Suvestinė redakcija nuo 2020-01-02

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 105-4031, i. k. 1081100NUTA00000872

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-04:

Nr. 1406, 2018-12-27, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00047

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL TARPTAUTINIŲ ORO UOSTŲ TERITORIJŲ RIBŲ IR PLOTŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. rugsėjo 3 d. Nr. 872

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1280, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20447

 

Patvirtinti:

1Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritorijos ribas ir plotą (343,0814 hektaro), kurį sudaro šeši žemės sklypai: sklypas Nr. 1, kurio plotas – 32,9905 hektaro, unikalus numeris – 4400-3896-5114, kadastro numeris – 0101/0080:248; sklypas Nr. 2, kurio plotas – 228,3783 hektaro, unikalus numeris – 4400-3896-2611, kadastro numeris –  0101/0080:247; sklypas
Nr. 3, kurio plotas – 79,6498 hektaro, unikalus numeris – 4400-3896-9758, kadastro numeris – 0101/0080:249; sklypas Nr. 4, kurio plotas – 1,0283 hektaro, unikalus numeris – 4400-2653-6425, kadastro numeris – 0101/0080:217;  sklypas Nr. 5, kurio plotas – 0,5496 hektaro, unikalus numeris – 4400-1426-3520, kadastro numeris – 0101/0080:1413; sklypas Nr. 6, kurio plotas – 0,4849 hektaro, unikalus numeris – 4400-4690-9295, kadastro numeris – 0101/0080:274, Vilniaus m. sav. teritorijoje, pagal pridedamus žemės sklypų planus (1, 2, 3, 4 priedai).

2Tarptautinio Kauno oro uosto teritorijos ribas ir plotą (438,37 hektaro), kurį sudaro du žemės sklypai: sklypas Nr. 1, kurio plotas – 437,0945 hektaro, unikalus numeris – 4400-1680-3537, kadastro numeris – 5233/0007:74, Kauno r. sav. teritorijoje; sklypas Nr. 2, kurio plotas – 1,2755 hektaro, unikalus numeris – 4400-1810-4822, kadastro numeris – 4608/0007:428, Jonavos r. sav. teritorijoje, pagal pridedamus žemės sklypų planus (5, 6 priedai).

3. Tarptautinio Palangos oro uosto teritorijos ribas ir plotą (161,3242 hektaro), kurį sudaro du žemės sklypai: sklypas Nr. 1, kurio plotas 157,0592 hektaro,  unikalus numeris – 4400-0303-5790, kadastro numeris – 2501/0017:181, ir sklypas Nr. 2, kurio plotas 4,2650 hektaro,  unikalus numeris – 2501-0017-0106, kadastro numeris – 2501/0017:106, Palangos m. sav. teritorijoje, pagal pridedamus žemės sklypų planus (7, 8 priedai).

4. Tarptautinio Šiaulių karinio oro uosto teritorijos ribas ir plotą (699,3399 hektaro), kurį sudaro keturi žemės sklypai: sklypas Nr. 1, kurio plotas – 668,5959 hektaro, unikalus numeris – 4400-2911-8529, kadastro numeris – 2901/0017:4, Šiauliuose, Lakūnų g. 3, sklypas Nr. 2, kurio plotas – 26,2460 hektaro, unikalus numeris – 4400-3221-8923, kadastro numeris – 2901/0017:10, Šiauliuose, Aviacijos g. 5, sklypas Nr. 3, kurio plotas – 3,5698, unikalus numeris – 4400-3221-8823, kadastro numeris – 2901/0017:6, Šiauliuose, Aviacijos g. 17, ir sklypas Nr. 4, kurio plotas – 0,9282 hektaro, unikalus numeris – 4400-4524-5774, kadastro numeris – 2901/0016:199, Šiaulių m. sav. teritorijoje, pagal pridedamus žemės sklypų planus (9, 10, 11 ir 12 priedai).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                   Algirdas Butkevičius

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1078, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13805

Priedo pakeitimai:

Nr. 1406, 2018-12-27, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00047

 

2 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1078, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13805

Priedo pakeitimai:

Nr. 1406, 2018-12-27, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00047

 

3 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1078, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13805

Priedo pakeitimai:

Nr. 1406, 2018-12-27, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00047

 

4 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1078, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13805

Priedo pakeitimai:

Nr. 1406, 2018-12-27, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00047

 

5 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1078, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13805

Priedo pakeitimai:

Nr. 1406, 2018-12-27, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00047

 

6 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1078, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13805

Priedo pakeitimai:

Nr. 1406, 2018-12-27, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00047

 

7 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1078, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13805

Priedo pakeitimai:

Nr. 1406, 2018-12-27, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00047

 

8 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1049, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14916

Priedo pakeitimai:

Nr. 1406, 2018-12-27, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00047

 

9 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1049, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14916

Priedo pakeitimai:

Nr. 1406, 2018-12-27, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00047

 

10 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1049, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14916

Priedo pakeitimai:

Nr. 1406, 2018-12-27, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00047

 

11 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 73, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01208

Priedo pakeitimai:

Nr. 1406, 2018-12-27, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00047

 

12 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1406, 2018-12-27, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00047

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 265, 2013-04-03, Žin., 2013, Nr. 36-1734 (2013-04-06), i. k. 1131100NUTA00000265

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 872 "Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1078, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13805

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 872 „Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1049, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14916

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 872 „Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 73, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01208

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 872 „Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1406, 2018-12-27, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00047

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 872 „Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1280, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20447

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 872 „Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo“ pakeitimo