Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 98-4385, i. k. 1022270ISAK00000253

 

Nauja redakcija nuo 2006-05-01:

Nr. 1R-144, 2006-04-26, Žin. 2006, Nr. 47-1683 (2006-04-28), i. k. 1062270ISAK001R-144

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKIRIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ VIDUTINIŲ PAROS KIEKIŲ IR PAROS MAITINIMO IŠLAIDŲ NORMŲ ASMENIMS, LAIKOMIEMS KARDOMOJO KALINIMO IR LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE, PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugsėjo 23 d. Nr. 253

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 14 „Dėl fiziologinių mitybos normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 4-98) 3 punktu:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. skiriamų maisto produktų vidutinį paros kiekį vienam dirbančiam vyrui, laikomam kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje;

1.2. skiriamų maisto produktų vidutinį paros kiekį vienam nedirbančiam vyrui, laikomam kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje;

1.3. skiriamų maisto produktų vidutinį paros kiekį vienai dirbančiai moteriai, laikomai kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje;

1.4. skiriamų maisto produktų vidutinį paros kiekį vienai nedirbančiai moteriai, laikomai kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje;

1.5. skiriamų maisto produktų vidutinį paros kiekį vienam nepilnamečiui, laikomam kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje;

1.6. skiriamų maisto produktų vidutinį paros kiekį vienai nėščiai moteriai, laikomai kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje;

1.7. skiriamų maisto produktų vidutinį paros kiekį vienai krūtimi maitinančiai motinai, laikomai kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje;

1.8. skiriamų maisto produktų vidutinį kiekį vienam asmeniui, vežamam iš kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietos.

2. N u s t a t a u,  kad:

2.1. paros maitinimo išlaidų norma yra:

2.1.1. vienam dirbančiam vyrui, laikomam kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 1,35 Eur iki 1,90 Eur;

2.1.2. vienam nedirbančiam vyrui, laikomam kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 1,05 Eur iki 1,45 Eur;

2.1.3. vienai dirbančiai moteriai, laikomai kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 1,45 Eur iki 1,75 Eur;

2.1.4. vienai nedirbančiai moteriai, laikomai kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 1,20 Eur iki 1,50 Eur;

2.1.5. vienam nepilnamečiui, laikomam kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, ne mažesnė kaip 1,95 Eur;

2.1.6. vienai nėščiai moteriai, laikomai kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 1,95 Eur iki 2,25 Eur;

2.1.7. vienai krūtimi maitinančiai motinai, laikomai kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 2,05 Eur iki 2,35 Eur;

2.1.8. vienam kūdikiui (vaikui) nuo 1,85 Eur iki 2,35 Eur;

2.1.9. vienam nuteistajam, kuriam pagal medicinines indikacijas paskirtas racionalus maitinimas: vyrui nuo 1,35 Eur iki 1,90 Eur, moteriai nuo 1,45 Eur iki 1,75 Eur, nepilnamečiui ne mažesnė kaip 2,05 Eur, nėščiai moteriai nuo 2,05 Eur iki 2,35 Eur, krūtimi maitinančiai motinai nuo 2,05 Eur iki 2,35 Eur, kūdikiui (vaikui) nuo 1,85 Eur iki 2,35 Eur;

2.2. maisto produktų pirkimo išlaidų norma vienam asmeniui, vežamam iš kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietos, nuo 0,85 Eur iki 1,10 Eur;

2.3. pagal šio įsakymo 2.1 punkte nustatytą paros maitinimo išlaidų normą maitinimo išlaidos skiriamos tik maisto produktams pirkti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-252, 2014-08-11, paskelbta TAR 2014-08-11, i. k. 2014-10977

 

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 

SUDERINTA                                                    SUDERINTA

Lietuvos Respublikos                                         Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministras                              finansų ministrė

Konstantinas Dobrovolskis                                Dalia Grybauskaitė

2002 07 23                                                          2002 09 09

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 253

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m. balandžio 26 d. Nr. 1R-144 redakcija)

 

SKIRIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ VIDUTINIS PAROS KIEKIS VIENAM DIRBANČIAM VYRUI, LAIKOMAM KARDOMOJO KALINIMO AR LAISVĖS ATĖMIMO VIETOJE

 

Produktai

Valgomo produkto dalis, neto svoris (g) ne mažesnis kaip

Pienas ir jo gaminiai

269

Mėsa ir jos gaminiai

116

Žuvis ir jos gaminiai

65

Kiaušiniai

17

Duonos gaminiai

479

Kruopos

145

Cukrus

35

Gyvuliniai riebalai

22

Augaliniai riebalai

45

Druska

18

Actas

2

Citrinos rūgštis

0,29

Sausi prieskoniai

3

Krakmolas

1

Arbata

2

Bulvės

350

Kitos daržovės

325

Vaisiai

9

Pomidorų padažas

11

PASTABA. Vadovaujantis skiriamų maisto produktų vidutiniu paros kiekiu sudaromas 31 dienos valgiaraštis dirbantiems vyrams ir maitinama pagal valgiaraštį.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 253

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m. balandžio 26 d. Nr. 1R-144 redakcija)

 

SKIRIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ VIDUTINIS PAROS KIEKIS VIENAM NEDIRBANČIAM VYRUI, LAIKOMAM KARDOMOJO KALINIMO AR LAISVĖS ATĖMIMO VIETOJE

 

Produktai

Valgomo produkto dalis, neto svoris (g) ne mažesnis kaip

Pienas ir jo gaminiai

196

Mėsa ir jos gaminiai

83

Žuvis ir jos gaminiai

46

Kiaušiniai

10

Duonos gaminiai

374

Kruopos

108

Cukrus

33

Gyvuliniai riebalai

12

Augaliniai riebalai

32

Druska

14

Actas

1

Citrinos rūgštis

0,25

Sausi prieskoniai

2

Krakmolas

1

Arbata

2

Bulvės

256

Kitos daržovės

238

Vaisiai

9

Pomidorų padažas

8

PASTABA. Vadovaujantis skiriamų maisto produktų vidutiniu paros kiekiu sudaromas 31 dienos valgiaraštis nedirbantiems vyrams ir maitinama pagal valgiaraštį.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 253

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m. balandžio 26 d. Nr. 1R-144 redakcija)

 

SKIRIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ VIDUTINIS PAROS KIEKIS VIENAI DIRBANČIAI MOTERIAI, LAIKOMAI KARDOMOJO KALINIMO AR LAISVĖS ATĖMIMO VIETOJE

 

Produktai

Valgomo produkto dalis, neto svoris (g) ne mažesnis kaip

Pienas ir jo gaminiai

267

Mėsa ir jos gaminiai

83

Žuvis ir jos gaminiai

38

Kiaušiniai

25

Duonos gaminiai

355

Kruopos

73

Cukrus

35

Gyvuliniai riebalai

28

Augaliniai riebalai

15

Druska

11

Actas

1

Citrinos rūgštis

0,2

Sausi prieskoniai

2,2

Krakmolas

0,2

Arbata

1,7

Kakava

0,7

Bulvės

284

Kitos daržovės

245

Vaisiai

64

Džemas, uogienė

11

Pomidorų padažas

14

PASTABA. Vadovaujantis skiriamų maisto produktų vidutiniu paros kiekiu sudaromas 31 dienos valgiaraštis dirbančioms moterims ir maitinama pagal valgiaraštį.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 253

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m. balandžio 26 d. Nr. 1R-144 redakcija)

 

SKIRIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ VIDUTINIS PAROS KIEKIS VIENAI NEDIRBANČIAI MOTERIAI, LAIKOMAI KARDOMOJO KALINIMO AR LAISVĖS ATĖMIMO VIETOJE

 

Produktai

Valgomo produkto dalis, neto svoris (g) ne mažesnis kaip

Pienas ir jo gaminiai

242

Mėsa ir jos gaminiai

82

Žuvis ir jos gaminiai

36

Kiaušiniai

25

Duonos gaminiai

231

Kruopos

71

Cukrus

35

Gyvuliniai riebalai

18

Augaliniai riebalai

14

Druska

10

Actas

1

Citrinos rūgštis

0,2

Sausi prieskoniai

1,9

Krakmolas

0,2

Arbata

1,7

Kakava

0,7

Bulvės

268

Kitos daržovės

212

Vaisiai

42

Džemas, uogienė

10

Pomidorų padažas

12

PASTABA. Vadovaujantis skiriamų maisto produktų vidutiniu paros kiekiu sudaromas 31 dienos valgiaraštis nedirbančioms moterims ir maitinama pagal valgiaraštį.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 253

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m. balandžio 26 d. Nr. 1R-144 redakcija)

 

SKIRIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ VIDUTINIS PAROS KIEKIS VIENAM NEPILNAMEČIUI, LAIKOMAM KARDOMOJO KALINIMO AR LAISVĖS ATĖMIMO VIETOJE

 

