Suvestinė redakcija nuo 2005-04-03

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 35-1503, i. k. 1032250ISAK000V-177

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SUNKIŲ LIGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. kovo 28 d. Nr. V-177

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymą (Žin., 2003, Nr. 14-539),

Tvirtinu sunkių ligų sąrašą (pridedama).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro

2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-800

 

SUNKIŲ LIGŲ SĄRAŠAS

 

1. Žmogaus imunodeficito viruso liga B20-B24.

2. Išsėtinė (dauginė) sklerozė G35, išplitusi (generalizuota).

3. Būklės po organų persodinimo operacijų.

4. IV funkcinės klasės lėtinis kraujotakos nepakankamumas, kai Bartelio indeksas ne didesnis kaip 30 balų.

5. III laipsnio lėtinis kvėpavimo funkcijos nepakankamumas, kai Bartelio indeksas ne didesnis kaip 30 balų.

6. Lėtinio inkstų ir/ar kepenų nepakankamumo terminalinė stadija.

7. Labai ryškūs asmenybės pakitimai su adaptacijos sutrikimais dėl endogeninių psichikos susirgimų: F20; F21; F25; afektiniai susirgimai: F30; F31; F32, su psichoziniais sutrikimais.

8. Įgimta ir įgyta silpnaprotystė: F00; F01; F02; F03; F72; F73; F78, kai IQ iki 34.

9. Paraplegija ir tetraplegija G82 ar ryškūs įvairios kilmės judėjimo (motorikos) funkcijos sutrikimai, kai Bartelio indeksas ne didesnis kaip 20 balų.

10. III, IV stadijos piktybinis navikas.

11. Cukrinis diabetas: E10.2-E10.8; E11.2-E11.8; E12.2-E12.8; E13.2-E13.8; E14.2-E14.8, su komplikacijomis, sutrikdančiomis organų funkcijas.

12. Aklumas ir silpnas regėjimas: H54.0; H54.1.

13. Glaukoma: H40.1-H40.6; H40.8; H40.9; H42.0; H42.8, dekompensuota.

14. Intrakranijinis abscesas G06.0

Papildyta punktu:

Nr. V-524, 2004-07-14, Žin., 2004, Nr. 113-4233 (2004-07-22), i. k. 1042250ISAK000V-524

 

15. Lėtinė bruceliozė A23.0-A23.3: A23.8, sunki eiga; visceralinė, kaulų ir sąnarių, nervų sistemos, šlapimo ir lytinių organų formos

Papildyta punktu:

Nr. V-524, 2004-07-14, Žin., 2004, Nr. 113-4233 (2004-07-22), i. k. 1042250ISAK000V-524

 

16. Širdies ligos, kurioms gydyti reikia atlikti pakartotinę širdies operaciją.

Papildyta punktu:

Nr. V-524, 2004-07-14, Žin., 2004, Nr. 113-4233 (2004-07-22), i. k. 1042250ISAK000V-524

 

17. Wiskott-Aldricho sindromas D82.0

Papildyta punktu:

Nr. V-193, 2005-03-24, Žin., 2005, Nr. 43-1386 (2005-04-02), i. k. 1052250ISAK000V-193

 

18. Parkinsono liga G20, III–IV stadijos

Papildyta punktu:

Nr. V-193, 2005-03-24, Žin., 2005, Nr. 43-1386 (2005-04-02), i. k. 1052250ISAK000V-193

 

19. Šoninė (lateralinė) amiotrofinė sklerozė G12.2

Papildyta punktu:

Nr. V-193, 2005-03-24, Žin., 2005, Nr. 43-1386 (2005-04-02), i. k. 1052250ISAK000V-193

 

20. Alzheimerio liga G30, sunki forma

Papildyta punktu:

Nr. V-193, 2005-03-24, Žin., 2005, Nr. 43-1386 (2005-04-02), i. k. 1052250ISAK000V-193

 

21. Crohno liga K50, fistulinė ir/ar stenozinė forma

Papildyta punktu:

Nr. V-193, 2005-03-24, Žin., 2005, Nr. 43-1386 (2005-04-02), i. k. 1052250ISAK000V-193

 

22. Opinis kolitas K51, sunki eiga

Papildyta punktu:

Nr. V-193, 2005-03-24, Žin., 2005, Nr. 43-1386 (2005-04-02), i. k. 1052250ISAK000V-193

 

23. Subarachnoidinė kraujosrūva I60, sukėlusi neurologinius, psichikos defektus, hidrocefaliją ir/ar epilepsiją

Papildyta punktu:

