Suvestinė redakcija nuo 2021-12-03

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 129-5618, i. k. 1092330ISAK003D-802

 

Nauja redakcija nuo 2021-12-03:

Nr. 3D-774, 2021-12-02, paskelbta TAR 2021-12-02, i. k. 2021-24947

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NARYSTĖS LIETUVOS KAIMO TINKLE KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO

 

2009 m. spalio 26 d. Nr. 3D-802

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-696 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos patvirtinimo“, 12 punktą,

s u d a r a u Narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupę (toliau – Darbo grupė):

Jurgita Pugačiauskaitė-Butrimienė – Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Europos Sąjungos paramos programų stebėsenos ir vertinimo skyriaus vedėja, Darbo grupės pirmininkė;

Inga Venciulytė – Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Europos Sąjungos paramos programų stebėsenos ir vertinimo skyriaus patarėja, Darbo grupės pirmininko pavaduotoja;

Ernestas Černis – Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Europos Sąjungos paramos programų stebėsenos ir vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Miglė Tumonytė, Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Europos Sąjungos paramos programų stebėsenos ir vertinimo skyriaus patarėja);

Nijolė Gumbrienė – Ryšių su visuomene ir bendradarbiavimo skyriaus vedėja (jos nesant – Justė Motėjūnienė, Žemės ūkio ministerijos Ryšių su visuomene ir bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Jolanta Oleškevič – Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėja (jos nesant – Vaida Lisauskienė, Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                             Kazys Starkevičius

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-37, 2010-01-22, Žin., 2010, Nr. 11-545 (2010-01-28), i. k. 1102330ISAK0003D-37

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3D-802 "Dėl Narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-348, 2010-04-14, Žin., 2010, Nr. 44-2153 (2010-04-17), i. k. 1102330ISAK003D-348

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3D-802 "Dėl narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-584, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 75-3826 (2010-06-29), i. k. 1102330ISAK003D-584

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3D-802 "Dėl Narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-865, 2010-09-24, Žin., 2010, Nr. 114-5860 (2010-09-27), i. k. 1102330ISAK003D-865

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3D-802 "Dėl narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-1052, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 145-7466 (2010-12-11), i. k. 1102330ISAK03D-1052

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3D-802 "Dėl narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-350, 2011-04-22, Žin., 2011, Nr. 48-2320 (2011-04-23), i. k. 1112330ISAK003D-350

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3D-802 "Dėl narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-569, 2011-07-14, Žin., 2011, Nr. 91-4358 (2011-07-19), i. k. 1112330ISAK003D-569

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3D-802 "Dėl Narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-632, 2011-08-10, Žin., 2011, Nr. 103-4851 (2011-08-18), i. k. 1112330ISAK003D-632

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3D-802 "Dėl Narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-526, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 76-3967 (2012-06-30), i. k. 1122330ISAK003D-526

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3D-802 "Dėl Narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-778, 2012-10-05, Žin., 2012, Nr. 117-5933 (2012-10-09), i. k. 1122330ISAK003D-778

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3D-802 "Dėl Narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-642, 2016-10-31, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25973

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3D-802 „Dėl Narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-78, 2021-02-03, paskelbta TAR 2021-02-03, i. k. 2021-02132

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3D-802 „Dėl Narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-610, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20351

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3D-802 „Dėl Narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-774, 2021-12-02, paskelbta TAR 2021-12-02, i. k. 2021-24947

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3D-802 „Dėl Narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo“ pakeitmo