Suvestinė redakcija nuo 2013-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 82-2975, i. k. 1043030ISAK001B-517

 

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL GREITAI GENDANČIŲ PREKIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 17 d. Nr. 1B-517

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo (Žin., 2004, Nr. 73-2517) 47 straipsnio 4 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamą Greitai gendančių prekių sąrašą.

2. Pripažįstu netekusiu galios Muitinės departamento direktoriaus 2001 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 802 „Dėl Greitai gendančių krovinių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 110-4017).

3. Pavedu Muitų teisės derinimo skyriui (Š. Avižienis) šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                                 RIMUTIS KLEVEČKA


PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos generalinio direktoriaus

2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1B-517

(Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos generalinio direktoriaus

2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1B-680 redakcija)

 

GREITAI GENDANČIŲ PREKIŲ SĄRAŠAS**

 

Eil. Nr.

Prekės kodas*

Prekės aprašymas

1

2

3

1.

0101-0106

Gyvi gyvūnai ir paukščiai

2.

0201

Galvijų mėsa, šviežia arba atšaldyta

3.

ex 0203

Kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta

4.

ex 0204

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta

5.

ex 0205 00

Arklių, asilų, mulų arba arklėnų mėsa, šviežia, atšaldyta

6.

ex 0206

Galvijų, kiaulių, avių, ožkų, arklių, asilų, mulų arba arklėnų valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti

7.

ex 0207

Naminių paukščių, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti

8.

ex 0208

Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti

9.

ex 0209

Kiaulių riebalai be liesos mėsos ir naminių paukščių riebalai, nelydyti ar kitu būdu neekstrahuoti, švieži, atšaldyti

10.

0301

Gyvos žuvys

11.

0302

Šviežios arba atšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje

12.

ex 0304

Žuvų filė ir kita žuvų mėsa (malta arba nemalta), šviežia, atšaldyta

13.

ex 0306

Vėžiagyviai, su kiautais arba be kiautų, gyvi, švieži, atšaldyti

14.

ex 0307

Moliuskai, su geldelėmis arba be geldelių, gyvi, švieži, atšaldyti

15.

ex 0308

Vandens bestuburiai, išskyrus vėžiagyvius ir moliuskus, gyvi, švieži, atšaldyti

16.

0401

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

17.

0402

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių

18.

0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos

19.

0404

Išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, nenurodyti kitoje vietoje

20.

ex 0405

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai

21.

0406

Sūriai ir varškė

22.

ex 0407

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži

23.

ex 0408

Paukščių kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti

24.

ex 0504 00 00

Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir skrandžiai, sveiki arba jų gabalai, švieži, atšaldyti

25.

ex 0511

Galvijų ir kuilių sperma

26.

0602 90 10

Grybiena

27.

ex 0603

Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos

28.

0702 00 00

Pomidorai, švieži arba atšaldyti

29.

0705

Salotos (Lactuca sativa) ir trūkažolės (Cichorium spp.), šviežios arba atšaldytos

30.

0707 00

Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai), švieži arba atšaldyti

31.

0709

Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos

32.

ex 0803

Bananai, įskaitant tikruosius bananus (plantains), švieži

33.

ex 0804

Datulės, figos, ananasai, avokadai, gvajavos, mangai ir mangostaninės garcinijos, švieži

34.

ex 0806

Vynuogės, šviežios

35.

0808

Obuoliai, kriaušės ir svarainiai, švieži

36.

0809

Abrikosai, vyšnios, persikai (įskaitant nektarinus), slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai, švieži

37.

0810

Kiti vaisiai, švieži

38.

1601 00

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo;

39.

 

maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

40.

ex 1602

Kiti paruošti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

41.

1901 20 00

Mišiniai ir tešlos, skirti kepiniams, klasifikuojamiems 1905 pozicijoje, gaminti

42.

1902 20

Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, paruošti arba neparuošti kitu būdu

43.

1905 90 30

Duona ir pyragas, į kuriuos nepridėta medaus, kiaušinių, sūrio arba vaisių, kurių sudėtyje esantis cukrus sudaro ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos masės, o riebalai – ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos masės

44.

2009

Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių

45.

2102 10

Aktyviosios mielės

46.

2105 00

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos

47.

ex 3001 90

Žmogaus arba gyvūninės kilmės medžiagos, paruoštos naudoti terapijoje arba profilaktikoje, nenurodytos kitoje vietoje

48.

3002 10

Imuniniai serumai, kitos kraujo frakcijos bei imunologijos produktai, modifikuoti arba nemodifikuoti arba gauti naudojant biotechnologinius procesus arba jų nenaudojant

49.

3002 90 10

Žmonių kraujas

50.

3002 90 30

Gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnostikoje

51.

4902

Laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai, iliustruoti arba neiliustruoti, su reklamine medžiaga arba be jos

52.

9508 10 00

Keliaujantys cirkai ir keliaujantys žvėrynai

 

* Prekių kodai pateikti pagal Europos Bendrijos kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2011 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1006/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL 2011 L 282, p. 1).

** Greitai gendančių prekių sąrašas sudarytas remiantis 1970 m. rugsėjo 1 d. Jungtinių Tautų Organizacijos Susitarimu dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) (Žin., 2011, Nr. 104-4870).

PASTABA. Transporto priemonės krovinys laikomas greitai gendančiu, jeigu šiame sąraše nurodytos prekės sudaro ne mažiau kaip 30 procentų transporto priemonės krovinio masės.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1B-544, 2006-08-28, Žin., 2006, Nr. 93-3672 (2006-08-31), i. k. 1063030ISAK001B-544

Nr. 1B-75, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-574 (2007-02-03), i. k. 1073030ISAK0001B-75

Nr. 1B-25, 2008-01-10, Žin., 2008, Nr. 7-266 (2008-01-17), i. k. 1083030ISAK0001B-25

Nr. 1B-267, 2010-04-23, Žin., 2010, Nr. 48-2371 (2010-04-27), i. k. 1103030ISAK001B-267

Nr. 1B-680, 2012-09-04, Žin., 2012, Nr. 105-5355 (2012-09-08), i. k. 1123030ISAK001B-680

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-544, 2006-08-28, Žin., 2006, Nr. 93-3672 (2006-08-31), i. k. 1063030ISAK001B-544

Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1B-517 "Dėl Greitai gendančių prekių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-75, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-574 (2007-02-03), i. k. 1073030ISAK0001B-75

Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1B-517 "Dėl greitai gendančių prekių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-25, 2008-01-10, Žin., 2008, Nr. 7-266 (2008-01-17), i. k. 1083030ISAK0001B-25

Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1B-517 "Dėl Greitai gendančių prekių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-267, 2010-04-23, Žin., 2010, Nr. 48-2371 (2010-04-27), i. k. 1103030ISAK001B-267

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1B-517 "Dėl Greitai gendančių prekių sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

5.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-680, 2012-09-04, Žin., 2012, Nr. 105-5355 (2012-09-08), i. k. 1123030ISAK001B-680

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1B-517 "Dėl Greitai gendančių prekių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo