Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 114-4179, i. k. 1052250ISAK000V-713

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VAIKŲ KRŪMINIŲ DANTŲ DENGIMO SILANTINĖMIS MEDŽIAGOMIS IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO BEI VAIKŲ KRŪMINIŲ DANTŲ DENGIMO SILANTINĖMIS MEDŽIAGOMIS PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. rugsėjo 16 d. Nr. V-713

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. V-1105, 2014-10-28, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-14996

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi ir 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutarimą Nr. 8/1 „Dėl Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų patvirtinimo

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-175, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02831

 

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašą;

1.2. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1105, 2014-10-28, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-14996

 

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti sveikatos apsaugos viceministrui pagal veiklos sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1105, 2014-10-28, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-14996

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA

 

 

PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-713

 

VAIKŲ KRŪMINIŲ DANTŲ DENGIMO SILANTINĖMIS MEDŽIAGOMIS IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-175, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02831

 

1. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF) tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato vaikų nuo pirmojo nuolatinio krūminio danties išdygimo iki 14 metų nuolatinių krūminių dantų kramtomųjų paviršių dengimo silantinėmis medžiagomis indikacijas, kontraindikacijas, metodiką, vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-546, 2006-06-28, Žin., 2006, Nr. 75-2892 (2006-07-05), i. k. 1062250ISAK000V-546

Nr. V-635, 2008-06-28, Žin., 2008, Nr. 76-3027 (2008-07-05), i. k. 1082250ISAK000V-635

Nr. V-175, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02831

Nr. V-755, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10665

 

2. Vaikų nuolatinių krūminių dantų kramtomųjų paviršių dengimą silantais organizuoja savivaldybės gydytojas, vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis (toliau – TLK) dėl odontologijos pagalbos paslaugų teikimo arba dėl vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų teikimo ir apmokėjimo, atlieka gydytojai odontologai su padėjėjais arba burnos higienistai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-635, 2008-06-28, Žin., 2008, Nr. 76-3027 (2008-07-05), i. k. 1082250ISAK000V-635

 

3. Neteko galios nuo 2008-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1041, 2007-12-20, Žin. 2007, Nr. 139-5712 (2007-12-29), i. k. 1072250ISAK00V-1041

 

II SKYRIUS
VAIKŲ KRŪMINIŲ DANTŲ DENGIMO SILANTINĖMIS MEDŽIAGOMIS INDIKACIJOS, KONTRAINDIKACIJOS IR METODIKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-175, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02831

 

5. Silantai – tai dantų ėduonies profilaktikai skirtos medžiagos, mechaniškai uždengiančios dantų vageles ir įdubas, kad į jas nepatektų bakterijos bei angliavandeniai.

6. Dantų dengimo silantais indikacijos ir kontraindikacijos:

6.1. Dervinių silantų indikacijos:

6.1.1. gilios bei siauros dantų vagelės ir įdubos pirmuosiuose, antruosiuose nuolatiniuose krūminiuose dantyse, kapliuose, viršutiniuose kandžiuose;

6.1.2. sveikos arba pradinio dantų ėduonies pažeistos vagelės („balta vagelė“ arba nesiekiantis emalio dentino jungties ėduonis; šiuo atveju būtina reguliariai tikrinti silanto patvarumą);

6.1.3. sveikas arba minimaliai plombuotas kontaktinis dantų paviršius;

6.1.4. visiškai išdygęs danties dengiamasis paviršius;

6.1.5. aktyvus pieninių ar nuolatinių dantų ėduonis.

6.2. Dervinių silantų kontraindikacijos:

6.2.1. kramtomojo paviršiaus ir kitas kontaktinio dantų paviršiaus dentino ėduonis;

6.2.2. neįmanoma išdžiovinti ir darbo metu išlaikyti sausą danties paviršių (ne visai išdygęs dantis, stiprus pykinimo refleksas, pacientas per mažas, neįmanoma susikalbėti ir valdyti paciento ir kt.);

6.2.3. alergija metakrilatams;

6.2.4. okliuziniame paviršiuje yra didelė plomba.

6.3. Silantų dėti nebūtina:

6.3.1. jei vagelės plačios, seklios, pieniniai ir nuolatiniai dantys sveiki, dantų ėduonies rizika maža;

6.3.2. jei dantis po išdygimo išliko nepažeistas 4 metus.

6.4. Hermetizuojamos nuolatinių pirmųjų, antrųjų ir trečiųjų krūminių dantų vagelės, jei ėduonies rizika didelė, hermetizuojamos ir kaplių vagelės. Taip pat hermetizuojamos gilios viršutinių lateralinių kandžių aklosios duobelės.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-546, 2006-06-28, Žin., 2006, Nr. 75-2892 (2006-07-05), i. k. 1062250ISAK000V-546

Nr. V-635, 2008-06-28, Žin., 2008, Nr. 76-3027 (2008-07-05), i. k. 1082250ISAK000V-635

 

6.5. Jei vienoje vagelėje yra plomba, o kita sveika vagelė visiškai atskirta anatominiu voleliu, ji taip pat dengiama silantu.

7. Vagelių dengimo silantais metodika:

7.1. Dengiant vageles silantais išsaugoti sausą darbinį lauką padeda asistentas. Jei asistento nėra, rekomenduotina dirbti uždėjus koferdamą.

7.2. Dantis valomas besisukančiu šepetėliu (geriausia smailėjančiu) ar gumyte ir poliravimo pasta, kurios sudėtyje nėra fluoro ir riebalinių medžiagų, trikdančių sulipimą. Zondo galiuku iš vagelės atsargiai išvalomi apnašų ir pastos likučiai. Galima valyti oro abrazijos aparatu.

7.3. Jei vagelės įtartinos ir jų įeigos siauros, kartais galima jas truputį praplėsti plonu deimantiniu grąžteliu, bet nepažeidžiant emalio ribų.

7.4. Vagelė plaunama vandens srove, kol nuplaunama visa pasta. Dantis džiovinamas oro srove.

7.5. Dantis atskiriamas nuo seilių. Galima izoliuoti koferdamu arba lignino voleliais ir siurbikliu.

7.6. Emalio paviršius ėsdinamas 30–50 proc. ortofosforo rūgštimi (emalio kondicionieriumi) 30–40 sekundžių (pagal gamintojo nurodymus).

7.7. Ėsdiklį reikia gerai nuplauti vandens srove, kad būtų pašalintos visos precipitavusios kalcio druskos, trukdančios silantui prilipti. Skystis plaunamas apie 20 sekundžių, gelis – ne mažiau kaip 30 sekundžių.

7.8. Džiovinama oro srove (patikrinti, kad joje nebūtų vandens lašelių ar tepalo priemaišų). Sausas ėsdintas paviršius atrodo baltas, matinis – lyg apšerkšnijęs.

7.9. Jei dantis izoliuotas lignino voleliais, drėgnus volelius reikia pakeisti sausais. Jei ant ėsdintojo paviršiaus pateko seilių, pakartotinai ėsdinti 15 sekundžių, plauti ir džiovinti.

7.10. Šepetėliu, specialiu aplikatoriumi ar labai mažu apvaliu instrumentu ėsdintose vagelėse plonai užtepama silanto. Chemiškai kietėjantis silantas prieš dengiant sumaišomas. Silantu nedengiami kauburiai ir kraštų voleliai. Zondu galima lengvai pavedžioti per vagelę ir pabarškinti, kad išeitų oro burbuliukai.

7.11. Pagal gamintojų nurodymus silantas kietinamas šviesa apie 20–60 sekundžių. Visas šviesolaidžio apšviečiamas sritis reikia kietinti atskirai (dažnai šviesolaidis tuo pat metu neapšviečia viso paviršiaus). Prieš darbą patikrinamas lempos šviesos intensyvumas. Jei jis sumažėjęs, kietinti reikia atitinkamai ilgiau.

7.12. Sukietinus silantą nuimamas koferdamas, patikrinamas sukandimo aukštis. Jei silantas kelia sukandimą, tikrinama artikuliaciniu popieriumi ir šlifuojama nešiurkščiais šlifavimo deimantais, grąžteliais ar akmenėliais.

7.13. Patikrinamas silanto patvarumas, bet nenaudojama per daug jėgos. Jei silantas atšoka, ėsdinama tik 15 sekundžių ir vėl dengiama. Jei silantas atšoka ir antrą kartą, dengimas atidedamas vėlesniam laikui, kai emalis remineralizuosis, ir kartojama visa procedūra.

7.14. Vartojant stiklo jonomerus ar derva modifikuotus stiklo jonomerus, vietoj ėsdinimo danties paviršius apdorojamas 10 proc. poliakrilo rūgštimi 20 sekundžių, plaunamas ir džiovinamas. Skystos konsistencijos stiklo jonomeras sumaišomas ir dedamas į vagelę. Laukiama, kol sukietės, apie 5 minutes arba kietinama šviesa. Patikrinus ir pakoregavus silantą, jis dengiamas apsauginio lako sluoksniu, nes stiklo jonomerai pirmosiomis valandomis labai jautrūs perdžiūvimui ir vandens pertekliui. Lakas kietinamas šviesa.

7.15. Padengtų silantais dantų kontrolė atliekama po 3 mėnesių, vėliau – kiekvieno profilaktinio tikrinimo metu.

7.16. Jei silantas iškrenta, krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis procedūra pakartojama.

 

III SKYRIUS
VAIKŲ KRŪMINIŲ DANTŲ DENGIMO SILANTINĖMIS MEDŽIAGOMIS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-175, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02831

 

8. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugos (toliau – paslaugos) teikiamos pagal šio aprašo II skyriuje nurodytas indikacijas ir metodiką.

9. Pagal silantais padengtų per vieną apsilankymą dantų skaičių skiriamos šios paslaugos:

9.1. vieno danties dengimas silantais;

9.2. dviejų dantų dengimas silantais;

9.3. trijų dantų dengimas silantais;

9.4. keturių dantų dengimas silantais.

10. Pacientui suteiktą paslaugą į asmens sveikatos istoriją (forma 025/a) ir asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę (forma 025/a-LK) įrašo ir savo antspaudu patvirtina ją suteikęs asmuo.

11. Per vieną apsilankymą formoje 025/a-LK registruojama ne daugiau kaip viena 9 punkte nurodytų paslaugų.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-1041, 2007-12-20, Žin., 2007, Nr. 139-5712 (2007-12-29), i. k. 1072250ISAK00V-1041

 

IV SKYRIUS
VAIKŲ KRŪMINIŲ DANTŲ DENGIMO SILANTINĖMIS MEDŽIAGOMIS PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-175, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02831

 

12. Už gydytojo odontologo, teikiančio pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas paslaugas, išvardytas aprašo 9 punkte, mokama kaip už gydytojo odontologo skatinamąsias paslaugas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-175, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02831

 

13. Už gydytojo odontologo, dirbančio ASPĮ, nurodytose aprašo 2 punkte, suteiktas paslaugas, išvardytas aprašo 9 punkte, mokama pagal jų bazines kainas, nurodytas Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų sąraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-175, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02831

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-1041, 2007-12-20, Žin., 2007, Nr. 139-5712 (2007-12-29), i. k. 1072250ISAK00V-1041

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-713

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 18 d . įsakymo Nr. V -852 redakcija)

 

 

VAIKŲ KRŪMINIŲ DANTŲ DENGIMO SILANTINĖMIS MEDŽIAGOMIS PASLAUGŲ BAZINių KAINų sąrašas

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Bazinė kaina (balais)

1

1 danties dengimas silantais

7,94

2

2 dantų dengimas silantais

10,65

3

3 dantų dengimas silantais

13,28

4

4 dantų dengimas silantais

15,95

 

____________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-783, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17305

Nr. V-720, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10203

Nr. V-852, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-07-19, i. k. 2019-11915

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-546, 2006-06-28, Žin., 2006, Nr. 75-2892 (2006-07-05), i. k. 1062250ISAK000V-546

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-713 "Dėl Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-341, 2007-05-03, Žin., 2007, Nr. 50-1978 (2007-05-10), i. k. 1072250ISAK000V-341

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-713 "Dėl Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1041, 2007-12-20, Žin., 2007, Nr. 139-5712 (2007-12-29), i. k. 1072250ISAK00V-1041

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-713 "Dėl Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-444, 2008-05-09, Žin., 2008, Nr. 54-2037 (2008-05-13), i. k. 1082250ISAK000V-444

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-713 "Dėl Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei Krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-635, 2008-06-28, Žin., 2008, Nr. 76-3027 (2008-07-05), i. k. 1082250ISAK000V-635

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-713 "Dėl Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1105, 2014-10-28, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-14996

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d įsakymo Nr. V-713„Dėl Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-783, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17305

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-175, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02831

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-720, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10203

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-464, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06356

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-755, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10665

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-852, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-07-19, i. k. 2019-11915

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo