲ ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Ortopedijos techninės priemonės pavadinimas

Ortopedijos techninių priemonių tipai

Bazinė kaina (balais)

Kodai ir diagnozės pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM)

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Kompensavimo lygmuo (proc.)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

I SKYRIUS

GALŪNIŲ PROTEZAI

 

1

Dalinis plaštakos protezas

RP0-1-1

260,66

Q71.3 Įgimtas plaštakos ir piršto (-ų) nebuvimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

Q71.6 Bedelnystė (vėžio žnyplės)

 

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

 

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

 

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas

 

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

 

2

Dilbio (žemiau alkūnės) protezas

RP1-8

951,98

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

Q71.89 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

 

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

 

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas

 

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

 

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

 

3

Dilbio (žemiau alkūnės) protezas

RP1-9****

1448,1

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

 

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

 

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas

 

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

 

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

 

 

4

Žastikaulio (aukščiau alkūnės) protezas

RP2-5****

2949,74

Q71.0 Įgimtas visiškas rankos (-ių) nebuvimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

 

 

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

 

 

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

 

 

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

 

 

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

 

 

5

Žastikaulio (aukščiau alkūnės) protezas

RP2-4

1563,95

Q71.0 Įgimtas visiškas rankos (-ių) nebuvimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

 

 

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

 

 

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

 

 

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

 

 

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

 

 

6

Blauzdos (žemiau kelio) protezas

KPM2-1

1183,38

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

 

 

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

 

 

Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas

 

 

7

Blauzdos (žemiau kelio) protezas

KP2-7****

1951,58

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

 

 

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

 

 

Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas

 

 

8

Blauzdos (žemiau kelio) protezas

KP2-9-2 (pirminis)**

743,45

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas

 

 

9

Blauzdos (žemiau kelio) protezas su vakuuminio tvirtinimo sistema

KPM2-2***

6458,82

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

Gydytojai: ortopedas-traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

 

 

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

 

 

Z89.5 Kojos kelio srityje ar žemiau kelio įgytas nebuvimas

 

 

10

Šlaunies (aukščiau kelio) protezas, pirminis modulinis šlaunies protezas

KP3-6-1 (pirminis)**

1491,63

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

 

 

11

Šlaunies (aukščiau kelio) protezas

KPM3

2468,78

Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

 

 

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

 

 

12

Šlaunies (aukščiau kelio) protezas su hidrauliniu kelio sąnariu ir aktyvia pėda

KPM3-4***

7 993,78

Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas

Gydytojai: ortopedas-traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

 

 

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

 

 

13

Dubens dalies protezas

KPM-4-2****

3275,1

Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

 

 

II SKYRIUS

KRŪTŲ PROTEZAI

 

 

14

Krūties protezas

KLP-3

98,37

Z90.1 Įgytas krūties (-ų) nebuvimas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas-traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 


III SKYRIUS

PAGAL UŽSAKYMĄ INDIVIDUALIAI GAMINAMI ĮTVARAI

 

 

15

Kaklo įtvaras

KR0-3

103,9

S12 Kaklo lūžis

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

100

 

 

S13 Kaklo sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas

 

 

M43.4 Kitas pasikartojantis atlanto ašies panirimas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

 

 

M43.52 Kitas pasikartojantis slankstelio panirimas, kaklo sritis

 

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M48.02, M48.03, M46.4, D18.0, D16.6, C41.21

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

 

 

16

Krūtinės-juosmens įtvaras

KR0-9-3

176,64

S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

100

 

 

S22.1 Dauginiai krūtininės stuburo dalies lūžiai

 

 

S32.0 Juosmens slankstelių lūžis

 

 

S32.7 Juosmeninės stuburo dalies dauginiai lūžiai

 

 

S32.8 Juosmeninės kryžmens stuburo dalies lūžis, dalis nepatikslinta

 

 

T02.10 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį, uždaras

 

 

T02.70 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es), uždaras

 

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M41.10, M43.00, M46.40, M48.00, M51.1, M53.20, M80.00

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

100

 

 

17

Krūtinės-juosmens įtvaras

KR0-14

86,33

M42.05 Jaunatvinė (juvenilinė) stuburo osteochondrozė, krūtinės ir juosmens sritis

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

100

 

 

M40.05 Laikysenos kifozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama tik vaikams (mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų), kai kifozė siekia nuo 40 iki 70 laipsnių pagal Cobbą

 

 

18

Krūtinės-juosmens įtvaras

KR1-16

393,64

M41.00 Vaikų idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

100

 

 

M41.05 Vaikų idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

 

 

M41.06 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

 

 

M41.07 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

 

 

M41.10 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

 

 

M41.15 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

 

 

M41.16 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

 

 

M41.17 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

 

 

M41.19 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, nepatikslinta sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

 

 

M40.05 Laikysenos kifozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

 

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: Q67.5, M41.15, M43.05

 

 

19

Riešo-plaštakos-pirštų įtvaras

RT1-9

62,12

M21.84 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, plaštaka – skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų

Gydytojai: reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

G81.1 Spazminė hemiplegija

 

 

G82.3 Vangioji tetraplegija

 

 

G82.5 Tetraplegija, nepatikslinta

 

 

G82.4 Spazminė tetraplegija

 

 

G83.0 Rankų diplegija

 

 

G83.2 Rankos monoplegija

 

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M21.33, M21.84, M84.14, S52.6, S51.7, S52.5, S52.8, S54.9, S56.8, S55.0, S55.1, S62.0, S62.1, S62.2, S62.5, S62.7, S64.0; S64.1; S64.2, S63.3, S63.4 S64.8, S66.8, S68, S69, M00.93, M00.94; C40.1, D16.1, C49.1, D21.1, D48.0, M10.92, M10.93, M06.93; M06.94, M61.93, M61.4, M62.93, M62.94, M65.93, M65.94, M67.83; M67.84, M72.0, M72.43, M72.44, M72.63, M72.64, M79.83, M79.84, M84.34, M84.94, M85.0, M85.64, M86.94, M87.94, M.89.24, M89.14. M90.74, M94.84, Q68.1, Q71.83; Q71.84, Q78

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

 

 

M21.33 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dilbis

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

100¹, 80²

 

 

 

M70.9 Nepatikslinta minkštųjų audinių liga, sukelta krūvio, perkrovos ir spaudimo

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

 

 

 

 

M84.10 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], dauginės vietos

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

M84.13 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], dilbis

 

 

M84.14 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], plaštaka

 

 

M92.3 Kita jaunatvinė (juvenilinė) rankos osteochondrozė

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

S52.5 Stipinkaulio apatinės dalies lūžis

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

S52.8 Kitų dilbio dalių lūžis

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

 

 

 

 

S54.9 Nepatikslinto nervo sužalojimas dilbio lygyje

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

S56.8 Kitų ir nepatikslintų raumenų bei sausgyslių sužalojimas dilbio lygyje

 

 

S62.10 Riešakaulio lūžis, nepatikslintas

 

 

S62.0 Plaštakos laivakaulio lūžimas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

S63.3 Riešo ir delno raiščių trauminis plyšimas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

S63.4 Delninio piršto sąnario (-ių) ir savojo piršto sąnario (-ių) raiščių trauminis plyšimas (-ai)

 

 

 

S64.8 Kitų nervų sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje

 

 

S66.8 Kitų raumenų ir sausgyslių sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje

 

 

20

Alkūnės įtvaras

RT3-1-2

253,1

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

100

 

 

G81.1 Spazminė hemiplegija reabilitacijos laikotarpiu

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

 

 

G83.0 Rankų diplegija

 

 

G82.4 Spazminė tetraplegija reabilitacijos laikotarpiu

 

 

G83.2 Rankos monoplegija reabilitacijos laikotarpiu

 

 

M24.53 Sąnario kontraktūra, dilbis – skiriama, jei kontraktūra atsiranda dėl reumatinių ligų ir nudegimų

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis

 

 

S52.2 Alkūnkaulio kūno lūžis

 

 

S52.3 Stipinkaulio kūno lūžis

 

 

S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis

 

 

S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis

 

 

S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai

 

 

S53.2 Stipininio šalutinio raiščio trauminis plyšimas

 

 

S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės sužalojimas

 

 

S46.2 Kitų dvigalvio raumens dalių ir sausgyslės sužalojimas

 

 

M19.13 Kitų sąnarių potrauminė artrozė, dilbis

 

 

M19.14 Kitų sąnarių potrauminė artrozė, plaštaka

 

 

M84.13 Nesuaugęs kaulas po lūžio [pseudoartrozė], dilbis

 

 

M85.6 Kita kaulo cista

 

 

M86 Osteomielitas

 

 

M84.43 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, dilbis

 

 

M90.73 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), dilbis

 

 

C40.0 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

M96.6 Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštelės įsodinimo

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

M96.8 Kiti raumenų ir skeleto pažeidimai po procedūrų (antrinis sąnario nestabilumas po sąnario protezo pašalinimo)

Gydytojai: ortopedas traumatologas,  fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

 

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S42.4, S52.0, S52.1, S53.3, S53.1, S54.0, S54.1, S54.2, S56.7, S58, S59.7, C49.1, C76.4, D21.1, D48.0, M10.93, M00.93, M03.23, M21.92, M21.93, M24.03, M24.33, M61.93, M65.92, M65.93, M72.62; M72.63, M77.0, M77.1, M82.02,  M84.12, M85.62, M85.63, M85.82, M85.83, M89.22, M89.23, M90.72, M93.22, M93.23, M85.02; M85.03, T84.0; T84.1; T84.5, T84.6

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

21

Alkūnės-riešo įtvaras

RT4

104,78

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S42.3, S42.4, S49.7, S53.10, M24.43, M65.02, M65.12, M72.62, M84.12, M85.6, C40.0, D16.0, C49.1

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100

 

 

M90.72 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), žastas – patvirtintas gydytojų konsiliumo

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

M24.43 Pasikartojantys sąnario išnirimai ir panirimai, dilbis (po repozicijos)

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

 

 

M84.42 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, žastas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

S57.0 Alkūnės traiškytinis sužalojimas

 

 

M96.6 Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštelės įsodinimo

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

S42.40 Žastikaulio apatinės dalies lūžis, sritis nepatikslinta

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100¹,

80²

 

 

S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės sužalojimas

 

 

S46.3 Trigalvio raumens ir sausgyslės sužalojimas

 

 

S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis

 

 

S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis

 

 

S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai

 

 

22

Peties-alkūnės-riešo įtvaras

RT-6

210,9

T02.2 Lūžiai, apimantys vienos rankos kelias sritis

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100

 

 

T02.4 Lūžiai, apimantys abiejų rankų kelias sritis – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM (ne mažiau kaip trys kodai, po vieną iš kiekvienos srities): peties ir žasto lūžiai (S42.2, S42.3, S42.4); dilbio lūžiai (S52.0, S52.1, S52.2, S52.3, S52.4, S52.5, S52.6, S52.7); lūžiai riešo ir plaštakos lygyje (S62.0, S62.1, S62.2, S62.3, S62.4, S62.5, S62.6, S62.7)

 

 

T04.2 Traiškytiniai sužalojimai, apimantys kelias rankos (ų) sritis – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM (ne mažiau kaip trys kodai, po vieną iš kiekvienos srities): peties ir žasto lūžiai (S42.2, S42.3, S42.4); dilbio lūžiai (S52.0, S52.1, S52.2, S52.3, S52.4, S52.5, S52.6, S52.7); lūžiai riešo ir plaštakos lygyje (S62.0, S62.1, S62.2, S62.3, S62.4, S62.5, S62.6, S62.7)

 

 

T02.7 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es) – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM (ne mažiau kaip trys kodai, po vieną iš kiekvienos srities): peties ir žasto lūžiai (S42.2, S42.3, S42.4); dilbio lūžiai (S52.0, S52.1, S52.2, S52.3, S52.4, S52.5, S52.6, S52.7); lūžiai riešo ir plaštakos lygyje (S62.0, S62.1, S62.2, S62.3, S62.4, S62.5, S62.6, S62.7)

 

 

23

Kaklo įtvaras

KR0-16

28,96

G12.0 Vaikų spinalinė raumenų atrofija, I tipas [Verdnigo-Hofmano (Werdnig-Hofman)]

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

100¹, 80²

 

 

G24.3 Spazminė kreivakaklystė (tortikolis)

 

 

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

 

 

M48.3 Trauminė spondilopatija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

 

 

M50.0 Kaklo diskų liga su mielopatija

Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

 

 

M50.1 Kaklo diskų liga su radikulopatija

 

 

S12 Kaklo lūžis

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

 

 

S13.0 Kaklo tarpslankstelinio disko trauminis plyšimas

Gydytojai: chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

 

 

S13.1 Kaklo slankstelio išnirimas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

 

 

S13.2 Kitų ir nepatikslintų kaklo dalių išnirimas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

 

 

S13.3 Dauginiai kaklo išnirimai

Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

 

 

S14.2 Nugaros smegenų nervų šaknelių sužalojimas kaklo lygyje

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

 

 

S14.4 Kaklo periferinių nervų sužalojimas

Gydytojai: ortopedas tarumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

 

 

24

Žasto įtvaras

RT-5

203,6

S42.3 Žastikaulio kūno lūžis, kuris gydomas neoperaciniu būdu

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

100

 

 

25

Kulkšnies-pėdos įtvaras

KT1

129,23

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7,  S86.8,  S86.9, S92.0, S92.1, S92.2, S92.3, S92.4, S92.5, S92.7, S93.0; S93.1; S93.2; S93.3, S96.0, S96.1, S96.2, S96.7, C40.2, D16.2, M00.97, M06.97, M10.97, M12.27, M14.6, M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97, M20.1, M20.2, M20.4, M21.07, M21.17, M21.37, M85.07, M85.67, M87.07, M89.97

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100

 

 

S92.1 Šokikaulio lūžis (patvirtintas radiologiškai)

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (ų) lūžis

 

 

S97 Čiurnos ir pėdos traiškytinis sužalojimas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

M84.4 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitaip

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

M90.77 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00-D48), čiurna ir pėda

 

 

E13.61 Šarko (Charcot) artropatija pėda, čiurna

 

 

26

Kulkšnies-pėdos įtvaras

KT1 (tik vaikams)

114,64

M84.28 Užsitęsęs kaulo suaugimas, čiurna ir pėda

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100

 

 

M84.37 Lūžis dėl įtampos, neklasifikuojamas kitur, čiurna, pėda ‒ patvirtintas radiologiniu būdu

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis

 

 

S82.5 Medialinės kulkšnies lūžis

 

 

S82.6 Lateralinės kulkšnies lūžis

 

 

S82.8 Blauzdos kitų sričių lūžiai – skiriama, jei lūžiai apima daugiau nei vieną blauzdos sritį

 

 

S92.0 Kulno lūžis

 

 

S92.1 Šokikaulio lūžis

 

 

S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (-ių) lūžis

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

S92.3 Padikaulio lūžis

 

 

S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai

 

 

S93.0 Čiurnos sąnario išnirimas

 

 

S93.2 Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas ‒ patvirtintas radiologiniu būdu

 

 

S96.7 Kelių raumenų ir sausgyslių sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje

 

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7,  S86.8, S86.9, S92.0, S92.1, S92.2, S92.3, S92.4, S92.5, S92.7, S93.0; S93.1; S93.2; S93.3, S96.0, S96.1, S96.2, S96.7, C40.2, D16.2, M00.97, M06.97, M10.97, M12.27, M14.6, M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97, M20.1, M20.2, M20.4, M21.07, M21.17, M21.37, M21.97, M65.97, M71.07, M84.07, M84.17, M85.07, M85.67, M86.97; Q66.0, Q66.2, Q66.5, Q66.6, Q66.89

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas

 

 

27

Kulkšnies-pėdos įtvaras

KT1-1

170,39

M21.30 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dauginės vietos

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

100

 

 

M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda

 

 

G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

 

 

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

G81.1 Spazminė hemiplegija

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

G82.0 Vangioji paraplegija

 

 

G82.1 Spazminė paraplegija

 

 

G82.3 Vangioji tetraplegija

 

 

G82.4 Spazminė tetraplegija

 

 

Q77.5 Distrofinė displazija ‒ skiriama vaikams

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė ‒ skiriama vaikams

 

 

28

Kulkšnies-pėdos įtvaras

KT1-2 (tik vaikams iki 1 metų)

53,93

Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus)

Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas

100

 

 

Q66.2 Į vidų iškrypęs padas (Metatarsus varus)skiriamas Denis Browne Bar įtvaras

 

 

Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę

 

 

Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos

 

 

29

Kelio įtvaras

KA2-2

606,06

G81 Hemiplegija ‒ patvirtinta III lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) gydytojų konsiliumo

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

G82 Paraplegija ir tetraplegija ‒ patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo

 

 

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija – patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario); skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

 

 

30

Kelio įtvaras

KA3-4

236,2

S83.1 Blauzdos kaulų išnirimas – skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

100

 

 

S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis –patvirtintas radiologiniu būdu

Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas

 

 

S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis – skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos

 

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM:  S83.43, S83.44 ir M84.16 (po diagnozių žymimų kodais S82.0 ir S82.2 pagal TLK-10-AM, gydymo),

 

 

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija – skiriama, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario); skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

C40.2- Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgieji kaulai

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

M86 Osteomielitas

 

 

 

 

 

 

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

 

 

 

 

 

G81 Hemiplegija – skiriama tik vaikams

 

 

 

 

 

 

 

G82 Paraplegija ir tetraplegija – skiriama tik vaikams

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

 

 

 

 

M90.72 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), blauzda ir šlaunis – patvirtintas gydytojų konsiliumo

 

 

 

 

 

 

 

C49.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, koja, įskaitant klubą, jungiamasis ir minkštieji audiniai, kai pažeidžiamas kaulas (ilgieji kaulai)

 

 

 

 

 

 

 

C40.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgieji kaulai

 

 

 

31

Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvaras

KA5-3-2

970,24

Q72.4 Išilginis redukcinis šlaunikaulio defektas ‒ patvirtintas gydytojų konsiliumo

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100

 

 

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija (tik klubo sąnario) ‒ patvirtinta gydytojų konsiliumo

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

 

 

Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija – patvirtina gydytojų konsiliumo; skiriama vaikams (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas)

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija – patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama vaikams (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas)

 

 

32

Kelio-kulkšnies-pėdos įtvaras

KA3-6

974,39

G81 Hemiplegija – patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

G82 Paraplegija ir tetraplegija – patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo

 

 

G83.1 Kojos monoplegija – patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo

 

 

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius – patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo

 

 

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija (po kelio sąnario ortopedinių protezų implantų išėmimo) – patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

 

 

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

Q72.5 Išilginis redukcinis blauzdikaulio defektas

 

 

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė

 

 

Q 78.0 Nebaigtinė osteogenezė

 

 

C40.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgieji kaulai

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

 

 

33

Kelio-čiurnos-pėdos įtvaras

KT1-5

225,48

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų padariniai – skiriama tik esant parezei po insulto

Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

M84.46 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, koja

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

M90.76 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), blauzda – patvirtintas gydytojų konsiliumo

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

M90.75 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), šlaunis – patvirtintas gydytojų konsiliumo

 

 

S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis – skiriama vaikams

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S72.4, S82.2, S82.7, T02.3, T02.5, S82.0, S82.1, M67.15, M67.16, M67.17

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis – skiriama vaikams

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

S82.7 Blauzdos dauginiai lūžiai – skiriama vaikams

 

 

34

Klubo įtvaras (įskaitant abdukcinius įtvarus)

KT4-2-2

246,47

Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100

 

 

Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų

 

 

35

Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvaras

KT5-2-1

324,08

S72.7 Dauginiai šlaunikaulio lūžiai

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas

100

 

 

S72.2 Pogūbrinės (subtrochanterinės) dalies lūžis – patvirtintas gydytojų konsiliumo; skiriama stacionare pacientams, kuriems dėl sunkios būklės negalima atlikti operacijos

 

 

S72.3 Šlaunikaulio kūno lūžis – patvirtintas gydytojų konsiliumo; skiriama stacionare pacientams, kuriems dėl sunkios būklės negalima atlikti operacijos

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

S74.7 Kelių nervų sužalojimai klubo ir šlaunies lygyje

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

T02.3 Lūžiai, apimantys vienos kojos kelias sritis

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

 

 

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija – patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama, kai šalinami ortopedinių protezų implantai (tik klubo sąnario); skiriama stacionare po operacijos

Ortopedas traumatologas

 

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: Q65.0–8, M24.35, M21.05, M21.15, G80, G81, G82 (vaikams)

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

IV SKYRIUS

SERIJINIU BŪDU GAMINAMOS ĮTVARINĖS SISTEMOS

 

 

36

Peties įtvaras

AP-2 (serijinis)

11,99

S43.0 Peties sąnario išnirimai

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100

 

 

S42.1 Mentės lūžis

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

S42.0 Raktikaulio lūžis

 

 

S42.2 Žastikaulio viršutinės dalies lūžiai

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

S42.3 Žastikaulio kūno lūžimas

 

 

S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis

 

 

M84.41-43 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų padariniai – skiriama tik dėl parezės po insulto

Gydytojai: neurologas ir fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Juosmens-kryžkaulio įtvaras

KR0-20 (serijinis)

20,16

M43.06 Spondilolizė, juosmens sritis

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

100¹, 80²

 

 

M43.07 Spondilolizė, juosmens ir kryžmens sritis

 

 

M43.08 Spondilolizė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

 

 

M43.16 Spondilolistezė, juosmens sritis

 

 

M43.17 Spondilolistezė, juosmens ir kryžmens sritis

 

 

M43.18 Spondilolistezė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

 

 

M46.96 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens sritis

 

 

M46.97 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens ir kryžmens sritis

 

 

M46.98 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

 

 

M48.86 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens sritis

 

 

M48.87 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens ir kryžmens sritis

 

 

M48.88 Kitos patikslintos spondilopatijos, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

 

 

M46.86 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, juosmens sritis

 

 

M46.87 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, juosmens ir kryžmens sritis

 

 

M46.88 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

 

 

 

 

 

 

M45.06 Ankilozinis spondilitas, juosmens sritis

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

 

 

 

 

 

 

 

M51.0 Juosmens ir kitų tarpslankstelinių diskų ligos su mielopatija – skiriama tik ligai paūmėjus

Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

 

 

 

 

 

 

M51.1 Juosmens ir kitų tarpslankstelinių diskų ligos su radikulopatija (G55.1 (po operacijos)) – skiriama tik ligai paūmėjus

 

 

 

 

 

 

 

M51.8 Kitos patikslintos tarpslankstelinio disko ligos

 

 

 

 

 

 

 

Q76.21 Įgimta spondilolistezė

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

 

 

 

 

 

 

Q76.22 Įgimta spondilolizė

 

 

 

38

Krūtinės-juosmens įtvaras

KR0-5-4 (serijinis)

59,03

S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

100

 

 

S32.0 Juosmens slankstelių lūžis

 

 

T02.1 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį

 

 

T02.7 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą, nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es)

 

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M41.1, M43.0, M46.4, M48.0, M51.1, M53.2, M80.0

 

 

M46.20 Slankstelio osteomielitas, įvairios stuburo sritys

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

M46.24 Slankstelio osteomielitas, krūtinės sritis

 

 

M46.25 Slankstelio osteomielitas, krūtinės ir juosmens sritis

 

 

M51.0 Juosmens ir kitų tarpslankstelinių diskų ligos su mielopatija (G99.2) – skiriama tik ligai paūmėjus

Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

100¹, 80²

 

 

M80.00 Osteoporozė po menopauzės, su patologiniu lūžiu, dauginės vietos – skiriama dėl sisteminės ligos, jei yra stuburo patologinis lūžis

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

 

 

S34.4 Juosmeninio kryžmens rezginio sužalojimas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas,  chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

 

 

39

Kulkšnies-pėdos įtvaras

KA1-6 (serijinis)

76,74

S86.0 Achilo sausgyslės sužalojimas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100

 

 

S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis (tik vaikams)

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

M87.07 Idiopatinė aseptinė kaulo nekrozė, čiurna ir pėda

 

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97, M21.07, M21.17, M21.37, M21.4, M21.67, M67.0, M76.6, M77.3, M93.27

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

40

Kelio įtvaras

KA3-3 (serijinis)

29,19

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų padariniai – skiriama tik dėl parezės po insulto

Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

M22.0 Pasikartojantis girnelės išnirimas – skiriama tik vaikams

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

M23.51 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, priekinis kryžminis raištis ar priekinis vidinio menisko ragas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100¹, 80²

 

 

M23.52 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, užpakalinis kryžminis raištis ar užpakalinis vidinio menisko ragas

 

 

41

Kelio įtvaras

KA3-4 (serijinis tekstili –nis)

107,42

S83.43 Lateralinio šalutinio raiščio plyšimas ‒ patvirtintas radiologiniu būdu

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

100

 

 

S83.44 Medialinio šalutinio raiščio plyšimas ‒ patvirtintas radiologiniu būdu

 

 

G81 Hemiplegija

Gydytojai: neurologas ir fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

 

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.1, S72.4, S83.53, S83.54 ,S83.0, S82.0, M22.0, M23.51, M23.52, M23.3 (po menisko susiuvimo), M23.2 (po menisko susiuvimo), M93.26, M92.5, D16.2

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

42

Kelio įtvaras

KT3-1

12,51

M22.0 Pasikartojantis girnelės išnirimas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100¹, 80²

 

 

M22.4 Girnelės kremzlės suminkštėjimas [chondromalacia patellae]

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

M21.86 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, koja – skiriama, jei kelio deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

 

 

V SKYRIUS

PAGAL UŽSAKYMĄ INDIVIDUALIAI PAGAMINTA SUDĖTINGA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ

 

 

43

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD4-1 (suaugu –siesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36)

57,63 (basutė) 70,67 (pusbatis) 75,59 (batukas) 76,75 (aulinu –kas)

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm

 

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm

 

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

 

 

44

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD4-2 (tik vaikams)

54,45

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm

Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas

100

 

 

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm

 

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm

 

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

 

 

45

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD5-1 (suaugu –siesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36)

133,51 (basutė) 146,55 (pusbatis) 151,47 (batukas) 157,84 (aulinu –kas)

G81.0 Vangioji hemiplegija

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

1001

 

 

G81.1 Spazminė hemiplegija

 

 

G82.0 Vangioji paraplegija

 

 

G82.1 Spazminė paraplegija

 

 

G82.3 Vangioji tetraplegija

 

 

G82.4 Spazminė tetraplegija

 

 

M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – patvirtintas radiologiniu būdu; skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – patvirtintas radiologiniu būdu; skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų

 

 

M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys (hallux valgus) (įgytas) – patvirtinta radiologiniu būdu; skiriama, jei yra 3 ir 4 laipsnio deformacijų

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas

 

 

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos (patikslintos), čiurna ir pėda – patvirtintos radiologiniu būdu; skiriama po operacijų, jei deformacijos išlieka

 

 

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

1003“

 

 

G80.3 Diskinezinis cerebrinis paralyžius

 

 

G80.4 Ataksinis cerebrinis paralyžius

 

 

G80.8 Kitoks cerebrinis paralyžius

 

 

G82.2 Paraplegija, nepatikslinta

 

