Suvestinė redakcija nuo 2013-03-14 iki 2013-06-28

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 91-4757, i. k. 1122070ISAK00V-1134

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ ATITIKTIES SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 13 d. Nr. V-1134

Vilnius

 

Vadovaudamasis Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822 (Žin., 2004, Nr. 103-3797; 2011, Nr. 89-4259), 16 punktu,

t v i r t i n u Formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašą (pridedama).

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2012 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1134

 

FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ ATITIKTIES SĄRAŠAS

 

I. MOKYMO PROGRAMŲ, SKIRTŲ PIRMINIAM IR TĘSTINIAM PROFESINIAM MOKYMUI, ATITIKTIES SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Mokymo programų, skirtų  pirminiam profesiniam mokymui,  pagal kurias suteikta teisė vykdyti mokymą, duomenys

Mokymo programų, skirtų tęstiniam profesiniam mokymui, pagal kurias gali būti suteikta teisė vykdyti mokymą be ekspertizės, duomenys

 

mokymo programos valstybinis kodas

mokymo programos pavadinimas

suteikiama profesinė kvalifikacija

mokymo programos valstybinis kodas

mokymo programos pavadinimas

suteikiama profesinė kvalifikacija arba įgyjama kompetencija, reikalinga atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

 

1. MENAS

 

1.1. GARSO IR VAIZDO TECHNIKA BEI ŽINIASKLAIDOS PRODUKCIJA

1.1.1

330021303

440021301

Fotografo mokymo programa

fotografas

262021301

 

Fotografo mokymo programa

fotografas

1.1.2

320021304

327021305

440021304

447021304

Tekstų rinkėjo ir maketuotojo mokymo programa

tekstų rinkėjas ir maketuotojas

361048201

 

Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo programa

gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

267048201

Kompiuterio naudojimo pagrindų mokymo programa

gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

1.1.3

330021301

440021306

Elektroninės leidybos maketuotojo mokymo programa

elektroninės leidybos maketuotojas

361048201

Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo programa

gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

267048201

Kompiuterio naudojimo pagrindų mokymo programa

gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

 

1.2. DIZAINAS

1.2.1

 

330021401

440021401

Interjero apipavidalintojo mokymo programa

interjero apipavidalintojas

161058209

Dažytojo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

gali dirbti dažytojo padėjėju

161058212

Tinkuotojo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

gali dirbti tinkuotojo padėjėju

262058224

Interjero dažytojo mokymo programa

interjero dažytojas

162058203

Dažytojo mokymo programa

dažytojas

262058226

Interjero apipavidalintojo mokymo programa

interjero apipavidalintojas

 

1.3. DAILIEJI AMATAI

1.3.1

217021502

320021501

330021501

440021501

Dailiųjų rankdarbių gamintojo mokymo programa

dailiųjų rankdarbių gamintojas

262021507

Dailiųjų rankdarbių gamintojo mokymo programa

dailiųjų rankdarbių gamintojas

1.3.2

217021501

330021513

440021513

Floristo mokymo programa

floristas

362021508

 

Floristo-gėlių pardavėjo mokymo programa

floristas-gėlių pardavėjas

267021510

Floristo mokymo programa

floristas

367021510

Floristo mokymo programa

floristas

161021510

Gėlių komponuotojo mokymo programa

gėlių komponuotojas

167021510

Gėlių komponuotojo mokymo programa

gėlių komponuotojas

1.3.3

320021504

327021501

330021504

Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo mokymo programa

dailiųjų keramikos meno dirbinių gamintojas

262021501

Keramikos dirbinių lipdytojo mokymo programa

keramikos dirbinių lipdytojas

1.3.4

320021506

330021506

440021506

Dailiųjų medžio dirbinių gamintojo mokymo programa

dailiųjų medžio dirbinių gamintojas

262021503

Dailiųjų medžio dirbinių drožėjo mokymo programa

dailiųjų medžio dirbinių drožėjas

1.3.5

320021507

330021507

440021507

Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo mokymo programa

dailiųjų metalo dirbinių gamintojas

267021513

Meno dirbinių iš metalo gamintojo mokymo programa

meno dirbinių iš metalo gamintojas

1.3.6

320021508

330021508

440021508

Dailiųjų odos dirbinių gamintojo mokymo programa

dailiųjų odos dirbinių gamintojas

262021509

Meno dirbinių iš odos gamintojo mokymo programa

meninių odos dirbinių gamintojas

1.3.7

210021505

320021505

327021502

330021505

440021505

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo mokymo programa

 

dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas

262021504

Meninių gaminių audėjo mokymo programa

meninių gaminių audėjas

161021511

Tekstilės rankdarbių gamintojo mokymo programa

tekstilės rankdarbių gamintojas

167021511

Tekstilės rankdarbių gamintojo mokymo programa

tekstilės rankdarbių gamintojas

1.3.8

210021512

217021512

320021510

330021510

Dailiųjų dirbinių pynėjo mokymo programa

dailiųjų dirbinių pynėjas

262021502

267021502

161021503

167021503

Pynėjo iš vytelių mokymo programa

Vytelių pynėjo mokymo programa

Vytelių pynėjo mokymo programa

pynėjas iš vytelių

vytelių pynėjas

vytelių pynėjas

 

2. VERSLAS IR ADMINISTRAVIMAS

 

2.1. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA

2.1.1

 

330034106

440034102

 

Kasininko mokymo programa

kasininkas

362034104

Kasininko pardavėjo mokymo programa

kasininkas pardavėjas

262034101

Pardavėjo mokymo programa

pardavėjas

362034101

Pardavėjo mokymo programa

pardavėjas

161034102

Prekybinės salės darbuotojo mokymo programa

prekybinės salės darbuotojas

2.1.2

440034103

Drabužių pardavėjo konsultanto mokymo programa

drabužių pardavėjas konsultantas

262034101

Pardavėjo mokymo programa

pardavėjas

362034101

Pardavėjo mokymo programa

pardavėjas

161034102

Prekybinės salės darbuotojo mokymo programa

prekybinės salės darbuotojas

262034105

Pardavėjo konsultanto mokymo programa

pardavėjas konsultantas

2.1.3

330034105

Transporto priemonių pardavėjo-konsultanto mokymo programa

transporto priemonių pardavėjas-konsultantas

362034103

Automobilių pirkimo-pardavimo tarpininko (brokerio) mokymo programa

automobilių pirkimo-pardavimo tarpininkas (brokeris) rokerio mokymo programa

262034105

Pardavėjo konsultanto mokymo programa

Pardavėjas konsultantas

2.1.4

330034104

440034104

Statybinių medžiagų pardavėjo konsultanto mokymo programa

statybinių medžiagų pardavėjas konsultantas

262034101

Pardavėjo mokymo programa

pardavėjas

362034101

Pardavėjo mokymo programa

pardavėjas

161034102

Prekybinės salės darbuotojo mokymo programa

prekybinės salės darbuotojas

262034105

Pardavėjo konsultanto mokymo programa

pardavėjas konsultantas

2.1.5

320034101

330034101

440034101

Pardavėjo mokymo programa

pardavėjas

262034101

Pardavėjo mokymo programa

pardavėjas

362034101

Pardavėjo mokymo programa

pardavėjas

161034102

Prekybinės salės darbuotojo mokymo programa

prekybinės salės darbuotojas

362034102

362034105

Komercijos agento mokymo programa

 

komercijos agentas

362034104

Kasininko pardavėjo mokymo programa

kasininkas pardavėjas

362034103

Automobilių pirkimo-pardavimo tarpininko (brokerio mokymo programa

automobilių pirkimo-pardavimo tarpininkas (brokeris) rokerio mokymo programa

 

2.2. MARKETINGAS IR REKLAMA

2.2.1

330034202

440034202

Vizualinės reklamos gamintojo mokymo programa

vizualinės reklamos gamintojas

362034201

Reklamos agento mokymo programa

reklamos agentas

362034202

Reklamos organizatoriaus mokymo programa

reklamos organizatorius

 

2.3. FINANSAI, BANKININKYSTĖ, DRAUDIMAS

2.3.1

330034304

440034304

Draudimo konsultanto mokymo programa

draudimo konsultantas

362034302

Draudimo konsultanto mokymo programa

draudimo konsultantas

 

2.4. BUHALTERINĖ APSKAITA IR APMOKESTINIMAS

2.4.1

330034401

440034401

Apskaitininko ir kasininko mokymo programa

apskaitininkas-kasininkas

362034401

Apskaitininko mokymo programa

apskaitininkas

362034403

Apskaitininko padėjėjo mokymo programa

apskaitininkas padėjėjas

267034401

Apskaitininko mokymo programa

apskaitininkas

 

2.5. VALDYMAS IR ADMINISTRAVIMAS

2.5.1

330034506

440034506

Elektroninės prekybos agento mokymo programa

elektroninės prekybos agentas

361048201

Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo programa

gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

362048201

Verslo įmonių kompiuterininko mokymo programa

verslo įmonių kompiuterininkas

362734704

Elektroninio verslo mokymo programa

elektroninio verslo organizatorius

267048201

Kompiuterio naudojimo pagrindų mokymo programa

gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

2.5.2

 

330034505

440034507

Informacinių technologijų sistemų pardavėjo mokymo programa

informacinių technologijų sistemų pardavėjas

361048201

Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo programa

gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

362048201

Verslo įmonių kompiuterininko mokymo programa

verslo įmonių kompiuterininkas

362734704

Elektroninio verslo mokymo programa

elektroninio verslo organizatorius

267048201

Kompiuterio naudojimo pagrindų mokymo programa

gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

2.5.3

440034505

448034502

Verslo organizatoriaus mokymo programa

verslo organizatorius

362034501

Administracijos darbuotojo mokymo programa

administracijos darbuotojas

362034705

Smulkaus verslo paslaugų teikėjo mokymo programa

smulkaus verslo paslaugų teikėjas

362034703

Verslo organizatoriaus mokymo programa

verslo organizatorius

 

2.6. SEKRETORIŲ IR KONTOROS DARBAS

2.6.1

330034603

440034603

Kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus mokymo programa

biuro įrangos operatorius

361048201

Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo programa

gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

362048202

Kompiuterių operatoriaus mokymo programa

kompiuterių operatorius

362048201

Verslo įmonių kompiuterininko mokymo programa

verslo įmonių kompiuterininkas

267048201

Kompiuterio naudojimo pagrindų mokymo programa

gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

2.6.2

330034601

440034601

Sekretoriaus mokymo programa

sekretorius

361048201

Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo programa

gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

362034601

Sekretoriaus mokymo programa

sekretorius

362034602

Sekretoriaus-referento mokymo programa

sekretorius-referentas

362034501

Administracijos darbuotojo mokymo programa

administracijos darbuotojas

267048201

Kompiuterio naudojimo pagrindų mokymo programa

gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

267034603

Biuro veiklos tvarkytojo mokymo programa

biuro veiklos tvarkytojas

 

2.7. DARBO ORGANIZAVIMAS

2.7.1

330034716

440034716

Elektroninės įrangos pardavėjo mokymo programa

elektroninės įrangos pardavėjas

262034101

Pardavėjo mokymo programa

pardavėjas

362034101

Pardavėjo mokymo programa

pardavėjas

161034102

Prekybinės salės darbuotojo mokymo programa

prekybinės salės darbuotojas

2.7.2

440034717

 

Transporto priemonių pardavėjo-konsultanto

transporto įmonių pardavėjas-konsultantas

161034102

Prekybinės salės darbuotojo mokymo programa

prekybinės salės darbuotojas

362034101

Pardavėjo mokymo programa

pardavėjas

161034102

Prekybinės salės darbuotojo mokymo programa

prekybinės salės darbuotojas

362034103

Automobilių pirkimo-pardavimo tarpininko (brokerio) mokymo programa

automobilių pirkimo-pardavimo tarpininkas (brokeris) rokerio mokymo programa

2.7.3

330034719

440034719

Buitinių paslaugų teikėjo mokymo programa

buitinių paslaugų teikėjas

362034703

Verslo organizatoriaus mokymo programa

verslo organizatorius

2.7.4

330034721

440034721

Pramonės įmonių prekybos konsultanto mokymo programa

pramonės įmonių prekybos konsultantas

362034702

Įmonės darbo organizatoriaus mokymo programa

įmonės darbo organizatorius

362034703

Verslo organizatoriaus mokymo programa

verslo organizatorius

362034502

Logisto mokymo programa2ijų sistemų komersanto mokymo programa

logistas

2.7.5

211034711

217034711

Kaimo verslų darbininko mokymo programa

kaimo verslų darbininkas

261062102

 

Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programa

gali ūkininkauti

261062110

 

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa

gali ūkininkauti

365062105

Daržininkystės mokymo programa

gali ūkininkauti daržininkystės ūkyje

365062202

Sodininkystės mokymo programa

gali verstis sodininkyste

262084016

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

261062104

Pienininkystės mokymo programa

gali ūkininkauti pienininkystės ūkyje

261062109

Paukščių augintojo mokymo programa

gali verstis paukščių auginimu

2.7.6

330034720

440034720

Kaimo verslų paslaugų teikėjo mokymo programa

kaimo verslų paslaugų teikėjas

261062102

 

Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programa

gali ūkininkauti

362034703

Verslo organizatoriaus mokymo programa

verslo organizatorius

261062110

 

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa

gali ūkininkauti

365062105

Daržininkystės mokymo programa

gali ūkininkauti daržininkystės ūkyje

365062202

Sodininkystės mokymo programa

gali verstis sodininkyste

261062104

Pienininkystės mokymo programa

gali ūkininkauti pienininkystės ūkyje

261062109

Paukščių augintojo mokymo programa

gali verstis paukščių auginimu

262084016

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

262084071

TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR2 kategorijos traktorininkas

262084019

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojas (traktorininkas)

2.7.7

330034722

440034722

 

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programa

prekybos įmonių vadybininko padėjėjas

 

362034701

Mažų prekybos ir maitinimo įmonių darbo organizatoriaus mokymo programa

mažų prekybos ir maitinimo įmonių darbo organizatorius

362034703

Verslo organizatoriaus mokymo programa

verslo organizatorius

362034502

Logisto mokymo programa

logistas

2.7.8

330034714

440034715

Logisto ekspeditoriaus mokymo programa

logistas ekspeditorius

362034502

Logisto mokymo programa

logistas

362034702

Įmonės darbo organizatoriaus mokymo programa

įmonės darbo organizatorius

2.7.9

330034723

440034723

Siuvimo verslo paslaugų teikėjo mokymo programa

siuvimo verslo paslaugų teikėjas

362034703

Verslo organizatoriaus mokymo programa

verslo organizatorius

2.7.10

 

330034724

 

Smulkiojo verslo paslaugų teikėjo mokymo programa

 

 

smulkiojo verslo paslaugų teikėjas

362034703

Verslo organizatoriaus mokymo programa

verslo organizatorius

362034705

Smulkaus verslo paslaugų teikėjo mokymo programa

smulkaus verslo paslaugų teikėjas

362034702

Įmonės darbo organizatoriaus mokymo programa

įmonės darbo organizatorius

2.7.11

440034704

Smulkiojo verslo organizatoriaus mokymo programa

smulkiojo verslo organizatorius

362034703

Verslo organizatoriaus mokymo programa

verslo organizatorius

362034705

Smulkaus verslo paslaugų teikėjo mokymo programa

smulkaus verslo paslaugų teikėjas

362034702

Įmonės darbo organizatoriaus mokymo programa

įmonės darbo organizatorius

2.7.12

440034714

330034727

Sporto klubo veiklos organizatoriaus mokymo programa

 

sporto klubo veiklos organizatorius

362034702

Įmonės darbo organizatoriaus mokymo programa

įmonės darbo organizatorius

362034703

Verslo organizatoriaus mokymo programa

verslo organizatorius

2.7.13

330034725

440034725

Statybos verslo paslaugų teikėjo mokymo programa

statybos verslo paslaugų teikėjas

362034702

Įmonės darbo organizatoriaus mokymo programa

įmonės darbo organizatorius

362034703

Verslo organizatoriaus mokymo programa

verslo organizatorius

2.7.14

 

330034714 440034715

Logisto ekspeditoriaus mokymo programa

logistas - ekspeditorius

 

 

362034703

Verslo organizatoriaus mokymo programa

verslo organizatorius

262084031

Krovinių tarptautinių vežimų vairuotojo-ekspeditoriaus, turinčio teisę vairuoti CE kategorijų automobilių ir priekabų junginius mokymo programa

krovinių tarptautinių vežimų vairuotojas-ekspeditorius

362034502

Logisto mokymo programa

logistas

2.7.15

330034729

440034729

Sandėlininko-operatoriaus mokymo programa

sandėlininkas-operatorius

362034503

Sandėlininko mokymo programa

sandėlininkas

 

3. KOMPIUTERIJA

 

3.1. KOMPIUTERIO PANAUDOJIMAS

3.1.1

440048202

Kompiuterinės grafikos projektavimo operatoriaus mokymo programa

 

kompiuterinės grafikos projektavimo operatorius

361048201

Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo programa

gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

362021302

Skaitmeninių technologijų-internetinių tinklalapių projektuotojo mokymo programa

skaitmeninių technologijų- internetinių tinklalapių projektuotojas

267048201

Kompiuterio naudojimo pagrindų mokymo programa

gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

3.1.2

330048201

440048203

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus mokymo programa

kompiuterinio projektavimo operatorius

361048201

Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo programa

gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

362048202

Kompiuterių operatoriaus mokymo programa

kompiuterių operatorius

267048201

Kompiuterio naudojimo pagrindų mokymo programa

gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

3.1.3

440048201

Kompiuterio operatoriaus mokymo programa

kompiuterio operatorius

361048201

Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo programa

gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

362048202

Kompiuterių operatoriaus mokymo programa

kompiuterių operatorius

362048201

Verslo įmonių kompiuterininko mokymo programa

verslo įmonių kompiuterininkas

267048201

Kompiuterio naudojimo pagrindų mokymo programa

gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

 

4. INŽINERIJA IR INŽINERINĖS PROFESIJOS

 

 

4.1. MECHANIKA IR METALO DARBAI

 

4.1.1

210052114

320052114

Žirgų kaustytojo mokymo programa

žirgų kaustytojas

262052105

 

Rankinio kalimo kalvio mokymo programa

rankinio kalimo kalvis

 

4.1.2

210052103

211052103

 

Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa

 

metalo apdirbimo staklininkas

 

262052114

Šlifuotojo mokymo programa

šlifuotojas

 

262052101

Frezuotojo mokymo programa

frezuotojas

 

262052103

Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa

metalo apdirbimo staklininkas

 

262052109

Tekintojo mokymo programa

tekintojas

 

262052103

 

Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa

metalo apdirbimo staklininkas

 

4.1.3

210052104

Tekintojo mokymo programa

tekintojas

262052109

Tekintojo mokymo programa

tekintojas

 

4.1.4

320052103

330052103

440052103

Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa

 

metalo apdirbimo staklininkas

262052114

Šlifuotojo mokymo programa

šlifuotojas

 

262052101

Frezuotojo mokymo programa

frezuotojas

 

262052109

Tekintojo mokymo programa

tekintojas

 

262052103

Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa

metalo apdirbimo staklininkas

 

4.1.5

210052107

Suvirintojo elektra rankiniu būdu mokymo programa

suvirintojas elektra rankiniu būdu

261052103

 

Suvirintojo elektra mokymo programa

gali dirbti suvirintoju elektra

 

4.1.6

210052106

211052106

320052106

330052106

440052106

Suvirintojo mokymo programa

 

suvirintojas

 

262052104

 

Metalų suvirintojo ir pjaustytojo elektra ir dujomis mokymo programa

metalų suvirintojas ir pjaustytojas elektra ir dujomis

 

261052103

Suvirintojo elektra mokymo programa

gali dirbti suvirintoju elektra

 

261052102

Suvirintojo dujomis mokymo programa

gali dirbti suvirintoju dujomis

 

4.1.7

210052110

330052102

Šaltkalvio įrankininko mokymo programa

šaltkalvis įrankininkas

 

262052106

 

Šaltkalvio mokymo programa

 

šaltkalvis

 

4.1.8

210052108

211052108

Šaltkalvio mokymo programa

šaltkalvis

262052106

Šaltkalvio mokymo programa

šaltkalvis

 

4.1.9

217052108

Šaltkalvio mokymo programa

šaltkalvis

262052106

Šaltkalvio mokymo programa

šaltkalvis

 

4.1.10

320052108

330052108

Šaltkalvio mokymo programa

šaltkalvis

 

262052106

 

Šaltkalvio mokymo programa

 

šaltkalvis

 

4.1.11

210052109

 

Šaltkalvio remontininko mokymo programa

šaltkalvis remontininkas

 

262052107

 

Šaltkalvio-remontininko mokymo programa

šaltkalvis-remontininkas

 

 

4.1.12

210052118

211052118

320052118

 

Technikos šaltkalvio remontininko mokymo programa

technikos šaltkalvis remontininkas

262052106

Šaltkalvio mokymo programa

šaltkalvis

 

262052107

Šaltkalvio-remontininko mokymo programa

šaltkalvis-remontininkas

 

262084016

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

 

4.1.13

320052119

330052119

440052119

Lengvosios pramonės mašinų remontininko mokymo programa

lengvosios pramonės remontininkas

 

362054203

Siuvimo įrangos mechaniko mokymo programa

siuvimo įrangos mechanikas

 

267054203

Siuvimo mašinų remontininko mokymo programa

siuvimo mašinų remontininkas

 

4.1.14

320052121

Pramonės remontininko mokymo programa

pramonės įrengimų remontininkas

262052114

 

Šlifuotojo mokymo programa

šlifuotojas

 

 

262052103

 

Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa

metalo apdirbimo staklininkas

 

330052121

Pramonės įrengimų remontininko mokymo programa

pramonės įrengimų remontininkas

 

262052109

Tekintojo mokymo programa

tekintojas

 

262052101

Frezuotojo mokymo programa

frezuotojas

 

265052113

 

Metalo apdirbimo staklių derintojo mokymo programa

metalo apdirbimo staklių derintojas

 

4.1.15

330052118

Nestandartinės technologinės įrangos gamintojo mokymo programa

nestandartinės technologinės įrangos gamintojas

262052112

 

Įrankininko mokymo programa

 

įrankininkas

 

 

4.2. ELEKTRA IR ENERGIJA

 

4.2.1

210052212

 

 

Elektros įrengimų remontininko

mokymo programa

 

 

elektros įrengimų remontininkas

 

 

262052204

 

Elektros mašinų remonto elektrošaltkalvio mokymo programa

elektros mašinų remonto elektrošaltkalvis

 

262052202

 

Elektros įrengimų apvijų ir izoliacijos remonto elektromonterio mokymo programa

elektros įrengimų apvijų ir izoliacijos remonto elektromonteris

 

262052212

0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montuotojo mokymo programa

0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montuotojas

 

4.2.2

210052208

320052208

330052208

440052208

Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo mokymo programa

ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų montuotojas

262052111

Skardininko ventiliacijos sistemų detalių gamintojo mokymo programa

skardininkas ventiliacijos sistemų detalių gamintojas

 

565052281

Pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, efektyvumo tikrintojo mokymo programa

gali dirbti pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, efektyvumo tikrintoju

 

4.2.3

320052210

330052210

440052210

Elektrinių buitinių prietaisų remontininko mokymo programa

elektrinių buitinių prietaisų remontininkas

 

362052201

 

Buitinių elektros prietaisų ir šaldytuvų taisytojo mokymo programa

buitinių elektros prietaisų ir šaldytuvų taisytojas

 

4.2.4

320052204

330052204

440052204

Elektros įrenginių elektromechaniko mokymo programa

 

 

elektros įrenginių elektromechanikas

 

 

262052202

 

 

Elektros įrengimų apvijų ir izoliacijos remonto elektromonterio mokymo programa

elektros įrengimų apvijų ir izoliacijos remonto elektromonteris

 

262052203

 

 

Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio mokymo programa

elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonteris

 

262052212

0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montuotojo mokymo programa

0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montuotojas

 

4.2.5

330052213

440052213

Šaldymo įrengimų operatoriaus mokymo programa

šaldymo įrengimų operatorius

362052220

Šaldymo įrengimų mašinisto mokymo programa

šaldymo įrengimų mašinistas

 

262052221

 

Freoninių šaldymo įrengimų mašinisto-remontininko mokymo programa

freoninių šaldymo įrengimų mašinistas-remontininkas

 

260052409

 

 

Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F-dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga, šiluminiais siurbliais, mokymo programa

gali dirbti su ozono sluoksnį ardančiomis ir F-dujų turinčia mažos galios šaldymo įranga

 

560052410

 

 

Darbų vadovų, atsakingų už OAM ir F-dujų turinčios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šiluminių siurblių tvarkymą, mokymo programa

gali dirbti vadovu, atsakingu už darbus au OAM ir F-dujų turinčia šaldymo įranga

 

4.2.6

440052205

Šilumos tiekimo operatoriaus  mokymo programa

šilumos tiekimo operatorius

 

265052215

 

 

Darbininko, eksploatuojančio technologinius šilumos įrenginius, mokymo programa

gali eksploatuoti technologinius šilumos įrenginius

 

 

4.3. ELEKTRONIKA IR AUTOMATIKA

 

4.3.1

320052306

440052306

Radioelektroninių įrenginių surinkėjo mokymo programa

radioelektroninių įrenginių surinkėjas

262052302

Radijo elektroninių įrenginių montuotojo mokymo programa

radijo elektroninių įrenginių montuotojas

 

262052301

 

Elektroninių įrenginių reguliuotojo mokymo programa

elektroninių įrenginių reguliuotojas

 

4.3.2

330052307

440052309

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko mokymo programa

automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas

362052303

 

 

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikos specialisto mokymo programa

automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikos specialistas

 

4.3.3

440052307

Elektroninių įrenginių surinkėjo ir derintojo mokymo programa

elektroninių įrenginių surinkėjas ir derintojas

262052301

 

Elektroninių įrenginių reguliuotojo mokymo programa

elektroninių įrenginių reguliuotojas

 

 

4.4. VARIKLINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS, LAIVAI IR ORLAIVIAI

 

4.4.1

320052507

330052507

Laivų apdailininko mokymo programa

 

laivų apdailininkas

262052509

Laivų dažytojo-smėliuotojo mokymo programa

laivų dažytojas-smėliuotojas

 

161052510

Laivų dažytojo-smėliuotojo padėjėjo mokymo programa

laivų dažytojo-smėliuotojo padėjėjas

 

4.4.2

320052502

330052502

440052502

Automobilių mechaniko mokymo programa

 

automobilių mechanikas

 

262052504

Autotransporto priemonių variklių taisytojo mokymo programa

autotransporto priemonių variklių taisytojas

 

262052503

 

Autotransporto priemonių remonto šaltkalvio mokymo programa

autotransporto priemonių remonto šaltkalvis

 

362052502

 

Autotransporto priemonių maitinimo sistemų taisytojo mokymo programa

autotransporto priemonių maitinimo sistemų taisytojas

 

4.4.3

 

210052503

211052503

320052503

330052503

440052503

Automobilių kėbulų remontininko mokymo programa

automobilių kėbulų remontininkas

 

262052506

Lengvųjų automobilių kėbulo taisytojo mokymo programa

lengvųjų automobilių kėbulo taisytojas

 

262052510

Lengvųjų automobilių kėbulo dažytojo mokymo programa

lengvųjų automobilių kėbulo dažytojas

 

162052506

Lengvųjų automobilių kėbulo taisytojo mokymo programa

lengvųjų automobilių kėbulo taisytojas

 

262052513

Lengvųjų automobilių kėbulo geometrijos atstatymo mokymo programa

lengvųjų automobilių kėbulo geometrijos atstatymo operatorius

 

4.4.4

330052506

Žemės ūkio technikos remontininko mokymo programa

žemės ūkio technikos remontininkas

262052511

Traktorių ir savaeigių mašinų remonto šaltkalvio mokymo programa

traktorių ir savaeigių mašinų remonto šaltkalvis

 

262084016

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

 

262084071

TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR2 kategorijos traktorininkas

 

262084019

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų  vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų  vairuotojas (traktorininkas)

 

4.4.5

330052501

440052501

 

Automobilių elektromechaniko mokymo programa

automobilių elektromechanikas

362052501

 

Autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojo mokymo programa

autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojas

 

362052512

Automobilių elektroniko mokymo programa

automobilio elektronikas

 

4.4.6

330052513

Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa

technikos priežiūros verslo darbuotojas

262084016

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

 

262084071

TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR2 kategorijos traktorininkas

 

262084019

 

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojas (traktorininkas)

 

4.4.7

440052514

Technikos priežiūros verslo organizatoriaus mokymo programa

technikos priežiūros verslo organizatorius

262084016

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

 

4.4.8

330052517

440052517

Mažagabaritės technikos operatoriaus mokymo programa

mažagabaritės technikos operatorius

262084016

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

 

262084018

SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojas (traktorininkas)

 

 

4.5. CHEMINĖS MEDŽIAGOS IR CHEMINIAI PROCESAI

4.5.1

 

330052404

440052404

 

Naftos produktų operatoriaus mokymo programa

 

naftos produktų operatorius

 

361052412

Naftos produktų operatoriaus mokymo programa

gali dirbti naftos produktų operatoriumi

362052409

Naftos ir jos produktų cheminių analizių laboranto mokymo programa

 

naftos ir jos produktų cheminių analizių laborantas

4.5.2

 

330052405

Cheminės analizės laboranto mokymo programa

cheminės analizės laborantas

361052412

 

Naftos produktų operatoriaus mokymo programa

gali dirbti naftos produktų operatoriumi

 

362052409

Naftos ir jos produktų cheminių analizių laboranto mokymo programa

naftos ir jos produktų cheminių analizių laborantas

 

5. GAMYBA IR PERDIRBIMAS

 

5.1. MAISTO PRODUKTŲ GAMYBA

5.1.1

440054101

Maisto pramonės operatoriaus ir laboranto mokymo programa

maisto pramonės operatorius

362054103

Pieno laboranto mokymo programa

pieno laborantas

5.1.2

320054102

330054102

Mėsininko mokymo programa

mėsininkas

262054104

Mėsos išpjaustytojo mokymo programa

mėsos išpjaustytojas

5.1.3

440054107

Mėsos perdirbėjo mokymo programa

mėsos perdirbėjas

262054106

Mėsos perdirbimo įmonių darbuotojo mokymo programa

mėsos perdirbimo įmonių darbuotojas

262054107

Mėsos produktų gamintojo mokymo programa

Mėsos produktų gamintojas

5.1.4

320054103

330054103

440054103

Pienininko mokymo programa

pienininkas

362054103

Pieno laboranto mokymo programa

pieno laborantas

262054108

Pieno produktų gamintojo mokymo programa

pieno produktų gamintojas

5.1.5

330054105

Maisto pramonės darbuotojo mokymo programa

maisto pramonės darbuotojas

262054101

 

Duonos gaminių kepėjo mokymo programa

duonos gaminių kepėjas

 

262054102

Konditerio mokymo programa

konditeris

162054101

Duonos gaminių kepėjo mokymo programa

duonos gaminių kepėjas

 

5.1.6

210054107

211054107

 

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo mokymo programa

duonos ir pyrago gaminių kepėjas

262054101

 

Duonos gaminių kepėjo mokymo programa

duonos gaminių kepėjas

 

162054101

Duonos gaminių kepėjo mokymo programa

duonos gaminių kepėjas

 

 

5.2. TEKSTILĖ, APRANGA, AVALYNĖ, ODA

5.2.1

210054216

211054216

320054216

330054216

Automobilių salonų ir minkštų baldų restauratoriaus mokymo programa

automobilių salonų ir minkštų baldų restauratorius

262054308

267054308

Baldų apmušėjo mokymo programa

baldų apmušėjas

5.2.2

330054217

Odos dirbinių gamintojo mokymo programa

odos dirbinių gamintojas

262054215

 

Avalynės gamintojo mokymo programa

avalynės gamintojas

 

5.2.3

210054201

211054201

Avalynės gamintojo mokymo programa

avalynės gamintojas

262054215

Avalynės gamintojo mokymo programa

avalynės gamintojas

262054211

Avalynės taisytojo mokymo programa

avalynės taisytojas

5.2.4

217054203

Avalynės taisytojo mokymo programa

avalynės taisytojas

 

262054215

Avalynės gamintojo mokymo programa

avalynės gamintojas

262054211

Avalynės taisytojo mokymo programa

avalynės taisytojas

5.2.5

210054202

 

Avalyninko mokymo programa

avalynės gamintojas

262054215

Avalynės gamintojo mokymo programa

avalynės gamintojas

262054211

Avalynės taisytojo mokymo programa

avalynės taisytojas

5.2.6

217054202

 

Avalynės gamintojo ir taisytojo mokymo programa

avalynės gamintojas ir taisytojas

262054215

Avalynės gamintojo mokymo programa

avalynės gamintojas

262054211

Avalynės taisytojo mokymo programa

avalynės taisytojas

5.2.7

210054208

217054204

Baldų apmušėjo mokymo programa

baldų apmušėjas

262054308

267054308

Baldų apmušėjo mokymo programa

baldų apmušėjas

5.2.8

217054211

Lengvų drabužių siuvėjo mokymo programa

lengvų drabužių siuvėjas

262054221

267054221

Lengvų drabužių siuvėjo mokymo programa

lengvų drabužių siuvėjas

5.2.9

210054215

211054215

330054215

Mezgėjo ir susiuvėjo mokymo programa

mezgėjas-susiuvėjas

262054208

Mezgėjo rankine mašina mokymo programa

mezgėjas rankine mašina

262054227

267054227

Trikotažo susiuvėjo mokymo programa

trikotažo susiuvėjas

5.2.10

210054209

330054209

440054209

Mezgėjo mokymo programa

mezgėjas

262021505

Meninių gaminių mezgėjo mokymo programa

meninių gaminių mezgėjas

262054208

Mezgėjo rankine mašina mokymo programa

mezgėjo rankine mašina mokymo programa

5.2.11

210054217

211054217

Odos gaminių gamintojo mokymo programa

odos gaminių gamintojas

262021509

Meno dirbinių iš odos gamintojo mokymo programa

meninių odos dirbinių gamintojas

167054216

Odos ir galanterijos gaminių taisytojo mokymo programa

odos ir galanterijos gaminių taisytojas

262054217

Odinės galanterijos dirbinių gamintojo mokymo programa

odinės galanterijos dirbinių gamintojas

5.2.12

210054212

211054212

320054212

330054212

440054212

 

Siuvėjo mokymo programa

siuvėjas

262054221

Lengvų drabužių siuvėjo mokymo programa

lengvų drabužių siuvėjas

265054231

Siuvimo paslaugų teikėjo mokymo programa

siuvimo paslaugų teikėjas

267054232

Siuvėjo mokymo programa

siuvėjas

267054233

Siuvėjo mokymo programa

siuvėjas

5.2.13

445054217

Sukirpėjo-konstruktoriaus ir modeliuotojo mokymo programa

sukirpėjas-konstruktorius

262054222

Individualių lengvų drabužių siuvėjo-sukirpėjo mokymo programa

individualių lengvų drabužių siuvėjas-sukirpėjas

265054223

Sukirpėjo-konstruktoriaus  mokymo programa

sukirpėjas-konstruktorius                                                                                                                                                                                                                                                  

5.2.14

445054214

Sukirpėjo-konstruktoriaus mokymo programa

sukirpėjas-konstruktorius

265054223

Sukirpėjo-konstruktoriaus  mokymo programa

sukirpėjas-konstruktorius   

262054222

Individualių lengvų drabužių siuvėjo-sukirpėjo mokymo programa

individualių lengvų drabužių siuvėjas-sukirpėjas

5.2.15

210054213

211054213

217054213

320054213

330054213

440054213

Siuvinių gamintojo mokymo programa

siuvinių gamintojas

262021506

Siuvinėtojo mokymo programa

siuvinėtojas

 

5.3. MEDŽIAGOS (MEDIENA, POPIERIUS, PLASTIKAS, STIKLAS)

5.3.1

 

210054301

217054301

320054301

330054301

440054301

 

 

Baldžiaus mokymo programa

 

baldžius

 

262054301

 

Baldžiaus mokymo programa

baldžius

262054308

267054308

Baldų apmušėjo mokymo programa

baldų apmušėjas

162054307

262054304

Medienos apdirbimo staklininko mokymo programa

medienos apdirbimo staklininkas

161054304

Medienos dirbinių paruošėjo apdailai mokymo programa

medienos dirbinių paruošėjas apdailai

167054305

Staliaus padėjėjo mokymo programa

staliaus padėjėjas

161054303

Staliaus pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

gali dirbti staliaus padėjėju

161054306

Medienos apdirbėjo mokymo programa

medienos apdirbėjas

167054307

Medienos apdirbėjo mokymo programa

medienos apdirbėjas

267054305

Staliaus mokymo programa

stalius

 

6. ARCHITEKTŪRA IR STATYBA

 

6.1. STATYBA IR STATYBOS INŽINERIJA

6.1.1

 

210058205

211058205

320058205

330058205

440058205

Mūrininko betonuotojo mokymo programa

mūrininkas- betonuotojas

 

261058203

Betonuotojo mokymo programa

betonuotojas

262058220

Betonuotojo mokymo programa

betonuotojas

262058201

Betono ir gelžbetoninių gaminių formuotojo mokymo programa

betono ir gelžbetoninių gaminių  formuotojas

262058206

Mūrininko mokymo programa

mūrininkas

161058210

Mūrininko pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

gali dirbti mūrininko padėjėju

162058220

Betonuotojo mokymo programa

betonuotojas

6.1.2

210058206

211058206

320058206

330058206

Sienų ir krosnių mūrijimo bei tinkavimo darbų mokymo

mūrininkas-krosnininkas

262058204

Krosnininko mokymo programa

krosnininkas

262058213

Tinkuotojo mokymo programa

tinkuotojas

161058212

Tinkuotojo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

gali dirbti tinkuotojo padėjėju

262058206

Mūrininko mokymo programa

mūrininkas

161058210

Mūrininko pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

gali dirbti mūrininko padėjėju

162058213

Tinkuotojo mokymo programa

tinkuotojas

6.1.3

210058208

211058208

320058208

330058208

440058208

Santechniko mokymo

programa

 

 

santechnikas

 

262058209

Santechniko mokymo programa

santechnikas

261052102

Suvirintojo dujomis mokymo programa

suvirintojas dujomis

6.1.4

 

210058201

211058201

217058201

320058201

330058201

440058201

 

Apdailininko (statybininko) mokymo programa

 

apdailininkas

 

262058213

Tinkuotojo mokymo  programa

tinkuotojas

161058212

Tinkuotojo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

gali dirbti tinkuotojo padėjėju

262058208

Plytelių klojėjo mokymo programa

plytelių klojėjas

161058211

Plytelių klojėjo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

gali dirbti plytelių klojėjo padėjėju

262058203

Dažytojo mokymo programa

dažytojas

161058209

Dažytojo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

gali dirbti dažytojo padėjėju

265058221

Sienų dažytojo-dekoratoriaus mokymo programa

sienų dažytojas-dekoratorius

262058202

Apdailininko mokymo

programa

apdailininkas

 

262058215

Gipskartonio montuotojo mokymo programa

gipskartonio montuotojas

262058219

Gipso kartono atitvarų montuotojo-apdailininko mokymo programa

gipso kartono atitvarų montuotojas-apdailininkas

262058207

Pastatų apšiltintojo mokymo programa

pastatų apšiltintojas

262058224

Interjero dažytojo mokymo programa

interjero dažytojas

162058213

Tinkuotojo mokymo programa

tinkuotojas

162058208

Plytelių klojėjo mokymo programa

plytelių klojėjas

162058215

Gipso kartono atitvarų montuotojo mokymo programa

gipso kartono aitvarų montuotojas

162058203

Dažytojo mokymo programa

dažytojas

6.1.5

 

 

210058209

211058209

320058209

327058209

330058209

440058209

 

Staliaus mokymo programa

 

stalius

 

162054307

262054304

Medienos apdirbimo staklininko mokymo programa

medienos apdirbimo staklininkas

161054304

Medienos dirbinių paruošėjo apdailai mokymo programa

medienos dirbinių paruošėjas apdailai

262054302

Dailidės mokymo programa

dailidė

161054302

Dailidės pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

gali dirbti dailidės padėjėju

262054305

Staliaus mokymo programa

stalius

167054305

Staliaus padėjėjo mokymo programa

staliaus padėjėjas

161054303

Staliaus pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

gali dirbti staliaus padėjėju

162054302

Dailidės mokymo programa

dailidė

161054306

Medienos apdirbėjo mokymo programa

medienos apdirbėjas

167054307

Medienos apdirbėjo mokymo programa

medienos apdirbėjas

267054305

Staliaus mokymo programa

stalius

6.1.6

 

