Suvestinė redakcija nuo 2019-02-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 125-4455, i. k. 1052310ISAK001V-325

 

Nauja redakcija nuo 2019-02-16:

Nr. 1V-156, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-15, i. k. 2019-02387

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FIZIOLOGINIŲ MITYBOS NORMŲ, PAGAL KURIAS MAISTU APRŪPINAMI VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNAI SPECIALIŲ TARNYBINIŲ UŽDUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU APRIBOJIMU PALIKTI UŽDUOTIES VIETĄ, VYKDYMO LAIKOTARPIU, TAIP PAT ATLIEKANTYS TARNYBĄ LAUKO SĄLYGOMIS,

PATVIRTINIMO

 

2005 m. spalio 10 d. Nr. 1V-325

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 65 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1300 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ 2.3 papunkčiu,

tvirtinu fiziologines mitybos normas, pagal kurias maistu aprūpinami vidaus tarnybos sistemos pareigūnai specialių tarnybinių užduočių, susijusių su apribojimu palikti užduoties vietą, vykdymo laikotarpiu, taip pat atliekantys tarnybą lauko sąlygomis (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                     Gintaras Furmanavičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1V-325

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 1V-156 redakcija)

 

FIZIOLOGINĖS MITYBOS NORMOS,

PAGAL KURIAS MAISTU APRŪPINAMI VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNAI SPECIALIŲ TARNYBINIŲ UŽDUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU APRIBOJIMU PALIKTI UŽDUOTIES VIETĄ, VYKDYMO LAIKOTARPIU, TAIP PAT ATLIEKANTYS TARNYBĄ LAUKO SĄLYGOMIS

 

Eil.

Nr.

Energija ir pagrindinės maisto medžiagos

Fiziologinė norma (kiekis per parą)

1

2

3

1.

 

Energija

 

Didelio arba labai didelio intensyvumo fizinis darbas, kcal

kJ

 

 

3500–3850

14665–16132

 

2.

 

Riebalai (paros maisto davinio energinės vertės procentais)

labai didelio intensyvumo fizinio darbo ir emocinio krūvio metu

30

35

3.

Baltymai (paros maisto davinio energinės vertės procentais)

13–20

 

4.

 

Angliavandeniai (paros maisto davinio energinės vertės procentais) iš jų:

Cukrūs (monosacharidai ir disacharidai)

 

50–55

 

iki 10

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitaminai

 

Vitaminas A (µg RE1)

 

Vitaminas B1 (mg)

 

Vitaminas B2 (mg)

 

Niacinas (vitaminas PP) (mg NE2)

 

Vitaminas B6 (mg)

 

Vitaminas B12 (µg)

 

Folio rūgštis3 (µg)

 

Vitaminas C (mg)

 

Vitaminas D (µg)

 

Vitaminas E (mg a-TE4)

 

Vitaminas K (µg)

 

 

 

900

 

1,4

 

1,6

 

19

 

1,6

 

3

 

200

 

80

 

10

 

12

 

75

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineralinės medžiagos

 

Kalcis (mg)

 

Magnis (mg)

 

Fosforas (mg)

 

Natris (g)

 

Kalis (g)

 

Geležis (mg)

 

Cinkas (mg)

 

Varis (mg)

 

Selenas (µg)

 

Manganas (mg)

 

Molibdenas (µg)

 

Chromas (µg)

 

Jodas (µg)

 

 

 

1000

 

375

 

700

 

2,3–5

 

3,8

 

10–15

 

10–15

 

1,0–1,8

 

60

 

3,0–5,0

 

50

 

40

 

150

 

1 – retinolio ekvivalentas (RE); 1 RE = 1 μg retinolio = 6 μg β-karoteno.

2 – niacino ekvivalentas (NE); 1 NE = 1 mg niacino = 60 mg triptofano.

3 – 0,5 μg folio rūgšties =1 μg folatų.

4 – α-tokoferolio ekvivalentas (TE); 1 TE = 1 mg d-α-tokoferolio.                                                        

_____________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-156, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-15, i. k. 2019-02387

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1V-325 „Dėl fiziologinių mitybos normų, pagal kurias maistu aprūpinami vidaus tarnybos sistemos pareigūnai specialių tarnybinių užduočių, susijusių su apribojimu palikti užduoties vietą, vykdymo laikotarpiu, taip pat vykdantys tarnybą lauko sąlygomis, patvirtinimo“ pakeitimo