 

46

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD5-2 (tik vaikams)

59,37

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100

 

 

G80.3 Diskinezinis cerebrinis paralyžius

 

 

G80.4 Ataksinis cerebrinis paralyžius

 

 

G80.8 Kitoks cerebrinis paralyžius

 

 

G81.0 Vangioji hemiplegija

 

 

G81.1 Spazminė hemiplegija

 

 

G82.0 Vangioji paraplegija

 

 

G82.1 Spazminė paraplegija

 

 

G82.2 Paraplegija, nepatikslinta

 

 

G82.3 Vangioji tetraplegija

 

 

G82.4 Spazminė tetraplegija

 

 

G82.5 Tetraplegija, nepatikslinta

 

 

M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, vaikų chirurgas

 

 

M06.47 Uždegiminė poliartropatija, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų

 

 

M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų

 

 

M19.87 Kita patikslinta artrozė, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų

 

 

M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda

 

 

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos (patikslintos), čiurna ir pėda – patvirtintos radiologiniu būdu; skiriama po operacijų, jei deformacijos išlieka arba jei pėdos deformacija atsiranda dėl traumų, reumatinių ar neurologinių ligų

 

 

Q66.01 Struktūrinė į vidų iškrypusi „arklio pėda“ –  patvirtinta radiologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo; skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas

 

 

Q66.02 Pozicinė (posturalinė) į vidų iškrypusi „arklio pėda“ – patvirtinta radiologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo; skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

 

 

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

 

 

Q82.0 Paveldėta limfedema – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas

 

 

Q66.89 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – patvirtintos radiologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo

Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas

 

 

47

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD6-1 (suaugu –siesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36)

81,96 (basutė) 96,44 (pusbatis) 100,21 (batukas) 102,21 (aulinu –kas)

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6‒9 cm

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6‒9 cm

 

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6‒9 cm

 

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

 

 

48

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD6-2 (tik vaikams)

67,77

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6‒9 cm

Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas

100

 

 

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6‒9 cm

 

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6‒9 cm

 

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

 

 

 

49

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD7-1

100,21 (basutė) 115,27 (pusbatis) 118,16 (batukas) 121,64 (aulinu –kas)

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 7‒15 cm

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 7‒15 cm

 

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 7‒15 cm

 

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

 

 

50

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD8-1

99,05 (basutė) 125,98 (pusbatis) 127,72 (batukas) 129,46 (aulinu –kas)

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 15‒20 cm

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 15‒20 cm

 

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 15‒20 cm

 

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

 

 

51

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD9-1 (suaugu –siesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36)

99,05 (basutė) 125,98 (pusbatis) 127,72 (batukas) 129,46 (aulinu –kas)

Q74.9 Įgimta galūnės (-ių) formavimosi yda, nepatikslinta

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

 

 

52

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD9-2 (tik vaikams)

96,73

Q74.9 Įgimta galūnės (-ių) formavimosi yda, nepatikslinta

Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas

100

 

 

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

 

 

53

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD10-1

116,61 (basutė) 120,44 (pusbatis) 128,09 (batukas) 131,11 (aulinu –kas)

I89.0 Limfedema, neklasifikuojama kitur

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

M24.66 Sąnario ankilozė, koja

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

 

 

M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda

 

 

Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus)

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

 

 

54

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD15-1 (suaugu –siesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36)

73,16 (basutė) 86,87 (pusbatis) 91,45 (batukas) 95,13 (aulinu –kas)

E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

 

 

E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

 

 

E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

 

 

E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

 

 

E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

 

 

E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

 

 

E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

 

 

VI SKYRIUS

PAGAL UŽSAKYMĄ INDIVIDUALIAI PAGAMINTA NESUDĖTINGA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ IR BATŲ ĮDĖKLAI

 

 

55

Batų įdėklai

GS-4

25,43

M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100¹, 80²

 

 

M21.17 Iškrypimas į vidų (varus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

M21.4 Plokščia pėda (Pes planus) (įgyta) – patvirtinta radiologiniu būdu; skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / gydytojas vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

M72.2 Pado fascijos fibromatozė – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

 

 

 

 

M77.3 Kulnakaulio atauga – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

 

 

 

M77.5 Kita pėdos entezopatija – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

 

 

Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

Q66.1 Į vidų iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovarus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

 

 

Q66.2 Į vidų iškrypęs padas (Metatarsus varus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

 

 

Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į vidų – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

 

 

Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovalgus)

 

 

Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) – skiriama tik vyresniems nei 4 metų vaikams, jei pėda rigidiška

 

 

Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

 

 

Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

 

 

Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

 

 

Q66.9 Įgimta pėdos deformacija, nepatikslinta – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

 

 

56

Batų įdėklai

GS-5

10,01

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100¹, 80²

 

 

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda

 

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda

 

 

S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai – skiriama tik vaikams

 

 

57

Batų įdėklai

GS-8

43,73

E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100¹, 802

 

 

E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

 

 

E10.42 1 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

 

 

E10.62 1 tipo cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

 

 

E11.42 1 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

 

 

E11.62 1 tipo cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

 

 

E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

 

 

E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

 

 

E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

 

 

E13.42 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

 

 

E13.62 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

 

 

E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

 

 

E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

 

 

E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

 

 

M30–M36 Sisteminės jungiamojo audinio ligos – skiriama, jei yra pėdos trofinių opų

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

 

 

 

 

 

 

 

M21.4 Plokščia pėda (Pes planus) (įgyta) – patvirtinta radiologiniu būdu; skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija, esant rigidiškai pėdai

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, reumatologas

 

 

 