Produktai

Valgomo produkto dalis, neto svoris (g) ne mažesnis kaip

Pienas ir jo gaminiai

346

Mėsa ir jos gaminiai

103

Žuvis ir jos gaminiai

41

Kiaušiniai

29

Duonos gaminiai

454

Kruopos

81

Cukrus

44

Gyvuliniai riebalai

29

Augaliniai riebalai

27

Druska

12

Actas

1,8

Citrinos rūgštis

0,2

Sausi prieskoniai

2,3

Krakmolas

0,2

Arbata

2,3

Kakava

1,3

Bulvės

326

Kitos daržovės

252

Vaisiai

57

Džemas, uogienė

18

Pomidorų padažas

14

PASTABA. Vadovaujantis skiriamų maisto produktų vidutiniu paros kiekiu sudaromas 31 dienos valgiaraštis nepilnamečiams ir maitinama pagal valgiaraštį.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 253

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m. balandžio 26 d. Nr. 1R-144 redakcija)

 

SKIRIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ VIDUTINIS PAROS KIEKIS VIENAI NĖŠČIAI MOTERIAI, LAIKOMAI KARDOMOJO KALINIMO AR LAISVĖS ATĖMIMO VIETOJE

 

Produktai

Valgomo produkto dalis, neto svoris (g) ne mažesnis kaip

Pienas ir jo gaminiai

459

Mėsa ir jos gaminiai

83

Žuvis ir jos gaminiai

38

Kiaušiniai

25

Duonos gaminiai

367

Kruopos

74

Sausi pusryčiai

6

Cukrus

40

Gyvuliniai riebalai

25

Augaliniai riebalai

15

Druska

11

Actas

1

Citrinos rūgštis

0,2

Sausi prieskoniai

2,2

Krakmolas

0,2

Arbata

1,7

Kakava

1,5

Bulvės

284

Kitos daržovės

270

Vaisiai

194

Vaisių sultys

32

Džemas, uogienė

12

Pomidorų padažas

14

PASTABA. Vadovaujantis skiriamų maisto produktų vidutiniu paros kiekiu sudaromas 31 dienos valgiaraštis nėščioms moterims ir maitinama pagal valgiaraštį.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 253

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m. balandžio 26 d. Nr. 1R-144 redakcija)

 

SKIRIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ VIDUTINIS PAROS KIEKIS VIENAI KRŪTIMI MAITINANČIAI MOTINAI, LAIKOMAI KARDOMOJO KALINIMO AR LAISVĖS ATĖMIMO VIETOJE

 

Produktai

Valgomo produkto dalis, neto svoris (g) ne mažesnis kaip

Pienas ir jo gaminiai

464

Mėsa ir jos gaminiai

83

Žuvis ir jos gaminiai

38

Kiaušiniai

25

Duonos gaminiai

376

Kruopos

75

Sausi pusryčiai

7

Cukrus

40

Gyvuliniai riebalai

29

Augaliniai riebalai

15

Druska

11

Actas

1

Citrinos rūgštis

0,2

Sausi prieskoniai

2,2

Krakmolas

0,2

Arbata

1,7

Kakava

1,5

Bulvės

284

Kitos daržovės

270

Vaisiai

280

Vaisių sultys

32

Džemas, uogienė

14

Pomidorų padažas

14

PASTABA. Vadovaujantis skiriamų maisto produktų vidutiniu paros kiekiu sudaromas 31 dienos valgiaraštis maitinančioms motinoms ir maitinama pagal valgiaraštį.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 253

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m. balandžio 26 d. Nr. 1R-144 redakcija)

 

SKIRIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ VIDUTINIS KIEKIS VIENAM ASMENIUI, VEŽAMAM IŠ KARDOMOJO KALINIMO AR LAISVĖS ATĖMIMO VIETOS

 

Produktai

Valgomo produkto dalis, neto svoris (g) ne mažesnis kaip

Duona (juoda)

300

Sviestas arba margarinas

30

Fermentinis sūris

30

Dvi dešrelės arba du kiaušiniai

120/100

Mineralinis, mineralizuotas vanduo arba gaivieji gėrimai

500

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-144, 2006-04-26, Žin., 2006, Nr. 47-1683 (2006-04-28), i. k. 1062270ISAK001R-144

Dėl teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 253 "Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-485, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-92 (2007-01-06), i. k. 1062270ISAK001R-485

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 253 "Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-252, 2014-08-11, paskelbta TAR 2014-08-11, i. k. 2014-10977

Dėl teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 253 „Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ pakeitimo