Nr. V-193, 2005-03-24, Žin., 2005, Nr. 43-1386 (2005-04-02), i. k. 1052250ISAK000V-193

 

24. Intracerebrinė kraujosrūva I61, sukėlusi neurologinius, psichikos defektus, hidrocefaliją ir/ar epilepsiją

Papildyta punktu:

Nr. V-193, 2005-03-24, Žin., 2005, Nr. 43-1386 (2005-04-02), i. k. 1052250ISAK000V-193

 

25. Kitos netrauminės intrakraninės kraujosrūvos I62, sukėlusios neurologinius, psichikos defektus, hidrocefaliją ir/ar epilepsiją

Papildyta punktu:

Nr. V-193, 2005-03-24, Žin., 2005, Nr. 43-1386 (2005-04-02), i. k. 1052250ISAK000V-193

 

26. Įgyta hidrocefalija G91, sukėlusi neurologinius, psichikos defektus ir/ar epilepsiją

Papildyta punktu:

Nr. V-193, 2005-03-24, Žin., 2005, Nr. 43-1386 (2005-04-02), i. k. 1052250ISAK000V-193

 

27. Fakomatozės Q85.0–Q85.8, sukėlusios neurologinius, psichikos defektus, hidrocefaliją ir/ar epilepsiją (po neurochirurginio gydymo)

Papildyta punktu:

Nr. V-193, 2005-03-24, Žin., 2005, Nr. 43-1386 (2005-04-02), i. k. 1052250ISAK000V-193

 

28. Intrakraninis sužalojimas S06.3–S06.9, sukėlęs neurologinius, psichikos defektus, hidrocefaliją ir/ar epilepsiją

Papildyta punktu:

Nr. V-193, 2005-03-24, Žin., 2005, Nr. 43-1386 (2005-04-02), i. k. 1052250ISAK000V-193

 

29. Išeminė širdies liga su išeminės kardiomiopatijos požymiais (išvarymo frakcija < 35 proc.) ir kairiojo skilvelio aneurizma

Papildyta punktu:

Nr. V-193, 2005-03-24, Žin., 2005, Nr. 43-1386 (2005-04-02), i. k. 1052250ISAK000V-193

 

30. Išeminė širdies liga su širdies vožtuvų (aortos, mitralinio) patologija, kuriai gydyti reikia atlikti širdies operaciją

Papildyta punktu:

Nr. V-193, 2005-03-24, Žin., 2005, Nr. 43-1386 (2005-04-02), i. k. 1052250ISAK000V-193

 

31. Vieno ar daugiau širdies vožtuvų patologija su žema išvarymo frakcija (< 35 proc.), kuriai gydyti reikia atlikti širdies operaciją

Papildyta punktu:

Nr. V-193, 2005-03-24, Žin., 2005, Nr. 43-1386 (2005-04-02), i. k. 1052250ISAK000V-193

 

32. Aortos ligos, kurioms gydyti reikia atlikti aortos protezavimo operaciją

Papildyta punktu:

Nr. V-193, 2005-03-24, Žin., 2005, Nr. 43-1386 (2005-04-02), i. k. 1052250ISAK000V-193

 

33. Kardiomiopatijos su žema kairiojo skilvelio išvarymo frakcija (< 30 proc.), arba su širdies vožtuvų patologija, kuriai gydyti reikia atlikti širdies operaciją, arba širdies ir plaučių persodinimo operaciją.

Papildyta punktu:

Nr. V-193, 2005-03-24, Žin., 2005, Nr. 43-1386 (2005-04-02), i. k. 1052250ISAK000V-193

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-800, 2003-12-31, Žin., 2004, Nr. 7-165 (2004-01-13); Žin., 2004, Nr. 9-0 (2004-01-17), i. k. 1032250ISAK000V-800

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-800, 2003-12-31, Žin., 2004, Nr. 7-165 (2004-01-13); Žin., 2004, Nr. 9-0 (2004-01-17), i. k. 1032250ISAK000V-800

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-177 "Dėl Sunkių ligų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-524, 2004-07-14, Žin., 2004, Nr. 113-4233 (2004-07-22), i. k. 1042250ISAK000V-524

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-177 "Dėl Sunkių ligų sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-193, 2005-03-24, Žin., 2005, Nr. 43-1386 (2005-04-02), i. k. 1052250ISAK000V-193

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-177 "Dėl Sunkių ligų sąrašo patvirtinimo" papildymo