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – patvirtintos radiologiniu būdu; skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų, esant rigidiškai pėdai

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas

 

 

58

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD3-1 (suaugu –siesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36)

58,79 (basutė) 70,67 (pusbatis) 76,46 (batukas) 77,04 (aulinu –kas)

M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys (hallux valgus) (įgytas) – patvirtinta radiologiniu būdu; skiriama, jei yra deformacijų arba deformacija išlieka po operacinio gydymo

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100¹, 80²

 

 

M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas/vaikų neurologas

 

 

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia nuo 2 cm iki 3 cm

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

 

 

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia nuo 2 cm iki 3 cm

 

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia nuo 2 cm iki 3 cm

 

 

Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojas ortopedas traumatologas

 

 

Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į vidų – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas

1003

 

 

Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovalgus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

 

 

Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) – tik vyresniems nei 4 metų vaikams

 

 

Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

 

 

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

 

 

Q82.0 Paveldėta limfedema – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas“

 

59

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD3-2 (tik

vaikams)

49,53

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia nuo 2 cm iki 3 cm

Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas

1001

 

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia nuo 2 cm iki 3 cm

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia nuo 2 cm iki 3 cm

 

Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į vidų – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

 

Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovalgus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

 

Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) – tik vyresniems nei 4 metų vaikams

 

Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

 

Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

 

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

 

Q82.0 Paveldėta limfedema – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas

 

 

60

Gatava ortopedinė avalynė, įskaitant ilgaaulę gatavą avalynę minkštu vidumi

AD2-1 (suaugu –siesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36)

53,87 (basutė) 64,30 (pusbatis) 71,83 (batukas) 72,69 (aulinu –kas)

Z44.1 Kojos (viso) (dalinio) protezo parinkimas ir pritaikymas – skiriama tik protezuotai kojai

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

 

 

Z46.7 Ortopedinių prietaisų parinkimas ir pritaikymas – skiriama, jei kitai kojai pritaikoma sudėtinga ortopedinė avalynė

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

 

61

Gatava ortopedinė avalynė, įskaitant ilgaaulę gatavą avalynę minkštu vidumi

AD2-2 (tik vaikams)

50,68

Z44.1 Kojos (viso) (dalinio) protezo parinkimas ir pritaikymas – skiriama tik protezuotai kojai

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100

 

Z46.7 Ortopedinių prietaisų parinkimas ir pritaikymas – skiriama, jei nuolat dėvimas kojos įtvaras, kai kitai kojai pritaikoma sudėtinga ortopedinė avalynė

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

 

 

VII SKYRIUS

KRAUJOTAKOS SISTEMOS GYDOMOSIOS PRIEMONĖS (VAIKAMS PO NUDEGIMŲ)

 

 

62

Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės

PK

55,03

T24.0 Klubo ir kojos, išskyrus čiurną ir pėdą, nepatikslinto storio nudegimas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100¹, 80²

 

 

T24.3 Klubo ir kojos, išskyrus čiurną ir pėdą, viso odos storio nudegimas

 

 

T95.3 Kojos nudegimų ir nušalimų padariniai

 

 

63

Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės

PM

75,3

T21.0 Nepatikslinto odos storio liemens nudegimas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100¹, 80²

 

 

T21.3 Liemens viso odos storio nudegimas

 

 

T29.0 Kelių sričių nudegimai, storis nepatikslintas

 

 

T29.2 Kelių sričių nudegimai, kai minimi ne viso odos storio nudegimai

 

 

T29.3 Kelių sričių nudegimai, kai bent vienas nudegimas pažeidžia visą odos storį

 

 

T95.4 Nudegimų ir nušalimų, klasifikuojamų tik pagal pažeistą kūno paviršiaus plotą, padariniai

 

 

64

Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės

PR

23,17

T22.0 Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, nepatikslinto odos storio nudegimas; III–IV laipsnis

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100¹, 80²

 

 

T22.3 Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, viso odos storio nudegimas; III–IV laipsnis

 

 

T95.2 Rankos nudegimų ir nušalimų padariniai

 

 

65

Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės

PV

34,75

T20 Galvos ir kaklo nudegimas; III–IV laipsnis

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100¹, 80²

 

 

T95.0 Galvos ir kaklo nudegimų bei nušalimų padariniai

 

 

VIII SKYRIUS

KLAUSOS APARATAI

 

 

66

Skaitmeniniai klausos aparatai

KLA-1-1 (tik vaikams)

350

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas

Gydytojas otorinolaringologas

100

 

 

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas*

 

 

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas*

 

 

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas*

 

 

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas*

 

 

H74.0 Timpanosklerozė

 

 

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga

 

 

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti

 

 

H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta

 

 

H81.0 Menjero (Meniere) liga

 

 

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis

 

 

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

 

 

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

 

 

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

 

 

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

 

 

D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* 

 

 

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas*

 

 

D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas*

 

 

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas*

 

C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas*

C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*

67

Skaitmeniniai klausos aparatai

KLA-1-2 (tik vaikams)

350

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas

Gydytojas otorinolaringologas

100

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas*

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas*

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas*

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas*

H74.0 Timpanosklerozė

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti

H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta

H81.0 Menjero (Meniere) liga

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* 

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas*

D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas*

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas*

C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas*

C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*

68

Skaitmeniniai klausos aparatai

KLA-1-3 (tik vaikams)

432

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas

Gydytojas otorinolaringologas

100

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas*

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas*

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas*

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas*

H74.0 Timpanosklerozė

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti

H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta

H81.0 Menjero (Meniere) liga

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* 

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas*

D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas*

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas*

C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas*

C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*

69

Skaitmeniniai klausos aparatai

KLA-1-4 (tik vaikams)