217058209

 

 

Staliaus mokymo programa

 

stalius

 

167054306

Medienos dirbinių gamintojo rankiniu būdu mokymo programa

medienos dirbinių gamintojas rankiniu būdu

161054303

Staliaus pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

gali dirbti staliaus padėjėju

167054305

Staliaus padėjėjo mokymo programa

staliaus padėjėjas

161054302

Dailidės pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

gali dirbti dailidės padėjėju

162054302

Dailidės mokymo programa

dailidė

161054306

Medienos apdirbėjo mokymo programa

medienos apdirbėjas

167054307

Medienos apdirbėjo mokymo programa

medienos apdirbėjas

267054305

Staliaus mokymo programa

stalius

6.1.7

 

320058202

330058202

440058202

 

Pastatų restauratoriaus mokymo programa

 

pastatų restauratorius

 

262058206

Mūrininko mokymo programa

mūrininkas

161058210

Mūrininko pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

gali dirbti mūrininko padėjėju

262058202

Apdailininko mokymo programa

apdailininkas

262058213

Tinkuotojo mokymo  programa

tinkuotojas

161058212

Tinkuotojo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

gali dirbti tinkuotojo padėjėju

262058208

Plytelių klojėjo mokymo programa

plytelių klojėjas

161058211

Plytelių klojėjo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

gali dirbti plytelių klojėjo padėjėju

262058203

Dažytojo mokymo programa

dažytojas

161058209

Dažytojo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

gali dirbti dažytojo padėjėju

161054303

Staliaus pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

gali dirbti staliaus padėjėju

262058224

Interjero dažytojo mokymo programa

interjero dažytojas

162058213

Tinkuotojo mokymo programa

tinkuotojas

162058208

Plytelių klojėjo mokymo programa

plytelių klojėjas

162058203

Dažytojo mokymo programa

dažytojas

6.1.8

330058203

440058203

Pastatų šiltintojo mokymo programa

pastatų šiltintojas

262058207

Pastatų apšiltintojo mokymo programa

pastatų apšiltintojas

6.1.9

210058215

320058215

325058214

330058215

440058215

Stogdengio mokymo programa

stogdengys

262058210

Skardininko mokymo programa

skardininkas

262058211

 

Stogdengio mokymo programa

stogdengys

6.1.10

330058204

440058204

Termoizoliuotojo mokymo programa

termoizoliuotojas

 

262058212

Termoizoliuotojo mokymo programa

termoizoliuotojas

6.1.11

210058210

211058210

320058210

440058212

Dailidės mokymo programa

dailidė

262054302

Dailidės mokymo programa

dailidė

161054302

Dailidės pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

gali dirbti dailidės padėjėju

162054302

Dailidės mokymo programa

dailidė

6.1.12

330058216

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo mokymo programa

kelių statybos ir priežiūros darbuotojas

262084016

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

262084018

SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojas (traktorininkas)

265058222

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo mokymo programa

kelių statybos priežiūros darbuotojas

161058215

Kelio darbininko mokymo programa

kelio darbininkas

6.1.13

330058213

Melioracijos darbuotojo mokymo programa

melioracijos darbuotojas

262084016

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

262084020

SM kategorijos savaeigių melioracijos mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

SM kategorijos savaeigių melioracijos mašinų vairuotojas (traktorininkas)

6.1.14

440058210

Braižytojo ir kompiuterinės įrangos operatoriaus mokymo programa

braižytojas ir kompiuterinės įrangos operatorius

361048201

Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo programa

gali taikyti pagrindines operacines sistemas

267048201

Kompiuterio naudojimo pagrindų mokymo programa

gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

 

7. ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ

 

7.1. AUGALININKYSTĖ IR GYVULININKYSTĖ

7.1.1

330062102

440062102

 

Agroserviso darbuotojo mokymo programa

 

agroserviso darbuotojas

 

262052106

Šaltkalvio mokymo programa

šaltkalvis

262052107

Šaltkalvio-remontininko mokymo programa

šaltkalvis-remontininkas

262052511

Traktorių ir savaeigių mašinų remonto šaltkalvio mokymo programa

traktorių ir savaeigių mašinų remonto šaltkalvis

262084016

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

262084071

TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR2 kategorijos traktorininkas

262084019

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojas (traktorininkas)

7.1.2

 

330062103

Arklininko mokymo programa

arklininkas

361062112

Žirgininko mokymo programa

žirgininkas

161062112

Žirgų prižiūrėtojo mokymo programa

žirgų prižiūrėtojas

167062112

Žirgų prižiūrėtojo mokymo programa

žirgų prižiūrėtojas

262084016

 

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

7.1.3

 

330062105

Bitininkystės verslo darbuotojo mokymo programa

bitininkystės verslo darbuotojas

261062108

Bitininkystės mokymo programa

gali verstis bitininkyste

161062108

Bitininkystės darbuotojo mokymo programa

bitininkystės darbuotojas

167062108

Bitininkystės darbuotojo mokymo programa

bitininkystės darbuotojas

262084016

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

7.1.4

 

330062101

Ūkininko mokymo programa

 

ūkininkas

 

261062102

 

Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programa

gali ūkininkauti

261062110

 

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa

gali ūkininkauti

262084016

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

262084071

TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR2 kategorijos traktorininkas

262084019

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojas (traktorininkas)

365062105

Daržininkystės mokymo programa

gali ūkininkauti daržininkystės ūkyje

365062202

Sodininkystės mokymo programa

gali verstis sodininkyste

261062104

Pienininkystės mokymo programa

gali ūkininkauti pienininkystės ūkyje

261062109

Paukščių augintojo mokymo programa

gali verstis paukščių auginimu

261062113

Melžimo pagrindų mokymo programa

melžėja

7.1.5

217062102

Ūkininko pagalbininko mokymo programa

ūkininko pagalbininkas

261062102

 

Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programa

gali ūkininkauti

261062110

 

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa

gali ūkininkauti

365062105

Daržininkystės mokymo programa

gali ūkininkauti daržininkystės ūkyje

262084016

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

262084071

TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR2 kategorijos traktorininkas

262084019

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojas (traktorininkas)

365062202

Sodininkystės mokymo programa

gali verstis sodininkyste

261062104

Pienininkystės mokymo programa

gali ūkininkauti pienininkystės ūkyje

261062109

Paukščių augintojo mokymo programa

gali verstis paukščių auginimu

261062113

Melžimo pagrindų mokymo programa

melžėja

7.1.6

211062108

Ekologinio ūkio darbininko mokymo programa

ekologinio ūkio darbininkas

261062103

Ekologinio ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programa

gali ekologiškai ūkininkauti

262084016

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

7.1.7

330062108

Ekologinio ūkio darbuotojo mokymo programa

ekologinio ūkio darbuotojas

365062103

 

Ekologinio ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programa

gali ekologiškai ūkininkauti

262084016

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

262084071

TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR2 kategorijos traktorininkas

262084019

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojas (traktorininkas)

7.1.8

210062106

211062106

217062106

320062106

Žemės ūkio gamybos verslo darbininko mokymo programa

žemės ūkio gamybos verslo darbininkas

261062102

 

Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programa

gali ūkininkauti

261062110

 

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa

gali ūkininkauti

365062105

Daržininkystės mokymo programa

gali ūkininkauti daržininkystės ūkyje

262084016

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

262084071

TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR2 kategorijos traktorininkas

262084019

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojas (traktorininkas)

365062202

Sodininkystės mokymo programa

gali verstis sodininkyste

261062104

Pienininkystės mokymo programa

gali ūkininkauti pienininkystės ūkyje

261062109

Paukščių augintojo mokymo programa

gali verstis paukščių auginimu

261062113

Melžimo pagrindų mokymo programa

melžėja

7.1.9

 

330062106

440062106

 

Žemės ūkio verslo darbuotojo mokymo programa

 

žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

 

261062102

 

Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programa

gali ūkininkauti

261062110

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa

gali ūkininkauti

365062105

Daržininkystės mokymo programa

gali ūkininkauti daržininkystės ūkyje

262084016

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

262084071

TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR2 kategorijos traktorininkas

262084019

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojas (traktorininkas)

365062202

Sodininkystės mokymo programa

gali verstis sodininkyste

261062104

Pienininkystės mokymo programa

gali ūkininkauti pienininkystės ūkyje

261062113

Melžimo pagrindų mokymo programa

melžėja

7.1.10

 

330062107

440062107

Žirgininkystės verslo darbuotojo mokymo programa

žirgininkystės verslo darbuotojas

 

361062112

Žirgininko mokymo programa

žirgininkas

161062112

Žirgų prižiūrėtojo mokymo programa

žirgų prižiūrėtojas

167062112

Žirgų prižiūrėtojo mokymo programa

žirgų prižiūrėtojas

262084016

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

 

7.2. SODININKYSTĖ

7.2.1

217062201

Aplinkotvarkos darbininko mokymo programa

aplinkotvarkos darbininkas

261062305

Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo mokymo programa

gali dirbti medžių, želdinių ir žolės pjovėju

7.2.2

330062203

440062201

Aplinkotvarkos darbuotojo mokymo programa

aplinkotvarkos darbuotojas

261062305

Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo mokymo programa

gali dirbti medžių, želdinių ir žolės pjovėju

7.2.3

330062204

440062204

Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo mokymo programa

dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas

261062305

Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo mokymo programa

gali dirbti medžių, želdinių ir žolės pjovėju

7.2.4

210062201

Sodininko ir daržininko mokymo programa

sodininkas-daržininkas

365062202

Sodininkystės mokymo programa

gali verstis sodininkyste

365062105

Daržininkystės mokymo programa

gali ūkininkauti daržininkystės ūkyje

262084016

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

7.2.5

217062202

320062202

330062202

Želdinių tvarkytojo mokymo programa

želdinių tvarkytojas

261062305

Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo mokymo programa

gali dirbti medžių, želdinių ir žolės pjovėju

161062202

Želdynų prižiūrėtojo mokymo programa

želdynų prižiūrėtojas

167062202

Želdynų prižiūrėtojo mokymo programa

želdynų prižiūrėtojas

 

7.3. MIŠKININKYSTĖ

7.3.1

330062304

440062303

 

Miško darbininko mokymo programa

miško darbininkas

261062301

Miškininkystės mokymo programa

gali ūkininkauti privačioje miško valdoje

261062302

Medkirčio mokymo programa

medkirtys

261062306

 

Augančių medžių ir krūmų genėjimo technologijų mokymo programa

gali dirbti augančių medžių ir krūmų genėjimo ir atnaujinimo darbus, taikant įvairius būdus ir metodus bei technologijas

260062304

Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo  apsaugos zonose mokymo programa

gali dirbti medžių, krūmų ir šakų pjovėju apsaugos zonose

262084016

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

262084017

SM kategorijos savaeigių miškų ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

SM kategorijos savaeigių miškų ūkio mašinų vairuotojas (traktorininkas)

 

7.4. ŽUVININKYSTĖ

7.4.1

330062402

Žuvininkystės verslo darbuotojo mokymo programa

žuvininkystės verslo darbuotojas

261054102

Žuvies ir jūros produktų pirminio apdorojimo mokymo programa

gali dirbti žuvies išdorotoju

262084016

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

TR1 kategorijos traktorininkas

 

8. SOCIALINĖS PASLAUGOS

 

8.1. VAIKŲ PRIEŽIŪRA IR PASLAUGOS JAUNIMUI

8.1.1

330076101

440076101

 

Auklės mokymo programa

 

auklė

362076101

Auklės mokymo programa

auklė

362076102

Auklės-socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa

auklė-socialinio darbuotojo padėjėja

 

8.2. SOCIALINIS DARBAS IR KONSULTAVIMAS

 

8.2.1

330076201

440076201

Socialinio slaugytojo programa

socialinis slaugytojas

262076202

 

Lankomosios priežiūros darbuotojo mokymo programa

lankomosios priežiūros darbuotojas

362076203

Socialinės globos namuose darbuotojo mokymo programa

socialinės globos namuose darbuotojas

361076201

Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa

socialinio darbuotojo padėjėjas

161076201

167076201

Socialinių paslaugų teikėjo mokymo programa

socialinių paslaugų teikėjas

8.2.2

440076202

Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa

socialinio darbuotojo padėjėjas

361076201

Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa

socialinio darbuotojo padėjėjas

161076201

167076201

Socialinių paslaugų teikėjo mokymo programa

socialinių paslaugų teikėjas

 

9. PASLAUGOS ASMENIMS

 

9.1. VIEŠBUČIAI, RESTORANAI IR VIEŠASIS MAITINIMAS

9.1.1

210081107

217081107

320081107

330081110

440081110

Konditerio mokymo programa

konditeris

262054102

Konditerio mokymo programa

konditeris

9.1.2

217081105

 

Viešbučio darbuotojo mokymo programa

viešbučio darbuotojas

362081104

362081106

Viešbučio ekonomo

mokymo programa

viešbučio ekonomas

362081105

Viešbučio kambarinės mokymo programa

viešbučio kambarinė

262081105

Viešbučio kambarinės mokymo programa

viešbučio kambarinė

9.1.3

330081101

440081101

 

Padavėjo ir barmeno mokymo programa

padavėjas-barmenas

362081102

262081102

Padavėjo mokymo programa

 

padavėjas

 

362081101

Barmeno mokymo programa

barmenas

9.1.4

217081104

Virėjo mokymo programa

virėjas

167081107

Pagalbinio virtuvės darbininko mokymo programa

pagalbinis virtuvės darbininkas

 

9.1.5

210081104

211081101

320081109

330081109

440081109

 

Virėjo mokymo

programa

 

virėjas

262081106

Virėjo mokymo programa

virėjas

162081106

Virėjo mokymo programa

virėjas

267081106

Virėjo mokymo programa

virėjas

161081101

Pagalbinio virtuvės darbuotojo mokymo programa

pagalbinis virtuvės darbuotojas

9.2. KELIONĖS, TURIZMAS IR LAISVALAIKIS

9.2.1

 

320081201

330081203

440081203

 

Viešbučio darbuotojo mokymo programa

viešbučio darbuotojas

362081103

Viešbučio administratoriaus mokymo programa

viešbučio administratorius

362081104

362081106

Viešbučio ekonomo mokymo programa

viešbučio ekonomas

362081105

Viešbučio kambarinės mokymo programa

viešbučio kambarinė

 

262081105

Viešbučio kambarinės mokymo programa

viešbučio kambarinė

261081201

Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizavimo mokymo programa

gali organizuoti ir teikti poilsio kaime paslaugas

265081201

Poilsio kaime organizatoriaus mokymo programa

poilsio kaime organizatorius

9.2.2

330081202

440081202

Kaimo turizmo organizatoriaus mokymo programa

kaimo turizmo organizatorius

265081201

Poilsio kaime organizatoriaus mokymo programa

poilsio kaime organizatorius

261081201

Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizavimo mokymo programa

gali organizuoti ir teikti poilsio kaime paslaugas

362081105

Viešbučio kambarinės mokymo programa

viešbučio kambarinė

 

262081105

Viešbučio kambarinės mokymo programa

viešbučio kambarinė

362081203

Kaimo turizmo verslo organizatoriaus mokymo programa

kaimo turizmo verslo organizatorius

9.2.3

330081204

440081204

Kelionių agento mokymo programa

kelionių agentas

362081201

 

Kelionių vadovo mokymo programa

kelionių vadovas

 

9.3. PASLAUGOS NAMUOSE

9.3.1

210081406

330081409

440081409

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo mokymo programa

tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas

262081403

Sauso drabužių valymo įmonės darbuotojo mokymo programa

sauso drabužių valymo įmonės darbuotojas

9.3.2

330081407

440081408

Aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojo mokymo programa

aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojas

261081401

 

Valytojo mokymo programa

gali dirbti valytoju

262081405

Švaros darbuotojo mokymo programa

švaros darbuotojas

161081401

Valytojo mokymo programa

valytojas

161081402

Interjero tvarkytojo mokymo programa

interjero tvarkytojas

167081402

Interjero tvarkytojo mokymo programa

interjero tvarkytojas

 

9.4. PLAUKŲ IR GROŽIO PRIEŽIŪRA

9.4.1

 

330081504

440081504

 

Higieninės kosmetikos mokymo programa

higieninės kosmetikos kosmetikas

362081501

Dekoratyvinės kosmetikos mokymo programa

visažistas

 

365081509

Grožio paslaugų teikėjo mokymo programa

grožio paslaugų teikėjas

365081507

Kosmetikos paslaugų teikėjo mokymo programa

kosmetikos paslaugų teikėjas

262081502

Manikiūrininko mokymo programa

manikiūrininkas

9.4.2

 

210081503

440081501

330081501

 

Kirpėjo mokymo programa

 

kirpėjas

 

362081505

Plataus profilio kirpėjo mokymo programa

moterų, vyrų ir vaikų kirpėjas

365081508

Kirpimo paslaugų teikėjo mokymo programa

kirpimo paslaugų teikėjas

262081504

Moterų kirpėjo mokymo programa

moterų kirpėjas

262081506

Vyrų kirpėjo mokymo programa

vyrų kirpėjas

 

10. TRANSPORTO PASLAUGOS

 

10.1. TRANSPORTO PASLAUGOS

10.1.1

330084002

440084002

Jūreivio mokymo programa

kvalifikuotas jūreivis

262084051

Jūreivio mokymo programa

jūreivis

10.1.2

320084006

Jūreivio-laivų motoristo mokymo programa

jūreivis-laivų motoristas

262084051

Jūreivio mokymo programa

jūreivis

10.1.3

330084005

Jūreivio-suvirintojo mokymo programa

jūreivis-suvirintojas

262084051

Jūreivio mokymo programa

jūreivis

10.1.4

330084010

440084010

Nekeleivinių laivų jūreivio, virėjo mokymo programa

 

jūreivis-virėjas

262084051

Jūreivio mokymo programa

jūreivis

262081106

162081106

Virėjo mokymo programa

virėjas

 

161081101

Pagalbinio virtuvės darbuotojo mokymo programa

pagalbinis virtuvės darbuotojas

10.1.5

320084020

440084018

Autodrezinų mašinisto padėjėjo ir remontininko mokymo programa

autodrezinų mašinisto padėjėjas ir remontininkas

262084028

Geležinkelio tiesinimo-lyginimo mašinų mašinisto mokymo programa

geležinkelio tiesinimo-lyginimo mašinų mašinistas

265084025

Automatrisių, drezinų ir drezinų kėlimo kranų mašinisto mokymo programa

automatrisių, drezinų ir drezinų kėlimo kranų mašinisto

10.1.6

330084011

440084012

Lokomotyvo mašinisto mokymo programa

lokomotyvo mašinisto padėjėjas

362084026

 

Elektrinių traukinių mašinisto mokymo programa

elektrinių traukinių mašinistas

360084001

Traukinio mašinistų mokymo programa

teisė atlikti geležinkelio traukos riedmenų valdymo bei eksploatavimo darbus

262084022

Šilumvežių mašinisto mokymo programa

šilumvežių mašinistas

10.1.7

440084015

Dyzelinių ir elektrinių traukinių mašinisto mokymo programa

dyzelinių ir elektrinių traukinių mašinisto padėjėjas

362084026

Elektrinių traukinių mašinisto mokymo programa

elektrinių traukinių mašinistas

262084022

Šilumvežių mašinisto mokymo programa

šilumvežių mašinistas

360084001

Traukinio mašinistų mokymo programa

teisė atlikti geležinkelio traukos riedmenų valdymo bei eksploatavimo darbus

10.1.8

210084001

Ožinių ir tiltinių kranų mašinisto mokymo programa

ožinių ir tiltinių kranų mašinistas

260084005

Nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatoriaus mokymo programa

gali dirbti nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatoriumi

262084007

Tiltinių kranų operatoriaus mokymo programa

tiltinių kranų operatorius

10.1.9

320084016

330084016

440084016

Riedmenų remonto šaltkalvio mokymo programa

riedmenų remonto šaltkalvis

262084029

Riedmenų remonto šaltkalvio mokymo programa

riedmenų remonto šaltkalvis

10.1.10

 

330084020

440084020

 

Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus mokymo programa

tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius

262084031

Krovinių tarptautinių vežimų vairuotojas-ekspeditorius turintis teisę vairuoti CE kategorijų automobilių ir priekabų junginius

krovinių tarptautinių vežimų vairuotojas-ekspeditorius

 

 

 

 

260084032

Transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio mokymo programa

Patvirtinta transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo profesinė kvalifikacija

265084033

Transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo mokymo programa

transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo pradinė kvalifikacija

265084037

Transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo mokymo programa

transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo pradinė kvalifikacija

10.1.11

330084017

Vagonų tikrintojo ir remontininko mokymo programa

vagonų tikrintojas ir remontininkas

261084017

Ratstabdininko mokymo programa

ratstabdininkas

361084013

Traukinių priėmėjo mokymo programa

traukinių priėmėjas

361084018

 

Vagonų tikrintojo remontininko mokymo programa

gali dirbti vagonų tikrintoju remontininku

262084023

Traukinių derintojo mokymo programa

traukinių derintojas

361084010

Dozuojamų biralinių vagonų grąžinio operatoriaus mokymo programa

gali dirbti dozuojamųjų biralinių vagonų grąžinio operatoriumi

261084030

Savivarčių vagonų operatoriaus mokymo programa

savivarčių vagonų operatorius

 

11. SAUGOS PASLAUGOS

 

11.1. ASMENŲ IR NUOSAVYBĖS APSAUGA

11.1.1

440086103

Ugniagesio gelbėtojo mokymo programa

ugniagesys gelbėtojas

361086104

Ugniagesybos ir gelbėjimo darbų mokymo programa

gali dirbti ugniagesiu gelbėtoju

361086117

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo mokymo programa

ugniagesys gelbėtojas valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje

11.1.2

440086105

Apsaugos darbuotojo mokymo programa

apsaugos darbuotojas

260086116

Apsaugos darbuotojo mokymo programa

gali dirbti apsaugos darbuotoju

 

 

II. MOKYMO PROGRAMŲ, SKIRTŲ PIRMINIAM PROFESINIAM MOKYMUI, ATITIKTIES SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Mokymo programų, skirtų  pirminiam profesiniam mokymui,  pagal kurias suteikta teisė vykdyti profesinį mokymą, duomenys

Mokymo programų, skirtų  pirminiam profesiniam mokymui,  pagal kurias gali būti suteikta teisė vykdyti profesinį mokymą be ekspertizės, duomenys

mokymo programos valstybinis kodas

mokymo programos pavadinimas

suteikiama profesinė kvalifikacija

mokymo programos valstybinis kodas

programos pavadinimas

suteikiama profesinė kvalifikacija

 

 

12. MENAS

 

 

 

12.1. GARSO IR VAIZDO TECHNIKA BEI ŽINIASKLAIDOS PRODUKCIJA

12.1.1

330021301

440021306

 

Elektroninės leidybos maketuotojo mokymo programa

elektroninės leidybos maketuotojas

320021305

327021305

440021305

447021304

Tekstų rinkėjo ir maketuotojo mokymo programa

tekstų rinkėjas ir maketuotojas

12.1.2

320021304

327021305

440021304

447021304

Tekstų rinkėjo ir maketuotojo mokymo programa

tekstų rinkėjas ir maketuotojas

330021301

 

Elektroninės leidybos maketuotojo mokymo programa

elektroninės leidybos maketuotojas

 

 

12.2. DAILIEJI AMATAI

12.2.1

210021512

217021512

 

Dailiųjų dirbinių pynėjo mokymo programa

dailiųjų dirbinių pynėjas

210054217

211054217

217054208

Odos dirbinių gamintojo mokymo programa

odos dirbinių gamintojas

12.2.2

320021510

330021510

 

Dailiųjų dirbinių pynėjo mokymo programa

dailiųjų dirbinių pynėjas

210054217

211054217

330054217

217054208

Odos dirbinių gamintojo mokymo programa

odos dirbinių gamintojas

12.2.3

210054217

211054217

217054208

Odos dirbinių gamintojo mokymo programa

odos dirbinių gamintojas

210021512

217021512

Dailiųjų dirbinių pynėjo mokymo programa

dailiųjų dirbinių pynėjas

12.2.4

330054217

 

 

Odos dirbinių gamintojo mokymo programa

odos dirbinių gamintojas

210021512

217021512

320021510

330021510

Dailiųjų dirbinių pynėjo mokymo programa

dailiųjų dirbinių pynėjas

 

 

13. VERSLAS IR ADMINISTRAVIMAS

 

 

13.1. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA

13.1.1

330034106

440034102

 

 

Kasininko mokymo programa

kasininkas

 

 

330034401

440034401

Apskaitininko ir kasininko mokymo programa

apskaitininkas kasininkas

440034402

Mokesčių inspektoriaus padėjėjo mokymo programa

mokesčių inspektoriaus padėjėjas

 

13.2. BUHALTERINĖ APSKAITA IR APMOKESTINIMAS

13.2.1

 

330034401

440034401

 

Apskaitininko ir kasininko mokymo programa

apskaitininkas kasininkas

 

330034106

440034102

Kasininko mokymo programa

kasininkas

440034402

Mokesčių inspektoriaus padėjėjo mokymo programa

mokesčių inspektoriaus padėjėjas

13.2.2

 

440034402

 

 

Mokesčių inspektoriaus padėjėjo mokymo programa

mokesčių inspektoriaus padėjėjas

 

330034401

440034401

Apskaitininko ir kasininko mokymo programa

apskaitininkas kasininkas

330034106

440034102

Kasininko mokymo programa

kasininkas

 

13.3. VALDYMAS IR ADMINISTRAVIMAS

13.3.1

330034506

440034506

Elektroninės prekybos agento mokymo programa

elektroninės prekybos agentas

330034505

440034507

Informacinių  technologijų sistemų  pardavėjo mokymo programa

informacinių  technologijų sistemų  pardavėjas

440034505

448034502

Verslo organizatoriaus mokymo programa

verslo organizatorius

13.3.2

 

330034505

440034507

 

Informacinių  technologijų sistemų  pardavėjo mokymo programa

informacinių technologijų sistemų pardavėjas

 

440034506

Elektroninės prekybos agento mokymo programa

elektroninės prekybos agentas

 

 

13.4. SEKRETORIŲ IR KONTOROS DARBAS

13.4.1

330034603

440034603

Kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus mokymo programa

biuro įrangos operatorius

 

 

330034601

440034601

Sekretoriaus mokymo programa

sekretorius

 

13.4.2

330034601

440034601

Sekretoriaus mokymo programa

 

sekretorius

 

330034603

440034603

Kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus mokymo programa

biuro įrangos operatorius

 

13.5. DARBO ORGANIZAVIMAS

13.5.1

440034717

Transporto priemonių pardavėjo-konsultanto mokymo programa

transporto priemonių pardavėjas-konsultantas

330034714

440034715

Logisto ekspeditoriaus mokymo programa

logistas ekspeditorius

13.5.2

330034719

440034719

Buitinių paslaugų teikėjo mokymo programa

buitinių paslaugų teikėjas

330034724

 

Smulkiojo verslo paslaugų teikėjo mokymo programa

smulkiojo verslo paslaugų teikėjas

440034704

 

Smulkiojo verslo organizatoriaus mokymo programa

smulkiojo verslo organizatorius

 

13.5.3

330034721

440034721

Pramonės įmonių prekybos konsultanto mokymo programa

pramonės įmonių prekybos konsultantas

330034601

440034601

Sekretoriaus mokymo programa

sekretorius

13.5.4

330034714

440034715

Logisto ekspeditoriaus mokymo programa

logistas ekspeditorius

 

330034729

440034729

Sandėlininko-operatoriaus mokymo programa

sandėlininkas-operatorius

13.5.5

 

330034724

 

Smulkiojo verslo paslaugų teikėjo mokymo programa

 

 

smulkiojo verslo paslaugų teikėjas

 

330034722

440034722

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programa

prekybos įmonių vadybininko padėjėjas

330034721

440034721

Pramonės įmonių prekybos konsultanto mokymo programa

pramonės įmonių prekybos konsultantas

330034723

440034723

Siuvimo verslo paslaugų teikėjo mokymo programa

siuvimo verslo paslaugų teikėjas

330081108

440081108

Apeigų ir švenčių organizatoriaus mokymo programa

apeigų ir švenčių organizatorius

13.5.6

 

440034704

 

Smulkiojo verslo organizatoriaus mokymo programa

smulkiojo verslo organizatorius

 

330034722

440034722

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programa

prekybos įmonių vadybininko padėjėjas

 

330034721

440034721

Pramonės įmonių prekybos konsultanto mokymo programa

pramonės įmonių prekybos konsultantas

330034723

440034723

Siuvimo verslo paslaugų teikėjo mokymo programa

siuvimo verslo paslaugų teikėjas

330081108

440081108

Apeigų ir švenčių organizatoriaus mokymo programa

apeigų ir švenčių organizatorius

 

14.  KOMPIUTERIJA

 

14.1. KOMPIUTERIO PANAUDOJIMAS

14.1.1

 

440048202

Kompiuterinės grafikos projektavimo operatoriaus mokymo programa

kompiuterinės grafikos projektavimo operatorius

330048201

440048203

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus mokymo programa

kompiuterinio projektavimo operatorius

 

440048201

Kompiuterio operatoriaus mokymo programa

kompiuterio operatorius

14.1.2

 

330048201

440048203

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus mokymo programa

kompiuterinio projektavimo operatorius

440048201

 

Kompiuterio operatoriaus mokymo programa

kompiuterio operatorius

 

 

440048202

Kompiuterinės grafikos projektavimo operatoriaus mokymo programa

kompiuterinės grafikos projektavimo operatorius

 

15. INŽINERIJA IR INŽINERINĖS PROFESIJOS

 

15.1. MECHANIKA IR METALO DARBAI

15.1.1

210052103

211052103

Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa

metalo apdirbimo staklininkas

210052104

 

Tekintojo mokymo programa

tekintojas

15.1.2

320052103

330052103

440052103

Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa

metalo apdirbimo staklininkas

210052104

Tekintojo mokymo programa

tekintojas

15.1.3

320052121

330052121

Pramonės įrengimų remontininko mokymo programa

pramonės įrengimų remontininkas

330052119

440052119

Lengvosios pramonės mašinų remontininko mokymo programa

lengvosios pramonės mašinų remontininkas

15.1.4

210052106

211052106

320052106

330052106

440052106

Suvirintojo mokymo programa

suvirintojas

210052107

Suvirintojo elektra rankiniu būdu mokymo programa

suvirintojas elektra rankiniu būdu

 

15.1.5

210052110

330052102

Šaltkalvio įrankininko mokymo programa

šaltkalvis įrankininkas

210052104

Tekintojo mokymo programa

tekintojas

15.1.6

 

210052108

211052108

217052108

Šaltkalvio mokymo programa

šaltkalvis

210052109

Šaltkalvio remontininko mokymo programa

šaltkalvis remontininkas

 

210052110

 

210052104

Šaltkalvio įrankininko mokymo programa

šaltkalvis įrankininkas

 

Tekintojo mokymo programa

tekintojas

15.1.7

320052108

330052108

Šaltkalvio mokymo programa

šaltkalvis

210052109

 

Šaltkalvio remontininko mokymo programa

šaltkalvis remontininkas

 

210052118

211052118

320052118

Technikos šaltkalvio remontininko mokymo programa

 

technikos šaltkalvis remontininkas

 

330052102

 

Šaltkalvio įrankininko mokymo programa

šaltkalvis įrankininkas

 

210052104

Tekintojo mokymo programa

 

tekintojas

15.1.8

210052109

Šaltkalvio remontininko mokymo programa

šaltkalvis remontininkas

210052108

211052108

217052108

Šaltkalvio mokymo programa

 

 

šaltkalvis

 

210052104

Tekintojo mokymo programa

tekintojas

15.1.9

210052118

211052118

 

Technikos šaltkalvio remontininko mokymo programa

technikos šaltkalvis remontininkas

210052104

Tekintojo mokymo programa

tekintojas

210052108

211052108

217052108

Šaltkalvio mokymo programa

 

 

šaltkalvis

 

 

210052109

Šaltkalvio remontininko mokymo programa

šaltkalvis remontininkas

15.1.10

320052118

 

Technikos šaltkalvio remontininko mokymo programa

technikos šaltkalvis remontininkas

210052104

Tekintojo mokymo programa

tekintojas

210052108

211052108

217052108

320052108

Šaltkalvio mokymo programa

šaltkalvis

 

210052109

Šaltkalvio remontininko mokymo programa

šaltkalvis remontininkas

 

15.2. ELEKTRA IR ENERGIJA

15.2.1

330052211

 

Elektros ir automatikos įrenginių derintojo mokymo programa

 

elektros ir automatikos įrenginių derintojas

 

 

 

320052210

330052210

Elektrinių buitinių prietaisų remontininko mokymo programa

elektrinių buitinių prietaisų remontininkas

210052201

211052201

320052201

330052201

Elektromontuotojo mokymo programa

 

 

 

elektromontuotojas

210052212

Elektros įrengimų remontininko mokymo programa

elektros įrengimų remontininkas

15.2.2

 

320052204

330052204

440052204

Elektros įrenginių elektromechaniko mokymo programa

elektros įrenginių elektromechanikas

210052212

Elektros įrenginių remontininko mokymo programa

elektros įrenginių remontininkas

 

15.3. ELEKTRONIKA IR AUTOMATIKA

15.3.1

330052308

440052308

Automatikos ir elektroninės įrangos remontininko mokymo programa

automatikos ir elektroninės įrangos remontininkas

320052305

330052305

440052305

Buitinės elektroninės aparatūros taisytojo mokymo programa

buitinės elektroninės aparatūros taisytojas

15.3.2

440052307

Elektroninių įrenginių surinkėjo ir derintojo mokymo programa

elektroninių įrenginių surinkėjas ir derintojas

320052306

440052306

Radioelektroninių įrenginių surinkėjo mokymo programa

radioelektroninių įrenginių surinkėjas

15.3.3

320052306

440052306

Radioelektroninių įrenginių surinkėjo mokymo programa

radioelektroninių įrenginių surinkėjas

320052305

330052305

440052305

Buitinės elektroninės aparatūros taisytojo mokymo programa

buitinės elektroninės aparatūros taisytojas

440052307

Elektroninių įrenginių surinkėjo ir derintojo mokymo programa

elektroninių įrenginių surinkėjas ir derintojas

 

15.4. VARIKLINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS, LAIVAI IR ORLAIVIAI

15.4.1

320052509

330052509

Laivų korpusų remontininko mokymo programa

laivų korpusų remontininkas

320052507

330052507

Laivų apdailininko mokymo programa

laivų apdailininkas

210052510

211052510

320052510

330052510

Laivų korpusų surinkėjo mokymo programa

laivų korpusų surinkėjas

15.4.2

320052512

330052512

 

 

Laivų šaltkalvio remontininko mokymo programa

laivų šaltkalvis remontininkas

320052509

330052509

Laivų korpusų remontininko mokymo programa

laivų korpusų remontininkas

320052507

330052507

Laivų apdailininko mokymo programa

laivų apdailininkas

210052510

211052510

320052510

330052510

Laivų korpusų surinkėjo mokymo programa

laivų korpusų surinkėjas

15.4.3

330052513

440052513

Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa

technikos priežiūros verslo darbuotojas

440052514

Technikos priežiūros verslo organizatoriaus mokymo programa

technikos priežiūros verslo organizatorius

15.4.4

 

440052514

Technikos priežiūros verslo organizatoriaus mokymo programa

technikos priežiūros verslo organizatorius

330052513

440052513

 

Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa

technikos priežiūros verslo darbuotojas

 

16. GAMYBA IR PERDIRBIMAS

 

16.1. MAISTO PRODUKTŲ GAMYBA

16.1.1

330054105

Maisto pramonės darbuotojo mokymo programa

maisto pramonės darbuotojas

440054101

 

 

Maisto pramonės operatoriaus ir laboranto mokymo programa

maisto pramonės operatorius

 

440054105

Maisto produktų gamybos darbuotojo mokymo programa

maisto produktų gamybos darbuotojas

16.1.2

440054101

Maisto pramonės operatoriaus ir laboranto mokymo programa

maisto pramonės operatorius

330054105

 

Maisto pramonės darbuotojo mokymo programa

maisto pramonės darbuotojas

 

440054105

Maisto produktų gamybos darbuotojo mokymo programa

maisto produktų gamybos darbuotojas

16.1.3

 

 

440054105

Maisto produktų gamybos darbuotojo mokymo programa

maisto produktų gamybos darbuotojas

330054105

 

Maisto pramonės darbuotojo mokymo programa

maisto pramonės darbuotojas

440054101

Maisto pramonės operatoriaus ir laboranto mokymo programa

maisto pramonės operatorius

16.1.4

 

440054107

 

Mėsos perdirbėjo mokymo programa

mėsos perdirbėjas

 

330054102

Mėsininko mokymo programa

mėsininkas

 

 

16.2. TEKSTILĖ, APRANGA, AVALYNĖ, ODA

16.2.1

210054201

211054201

Avalynės gamintojo mokymo programa

avalynės gamintojas

217054203

 

Avalynės taisytojo mokymo programa

avalynės taisytojas

16.2.2

217054203

Avalynės taisytojo mokymo programa

avalynės taisytojas

210054201

211054201

Avalynės gamintojo mokymo programa

avalynės gamintojas

16.2.3

 

210054202

Avalyninko mokymo programa

avalynės gamintojas ir taisytojas

210054201

222054201

Avalynės gamintojo mokymo programa

avalynės gamintojas

217054203

Avalynės taisytojo mokymo programa

avalynės taisytojas

16.2.4

217054211

Lengvų drabužių siuvėjo mokymo programa

lengvų drabužių siuvėjas

210054212

211054212

Siuvėjo mokymo programa

siuvėjas

210054213

211054213

217054213

Siuvinių gamintojo mokymo programa

siuvinių gamintojas

16.2.5

 

210054215

211054215

Mezgėjo ir susiuvėjo mokymo programa

mezgėjas-susiuvėjas

210054209

Mezgėjo mokymo programa

mezgėjas

16.2.6

 

330054215

Mezgėjo ir susiuvėjo mokymo programa

mezgėjas-susiuvėjas

210054209

330054209

440054209

Mezgėjo mokymo programa

mezgėjas

16.2.7

 

210054209

 

Mezgėjo mokymo programa

 

mezgėjas

 

210054215

211054215

Mezgėjo ir susiuvėjo mokymo programa

mezgėjas-susiuvėjas

 

16.2.8

 

330054209

440054209

Mezgėjo mokymo programa

mezgėjas

210054215

211054215

330054215

Mezgėjo ir susiuvėjo mokymo programa

mezgėjas-susiuvėjas

16.2.9

210054212

211054212

Siuvėjo mokymo programa

siuvėjas

217054211

 

210054213

211054213

217054213

Lengvų drabužių siuvėjo mokymo programa

lengvų drabužių siuvėjas

Siuvinių gamintojo mokymo programa

siuvinių gamintojas

16.2.10

320054212

330054212

440054212

 

 

Siuvėjo mokymo programa

 

siuvėjas

 

217054211

 

Lengvų drabužių siuvėjo mokymo programa

lengvų drabužių siuvėjas

445054214

 

Sukirpėjo-konstruktoriaus mokymo programa

sukirpėjas-konstruktorius

445054217

 

Sukirpėjo-konstruktoriaus ir modeliuotojo mokymo programa

sukirpėjas-konstruktorius

330034723

440034723

Siuvimo verslo paslaugų teikėjo mokymo programa

siuvimo verslo paslaugų teikėjas

327054201

Moteriškų drabužių siuvėjo

mokymo programa

moteriškų drabužių siuvėjas

16.2.11

 

445054217

Sukirpėjo-konstruktoriaus ir modeliuotojo mokymo programa

sukirpėjas-konstruktorius

210054212

211054212

320054212

330054212

440054212

Siuvėjo mokymo programa

 

 

 

 

siuvėjas

440054214

Sukirpėjo-konstruktoriaus mokymo programa

sukirpėjas-konstruktorius

330034723

440034723

Siuvimo verslo paslaugų teikėjo mokymo programa

siuvimo verslo paslaugų teikėjas

 

217054211

Lengvų drabužių siuvėjo mokymo programa

lengvų drabužių siuvėjas

210054213

211054213

217054213

320054213

330054213

440054213

Siuvinių gamintojo mokymo programa

siuvinių gamintojas

16.2.12