Suvestinė redakcija nuo 2018-05-05 iki 2018-07-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 84-4405, i. k. 1122250ISAK000V-698

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. V-1507, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30050

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 5 d. Nr. V-698

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu ir siekdamas racionaliau naudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Pirmąjį ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašą;

1.2. Antrąjį ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 arba 80 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašą;

1.3. Trečiąjį ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100, 95, 80 arba 50 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašą.

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 (2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-426 redakcija)

 

PIRMASIS ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS 100 PROC. KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DZAUDIMO FONDO BIUDŽETO, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Eil.
Nr.

Lietuvos standartas LST EN ISO 9999:2011 „Neįgaliesiems skirtos pagalbinės priemonės. Klasifikacija ir terminija (ISO 9999:2011)“

Ortopedijos techninės priemonės pavadinimas

Ortopedijos techninių priemonių tipų grupė

Bazinė kaina, balais

Kodai ir diagnozės pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“  (Australijos modifikacija, TLK-10-AM)

(toliau – TLK-10-AM)

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

 

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas

Gydytojas ortopedas traumatologas

Gydytojas neurologas / gydytojas vaikų neurologas

Gydytojas chirurgas

Gydytojas reumatologas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Gydytojas vaikų chirurgas

Gydytojas neurochirurgas

Gydytojas otolaringologas

Gydytojas oftalmologas

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

INDIVIDUALIAI GAMINAMOS ĮTVARINĖS SISTEMOS

 

1

06 03 12

Kaklo įtvarai

KR0-3

103,9

S12 Kaklo lūžis

X

X

X

X

X

X

 

S13 Kaklo sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas

X

X

X

X

X

X

 

M43.4 Kitas pasikartojantis atlanto ašies panirimas

X

X

X

X

 

M43.52 Kitas pasikartojantis slankstelio panirimas, kaklo sritis

X

X

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės –

skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M48.02, M48.03, M46.4, D18.0, D16.6, C41.21

X

X

X

X

X

 

2

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

KR0-9-3

176,64

S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis

X

X

X

X

X

X

 

S22.1 Dauginiai krūtininės stuburo dalies lūžiai

X

X

X

X

X

X

 

S32.0 Juosmens slankstelių lūžis

X

X

X

X

X

X

 

S32.7 Juosmeninės stuburo dalies dauginiai lūžiai

X

X

X

X

X

X

 

S32.8 Juosmeninės kryžmens stuburo dalies lūžis, dalis nepatikslinta

X

X

X

X

X

X

 

T02.10 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį, uždaras

X

X

X

X

X

X

 

T02.70 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es), uždaras

X

X

X

X

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės –

skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M41.10, M43.00, M46.40, M48.00, M51.1, M53.20, M80.001

X

X

X

X

X

 

3

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

KR1-16

393,64

M41.00 Vaikų idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą¹

X

X

X

X

 

M41.05 Vaikų idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą¹

X

X

X

X

 

M41.06 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą¹

X

X

X

X

 

M41.07 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą¹

X

X

X

X

 

M41.10 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą¹

X

X

X

X

 

M41.15 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą¹

X

X

X

X

 

M41.16 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą¹

X

X

X

X

 

M41.17 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą¹

X

X

X

X

 

M41.19 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, nepatikslinta sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą¹

X

X

X

X

 

M40.05 Laikysenos kifozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą¹

X

X

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės –

skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: Q67.5, M41.15, M43.051

 

X

X

X

X

 

4

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

KR0-14

86,33

M42.05 Jaunatvinė (juvenilinė) stuburo osteochondrozė, krūtinės ir juosmens sritis

X

X

X

X

 

 

M40.05 Laikysenos kifozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama tik vaikams (mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų), kai kifozė siekia nuo 40 iki 70 laipsnių pagal Cobbą1

X

X

X

X

 

5

06 06 13

Riešo-plaštakos-pirštų įtvarai

RT1-9

62,12

M21.84 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, plaštaka – skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

 

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

X

X

 

G81.1 Spazminė hemiplegija

X

X

X

X

X

X

 

G82.3 Vangioji tetraplegija

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

G82.5 Tetraplegija, nepatikslinta

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

G82.4 Spazminė tetraplegija

X

X

X

X

X

X

 

G83.0 Rankų diplegija

X

X

X

X

X

X

 

G83.2 Rankos monoplegija

X

X

X

X

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės –

skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M21.33, M21.84, M84.14, S52.6, S51.7, S52.5, S52.8, S54.9, S56.8, S55.0, S55.1, S62.0, S62.1, S62.2, S62.5, S62.7, S64.0; S64.1; S64.2, S63.3, S63.4 S64.8, S66.8, S68, S69, M00.93, M00.94; C40.1, D16.1, C49.1, C76.5, D21.1, D48.0, M10.92, M10.93, M06.93; M06.94, M61.93, M61.4, M62.93, M62.94, M64.03, M64.04, M65.93, M65.94, M67.83; M67.84, M72.0, M72.43, M72.44, M72.63, M72.64, M79.83, M79.84, M84.34, M84.94, M85.0, M85.64, M86.94, M87.94, M.89.24, M89.14. M90.74, M94.84, Q68.10, Q71.83; Q71.84, Q781

X

X

X

X

 

6

06 06 15

Alkūnės įtvarai

RT3-1-2

253,1

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

X

X

X

 

G81.1 Spazminė hemiplegija reabilitacijos laikotarpiu

X

X

X

X

 

G83.0 Rankų diplegija

X

X

X

X

 

G82.4 Spazminė tetraplegija reabilitacijos laikotarpiu

X

X

X

X

 

G83.2 Rankos monoplegija reabilitacijos laikotarpiu

X

X

X

X

 

M24.53 Sąnario kontraktūra, dilbis – skiriama, jei kontraktūra atsiranda dėl reumatinių ligų ir nudegimų1

X

X

X

X

X

 

S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis

X

X

X

X

X

 

S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis

X

X

X

X

X

 

S52.2 Alkūnkaulio kūno lūžis

X

X

X

X

X

 

S52.3 Stipinkaulio kūno lūžis

X

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis

X

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis

X

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai

X

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

S53.2 Stipininio šalutinio raiščio trauminis plyšimas

X

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės sužalojimas

X

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

S46.2 Kitų dvigalvio raumens dalių ir sausgyslės sužalojimas

X

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

M19.13 Kitų sąnarių potrauminė artrozė, dilbis

X

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

M19.14 Kitų sąnarių potrauminė artrozė, plaštaka

X

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

M84.13 Nesuaugęs kaulas po lūžio [pseudoartrozė], dilbis

X

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

M85.6 Kita kaulo cista

X

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

M86 Osteomielitas

X

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

M84.43 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, dilbis

X

X

X

X

X

 

M90.73 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), dilbis

X

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

C40.0 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas

X

X

X

X

 

M96.6 Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštelės įsodinimo

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

M96.8 Kiti raumenų ir skeleto pažeidimai po procedūrų (antrinis sąnario nestabilumas po sąnario protezo pašalinimo)

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės –

skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S42.4, S52.0, S52.1, S53.3, S53.1, S54.0, S54.1, S54.2, S56.7, S58, S59.7, C49.1, C76.4, D21.1, D48.0, M10.93, M00.93, M03.23, M21.92, M21.93, M24.03, M24.33, M61.93, M65.92, M65.93, M72.62; M72.63, M77.0, M77.1, M82.02,  M84.12, M85.62, M85.63, M85.82, M85.83, M89.22, M89.23, M90.72, M93.22, M93.23, M85.02; M85.03, T84.0; T84.1; T84.5, T84.61

X

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

06 06 18

Alkūnės-riešo įtvarai

RT4

104,78

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės –

skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S42,3,  S42.4, S49.7, S53.10, M24.43, M65.02, M65.12, M72.62, M84.12, M85.6, C40.0, D16.0, C49.1 1

X

X

X

X

X

 

M90.72 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48) žastas – patvirtintas gydytojų konsiliumo1

X

X

X

X

 

M24.43 Pasikartojantys sąnario išnirimai ir panirimai, dilbis (po dilbio išnirimo atstatymo)

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

M84.42 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, žastas

X

X

X

X

 

S57.0 Alkūnės traiškytinis sužalojimas

X

X

X

X

 

M96.6 Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštelės įsodinimo

X

X

X

 

8

06 06 21

Žasto įtvarai

RT-5

203,60

S42.3 Žastikaulio kūno lūžis, kuris gydomas neoperaciniu būdu

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

9

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

KT1

129,23

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės –

skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.4, S86.5, S86.6, S86.7,  S86.8,  S86.9, S92.0, S92.1, S92.2, S92.3, S92.4, S92.5, S92.7, S93.0; S93.1; S93.2; S93.3, S96.0, S96.1, S96.2, S96.7, C40.2, D16.2, M00.97, M06.97, M10.97, M12.27, M14.6, M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97, M20.1, M20.2, M20.4, M21.07, M21.17, M21.37, M85.07, M85.67, M87.07, M89.971

X

X

X

X

X

 

S92.1 Šokikaulio lūžis (patvirtintas radiologiškai)

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (ų) lūžis

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

S97 Čiurnos ir pėdos traiškytinis sužalojimas

X

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

M84.4 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitaip

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

M90.77 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00-D48), čiurna ir pėda

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

E13.61 Šarko (Charcot) artropatija pėda, čiurna

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

KT1-1

170,39

M21.30 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dauginės vietos

X

X

X

X

X

 

M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda

X

X

X

X

X

 

G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas

X

X

X

X

X

X

 

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

 

G81.1 Spazminė hemiplegija

X

X

X

X

X

 

G82.0 Vangioji paraplegija

X

X

X

X

X

 

G82.1 Spazminė paraplegija

X

X

X

X

X

 

G82.3 Vangioji tetraplegija

X

X

X

X

X

 

G82.4 Spazminė tetraplegija

X

X

X

X

X

 

Q77.5 Distrofinė displazija ‒ vaikams

X

X

X

 

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė ‒ vaikams

X

X

X

 

11                           

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

KT1 (tik vaikams)

114,64

M84.28 Užsitęsęs kaulo suaugimas, čiurna ir pėda

X

X

X

X

X

 

M84.37 Lūžis dėl įtampos, neklasifikuojamas kitur, čiurna, pėda ‒ patvirtintas radiologiniu būdu1

X

X

X

 

S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis

X

X

X

 

S82.5 Medialinės kulkšnies lūžis

X

X

X

 

S82.6 Lateralinės kulkšnies lūžis

X

X

X

 

S82.8 Blauzdos kitų sričių lūžiai – skiriama, jei lūžiai apima daugiau nei vieną blauzdos sritį¹

X

X

X

 

S92.0 Kulno lūžis

X

X

X

 

S92.1 Šokikaulio lūžis

X

X

X

 

S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (-ių) lūžis

X

X

X

X

 

S92.3 Padikaulio lūžis

X

X

X

X

 

S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai

X

X

X

X

 

S93.0 Čiurnos sąnario išnirimas

X

X

X

X

 

S93.2 Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas ‒ patvirtintas radiologiniu būdu 1

X

X

X

X

 

S96.7 Kelių raumenų ir sausgyslių sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje

X

X

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės

– skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.4, S86.5, S86.6, S86.7,  S86.8, S86.9, S92.0, S92.1, S92.2, S92.3, S92.4, S92.5, S92.7, S93.0; S93.1; S93.2; S93.3, S96.0, S96.1, S96,2, S96.7, C40.2, D16.2, M00.97, M06.97, M10.97, M12.27, M14.6, M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97, M20.1, M20.2, M20.4, M21.07, M21.17, M21.37, M21.97, M65.97, M71.07, M84.07, M84.17, M85.07, M85.67, M86.97; Q66.0, Q66.2, Q66.5, Q66.6, Q66.891

X

X

X

 

12

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

KT1-2 (tik vaikams iki 1 metų)

Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus)

X

X

 

Q66.2 Į vidų iškrypęs padas (Metatarsus varus)skiriamas Denis Browne Bar įtvaras

X

X

 

Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę

X

X

 

Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos

X

X

 

13

06 12 09

Kelio įtvarai

KA3-4

236,2

S83.1 Blauzdos kaulų išnirimas (skiriama stacionare arba dienos stacionare po atliktų operacijų)

X

X

X

X

 

S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis (patvirtintas radiologiniu būdu)

X

X

 

S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis (skiriama stacionare arba dienos stacionare po atliktų operacijų)

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės –

skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M84.16 (tik po ligų žymimų TLK-10-AM kodais S82.0, S82.2), S83.43, S83.441

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija – skiriama, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario) (skiriama stacionare arba dienos stacionare po atliktų operacijų)1

X

X

X

X

 

C40.2- Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgieji kaulai

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

M86 Osteomielitas

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

G81 Hemiplegija (tik vaikams)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

G82 Paraplegija ir tetraplegija (tik vaikams)

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

M90.72 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), blauzda ir šlaunis (patvirtinta gydytojų konsiliumo)1

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

C49.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės pikrtybinis navikas, koja, įskaitant klubą, jungiamasis ir minkštieji audiniai, kai pažeidžiamas kaulas (ilgieji kaulai)

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

C40.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgieji kaulai

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

14

06 12 09

Kelio įtvarai

KA2-2

606,06

G81 Hemiplegija ‒ patvirtinta III lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) gydytojų konsiliumo1

X

 

G82 Paraplegija ir tetraplegija ‒ patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo1

X

 

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija – skiriama, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario)(skiriama stacionare arba dienos stacionare po atliktų operacijų) ‒ patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

X

X

X

 

15

06 12 12

Kelio-čiurnos-pėdos įtvarai

KT1-5

225,48

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų padariniai – skiriama tik esant parezei po insulto1

X

X

 

M84.46 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, koja

X

X

X

X

 

M90.76 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), blauzda (patvirtinta gydytojų konsiliumo)1

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

M90.75 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), šlaunis (patvirtinta gydytojų konsiliumo)1

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis (vaikams)

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės –

skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S72.4, S82.2, S82.7, T02.3, T02.5, S82.0, S82.1, M67.15, M67.16,M67.171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis (vaikams)

X

X

X

X

 

S82.7 Blauzdos dauginiai lūžiai (vaikams)

X

X

X

X

 

16

06 12 12

Kelio-kulkšnies-pėdos įtvarai

KA3-6

974,39

G81 Hemiplegija – patvirtinta III lygio  ASPĮ gydytojų konsiliumo1

 

 

X

 

 

G82 Paraplegija ir tetraplegija –  patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo1

 

 

X

 

 

G83.1 Kojos monoplegija – patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo 1

 

 

 

X

 

 

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius – patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo1

 

 

X

 

 

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija (po kelio sąnario ortopedinių protezų implantų išėmimo) – patvirtinta gydytojų konsiliumo, skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis 1

X

X

 

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

X

X

X

 

Q72.5 Išilginis redukcinis blauzdikaulio defektas

X

X

X

 

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė

X

X

X

 

Q 78.0 Nebaigtinė osteogenezė

X

X

X

 

C40.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgieji kaulai

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

17

06 12 15

Klubo įtvarai (įskaitant abdukci-nius įtvarus)

KT4-2-2

246,47

Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų¹

X

X

X

 

Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų¹

X

X

X

 

18

06 12 18

Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvarai

KA5-3-2

970,24

Q72.4 Išilginis redukcinis šlaunikaulio defektas ‒ patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija (tik klubo sąnario) ‒ patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija – patvirtinus gydytojų konsiliumui, skiriama vaikams (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas)¹

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija – patvirtinus gydytojų konsiliumui, skiriama vaikams (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas)¹

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija – patvirtinus gydytojų konsiliumui, skiriama vaikams (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas)¹

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

19

06 12 18

Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvarai

KT5-2-1

324,08

S72.7 Dauginiai šlaunikaulio lūžiai

X

X

 

S72.2 Pogūbrinės (subtrochanterinės) dalies lūžis (skiriama stacionare pacientams, kuriems dėl sunkios būklės negalima atlikti operacijos) – patvirtinta gydytojų konsiliumo1

X

X

 

S72.3 Šlaunikaulio kūno lūžis (skiriama stacionare pacientams, kuriems dėl sunkios būklės negalima atlikti operacijos) – patvirtinta gydytojų konsiliumo1

X

X

X

X

X

 

S74.7 Kelių nervų sužalojimai klubo ir šlaunies lygyje

X

X

X

X

 

T02.3 Lūžiai, apimantys vienos kojos kelias sritis

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija – skiriama, kai šalinami ortopedinių protezų implantai (tik klubo sąnario), patvirtinta gydytojų konsiliumo ir skiriama stacionare po atliktų operacijų1

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės –

skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: Q65.0–8, M24.35, M21.05, M21.15, G80, G81, G82 (vaikams)1

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

SERIJINIU BŪDU GAMINAMOS ĮTVARINĖS SISTEMOS

 

20

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

KR0-5-4 (serijinis)

59,03

S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis

X

X

X

X

X

 

S32.0 Juosmens slankstelių lūžis

X

X

X

X

X

 

T02.1 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį

X

X

X

X

X

 

T02.7 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą, nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es)

X

X

X

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės –

skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M41.1, M43.0, M46.4, M48.0, M51.1, M53.2, M80.01

X

X

X

X

X

 

M46.20 Slankstelio osteomielitas, įvairios stuburo sritys

X

X

X

X

 

M46.24 Slankstelio osteomielitas, krūtinės sritis

X

X

X

X

 

M46.25 Slankstelio osteomielitas, krūtinės ir juosmens sritis

X

X

X

X

 

21

06 06 21

Peties įtvarai

AP-2 (serijinis)

11,99

S43.0 Peties sąnario išnirimai

X

X

X

X

X

X

 

S42.1 Mentės lūžis

X

X

X

X

X

 

S42.0 Raktikaulio lūžis

X

X

X

X

X

 

S42.2 Žastikaulio viršutinės dalies lūžiai

X

X

X

X

X

X

 

S42.3 Žastikaulio kūno lūžimas

X

X

X

X

X

X

 

S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis

X

X

X

X

X

X

 

M84.41-43 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur

X

X

X

X

X

 

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų padariniai – skiriama tik dėl parezės po insulto1

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

22

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

KA1-6 (serijinis)

76,74

S86.0 Achilo sausgyslės sužalojimas

X

X

X

X

X

 

S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis (tik vaikams)

X

X

X

 

M87.07 Idiopatinė aseptinė kaulo nekrozė, čiurna ir pėda

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės –

skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97, M21.07, M21.17, M21.37, M21.4, M21.67, M67.0, M76.6, M77.3, M93.271

X

X

X

X

 

23

06 12 09

Kelio įtvarai

KA3-4 (serijinis tekstilinis)

107,42

S83.43 Lateralinio šalutinio raiščio plyšimas ‒ patvirtintas radiologiniu būdu1

X

X

X

X

 

S83.44 Medialinio šalutinio raiščio plyšimas ‒ patvirtintas radiologiniu būdu1

X

X

X

X

 

G81 Hemiplegija

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės –

skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.1, S72.4, S83.53, S83.54 ,S83.0, S82.0, M22.0, M23.51, M23.52, M23.3 (po menisko susiūvimo), M23.2 (po menisko susiūvimo) M93.26, M92.5, D16.21

X

X

X

X

 

24

06 12 09

Kelio įtvarai

KA3-3 (serijinis)

29,19

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų padariniai – skiriama tik dėl parezės po insulto1

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

M22.0 Pasikartojantis girnelės išnirimas (tik vaikams)

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

PROTEZINĖS SISTEMOS (RANKŲ IR KOJŲ KARTU)

 

25

06 18 03

Daliniai plaštakos protezai

RP0-1-1

260,66

Q71.3 Įgimtas plaštakos ir piršto (-ų) nebuvimas

X

 

Q71.6 Bedelnystė (vėžio žnyplės)

X

 

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

X

 

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

X

 

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas

X

 

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

X

 

26

06 18 09

Dilbio (žemiau alkūnės) protezai

RP1-9

1448,1

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas – skiriama pritarus Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK)¹

X

 

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

27

06 18 09

Dilbio (žemiau alkūnės) protezai

RP1-8

951,98

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

X

 

Q71.89 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

X

 

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

X

 

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas

X

 

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

X

 

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

X

 

28

06 18 15

Žastikaulio (virš alkūnės) protezai

RP2-5

2949,74

Q71.0 Įgimtas visiškas rankos (-ių) nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

29

06 18 15

Žastikaulio (virš alkūnės) protezai

RP2-4

1563,95

Q71.0 Įgimtas visiškas rankos (-ių) nebuvimas

X

 

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

X

 

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

X

 

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės

X

 

(-ių) formavimosi ydos

 

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

X

 

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

X

 

30

06 24 09

Blauzdos (žemiau kelio) protezai

KP2-7

1951,58

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

31

06 24 09

Blauzdos (žemiau kelio) protezai

KP2-9-2 (pirminis)**

743,45

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

X

 

Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

32

06 24 09

Blauzdos (žemiau kelio) protezai

KPM2-1

1183,38

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

X

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

X

 

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

X

 

Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas

X

 

33

06 24 09

Blauzdos (žemiau kelio) protezai su vakuuminio tvirtinimo sistema

KPM2-2***

6458,82

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai – skiriama pritarus VLK¹

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Z89.5 Kojos kelio srityje ar žemiau kelio įgytas nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

34

06 24 15

Šlaunies (virš kelio) protezai

KPM3

2468,78

Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas

X

 

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

X

 

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

X

 

35

06 24 15

Šlaunies (virš kelio) protezai, pirminis modulinis šlaunies protezas

KP3-6-1 (pirminis)**

1491,63

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

X

 

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

X

 

36

06 24 15

Šlaunies (virš kelio) protezai su hidrauliniu kelio sąnariu ir aktyvia pėda

KPM3-4***

7 993,78

Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda – skiriama pritarus VLK¹

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

37

06 24 21

Dubens dalies protezai

KPM-4-2

3275,1

Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

KRŪTŲ PROTEZAI

 

38

06 30 18

Krūties protezai

KLP-3

98,37

Z90.1 Įgytas krūties (-ų) nebuvimas

X

X

X

X

 

PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTA SUDĖTINGA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ

 

39

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD4-1 (tik suaugusie-siems)

57,632

70,673

75,594

76,755

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

X

X

 

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

X

X

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

X

X

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

X

X

 

40

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD4-2 (tik vaikams)

54,45

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

X

X

 

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

X

X

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

X

X

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

X

X

 

41

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD5-1 (tik suaugusie-siems)

133,512

146,553

151,474

157,845

G81.0 Vangioji hemiplegija

X

X

X

 

G81.1 Spazminė hemiplegija

X

X

X

 

G82.0 Vangioji paraplegija

X

X

X

 

G82.1 Spazminė paraplegija

X

X

X

 

G82.3 Vangioji tetraplegija

X

X

X

 

G82.4 Spazminė tetraplegija

X

X

X

 

M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

 

M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

 

M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys (hallux valgus) (įgytas) – skiriama, jei yra 3 ir 4 laipsnio deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų (patvirtinta radiologiniu būdu1)

X

X

 

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos (patikslintos), čiurna ir pėda – skiriama po operacijų, jei deformacijos išlieka arba jei pėdos deformacija atsiranda dėl traumų, reumatinių ar neurologinių ligų (patvirtinta radiologiniu būdu1)

X

X

 

42

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD5-2 (tik vaikams)

59,37

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

 

G80.3 Diskinezinis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

 

G80.4 Ataksinis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

 

G80.8 Kitoks cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

 

G81.0 Vangioji hemiplegija

X

X

X

X

 

G81.1 Spazminė hemiplegija

X

X

X

X

 

G82.0 Vangioji paraplegija

X

X

X

X

 

G82.1 Spazminė paraplegija

X

X

X

X

 

G82.2 Paraplegija, nepatikslinta

X

X

X

X

 

G82.3 Vangioji tetraplegija

X

X

X

X

 

G82.4 Spazminė tetraplegija

X

X

X

X

 

G82.5 Tetraplegija, nepatikslinta

X

X

X

X

 

M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

 

M06.47 Uždegiminė poliartropatija, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

 

M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

 

M19.87 Kita patikslinta artrozė, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

 

M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda

X

X

X

 

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos (patikslintos), čiurna ir pėda – skiriama po operacijų, jei deformacijos išlieka arba jei pėdos deformacija atsiranda dėl traumų, reumatinių ar neurologinių ligų (patvirtinta radiologiniu būdu)1

X

X

X

 

Q66.01 Struktūrinė į vidų iškrypusi „arklio pėda“ – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų (patvirtinta radiologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo)1

X

X

 

Q66.02 Pozicinė (posturalinė) į vidų iškrypusi „arklio pėda“ – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų (patvirtinta radiologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo)1

X

X

 

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų1

X

X

 

Q82.0 Paveldėta limfedema – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

X

 

Q66.89 Kitos įgimtos pėdos deformacijos (jei yra struktūrinių deformacijų, patvirtintų radiologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo)1

X

X

 

43

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD6-1 (tik suaugusie-siems)

81,962

96,443

100,214

102,215

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6‒9 cm¹

X

X

 

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6‒9 cm¹

X

X

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6‒9 cm¹

X

X

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

X

X

 

44

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD6-2 (tik vaikams)

67,77

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6‒9 cm¹

X

X

 

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6‒9 cm¹

X

X

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6‒9 cm¹

X

X

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

X

X

 

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda

X

X

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda

X