432

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas

Gydytojas otorinolaringologas

100

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas*

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas*

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas*

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas*

H74.0 Timpanosklerozė

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti

H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta

H81.0 Menjero (Meniere) liga

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* 

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas*

D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas*

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas*

C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas*

C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*

70

Skaitmeniniai klausos aparatai

KLA-2-1 (tik suaugu –siesiems)

53,34

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas

Gydytojas otorinolaringologas

100

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas*

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas*

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas*

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas*

H74.0 Timpanosklerozė

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti

H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta

H81.0 Menjero (Meniere) liga

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

D 14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* 

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas*

D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas*

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas*

C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas*

C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*

71

Skaitmeniniai klausos aparatai

KLA-2-2 (tik suaugu –siesiems)

74,07

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas

Gydytojas otorinolaringologas

100

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas*

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas*

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas*

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas*

H74.0 Timpanosklerozė

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti

H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta

H81.0 Menjero (Meniere) liga

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

D 14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* 

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas*

D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas*

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas*

C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas*

C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*

72

Skaitmeniniai klausos aparatai

KLA-2-3 (tik suaugu –siesiems)

77,45

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas

Gydytojas otorinolaringologas

100

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas*

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas*

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas*

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas*

H74.0 Timpanosklerozė

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti

H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta

H81.0 Menjero (Meniere) liga

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

D 14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* 

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas*

D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas*

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas*

C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas*

C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*

73

Skaitmeniniai klausos aparatai

KLA-3-1 (tik suaugu –siesiems)

232

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas

Gydytojas otorinolaringologas

100

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas*

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas*

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas*

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas*

H74.0 Timpanosklerozė

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti

H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta

H81.0 Menjero (Meniere) liga

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

D 14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas*

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas*

D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas*

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas*

C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas*

C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*

74

Skaitmeniniai klausos aparatai

KLA-3-2 (tik suaugu –siesiems)

282

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas

Gydytojas otorinolaringologas

100

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas*

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas*

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas*

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas*

H74.0 Timpanosklerozė

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti

H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta

H81.0 Menjero (Meniere) liga

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas*

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas*

D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas*

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas*

C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas*

C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*

75

Individualus ausies įdėklas

KLA-0-1

30

Gali būti skiriamas kartu su klausos aparatu

Gydytojas otorinolaringologas

100

IX SKYRIUS

AKIES PROTEZAI

76

Akių protezas

APR-1

395,33

Z90.0 Galvos ar kaklo dalies įgytas nebuvimas

Gydytojas oftalmologas

100

H 44.5 Degeneraciniai akies obuolio pakitimai

H 44.8 Kitos akies obuolio ligos.

Hemoftalmas (kraujo išsiliejimas akies obuolyje).

Akies obuolio išnirimas

Q 11.1 Kita anoftalmija (beakystė)

Q 11.2 Mikroftalmija (mažas akies obuolys)

77

Pooperacinis laikinas gydomasis akių protezas

APR-1-1

63,13

Z90.0 Galvos ar kaklo dalies įgytas nebuvimas

Gydytojas oftalmologas

100

H44.5 Degeneraciniai akies obuolio pakitimai

H44.8 Kitos akies obuolio ligos

 

¹ 100 proc. bazinės kainos kompensuojama:

-                 asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

-                 vaikams;

-                 valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

² 80 proc. bazinės kainos kompensuojama:

-                 iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis;

-                 asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;

-                 kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

³ 100 proc. vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36.

* Klausos aparatai skiriami, jei paciento klausos tyrimų duomenys atitinka Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 29 punkte ir 31.1, 31.2 bei 31.3 papunkčiuose nurodytus reikalavimus.

** Pirmines protezines sistemas skiria ASPĮ gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

*** Šlaunies (aukščiau kelio) protezus su hidrauliniu kelio sąnariu ir blauzdos (žemiau kelio) protezus su vakuuminio tvirtinimo sistema skiria tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir ne mažiau kaip vienas gydytojas ortopedas traumatologas.

**** Skiria gydytojų konsultacinė komisija arba gydytojų konsiliumas, kurių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-645, 2014-06-03, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06143

Nr. V-1170, 2014-11-12, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18121

Nr. V-884, 2015-07-24, paskelbta TAR 2015-07-31, i. k. 2015-11855

Nr. V-1507, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30050

Nr. V-107, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-06, i. k. 2017-02168

Nr. V-821, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-04, i. k. 2017-11442

Nr. V-1260, 2016-11-03, paskelbta TAR 2017-11-06, i. k. 2017-17506

Nr. V-426, 2018-04-16, paskelbta TAR 2018-04-18, i. k. 2018-06189

Nr. V-538, 2018-05-03, paskelbta TAR 2018-05-04, i. k. 2018-07188

Nr. V-875, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12610

Nr. V-218, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02863

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-645, 2014-06-03, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06143

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1170, 2014-11-12, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18121

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-884, 2015-07-24, paskelbta TAR 2015-07-31, i. k. 2015-11855

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1507, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30050

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-107, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-06, i. k. 2017-02168

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-821, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-04, i. k. 2017-11442

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1260, 2016-11-03, paskelbta TAR 2017-11-06, i. k. 2017-17506

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-426, 2018-04-16, paskelbta TAR 2018-04-18, i. k. 2018-06189

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-538, 2018-05-03, paskelbta TAR 2018-05-04, i. k. 2018-07188

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-875, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12610

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1204, 2018-11-02, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17921

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-218, 2019-02-18, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02863

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo