Suvestinė redakcija nuo 2016-06-24

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1995, Nr. 73-1709, i. k. 0951100NUTA00001119

 

Nauja redakcija nuo 2013-11-02:

Nr. 979, 2013-10-23, Žin. 2013, Nr. 114-5687 (2013-11-01), i. k. 1131100NUTA00000979

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS VIDAUS VANDENŲ KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

1995 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 1119

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 6 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 626, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-23, i. k. 2016-17498

 

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių valdytojas visą navigacijos laiką vykdo valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių darbus (visą jų kompleksą) ir užtikrina nustatytus valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių gabaritus.

3. Paskirti valstybės įmonę Vidaus vandens kelių direkciją valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių valdytoja.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                              JONAS BIRŽIŠKIS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu Nr. 1119

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 979

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS VIDAUS VANDENŲ KELIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Ruožo pradžia ir pabaiga

Ruožo ilgis, kilometrais

1.

Nemuno upė

Juodosios Ančios žiotys–Birštonas

188

2.

Kauno hidroelektrinės tvenkinys

Birštonas–Kauno hidroelektrinė ir atšaka į Rumšiškes

63

3.

Nemuno upė

Kauno hidroelektrinė–Kauno krovinių prieplauka

12,5

4.

Nemuno upė

Kauno krovinių prieplauka–Jurbarkas ir Kauno žiemos uosto akvatorija

87,8

5.

Nemuno upė

Jurbarkas–Atmatos žiotys ir Kalnėnų bei Uostadvario žiemos uostų akvatorijos

127

6.

Kuršių marios

Atmatos žiotys–Klaipėdos valstybinis jūrų uostas ir atšaka į Nidą

65,3

7.

Kuršių marios

Nidos uostas–Lietuvos Respublikos valstybės siena

4

8.

Mituvos kanalas

Mituvos kanalo žiotys–Jurbarko krovinių prieplauka

1

9.

Minijos upė

Minijos upės žiotys–Lankupiai

19

10.

Neries upė

Neries upės žiotys–Vilnius

173,5

11.

Nevėžio upė

Nevėžio upės žiotys–Kėdainiai

57

12.

Karaliaus Vilhelmo kanalas

Klaipėdos valstybinis jūrų uostas–Minijos upė

22

13.

Drevernos upė

Karaliaus Vilhelmo kanalas–Dreverna

1,9

 

 

Iš viso

822

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 458, 2001-04-20, Žin., 2001, Nr. 35-1201 (2001-04-25), i. k. 1011100NUTA00000458

Nr. 1379, 2008-12-30, Žin., 2009, Nr. 3-51 (2009-01-10), i. k. 1081100NUTA00001379

Nr. 564, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 60-3022 (2012-05-26), i. k. 1121100NUTA00000564

Nr. 979, 2013-10-23, Žin., 2013, Nr. 114-5687 (2013-11-01), i. k. 1131100NUTA00000979

Nr. 754, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10776

Nr. 626, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-23, i. k. 2016-17498

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 458, 2001-04-20, Žin., 2001, Nr. 35-1201 (2001-04-25), i. k. 1011100NUTA00000458

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimo Nr. 1119 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių sąrašo patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1379, 2008-12-30, Žin., 2009, Nr. 3-51 (2009-01-10), i. k. 1081100NUTA00001379

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimo Nr. 1119 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 564, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 60-3022 (2012-05-26), i. k. 1121100NUTA00000564

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimo Nr. 1119 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 979, 2013-10-23, Žin., 2013, Nr. 114-5687 (2013-11-01), i. k. 1131100NUTA00000979

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimo Nr. 1119 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 754, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10776

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimo Nr. 1119 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 626, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-23, i. k. 2016-17498

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimo Nr. 1119 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo